Přejít k obsahu webu

Moderní svobodné zednářství: Degenerované dítě vznešených předků

23 května, 2023
by

Toto vydání FOCUS FOURTEEN obsahuje jistou frazeologii, jež se může zdát nesrozumitelná pro čtenáře, kteří nejsou obeznámeni s mnohočetnými významy a alegorickými styly, jimiž správci „Mysterií“  vždy kódovali svou moudrost. Protože však je tento dokument psán zednářům a o nich, musí být nutně strukturován, jak je. Jiní psali rozsáhlé svazky, v nichž dešifrovali poselství v dávných lidových a náboženských mýtech. Hermetické podobenství může mít pro adepty na rostoucích úrovních až sedm samostatných významů. Vzhledem k omezenému prostoru postačí uvést, že panna, jež se nalézá v tolika starověkých mysterijních náboženstvích, ztělesňovala lůno Mystérií. Ukřižovaní Spasitelé, z nichž nejméně 16 předcházelo křesťanství, ztělesňují samotná Mystéria, která průběžně ničí nebo korumpují tyrani, avšak která jsou díky snahám Tajného bratrstva zachovávána a kříšena. A Mystéria samotná jsou věděním o nejhlubších tajemstvích přírody, jejích funkcích a zákonech. Dnešním Svobodným zednářům říkám, že vaše lóže, které byli kdysi posvátnými chrámy, jež uchovávaly Sofii, Pannu moudrosti, se dnes účastní nového Znásilňování Persefoné. Mezi ctěnými sloupy Jachín a Boáz, jsou dnes závěsy Ísis potřísněny nevinnou krví, skrývající proradnost namísto Mystérií přírody.

Značka pro pokračování textu
Advertisement

Prozření

15 května, 2023
by

Největší lež, co kdy byla prodána

7 května, 2023
by

25. května to budou tři roky od smrti recidivisty George Floyda, vykreslované médii pomalu jako mučednická. S mýtem, jenž byl kolem jeho osoby vytvořen, a vzestupem hnutí BLM seznamuje dokument se slovenskými titulky zde.

Starověký Egypt – Bílá civilizace v africké poušti 9

29 dubna, 2023
tags:
by

Spojitost bílých mediteránů v Egyptě s širším mediteránním osídlením té doby

Souvislost mediteránního osídlení Egypta s oblastmi dále na jihu a západě

V největší míře bylo mediteránní obyvatelstvo starého Egypta pochopitelně spojeno s mediteránním osídlením přilehlých částí Afriky na jihu a západě. Na jihu žili asi poněkud tmavší bílí mediteráni, dříve někdy označovaní jako Hamité. Byla ale asi přítomni v nějaké míře i v severnějších oblastech na západ od Egypta. Na západě od Egypta však asi žily i o něco světlejší mediteránní typy, možná občas i se světlou pigmentací (navíc se mezi nim vyskytovaly ještě i světlejší kromaňonské typy). Ty utvářely berberský etnický a kulturní komplex.

Značka pro pokračování textu

O válce a soubojích

21 dubna, 2023
by
gauls_color

Evropští muži často oslavují válku; vůli válečníků k sebeobětování, výjimečnou důvěru a kamarádství, ukované mezi muži ve válce, a schopnost a příležitost, aby muži prokázali svou odvahu, sílu a dovednost! Romantická představa o válečníkovi je u nás velmi silná!

Značka pro pokračování textu

Vzestup bezúčelné třídy

13 dubna, 2023

Historik Yuval Noah Harari nabízí povzbuzující předpověď: stejně jako masová industrializace vytvořila pracující třídu, revoluce umělé inteligence vytvoří novou nepracující třídu.

Nejdůležitější otázkou 21. století možná je: Co bychom měli udělat s těmi všemi nadbytečnými lidmi, jakmile máme k dispozici vysoce inteligentní nevědomé algoritmy, které odkážou téměř cokoliv lépe než lidé?

Značka pro pokračování textu

Kalendář

5 dubna, 2023
by

Pochody za mír

28 března, 2023
by

Starověký Egypt – Bílá civilizace v africké poušti 8

20 března, 2023
tags:
by

Světlá pigmentace egyptských elit z pozdějších dob

Mezi šlechtou bylo dokonce ještě v pozdějších dobách nalezeno mnoho jedinců se světlými vlasy jako faraoni Amenhotep II. (ryšavé vlasy), Thutmose IV. (blond vlasy), Ramesse II. (proslulý svými ryšavými vlasy), královna Tij (světle hnědé vlasy), její matka Thuja (dlouhé blond vlasy), kněžka boha Amona, a její otec, vysoký šlechtic Juja (zlatě plavé vlasy).

