Skip to content

Svět dle Varga II

Říjen 21, 2016
tags:
by

Video – Dumbed Down

– Názor: Vargu, mám na Tebe otázku, jak se díváš na Američany? Když říkám Američany, myslím evropské Američany. Sám jsem Američan s německými předky (ve skutečnosti jde o nedávné předky – jen dvě generace zpět). Vidíš nás jako rovné? Viděl jsem na wiki, že vyznáváš nordicismus a odalismus. Jak Amerika a evropský Američan zapadají do těchto ideologií?

– Varg Vikernes: Považuji všechny nekřesťanské Evropany na celém světě za rovné. Američané – to je příliš obecný pojem. Ne všichni Američané jsou hodnotní, jak se říká, stejně jako ne všichni Evropané. Severní Amerika byla osídlena Evropany a je to dokonalé přirozené prostředí pro Evropany. Na rozdíl od Austrálie nebo jižní Afriky, kam Evropané nepatří.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=GsR76x1x6Ns Značka pro pokračování textu

Příbuzenství

Říjen 13, 2016
by

Kapitola z diplomové práce Ivany  Staré „Rodina a její význam v římském právu“. Ke stažení zde v naší Knihovně.

V rodinných vztazích hrálo důležitou roli také příbuzenství. Římští právníci rozlišovali příbuzenství pokrevní a umělé, kterému bylo vzhledem k majetkovým poměrům věnováno více pozornosti než pokrevnímu.

Příbuzenství pokrevní bylo založeno na právu krve. Cognatio bylo založeno na myšlence, že jedna osoba pochází od druhé osoby. Římský pokrevní systém je nejdokonalejším systémem příbuzenství. Přejat byl částečně systémem keltským či anglosaským. Značka pro pokračování textu

K nedožitým 80. narozeninám Václava Havla

Říjen 5, 2016
by

Projev havel

Kult předků

Září 26, 2016
tags:
by

zpc49bvy-dubovc3bdch-listc5af1„Ačkoli byla nenávist ke křesťanům a podhoubí pověr u Ránů silnější než u jiných Slovanů, přece vynikali i mnoha přirozenými dobrými vlastnostmi. Byli totiž velmi pohostinní a rodičům prokazují povinnou úctu. Nikdy byste u nich nenašli žádného nuzáka ani žebráka. Jakmile někdo z jejich řad buď zeslábne nemocí, nebo sejde věkem, je svěřen péči dědicově, u něhož má být opatrován se ctností. Země Rujanců jinak oplývá plodinami, rybami a zvěřinou. Hlavní město té země se nazývá Arkona.“

Helmold z Bosau – Kronika Slovanů

Teoreticky můžeme své předky rozdělit na dvě skupiny, a to na velmi malou skupinu předků, s nimiž máme většinou bezprostřední zkušenost (rodiče, prarodiče, praprarodiče) a na nesrovnatelně širší skupinu předků, s nimiž jsme nikdy neměli možnost se setkat a kteří symbolicky představují pokrevní linii až do dob, které jsou od našeho věku vzdáleny o více než celá staletí, tisíce či desetitisíce let. Značka pro pokračování textu

Dynasofie – Omyl multikulturalismu VI

Září 17, 2016
by

Žádný jiný příklad neilustruje tak zřetelně společenský úpadek jdoucí ruku v ruce s mizením indo-evropského rasového typu, jako je tomu v případě antického světa. Dovozem levného obilí z Východu stabilní latinské zemanstvo ztrácelo obživu, zatímco zemědělské území se stalo majetkem bohatých majitelů plantáží nakupujících otroky z kolonií, kteří doslova zaplavili Apeninský polostrov cizí krví. Spousty vesničanů, které se nechtěly stát coloni nějakého majitele venkovského sídla, opustily svá pole a zamířily do města, kde již nezakládaly velké rodiny a kde klesaly počty sňatků, což vedlo k úbytku obyvatelstva. Právě tito lidé tvořili páteř legií a jejich počty musely být doplněny cizinci. Ze Středomoří, jež dříve lemovalo množství národností, se stalo římské jezero, v němž se nacionalismus utopil. Řím se stal rasovou mozaikou, kde lidé z každého koutu své říše přicházeli na ulicích denodenně do styku s poníženými zemany. Nehledě na lepší rodiny, jež pocházely z kolonií, byla to do značné míry smíšená krev, co vytvářelo státem podporovanou nečinnou populaci. Do obliby přišli vymódění floutci a dámičky. Řecká kultura se stala nepochopitelná, s výjmkou svých slastí. Po roce 235 n.l. po padesát let neexistoval veřejný pořádek; nepokoj, vražda a krádež byly všudypřítomné, život a majetek nikde v bezpečí. Za osmnáct let se ve středomořském světě objevilo devadesát vládců, přičemž každý z nich byl vůdcem armády banditů a dost často ho z jeho trůnu sesadili již mrtvého. Nakonec se z říše stala  orientální krutovláda za Diokleciána, který se pro tzv. civilizovaný svět stal tím, co byl faraon pro Egypt, slunečním bohem, a byl nazýván “Nepřemožitelné Slunce”. Značka pro pokračování textu

Svět dle Varga I

Září 1, 2016
tags:
by

Ne všechny zajímavé myšlenky a názory Varga Vikernese zazní v jeho článcích či videích. Některé však můžeme zaznamenat v diskuzích (YouTube, Thulean Perspective), kde reaguje na některé komentáře. V následující sérii článků budou vybrány ty názory, které mohou stát za pozornost.

Ruthar

Značka pro pokračování textu

HateFree logika

Srpen 23, 2016
by

hatefree