Skip to content

Sorge – Projekt Stalker

Únor 19, 2018
tags:
by

Níže předkládáme ukázky tvorby Sorgeho z jeho nové sbírky Projekt Stalker. Sbírku lze stáhnout zde v naší knihovně.

Pro budoucnost semínko chránit
Přítomnost i s námi třeba je spálit
Iniciátor principů vyšších
Netřeba ohledů – zánik stane se vysvobozením

První probuzení – bůh, který semitskými byl zabit
Jediný princip transcendence – opět most z člověka stvoř!
Zlatý věk po tisících let zazáří znova
Po noci konci zaplane nová čistá éra Značka pro pokračování textu

Reklamy

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 17

Únor 11, 2018
tags:
by

Nástupnické státy – Ifríkije, Tlemsen, Merínovci

Po zániku almohádského impéria vznikly v Maghrebu tři samostatné a neustále soupeřící státy, jejichž území již zhruba odpovídalo pozdějšímu Tunisku, Alžírsku a Maroku. Každý z nich šel svou cestou historického vývoje a politických dějin, nicméně měly mnoho společného. Hospodářskou a společenskou strukturou všech tří byl feudalismus, ve všech vládla arabizovaná, avšak původem berberská dynastie. Pod kontrolou ústřední vlády však bylo jen hlavní město, přilehlá oblast a nížiny. Odlehlejším oblastem neustále hrozilo napadení ze strany zaostalých arabských a kulturně nevyspělých berberských kočovných kmenů sídlících ve vyšších polohách.

Ve městech se soustředily zbývající talentované a vesměs bílé elementy z řad Berberů a Arabů, a tak v nich vzkvétala kultura, zejména architektura a literatura. Vedle Egypta se Maghreb v oné době stal hlavním (a posledním) centrem rozkvětu arabské kultury, vzdělanosti a civilizace – zejména když byla východnější část islámského světa, zvláště tamní města obdobně soustředící zbývající nadanou světlejší část populace, zpustošena Mongoly. Jeho kulturní vliv zasáhl až oblasti jižně od Sahary.

Značka pro pokračování textu

Povolební shrnutí

Únor 3, 2018
by

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 16

Leden 26, 2018
tags:
by

ROZŠIŘUJÍCÍ KAPITOLA – ANTROPOLOGIE STARÝCH EGYPŤANŮ A FÉNIČANŮ

Samotnému starověkému Egyptu (jeho historii, kultuře) se podrobně nevěnuji, protože i když šlo o bílou civilizaci v Africe, de facto spadala mezi známé orientální kultury starověké epochy ve Středomoří a na Východě. Navíc její tematika je natolik obsažná, že si vyžaduje samostatné pojednání. Totéž se týká Féničanů. Zde stačí uvést nějako poznatky o antropologii starověkých Egypťanů a Féničanů, které dokazují, že i tyto pozdější historické civilizace starověké severní Afriky byly utvářeny lidmi bílého typu.

Starověcí Egypťané

Jako jiné vyspělé civilizace starověku byla i ta egyptská vytvořena bílými lidmi, nikoli tmavšími orientálními lidmi, kteří v těchto oblastech převažují dnes (v Egyptě navíc hrálo roli i negroidní přimíšení z jihu). U Egypta existovaly zvláště silné domněnky jdoucí tímto směrem, avšak byly vyvráceny. Zamarovský (1975, s. 135): „… teorie o ‚asijském‘ nebo přímo ‚semitském‘ původu starých Egypťanů nebyly nikdy přesvědčivé a dnes jsou již překonány.“ Stejně tak Avdijev píše (1955, s. 154), že snahy prokázat asijsko-semitský původ egyptského národa, i jeho kultury a jazyka, byly prokázány jako nesprávné. Totéž platí i pro další orientální starověké civilizace. Značka pro pokračování textu

Nová kniha

Leden 18, 2018
tags:
by

Značka pro pokračování textu

Brexit, Trump, Le Penová, Hofer, Wilders… – nečekejme zázraky, rozhodující změna a důsledné řešení fatálních hrozeb není na obzoru

Leden 10, 2018
tags:
by

Odpůrci současného politicky korektního paradigmatu a establishmentu poslední dobou s nadějemi vzhlížejí k některým úspěchům jdoucím „proti proudu“ jako brexit nebo vítězství Trumpa, mnozí asi očekávají celkový nárůst odporu k zavedenému směru a nakonec i jakýsi obrat současného vývoje k lepšímu. Když však vše uvážíme prizmatem nejzásadnějších faktorů rasy, genetiky a demografie a jejich vztahu k udržení identity a úrovně naší civilizace, dojdeme k závěru, že se toho zas tolik nezměnilo a zřejmě ani nezmění. Značka pro pokračování textu

Generační zrada

Leden 2, 2018
by

Jednou z nejčastějších zkušeností, kterou zažívám, když jsem s manželkou a dětmi venku, je, že  50-70 leté ženy vyjadřují opovržení vůči mé ženě a dětem. Tyto krátkovlasé a často rudovlasé ženy zjevně vyjadřují svou nenávist a hněv nad skutečností, že má manželka měla tu drzost, že nevyužila mnoha «svobod», za které ony  – feministické boomerky – tak tvrdě bojovaly. Místo toho si zvolila stát se tradiční manželkou a matkou. Tytéž ženy se rozzáří radostí, když uvidí  «multikulturní» děti, a rovněž to zřetelně vyjadřují. Jsou tak šťastné, když vidí ta malá hnědá dítka, s kudrnatými vlasy a tím vším. Značka pro pokračování textu