Přejít k obsahu webu

Starověký Egypt – Bílá civilizace v africké poušti

24 listopadu, 2020
tags:
by

Úvodní slovo

Starověký Egypt patří nesporně mezi nejvýznamnější a nejvelkolepější z nestarších kultur, které lidstvo na úsvitu civilizace vytvořilo. V architektuře, kamenictví, medicíně a dalších oblastech lidského intelektu neměla dlouho rovnocenného soupeře a v jiných se s dalšími mohla směle srovnávat.

Malkowski píše (2007, s. 17): „Se svými grandiózními monumenty a zlatými poklady byl Egypt po dlouhou dobu zářící hvězdnou zájmu studia starověkých civilizací. Žádné starověké kultuře se nevěnovalo tolik pozornosti jako zemi na Nilu. Žádná jiná starověká civilizace po sobě nenechala tolik památek. Od Káhiry po Memfis, biblické Ramessovo město, po stavby v Gíze plánovali a stavěli starověcí inženýři a architekti kamenná města, která soupeří s našimi moderními stavbami. Této civilizaci připisujeme i jiné zásluhy, například zrození moderní medicíny… Po tři tisíce let byl Egypt nejpozoruhodnější lidskou kulturou.“ Značka pro pokračování textu

Toto jsou média

16 listopadu, 2020
by

Případy mezirasových násilných činů v roce 2018

Degradace identity II: Nenávist k vlastnímu původu

8 listopadu, 2020
by

Dean Hutton

Minule jsme si představili sdružení Life Expedition, jehož členové cítí potřebu se omlouvat za činy, které spáchal někdo jiný, jinde a v jiném čase, a jejich vztah ke své bělošské identitě lze označit jako sebemrskačství. Vyšší úroveň degradace identity představuje, pokud se k vlasnímu původu projevuje nenávist. Jedním z příkladů může být Dean Hutton, jehož fotografii vlevo jste možná už někde zahlédli, zvláště kvůli jeho instalaci s názvem „Fuck White People“. Narodil se 3. května 1976 v chudé rodině v jihoafrickém Johannesburgu. Představuje se jako aktivista a umělec, ale v případě této osoby se zdráhám jí takový  vznosný titul přisuzovat. Dean Hutton je genderqueer, což je škatulka, která mi byla doteď neznámá, tudíž jsem se informoval, že se jedná o „zastřešující kategorie, nazývané nebinární nebo pohlavně-expanzivní, pro genderové identity, které nejsou výlučně mužské nebo ženské—identity, které jsou tak mimo genderovou binaritu a cisnormativitu“. A cisnormativita zase je „společenský předpoklad, že každý je cisgender, že normální je být cisgender, a implicitně tedy že být ­ztotožněn/a s pohlavím (genderem) přiděleným po narození je hodnotnější než jiné genderové identity“. Mimochodem, non-binary i transgender kategorie má každá vlastní vlajku :-) Možná Vám bude připadat nemístné, že hned v úvodu řeším pohlavní identitu, ale zrovna ta se uváděla hned v první větě o Huttonovi na stránce South African History Online. I samotní jedinci tohoto typu si na svém „nepohlaví“ zakládají, jak dokládá sám Hutton, když o sobě říká: „Jsem umělec zaměřený především na současné sociopolitické příběhy. Jako spoluautor se zajímám o popis; o sociální média jako vyprávění;  o technologie jako sebereflexi a provokaci. Jsem genderqueer, což je ne-binární transgenderová identita a moje práce se zabývá otázkami pohledu, bělošství, kapitálu, tělesné politiky, queer identit a radikální lásky. Žádám vás, abyste mě oslovovali genderově neutrálními zájmeny oni, jim, jejich.“

Značka pro pokračování textu

Obrana říše: Národní identita, dědictví a nacionalismus v black metalu II

2 listopadu, 2020
by

Kapitola druhá – Ve stínu rohů: Utváření black metalu v Norsku

Z black metalu, utvářeného na základě stop zanechaných skupinami jako Venom, Mercyful Fate, Celtic Frost a Bathory, se na počátku devadesátých let 20. století stalo masové hudební a kulturní hnutí. Žánr je pojmenován dle druhého alba Venomu s názvem ‘Black Metal’, které je se svou syrovou kvalitou produkce i svými satanskými tématy a image považováno za jedno z předchůdců stylu. Dalším aspektem, jímž Venom ovlivnili black metalový žánr, je jejich používání pseudonymů jako “metody oddělení se od své pozemské identity a každodenního světa” (Olson, B, H., 2008).

Značka pro pokračování textu

Odhalený bůh

25 října, 2020
by

Výraz “Bůh”, latinsky Deus, pochází se starolatinského Divus. To je vlastně jméno božstva, které známe lépe  jako Iuppiter, a ze starověkého Řecka jako Zevs, ze starověké Skandinávie jako Tîwaz a ze sanskrtu jako Dyaus. Všechna tato jména se odvozují z praindoevropského *Dyeus/*Diwus. Značka pro pokračování textu

Rasa, genetika, demografie – síly určující osudy kultur a civilizací 13

17 října, 2020
tags:
by

Hospodářská svoboda není základním kamenem ekonomického úspěchu a nedokáže vysvětlit rozdíly mezi národy

Jedním z nabízených vysvětlení vyspělosti některých národů je hospodářská svoboda či svoboda v širším smyslu (Mises, Hayek, Friedman). Ekonomická svoboda má být cestou k hospodářské podnikavosti a inovativnosti, k rentabilitě a odpovědnosti. Produktivní faktory jsou alokovány a poptávka je uspokojována optimálně za účelem efektivity a zisku. Ceny jsou tvořeny nabídkou a poptávkou, což dává nejlepší informace o tom, co a jak je nejlepší vyrábět, o co je zájem. Každý podnikatel je sám odpovědný za své úspěchy či neúspěchy, čímž je rovněž motivován k efektivitě. Zároveň mu hospodářská svoboda dává volný prostor rozhodovat co nejlépe. Hospodářská svoboda je založena na soukromém vlastnictví, umožnění podnikání a jeho malé regulaci, nízkých daních. Když pak jednotlivci a firmy maximalizují svůj soukromý zisk v zásadě z egoistických důvodů, prospívá to nakonec celé společnosti, neboť ta tak i celkově bohatne, modernizuje se, rozvíjí se technologie a stát má pak více prostředků i na plnění svých funkcí a veřejně prospěšné výdaje. Volný obchod má zároveň podporovat spolupráci a mír mezi národy, svobodná ekonomika v lidech posiluje racionalitu, odpovědnost a podnikavost. Celkově má svoboda dávat prostor a podněcovat k aktivitě, iniciativě, inovativnosti, kreativitě, dávat lidem možnost volně rozvíjet a uplatňovat vlohy a nadání.

Značka pro pokračování textu

Horror z ulice

9 října, 2020
by

Výňatky z projevů Václava Havla

1 října, 2020
by

Busta V. H. v americkém kongresu

Převzato ze „Sborníku článků o Václavu Havlovi, o jeho okolí a historických událostech“, ke stažení zde.

Listopad 1989 – Letenská pláň:
Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte.

V prosinci 1989 před volbou prezidenta:
Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků… Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím.

Prosinec 1989:
Pro mne není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem.

Značka pro pokračování textu

Degradace identity I: Sebemrskačství

23 září, 2020
by

Slovník cizích slov definuje identitu jako totožnost, shodnost, sebeuvědomění člověka.  Jistě, je zcela přirozené, že lidé mají pocit vlastní identity. Ať už jde o vědomí identity sebe samotného jakožto osobitého jedince, až po identitu širší, kterou sdílejí s lidmi stejného původu, tedy identitu národní, etnickou či rasovou. Ano, i rasovou, protože ačkoliv jsme přesvědčováni o tom, že rasa je podobně jako pohlaví také pouhý sociální konstrukt, který si lze libovolně volit dle svého uvážení, v případě jednoznačně rasového hnutí BLM se mu paradoxně dostává v dnešní době široké podpory médií i společnosti.  Někteří lidé nicméně projevují symptomy odcizení své identitě. Během života ji dle libosti  mění, nebo přímo zavrhují a pošlapávají. Může se to projevovat různými způsoby, ať už sebemrskačstvím nebo až nenávisti vůči lidem téhož původu, jako jsou oni samotní, což by bylo možné nazvat sebenenávistí. Dnes se budu věnovat právě představitelům prvně zmíněné skupiny.

Značka pro pokračování textu

Obrana říše: Národní identita, dědictví a nacionalismus v black metalu I

15 září, 2020
by

Kapitola prvá  – Úvod

Pro adekvátní průzkum otázky výzkumu je třeba objasnit následující výrazy.

‘Národní identita’ odkazuje na kolektivní citovost, založenou na osobním vědomí přináležení ke státu či národu. Dosahuje se jí prostřednictvím sdílení mnoha atributů s jinými lidmi, kteří mají stejné vědomí přináležení ke státu či národu. Tyto atributy jsou jedinečné pro specifickou geografickou polohu a vymezují území od jiných (Guibernau, M., 2007).

