Přejít k obsahu webu

Pohané Vlčího věku (1. díl)

2 května, 2021

Mattias Gardell

Konec devadesátých let 20. století zaznamenal vzestup rasistického pohanství, jež se stalo jedním z nejdynamičtějších náboženských projevů White Power kultury. Tato skutečnost by neměla čtenáře uvést v omyl, že rasismus je pohanství vlastní, nebo že všichni pohané jsou rasisté. Vytváření  klasifikačních kategorií “rasy” a “národa” jsou produkty modernity a pohanským kulturám předkřesťanské Evropy pravděpodobně nebyly známy. Současní pohané však žijí v sociálních realitách, kterým již dlouho vládnou tyto klasifikační kategorie jakožto principy organizace, tudíž není možné se jim vyhnout. Věčný konflikt mezi současnými pohany se vlastně týká rozdílného chápání toho, co je pohanství a pro koho je určitá tradice vhodná. Je nutné být pro praktikování původního amerického náboženství americkým indiánem, nebo by se mohl stát šamanem každý? Může se Afroameričan stát součástí společenství Asatrú, nebo je severské náboženství pouze pro ty, kteří si nárokují severoevropský původ? V této otázce současné pohanství zastává tři odlišná stanoviska: nerasistické, či dokonce antirasistické, otevřeně rasistické a etnické hledisko. Značka pro pokračování textu

Říkejme mu třeba pan Green…

24 dubna, 2021
tags:
by

Říkejme mu třeba pan Green…

Pan Green se  narodil do chudých poměrů… na růžích ustláno neměl.

Dostal ovšem práci u bohatého obchodníka se starožitnostmi. Bylo to tak nějak logické, pracoval tam jeho otec i matka, otec byl zahradník a matka pokojská v rodinném penzionu.

Značka pro pokračování textu

O virus tu nejde II

16 dubna, 2021
by

Odkaz na fakty nabité video o stávající pandemii: https://pavelkamas.cz/o-virus-tu-nejde-ii/

Trump a Brexit z širší perspektivy faktorů řídících osudy civilizací – proč to není důležité, co je skutečně důležité a v čem pronárodní scéna často chybuje (1)

8 dubna, 2021
tags:
by

Volební prohra domnělé naděje na obrat k lepšímu v osobě dosavadního prezidenta USA Donalda Trumpa drtivě zklamala masy jeho příznivců přímo ve Spojených státech i jinde ve světě. Hned se také vyrojilo mnoho tvrzení a domněnek o volebním podvodu a „ukradeném vítězství“. Hlubší a střízlivé zamyšlení však jasně ukáže, že je na místě značná míra skepse, a to jak ohledně podvodů ve volbách, tak v míře významu otázky, zda je opravdu tak zásadní, zda prezidentem bude Joe Biden nebo další čtyři roky Donald Trump. 

Stejně tak Brexit nic přelomového z hlediska budoucnosti naší civilizace neznamená, a to nikoli proto, že nijak nepřispěl k reformování nebo dokonce rozpadu EU, ale protože sám o sobě není cestou k tomu, aby se začalo řešit to, co je skutečně podstatné.

Značka pro pokračování textu

WargaR tančí valčík V (Výsledky případu vyhoštění)

31 března, 2021
by

V prvé řadě chci poděkovat všem, kteří mne v tomto případu podporovali, jak těm, kteří přispěli, abych si mohl dovolit proces, a těm, kteří tam byli přítomni, fyzicky či duchem.

Jak někteří z vás vědí, francouzské ministerstvo vnitra mne chtělo z Francie vyhostit,  zřejmě proto, aby zakryli zločiny, které již spáchali vůči mé rodině; naše vypovězení by nám velice ztížilo umožnit soudnímu systému ve Francii, aby tyto zločiny odhalil.  Ačkoliv si nemyslím, že politický systém ve Francii se zdá pracovat dobře, stejně jako ve většině jiných evropských zemí,  mohu dodat (ve spojitosti s Francií to není nic zvláštního), že soudní systém ve Francii funguje pěkně. Alespoň zatím (…), a domnívám se, že navzdory rozkladu, který se zdá pocházet z politického vedení. (“Ryba smrdí od hlavy”.) Značka pro pokračování textu

Doba covidová, rok druhý

23 března, 2021

Vstoupili jsme do druhého roku doby covidové, což si nezaslouží zrovna oslavu, ale možná malé ohlédnutí. Rád bych se s Vámi podělil o drobné příhody z běžného života, které se za tu dobu staly v mém okolí. Samy o sobě vypovídají o naší době i situaci, v které se všichni nacházíme, možná více než každodenní grafy a přehledy čísel na internetu. Píši je zde tak, jak mi byly sděleny nebo jsem je zažil, bez dalších komentářů. Značka pro pokračování textu

