Přejít k obsahu webu

Degradace identity I: Sebemrskačství

23 září, 2020
by

Slovník cizích slov definuje identitu jako totožnost, shodnost, sebeuvědomění člověka.  Jistě, je zcela přirozené, že lidé mají pocit vlastní identity. Ať už jde o vědomí identity sebe samotného jakožto osobitého jedince, až po identitu širší, kterou sdílejí s lidmi stejného původu, tedy identitu národní, etnickou či rasovou. Ano, i rasovou, protože ačkoliv jsme přesvědčováni o tom, že rasa je podobně jako pohlaví také pouhý sociální konstrukt, který si lze libovolně volit dle svého uvážení, v případě jednoznačně rasového hnutí BLM se mu paradoxně dostává v dnešní době široké podpory médií i společnosti.  Někteří lidé nicméně projevují symptomy odcizení své identitě. Během života ji dle libosti  mění, nebo přímo zavrhují a pošlapávají. Může se to projevovat různými způsoby, ať už sebemrskačstvím nebo až nenávisti vůči lidem téhož původu, jako jsou oni samotní, což by bylo možné nazvat sebenenávistí. Dnes se budu věnovat právě představitelům prvně zmíněné skupiny.

Značka pro pokračování textu

Obrana říše: Národní identita, dědictví a nacionalismus v black metalu

15 září, 2020
by

Kapitola prvá  – Úvod

Pro adekvátní průzkum otázky výzkumu je třeba objasnit následující výrazy.

‘Národní identita’ odkazuje na kolektivní citovost, založenou na osobním vědomí přináležení ke státu či národu. Dosahuje se jí prostřednictvím sdílení mnoha atributů s jinými lidmi, kteří mají stejné vědomí přináležení ke státu či národu. Tyto atributy jsou jedinečné pro specifickou geografickou polohu a vymezují území od jiných (Guibernau, M., 2007).

Výraz ‘dědictví’ (kulturní dědictví) odkazuje na kořeny a kulturu, z nichž lidé pocházejí. Dědictví může mít formu historických událostí, folklóru, tradic, jazyka, památek, krajiny, artefaktů, pokrevního příbuzenství atd. (English Dictionary, 1997). Značka pro pokračování textu

O tom, jak zahnat Temnotu dusící náš svět

7 září, 2020
by

Nejprve něco vhodné hudby

Pohanský král starověké Evropy byl především bůh, královna bohyně. Král představoval nebeského Boha; koruna-svatozář byly sluneční paprsky, vycházející z jeho hlavy (Slunce), žezlo bylo kladivo (tj. původně kámen), sesílající blesk z oblohy, a meč byl bleskem samotným, přenášejícím sluneční energii ze Slunce a Oblohy na Zem.  Kladl svůj měč na rameno mužů, aby jim požehnal; a takto je pozvedával k Nebi. Královna představovala Bohyni Zemi; její kotel a později grál byl zdrojem mladistvého zdraví, a každý, kdo se z něj napil, z něj měl užitek; ať už se vyléčil z chorob a otravy a všech tělesných i duševních nemocí. Tato božstva v jisté dny roku vozili na vozech či nosili na štítech, protože ničemu božskému nebylo dovoleno se mimo posvátné háje dotknout země, jinak to ztratilo svou moc.  Značka pro pokračování textu

Planeta opic 2020

30 srpna, 2020
by

Šašovia a klauni

22 srpna, 2020
by

Možná jste minulý týden zaregistrovali akci proti extremismu na Slovensku a u nás v Děčíně, při níž bylo 11. srpna zadrženo 8 lidí. Jednalo se o členy skupiny Krátky Proces a bubeníka Horkýže Slíže. V těch 8 lidech byli započítání ještě další osoby, protože Krátky Proces zjevně nemá 7 členů… Jak zpráva uvádí: „Všichni obvinění se měli podílet na výrobě hudebních alb s extremistickou tematikou.“  Bubeník je spoluvlastník studia, kde měl Krátký Proces nahrát dvě alba, konkrétně Slovanská jednota a Na prach. Policie při prohlídkách hledala nahrávky Krátkeho Procesu, oblečení i další věci s nacistickou tematikou. Výsledkem bylo to, že u jednoho ze zadržených byly nalezeny sběratelské předměty, CD a různé tiskoviny. Značka pro pokračování textu

Lidská přirozenost a lidská práva (dokončení)

