Přejít k obsahu webu

Volební dilema

31 ledna, 2023
by
Když jsou volby o tom, jakou značku mají mít boty, kterými vás kopnou do rozkroku…
Advertisement

Jak Praha slavila 17. listopad

23 ledna, 2023
by

„Koncert pro budoucnost“, 17. 11. 2021, vystoupení skupiny Pussy Riot, příjemnou zábavu…

https://www.facebook.com/jana.markova.9803/videos/3302082613392564

Starověký Egypt – Bílá civilizace v africké poušti 7

15 ledna, 2023
tags:
by

Genetické důkazy

Dokonce i na úrovni genetiky dnes existují důkazy o bělošské identitě starověkých Egypťanů, zejména jde o objevy naznačující, že u nich byla značnou měrou rozšířena Y-haplogrupa R1b, dnes nejvíce rozšířená u bělochů v západní Evropě. Genetik Anatol Klyosov se zmiňuje konkrétně o R1b běloších v Egyptě, kteří vytvořili egyptský stát a civilizaci (květen 2012): „Měli bychom zde zmínit, že zakladatel linie egyptských faraonů byl Narmer, jehož původ není zcela známý. Byl zakladatelem první dynastie, žil asi v 32. století pnl. – před asi 5200 lety. Tato doba odpovídá času migrace Arbinců [nositelů R1b] podél pobřeží Středozemního moře v severní Africe. Nelze vyloučit, že nositelé R1b haplogrupy mohli skutečně založit královskou linii starověkého Egypta. To neznamená, že královská linie nebyla v rámci dynastií přerušena; nicméně se opakovaně vracela do dynastií, pokud je domněnka o R1b původu některých faraonů správná.“
Již se zjistilo, že Tutanchamon patřil skutečně k západoevropské haplogrupě R1b, a zřejmě i Achnaton a Amenhotep III. (eupedia.com).

Značka pro pokračování textu

Kostěná flétna

7 ledna, 2023
by

V 19. století zkoumané evropské dolmeny odhalily pozůstatky lidí, nepatrně odlišné od lebek moderního člověka. Lebky často vypadaly více jako neandrtálské.

Proč?

Značka pro pokračování textu

Rasa, genetika, demografie – síly určující osudy kultur a civilizací 18

30 prosince, 2022
tags:
by

Monoteistická náboženství nepředstavují ve srovnání se starším polyteismem o nic lepší impuls pro civilizaci

Ani se nedá říci, že by novější monoteistická náboženství vedla ke vzestupu civilizace díky jakési větší „modernosti“ oproti starým pohanských polyteistickým kultům. Takto někdy uvažují zastánci křesťanství jako pozitivního civilizačního faktoru, kdy podle nich měl být vzestup evropské civilizace zahájen i díky tomu, že se zbavila „zaostalého“ pověrečného pohanství a přiklonila se novější, smysluplnější křesťanské víře. Fakta však tomu neodpovídají. V Indii žijící komunita Pársů (posledních potomků starých bílých Peršanů) dodnes vyznává staré indoevropské zoroatriánství a je ve všech směrech nejúspěšnější etnickou skupinou v Indii. Pohanské civilizace starověku dosáhly na svou dobu pozoruhodné úrovně, naopak dnešní křesťanské státy subsaharské Afriky jsou nejzaostalejší na světě. Starověký pohanský Řím vzkvétal právě předtím, než se v něm křesťanství rozšířilo a získalo na síle. Obrat Orientu od pohanství k monoteistickému islámu ho nezachránil před fatálním úpadkem.

Značka pro pokračování textu

Santa vyráží…

22 prosince, 2022
by

V. Havel: sametová lež

14 prosince, 2022
by

Starověký Egypt – Bílá civilizace v africké poušti 6

6 prosince, 2022
tags:
by

Antropologie obyvatel západnějších částí severní Afriky – důkaz o bělošské identitě obyvatel starého Egypta

Obyvatelstvo údolí Nilu, které tu od jistých časů začalo utvářet projevy vyšší civilizace, bylo jen součástí kompaktního bílého osídlení celé severní Afriky. O bělošské rasové identitě obyvatel dále na západě existuje mnoho důkazů a jen potvrzují skutečnost, že stejné rasy byli i staří Egypťané samotní – a dokonce i podobného typového složení. 

Značka pro pokračování textu

Nezapomeňte na Prusko

28 listopadu, 2022
by

Nikdy nezapomeňte, že když křesťané mají moc zabít všechny, kdo jim stojí v cestě k vládě nad světem, tak to udělají. Stejně jako judaismus a islám je křesťanství náboženstvím propagujícím globalismus a úplné zničení všech ostatních náboženství. Všechna nekřesťanská náboženství, včetně našeho původního evropského náboženství, definují oni jako “satanská”.

