Skip to content

Dynasofie – Národ-Stát IV

Září 16, 2017
by

Vlády mají tři metody financování: daně, inflaci a půjčky. Pokud chce vláda získat finanční prostředky metodou půjček, prodá na otevřeném trhu dluhopisy. Široká veřejnost je při operacích na otevřeném trhu vyloženě bezvýznamná; většinu dluhopisů nakupují velké korporace, pojišťovny a komerční banky. Tím, že si vláda půjčuje, nejen že daňový poplatník platí nejen jistinu za dálnici, most apod., ale splácí i úroky.  Protože touto metodou se dnes financuje většina vlád, daňový poplatník splácí úroky bankám a velkým korporacím prostě za všechno, co pochází od vlády, a to daněmi, které jdou na to, aby ‚sloužily‘ veřejnému dluhu. V tomto smyslu země splácí úrok za vlastní peníze. Sociální výdaje jsou skrze daní převodem financí od osob výdělečně činných k bohatým vlastníkům kapitálu.

Značka pro pokračování textu

Advertisements

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 8

Září 8, 2017
tags:
by

Čínské daleké plavby

Z doby dynastie Han (25 – 220 nl.) je doloženo spojení Číny s Rudým mořem a proniknutí Číňanů hluboko do západní části Indického oceánu. V pozdějších staletích obchodovali s východní Afrikou a asi se zde i usazovali (viz i oddíl II).

Otázka je, zda podnikali Číňané plavby ještě delší plavby jinam. Zmínky o různých expedicích daleko na oceán v čínských pramenech existují, ale nejsou jasné ani jednoznačně průkazné.

Technologicky byli nepochybně schopni i těch nejdelších plaveb. Značka pro pokračování textu

O obhájcích

Srpen 31, 2017
by
Všichni se můžeme shodnout na tom, že mnozí na našem světě spáchali příšerné zločiny, ale ať už na to pohlížíte jakkoliv, existuje jedna skupina, jež v tomto kontextu jakožto zločinnější, krutější a odpornější vyčnívá i ve srovnání s komunisty (vrahy desítek milionů). Ano, samozřejmě hovořím o křesťanstvu: nejhorším ničiteli kultury, náboženství, tradic a národů i ras. Křesťanstvo téměř vyhubilo původní severoamerické obyvatelstvo a jejich kulturu a  je či bylo původcem strašlivých hladomorů, válek a destrukcí v Africe i Asii. Neznamenalo však o nic menší katastrofu pro naši Evropu. Ve skutečnosti bylo horší pro Evropu než pro kohokoliv jiného.

Značka pro pokračování textu

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 7

Srpen 23, 2017
tags:
by

Další méně známé kultury

V Jižní a Střední Americe existovaly i další méně známé kultury, u nichž podle jejich vyspělých civilizačních projevů, často se připomínajících Starý svět, můžeme rovněž usuzovat na nějaký bělošský civilizátorský vliv. U některých (např. Paracas nebo Chimu) je doložen i přímými antropologickými nálezy ostatků lidí bílé rasy.

Pradávná bílá kultura Chinchorro – nejstarší známé mumie

V oblasti rozprostírající se od severního Chile do jižního Peru byly nalezeny prastaré mumifikované ostatky zjevně bílých lidí s hnědými, rusými či plavými vlasy. Jsou zde těla mumifikovaná jak přirozeně, tak uměle. Nejstarší zdejší „přirozená“ mumie je stará okolo 9030 let, nejstarší „umělá“ je stará kolem 7050 let. Pro srovnání, v Egyptě nejstarší přirozeně konzervovaná mumie spadá do doby před asi 5400 lety (rusoplavá bílá mumie „zázvor“) a první uměle mumifikovaná těla pocházejí z doby před asi 5000 lety. Značka pro pokračování textu

Respektujme devianty všech barev!

Srpen 15, 2017
by

Nechceme toleranci, ale respekt, hlásá Prague Pride

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 6

Srpen 7, 2017
tags:
by

Jazykové indicie

I jazyk Inků ukazuje na neindiánský původ horních vrstev společnosti. Zillmer (2005, s. 160): „Před Joachimem Rittsteigem poukázal již Brasseur de Bourbourg na značný počet árijských kořenů, zejména ve dvou jazycích Nového světa: v mayštině (mj. dialekt quiché) a v jazyce Inků (kečuánština, též quechua, quichua). Ale stejně jako ve Střední Americe měli Inkové jako příslušníci bílé aristokracie soukromý jazyk, jemuž se učit bylo prostému lidu zakázáno. To může vlastně znamenat jen to, že vládci – nikoli lid – přišli z ciziny. Pokusy o úplnou rekonstrukci tohoto jazyka, který zmizel již v době conquisty, ztroskotaly. Stejně jako Alcide ďOrbigny (1944) se různí jazykovědci pokoušeli najít souvislosti s některými jazyky jihoamerických domorodců, například s řečí Aymarů, kteří sídlí okolo Tiahuanaka. Těch několik slov ze soukromého jazyka Inků však určitě nepochází z aymarštiny. S ohledem na systematiku historických procesů lze v každém případě vidět souvislost mezi jazykem zuyua ve střední Americe a soukromým jazykem Inků v jižní Americe. Byly tyto soukromé jazyky domácími jazyky dobyvatelů?“ Značka pro pokračování textu

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 5

Červenec 30, 2017
tags:
by

Aztékové

Vznik civilizace Aztéků je spojen s migrací kmene Tenočků (nejspíše mezi nimi byl nějaký vůdčí bílý element) a asimilací výdobytků předchozích kultur Mayů a Toltéků. Kondratov (1972, s. 171): „Po mnoho pokolení kočoval kmen Tenočků, pohybující se ze severu na jih, dokud se neusadil v údolí Mexika. Spolu s jinými kmeny, jež se k němu přidaly, založil zde r. 1325 město Tenochtitlán, které se stalo opěrným bodem civilizace Aztéků, civilizace, jež do sebe vstřebala vymoženosti svých předchůdců Mayů-Toltéků. Stát Tenočků-Aztéků rostl rok od roku; výborná vojenská organizace spolu s obratnou diplomacií mu umožnily podřídit si sousední kmeny a národy. Spolu s růstem moci vzrůstala jeho kulturní úroveň. V Tenochtitlánu byly vybudovány umně rozplánované obvody, náměstí, trhy, silnice, kanály a sady. Aztéčtí umělci projevovali svou tvůrčí sílu téměř ve všech odvětvích, ať to byly rozličné formy keramiky (talíře, malé džbány, poháry, urny, pánve, roury, pečetě z polychrómové nebo oranžové hlíny) nebo masky, šperky, tkaniny, výrobky z peří a z kůže či hudební nástroje a rovněž tak poezie, hudba, tanec a zpěv.“ Značka pro pokračování textu