Skip to content

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 4

Červenec 22, 2017
tags:
by

Mayové – skvostná civilizace Nového světa

Staří Mayové byli jedním z nejvýznamnějších národů předkolumbovské Ameriky.

Mayská společnost a kultura se formovaly zhruba v období 1500 pnl. až 200 nl – v počátečním, či tzv. předklasickém období. Jeho kulturní rysy se nápadně podobají Starému světu a napovídají tak, že její počátky souvisejí se starověkými bílými přistěhovalci. Charakterizovala jej stavba prvních pyramid, jednodušší hieroglyfické písmo, jednodušší kalendář, prostá, ale kvalitní keramika a kult sošek. Zajímavé je, že rychlý rozvoj kultury nastal na tichomořském pobřeží, což by mohlo naznačovat příchod nějakých bílých přistěhovalců z této strany. Později se staví pyramidy i na Yucatánu. Značka pro pokračování textu

Zbavme se předsudků aneb přichází islámská Evropa z Izraele?

Červenec 14, 2017

Až do roku 2010 jsem patřil mezi ty, kdož velmi citlivě a podrážděně reagovali na projevy antisemitismu s tím, že jsem zcela automaticky předpokládal, že židovské náboženství je jen trochu jinou alternativou ke křesťanství. Alternativou, která již z principu ctí a praktikuje identické principy hodnot, jaké ukládá křesťanství. Z tohoto naivního předsudku mne vyvedl až památný výrok vrchního izraelského rabína Ovadia Josef, jehož pointou bylo sdělení; že všichni gójové – nežidé, jsou oproti příslušníkům vyvoleného národa jen méněcenným dobytkem, který Bůh stvořil jen proto, aby sloužil židům. Značka pro pokračování textu

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 3

Červenec 6, 2017
tags:
by

Kulturní vliv Keltů a Germánů?

Zillmer zastává teorii, že tito bílí návštěvníci možná byli zdaleka ne tak tajemného a značně pozdějšího původu. Spojuje zmínky o dávných bílých vousatých lidech/bozích v indiánských legendách s pozdějšími migracemi z Evropy – zejména s Kelty/Iry a Vikingy (2005, s. 175-9): „Když španělský conquistador Hernán Cortés přistál roku 1519 v Mexiku, dostal starou rytířskou přílbu naplněnou zlatým prachem. Odkud měli indiáni rytířskou přílbu? Kolumbus na pevninu nevkročil. Pocházela přílba od Vikingů? Jakými jazyky se vlastně Španělé při dobývání Mexika a Jižní Ameriky dorozumívali? Staroevropskými jazyky? Vždyť jakým jazykem se doňa Maria, otrokyně Malintzin, kterou roku 1519 Cortésovi darovali Tabaskové na znamení podrobení, mohla zhostit svých ‚služeb tlumočnice‘ (Rackewitz, 1986, s. 97)? Ať už tomu bylo jakkoli, pátým vládcem Toltéků byl Quetzalcóatl, jenž vládl v polovině 10. století. Toltékové ho pokládali za boha, za syna slunce. Vděčili mu za svou vyspělou kulturu, za zákony, za kalendář, ba dokonce i za techniku obdělávání polí a zpracování kovů. Zvláštní bylo, že Quetzalcóatl byl bílý a vousatý. Ale indiáni vlastně vousy nemají – znak, který sdílejí spolu s Asiaty, z nichž určitě mnoho indiánských národů pochází. Značka pro pokračování textu

Kdo se „netopí“ s náma, stojí proti nám

Červen 28, 2017
by

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 2

Červen 20, 2017
tags:
by

Svědectví Kryštofa Kolumba

První evropští objevitelé a dobyvatelé nejenže z úst indiánů slyšeli legendy o božské bílé rase, která je předcházela, místy se dokonce ještě s jejími posledními žijícími potomky osobně setkali. Nejvíce v říši Inků.

