Skip to content

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 13

Listopad 22, 2017
tags:
by

II. DO NITRA ČERNÉHO KONTINENTU – MIGRACE A CIVILIZAČNÍ VLIV BÍLÉ RASY V AFRICE

AFRIKA – DOMOVINA BÍLÝCH KROMAŇONCŮ, MIGRACE MEDITERÁNŮ, PRVNÍ KROKY K VYSPĚLÉ CIVILIZACI, ŠIRŠÍ STŘEDOMOŘSKÁ KULTURA A VZNIK KULTURNĚ DYNAMICKÉ SEVERNÍ AFRIKY

Kdysi byla Afrika osídlena početným bělošským obyvatelstvem, zpočátku kromaňonského a později i mediteránního typu. S těmito lidmi jsou spjaty mnohé první projevy vyšší kultury na africkém kontinentu.

Kromaňonské a protomediteránní kultury v paleolitu, mezolitu a neolitu

Původní obyvatelstvo severní Afriky bylo tvořeno více bílými typy, které sem postupně migrovaly. Nejstaršími obyvateli severní Afriky byli tedy (snad) od jihu migrující lidé kromaňonského typu. Později, ještě před hamity, k nim přibyli bílí lidé odněkud z oblasti Přední Asie a Kavkazu. Ti byli tvořeni poněkud robustnějším eurasijským neboli protomediteránním typem. S těmito lidmi, zpočátku především s kromaňonci a později i s protomediterány, jsou spjaty pravěké kultury vyznačující se pokročilejším opracováním kamenných výrobků, počínaje mladším paleolitem. Tehdy se v severní části Afriky objevila pokročilejší kamenná industrie založená na výrobě dlouhých, úzkých a dobře opracovaných úštěpů, vlastně čepelí. Zde je možná souvislost i s oblastí tehdejšího východního Středomoří. Značka pro pokračování textu

Reklamy

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 12

Listopad 14, 2017
tags:
by

Další podivné nálezy – hrobky a artefakty

Rovněž byla v Severní Americe nalezena pohřební plastika z tvrdého pískovce představující hlavu indiánského náčelníka v životní velikosti. Na její zadní straně jsou záhadné symboly, snad libyjského původu, a jejich překlad zní „Jasné, zářící, milující Slunce“. Sama plastika zobrazující hlavu a hlavně nápis oslavující slunce by mohl nasvědčovat jejich egyptskému původu. (Písmo je snad libyjské, ovšem víme, že v pozdním období vládli dávní bílí Libyjci právě v Egyptě.)

Značka pro pokračování textu

Čarodějové ze země OZ

Listopad 6, 2017
by

Pozn překl.: Následující úvahu zveřejnil Varg jedenáct dní poté, co byl 16.7.2013 se svou manželkou zatčen ve svém domě a obviněn z terorismu. Reaguje v ní na to, co následovalo, a jaké mají tyto události příčiny. W.

Moje manželka a já jsem v těchto dnech poněkud rozčarovaní. Chtěli jsme se jen stát co nejvíce soběstačnými a zároveň být připraveni na nejhorší, nicméně… policie (z rozkazu «francouzských» politiků předstírajících, že existovalo spojení mezi mnou a jistým sionistickým ztracencem [míněn A. Breivik – pozn. překl.]) nám vyrazila dveře a zatkla nás, a z toho důvodu je nám oběma nyní zakázáno legálně vlastnit jakýkoliv druh zbraně. Jakmile jsme byli zproštění jakéhokoliv podezření, jen nám předali papír, v němž nám toto sdělovali. K tomu, aby to udělali, nepotřebovali žádné soudce, žádné důkazy čehokoliv, žádné námi spáchané zločiny, žádné výslechy či cokoliv. Prostě to udělali, protože má žena a já jsme byli bez jakéhokoliv legitimního důvodu zatčeni za terorismus. A co je možná vůbec nejhorší:  než to provedli, věděli, že nemají pro naše zatčení žádný legitimní důvod!

Značka pro pokračování textu

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 11

Říjen 28, 2017
tags:
by

Kamenné kalendáře a hvězdné cesty

V Americe bylo nalezeno také několik horizontálních kalendářů majících podobu kamenných struktur (obvykle kruhových) určujících časové údaje (hlavně slunovrat a rovnodennost) podle pohybu nebeských těles, především slunce: svatyně Matsakya v Mexiku tvořená podkovovitou zdí otočenou k východu, kalendář Sališů na Thompson River v Kanadě, kamenné desky opatřené škvírami na římse Fajada Butte v Chaco Canyon v Novém Mexiku. Nejznámější je Medicínské kolo (Medicine Wheel) ve Wyomingu. V blízkosti tohoto zařízení tvaru kola se tyčí malý kruhový val, zaměřovací centrum, v němž může člověk stát a z něhož vychází 28 kamenných linií. Tuto hvězdici obklopuje oválný prstenec tvořený kameny. Na hlavních světových stranách je prstenec přerušen. Značka pro pokračování textu

Kdysi a nyní…

Říjen 20, 2017
by

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 10

Říjen 12, 2017
tags:
by

Antropologický výzkum kmene Aharaibu

Indiánský kmen Aharaibu v pralesích severovýchodní Brazílie v krajích Cauaboris a Maia vykazuje zřetelné bělošské rysy a stal se předmětem podrobnějšího antropologického výzkumu (Knobloch, 1970), který i ve vědecké rovině potvrdil, že je minimálně z podstatné části bělošského původu. Náleží do širší etnické skupiny Yanoname. Jejich barva pleti je velmi světlá, téměř bílá. Někteří jedinci jsou stejně bílí jako Evropané nordického nebo východobaltického typu. Vlasy jsou rovné, měkké a tedy evropského typu. Jejich barva se pohybuje od velmi tmavě hnědé po ryšavé odstíny v některých případech a u dětí se vyskytují i velmi světlé, někdy dokonce blond. Oči jsou většinou světlé, někdy ale i tmavé. Světlé oči jsou ovšem smíšené pigmentace, občas jsou k vidění zelené, nikdy ale ne čistě modré. Tvar hlavy je dolichocefální, rty užší, zuby velmi bílé a zdravé. Těla jsou dobře stavěná a paže i nohy velmi svalnaté. Nevyskytuje se u nich mongolská skvrna. Jsou ale malé postavy, širokých nosů (kořen nosu je ale úzký) a řídkých vousů – v tom se ostatním tmavším indiánským kmenům podobají. Značka pro pokračování textu

Poslání

Říjen 3, 2017
by

Úvod ze sborníku „Král Šumavy“, komplet ke stažení zde v naší Knihovně.

Globalizace, gangy zevlujících imigrantů, dekadence, nezměrná korupce ve vládě, likvidace přírodního bohatství, zástavba krajiny velkosklady, hypermarkety a výrobními halami, špinavá posprejovaná města…

… obraz naší země v režii nadnárodních korporací, liberálů a novobolševických ideologů. Lze stěží doufat, že toto obšťastňující překvapení, které mladé generaci přichystala parta havlistů, liberálů a multikulturních pomatenců, zůstane bez naší odezvy.

Mladí lidé potřebují vizi. Je to cíl, který se mladé generaci je ví jako životní úkol – boj za zmrtvýchvstání národa, jeho kultury, boj za jeho svobodu a také čest národa – tedy to, co zde dříve bylo a je, navzdory různým humanistickým tezím, přítomno i dnes. Nebo by alespoň být mělo, protože národy úpadkových a naivních darebáků si žádnou svobodu nezasluhují. Značka pro pokračování textu