Na Wikipedii neexistuje žádný “Seznam masakrů křesťany”, domnívám se,  že proto, neboť by takový seznam byl příliš dlouhý…

Můžete si však nicméně vzpomenout na Prusko: ne křesťanský národ Bismarkův, ale skutečné Prusko: pohanskou baltskou říši Prusko, která kvůli křižákům již neexistuje. Všimněte si, jak tomu věnované heslo na Wikipedii nazývá pokusy pohanských Prusů zbavit zemi zločinných, papežem sponzorovaných křižáckých nájezdníků jako “vzpoury”, spíše než např. “odpor”.

Značka pro pokračování textu

Válka na Ukrajině z širší perspektivy naší upadající civilizace III (závěr)

20 listopadu, 2022
tags:
by

Válka na Ukrajině je jen dalším symptomem neschopnosti naší civilizace řešit skutečné hrozby a celkového zatemnění rozumu

V širším a obecnějším náhledu je to samozřejmě další doklad hloubky neschopnosti, pomatenosti a ignorance, do níž bílá rasa upadla. Jak je vidět, že není dno, kam by ještě neklesla. Už si bez většího odporu nechala vnutit destruktivní pseudoprogresivismus se všemi jeho potrhlostmi jako třeba popírání rozdílů mezi muži a ženami a jehož určitě nejzávažnější součástí je otevření hranic třetímu světu za účelem „obohacení a diverzity“ a ve jménu „solidarity a odčiněné koloniální viny“, které znamená zničení naší civilizace během několika generací. Ani radikální zvýšení imigrace od roku 2015 nevzedmulo žádnou vážnější vlnu odporu. Dále vcelku bez odporu přistoupila na státy a vládami rozehranou covid-frašku v podobě nic neřešících lockdownů a vakcinační hysterie, které nic pozitivního nepřinesly a jen způsobily ohromné hospodářské, společenské a politické (posílení moci státu) škody. Do toho nastoupil poblouzněný fanatický ekologismus, už dříve se projevující otravnými nesmysly jako zákazy žárovek nebo omezování výkonu domácích spotřebičů a později už otřesnými zničujícími stupiditami jako instalací neefektivních solárních panelů likvidujících krajinu nebo větrníků zabíjejících spousty ptactva a likvidací jaderné energetiky v některých zemích, jediného dostatečně výkonného a zároveň fakticky zcela ekologického zdroje energie. A nyní se nevyhnutelností asi stává šílený Green Deal zavedený kvůli nesmyslné představě, že současné mírné oteplení (neznamenající žádnou hrozbu), které je jen součástí přirozeného kolísání klimatu, bylo způsobeno člověkem. Ten bude mít, pokud se od něj neustoupí, vážné dopady na ekonomiku, energetiku a životní úroveň. Realitou se stávají takové nesmysly a despotické nehoráznosti jako zákaz výroby benzínových aut nebo zákaz prodeje nemovitostí, pokud nesplní energetické normy, které si vymysleli ničím nevolení byrokraté v Bruselu. A zdá se, že odpor opět skoro nikdo neklade. 

Značka pro pokračování textu

Jen mezi tebou a mnou…

12 listopadu, 2022
by

Příčiny války na Ukrajině 2022

4 listopadu, 2022
by

Rasa, genetika, demografie – síly určující osudy kultur a civilizací 17

27 října, 2022
tags:
by

Náboženství není rozhodující pozitivní vliv pro vznik, vzestup a rozkvět civilizace

Tezi zásadního pozitivního vlivu náboženství lze jednoduše vyvrátit příklady z minulosti i současnosti (podrobnější vysvětlení, proč náboženství nemůže být rozhodující pozitivní vliv viz následujíc kap. tom, že ani ateismus není rozhodující negativní činitel).

V pozdním starověkém Egyptě docházelo souběžně s jeho úpadkem zároveň k jakémusi zesilování náboženské víry až v podobě fanatismu. Kienitz (1991, s. 187): „… bylo zde duchovní ustrnutí a nehybnost, nesmírné přeceňování všemožných formulí a vnějších rituálů kultu, úzkostlivě přesné plnění náboženského zákona. Kněží měli neuvěřitelný vliv na masy, které byly stále primitivnější, pasívní, ale se zřejmým sklonem k fanatismu.“

Značka pro pokračování textu

O volbách

19 října, 2022
by

Dnes jsou všechny politické volby švindl a celý volební systém není nic než prostředek, jak udržet ovce v řadě. Ačkoliv volby bývaly něčím jiným…

Něco hudby než budeme pokračovat.

Značka pro pokračování textu

Válka na Ukrajině z širší perspektivy naší upadající civilizace II

11 října, 2022
tags:
by

Rusko-ukrajinská válka – ukázka destruktivního vlivu radikálního nacionalismu a ignorace důležitějšího rasového principu

Ukrajina ukazuje, kam až může zajít přemrštěný a absurdně zveličený nacionalismus, jeho dlouhodobé neřešení a neschopnost ho utlumit s ohledem na uvědomění širší bělošské sounáležitosti. K tomu se samozřejmě přidaly i mocenské ambice a ideologické faktory dvou soupeřících bloků v rámci prostoru, v němž ještě stále převažuje bílá rasa jako určující civilizační činitel. 

Značka pro pokračování textu