Skip to content

Pársové – relikt dávného bělošského obyvatelstva Orientu, tvůrce starověkých civilizací IV

Listopad 24, 2015
tags:
by

Bělošské rysy, projevy bělošské mentality a vyšší inteligence lze postřehnout u mnoha národů a kmenů v islámském světě (a Indii) a obecně u zdejších vůdčích elementů a vyšších vrstev, jež ještě částečně pocházejí ze staršího bělošského obyvatelstva těchto oblastí, jež zde sídlilo předtím, než zde postupně expanzemi, migracemi a obecně vyšší porodností převážily tmavší typy (a s nimi islám) a mají tak určitý podíl bílé krve. Značka pro pokračování textu

Pársové – relikt dávného bělošského obyvatelstva Orientu, tvůrce starověkých civilizací III

Listopad 18, 2015
tags:
by

Rozšiřující kapitola

Zvážíme-li fenomén etnika Pársů v širších souvislostech, můžeme je brát jako konkrétní příklad a argument pro tři obecnější a zásadní zjištění.

Prvním je fakt, že dávné velké civilizace tedy vytvořilo talentované a bílé obyvatelstvo (i když většinou trochu tmavší pigmentace), jež se poněkud odlišovalo od současných bělochů, avšak patřilo do obecné kategorie bílé rasy a bylo rozšířeno v celé Přední a Střední Asii a Středomoří. Zato se inteligencí a mentalitou jasně odlišovalo od tmavších orientalidních populací, zejména semitských (Arabové, Aramejci atd.). Pro podporu tohoto tvrzení můžeme vzít třeba předindoevropské obyvatele egejské oblasti, někdy označované jako Pelasgové. Například Mosso uvádí (1907, s. 275): „Za pokračujícího, postupného vývoje vzdělanosti v době minojské a mykénské typ lidí zůstal týž. Byli to lidé menší postavy, dlouholebí, černovlasí, tmavé pleti, jak je vidíme zobrazeny na freskách. Znaků, jež jsou příznačny pro domnělé plémě indoevropské, není zde naprosto, a přesto lidé ti jsou předkové plemene, jež změnilo svět intuiční silou rozumu a schopností estetickou. Nevelký a rovný nos je nám zárukou, že národ ten nepřináleží plemeni semitskému. Na žádné malbě, na žádné sošce nevidím orlího, zakřiveného nosu… Krásný, splývající vlas paní mykénských, černý a zvlněný, je předností plemene středozemního… Všechny tyto znaky se shodují s těmi, jež vytkl Sergi u plemene středozemního…“

Značka pro pokračování textu

Pársové – relikt dávného bělošského obyvatelstva Orientu, tvůrce starověkých civilizací II

Listopad 12, 2015
tags:
by

Pársové na cestě k zániku – součást velkého dysgenického pochodu lidstva do globální doby Temna

Pársové jsou tedy nejnadanější, nejbohatší a nejvzdělanější skupinou v celé Indii a možná i v celé jižní Asii – proto se však také stali obětí vlastního úspěchu. Jak se stává nadaným populacím a vůbec všem, co dosáhnou určitého stupně civilizace, díky své inteligenci a díky možnostem, jež jim jejich civilizace nabízí, jsou zahlceni sociálními a individuálními záležitostmi (vzdělání, kariéra, záliby, zábava apod.) a omezují svoji reprodukci. Spolu s tím, jak se stávají bohatými a vzdělanými, vdávají se párské ženy později. Jejich muži se zase snaží před svatbou zajistit si kariéru. Ve výsledku pak čekají s dětmi na samotný sklonek své plodnosti. Značka pro pokračování textu

Pársové – relikt dávného bělošského obyvatelstva Orientu, tvůrce starověkých civilizací I

Listopad 6, 2015
tags:
by

Když postupně zanikalo původní bělošské obyvatelstvo starověkého Orientu a bralo si s sebou do hrobu i velké civilizace, jež díky svým vysokým kvalitám a nadání vybudovalo, nebyla však zkáza dokonána úplně. Tu a tam se uchovaly komunity, které unikly zaplavení a míšení lidmi tmavších orientálních typů, kteří se na Východě stali novou většinou. Značka pro pokračování textu

Z galerie miminek

Listopad 3, 2015
by

Dodatečně připojujeme gratulaci k předvčerejším prvním narozeninám :-))

přání

Jednodušší život (české titulky)

Říjen 28, 2015
by

České titulky: Iron Dawn

Synchronicita

Říjen 22, 2015
tags:
by

22. ledna 1961 jsem obědval s Hermannem Hessem v jeho domě v Montagnole, italské části Švýcarska. Za oknem se mihotaly sněhové vločky, ale v dálce byla obloha jasná a čistá. Jak jsem odvrátil pohled, zachytil jsem průhledně modré oči Hesseho, sedícího na opačném konci stolu.
„Jaké štěstí,“ řekl jsem, „dnes tu s Vámi poobědvat.“
„Nikdy se nic neděje náhodou,“ odpověděl. „Zde se setkávají jen ti správní hosté. Toto je Hermetický kruh.“
………………………..Miguel Serrano

Značka pro pokračování textu

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 45 other followers