Skip to content

Národně-socialistický black metal

Březen 28, 2017
by

Každý, kdo je obeznámen s „black metalovou“ scénou, bude souhlasit s mým postřehem, že black metal sám o sobě neexistuje. Různé definice aplikované na black metal navíc spolu nesouhlasí;  protiřečí si, až se někdy vzájemně vyruší. Proč tomu tak je? Mnoho lidí považuje black metal za odnož heavy metalu; tj. v zásadě pro mládež určenou, často asociální a někdy sexistickou formu hlasitého, pronikavého a agresivního rock ‚n rollu , v tomto případě s okultně-satanským podtextem. „Životní styl“, který je spojen s black a heavy metalem, je pro teenagery (a dospělé, kteří zapomínají vyrůst z věku adolescentů) vlastně záminka jednat jako Marvelovi komiksoví super hrdninové páchající hedonistické excesy. Značka pro pokračování textu

Za krev? Za půdu?

Březen 20, 2017
tags:
by

Vím, že miluješ život svůj,
noc temnou i svítání.
Zřím lásku čistou k půdě,
jež zbabělost vyhání.

Odkaz pradávných předků,
ctíš v hlubokém nitru svém,
když kráčíš po jejich zemi,
do nohou proudí síla sfér. Značka pro pokračování textu

O křesťanství

Březen 12, 2017
by

Křesťanství není, jaké bývalo kdysi. Začalo jako čistě židovská sekta – dodám, že jako jedna z mnoha – a skončilo jako řada spíše se odlišujících se náboženství. Např. Marcus Aurelius rané křesťany pronásledoval, protože existoval důkaz, že jsou kanibalové, že rituálně vraždí nevinné děti, dokonce kojence, a že jsou také zapleteni do řady dalších lstivých aktivit  – tak jako jiní Židé té doby.

Nezdá se, že dnešní křesťanství, jeho jakákoliv verze, má mnoho společného se zjevně kanibalským, děti vraždícím a dalšími způsoby tolik zločinným křesťanstvím starověku, takže co se stalo? Dnes se nám nic neříká o hrůzných zločinech raného křesťanství, a pokud ano, tak se zmiňují jen proto, aby se ospravedlnily nebo se předstíralo, že k nim vůbec nedošlo.  Značka pro pokračování textu

Dynasofie – Národ-Stát II

Březen 4, 2017
by

Imperativní zákony se u jednotlivých společností nápadně odlišovaly a každopádně ve svědomí veřejnosti natolik zakořenily, že není ani myslitelné, aby byla společnost bez nich vůbec možná či přípustná. Na ukázku, jak tvárné je lidské schvalování, posuďte toto:  Tolerance vůči drogám může být v různých společnostech zcela opačná, kdy může mít užívání v jedné kultuře úplnou společenskou akceptaci, ale v jiné může vest k uvěznění. Jídla konzumovaná v některých zemích se v jiných považtují za odporná. Některé primitivní kultury nepřikládaly kanibalismu váhu. Většina společností světa je patriarchálních, avšak na Karibském ostrově Isla de Mujeres se vnímá pravidlo žen zcela přirozeně. Existují polygamní i monogamní společnosti, kde jsou to obvykle muži, kdo mají několik manželek, avšak existují rovněž polyandrické společnosti, kde mají ženy více manželů. Některé národy praktikují dohodnuté svatby, což je praktika považovaná na Západě za vážné omezování osobní volby. V Africe u dvaceti národů rodiče trvají na ženské ‚obřízce‘ svých mladých dcer. Morální zákon má dokonce sílu ohnout naši instinktivní podstatu, jako je srovnávání sexu s nemorálností v monoteistických kulturách, což je zcela odlišné od uvolněnějšího postoje vůči sexu u nekřesťanských a nemuslimských národů. Kámasútra byla východoindická náboženská doktrína  četného sexu, jež po sobě zanechala takové sochařské práce, že Mahátma Gándhí chtěl jejich chrámy zničit. Naše západní odsuzování homosexuality by ve starověkém Řecku vypadalo nemístně. Ve starověké Chaldeji byl chrám místem obchodu a prostituce. Gladiátorské zápasy byly v dobách Říma běžné, avšak dnes by se jako civilizovaná forma zábavy netolerovaly.  Značka pro pokračování textu

Prorok Muhammad a zrod islámu

Únor 24, 2017
by

Kapitola z diplomové práce Jiřího Zondlaka „Česká ultrapravice a její vztah k islámu“ z roku 2009. Kompletní verze ke stažení zde v naší Knihovně.

Islám jako nejmladší velké monoteistické náboženství je spojen s Arabským poloostrovem. Na počátku našeho letopočtu převažovalo na tomto území náboženství podobné primitivnímu pohanství starých Hebrejců, charakterizované jako antropomorfní naturalismus. Přestože existovalo i vágní ponětí o jednom nejvyšším božstvu, mnohem důležitější roli v životě Arabů hrála víra v džiny a démony přítomné v krajině. Kontakty existovaly s judaismem (spekuluje se i o požidovštění některých Arabů) a ve větší míře také později s křesťanstvím, rozšířeným mezi Araby zejména na severu poloostrova, o něco méně i na jižním pobřeží. Základy islámu položil Muhammad ve 20. letech 7. století n. l., když v rodné Mekce vykládal zprvu nepočetné obci příznivců svá (údajná) zjevení. Kritika polyteizmu, striktní interpretace sociálních zásad beduínské společnosti a vlastní politické ambice jej zakrátko přivedly do sporu s vládnoucí mekkánskou oligarchií. Důsledkem je přesun celé islámské obce do Jathribu k 24.září 622. Značka pro pokračování textu

Co je bělošský nacionalismus?

Únor 16, 2017

Bílí nacionalisté se pustili do neohrožené mise, možná nejneohroženější za posledních 30 000 let. Tato mise má zajistit přežití bílé rasy – přežití kultury, která je jejím duchovním ztělesněním, a unikátního genotypu, který je jejím biologickým úspěchem. Tohle všechno berou jako svou misi, spolu se zdánlivě nevhodným politickým označením.

Podobně jako historický „nacionalismus“, postrádá pojem „bělošský nacionalismus“ teoretickou přesnost, dokonce spojitost. Ale co jeho kritikové nechápou je, že tento rozpor ani v nejmenším nesnižuje jeho význam nebo pravdu. Problémy s jeho použitím budou ve skutečnosti méně sémantické než praktické, je pro něj méně teorie nebo ideologie než pro ducha, hrdinský cit, hnutí obsahující vůli k moci utiskovaného lidu. Zkrátka, poté co jeho nejasná definice nezabránila nacionalismu v sehrání rozhodující role v posledních dvou stoletích světových dějin, z podobných důvodů pravděpodobně sehraje bělošský nacionalismus obdobnou roli v 21.století. Značka pro pokračování textu

Nedorozumění

Únor 8, 2017
by

nedorozumeni