Tutanchamonova manželka měla světlé hnědé vlasy. (‘Tutankhamen, The Golden Monarch’, Michael Carter, N.Y. 1972 p. 68)

Mumie princezny a Amonovy kněžky Nsitanabašru má husté jasně hnědé vlasy. (Richter, 1973, s. 106)

Mumie královny Hatšepsovet má jasně hnědé dlouhé vlasy. Podle jiných údajů dokonce rusoplavé.

Padesátiletá mumie královny Meryet-Amun, což byla dcera velkého dobyvatele Thutmose III., má vlnité, světle hnědé vlasy.

I ve své hrobce je Amenhotep III. zobrazován se světle ryšavými vlasy. (‘Ancient Egypt, Discovering its Splendors’, National Geographic Society, 1978 p. 103)

Princezna Ranofre, další dcera Thutmose III., byla na jedné nástěnné malbě zpodobněna jako plavovlasá.

Malba matky Amenhotepa IV. (XVIII. dynastie) odhalila, že byla růžově světlé pleti, blond vlasů a modrých očí.

Aje, vysoký úředník a později i faraon, je vyobrazen s blond vlasy a modrýma očima.

U některých egyptských mumií byly dnes dokonce i v genetické rovině nalezeny stopy značící světlou pigmentaci pleti, vlasů a očí.

Značka pro pokračování textu

Heill auk Sæll!

12 března, 2023
by

Nejprve něco pohanské hudby z krásné Ilýrie.

Křesťané chtějí, abychom si mysleli, že existovalo keltské, skandinávské, slovanské, řecké, baltské, finské, thrácké, baskické, ilyrské, římské atd. náboženství, dělajíce ze starověké Evropy mišmaš odlišných pohanských náboženství. Z nějakého důvodu rovněž záměrně směšují lingvistické výrazy s kulturními, když mluví o starověké Evropě, jak jsem to učinil já výše, abych ilustroval, jak šíří zmatek.

Značka pro pokračování textu

22 nejhorších událostí roku 2022

4 března, 2023
tags:
by

Nejprve dobrá zpráva: rok 2022 skončil. Teď ta špatná: 2023 právě začíná.

Jsem nevyléčitelně popudlivá osoba, jež loni napsala pro Counter-Currents zhruba sto článků. Jak jsem nad nimi dumal, vybral jsem 22 událostí, které mne naštvaly tak, že jsem naštvaný znovu, když o nich zase čtu. Tento seznam nemá být v žádném případě dokonalý či objektivní. Jsou to jen lidé a události, které mne loňský rok tak setřely, až mi naskočila vyrážka.

Ačkoliv aktuální nejhorší věc, jež se loni stala, bylo rozpoutání třetí světové války na Ukrajině, která má tak zlověstný vývoj, že alespoň dočasně nejsem schopen ji brát na lehkou váhu.

Oproti tomu je tohle ve vzestupném pořadí naštvanosti odpočítávání lidí, kteří jsou hlupáky ve jménu politiky. Možná to bude vypadat, že jsem byl zvláště tvrdý na černochy a gaye, ale není mou chybou, že se loni chovali tak špatně.

Značka pro pokračování textu

Povolební plakát

24 února, 2023
by

K výročí války na Ukrajině

16 února, 2023
by

Krátké video, proč k tomu došlo a jak před tím bylo už léta varováno. Zde.

Rasa, genetika, demografie – síly určující osudy kultur a civilizací 19

8 února, 2023
tags:
by

Náboženství není rozhodující příčina ani pro zaostalost nebo úpadky civilizací

Jednou z představ o náboženství ve vztahu k civilizaci je, že je to (alespoň v případě některých náboženství) významný negativní činitel, tedy vedoucí civilizaci k úpadku nebo vůbec držící nějakou společnost, kde je vyznáváno, v zaostalosti a pasivitě. Obvykle je to spojeno s myšlenkou, že náboženství vyvolává a podporuje tmářství, iracionalitu, netoleranci, bezmyšlenkovitý dogmatismus a brání svobodnému a kritickému používání rozumu, bádání a tvorbě. Také má podporovat pasivitu a fatalismus, odevzdanost vyšší moci a odvádět pozornost člověka od našeho skutečného světa. 

Značka pro pokračování textu

Volební dilema

31 ledna, 2023
by
Když jsou volby o tom, jakou značku mají mít boty, kterými vás kopnou do rozkroku…