Přejít k obsahu webu

O nás

Jestliže má strom vysoko vyrůst, musí mít hluboké a pevné kořeny. Ale to není vše. Těmito kořeny musí protékat živiny, životní síla, aby strom neuschl a nevyvrátil se.

Důstojný národ, který chce vysoko vyrůst, musí mít také hluboké kořeny. Tyto kořeny nesmí být suché, zkamenělé, mrtvé. Musí jimi protékat duchovní síla.

Starobylé evropské národy mají hluboké kořeny. Obzvláště smutné ale je, že ti, kteří  domněle či skutečně představují národ náš, nebo by alespoň představovat měli – vlastenci, národovci či vládnoucí vrstva –  ti o svých kořenech neví příliš. Nejsou prodchnuti vědomím své národnosti a přirozenosti. V době multikulturního rozmělňování evropských etnik a kultury se ani nelze čemu divit.

Navzdory tomu, evropské národy a jejich duchovní dědictví přežívají. Po staletích,  kdy se Evropané ve vzájemných půtkách a válkách připravovali o to nejlepší, co z jejich národů vzešlo, si je třeba začít uvědomovat, že to, co nás spojuje je silnější než vzájemné rozdíly. To, co škodí nám, škodí i našim sousedům, neboť naše bytí čerpá z téhož dávného zřídla.

Je úkolem našich stránek zprostředkovat poznání vlastních kořenů a také vést k  schopnosti dnes rovněž upozaďované – k  umění samostatně myslet a poznávat.  Chceme tak přispět k zrodu národa nového, ctícího svou podstatu jak hmotnou, tak i duchovní. Národa – společnosti s hlubším vědomím vlastního významu a také vyšším žebříčkem hodnot, než je dnešní náboženství celosvětového spotřebnictví a vůbec plytký způsob myšlení.

Chceme stavět uprostřed zoufalého, zaprodaného a nedůstojného světadílu nový národ na věkovitých, ale o to trvanlivějších a pevnějších základech. Na přirozenosti, na staroevropské velikosti a jejím duchovním, kulturním a národním dědictví.

Rozhodně se při tom nehlásíme k žádným politickým směrům ( -ismům) minulosti ani současnosti.
Nejsme žádné hnutí. Nejsme žádná politická strana. Nejsme ani žádná organizace.

%d blogerům se to líbí: