Přejít k obsahu webu

Ódinská mystéria

Únor 16, 2019
tags:
by

Při mnoha příležitostech jsem byl požádán, abych napsal o hlubších významech a duchovních učeních, obsažených v našich árijských náboženstvích – zvláště v ódinismu, protože v těchto zoufalých časech je symbolismus našeho germánského náboženství patřičný a nezbytný. Pokusím se co nejstručněji vysvětlit strukturu a učení našich starých náboženství. K tomu je však nutno ujasnit některé body:

Za prvé, jen proto, že náboženství, jazyk, abeceda či lidé pocházeli z Asie, nečiní je to orientálními. Před třemi tisíci lety Árijci obývali území přinejmenším od severní Indie přes současný Irák a Írán, Turecko a dál na západ k Atlantskému oceánu. Dále musíme pochopit, jak se slovo „mystérium“ týká starověké moudrosti. Existuje souhrn vědění, jež je staré mnoho tisíc let, protože je zakódováno ve Velké pyramidě, jakož i ve Stonehenge a dalších trvalých stavbách. Toto vědění zachovali zasvěcenci ve starých školách mystérií a po temné časy církevní persekuce jej udržovali při životě tajná společenství, včetně Templářských rytířů a raných zednářských řádů. Všechna naše stará náboženství vytvořili adepti ve školách mystérií, a proto se vhodně nazývají mysterijní náboženství. Řadí se k nim zoroastrismus, mithraismus, duidství a ódinismus. Prvotní, či gnostické křesťanství bylo téměř přesnou parodií mithraismu zvrhlíci v rozkládající se římské říši jej však překroutili a zneužili, až se s něj nakonec stalo nepopsatelné zlo, jež známe jako žido-křesťanství. Značka pro pokračování textu

Reklamy

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 36

Únor 8, 2019
tags:
by

Půl milénia před Kolumbem – Vikingové v Americe

Když roku 986 vyrážel Erik Rudý s početnou kolonizační flotilou z Islandu do Grónska, zároveň odtud vyplul směrem ke Grónsku muž jménem Bjarni Herjólfsson. Kvůli nepřízni počasí (asi 100 mil od Islandu prý výpravu postihla mlha a silný severovýchodní vítr) však několikrát ztratil orientaci a doplul daleko na západ. Když se počasí zlepšilo a vyšlo slunce, třikrát za sebou spatřil na západě neznámou zemi, ale ani jednou se nepokusil přistát. Dvakrát zahlédl zalesněné pobřeží, takže bylo jasné, že nejde o Grónsko. Potřetí jen skalnatý zaledněný ostrov. Poté se Bjarni otočil na východ a po čtyřech dnech přistál na jihozápadním pobřeží Grónska, poblíž usedlosti svého otce. Jeho vyprávění si mezi místními vyslechl i tehdy ještě mladý Erikův syn Leif Eriksson. Značka pro pokračování textu

Francouzsko-německá smlouva

Leden 31, 2019
by

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 35

Leden 23, 2019
tags:
by

STŘEDOVĚKÉ DALEKÉ PLAVBY A TRANSATLANTICKÉ KONTAKTY EVROPY S NOVÝM SVĚTEM

Bílí Berbeři a bílá arabská elita v Novém světě?

Když se v Andalusii usídlili Maurové, kteří byli ze značné části tvořeni Berbery, potomky nejstaršího bílého obyvatelstva severní Afriky, a arabskou aristokracií, která byla téměř určitě tvořena příslušníky bílé rasy, časem zde vytvořili v mnoha směrech vzkvétající kulturu. A není vyloučené, že i v mořeplavbě vynikli mnohem více, než se původně myslelo. Až skoro do časů Kolumbových byla značná část Pyrenejského poloostrova pod nadvládou těchto Maurů muslimského vyznání, ale z podstatné části bílé krve. A to včetně západního pobřeží, které bylo svou polohou a příhodnými oceánskými proudy ideálním místem pro plavby daleko do vod širého Atlantiku. Mauři byli skvělými lodními konstruktéry a jejich typ námořní lodě, sambuka, byly dokonce přímým předchůdcem portugalských karavel. Lodě Španělů a Portugalců v pozdějším období se těm maurským dost podobaly. A navíc ovládali solární navigaci. Značka pro pokračování textu

