Skip to content

Byzantská říše a Konstantinopole – Příklad dysgenické, depopulační a imigrační destrukce civilizace IV

Červenec 21, 2016
tags:
by

Dějiny říše v době vzestupu a vrcholného rozkvětu

Dějiny Byzantské říše jsou z největší části tvořeny neustávající sérií vnitřních a vnějších konfliktů.

Za vlády Justiniána I. proběhl velký rozkvět, mocenský rozmach a vnitřní konsolidace říše. Justinián byl velmi schopný panovník, voják, organizátor i vzdělanec, jenž zavedl plně centralizovanou panovnickou moc, navíc podepřenou náboženskou autoritou, spojil správní a vojenskou organizaci státu, zavedl daňovou a právní reformu kodifikací římského práva několika právními sbírkami (Codex iuris civilis, Codex Justininanus a další). Roku 532 ukončil „věčným mírem“ boje s Peršany, aby se mohl soustředit na západ. Pod jeho vedením a díky schopným generálům Narsovi a Belisarovi (původem Slovan) byla dobyta většina bývalé západní části říše (Itálie, severozápadní Balkán, ostrovy v západním Středomoří, severní Afrika a jižní Španělsko). Značka pro pokračování textu

Byzantská říše a Konstantinopole – Příklad dysgenické, depopulační a imigrační destrukce civilizace III

Červenec 13, 2016
tags:
by

Konstantinopole – centrum moci a největšího rozkvětu země

Jestliže se často mluví o tom, že nejvyspělejší zemí byla koncem 1. tisíciletí maurská část pozdějšího Španělska, zapomíná se právě na byzantskou říši – a zejména pak na její hlavní město. To tehdy připomínalo moderní velkoměsto mnohem více než Cordóba a zřejmě ji převyšovala i počtem obyvatel. Občasná tendence vnímat byzantskou metropoli jako „zdegenerovaný Řím“ pozdní doby či jako despocii víceméně orientálního střihu, je zcela neopodstatněná. Středověká Konstantinopol byla městem na svou dobu velmi moderním, budícím v návštěvnících ze Západu obdiv a velkou úctu. Značka pro pokračování textu

Byzantská říše a Konstantinopole – Příklad dysgenické, depopulační a imigrační destrukce civilizace II

Červenec 5, 2016
tags:
by

Založení a první rozkvět Konstantinopole, centra byzantské říše

Konstantinopol jakožto centrum pozdější Byzance byla založena na místě, kde stávala původně řecká osada Byzantion, založená již v 7. století pnl.(2) Římský císař Konstantin I. Veliký, se rozhodl založit nové hlavní město ve východní části říše. Tak se stalo 11. května 330, kdy přesunul sídlo vlády na Bospor, kde založil novou císařskou rezidenci nazvanou Konstantinopol. Tím zdůraznil rostoucí význam hospodářsky konsolidovanější a rozvinutější východní poloviny impéria. Město se těšilo strategicky mimořádně příznivé poloze mezi Evropou a Asií, nacházelo se na spojnici obchodních tras a nejpozději v závěru 4. století se stalo trvalým sídlem na východě panujících římských císařů. Důvody asi souvisely s výše zmíněným vývojem událostí v říši a celkovými okolnostmi – byly snad právě strategické (poloha) a politické, možná na něj také působil úpadek Říma a většiny tehdejší Itálie, s nímž kontrastovala poměrná prosperita ve východnějších provinciích, jež by vládě dala pevnější základy. Na druhé straně zde panovaly větší sociální rozpory a možná jim chtěl být císař pro jejich efektivnější řešení blíže. Podle některých tvrzení ho vedla pouhá libovůle a ješitnost. Značka pro pokračování textu

Byzantská říše a Konstantinopole – Příklad dysgenické, depopulační a imigrační destrukce civilizace I

Červen 27, 2016
tags:
by

Události předcházející vzniku byzantské říše

Vzniku byzantské říše a Konstantinopole předcházelo dění v římské říši, jež se od 3. století začala potýkat se stále většími vnitřními problémy. V oné době se říše ocitla v problémech a jako obrovský celek byla stále hůře spravovatelná z jediného centra. Koncem 3. století krizi do určité míry překonal Diocletianus uskutečněním vnitřních reforem a nastolením nového systému vlády, zvaného tetrarchie. Říše byla za účelem snadnější správy a efektivnějšího řízení fakticky rozdělena na dvě části, spravované dvěma císaři (augusti). Ti si posléze přibrali za své kolegy dva mladší partnery a své budoucí nástupce v hodnosti caesarů (caesares). Značka pro pokračování textu

Postavení žen

Červen 19, 2016

Kapitola z diplomové práce Michaely Cinkové „Radikální Muslimské skupiny ve Velké Británii“ z roku  2007, ke stažení zde v naší Knihovně.

Zatímco v Evropě se klade důraz na rovnoprávnost žen, pro islám je naopak podřízenost žen charakteristická. Podle šarí´y je žena ,,vrozeně hříšná“. Z tohoto důvodu musí být její chování upraveno zákonem, aby ,,nesváděla muže z cesty“ (18). ,Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm nad druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých ženám…“ (Korán). Islámští představitelé ovšem tvrdí, že Korán dává ženám stejně široká práva jako mužům – jen ne práva totožná. Zde je asi hlavní rozdíl mezi postavením ženy podle západních hodnot a podle hodnot muslimských. Značka pro pokračování textu

Sluníčkářská diskriminace

Červen 10, 2016
by

sluníčkáři

Guillaume Faye: Proč bojujeme

Červen 2, 2016

faye-obalka2Rádi na našem webu upozorňujeme na zajímavé knihy, politicky korektně ocejchované pro svůj obsah či autora, díky čemuž jsou pro běžné knižní distributory či jen vydavatele inzerátů nepřijatelné nebo je knihovny  odmítají vůbec půjčovat. To je i případ knihy Guillaume Faye „Proč bojujeme“. U příležitosti jejího vydání v češtině tedy zveřejňujeme následující krátký rozhovor, v němž se autor „manifestu evropského odporu“ představuje vlastními slovy. Více informací o českém vydání naleznete zde.

Christopher Gérard: Kdo jste?

Guillaume Faye: Pro mě je nemožné se definovat. Ve svém vlastním životě jsem každopádně mnohostranný, nespecializovaný „polyteista“. Ačkoli mám diplom z Science-Po, jsem promovaný geohistorik a doktor politických věd, nikdy jsem své diplomy nebral vážně a nikdy jsem je nevyužil k „úspěchu“ v buržoazní společnosti nebo v oficiální inteligenci, Podomně jsem prodával auta, bavil velké publikum v komickém vysílání v rádiu i v televizi, psal knížky a články na všechna témata, od „nejvážnějších“ k nejlehčím. Pracoval jsem v reklamě i ve velkých novinách, atd. V současné době píšu knížky, dělám konference skoro po celé Evropě a chystám se spustit informační socioekonomický bulletin, od něhož si slibuji úspěch. Značka pro pokračování textu

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 52 other followers