Přejít k obsahu webu

Lék na záměrné zastarávání aut

29 července, 2021
by

Se špetkou nadsázky můžeme říci, že auta se dnes vyrábí tak, aby se zcela rozpadla ve chvíli, kdy jim vyprší záruka.  Výrobci aut ani nechtějí dělat dobrá auta; chtějí jen vydělat peníze, takže dělají naprostý šunt, který vypadá velmi hezky a je velmi pohodlný, a je velmi “šetrný k životnímu prostředí”. Pak za pár let chtějí, abyste si koupili nové (a z toho “k životnímu prostředí šetrného” auta, na jehož výrobu spotřebovali mnoho znečišťující energie, se stává znečišťující odpad). Znamená pro ně více peněz dělat to tímto způsobem, než kdyby dělali auta dobrá.

Značka pro pokračování textu

Covid-19 a Velký reset

21 července, 2021

Občas lze v souvislosti s covidem narazit na termín Velký reset. Tak zněl i název 50. výročního setkání Světového ekonomického fóra (WEF) v červnu 2020, jehož se účastnili přední osobnosti ekonomické i politcké sféry. Letos mělo fórum setkání v květnu v Davosu a mělo se stejně jako loni zabývat světem po covidu. Fórum založil a jeho prezidentem je německý ekonom Klaus Schwab, jemuž v červenci 2020 vyšla kniha Great Reset, kterou napsal spolu s francouzským ekonomem Thierry Malleretem.  I ona se zabývá podobou světa po covidu a navrhuje změny pro změnu stavu společnosti. Kniha má tři hlavní kapitoly. První se týká dopadu covidu na ekonomické, společenské, geopolitické, environmentální a technologické faktory. Druhá důsledky pro konkrétní odvětví průmyslu a společnosti. Třetí předpokládá povahu možného dosahu na úrovni jedince.

Je zajímavé, že autoři knihy řešili otázku postcovidové společnosti v době, kdy nic nenasvědčovalo tomu, že by byl konec pandemie v dohledu (pokud ovšem o tom, co a kdy je pandemie, nerozhodují přímo politici… ). Níže přinášíme závěr zmíněné knihy, abyste si sami udělali představu o myšlenkách lidí, kteří sice nemají žádný politický mandát k vykonávání moci, ale jejich vliv na ekonomickou a politickou sféru nelze přehlížet. 

Značka pro pokračování textu

Dopravní servis :-)

13 července, 2021
by

Systém a sociální sítě

5 července, 2021
by

Trump a Brexit z širší perspektivy faktorů řídících osudy civilizací – proč to není důležité, co je skutečně důležité a v čem pronárodní scéna často chybuje (3)

27 června, 2021
tags:
by

Úroveň vrozených kvalit a specifické vrozené tendence jednotlivých ras – primární faktor určující civilizační vyspělost a svébytnou civilizační identitu

Čím je populace kvalitnější, tím efektivněji, produktivněji a zodpovědněji lidé vykonávají svá povolání, tím více společnost kypí tvůrčími činy, nápady, iniciativou ve vědě, kultuře i podnikání, tím lépe a spořádaněji fungují instituce, tím se lidé chovají zodpovědněji, spolehlivěji a racionálněji v každodenním životě, tím morálněji, důvěryhodněji a altruističtěji jednají mezilidských vztazích, tím méně je obecné laxnosti, nekompetence, amorálnosti, ignorance a sociálních problémů všeho druhu, plynoucích z nedostatku inteligence, morálky a disciplíny. A samozřejmě i naopak – čím je populace méně kvalitní, tím hůře si vede ve vykonávání profesí, je méně aktivity, tvůrčích činů, iniciativy ve všech oborech lidské aktivity, tím horší a disharmoničtější jsou sociální vztahy, tím více je sociálních problémů, iracionality, amorálnosti, neodpovědnosti, laxnosti, pasivity, nekompetence.

Značka pro pokračování textu

Vercingetorixův duch

19 června, 2021
by

Jak již nyní víme, většina čtenářů tohoto blogu jsou Evropané žijící v Novém světě, v zemi s latinizovaným skandinávským jménem America,  dle jména  Heimrik (“Mocný domov”). Vaši předkové z různých důvodů odešli z geografické Evropy a zanechali vás žít v zemi s nedlouhou historií.

Na druhé straně Evropa má dlouhou historii, ale jak můžeme očekávat; mnohé z toho, co si myslíme, že o historii víme, se ani zdaleka neblíží pravdě. Běda! Někteří dokonce tvrdí, že všechno, co si myslíme, že víme o historii, je falešné.

Nicméně to, co si myslíme, že víme o historii, nám říká, že Francie bývala velice významnou zemí již ve starověku a od té doby významnou zemí již zůstala.

Značka pro pokračování textu

Pohané vlčího věku (dokončení)

11 června, 2021
by

První díl zde.

Významným hlasem rasově orientovaného ódinismu je Wotansvolk, který na počátku roku 1995 založil David a Katja Laneovi a Ron McVan. Wotansvolk s hlavním ústředím na hoře u St. Maries, dřevařským městečkem jihovýchodně od Coeur d’Alene v severním Idahu, se rozvinul do dynamického propagandistického centra, které své poselství šíří po Spojených státech i v zahraničí a rozběhlo celkem úspěšný vězeňský program, zajišťovaný pro několik tisíc vězňů v amerických nápravných ústavech. Řada pohanských White Power skupin texty Wotansvolku zhudebnilo, včetně Darkenova alba Creed of Iron  nebo skladby skupiny Dissident “Roots of Being” na albu A Cog in the Wheel. Ve shodě s White Power vzorem rozpadání a vnitřních bojů se Wotansvolk roku 2002 rozštěpil, když se vedení přesunulo na Johna Posta v kalifornské Napě. Zde uvedená prezentace se zakládá na práci v terénu na konci devadesátých let 20. a začátku 21. století a omezuje se na první fázi Wotansvolku.

