Přejít k obsahu webu

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 32

Prosinec 6, 2018
tags:
by

Pyramidy, megality a další podivné nálezy v Tichomoří

Na mnoha tichomořských ostrovech se nacházejí i megalitické stavby a pyramidy. Určitě pocházejí od bílých migrací v tomto regionu. Je otázkou, zda byly postaveny staršími předindoevropskými nebo pozdějšími indoevropskými bělochy. Pyramidy stavěli Egypťané i Guančové, ale i indoevropané na pláních Asie, z nichž pozdější polynéští ariové nejspíše pocházeli. A stejně tak megality stavěli jak starší obyvatelé Středomoří a Evropy, tak později i indoevropští Keltové. Samozřejmě mohla být jedna část staveb postavena jedněmi a druhá druhými.

Pyramidami se honosí především souostroví Tahiti a Samoa.

Na Tahiti bylo nalezeno více velkých kamenných staveb – vesměs šlo o nižší stavby s obdélníkovou základnou nebo o stupňovitě pyramidy. Jednou z nich je poměrně velká stupňovitá pyramida podlouhlého půdorysu (tento tvar připomíná gunačské pyramidy na Kanárských ostrovech).

Značka pro pokračování textu

Reklamy

Mysleli si, že jsou svobodní

Listopad 29, 2018
by

Již jsme měli čas popřemýšlet o tom, co se nám přihodilo v tomto «teroristickém» případu,  mluvili jsme o něm s druhými, a uvědomili jsme si, že «francouzské» řídící orgány neměly žádný důvod nás nejprve zatknout. Neudělali jsme nic špatného a oni  nikdy neměli žádný důkaz naznačující opak. Rozstřelili nám dveře, traumatizovali naše děti, hodili mou těhotnou manželku a mě do zadržovací vazby, kde nás drželi  tři dny, umístili naše vystrašené děti do péče prarodičů, kompletně zpřeházeli naše archivy s oficiálními dokumenty apod., vzali mé USB paměti a hard disky, zabavili nám všechny palné zbraně, střelivo, mnoho nářadí, dekorativní meče, moji helmu, dvě kopí, pazourkové nože (?) mé ženy a taky nejrůznější  další věci, z nichž většina má pro nás velkou citovou hodnotu,  a prohlásili, že již nemáme právo vlastnit či přechovávat žádný druh zbraně: vše, toto vše bez jakéhokoliv dobrého důvodu. Značka pro pokračování textu

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 31

Listopad 21, 2018
tags:
by

Podivuhodná mořeplavecká kultura polynéských ariů

Stavba plavidel, kartografie, umění navigace a daleké objevitelské plavby – to byl středobod kultury bílých ariů.

Bisschop (1965, s. 67-8): „Najdeme v nich jeden zvlášť charakteristický rys, který se nevyskytuje v tradici žádné jiné rasy, národa, nárůdku nebo kmene: je to národ ryze mořeplavecký. Nemusíme dlouho počítat obrovskou sbírku polynéských legend a pověstí, abychom si všimli, že jejich hrdinové se pohybují v geografickém prostředí pro ně vlastním. (…) Vypráví se tu jen o námořních výpravách, jejichž hrdinové – polobozi nebo bozi – jsou mořeplavci a proslavili se tím, že objevili neznámé končiny oceánu nebo ‚vystoupili‘ na nějaké neznámé ostrovy (tak se alegoricky nazývá objevení ostrova).“  Značka pro pokračování textu

Rozhovor se Stephenem McNallenem – Čest, Ásatrú a budoucnost Evropy

Listopad 13, 2018

Zdravím, lidi

S velkým potěšením Vám přináším rozhovor s jedinečným Stevem McNallenem! Pro ty, kteří jej neznají, Steve McNallen byl tvůrce Asatru Folk Assembly a těmito snahami pro sebe i další vytvořil odkaz. Jen málo lidí má takové relevantní znalosti a zkušenost a vášeň mluvit o situaci v Evropě, a proto jsem velmi rád, že zde mohu jeho myšlenky představit! Doufám, že si jej užijete, a prosím o komentáře, pokud Vás cokoliv napadne!

-Julian

Steve, děkuji za zodpovězení těchto otázek! Takže… Pro někoho, kdo nezná, kdo jsi, jak by ses popsal?

