Přejít k obsahu webu

Lidská přirozenost a lidská práva (2. díl)

13 července, 2020
tags:
by

Nesmírně nespravedlivý proces

Protože po neolitické revoluci, před nějakými 10,000 lety, se úrovně sociální komplexnosti rozrostly, organismy se větší měrou potýkaly s (relativně) genetickými cizinci, kteří na ně kladli požadavky jménem sociálních jednotek, jejichž geny nebyly původem identické s jejich. Právě na této úrovni se objevil skutečný konflikt, protože organismy začaly cítit potřebu hájit svá „práva“; tj. věci, které potřebovaly dělat, aby zajistily svou fitness: prostředky rozmnožování. Značka pro pokračování textu

WargaR tančí valčík (I+II)

5 července, 2020
by

I

Jak někteří z vás již ví, v úterý jdu před soud v Brive la Gaillarde, protože čelím zde ve Francii vyhoštění. Již jsem viděl důkazy, jež se chystají použít, a musím říci, že jsou přinejmenším zvláštní. Zdá se, že se přesunuli od původního případu proti mně, a místo toho se jen zaměřují na mne, jakožto “hrozbu národní bezpečnosti Francie”. Předpokládám tak proto, že jako norský muž ženatý s francouzskou ženou po více než 4 roky a s 3 (a brzy 4) francouzskými dětmi, nemohu být za žádných jiných okolností z Francie vyhoštěn. Značka pro pokračování textu

Rasismus (nejen) na tyčce

27 června, 2020
by

Pod dojmem článku o odhalování rasismu na obalech cereálií, bych se s Vámi rád podělil o své znechucení nad znaky dyškriminace, které na nás doráží téměř na každém kroku. Nelze nad nimi přivírat oči nebo je dokonce přehlížet, protože by to mohlo vést k finančnímu postihu, v případě řidičů ke ztrátě bodů. Ano, těmito dyškriminujícími znaky jsou totiž dopravní značky. Jedná se o dopravní problematiku natolik bijící do očí, že někteří autoři se jí již dotkli, nicméně dle mého názoru spíše povrchně, proto tedy k tématu přidávám i svůj, jak doufám, hlubší vhled. Značka pro pokračování textu

Rasa, genetika, demografie – síly určující osudy kultur a civilizací 11

19 června, 2020
tags:
by

Stát, politika a kvalita vládnutí nejsou rozhodujícími faktory určujícími osudy civilizací

Některé teorie a domněnky vysvětlují rozdílnosti ve vyspělosti a úspěšnosti mezi kulturami a národy činností státu, politikou, dobrým nebo špatným vládnutím. Národy, státy a říše měly zažívat éry rozkvětu a úspěchů díky moudrým vládám a osobnostem jako Periklés, Augustus, Alžběta I., Viktorie, Fridrich Veliký nebo Lee Kuan Yew. Naopak dnes má třeba Afrika být ve špatném stavu kvůli neschopným, nekompetentním, zkorumpovaným, despotickým a chaotickým vládám. Je skutečně evidentní, že vyspělejší společnosti se vyznačují efektivnějšími a pokročilejšími formami vlády a schopnějšími vládci/politiky a zaostalejší společnosti mívají naopak horší a méně kompetentní vlády a vládce/politiky. Značka pro pokračování textu

Lidská přirozenost a lidská práva (1. díl)

11 června, 2020
tags:
by

Robin Fox

Již jsme vám na těchto stránkách představili nakladatelství Sol Notis, které vydalo mj. knihu Alaina de Benoista Za horizontem lidských práv. Při její četbě jsem narazil na množství zajímavých odkazů na související články. Jedním z nich je např. úvaha anglo-amerického antropologa Robina Foxe, v níž se vypořádává s dnes obzvlášť mediálně přetřásanou otázkou lidských práv. Jeho argumentace mne zaujala natolik, že jsem článek přeložil a první ze tří dílů naleznete níže. Značka pro pokračování textu

Genocida!

3 června, 2020
by

O misionářích se zde v Evropě často mluví dosti zvláštně pozitivně, myslím si však, že bychom všichni měli otevřít oči a poznat, co jsou tito lidé zač a co skutečně dělají.

Evropa byla pokřesťanštěna silou; úplatky, hrozbami, klamem, lstí, mučením, vymýváním mozků a vrazdami. Křesťané pokáceli naše posvátné háje a spálili naše chrámy, a dokonce za to byli prohlášeni za svaté. Pak postavili své vlastní chrámy (neboli kostely) na evropských posvátných místech, kde bývaly naše posvátné háje a chrámy, aby zajistili, že se tam žádné pohanské chrámy už nikdy znovu nepostaví, a nikdy by se tam neměl provádět archeologický výzkum . (A pak kriminalizovali druh chování, který jim umožnil Evropu nejprve pokřesťanštit).
Značka pro pokračování textu

Nyní už jen v uzavřených prostorách

26 května, 2020
by

Nacionalismus – obrana jednoho citu

18 května, 2020

Není snadné popisovat emocionální vazby člověka a ještě méně jednoduché je zformulovat jasná stanoviska o citu jedince k poněkud abstraktnímu objektu, jakým národ bezesporu je. Při jakékoliv snaze nacionalismus definovat, ať již z důvodu snahy o jeho pochopení, přijmutí či odsouzení, velmi záhy narážíme na pojem národ. Není cílem tohoto příspěvek podat vyčerpávající definici národa, což ostatně není pro různorodost názorů v této oblasti ani zcela možné, přesto se musíme u tohoto determinantu na začátku alespoň na chvíli zastavit. Značka pro pokračování textu

Ekonomické problémy socialismu v SSSR

10 května, 2020
tags:
by

S tvorbou autora s přízviskem Sorge jste se na našich stránkách mohli setkat již několikrát. Aktuálně zveřejňujeme jeho poznámku ke knize J. V. Stalina Ekonomické problémy socialismu v SSSR, v níž Stalin účtuje s marxismem. V době, kdy v Evropě u příležitosti 200 let od Marxova narození  odhalují jeho sochu dokonce představitelé EU, je otázka marxismu stále dosti živá. Článek je součástí Sorgeho sbírky Solisnomicon (ke stažení zde v naší Knihovně). Značka pro pokračování textu

Touha

2 května, 2020
by

Nejprve něco vhodné hudby.

