Skip to content

Jazyková bariéra

Srpen 28, 2015
by

jazyková bariéra

Klíč k srdcím dobrých žen (české titulky)

Srpen 22, 2015
by

České titulky: Iron Dawn

 

Ódická síla

Srpen 16, 2015
tags:
by

V raném životě lidskou bytost vyživuje silná záložní energie. Zvláště je to zjevné u dětí, které nikdy v klidu neposedí a překypují patrně nevyčerpatelnou zásobou vitality. Duševní a emocionální zvyky získané v mládí nejsou ve svých důsledcích obvykle zřejmé až do období po dosažení středního věku. Postupně, jak ubývá zásoba vitální síly, tělo začíná projevovat reakci na různé duševní a emocionální výstřelky, které jej postihly. Značka pro pokračování textu

Dynasofie – Podstata a úpadek civilizace III

Srpen 10, 2015
by

Tato období nepokojů naznačují přeměnu v životě vyspělých kultur, kdy původní tvořivost pominula a ryzí myšlenka uplynulých věků je zužitkována pro pragmatická díla. Prolínání idejí, uměleckých forem a vzorů sociálního chování z centra civilizované oblasti je pomalejší než prolínání hmotných statků, jako nástroje, zbraně, vozidla atd. Důsledkem jsou často silnější státy na okrajích civilizovaných území než v centru, protože centru překáží zájmy při využití vlastních inovací a protože se věnuje větší část své energie nemateriální kultuře. Pak jsou nevyhnutelně na okrajích vyspělé kultury státy předurčeny pohlcovat vlastní světy, které obvykle vedle svých materiálních výhod předtím zavedly nezbytné psychologické a sociální vzory. Tak tomu bylo u Říma, státu na kraji řecké kultury, který posléze dominoval antické civilizaci. Trochu jiné tomu bylo s Čchinem, státem, který si podrobil celou Čínu, a s Akkadem, městem, které si podrobilo sumerský svět, či s Turky na Blízkém východě. Kdyby nebyla zničena aztécká říše, byla by pojala Mixtéky, Toltéky i Maye, stejně jako si říše Inků podrobila huarský a tihuanacký lid And. Značka pro pokračování textu

Chaos bytí

Srpen 4, 2015

f309c69758Podkapitola z knihy Franze M. Wuketitse „Přírodní katastrofa jménem člověk“, vydané roku 2006 nakladatelstvím Granit.

Poslední dobou se stalo módou mluvit o chaosu – o významu chaosu, o výzkumu chaosu. My se zde k tomuto tématu nevyjadřujeme proto, abychom ukázali, že též držíme krok s dobou, ale proto, že chaotické chování opravdu patří k charakteristickým znakům nejrůznějších systémů reálného světa. „Neexistuje jediný reálný systém, který by pro náležitě dlouhé časové úseky nepotvrzoval chaotické chování“ (G. Binning, 1989). Tento postoj tedy není tak nový, jak by se pod dojmem moderního studia chaosu a jeho mnoha působivých matematických zpracování možná dalo předpokládat. Pro odborníky na evoluční teorii je chaos starý známý. Například J. Monod přišel s domněnkou, že evoluce stvořila živočichy přírodním výběrem z rušivých zvuků (čili z chaosu), již na po­čátku 70. let min. století O. Monod, 1971). Značka pro pokračování textu

Vítejte v Teplicích

Červenec 29, 2015

Teplický lázeňský park a přilehlé dětské hřiště ve 20.00h, jak jej noviny a TV neukáží …Upozorňuji na to, že problém není jen v jejich množství, ale hlavně způsobu projevu. Park se postupně zaplňuje až do nočních hodin. Většina arabských hostů patří ve své zemi k těm chudším. Na pobyt v lázních dostávají ve své zemi štědré příspěvky. Vzhledem k jiné mentalitě a způsobu života není procházka městským parkem ve večerních hodinách příjemným zážitkem. …..Samozřejmě fotit jsme mohli jen díky tomu, že nás bylo asi 10 lidí s několika velkými psy (kteří u nich vyvolávají respekt ) a dvěma MP v patách…. Teplice, rok 2015.

Zdenka

Značka pro pokračování textu

Thelma a Louise…

Červenec 26, 2015
by

6a00d8341d417153ef014e895ed726970d-800wi (1)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 44 other followers