Přejít k obsahu webu

Světové ekonomické fórum a Velký reset

25 září, 2022
by

Krátké video s pár informacemi ke Světovému ekonomickému fóru a Velkému resetu zde.

Starověký Egypt – Bílá civilizace v africké poušti 5

17 září, 2022
tags:
by

Barva pleti

Barvou pleti staří Egypťané podle soch a vyobrazení odpovídají současným bílým Evropanům nebo je jejich pleť trochu tmavší, což bylo dáno egyptským podnebím a příslušností velké části z nich k poněkud snědšímu mediteránnímu typu. V každém případě jejich pleť odpovídá dnešním nebo dříve hojně se vyskytujícím bílým typům.

Značka pro pokračování textu

Božský muž

9 září, 2022
by

Nejprve něco vhodné hudby

Skutečně svobodným mužem je muž, který je schopen přežít a zajistit svou rodinu, i když se společenské instituce hroutí. 

Lid by se měl skládat z takových svobodných mužů. To učiní lid životaschopným, prospívajícícím a šťastným. Žádný muž v takovém lidu nebude otrokem dalšího muže. Žádý muž v takovém lidu nemusí přijímat nějakou formu ponížení, aby přežil. Žádný muž v takovém lidu nemusí v žádném momentu života před klečet před jinými.

Značka pro pokračování textu

Válka na Ukrajině z širší perspektivy naší upadající civilizace I

1 září, 2022
tags:
by

Koncem února roku 2022 Evropou otřásla ve vojenském ohledu nejvážnější událost na evropském kontinentu od II. světové války: ruská invaze na Ukrajinu. Pozadí této události je ovšem poněkud složitější, než je nám dnes často hodně jednostranně prezentováno. Především to ale něco vypovídá o tom, kam naše upadající civilizace dospěla a za zodpovězení stojí i otázka, jak se na tento konflikt dívat prizmatem důležitějších principů, na nichž závisí osud naší civilizace.

Značka pro pokračování textu

Kupředu levá!

24 srpna, 2022
by

Premiér v ČT

16 srpna, 2022
by

Podrobný rozbor vystoupení premiéra Fialy ve videu zde.

Rasa, genetika, demografie – síly určující osudy kultur a civilizací 16

8 srpna, 2022
tags:
by

Náboženství je v civilizaci nepřímý, odvozený vliv

Jen nepřímo skrze míru genetických kvalit zde existuje sekundární vliv prostřednictvím sociokulturních projevů, které jsou na míru těchto kvalit vázány. Méně inteligentní populace mají větší a trvalou vrozenou tendenci k náboženskému dogmatismu a různým z toho plynoucím fenoménům a restrikcím omezující civilizační progres a svobodu myšlení (a může to u nich přetrvávat na základě jejich trvale přítomných tendencí dlouhodobě nebo i trvale). Naopak nadprůměrně inteligentní populace mají tendenci k svobodomyslnosti i pokud jde o náboženství, tedy spíše redukovat a držet náboženský dogmatismus v určitých mezích nebo ho úplně eliminovat a tím omezují nebo úplně odstraňují jeho negativní efekty na civilizaci.  Nanejvýš se u nich netolerantně a tmářsky pojímané náboženství ujme dočasně, ale časem u nich vyprchá a překonají ho, protože v souladu s jejich vrozenými sklony a mentalitou, takže u nich není dlouhodobě udržitelný. Jak jsme viděli na Evropě s obyvatelstvem s vysokým IQ, došlo zde k postupnému omezování křesťanské dogmatismu a rigidnosti, ovšem pro vyspělost či zaostalost kterékoli společnosti je to jen sekundární vliv (ostatně Evropa vcelku civilizačně vzkvétala už v dobách, kdy byla stále silně religiózní), primární je míra vrozených kvalit obyvatel – a ostatně právě vrozenými kvalitami a tendencemi bílé rasy byl proces postupného slábnutí křesťanské religiozity způsoben. 

