Skip to content

Brzlík

Květen 11, 2014
by

Starověký skandinávský popis člověka je, dle mého názoru, dosti zajímavý; popisuje fyzické tělo jakožto lîk («mrtvola»), životní sílu, která mrtvolu oživuje, se nazývá vörðr («strážce»), schopnost pohybu a učení prostřednictvím opakování se nazývá hamr («podoba»), mysli a schopnost uvažovat se nazývá hugr («mysl») a duchem obdařující božské síly se nazývají önd («duch»).

Vše tělesné má lîk.

Každá rostlina má vörðr.

Každé zvíře má rovněž hamr.

Každá lidská bytost má rovněž hugr.

Každý nadčlověk má rovněž önd.

Lîk potřebuje těžkou práci či fyzické cvičení; vörðr potřebuje teplo, spánek a světlo, hamr potřebuje radost a ocenění; hugr potřebuje bezpečí, tvořivé vyjadřování, hudbu, umění a sny, jakož i duševní výzvy, výzvy pro paměť, koncentraci a uvažování; önd potřebuje rovnováhu, perspektivu přesahující jednotlivce a vyšší význam. Těla nicméně potřebují i opak toho všeho, aby se jim dařilo a přežila; lîk potřebuje odpočinek; vörðr potřebuje chlad a tmu; hamr potřebuje smutek, trápení, ticho a prázdnotu; hugr potřebuje nebezpečí, duševní klid a ticho; önd potřebuje nesoulad a sklíčenost i bezohlednost. Příliš jednoho však může být jen zničující, ať už je to cokoliv. Každý potřebuje pozitivní i negativní. Den i Noc. Léto i Zimu. Slunce i Měsíc.

Pokud božský člověk ztratí svého ducha, stává se běžnou lidskou bytostí. Pokud běžný člověk ztratí svou mysl, stává se z něj zvíře. Pokud zvíře ztratí svou podobu, stane se z něj rostlina. Pokud rostlina ztratí svou životní sílu, stane se z ní mrtvola.

V esoternějším řeckém a klasickém jazyku by se tato těla nazývala fyzické tělo(lîk), éterické tělo (vörðr), astrální tělo (hamr), duševní tělo (hugr) a duch (önd).

Samozřejmě fyzické tělo je, tak říkajíc, naše maso a kosti; nádoba nesoucí všechny ostatní bytosti. O životní síle by se asi dalo říci, že spočívá v krvi či jiné «životní tekutině», ale nejpravděpodobněji v samotném srdci. Podoba by měla formu našeho ducha, neviditelná podoba vyplňující celé fyzické tělo (a i když ztratíte svou tělesnou končetinu, končetina ducha bude stále přítomna). Mysl by se přirozeně nacházela v mozku.

Ale co duch? Kde ten sídlí?

Brzlík je jen velmi vzácně zmiňovaný lidský orgán, hlavně proto, že ve skutečnosti nevíme, k čemu slouží, kromě toho, že jej chápeme jako součást imunitního systému. Platón se zmiňuje o brzlíku jako jednom ze tří částí psyke a – jak tomu často bývá – staří byli pravdě blíže, než jsme my dnes. Můžeme tedy usoudit, že duch sídlí v brzlíku, jak navrhla má manželka při jednom našem hovoru, ačkoliv některá zvířata mají brzlík také. Jak tomu rozumět? Takže, abyste měli ducha, potřebujete brzlík, ale přítomnost brzlíku neznamená, že ducha máte. Prostě se stává orgánem, který bude domovem ducha, pokud je ten přítomen.

Řekové dnes používají výraz, který znamená «hněv». Jak víme, jméno Ôðinn se překládá jako «vztek», stejně jako «mysl», a runový symbol spojený s Ôðinnem se nazývá ansuR , z PIE *ans-/and- (severské âss, známější v plurálu jako æsir), které se překládá jako «duch» a které je symbolem zakončení rybářského kopí, typu, který se v době kamenné používal k chytání ryb. Toto je duch, který sestupuje z nebe a připojuje se k pozemskému tělu a činí jej božským! Ôðinn v člověku, božstva v člověku, božský člověk. Druhý zmíněný výraz pro ducha, önd, se přirozeně také odvozuje od téhož PIE kořene (*ans-/and-).