Jak už někteří z vás možná pochopilli, schází mi Norsko. Ne to dnešní Norsko. Ani ne to, v němž jsem vyrostl. Schází mi Norsko, které bývalo dávno, než jsem se narodil. Značka pro pokračování textu

Ptáme se za vás…

24 dubna, 2020
by

Rasa, genetika, demografie – síly určující osudy kultur a civilizací 10

16 dubna, 2020
tags:
by

Teorie koloniálního vykořisťování

S teorií závislosti úzce souvisí teorie koloniálního vykořisťování; je to vlastně do značné míry od ní odvozená specifická varianta. Západní civilizace podle této teorie dosáhla rozkvětu díky svým koloniím a jejich vykořisťování (a třetí svět byl naopak kvůli tomu trvale uvržen do chudoby). Tato teorie souvisí s výše popsanou a vyvrácenou teorií závislosti a mocenské nerovnováhy, neboť kolonialismus měl být vlastně jedním z případů takové nerovnováhy, a navíc teorie závislosti je aplikována na současné rozdíly ve vyspělosti ve světě právě v souvislosti s tím, že tyto rozdíly jsou do značné míry právě dědictvím koloniální éry. Po dekolonizaci měl vzorec dominance a závislosti vlastně přetrvat nebo dokonce zesílit, protože nadnárodní korporace získaly značný podíl v tamní produkci, těžbě a využívání pracovních sil, a navíc bývalé kolonie dokonce získávaly méně zpracovaných produktů a peněz za své komodity než dříve. Značka pro pokračování textu

Gnóze

8 dubna, 2020
tags:
by

„Vlastně se skutečně zdá, že jsme ztratili cestu —-což by druidové se svou citlivostí ke kameni a stromu nikdy neudělali. Obdrželi poselství, které jsme svým posunem ke komplexněji intelektuálním telekomunikacím ztratili v divočině většího vědění. Taková cena se však musí zaplatit, dokud ve svém vědomí nezjistíme pravdu o tom, co se s námi děje!“ ………………………….. E. Graham Howe

Slovo gnóze se odvozuje od řeckého gnosia a znamená vědění či vědět. Gnóze se objevuje jako zdroj a samotný úhelný kámen všech náboženství, jejichž smyslem je, aby člověk dosáhl osvobození prostřednictvím úplné pravdy a božského vědění.

Gnosticismus byl náboženstvím těch, kteří byli přesvědčeni o přítomnosti příměsi božského ve svém nitru, „božském já“. Pochopení a využití této základní gnóze se považovalo za posvátné vědění, které přinášelo spásu. Gnostici věřili, že skutečná gnóze má přímý dopad na blaho jednotlivce, muže i ženy, a na rozvoj dokonalejšího řádu. Značka pro pokračování textu

Genocida!

31 března, 2020
by

O misionářích se zde v Evropě často mluví dost zvláštně pozitivně, myslím si však, že bychom všichni měli otevřít oči a poznat, co jsou tito lidé zač a co skutečně dělají.

Evropa byla pokřesťanštěna silou; úplatky, hrozbami, klamem, lstí, mučením, vymýváním mozků a vraždami. Křesťané pokáceli naše posvátné háje a spálili naše chrámy, a dokonce za to byli prohlášeni za svaté. Pak postavili své vlastní chrámy (neboli kostely) na evropských posvátných místech, kde bývaly naše posvátné háje a chrámy, aby zajistili, že se tam žádné pohanské chrámy už nikdy znovu nepostaví, a nikdy by se tam neměl provádět archeologický výzkum . (A pak kriminalizovali typ chování, který jim umožnil Evropu nejprve pokřesťanštit). Značka pro pokračování textu

Král šibaL

23 března, 2020
by

Za devíti horami a devíti řekami byla jedna země, kde vládl král šibaL. Původně pracoval jako sedlák, a tak v království vládl jako na statku. Rád se ukazoval před poddanými a rád jim vykládal, co všechno pro ně dělá. Mnozí ho proto neměli rádi, on neměl rád zase je, protože už ze statku byl zvyklý, že se mu dobytek podřizoval.

Jednoho dne se nad zemí objevil zlý mrak, který ulétl z daleké alchymistické laboratoře chána Wu. Z mraku občas zapršelo a na koho kapky dopadly, ten někdy více či méně zežloutl, někdo však dokonce zcepeněl. V zemi zavládl strach. Král šibaL vyšel na balkón a všem slíbil, že pro ně má na ochranu své kouzelné deštníky. Když zjistil, že vlastně žádné nemá, nařídil, ať lidé chodí jen z domu do roboty a zpět, aby se co nejvíce předešlo zmoknutí a případnému zežloutnutí. A poddaní byli rádi, protože měli pocit, že je o ně postaráno. Značka pro pokračování textu