14 srpna, 2020
tags:
by

Neutralita přírody

Jak bychom tedy měli nazývat tato práva, která nejsou základní, přirozená ani lidská, ale o nichž „víme“, že jsou žádoucí? (Možná tedy nevíme, jaká jsou lidská práva, ale zajisté poznáme, když je ztratíme.) Přece, říkáte, bychom se neměli poddat relativismu a tvrdit, že se jednoduše jedná o lokální preference bez universální platnosti. Alespoň doufám, že to říkáte,  protože u pisálkovských tříd ona zhoubná doktrína dospěla k hrozivému stisku. Je to možná podivné, že by měl triumf relativismu přijít ve stejnou dobu, kdy zaobírání se „otázkami lidských práv“ začalo dominovat mezinárodním záležitostem a zahraniční politice. Přesto oba trendy spolu nejsou bez vztahu. Ve světě relativistické morálky bychom neměli žádný podklad k útoku na provinění vůči „právům“, pokud by je bylo možno odbýt jako pouhé kulturní preference. Musíme proto podepřít jistá práva jako „lidská“, abychom jejich universalitu zdůraznili. Pokud náležejí všem lidem — na jakém podkladě není vždy jasné — pak jsou odolné vůči relativistickému nesouhlasu. Skutečně podivné je, že dobří, mnoha teoriemi popletení akademici a aktivisté zastávají oba pohledy zároveň, velebíce relativismus v obraně „multikulturních“ programů, zatímco pranýřují, řekněme, ženskou obřízku jako opak „universálních lidských práv“. V ideologickém boji je logika obvykle prvním neštěstím. Značka pro pokračování textu

WargaR tančí valčík (III+IV)

6 srpna, 2020
by

III

Slyšení u soudu skončilo a s potěšením mohu říct, že se pro mne vyvíjelo dobře. Všichni přítomní, více než tucet podporovatelů, stejně jako francouzští reportéři a novináři  dostali příležitost z první ruky poznat, jak slabý je případ, jenž proti mně žalobce má.

Tvrdili, že nemám žádné stálé zaměstnání, vyjasnili jsme však, že jsem hudebník, že stavím vlastní dům a rovněž – spolu s Marií – doma učím naše děti.

Tvrdili, že mé děti nechodí do školy, ale vyjasnili jsme, že je učíme doma, a poukázali jsme na zprávu sociálního pracovníka, která říká, že můj šestiletý kluk umí nejen číst a psát francouzsky, ale rovněž umí plynně norsky a dokonce mluvit i trochu anglicky, vyniká v matematice, a pokud jde o školu, je oproti většině dětí jeho věku o hodně napřed. (Protože nechodí do školy, mohu dodat.) Značka pro pokračování textu

Jak by vypadalo přistání na Měsíci letos

29 července, 2020
by

Rasa, genetika, demografie – síly určující osudy kultur a civilizací 12

21 července, 2020
tags:
by

Stát není totéž, co kultura či civilizace, kterou zastřešuje

Proti teorii o zásadním vlivu politiky a vládnutí lze namítnout i důležitý fakt, že politika a stát jsou jako instituce něco jiného než společnost, národ a civilizace jako celek. Není to totéž – politika a státní organizace v přímém smyslu neztělesňuje danou společnost v její specifické identitě ani celkové civilizační úrovni. Samozřejmě většinou obojí souvisí s její identitou a vyspělostí – tedy efektivita a podoba politiky a veřejné správy země je určována celkovou vyspělostí a specifickou kulturní identitou jejího obyvatelstva. Země třetího světa mají méně efektivní státní správu než země prvního světa, a i specifické rysy každé civilizace zde mají svůj význam – třeba v Japonsku politika více inklinuje k hledání harmonie a konsenzu, což je odrazem specifické kolektivistické mentality tamního obyvatelstva, zatímco v bělošských zemích s obyvatelstvem vrozeně inklinujícím k individualismu je politika více o střetu rozdílných názorů a ideologií. Avšak přesto stát a národ nebo šířeji civilizace nejsou totéž. Může se stát, že formálně určitá státní organizace přetrvá i poté, co původní obyvatelstvo i se svou civilizací zaniklo a tento stát je v takové situaci jen vnější formou, pod níž došlo k naprosté změně skutečného obsahu, který tento stát původně zastřešoval. Egypt kupříkladu jako stát existuje už celá tisíciletí. Ale nic to nemění na skutečnosti, že během jeho dějin došlo k naprosté proměně jeho společnosti a civilizace. Dnešní Egypt je už úplně jiná a upadlá země třetího světa, zcela odlišná od původní starověké egyptské civilizace, s níž už nemá téměř nic společného. Liší se radikálně jako v celkové civilizační úrovni, tak ve specifické identitě. Značka pro pokračování textu

Lidská přirozenost a lidská práva (2. díl)

