Skip to content

Dynasofie – Přezkoumané křesťanství III

Březen 29, 2015
by

Gautama Buddha se po své předexistenci v podobě nebeského ducha narodil královně Maye, která po jeho narození vystoupila do nebe. Legenda pokračuje tím, že při jeho narození zpívali andělé a že dle proroctví má vládnout světu. Po dosažení osvícení ho bůh tohoto světa pokoušel mocí nad světem a tělesností, aby nezačal kázat. Jeho doktrína zahrnovala Království spravedlivých, jež mělo být na Zemi ustaveno jakožto hmotná skutečnost, vyučoval v podobenstvích, které zahrnovalo marnotratného syna, a konal zázraky. Značka pro pokračování textu

Individuální odpověď: Jak rozvrátit proces mcdonaldizace?

Březen 23, 2015
by

14142Závěrečná kapitola z knihy Georga Ritzera „Mcdonaldizace společnosti“, vydané roku 1996 nakladatelstvím Academia Praha. 

Ti, co se necítí v mcdonaldizaci dobře a jsou proti ní, mají mimo oblast pracovního světa ještě různé další možnosti. Než o nich budeme hovořit, měli bychom upozornit, že tito lidé (co vidí racionalizovanou klec jako gumovou nebo železnou) by měli z mcdonaldizovaného světa vytěžit to nejlepší, co nabízí, aniž by podlehli jeho nebezpečím a výstřelkům. To nebude snadné, pro­tože lákadla jsou veliká, a tak lehko zjistíte, že jste se stali jejich obdivovateli, a zamotali se tak do sítí racionalizovaných aktivit. Možnost zjistit stav bankovního konta uprostřed noci, uniknout nemocniční pohotovosti díky péči McDoktorů a rychle a bezpeč­ně zhubnout díky Nutri/Systemu a jiné výhody života – to vše je pro většinu lidí příliš přitažlivé. Je třeba umět vybrat si výhody mcdonaldizovaného světa, ale nenechat se v tomto světě uvěznit. Značka pro pokračování textu

Posmrtná konfrontace

Březen 20, 2015
by

buh

Zločin z nenávisti

Březen 14, 2015
by

Marxisté a anarchisté – operující pod různými jmény jako «sociální demokraté», «socialisté» apod. – často tvrdí, že my – «hrozivá nacistická špína» – jsme tolik násilní, a vytvářejí dlouhé seznamy dokumentující naše zločiny z nenávisti. Značka pro pokračování textu

Meritokracie

Březen 7, 2015
tags:
by

„Amerika ve své honbě za bohatstvím a mocí opustila osu svobody, aby následovala osu produktivity…. Veškerá energie, včetně té vztahující se k ideálům a náboženství, vede k témuž účelu produkce; nacházíme se v přítomnosti produktivní společnosti,  téměř teokracii produktivity, která se stále větší měrou zaměřuje na produkci věcí spíše než na lidi, či na lidi jen jako na efektivnější pracovníky…. Ve Spojených státech obestírá svrchovaná práva společenství jakýsi mysticismus. Lidská bytost, z níž se stal prostředek spíše než samotný cíl, přijímá roli  ‚šroubku v soustrojí‘, aniž by si na vteřinu pomyslela, že v tomto procesu může být nějakým způsobem podceněna…. tudíž kolektivismus, jenž si přejí elity a je nekriticky přijímán masami, pokradmu podkopává autonomii člověka a striktně usměrňuje jeho konání, čímž stvrzuje jeho plné vzdání se, aniž by si to uvědomoval….. Nikdy nenásledovaly žádné protesty, žádná reakce širokých amerických mas proti kolektivní tyranii. Svobodně ji přijímají, jako přirozenou věc, a téměř jako by byla prospěšná.“ ……………………….. A. Sigfried (Paříž 1927) Značka pro pokračování textu

Dynasofie – Přezkoumané křesťanství II

Březen 1, 2015
by

Dionýsův kult původně přinesl z Egypta do Řecka a potom znovu z Thrákie kolem roku 1200 př. n. l. kněz jménem Melampus. Dionýsos byl synem Dia a lidské Semelé, Spasitel zrozený ze svazku boha a smrtelníka; lze si všimnout podobnosti s Kristem jako „Božím synem „, narozeným  z lidské Marie.  Jeho uctívání mezi barbary bylo původně spojeno s pojídáním syrového masa z krávy či dítěte, aby se z jeho uctívačů stali nesmrtelní „Bacchoi“.  Dionýsovi uctívači v sžíravém zármutku oplakávali jeho smrt, zatímco  jeho vzkříšení se oslavovalo extatickými orgiemi. Jednalo se o falický kult.  Nakonec jej reformoval orfismus, kdy první reformou bylo nahrazení svátosti v podobě masa chlebem a vínem. Orfismus vyučoval prvotnímu hříchu, soudu po smrti, odměně a trestu v posmrtném životě a představě Dionýsa jakožto Spasitele, který zemřel za lidstvo. Značka pro pokračování textu

Proč je islám neslučitelný s demokracií a lidskými právy

Únor 23, 2015
by

207Kapitola z knihy Ibn Warraqa „Proč nejsem muslim“, vydané roku 2005 nakladatelstvím Votobia. Tímto článkem chceme skromně přispět k probíhající debatě ohledně zlého islamismu a jinak prý humánního islámu. Autor knihy, jak sám říká, se narodil v muslimské rodině a vyrůstal ve státě, který se označuje za islámskou republiku. Jakmile byl schopen vlastního úsudku, odvrhl náboženská dogmata, která se mu snažili vnutit. Nyní se považuje za sekulárního humanistu, který všechna náboženství považuje za sny nemocných lidí – za sny falešné – a to prokazatelně falešné – a k tomu zhoubné. Značka pro pokračování textu

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 43 other followers