Skip to content

Návrat pohanství

Květen 26, 2015
by

9788073120443Podkapitola z knihy Pierra Milzy „Evropa v černých košilích“, vydané roku 2005 nakladatelstvím Themis.

Pro Alaina de Benoist a jeho přátele je rovnostářská a „nivelizační“ demokracie, ztělesňovaná ve 20. století liberalismem, sociální demokracií či komunismem, plodem dlouhého historického vývoje. Zaujímají opačné stanovisko než ideologicko-náboženská tradice táhnoucí se od Bible přes reformaci a osvícenskou filozofii až k Marxovi a odmítají, že mají dějiny začátek a konec, že mají smysl a odvíjejí se lineárním způsobem. Proti tomuto scénáři, který prý nutně úzce vymezuje svobodu druhu, staví nová pravice cyklické pojetí dějin, či ještě lépe – po Benoistově „důležité úpravě“ vycházející z Nietzscheho – „rezolutně sférické“ pojetí, které definuje takto: Značka pro pokračování textu

Školní foto

Květen 23, 2015
by

anglie

Jak to bývá s humanitárními akcemi ?

Květen 17, 2015

Podařilo se nám zjistit jak je to s akcí HUMANITÁRNÍ POMOC PRO CHARKOV. Město Brno poskytlo finanční dar 300.000 ,- Kč neziskové organizaci NESEHNUTÍ.  Tento dar je určený pro konkrétní pomoc do ukrajinského Charkova.  Konkrétní pomoc spočívá v humanitární dodávce kojenecké vody Finanční dar pro Nesehnutí ve výši 300.000,- Kč  bude využit podle schváleného rozpočtu takto: Značka pro pokračování textu

Přicházející temnota

Květen 11, 2015
by

Mezi všemi teoriemi o spiknutí a pochmurné budoucnosti, jsme slyšeli o jedné, která s největší pravděpodobností bude znamenat zkázu moderního světa. Bude znamenat skázu taky pro většinu lidského druhu, ale jak víme: lidstvo nepotřebuje 7 miliard lidských bytostí, aby přežilo. Ve skutečnosti s větší pravděpodobností přežije jen s několika tisíci lidských bytostí. Značka pro pokračování textu

Árijský původ

Květen 3, 2015
tags:
by

Úsvit lidských dějin následuje po soumraku předchozích dějin člověka. Zrod a zánik kompletních dějin lidstva není nepodobný samotným civilizacím či cyklu fyzického těla člověka. Říká se, že lidských život se skládá z dvanácti sedmiletých cyklů a v konečné fázi úpadku vyhasne kvůli nevyhnutelnému procesu fyzické smrti. Dějiny lidstva rovněž vyhasnou kvůli cyklické smrti, jež přichází v podobě přirozené, či v některých případech nepřirozené katastrofy. Toto je období, v němž vyhasíná veškeré předešlé vědění a je až na pár tajemných stop smazáno. Když se člověk zrodí, vzpomíná si jen velmi málo, pokud vůbec, na své minulé životy, především proto, že má nový mozek. Existuje pár šťastlivců, kteří si udrželi schopnost pamatovat si svůj minulý život díky probleskům paměti krve či psychické schopnosti.

Značka pro pokračování textu

Dynasofie – Přezkoumané křesťanství IV

Duben 27, 2015
by

Jakožto morální doktrína je křesťanství nedostatečné. Nikde ve čtyřech evangeliích Matouše, Marka, Lukáše ani Jana neučí Kristus o hodnotě práce, hodnotě péče o sebe či odpovědnosti za svou rodinu. Naopak nám říká: „Neukládejte si poklady na zemi..“ (Matouš 6:19); „..Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.“ (Matouš 6:25); „Nedělejte si tedy starost o zítřek..“(Matouš 6:34). Analogie, kterou Kristus načrtává, je: „.. Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí.“ (Matouš 6:26).  Tato pasáž dokládá Kristovu neznalost přírody, protože každé zvíře je zapojeno do boje o přežití, aby se nakrmilo, vychovalo mladé a odehnalo predátory. Navíc bychom vedle neusilování o bohatství měli rozdat i to, co máme: „..jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým..“(Matouš 19:21).  Značka pro pokračování textu

Adolf Hitler, můj přítel z mládí

Duben 20, 2015
by

172731_bigZávěrečné odstavce z knihy Augusta Kubizeka „Adolf Hitler, můj přítel z mládí“, vydané roku 2012 nakladatelstvím Tygros.

Pak přišel konec. Válka byla prohrána. Jednoho strašlivého rána v dubnu 1945 jsem slyšel v rádiu o bojích o Říšské kancléřství, kterými světový požár skončil. Mimoděk jsem si vzpomněl na závěrečnou scénu z Rienziho, v níž tribun hyne v plamenech Kapitolu.

„Sem! Sem! Pospěšte k nám!
Přineste kameny! Přineste ohně!
Je prokletý, je vyobcován!“ Značka pro pokračování textu

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 44 other followers