Přejít k obsahu webu

Co bylo kdysi

Červen 16, 2019
by

Nejprve trochu vhodné hudby.

Evropský člověk byl kdysi lepší; silnější, zdravější, inteligentnější vynálezavější, odvážnější, upřímnější a rovněž čestnější. Vlastně, čím dál do minulosti půjdete, tím byli naši předkové lepší.

Možná se divíte: tak proč žil v jeskyních, nosil hadry a nikdy se nemyl? Dobrá, chápu vaše znepokojení, avšak to, co vám o našich předcích řekli, jednoduše není pravda. Nikdy nežili v jeskyních; používali je jen při jistých náboženských obřadech. Ani nikdy nenosili hadry; těch pár oděvů, které z známe z doby kamenné, bylo docela propracovaných a dobře provedených. Také nebyli špinaví; proč by proboha měli být, když ani většina zvířat není? I psi se umývají. Proč by ne vaši lidští předkové? Značka pro pokračování textu

Reklamy

Pozvánka

Červen 8, 2019
by

Bezpečnost a síla pro 2019

Květen 31, 2019
by
Před pár dny se objevila zpráva, která se týká uživatelů elektronické komunikace v naší republice. Vyplývá z ní, že Systém nadále podniká kroky ke snadnějšímu sledování nás všech. V návaznosti na to níže předkládáme několik doporučení, jak se proti takovému šmírování bránit. Zaslali nám je aktivisté z německé nacionalistické organizace Selbstschutz. Budiž Vám k užitku!

Značka pro pokračování textu

Jedem das seine

Květen 21, 2019
by

Jak někteří z vás vědí, teroristický útok úřadu pana Vallse proti mé ženě a mně minulý měsíc vedl především k větším sympatiím s námi  a s tím, za čím stojíme  – a svět měl samozřejmě příležitost poznat, jaký druh politika pan Valls je  a pro jaký druh systému pracuje.

Značka pro pokračování textu

Sluníčkáři minulosti

Květen 13, 2019
by

Rasa, genetika, demografie – síly určující osudy kultur a civilizací 2

Květen 5, 2019
tags:
by

Jak rasa, genetika a demografie utvářejí a řídí lidské společnosti a jak tyto principy mohou být využity pro trvalý rozkvět civilizace a vytvoření lepší společnosti budoucnosti

Environmentální faktory nedokážou vysvětlit fatální pády civilizací

Environmentální vlivy, ať už skutečně nebo domněle negativně působící, jimiž se vysvětlují fatální a trvalé úpadky civilizací, vždy znamenají narušení jedné, dvou nebo všech tří těchto sfér (materiální, psychologické a organizační). Každý z těchto vlivů tedy narušuje jen civilizaci jako vnější projev oněch sil, které ji ve skutečnosti vytvářejí, a proto ji nemohou trvale zničit. Každý z nich je také možné při podrobnějším prozkoumání jednoznačně vyvrátit. Značka pro pokračování textu

Dvacet bodů, jež vedly k pádu Římské říše. Podobnost s dneškem je až nebezpečně šokující

Duben 27, 2019
by

Jeden z nejvýznamnějších britských historiků – Edward Gibbon (1737 – 1794) se zabýval dějinami Římské říše a jeho hlavní dílo Úpadek a pád Římské říše patří dodnes ke klasickým pracím. V této knize je shrnuto 20 bodů, jenž vedly – spolu s dalšími okolními a vnitřními vlivy – k pádu této říše. Podobnost se současností je čistě náhodná… Značka pro pokračování textu