13 července, 2020
tags:
by

Nesmírně nespravedlivý proces

Protože po neolitické revoluci, před nějakými 10,000 lety, se úrovně sociální komplexnosti rozrostly, organismy se větší měrou potýkaly s (relativně) genetickými cizinci, kteří na ně kladli požadavky jménem sociálních jednotek, jejichž geny nebyly původem identické s jejich. Právě na této úrovni se objevil skutečný konflikt, protože organismy začaly cítit potřebu hájit svá „práva“; tj. věci, které potřebovaly dělat, aby zajistily svou fitness: prostředky rozmnožování. Značka pro pokračování textu

WargaR tančí valčík (I+II)

5 července, 2020
by

I

Jak někteří z vás již ví, v úterý jdu před soud v Brive la Gaillarde, protože čelím zde ve Francii vyhoštění. Již jsem viděl důkazy, jež se chystají použít, a musím říci, že jsou přinejmenším zvláštní. Zdá se, že se přesunuli od původního případu proti mně, a místo toho se jen zaměřují na mne, jakožto “hrozbu národní bezpečnosti Francie”. Předpokládám tak proto, že jako norský muž ženatý s francouzskou ženou po více než 4 roky a s 3 (a brzy 4) francouzskými dětmi, nemohu být za žádných jiných okolností z Francie vyhoštěn. Značka pro pokračování textu

Rasismus (nejen) na tyčce

27 června, 2020
by

Pod dojmem článku o odhalování rasismu na obalech cereálií, bych se s Vámi rád podělil o své znechucení nad znaky dyškriminace, které na nás doráží téměř na každém kroku. Nelze nad nimi přivírat oči nebo je dokonce přehlížet, protože by to mohlo vést k finančnímu postihu, v případě řidičů ke ztrátě bodů. Ano, těmito dyškriminujícími znaky jsou totiž dopravní značky. Jedná se o dopravní problematiku natolik bijící do očí, že někteří autoři se jí již dotkli, nicméně dle mého názoru spíše povrchně, proto tedy k tématu přidávám i svůj, jak doufám, hlubší vhled. Značka pro pokračování textu

Rasa, genetika, demografie – síly určující osudy kultur a civilizací 11

19 června, 2020
tags:
by

Stát, politika a kvalita vládnutí nejsou rozhodujícími faktory určujícími osudy civilizací

Některé teorie a domněnky vysvětlují rozdílnosti ve vyspělosti a úspěšnosti mezi kulturami a národy činností státu, politikou, dobrým nebo špatným vládnutím. Národy, státy a říše měly zažívat éry rozkvětu a úspěchů díky moudrým vládám a osobnostem jako Periklés, Augustus, Alžběta I., Viktorie, Fridrich Veliký nebo Lee Kuan Yew. Naopak dnes má třeba Afrika být ve špatném stavu kvůli neschopným, nekompetentním, zkorumpovaným, despotickým a chaotickým vládám. Je skutečně evidentní, že vyspělejší společnosti se vyznačují efektivnějšími a pokročilejšími formami vlády a schopnějšími vládci/politiky a zaostalejší společnosti mívají naopak horší a méně kompetentní vlády a vládce/politiky. Značka pro pokračování textu

Lidská přirozenost a lidská práva (1. díl)

11 června, 2020
tags:
by

Robin Fox

Již jsme vám na těchto stránkách představili nakladatelství Sol Notis, které vydalo mj. knihu Alaina de Benoista Za horizontem lidských práv. Při její četbě jsem narazil na množství zajímavých odkazů na související články. Jedním z nich je např. úvaha anglo-amerického antropologa Robina Foxe, v níž se vypořádává s dnes obzvlášť mediálně přetřásanou otázkou lidských práv. Jeho argumentace mne zaujala natolik, že jsem článek přeložil a první ze tří dílů naleznete níže. Značka pro pokračování textu

Genocida!

3 června, 2020
by

O misionářích se zde v Evropě často mluví dosti zvláštně pozitivně, myslím si však, že bychom všichni měli otevřít oči a poznat, co jsou tito lidé zač a co skutečně dělají.

Evropa byla pokřesťanštěna silou; úplatky, hrozbami, klamem, lstí, mučením, vymýváním mozků a vrazdami. Křesťané pokáceli naše posvátné háje a spálili naše chrámy, a dokonce za to byli prohlášeni za svaté. Pak postavili své vlastní chrámy (neboli kostely) na evropských posvátných místech, kde bývaly naše posvátné háje a chrámy, aby zajistili, že se tam žádné pohanské chrámy už nikdy znovu nepostaví, a nikdy by se tam neměl provádět archeologický výzkum . (A pak kriminalizovali druh chování, který jim umožnil Evropu nejprve pokřesťanštit).
Značka pro pokračování textu