Skip to content

Dynasofie – Podstata a úpadek civilizace II

Červenec 2, 2015
by

Jaký tedy máme důkaz, že náš moderní Západ se neodlišuje od světů minulosti v tom smyslu, že má životní osud, který podobně jako v jejich případě podléhá zrodu a rozkladu a musí se řídit biologickými zákony? Abychom dokázali odpovědět, musíme prozkoumat světové dějiny na holistické bázi a zjistit, zda existují paralely mezi různými civilizacemi, vhodněji pojmenovanými jako vyspělé kultury, tj. sumerskou, egyptskou, mykénskou, čínskou, indickou, mexickou, andskou, antickou, blízkovýchodní a západní. Ono cvičení bude mít více než akademický význam, protože naše postřehy mají očividně vliv na rozhodnutí, jež činíme. Odlišná zbude vláště politika, pokud se blízký problém vnímá spíše jako nevyhnutelný a dlouhodobě vážný, než jako přechodné vybočení, a při poznání,  že „není nic nového pod sluncem“,  lze rovněž lépe vyhodnotit moderní společenské trendy. Značka pro pokračování textu

Úlevy

Červen 26, 2015
by

largePodkapitola z knihy Israela Shahaka  „Historie a náboženství Židů „, vydané roku 2005 nakladatelstvím Votobia, Olomouc. Kompletní sken knihy ke stažení zde v naší Knihovně.

Jak je poznamenáno i výše, talmudický systém je nejvíce dogmatický a neumožňuje žádné výjimky z pravidel, i když jsou díky shodě okolností tato pravidla až absurdní. A v případě Talmudu je na rozdíl od Bible závazný doslovný smysl textu a nikdo není oprávněn vykládat jej odlišně. Během období klasického judaismu se ovšem různé talmudické zákony staly nepřijatelné pro židovskou vládnoucí třídu, tedy pro rabíny a pro bohaté. Ve jménu těchto vládnoucích vznikla metoda systematického obcházení litery zákona a porušování jeho ducha a záměru. Vznikl pokrytecký systém „úlev“ (heterim), dle mého názoru nejdůležitější příčina degradace judaismu v klasické epoše. (Druhou příčinou je židovský mysticismus, jenž měl ovšem vliv po daleko kratší dobu). Znovu je potřeba pro ilustraci uvést několik příkladů, jak tento systém funguje. Značka pro pokračování textu

Káva s mlékem

Červen 23, 2015
by
3. místo ve výtvarné soutěži "nedívej se černobíle, vždyť svět je barevnej", v rámci projektu "Nedívej se černobíle - rasismus škodí Tobě i Tvému okolí". Autor Vít Horný, Děčín, 12 let...

3. místo ve výtvarné soutěži „Nedívej se černobíle, vždyť svět je barevnej“, v rámci projektu „Nedívej se černobíle – rasismus škodí Tobě i Tvému okolí“. Autor: Vít Horný, Děčín, 12 let…

Zpravodajský koktejl

Červen 17, 2015
by

Dlouhodobým čtenářům těchto stránek může připadat, že se zde již objevuje málo původních úvah. Není to způsobeno nedostatkem témat, k nimž by se dalo vyjádřit, ale možná právě naopak. Témat je tolik, že snad ani nelze na všechna dostatečně reagovat. Vezměme si za příklad některé zajímavé zprávy z jednoho zpravodajského serveru, které se objevily jen za včerejšek: Značka pro pokračování textu

Skanþeho země u moře

Červen 14, 2015
by

Skandinávský poloostrov je pojmenován po Skaði; ‘bohyni procesí’. Tato tajemná bohyně byla horskou bohyní řek a toků, provdaná za boha moře Njörðra. Jméno Skaði je však mužské a ve spisech Cornelia Tacita je bůh Njörðr znám jako bohyně ‘Nerthus’, což vedlo pár  norských učenců k dalšímu zkoumání. Zjistili, že bohyně Skaði byla určitě bohem a bůh Njörðr byl určitě bohyní. Tudíž si tato božstva někdy mezi 1. a 11. stoletím změnila pohlaví  – pravděpodobně kvůli změně ve společnosti, od převážně matriarchální polokočovné společnosti (ovládané králi, ne královnami) k převážně patriarchální zemědělské společnosti (rovněž ovládané králi). Pro podrobnosti viz Sorcery and Religion in Ancient Scandinavia či MYFAROG. Značka pro pokračování textu

Černé slunce

Červen 7, 2015
tags:
by

220px-BlackSun2Pohleďme si do tváře. Jsme Hyperborejci!
Friedrich Nietzsche

Lidské tělo je za současného stavu pro síly ohromných a mocných mystérií věčnosti těžko vhodným prostředkem. Člověk neustále prochází procesem stávání se, ale je jen málo těch, co se v tak prchavé fyzické zkušenosti života vůbec někdy stanou. Našim smyslem na Zemi musí být něco více, než existovat jen jako zvířata. Každá lidská bytost zrozená na živém světě si musí v jistou chvíli uvědomit, že má nad svou osobní existenci naplnit určitý závazek. Člověk i rasy světa jsou vybaveny k přetvoření materiálního světa hrubé hmoty k vyšším životním standardům a kultuře, stejně jako jsou vybaveni i k přesahu. Na planetě je spousta prostoru k tomu, aby všechny rasy pozvedly  sebe i své původní kultury na nejvyšší možnou úroveň. Zvířata a dokonce hmyz se v rámci své omezené kapacity a velikosti řídí božským plánem a přírodním zákonem v dokonalém souladu, kdežto člověk to s celým svým zvýhodněním nedokáže. Zvířata ani hmyz nemísí své druhy, neznečišťují planety, nemučí jeden druhého ani se nezabíjí pro osobní zisk, ani necestují půlku světa proto, aby zničili národ někoho jiného. Ani by nikdy svá těla nenaplnili mysl pozměňujícími substancemi, nebo se účastnili chorobných perverzit, k nimž má sklon lidstvo.  Značka pro pokračování textu

Dynasofie – Podstata a úpadek civilizace I

Červen 1, 2015
by

Historici tradičně chápou oblast lidské aktivity po tisíciletí jako ‚lineární‘, což znamená, že události  probíhají  kauzálně od dávných časů do současnosti  a že my v moderním světě jsme do jisté míry nutně ovlivněni tím, co nám předcházelo. S tímto chápáním se pojí představa, že moderní věk, jakožto dědic věků minulých, musí být nadřazen uplynulým věkům věděním, poučením před pověrou, osobní svobodou  a materiálním blahobytem. Nepochybně lze tento názor nějak oprávnit, avšak někomu, kdo je jím plně naočkovaný z neznalosti minulosti, se úžasem až zatají dech, když se dozví, čeho se dosáhlo ve starověku. Značka pro pokračování textu

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 44 other followers