Jsem spisovatel, mluvčí, organizátor “nové pravice”  – ačkoliv jsem podezřívavý vůči nálepkám. Odlišuju se od svých vrstevníků tím, že jsem byl klíčová postava obnovy původního evropského náboženství  – Ásatrú a ódinismu – ve Spojených státech, a jsem věrný Ódinovi. I přes své duchovní přesvědčení jsem zcela ochoten pracovat s muži a ženami jakékoliv víry (či bez víry) za přežití našich lidí. Byl jsem armádní důstojník a poddůstojník, učitel přírodních věd a matematiky, a jakožto nezávislý korespondent častý návštěvník míst, kde se bojuje, od Bosny po Barmu i ještě dál. Také jsem pracoval jako supervisor v nápravném zařízení pro problémovou mládež, což bylo neuvěřitelně prospěšné úsilí. Procestoval jsem asi 26 zemí, převážně Evropu a Afriku, pár v Asii. Mým současným projektem je Wotan Network, který usiluje o probuzení, zplnomocnění a právo na sebeurčení lidu evropského původu po celém světě. Máme vznešené předurčení a musíme mu být věrni! Značka pro pokračování textu

Filištíni – Od triumfu k zániku v kotli národů Levanty (dokončení)

Listopad 5, 2018
tags:
by

Otázka konkrétního typového složení

O tom, že byli Pelištejci běloši podobní současným Evropanům, nelze pochybovat. Otázkou je, jaké přesně se u nich vyskytovaly typy, které v rámci bílé rasy rozlišujeme. Na dobových reliéfech byli zobrazováni s rovným výrazným nosem a obecně řeckým klasickým profilem, což odpovídá bělochům nordického či mediteránního typu. Nejstarší indoevropští předkové Filištínů byli patrně nordičtí, ovšem později se během svého putování do východního Středomoří mohli mísit se staršími bílými obyvateli těchto oblastí, tedy především mediteránními (a v menší míře možná i alpinskými, dinárskými či armenoidními). Značka pro pokračování textu

Filištíni – Od triumfu k zániku v kotli národů Levanty (prvý díl)

Říjen 28, 2018
tags:
by

Filištíni (Pelištejci) se poprvé na scéně dějin objevují jako součástí širších migračních pohybů a vojenských vpádů „mořských národů“, jež se odehrávaly koncem 13. století pnl. době v celém širším východním Středomoří. Při svých opakovaných výbojích a snahách o průnik do Delty je ještě vojska upadajícího Egypta pod vedením Ramesse III. a později kolem roku 1219 pod vedením Merenptaha (v éře pozdní XIX. dynastie) dokázala odrazit. Krátce nato se usadili nedaleko na severovýchod odtud, v místech, kde se již egyptská moc stávala věcí minulosti.

Když starověký Egypt v posledních stoletích 2. tisíciletí zeslábl a upadl kvůli vytracení většiny svého původně bílého obyvatelstva a celkovému dysgenickému vývoji a jeho moc na zemí Kanaán zanikla, nebyl zde již nikdo, kdo by zde udržoval pořádek a chránil území proti vnějším vpádům. Tehdy zde zavládl krvavý chaos a spustila se série migrací a invazí semitských kmenů. Tyto vpády těžce poznamenaly kulturně vyspělé východní Středomoří s jeho tehdy ještě převážně bílým předindoevropským obyvatelstvem. Zvláště semitští Ibrimové (Hebrejci) si při zabírání území počínali zvláště brutálně. Ničili města a vyhlazovali všechno obyvatelstvo. Za nimi přicházeli i další semité z pouští Arabského poloostrova – Midianité, Ammonité, Moabité. Vznikla nepřehledná změť měst a vesnic pod nadvládou bývalých beduínů, postupně se mísících se starousedlíky, a v pouštích se stále proháněli semitští pastevci, kteří se rozhodli setrvat u kočovného způsobu života. Zejména ve vůdčích vrstvách semitských přistěhovalců a semitů obecně však byl přítomen bělošský element (např. David je v Knize králů popisován jako světlý /admoni/), který u nich stál za překvapivými záblesky vyšší kultury. Velké literární a básnické nadání bylo asi tím nejvýznamnějším. Značka pro pokračování textu

Jeden z Afgánistánu

Říjen 25, 2018
by