Značka pro pokračování textu

Skrytá mozaika

31 července, 2022
by

Možná byste řekli, že jsem svůj život začal dobře; Přišel jsem na tento svět šťastný, bezstarostný a pozitivní. Byl jsem odvážný, smělý a zvídavý; měl jsem fantažii, byl jsem schopný a bystrý. Život byl dobrodružství, které trvalo od východu do západu slunce, od narození po… budiž: po školku…

Značka pro pokračování textu

Zatím nejhorší týden: 5. – 11. červen 2022

23 července, 2022
tags:
by
Ethan Liming, sedmnáctiletý kluk, jehož ubili za prohřešek, že z vodní pistole stříkal vodu na skupinu barevných, kteří hráli basketbal.

Pár zajímavých amerických zpráv z období jednoho týdne, které se v našich médiích neobjeví.

Bílý mladík ubit poté, co se žertík s vodní pistolí na školním dvoře hrozivě pokazil

Když dojde k mezirasové vraždě, proč tolik lidí předpokládá, že motivujícím faktorem byla rasa? Není možné, že rasa byla pro vraždu jednoduše vedlejší? Konec konců, když někdo z Kansasu zastřelí někoho z Missouri, nedocházíme k závěru, že to bylo proto, že oběť byla z Missouri. Jsme formováni k přesvědčení, že když běloch zabije barevného — či jak je běžnější, když barevný zabije bělocha — má s tím něco společného rasová rivalita, nebo jde o temné našeptávání mnohem hlubšího evolučního instinktu, který má vždy sklon se v takových záležitostech uplatňovat?

Značka pro pokračování textu

LGTB kur…

15 července, 2022
by

Ukradené volby

7 července, 2022
by

Jak byly roku 2020 zmanipulovány prezidentské volby v USA? Dokument s českým dabingem zde.

Rasa, genetika, demografie – síly určující osudy kultur a civilizací 15

29 června, 2022
tags:
by

Náboženství je nejednoznačně působící faktor

Obecně také náboženství často neobsahuje myšlenky, které jasně podporují nebo naopak jdou proti civilizačnímu progresu, jsou jaksi mimo možnost takového působení. Třeba otázka trojjedinosti Boha v křesťanství je čistě abstraktní a sotva může působit na civilizaci kladně nebo záporně. Náboženství rovněž zahrnují myšlenky jdoucí jedním i druhým směrem. Islám na jedné straně obsahuje myšlenky pasivity a odevzdanosti do boží vůle, ale zároveň i myšlenky oceňující rozum a vědění. Není tedy jasné, zda by měl islám působit jednoznačně pozitivně či negativně. Navíc některé myšlenky mohou dokonce působit obojace. Třeba často se v náboženství vyskytující úvahy o pokoře, respektu k řádu a autoritám mohou za jistých okolností podporovat vzestup civilizace, ale za jiných naopak být něčím, co mu brání. To znamená, že ani nelze vysvětlit, proč by vlastně to nebo ono náboženství mělo jasně podporovat úpadek a zaostalost nebo naopak vzestup a rozkvět nějaké civilizace. Žádný takový jednoznačný a jednosměrný komplexní mechanismus není v kterémkoli náboženství přítomen. 

Značka pro pokračování textu

“Chem-trails”? Opravdu?

21 června, 2022
by

Existuje jedna konspirace, o níž nevím dost nebo jí jen nerozumím: chem-trails. Proč někdo věří, že vláda nebo nějaká velká společnost rozptyluje chemikálie z letadel, aby buď změnila počasí (zničila lokální výrobu potravin a donutila všechny nakupovat geneticky upravené semena, která takové špatné počasí vydrží) nebo aby kontrolovala naši mysl? Je na tom vůbec něco?

Značka pro pokračování textu

Proč středoevropské elity milují válku

13 června, 2022
by
Mladí Češi oslavují 1. května 2004 vstup svého národa do Evropské unie

Radikální postoje lídrů některých středoevropských států a jejich požadavky na eskalaci války s Ruskem — Maďarsko je pozoruhodnou výjimkou — není důsledek specifických historických zkušeností těchto států.  Pokud jim chceme rozumět, potřebujeme pochopit, jak u nich došlo ke zformování vrstvy uchazečů o členství v globální elitě.

Značka pro pokračování textu

Cikánské amulety štěstí

5 června, 2022
by