Skip to content

Svastika a Þórovo kladivo

Duben 24, 2016

a45820e15b18a4563de0e3e3a346c46eKapitolka z diplomové práce Elišky Boudové „Þórovo kladivo: Význam Þórova kladiva v mýtu a kultu“ z roku 2012, ke stažení zde v naší Knihovně.

Þórovo kladivo má podobu tzv. kříže Tau (též egyptského kříže), který má tvar písmene T. Je také známo svou krátkou rukojetí, všechna tři jeho „ramena“ jsou tedy přibližně stejně dlouhá. V některých kulturách byl kříž vnímán jako falický symbol. Tento význam nemůžeme vyloučit ani u Mjöllniho. (77)

Značka pro pokračování textu

Manuál pro pražské aktivisty

Duben 21, 2016
by

Manual

Hamingja

Duben 15, 2016
tags:
by

„Vnitřní hlas je hlasem plnějšího života, rozšířeného,
vnímavějšího vědomí. Proto se v mytologii
zrod hrdiny či symbolické znovuzrození kryje
s východem slunce, protože růst osobnosti je synonymem
pro sílící vědomí vlastního já. Ze stejného důvodu
vykazuje většina hrdinů sluneční atributy
a chvíle zrodu jejich větší osobnosti je známa jako
osvícení.“
…………………….C.G. Jung

Za závojem naší se zemí spjaté reality, za našimi mytologiemi, náboženstvími a individuální osobností existuje v samotném jádru naší bytosti „božské já“, nebo jak uváděli starověcí árijci v Eddách, naše „Hamingja“. Tento božský vliv vyšší lidské psýché je vlastní duši člověka. Občas nám hodně poslouží jako zasahující ochránce. Pokud bychom neměli schopnost ovládnout tento vrozený kousek božskosti ve své bytosti, jak po stránce individuální, tak kolektivní, budoucnost lidstva by byla bezradná a jeho vlastní krátký život bezvýznamný a marný. Svoje životy budujeme nebo ničíme a v životě umožňujeme či neumožňujeme svůj podíl. Naše Hamingja a naši etničtí bohové nám pomáhají a vedou nás, ale jsme to my samotní, kdo musí udělat práci a posouvat se dál. Značka pro pokračování textu

O tom, jak se z lidí stávají papoušci

Duben 9, 2016
by

Český překlad a titulky: Ruthar

Titulky se na videu zapínají vpravo dole v Nastavení (ozubené kolečko)

 

 

 

Dynasofie – Omyl multikulturalismu IV

Duben 3, 2016
by

IV

Obviňování z diskriminace je zvláštní. Říká se nám, že černoši mají nízké zastoupení na technických pozicích z důvodu tohohle zla, přesto žádná zaměstnání nejsou více ve vztahu s bílou společností než právě ta, v nichž černoši vynikají: sport a zábava. Pokud by běloši chtěli udržovat černochy “na jejich místě”, jistě by to bylo právě v těchto oblastech. Tatáž zaměstnání jsou často placena v milionech dolarů. Židé byli diskriminováni, přesto Židé za posledních sto let přispěli k vědě fenomenálním způsobem. Rasová diskriminace v Americe bezpochyby existuje, jde však o faktor, který se rozplyne, pokud jím dotčení lidé mají přirozený talent ukázat jeho nespravedlnost. V oblasti sportu a zábavy je tento talent v černošské Americe očividně přítomen; naproti tomu absence černochů v technických oborech nelze brát jako obžalobu bílé populace.  Značka pro pokračování textu

Národy Evropy mají invazi přátelsky uvítat

Březen 28, 2016

Kapitola z knihy Beat Christian Bäschlina „Pohltí nás islám!“ s podtitulem „Islámský útok na Evropu a evropští spolupachatelé této invaze“, kterou roku 1998 přeložil Miroslav Mach. Ke stažení zde v naší Knihovně.

Francie se stala předmostím islámské invaze a proto je dnes pro Evropu smrtelným nebezpečím. Do Francie proniknuvší masy přistěhovalců se dříve či později rozlijí i po ostatním kontinentu. Propagandistická a politická vedoucí kasta Francie prokazuje systematickou a vysoce účinnou podporu afroasiatskému přistěhovalectví. Všechno to se samozřejmě děje plánovitě a zcela záměrně! Značka pro pokračování textu

Občanská statečnost :-)

Březen 25, 2016
by

obcanska statecnost

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 50 other followers