Skip to content

Vzestup

Listopad 29, 2016
by

Kdysi byl evropský člověk silný; po všech stránkách. Problémy jako alergie, astma, kazivost zubů, obezita, špatné smyslové vnímání a další onemocnění, jež trápí moderního člověka, skoro neexistovaly. Pokud vůbec.   

Důvodem bylo, že jeho strava lovce-sběrače byla bohatá a pestrá, nabízela vše, co jeho mysl a tělo potřebovaly, a jídlo neobsahovalo chemické konzervanty, přidaná barviva, ani pesticidy. Co jedl, bylo čerstvé, dozrálé, když se sklízelo, a tedy bohaté na vitamíny a minerály. Nesklízelo se předčasně, jen aby se převáželo tisíce kilometrů v kontejnerech, a poté se dalo předat do skladiště, než se odešle do lokálních obchodů s potravinami. To postrádá většinu vitamínů, které by obsahovalo, kdyby vyrostlo přirozeně.  Značka pro pokračování textu

Chytrý vyhledávač

Listopad 21, 2016
by

11760214_875262122521657_2338565392055531764_n

Brexit, Trump, Le Penová, Hofer, Wilders… – nečekejme zázraky

Listopad 13, 2016
tags:
by

Mezi odpůrci současného politicky korektního paradigmatu a establishmentu poslední dobou zaznívá jásot nad překvapivými úspěchy stran a politiků, kteří se vůči zavedeným ideologickým schématům vymezují. Když však tyto události uvážíme prizmatem nejzásadnějších faktorů rasy, genetiky a demografie, dojdeme k závěru, že se toho zas tolik nezměnilo a asi ani nezmění.

O problémech vztahujících se právě ke třem zmíněným faktorům se příliš nemluví, nebo nanejvýš polovičatě a jaksi z korektního hlediska přijatelně (tedy např. se mluví o ohrožení západní kultury a hodnot islámem, ale nemluví se o tom, že západní civilizace je ve skutečnosti projevem vloh a mentality bílé rasy a že hrozbu představuje proto i neislámská imigrace – kupříkladu černochů-nemuslimů ze subsaharské Afriky). Avšak tyto fatální trendy prostě probíhají, ať o nich víme nebo ne, ať chceme nebo ne.

Značka pro pokračování textu

Rozšíření sekce Hudba

Listopad 6, 2016
by

Sekce Hudba byla rozšířena o další odkaz, který vede do Pro-White Music Encyclopedia, kde se zase každý víkend objevuje MP3 diskografie jedné skupiny. Popisek uvádí základní info o skupině (zemi původu, žánr, rozpětí diskografie) a seznam alb, která archiv obsahuje.

http://www.uloz.to/m/algiz/pro-white-music-encyclopedia

Archiv slouží pouze ke studijním účelům.

Dynasofie – Omyl multikulturalismu VII

Říjen 29, 2016
by

VI

Křížení zpomaluje proces adaptace, produkuje méně schopné potomstvo, jež není přizpůsobené žádnému z prostředí, v nichž se vyvinul kmen jeho rodičů. U rostlin a zvířat je potřeba adaptace na prostředí naprostou nutností, tudíž křížení, zvláště u zvířat, vede k vyhynutí, nicméně u člověka tento důsledek není zřetelný, protože lidský druh dokáže do značné míry ovládat drastičtější vlivy svého prostředí. Nevýhody křížení se tedy mohou v případě lidských tvorů jevit jako eliminované. Co však tento závěr nezohledňuje je, že úspěšnost lidských populací ve velké míře závisí na souboru po celé generace získávaných zkušeností, který shrnuje výraz kultura, jenž je schopností osvojovat si kulturní rysy, jenž se dědí,  a že prosazování kultury populace k zvýšení schopnosti přežít závisí na výskytu nadaných jedinců. Přizpůsobivost zvířete, která se přenáší přímo geny, se u lidských tvorů stala přizpůsobivostí se učit, což má zase genetický původ. Křížení může tyto dědičné vlastnosti narušit, přičemž lze takový výskyt matematicky doložit. Značka pro pokračování textu

Svět dle Varga II

Říjen 21, 2016
tags:
by

Video – Dumbed Down

– Názor: Vargu, mám na Tebe otázku, jak se díváš na Američany? Když říkám Američany, myslím evropské Američany. Sám jsem Američan s německými předky (ve skutečnosti jde o nedávné předky – jen dvě generace zpět). Vidíš nás jako rovné? Viděl jsem na wiki, že vyznáváš nordicismus a odalismus. Jak Amerika a evropský Američan zapadají do těchto ideologií?

– Varg Vikernes: Považuji všechny nekřesťanské Evropany na celém světě za rovné. Američané – to je příliš obecný pojem. Ne všichni Američané jsou hodnotní, jak se říká, stejně jako ne všichni Evropané. Severní Amerika byla osídlena Evropany a je to dokonalé přirozené prostředí pro Evropany. Na rozdíl od Austrálie nebo jižní Afriky, kam Evropané nepatří.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=GsR76x1x6Ns Značka pro pokračování textu

Příbuzenství

Říjen 13, 2016
by

Kapitola z diplomové práce Ivany  Staré „Rodina a její význam v římském právu“. Ke stažení zde v naší Knihovně.

V rodinných vztazích hrálo důležitou roli také příbuzenství. Římští právníci rozlišovali příbuzenství pokrevní a umělé, kterému bylo vzhledem k majetkovým poměrům věnováno více pozornosti než pokrevnímu.

Příbuzenství pokrevní bylo založeno na právu krve. Cognatio bylo založeno na myšlence, že jedna osoba pochází od druhé osoby. Římský pokrevní systém je nejdokonalejším systémem příbuzenství. Přejat byl částečně systémem keltským či anglosaským. Značka pro pokračování textu