Značka pro pokračování textu

Říkejme mu třeba pan Green… II

3 června, 2021
tags:
by

První díl zde.

Pan Green seděl před svou chatrčí, díval se na zarostlou zapleněnou zahradu a byl velmi ukřivděný… Jinde se lidé mají… a k němu je život tak krutý!

K němu… a ostatním Greenům.

Zná sice legendy o Greenech, kteří jsou ve Velkém světě… ale i tam se dřou jak mezci.

Svět byl k jeho rodu vždy nespravedlivý.

A tu se pozvolna začala šířit krajem legenda nová… o vzdálené zemi za mořem.

Značka pro pokračování textu

O virus tu nejde III

26 května, 2021
by

Nový díl videa Pavla Kamase o léčbě covidu: https://www.vimo.sk/watch/aH8D9wYZAKTN66I

Trump a Brexit z širší perspektivy faktorů řídících osudy civilizací – proč to není důležité, co je skutečně důležité a v čem pronárodní scéna často chybuje (2)

18 května, 2021
tags:
by

První temné předzvěsti vyžadující naši pozornost tu byly už dávno, dostatek předvídavosti jsme ale neprojevili

První známky nadcházející imigrační katastrofy, která nám teprve nyní začíná být zřejmá, byly pozorovatelné nikoli v 70. a 80. letech, ale dokonce už v prvních desetiletích 20. století. Jen málokdo měl však tolik prozíravosti a předvídavosti, aby to chápal jako hrozbu už v oněch dobách. Mnoho lidí nepochopilo imigrační hrozbu ani na konci 20. století, kdy už nabývala na aktuálnosti a mnoho jich ji nechápe dokonce ani dnes.

Značka pro pokračování textu

Panenská bohyně

10 května, 2021
by

V evropském zasvěcovacím rituálu uchazeč cestuje do světa mrtvých, pohřební mohyly, a setkává se tam se ženou oděnou jako medvěd (pravou valkyrja); když pohřební mohylu opouští, je znovuzrozen, má hamingja.

Žena, která hraje roli medvědice, byla dříve Májovou královnou, což znamená, že byla skutečně panna. Takže nově narozeného (znovuzrozeného) kandidáta vlastně (symbolicky) porodila panna. Všechny evropské zasvěcence tak porodily panny…

Značka pro pokračování textu

Pohané Vlčího věku (1. díl)

2 května, 2021

Mattias Gardell

Konec devadesátých let 20. století zaznamenal vzestup rasistického pohanství, jež se stalo jedním z nejdynamičtějších náboženských projevů White Power kultury. Tato skutečnost by neměla čtenáře uvést v omyl, že rasismus je pohanství vlastní, nebo že všichni pohané jsou rasisté. Vytváření  klasifikačních kategorií “rasy” a “národa” jsou produkty modernity a pohanským kulturám předkřesťanské Evropy pravděpodobně nebyly známy. Současní pohané však žijí v sociálních realitách, kterým již dlouho vládnou tyto klasifikační kategorie jakožto principy organizace, tudíž není možné se jim vyhnout. Věčný konflikt mezi současnými pohany se vlastně týká rozdílného chápání toho, co je pohanství a pro koho je určitá tradice vhodná. Je nutné být pro praktikování původního amerického náboženství americkým indiánem, nebo by se mohl stát šamanem každý? Může se Afroameričan stát součástí společenství Asatrú, nebo je severské náboženství pouze pro ty, kteří si nárokují severoevropský původ? V této otázce současné pohanství zastává tři odlišná stanoviska: nerasistické, či dokonce antirasistické, otevřeně rasistické a etnické hledisko. Značka pro pokračování textu

Říkejme mu třeba pan Green…

24 dubna, 2021
tags:
by

Říkejme mu třeba pan Green…

Pan Green se  narodil do chudých poměrů… na růžích ustláno neměl.

Dostal ovšem práci u bohatého obchodníka se starožitnostmi. Bylo to tak nějak logické, pracoval tam jeho otec i matka, otec byl zahradník a matka pokojská v rodinném penzionu.

Značka pro pokračování textu

O virus tu nejde II

16 dubna, 2021
by

Odkaz na fakty nabité video o stávající pandemii: https://pavelkamas.cz/o-virus-tu-nejde-ii/

Trump a Brexit z širší perspektivy faktorů řídících osudy civilizací – proč to není důležité, co je skutečně důležité a v čem pronárodní scéna často chybuje (1)

8 dubna, 2021
tags:
by

Volební prohra domnělé naděje na obrat k lepšímu v osobě dosavadního prezidenta USA Donalda Trumpa drtivě zklamala masy jeho příznivců přímo ve Spojených státech i jinde ve světě. Hned se také vyrojilo mnoho tvrzení a domněnek o volebním podvodu a „ukradeném vítězství“. Hlubší a střízlivé zamyšlení však jasně ukáže, že je na místě značná míra skepse, a to jak ohledně podvodů ve volbách, tak v míře významu otázky, zda je opravdu tak zásadní, zda prezidentem bude Joe Biden nebo další čtyři roky Donald Trump. 

Stejně tak Brexit nic přelomového z hlediska budoucnosti naší civilizace neznamená, a to nikoli proto, že nijak nepřispěl k reformování nebo dokonce rozpadu EU, ale protože sám o sobě není cestou k tomu, aby se začalo řešit to, co je skutečně podstatné.

Značka pro pokračování textu