Přejít k obsahu webu

Starověký Egypt – Bílá civilizace v africké poušti 4

20 května, 2022
tags:
by

– předchozí díl zde

Další bílé typy ve starém Egyptě

Alpinský typ

V souvislosti s kromaňonci se v Egyptě od nějaké doby mohl vyskytovat i alpinský typ, což je vlastně redukovaný kromaňonský derivát. Smith (1938) ostatně dokonce píše o kromaňoncách příchozích za časných dob jako o alpincích. Ačkoli šlo o ve skutečnosti o kromaňonce, skutečně už mohli vykazovat částečně alpinské charakteristiky. Některé egyptské sochy by alpinskému typu odpovídaly.

Značka pro pokračování textu

Blahoslavené mysli III + IV

12 května, 2022
by

III

Toto video prezentuje dobré důvody, proč neposílat své děti do školy. Montessoriho systém, o němž se v totmto videu diskutuje, je běžně nejpoužívanější systém domácí výuky.

Značka pro pokračování textu

Návrat k Virtus

4 května, 2022
by

Virtus byla nejvyšší morální aspirace římských patriotů. Měla prostý význam: Řím před sebou samým. Římané se posuzovali dle své služby všeobecnému blahu. Pro naše Otce zakladatele byl virtus “ústředním prvkem veřejného života”. Architekti této země [míněny Spojené státy] se inspirovali hlavně římským příkladem.

Značka pro pokračování textu

Diagnóza

26 dubna, 2022
by

„Vy jako Amerika nás poučovat nebudete“

18 dubna, 2022
by

Starověký Egypt – Bílá civilizace v africké poušti 3

10 dubna, 2022
tags:
by

– předchozí díl zde

3. Mediteránní element ve starověkém Egyptě – ústřední rasový typ

Vedle kromaňonců byl dalším významným rasovým elementem bílý mediteránní typ. V dávných předhistorických dobách sice ještě nebyl přítomen, ale pozdější předhistorické éře začalo jeho zastoupení migrací kontinuálně přibývat, už před vznikem historického Egypta byl převažujícím elementem a v dobách jeho vzniku už byl jeho obyvatelstvu dominantní. V předhistorické době tito mediteráni vytvářeli kultury s určitým stupněm vyspělosti. Podíleli se vzniku a rozvoji egyptské civilizace už ve starých dobách, ovšem zejména za Staré říše byli dominantním civilizačním hybatelem kromaňonci. Ačkoli tito bílí mediteráni nebyli tak nadaní jako kromaňonští zakladatelé, i oni svou měrou přispěli k formování civilizace v nilském údolí a v pozdější historické době se začlenili do civilizačního utváření, chodu a progresu egyptské civilizace. V pozdějších dobách se v egyptské civilizaci stali hlavním rasovým elementem. 

Značka pro pokračování textu

Blahoslavené mysli II

2 dubna, 2022
by

Nejprve něco vhodné hudby.

greece-oracle-at-delphi-granger

Můžete si koupit požitky, vzrušení a radost. Můžete cestovat na zvláštní místa, řídit senzační vozidla a jezdit na obrovských zvířatech. Můžete jíst nejlepší jídla a pít nejlepší  nápoje. Můžete v reálném životě dělat všemožné věci, ale…

Značka pro pokračování textu

Mezihra: novopohanství

25 března, 2022
by

Kapitola z knihy Adama Anczyka The Golden Sickle.

V tomto náboženství platí na všechno výjimka. (214)

Margot Adlerová

V současnosti badatelé náboženství, sociologové a psychologové pozorují značný nárůst zájmu o víry předkřesťanské Evropy v jak rozvinutých, tak rozvíjejících se zemích. (215) Fenomén fascinace historicky vzdálenými kulty a mytologiemi není nový a vyskytoval se v předešlých érách evropské historie. Za zmínku stojí například renesanční idea návratu ke starověkým kořenům, romantické odkazy v literatuře, hudbě a umění na lidovou kulturu a zvyky, četné odkazy zakladatelů viktoriánských a později esoterických hnutí na pohanské tradice, nebo idea Völkisch hnutí (216) a mýticky orientovaného nacionalismu v Německu raného dvacátého století.

