Skip to content

Proč evropské náboženství?

Červenec 13, 2018
by

Původní evropské náboženství, tradice, zvyky, kultura a světonázor je v lehce odlišných odstínech známo po celé starověké Evropě.  Toto pohanské náboženství je náboženstvím naší krve a země [česky], a stejně jako nelze oddělit mysl od těla, nelze toto náboženství oddělit od nás; bez něj přestaneme existovat. Bez něj zemřeme, tak jako umíráme dnes, protože jej nepraktikujeme. Se znovuzavedením evropského náboženství začneme žít, jak jsme žili dříve, v souladu se sebou samými a naším prostředím, a budeme schopni kultivovat naše rasové vlastnosti, o nichž je známo, že zrodily filosofii, matematiku, architekturu, krásnou hudbu, sochy, malby, poezii, medicínu, astronomii a všechny druhy technologií. Značka pro pokračování textu

Reklamy

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 25

Červenec 5, 2018
tags:
by

Nalezené ostatky Tocharů v západní Číně

Zachované mumie Tocharů v západní Číně v Tarimské pánvi (mnohé  v poušti Takla-Makan) a ještě východněji kolem Lopnuru z doby před 3800 lety až zhruba do počátku letopočtu jsou jasně bílého rasového typu, dokonce severského. Některé však pocházejí i z pozdější doby, dokonce až z konce 3. století nl.

Haughton (2007, s. 351): „Pozornost učenců celého světa … přitahuje fakt, že tyto mumie mají výrazné evropské rysy, z nichž lze usuzovat, že v této odlehlé končině západní Číny žily někdy před 2000 lety bělošské kmeny, které posléze tajuplně zmizely.“

Haughton popisuje zjištění Dr. Maira (2007, s. 352): „Fascinující bylo, že všechny mumie měly obličeje s evropskými rysy: plavé nebo hnědé vlasy, dlouhé nosy a protáhlé lebky, štíhlou a relativně vysokou postavu a velké, hluboko posazené oči. (…) Mair a jeho tým odebrali z těl vzorky DNA, které prokázaly, že mumie skutečně patří k evropské rase.“ Značka pro pokračování textu

Konec pohanství v Čechách

Červen 27, 2018
by

28.září roku 1092 se datuje oficiální konec pohanství u Čechách. Stalo se tak díky králi Břetislavu druhém, který dal po České zemi rozhlásit silná protipohanská nařízení, načež se rozhodl krutě skoncovat s těmi, kteří ignorovali hlas církve a byli pevně rozhodnuti pokračovat dál v tradicích předků.

Krom poprav a různých forem ponižování se církev snažila získat kontrolu nad soukromým životem bezvěrců. Bylo tak činěno z důvodů “volného stylu života“ pohanského lidu –tedy styl neakceptovatelný. Sňatek se stal nerozlučitelným a směl se konat pouze veřejně. Zákaz se týkal i zvyku únosu manželek a dalších věcí, které by “jakkoli sráželi  autoritu církve svaté“. Ani mrtvím se klidu nedostávalo. Najednou tu pro ně bylo přichystáno poslední pomazání a pohřby na hřbitovech u kostelů – nikoli užf na místech jejich srdci nejbližších (lesy, pole..atd.) Značka pro pokračování textu

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 24

Červen 19, 2018
tags:
by

III. NA ŠIRÝCH PLÁNÍCH DALEKÉHO VÝCHODU – BÍLÉ MIGRACE A CIVILIZACE VE VÝCHODNÍ ASII

Bílí lidé migrují daleko do Asie

Na pláních širé Asie v minulosti sídlilo bílé obyvatelstvo, které zde zanechalo mnohé památky i kulturní stopy připomínající jejich dávnou přítomnost a výrazně ovlivnilo historický vývoj celého eurasijského kontinentu.

Bílí lidé v centrální Asii byli představováni nordiky a dalšími typy, zejména asi alpinským, a z toho pak při nabývání převahy mongoloidů vzešly rozličné smíšené antropologické variety jako pseudoarmenoidní nebo pseudodinárské lebeční formy. Tito lidé byli pak spojeni s migracemi Hunů a Avarů na západ, a rovněž Turků/Tatarů. Značka pro pokračování textu

Podoba zla

Červen 11, 2018
by

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 23

Červen 3, 2018
tags:
by

Centrální a jihocentrální Afrika

Vedle severnějších částí Afriky dokonce i více na jihu zanechali nesmazatelnou stupu v dějinách a kulturním vývoji bílí a semitští lidé.

Bílí armenoidé – zakladatelé dolů a obchodníci se zlatem ve střední Africe

Ve Rhodésii patrně existovala ne příliš početná elita obchodníků a provozovatelů dolů tvořená arabizovanými Židy armenoidního typu a asi i arabskými obchodníky, kteří převážně patřili k bílé rase.(1) Po založení osad jako Sofala v Mozambiku postupovali v době brzy po začátku letopočtu tito obchodníci a dobrodruhové dále do vnitrozemí, až do zlatonosných krajin Rhodésie. Těžba zlata a následný obchod byly zřejmě dílem těchto pionýrů. Později sem asi migrovali i arabizovaní Židé. Do oblasti mohli přijít z Arábie někdy v 6. století.

Dochovaná kamenná sídla v Rhodésii a severním Transvaalu svou polohou odpovídají oblastem s nalezišti zlata. To rovněž nasvědčuje, že byla vytvořena bělochy a semity, kteří se zde věnovali právě jeho těžbě. Značka pro pokračování textu

Plody židokřesťanství

Květen 26, 2018
by

Co si myslíte, že se stalo Evropě, když židokřesťanství zvítězilo?

Zde jsou některé příklady toho, co se v různých oblastech stalo. Celý text byl převzat z tohoto tohoto blogu. [Český překlad souvisejícího seriálu se nalézá zde – pozn. překl.] Značka pro pokračování textu