Antisemitský extremista

Leden 15, 2019
by

Nyní již mnozí z vás víte, že jsem ȏðalista, což lze dobře popsat a jednodušeji chápat jako nacionální pohan. Tudíž ti, co bojují proti tomu, za čím stojím (a za čím si 99% lidstva stálo 99% času, kdy lidstvo existovalo), mne nazývají «extremistou» [česky]. Patrně čistě proto, že se jedná o výraz s velkou negativitou a nebezpečím a oni jistě chtějí, abych se jevil nebezpečným a negativním, jak je to jen možné. Značka pro pokračování textu

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 34

Leden 7, 2019
tags:
by

V. VSTŘÍC NOVÝM OBZORŮM A VZHŮRU PŘES ATLANTIK – DALEKÉ PLAVBY STAROVĚKÝCH A STŘEDOVĚKÝCH BÍLÝCH NÁRODŮ A JEJICH CIVILIZAČNÍ VLIV V AMERICE

STAROVĚKÉ DALEKÉ VÝPRAVY A KONTAKTY S NOVÝM SVĚTEM

Otázka kontaktů mezi Starým a Novým světem za dob starověku je nejasná (nevíme kdo a kdy přesně do Ameriky dorazil), indicií je ale tolik, že jejich existenci můžeme považovat takřka za jistou.

Kruml píše (1998, s. 87-8): „V roce 1934 prohlásil ředitel jednoho norského muzea: ‚Lze … předpokládat, že cesta do Ameriky byla objevena už v době bronzové, jelikož tehdy byla mořeplavba na vysoké úrovni. V době bronzové (asi 1750 – 800 př. n. l.) se v Evropě vysokým stupněm mořeplavby mohly chlubit … dvě kultury obývající oblast Středomoří – Kréťané a Féničané.‘ Americká novinářka a knihovnice Constance Irvingová, která je zastánkyní této teorie, uvádí mnohé podobnosti, které podle ní svědčí o tom, že Féničané, Kréťané i další národy Ameriku navštívily. Od pyramid, které mají shodné rysy s babylonskými stavbami, pohřebních komor a sarkofágů, asyrských vousů a chetitské obuvi na reliéfech až po nálezy římských mincí před několika lety na pobřeží Venezuely, přičemž nejmladší je z roku 350 n. l., a podobně. Mnohé z, řekněme, důkazů přítomnosti Féničanů, Kréťanů či Kartaginců v Americe byly v minulosti označeny za falzifikáty. V roce 1872 byla nalezena ve státě Paraiba v Brazílii kamenná deska s fénickým písmem; v textu se hovoří o deseti lodích, obchodnících, zemi hor a fénickém domovském přístavu v zálivu Akaba. Byla prohlášena za falzum, stejně jako další podobné nálezy. V roce 1968 profesor Cyros Gordon, považovaný za velkého znalce starosemitských jazyků, prohlásil, že by rád věděl, proč by v roce 1872 někdo falšoval fénické písmo, a hlavně, jak se dostal k jeho znalosti, když je neměli ani tehdejší nejlepší filologové. Charles Berlitz uvádí jinou zajímavost. V jedné irské sáze se hovoří o tajemné zemi na západě, jejíž jméno je Hy Brazil. Irové nevěděli, co tento název znamená, a považovali jej za pouhé zajímavé a záhadné jméno. Ve starých semitských jazycích označoval výraz I BRZL Ostrov železa. Dokonce i v moderní hebrejštině BRZL znamená železo. Objevitelé později pojmenovali část Jižní Ameriky v souvislosti s irskou legendou Brazílií. Že jde skutečně o zemi bohatou na železo, ležící na západě, je zvláštní náhoda.“ Značka pro pokračování textu

Jsme světlem proti blížící se temnotě

Prosinec 30, 2018

Vidíme přicházet zimu a víme, že musíme pevně stát a být majákem proti strašné temnotě, jež se převalí přes náš svět.

Vidíme, že naše vůdce a vlády postihla slepá nevědomost, jež se zove Hodur. Vidíme, že naši lidé padli očarováni Hodurovou nevědomostí a jsou slepí k pravdám, jež vedly naše předky po tisíce let. Víme, že jsou nyní kořistí šprýmaře Lokiho, který povede síly chaosu a destrukce, které se převalí přes svět a srovnají se zemí vše, co známe. Proto v tomto věku úpadku pozvedáme svůj hlas. K východu, severu, západu a jihu voláme naše lidi, vyzýváme je, aby se zřekli slabosti, jež vpadla do našich myslí, srdcí a duší, a vyhlásili naše znovuzrození! Značka pro pokračování textu