Výraz ‘dědictví’ (kulturní dědictví) odkazuje na kořeny a kulturu, z nichž lidé pocházejí. Dědictví může mít formu historických událostí, folklóru, tradic, jazyka, památek, krajiny, artefaktů, pokrevního příbuzenství atd. (English Dictionary, 1997). Značka pro pokračování textu

O tom, jak zahnat Temnotu dusící náš svět

7 září, 2020
by

Nejprve něco vhodné hudby

Pohanský král starověké Evropy byl především bůh, královna bohyně. Král představoval nebeského Boha; koruna-svatozář byly sluneční paprsky, vycházející z jeho hlavy (Slunce), žezlo bylo kladivo (tj. původně kámen), sesílající blesk z oblohy, a meč byl bleskem samotným, přenášejícím sluneční energii ze Slunce a Oblohy na Zem.  Kladl svůj měč na rameno mužů, aby jim požehnal; a takto je pozvedával k Nebi. Královna představovala Bohyni Zemi; její kotel a později grál byl zdrojem mladistvého zdraví, a každý, kdo se z něj napil, z něj měl užitek; ať už se vyléčil z chorob a otravy a všech tělesných i duševních nemocí. Tato božstva v jisté dny roku vozili na vozech či nosili na štítech, protože ničemu božskému nebylo dovoleno se mimo posvátné háje dotknout země, jinak to ztratilo svou moc.  Značka pro pokračování textu

Planeta opic 2020

30 srpna, 2020
by

Šašovia a klauni

22 srpna, 2020
by

Možná jste minulý týden zaregistrovali akci proti extremismu na Slovensku a u nás v Děčíně, při níž bylo 11. srpna zadrženo 8 lidí. Jednalo se o členy skupiny Krátky Proces a bubeníka Horkýže Slíže. V těch 8 lidech byli započítání ještě další osoby, protože Krátky Proces zjevně nemá 7 členů… Jak zpráva uvádí: „Všichni obvinění se měli podílet na výrobě hudebních alb s extremistickou tematikou.“  Bubeník je spoluvlastník studia, kde měl Krátký Proces nahrát dvě alba, konkrétně Slovanská jednota a Na prach. Policie při prohlídkách hledala nahrávky Krátkeho Procesu, oblečení i další věci s nacistickou tematikou. Výsledkem bylo to, že u jednoho ze zadržených byly nalezeny sběratelské předměty, CD a různé tiskoviny. Značka pro pokračování textu

Lidská přirozenost a lidská práva (dokončení)

14 srpna, 2020
tags:
by

Neutralita přírody

Jak bychom tedy měli nazývat tato práva, která nejsou základní, přirozená ani lidská, ale o nichž „víme“, že jsou žádoucí? (Možná tedy nevíme, jaká jsou lidská práva, ale zajisté poznáme, když je ztratíme.) Přece, říkáte, bychom se neměli poddat relativismu a tvrdit, že se jednoduše jedná o lokální preference bez universální platnosti. Alespoň doufám, že to říkáte,  protože u pisálkovských tříd ona zhoubná doktrína dospěla k hrozivému stisku. Je to možná podivné, že by měl triumf relativismu přijít ve stejnou dobu, kdy zaobírání se „otázkami lidských práv“ začalo dominovat mezinárodním záležitostem a zahraniční politice. Přesto oba trendy spolu nejsou bez vztahu. Ve světě relativistické morálky bychom neměli žádný podklad k útoku na provinění vůči „právům“, pokud by je bylo možno odbýt jako pouhé kulturní preference. Musíme proto podepřít jistá práva jako „lidská“, abychom jejich universalitu zdůraznili. Pokud náležejí všem lidem — na jakém podkladě není vždy jasné — pak jsou odolné vůči relativistickému nesouhlasu. Skutečně podivné je, že dobří, mnoha teoriemi popletení akademici a aktivisté zastávají oba pohledy zároveň, velebíce relativismus v obraně „multikulturních“ programů, zatímco pranýřují, řekněme, ženskou obřízku jako opak „universálních lidských práv“. V ideologickém boji je logika obvykle prvním neštěstím. Značka pro pokračování textu

WargaR tančí valčík (III+IV)

6 srpna, 2020
by

III

Slyšení u soudu skončilo a s potěšením mohu říct, že se pro mne vyvíjelo dobře. Všichni přítomní, více než tucet podporovatelů, stejně jako francouzští reportéři a novináři  dostali příležitost z první ruky poznat, jak slabý je případ, jenž proti mně žalobce má.

Tvrdili, že nemám žádné stálé zaměstnání, vyjasnili jsme však, že jsem hudebník, že stavím vlastní dům a rovněž – spolu s Marií – doma učím naše děti.

Tvrdili, že mé děti nechodí do školy, ale vyjasnili jsme, že je učíme doma, a poukázali jsme na zprávu sociálního pracovníka, která říká, že můj šestiletý kluk umí nejen číst a psát francouzsky, ale rovněž umí plynně norsky a dokonce mluvit i trochu anglicky, vyniká v matematice, a pokud jde o školu, je oproti většině dětí jeho věku o hodně napřed. (Protože nechodí do školy, mohu dodat.) Značka pro pokračování textu