Skip to content

Novopohanství

Leden 12, 2017

Úryvek z diplomové práce Pavly Jirgalové „Neopaganismus“ z roku 2010. Kompletní verze ke stažení zde v naší Knihovně.

Neopaganismus je označení pro jeden z proudů nových náboženských hnutí, který bývá často dáván do spojitosti s hnutím New Age. Tento termín opět není nijak jednoznačně ohraničen. Celkově lze říci, že se jedná o souhrn náboženských aktivit, které se snaží navázat na starověká nebo středověká pohanská náboženství. To jsou ta náboženství, která jsou neopaganisty považována za původní v oblastech kde později došlo ke christianizaci. Podle neopaganistů byla právě tato náboženství přirozená pro obyvatele žijících v různých částech Evropy a vycházejících z rozdílných kulturních tradic. V dnešní době ovšem nemáme důkazy pro to, že by některá z těchto náboženství christianizaci přežila a máme o nich spíše jen zlomkové informace. Termín pohan (z latinského paganus, tzn. vesničan, venkovan) byl původně používán Římany pro jiná než římská náboženství a ve středověku byl převzat katolickou církví, která takto označovala nekřesťany, protože se v naprosté většině případů jednalo o vesničany, neboť na venkově se křesťanství šířilo pomaleji a původní náboženské tradice se tu udržely nejdéle. V tomto významu mělo slovo pohan negativní zabarvení. I přes toto negativní zabarvení se mnoho neopaganistů dobrovolně označuje za pohany právě z důvodu snahy vymezit se vůči křesťanství. Mnohdy se také jedná o snahu poukázat na to, že pohanské náboženství je to, které je původní a starší než křesťanství. Značka pro pokračování textu

Svět dle Varga III

Leden 3, 2017
tags:
by

Video – About Vikings & Rape

– Názor: Sice nejsem Evropan, ale tohle video mě tak rozčiluje!

– Varg Vikernes: No, křesťané dělali to samé také ostatním, všude kam přišli. Co zbylo z americké domorodé kultury? Co zbude z nepálské kultury, až tam „misionáři“ dokončí svou práci?

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=B8M9J4szTTY Značka pro pokračování textu

Kde leží Vánoce

Prosinec 31, 2016
by

Kde leží vánoce

Dynasofie – Omyl multikulturalismu VIII

Prosinec 23, 2016
by

VII

Mezi hlavní činitele, které ničily rasový odkaz Západu, i kdyby nevědomky, patří náboženství organizovaného mýtu. Křesťanství bylo takovým činitelem vždy díky své doktríně o pasivitě a odříkání, dokonce odříkání se sexu, a ‘hříchu’, jenž formuluje lidský život. Ono odříkání nabírá svou  nejdrsnější podobu u kněžích, jeptišek a mnichů, kteří se sami vylučují z plodící populace, a těch, kdož tak činí, pokud ne z důvodu homosexuality, tak z důvodu, že jsou nejoddanější řádnému životu, a stávají se z nich učenci a vůdcové komunit, v mnoha případech s pozoruhodnými kvalitami. Toto jsou jedinci, kterým je rozmnožovaní zamezeno. Zároveň církev u psanců této Země plodnost podporuje, aby jejich vyšším množstvím ještě zvýšila jeich chudobu a miliony jich přilila do prosperujících národů. Její učení posvěcuje podporovanou bídu; “požehnáni jsou chudí” je jejím poselstvím k případným ambicím. V zemích, kde církev může provádět kontrolu politiky, stává se jejím hlavním zájmem vzdělání, aby zajistila své staromilství i pro budoucnost. Protože církev čerpá svou podporu od chudých a nevzdělaných,  zajišťuje si tak své přežití. Lze se jen s odporem odvrátit při pohledu na tuto instituci, jak znovu nabývá  důležitosti, kterou měla za středověku, poté, co dostala lekci při reformaci. Značka pro pokračování textu

Devět strof

Prosinec 15, 2016
tags:
by

Pověst dobrá je výsadou Osudu,

část jednu v rukou svých máš,

druhá však bohům nevyzpytatelným náleží.

A není tomu jinak.

Značka pro pokračování textu

Ke kauze Slavíků

Prosinec 7, 2016
by

banga-vs-ortel

Obě písně k poslechu zde:

Značka pro pokračování textu

Vzestup

Listopad 29, 2016
by

Kdysi byl evropský člověk silný; po všech stránkách. Problémy jako alergie, astma, kazivost zubů, obezita, špatné smyslové vnímání a další onemocnění, jež trápí moderního člověka, skoro neexistovaly. Pokud vůbec.   

Důvodem bylo, že jeho strava lovce-sběrače byla bohatá a pestrá, nabízela vše, co jeho mysl a tělo potřebovaly, a jídlo neobsahovalo chemické konzervanty, přidaná barviva, ani pesticidy. Co jedl, bylo čerstvé, dozrálé, když se sklízelo, a tedy bohaté na vitamíny a minerály. Nesklízelo se předčasně, jen aby se převáželo tisíce kilometrů v kontejnerech, a poté se dalo předat do skladiště, než se odešle do lokálních obchodů s potravinami. To postrádá většinu vitamínů, které by obsahovalo, kdyby vyrostlo přirozeně.  Značka pro pokračování textu