Skip to content

Jak NIKDY nebýt nemocný (české titulky)

Únor 9, 2016
by

Český překlad a titulky: Ruthar

Titulky se na videu zapínají vpravo dole v Nastavení (ozubené kolečko)

Adriano Romualdi – Kultura pro Evropu

Únor 3, 2016
by

romualdi-metanoiaV loňském roce vydal Délský potápěč v redakci Karla Velikého čtvrtý svazek své edice Metanoia. Jedná se o knihu Adriana Romualdiho Kultura pro Evropu a v rámci této řady patří nejen k zatím nejrozsáhlejším počinům, ale z mého pohledu i vůbec nejzajímavějším.

Adriano Romualdi (1940-1973) byl významným teoretikem italské radikální pravice. Za svůj život publikoval množství článků k dílům jiných autorů i vlastních prací, v nichž filosofuje o úkolu Pravice, jímž by mělo být vnášet do světa ideál nadčasového Řádu. Souznění s tímto ideálem nachází u Platóna, Nietzscheho či Evoly, za jehož nejlepšího vykladače a pokračovatele byl Romualdi pokládán. Kritizuje soudobé rovnostářské tendence   a hlásá návrat k prapůvodnímu, k Pravé Evropě, jejíž matrici nachází v indoevropské duchovnosti. Odkrývá ideologiemi převrstvené základy Evropy, aby je vyzvedl na světlo jako stále platné a nutné následování.

Značka pro pokračování textu

Dynasofie – Rasa: Omyl multikulturalismu II

Leden 28, 2016
by

II

Důležitost rasy vidíme všude kolem sebe. Jakmile pustíme televizi a sledujeme sportovní zprávy, vidíme převahu černochů dominujících v basketbalu, fotbalu, boxu atd., ačkoliv černoši tvoří jen 13% americké populace. Naši liberální guruové nám říkají, že tohle nemá nic společného s rasou; říkají, že nepoměrné zastoupení černochů ve sportu a zábavním průmyslu znamená pouze epizodní období amerických dějin, které skončí, až černoši přestanou být v dalších oblastech diskriminováni. Skutečnost, že američtí černoši byli vybráni k otroctví, že pouze statnější dokázali přežít onu instituci, že bylo aktivně podporováno pouze rození nejsilnějších, dokonce chovným výběrem, nemá nic společného s tělesnou zdatností moderní černošské rasy v dnešní Americe. Selektivní křížení dokáže ovlivnit dobytek a koně, ale ne lidi. Je to velmi zvláštní. Zdá se, že náhodné sledování amerických černochů ve srovnání s Afričany naznačuje, že výběr během otrokářství hrál svou roli při velikosti a zdatnosti amerických černochů.
Značka pro pokračování textu

Základy

Leden 22, 2016
by

08TheInvincibleÚvod z knihy Guido von Lista „Nepřemožitelný“, jejíž celý překlad je k dispozici zde v naší Knihovně.

Po celá staletí se ze všech sil snažíce zničit a vymazat naše jedinečné (národní) vlastnosti, se ti, kdož jsou u moci, ti, kdož řídí vzdělávání lidí, věnovali nedosažitelnému přeludu úplného zrovnoprávnění všech kmenových rozdílů. Řídili se nezdravým záměrem směřovati k vytvoření unifikovaného druhu lidstva. Lidé byli slepí k jasně projevenému fenoménu dějin evoluce lidských druhů, lidé byli hluší k pronikavým zjevením božské vůle při ovládání přírodních sil; zaslepeni pomýlenou bratrskou láskou předložili šílenou mámivou nauku, prosazující jednotné světové společenství (kosmopolitismus) všech národnostních skupin s falešným závěrem, obtěžkaným zmarem, míti jedno stádo s jedním pastýřem. Značka pro pokračování textu

Nová měrná jednotka v Německu

Leden 19, 2016
by

Fuhrer

Kdyby někdo obrázek nepochopil, tak nejde o propagaci čekoholiv, ale reakci na toto prohlášení primátorky Kolína nad Rýnem…

Conan – Muž a mýtus

Leden 13, 2016
tags:
by
Robert Ervin Howard (22. ledna 1906 – 11. června 1936)

Robert Ervin Howard (22. ledna 1906 – 11. června 1936)

„Umění je pravou rukou přírody. Ta nás jen obdařila
bytím, umění z nás učinilo lidi.“
…………………………Schiller

Velké mýty se často rodí ze skutečných, historických skutků velkých mužů. Tyto mýty se zase potom stávají hrdinskými, idealistickými příklady, které inspirují jedince či celou rasu k vyšším úrovním činu a etnické soudržnosti. Kromě toho, na velké hrdiny legend se pohlíží jako na jedince, který se osvědčil výjimečně dobře tváří  v tvář  nelítostnému, brutálnímu či strašnému osudu, jako jedinec kvalitnější duše, energie a vůle.

Značka pro pokračování textu

Co nevyléčí lék, vyléčí oheň (české titulky)

Leden 7, 2016
by

Český překlad a titulky: Ruthar

Titulky se na videu zapínají vpravo dole v Nastavení (ozubené kolečko)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 48 other followers