Značka pro pokračování textu

Nápis

17 března, 2022
by

USA a Rusko (Chicagská rada pro globální záležitosti, 4. 2. 2015!)

9 března, 2022
by

Starověký Egypt – Bílá civilizace v africké poušti 2

1 března, 2022
tags:
by

– předchozí díl zde

2. Kulturní vlivy a migrace bílých lidí ze severu

Existují však i další názory na původ a vznik starověkého Egypta; zejména se uvažuje o tom, že prvotní civilizační impulz přišel zvenčí ze severu.

Badatel Flindres Petrie zastával názor, že nositelé civilizace přišli do Egypta ze severu, a to z Mezopotámie. Malkowski píše (2007, s. 186): „Vykopávky, které vedl Petrie, nám poskytly důkazy o kultuře mnohem starší, než je první egyptská dynastie (2920-2770 pnl.). Existují výrazné rozdíly mezi touto novou předdynastickou kulturou a známějšími artefakty z doby Staré říše (2650-2152 pnl.). Petrie našel artefakty, které dřívější vědci vůbec neznali, a domníval se, že je tam musel zanechat nějaký jiný národ, který přišel do údolí Nilu.“ 

Značka pro pokračování textu

Blahoslavené mysli I

21 února, 2022
by

Nejprve něco zpola vhodné hudby … 

Od té doby, co jsem je někdy kolem 12 let poprvé objevil, jsem si zamiloval hry na hrdiny s tužkou a papírem (RPG). Poté, co mne v reálném životě vzdělávací systém v Norsku vyléčil ze všeho zájmu o literaturu, zájem o takové RPG znovu podnítil můj zájem o knihy. Kvůli MERP (hra na hrdiny ze Středozemě) se Hobbit stala první knihou, co jsem četl ze svobodné vůle a zamiloval jsem si ji. Od 12 do 19 let jsem utrácel skoro všechny peníze za RPG knihy a od 12 do 17 let jsem strávil všech volný čas  – a většinu času jsem měl taky strávit vymýváním mozku (alias  “vzděláváním se”) – čtením těcht knih nebo hraním RPG se svými přáteli.

Značka pro pokračování textu

Pandemický scénář

13 února, 2022
by

Na internetu  se objevilo množství informací o tom, že aktuální pandemie Covidu byla dopředu naplánována a jedná se tedy o jakousi „plandemii“. Tyto závěry se často opírají o to, že existují důkazy o připravování plánů či dokonce scénářů toho, jak případnou budoucí pandemii řešit. Spíše než přípravu pandemie lze takové dokumenty vnímat jako přípravu na pandemii. K takovým dokumentům patří např i jeden z USA, nazvaný „Pandemie SPARS (2025-2028): Futuristický scénář pro komunikující ohledně ohrožení veřejného zdraví“, jehož část, zachycující časovou osu průběhu této pandemie, naleznete v překladu níže. Pochází z října 2017 a vydal jej Johns Hopkins Center for Health Security. Zachycuje příběh o šíření fiktivní koronavirové choroby nazvané SPARS (tj. akutní respirační syndrom sv. Pavla), která se jakoby objevila roku 2025, a obsahuje rady, jak postupovat v komunikaci směrem k veřejnosti. Nalézají se v něm i zajímavé shody s tím, co jsme mohli vidět při Covidu: vývin nové vakcíny, její povolení k nouzovému použití, vedlejší účinky po její aplikaci, opozici vůči jejímu podávání i „polepšený“ antivaxer. Spoluautorka dokumentu, Monica Schoch-Spanová, PhD, vedoucí spolupracovnice Centra a vedoucí projektu SPARS, se k němu tehdy vyjádřila takto: “Toto propracované, simulované ohrožení zdraví poskytuje praktikům a badatelům příležitost duševně si nacvičit reakce a zároveň zvážit dopad svého jednání. Čtenáři mají zároveň šanci rozlišit, jaká potenciální opatření, zavedená v dnešním prostředí, by mohla v budoucnu odvrátit srovnatelná komunikační dramata či typ dilemat.”

Značka pro pokračování textu

Zlý plyn

5 února, 2022
by

Lednové demonstrace v Evropě

28 ledna, 2022
by