Dokonce i sám Kryštof Kolumbus osobně zaznamenal při svých výpravách ke břehům Ameriky přítomnost bílého elementu a některých kulturních rysů připomínajících Starý svět. Zajdler (1972, s. 203): „Odvolejme se zde na konstatování Kryštofa Kolumba, který jasně píše, že ‚viděl bílé Indiány a bílé Indiánky s účesy podobnými těm, jaké lze vidět ve Španělsku.‘ Kolumbus viděl i Indiány podobné Guančům z Kanárských ostrovů, kteří nosili na hlavách turbany z pestrého hedvábí!“ Značka pro pokračování textu

Příliv nečistých

Červen 12, 2017
tags:
by

Báseň z nové sbírky „Enkláva“ od umělce s pseudonymem Sorge. Celá sbírka ke stažení zde v naší Knihovně. Jeho předchozí sbírku „Probuzení“ si lze stáhnout zde.

Matko, jak mohou spát
Když zem jejich již není jim vlastní
Řekni, neteční jsou…
Když dědictví před očima mizí

Zlý vítr vane z jihovýchodu
Kde sémě prokletých pronárodů
Migrujíce na západ, žádají soucítění
Parazit, co sní o novém hostiteli

Značka pro pokračování textu

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 1

Červen 4, 2017
tags:
by

V průběhu let jste se na našich stránkách mohli již mnohokrát setkat s příspěvky Andreose. Vždy se jedná o fundované články, vyznačující se profesionálním zpracováním  a množstvím odkazů na zdrojovou literaturu. Tentokrát Andreos posunul laťku ještě o něco výše a sepsal dílo přesahující 400 stránek, které se věnuje významu bílé rasy v dějinách světových civilizací. Svým rozsahem a tématem se může směle postavit vedle legendární práce March Of The Titans, nicméně díky Andreosovým akademickým znalostem a odkazům na prameny tento vzor možná i překonává. Zda tomu tak je, můžete posoudit sami –  první díl seriálu nazvaného „Na všechny strany světa“ s podtitulem „Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech“ dnes právě začíná. 

Na rozdíl od March of Titans má toto dílo užší záběr – ale o to podrobnější: soustředí se na migrace a civilizační aktivity bílé rasy během dávných i méně dávných dob ve vzdálenějších a vzdálených oblastech světa, o nichž toho většina lidí dnes moc neví (protože je to obecně málo známo a navíc dnes jsou i tendence to přehlížet či cíleně zatajovat). (V March of Titans o tomto tématu, ovšem mnohem stručněji, pojednává kapitola VI.) Stejně tak tato práce nepojednává o bílých civilizacích starověkého Orientu, neboť to je obsáhlá látka vyžadující si samostatné pojednání, a navíc role bílé rasy při vzniku velkých civilizací starověku je už dnes přece jen o něco známější. Přesto i zde je zmíněné téma probráno – stručněji a pouze prizmatem antropologie a místy i genetiky, ale komplexním způsobem.

Nezabývá se ani – na rozdíl od March of Titans – ani historií evropských bílých národů středověku a novověku, neboť to je téma dobře zmapované a jako příliš široké mimo záběr tohoto díla. Navíc to byly národy rasově homogenní a neodehrávaly se u nich tudíž zásadní změny týkající jejich identity, kvalit a civilizační vyspělosti v souvislosti se soužitím více ras na určitém území, s rasovými rozdíly a se změnami v rasové demografii.

NA VŠECHNY STRANY SVĚTA; FASCINUJÍCÍ A ZAMLČOVANÉ MIGRACE A CIVILIZACE BÍLÉ RASY VE VŠECH SVĚTADÍLECH

Dnes žijeme v době, kdy se z ideologických důvodů zamlčuje význam genetiky a rasy při konstituci lidských společností a kultur, při vzestupech a pádech civilizací. Pravdou však je, že konkrétní civilizace, její obecná podoba, míra vyspělosti i její konkrétní rysy, jsou do značné části určovány mírou vloh a vrozenou mentalitou určité populační skupiny. Proto lze mít za to, že dávné civilizace byly ve většině případů projevem vrozených vloh právě zde kdysi sídlících bílých populací (bílá rasa ve srovnání s většinou jiných skupin vykazuje znatelně vyšší inteligenci a disponuje zřejmě nejvyšší mírou kreativity). S tím, jak zde později zanikaly, vytrácel se tím onen lidský element, který v sobě měl dostatečný civilizační potenciál. To se projevilo mizením těchto vyspělých kultur.

Značka pro pokračování textu