Skip to content

Prorok Muhammad a zrod islámu

Únor 24, 2017
by

Kapitola z diplomové práce Jiřího Zondlaka „Česká ultrapravice a její vztah k islámu“ z roku 2009. Kompletní verze ke stažení zde v naší Knihovně.

Islám jako nejmladší velké monoteistické náboženství je spojen s Arabským poloostrovem. Na počátku našeho letopočtu převažovalo na tomto území náboženství podobné primitivnímu pohanství starých Hebrejců, charakterizované jako antropomorfní naturalismus. Přestože existovalo i vágní ponětí o jednom nejvyšším božstvu, mnohem důležitější roli v životě Arabů hrála víra v džiny a démony přítomné v krajině. Kontakty existovaly s judaismem (spekuluje se i o požidovštění některých Arabů) a ve větší míře také později s křesťanstvím, rozšířeným mezi Araby zejména na severu poloostrova, o něco méně i na jižním pobřeží. Základy islámu položil Muhammad ve 20. letech 7. století n. l., když v rodné Mekce vykládal zprvu nepočetné obci příznivců svá (údajná) zjevení. Kritika polyteizmu, striktní interpretace sociálních zásad beduínské společnosti a vlastní politické ambice jej zakrátko přivedly do sporu s vládnoucí mekkánskou oligarchií. Důsledkem je přesun celé islámské obce do Jathribu k 24.září 622. Značka pro pokračování textu

Co je bělošský nacionalismus?

Únor 16, 2017

Bílí nacionalisté se pustili do neohrožené mise, možná nejneohroženější za posledních 30 000 let. Tato mise má zajistit přežití bílé rasy – přežití kultury, která je jejím duchovním ztělesněním, a unikátního genotypu, který je jejím biologickým úspěchem. Tohle všechno berou jako svou misi, spolu se zdánlivě nevhodným politickým označením.

Podobně jako historický „nacionalismus“, postrádá pojem „bělošský nacionalismus“ teoretickou přesnost, dokonce spojitost. Ale co jeho kritikové nechápou je, že tento rozpor ani v nejmenším nesnižuje jeho význam nebo pravdu. Problémy s jeho použitím budou ve skutečnosti méně sémantické než praktické, je pro něj méně teorie nebo ideologie než pro ducha, hrdinský cit, hnutí obsahující vůli k moci utiskovaného lidu. Zkrátka, poté co jeho nejasná definice nezabránila nacionalismu v sehrání rozhodující role v posledních dvou stoletích světových dějin, z podobných důvodů pravděpodobně sehraje bělošský nacionalismus obdobnou roli v 21.století. Značka pro pokračování textu

Nedorozumění

Únor 8, 2017
by

nedorozumeni

Slunce našich duší

Leden 31, 2017
by

Čtení novin se stalo přítěží. Abych našel nějaké zprávy, musím se nejprve přebrodit hromadou polo-pornografických reklam a článků, které se věnují hlavně nuzně vegetujícím celebritám a tomu, jak jsou zpustlé, a poté musím rozluštit novinky, až je konečně najdu. Ano, rozluštit je to správné slovo, protože ve zprávách, jak jsou nám předkládány, se nachází velmi málo pravdy.  Značka pro pokračování textu

Dynasofie – Národ-Stát I

Leden 22, 2017
by

Dynasofie si klade za úkol být více než jen intelektuální konstrukce. Nyní se k ní doplní naděje, naděje v národ. Cílem Dynasofie je vyčlenit ze Západního světa národ lidí, kteří ji chápou a přejí si její koncepty dodržovat. Z trosek Západu se vybuduje nová civilizace, s novou etikou založenou na racionálním vnímání vesmíru. Protože racionalita předpokládá vyšší stupeň mozkové obratnosti než nácvik mýtické a mystické víry, její lidé se dle této kvality sami vyselektují. Samotný úkon přijetí vytřídí ze souhrnné masy ty, kteří dokážou racionálně uvažovat o širších aspektech své existence. Její základy budou, tak jako u jakékoliv civilizace, spočívat v náboženství a náboženství lze definovat jako věroučný systém charakterizovaný nadějí ve spásu prostřednictvím věrnosti víře. Bez naděje není náboženství. Nadějí Dynasofie je: vyčlenit z oné rasy, jež je nejprogresivnější, pokud jde o civilizační dovednosti, národ sestávající z lidí předurčených k tomu, stát se předvojem lidstva. Pokud se její následovníci budou věrně držet jejích principů, je toto předurčení nevyhnutelné. Značka pro pokračování textu

Novopohanství

Leden 12, 2017

Úryvek z diplomové práce Pavly Jirgalové „Neopaganismus“ z roku 2010. Kompletní verze ke stažení zde v naší Knihovně.

Neopaganismus je označení pro jeden z proudů nových náboženských hnutí, který bývá často dáván do spojitosti s hnutím New Age. Tento termín opět není nijak jednoznačně ohraničen. Celkově lze říci, že se jedná o souhrn náboženských aktivit, které se snaží navázat na starověká nebo středověká pohanská náboženství. To jsou ta náboženství, která jsou neopaganisty považována za původní v oblastech kde později došlo ke christianizaci. Podle neopaganistů byla právě tato náboženství přirozená pro obyvatele žijících v různých částech Evropy a vycházejících z rozdílných kulturních tradic. V dnešní době ovšem nemáme důkazy pro to, že by některá z těchto náboženství christianizaci přežila a máme o nich spíše jen zlomkové informace. Termín pohan (z latinského paganus, tzn. vesničan, venkovan) byl původně používán Římany pro jiná než římská náboženství a ve středověku byl převzat katolickou církví, která takto označovala nekřesťany, protože se v naprosté většině případů jednalo o vesničany, neboť na venkově se křesťanství šířilo pomaleji a původní náboženské tradice se tu udržely nejdéle. V tomto významu mělo slovo pohan negativní zabarvení. I přes toto negativní zabarvení se mnoho neopaganistů dobrovolně označuje za pohany právě z důvodu snahy vymezit se vůči křesťanství. Mnohdy se také jedná o snahu poukázat na to, že pohanské náboženství je to, které je původní a starší než křesťanství. Značka pro pokračování textu

Svět dle Varga III

Leden 3, 2017
tags:
by

Video – About Vikings & Rape

– Názor: Sice nejsem Evropan, ale tohle video mě tak rozčiluje!

– Varg Vikernes: No, křesťané dělali to samé také ostatním, všude kam přišli. Co zbylo z americké domorodé kultury? Co zbude z nepálské kultury, až tam „misionáři“ dokončí svou práci?

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=B8M9J4szTTY Značka pro pokračování textu