Přejít k obsahu webu

Otázka

Srpen 19, 2019
by

Reklamy

Rasa, genetika, demografie – síly určující osudy kultur a civilizací 5

Srpen 11, 2019
tags:
by

Opačná environmentalistická interpretace vlivu geografie a zdrojů

Neplatí ani opačná argumentace, že vhodné přírodní podmínky především v podobě bohatých zdrojů vedou k pasivitě, zlenivění, nezájmu o investice a modernizaci ekonomiky, rozvoj progresivních oborů a průmyslu, což pak danou společnost vede k trvalé zaostalosti a poměrné chudobě. Tato zaostalost a laxnost se pak podle některých výkladů promítá i do zaostávání v politickém uspořádání, vědě, technice a kultuře. Na suroviny bohaté země tak zůstávají ve stavu všeobecné letargie, chudoby a autoritářství. Naopak nedostatek surovin má motivovat k aktivitě, podnikavosti a vynalézavosti, takže nedostatek surovin je vlastně motivační výhodou, díky níž na zdroje chudší země jsou vyspělejší. Takto argumentuje třeba Zakaria, a to především ve vztahu k zaostalým arabským zemím bohatým na ropu. Značka pro pokračování textu

O škození sobě samému

Srpen 3, 2019
by

Minulý měsíc byl pro bouřlivý, ale  rovněž, a tuším, že zvláště, pro mou těhotnou ženu. Pár dní po příspěvku, kde jsem psal o naději, že budu obviněn z rasismu [česky], ukázali se u mých dveří s dopisem pro mě tři slušní francouzští policisté. Nebyli od Gendarmerie, které tu na venkově rádi často vídáme, ani od DCRI, ale z Police aux Frontieres, zvláštní sekce Police Nationale. Ano, možná se divíte, co pohraniční policie dělala v  Limousin, ve střední Francii, daleko od hranic, ale někteří z vás již asi pochopili proč; «oni» mě nyní chtějí vyhostit z Francie  – za «šíření rasismu», za «přiáležení k tomu nejextremněji pravicovému hnutí» a za  «podněcování lidí k užívání násilí» (?!). Dle dopisu jsem «pontenciální hrozbou pro národní bezpečnost Francie». Značka pro pokračování textu

Grétka

Červenec 26, 2019
by

Rasa, genetika, demografie – síly určující osudy kultur a civilizací 4

Červenec 18, 2019
tags:
by

Environmentální vlivy – obecnější výklad

Obecně se environmentální vlivy dělí na přírodní (přírodou dané) a civilizační (lidmi vytvořené sociokulturní projevy). A dále na negativní (nepříznivé) a pozitivní (příznivé). Ani jedny nejsou zjevně pro utváření a osud civilizace rozhodující. O tom, že nemohou vést k osudovým trvalým pádům civilizací, byla řeč výše. Můžeme dodat, že jako negativní environmentální vlivy nevedou k pádům civilizací, tak ani pozitivní environmentální vlivy nejsou klíčové pro vzestup civilizací. Stejně tak chybně se environmentálním vlivům připisují nejen pády nebo vzestupy civilizací, ale i obecněji zaostalost nebo naopak vyspělost lidských společností a kultur. Značka pro pokračování textu

Otrávení (I, II)

Červenec 10, 2019
by

I

Mnozí již vědí nebo alespoň chápou, že vakcíny se nám podávají proto, aby se zhroutil náš imunitní systém a my v budoucnu potřebovali ještě více léků. Farmaceutický průmysl je záludný a ovládá ho zlověstná skupina jedinců, které zajímají jen dvě věci: ničit Evropu [česky] a vydělávat na tom peníze. Značka pro pokračování textu

Vítejte v Saudské Arábii

Červenec 2, 2019
by