Komunismus v teorii… a v praxi

16 března, 2021
by

Covid jako příklad převahy přírody nad člověkem – tvrdá realita, kterou by si měli bojovníci proti covidu přiznat

8 března, 2021
tags:
by

Počátkem roku 2020 se na světě objevil nový strašák: nový typ koronaviru a nemoc covid-19, kterou způsobuje. Od té doby je veřejnost manipulována a bombardována panikářskými výlevy a na první pohled děsivými čísly, které mají ospravedlňovat všechny ta opatření, která jako taková jsou pro lidi evidentně škodlivá a nepříjemná. Byl by nejvyšší čas si uvědomit, jaká jsou základní fakta a souvislosti, abychom si konečně vyjasnili, jaký k tomu všemu zaujmout postoj. Když je racionálně zvážíme, zjistíme, že jakákoli opatření jsou naprosto neobhajitelná, zbytečná a zbytečně společnost poškozující, a to úplně bez ohledu na uváděná čísla nakažených, nemocných a obětí. Důvodem je následující argument. Značka pro pokračování textu

Kalokagathia – Klíč k Síle a Moudrosti

28 února, 2021
by

Keltové a Britové

20 února, 2021
by

I

Jak si někteří old-school Burzum fandové možná pamatují, několikrát jsem ve své kariéře mluvil o tom, že neexistovalo nic takového jako “keltský” lid. Šíření tzv. “keltské” kultury nebylo o evropském kmeni expandujícím na úkor jiných: šíření keltské kultury bylo šíření jisté módy, jako je používání toho či onoho druhu meče a zbroje. Za příklad toho, jak je oficiální historie v této souvislosti směšná, jsem použil Microsoft a říkal jsem, že stejně jako šíření produktů Microsoftu po zeměkouli není důkazem toho, že Američané rozšiřují své teritorium a podrobují si celý svět, šíření “keltského” umění ve starověké Evropě není důkazem, že “keltský” lid rozšiřoval své teritorium a podrobil si většinu Evropy. Značka pro pokračování textu

Význam Richarda Wagnera

12 února, 2021
tags:
by

Richard Wagner (1871)

Pokud je třeba připsat pozvednutí wotanismu zpět na světové pódium árijského vědomí jedinému člověku, byl tímto jedincem bezesporu Richard Wagner. Lze bez přehánění tvrdit, že Wagner chtěl, aby se jeho umění stalo oživeným náboženstvím krve. Nejednalo se o umění kvůli umění, jež dovedlo Wágnera do velkolepých mystických výšin hudebního a básnického génia. Skutečnou Wagnerovou podstatou, jež ho ve všem motivovala, byla jeho neochvějná a zarytá oddanost své rase a dědictví předků. Ano, na rozdíl od mnoha skladatelů před ním Wagner pronikl hluboko do říše hudby na místa, kam se jiní skladatelé neodvážili vydat. V severských ságách, zvláště v Sáze o Vølsunzích, nalezl pramen hlubokého dědičného vhledu. Na tomto lidovém mýtu měl skladatel rozlít celý příval svého talentu a citu.

Značka pro pokračování textu

Zimní ráno 2021

4 února, 2021
by

Obrana říše: Národní identita, dědictví a nacionalismus v black metalu IV

27 ledna, 2021
by

Kapitola čtvrtá – Volání árijského ducha: Národní socialismus a rasový nacionalismus v black metalu/Závěr

 “Ve studiích o konzumaci rocku v etnicky smíšených a různorodých populacích se černí adolescenti prokazatelně s větší pravděpodobností  (více než bílé či asijské protějšky) kloní k žánrům černé hudby, zvláště k soulu, R&B, blues, reggae a rapu.” (Shuker, R., 1994).

Dále by se mělo poznamenat, že konzumace heavy metalu je typická pro mladé, bílé muže. (Gruzelier, J., 2007). Značka pro pokračování textu

Velký reset

19 ledna, 2021
by

Dnešním dnem spouštíme novou sekci Videa a začínáme informacemi o tzv. Velkém resetu. Předem děkujeme za zaslání případných odkazů na videa, která by se tu mohla objevit.

https://m.mojevideo.sk/4jx8

Odhalené božské dítě

11 ledna, 2021
by

Boží dítě je koncept dobře známý z předkřesťanského starověku. Za účelem oklamání Evropanů, aby přijali křesťanství, přejali první křesťané  tento koncept také, protože je pro evropské chápání života tolik podstatný.

Aby se dítě stalo božským, božský otec musí nejprve zemřít; dítě poté putuje do říše smrti a tráví jistý čas s božskou matkou v hrobě. Je tudíž zasvěceno a poté znovuzrozeno; stalo se božským! Stalo se samo božským otcem.

Značka pro pokračování textu