Ôðinn se jakožto božstvo stává stále zajímavějším, a my chápeme, že o něm mnozí přemýšlí jako o «králi bohů », ačkoliv Tyr (starší forma TîwaR) je zřejmě mocnější a vskutku skutečný král bohů. Tyr je bohem nebes. Ôðinn pouze aspektem Tyra. Jsou jedno a totéž, samozřejmě, a přesto jsou rozdílní; Ôðinn je nebeským paprskem, který vstupuje do člověka a inspiruje ho!

Rovněž jméno TîwaR je zajímavé; překládá se jako «paprsek», ale stalo se známější ve významu «bohové». On není božským světlem [česky], ani slunečním, ani měsíčním, ani z jiné planety či jiné konkrétní hvězdy, ale z každého nebeského objektu vyzařujícího světlo! On je přece nebeským bohem! Ôðinn je božským světlem, jež inspiruje člověka; světlo, které člověk vidí a přijímá. Toto světlo pro změnu může pocházet z jakéhokoliv nebeského objektu, nebo samozřejmě z několika.

Pokud člověku odeberete brzlík, nezemře, ale orgán, o němž se předpokládá, že v něm sídlí jeho duch, tam už není, tudíž můžeme usuzovat, že již žádného ducha nemá. Od té chvíle bude jen obyčejným člověkem – samozřejmě pokud jím do té doby už nebyl, v tom případě si nikdo žádné změny nevšimne. Pokud odeberete srdce, již nemáte životní sílu, takže každopádně zemřete a duch vás opustí. Pokud odeberete mozek, už nebudete mít mysl a já se domnívám, že život bez mozku také není běžný – ačkoliv bychom si snadno mohli myslet něco jiného, když sledujeme jednání našich politiků.

Pak dojde na rasovou část; ano, máte pravdu, pokud si myslíte, že pouze Evropané mají vlohy a schopnost «hostit» ducha, být inspirováni božstvy,žít jako součást božstva, stát sesám božstvem! Pro toto potřebujete mít evropskou (= neandrtálskou) krev. Dále potřebujete dostatečně vyvinutou a vznešenou mysl, a samozřejmě brzlík nenarušený např. zářením (což by možná mohlo vysvětlovat toto). Konečně potřebujete, tak říkajíc, spustit osvícení, prostřednictvím náboženství a náboženských rituálů [česky].

Toto, dámy a pánové, vysvětluje, proč já – vlastně beznadějně nenáboženská osoba – shledávám starověké evropské (= neandrtálské) náboženství tak důležitým. Každé jiné náboženství na této planetě je pouze nesprávně vyloženým a chybně pojatým starověkým evropským náboženstvím, a občas dokonce i jeho překroucenou, zlověstnou, zvrhlou a špinavou verzí – což je případ judaismu. Žádní neevropští lidé nikdy nevytvořili náboženství; jen se o evropském náboženství dozvěděli a udělali si vlastní náboženství na základě toho, co byli schopni pochopit a naučit se z něj!

Dnes existují tři lidské druhy a mnoho lidských ras, ale ve skutečnosti jen tři typy lidí; ti, co jsou božští, ti, kteří mají potenciál stát se božskými, a ti, kteří božskými nejsou. Evropané mohou patřit ke kterémukoliv z těchto tří typů, ale všichni ostatní patří k typu třetímu. Osvícený evropský vznešený člověk je jediným Božským Člověkem – a ano, je vždy «autista». HailaR TîwaR! HailaR WôðanaR!

/zkráceno/

Varg Vikernes

11. května 2013

přeloženo z: www.thuleanperspective.com

Reklamy
komentáře 2 leave one →
  1. Květen 12, 2014 08:28

    morgarath: Článek je zkrácen jen o dva obrázky…

  2. morgarath permalink
    Květen 12, 2014 00:38

    Proč je to zkráceno ?

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: