Přejít k obsahu webu

Nedotknutelní anarchisté

Říjen 9, 2018
by

«Extremisty» jako já persekuuje policie, řídící orgány a média, protože beze studu vyjadřujeme lásku ke všemu dobrému a evropskému. Nic z toho nechtějí! Nechtějí, aby se takové «extremistické» myšlenky šířily a bořily jejich plány na vyhlazení Evropy, se vším všudy.

Existuje zde v Evropě skupina skutečných extremistů, která stejně jako řídící orgány pracuje na zničení Evropy, úplně každého evropského národa s jeho kultury, a to násilnými prostředky. Ve skutečnosti je  dokonce finančně podporují evropské vlády. Verbují  a prosazují své myšlenky prostřednictvím propagandistických plakátů, jako jsou tyto;

Značka pro pokračování textu

Reklamy

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 29

Říjen 1, 2018
tags:
by

VI. DÁL NA JIHOVÝCHOD A DO ŠIRÝCH VOD PACIFIKU – MIGRACE A CIVILIZAČNÍ VLIV BÍLÉ RASY V JIHOVÝCHODNÍ ASII, OCEÁNII, AUSTRÁLII A TICHOMOŘÍ

Migrace dávných bílých lidí se však nezastavily v severnějších a východnějších částech Asie; někteří zamířili ještě dále do Indočíny, Indonésie, Austrálie, na Nový Zéland a do širého Pacifiku.

MIGRACE A CIVILIZÁTORSKÝ VLIV INDOÁRIJCŮ A STARŠÍCH BÍLÝCH MIGRACÍ V INDOČÍNĚ A INDONÉSII

Árijci jdou dále na východ

Árijská Indie v pozdějších dobách spadajících do prvních staletí našeho letopočtu rozšířila svůj kulturní a politický vliv daleko za vlastní hranice. Vzhledem k tomu, že bělošské elementy tvořily podstatnou část obyvatelstva árijské Indie, a k tomu, že migrací se obvykle účastní aktivnější, energičtější a inteligentnější lidé, lze předpokládat, že v těchto přistěhovaleckých vlnách převažovali bílí lidé, původně usídlení v Indii. Bisschop (1965, s. 73): „… jednotlivci opuštěli rodinu a vlast, lákáni možnotí výnosného podnikání, poháněni vidinou bohatých nalezišť drahých kovů.“ Značka pro pokračování textu

O touze po identitě

Září 23, 2018

Kapitola z knihy Markuse Willingera „Generace identity: Vyhlášení války“, vydané roku 2017 v českém překladu londýnským nakladetelstvím Arktos.

Každý člověk nemá jen jednu, ale mnoho různých identit. Každý z nás je mužem či ženou, přináleží k určitému národu, má své bydliště a je součástí nějakého náboženského nebo nenáboženského společenství.
Identit máme zkrátka víc a jen ony z nás dělají to, kým jsme.
Vy jste jim ale vyhlásili válku. Značka pro pokračování textu

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 28

Září 15, 2018
tags:
by

Bílé typy mezi elitami semitských kmenů a národů

Rovněž mezi Araby a dalšími semitskými kmeny hráli zřejmě v dřívějších dobách významnou roli díky svým schopnostem a inteligenci bílí lidé. Konkrétně u Arabů máme zprávy o vůdčím nordickém elementu z časně islámské doby.

Sám zakladatel islámu Mohammed byl popisován jako světlé pleti a rusovlasý (Guillaume, 1987, s. 726). Dodnes jsou rusé vlasy a vousy jako součást Mohammedova vzezření muslimy ctěny (von Schwerin, 1960, s. 27).

Jeho manželka Aisha byla popisována jako světlá, rusovlasá, event. i blond (Baltzer, 1934, s. 206; Lewis, 1990, s. 36; Vollers, 1910, s. 91).

Abu Bakr, otec Aishy a první islámský chalíf, byl popisován jako štíhlý a světlé pleti (Günther, 1930, s. 163).

Chalíf Ali, první Muhammadův bratranec a zakladatel šíitské větve islámu, byl proslulý svými blond vlasy (Grant, 1981, s. 84-85; Lewis, 1990, s. 36). Značka pro pokračování textu

Průkaz imigranta

Září 7, 2018
by

Toto je třináctiletý Hans z Afgánistánu, seznamte se…

Napodobená harmonie

Srpen 30, 2018
by

Pokud se podíváte v podstatě na vše, co se vybudovalo v klasické antice, zjistíte, že jen s několika málo výjimkami to bylo provedeno s péčí, trpělivostí a zručností. To vše se nevyrábělo jen proto, aby bylo funkční a vydrželo; bylo rovněž vždy okrasné a často dokonce přinášelo poučení. Mohli jste se učit jen tím, že jste na ně pohlédli; mýty, přísloví, přírodní jevy či místní legendy. Vše, co se tvořilo, tvořili s hrdostí zruční řemeslníci, vkládající lásku a čest do čehokoliv, co tvořili – a jejich dovednosti a čest se předávaly z generace na generaci.

Položky klasické antiky a pohanské Evropy z temného středověku (5. až 15 století): žádnou z nich nevyrobili ve spěchu za účelem rychlého zisku; Značka pro pokračování textu

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 27

Srpen 22, 2018
tags:
by

Pozdější migrace světlejších bílých skupin

Indoárijci

Árijci příchozí do Indie zřejmě byli tvořeni nordickým typem či směsí nordických a dalších bílých typů – asi dinárských, a dále možná i mediteránních a armenoidních (které během své cesty integrovali do své původnějšího etnického substrátu tvořeného jen nordickým typem, či snad nordickým a dinárským). Byli součástí migrací východnějších indoevropanů (jejich árijské větve) v Asii. Z genetického hlediska byli nějak spjati s šířením nositelů Y-haploskupiny R1a1. Jak bylo uvedeno, tento východní nordický typ, z něhož pocházely i kočovné stepní kmeny jako Skythové, Kimmeriové či Sarmati, se vyznačoval z kosterního hlediska jistými specifickými rysy, zejména nízkou lebeční klenbou. Značka pro pokračování textu