Skip to content

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 9

Září 24, 2017
tags:
by

Dávné bílé osídlení Mezoameriky a Jižní Ameriky

Antropologické nálezy a některé objevené artefakty z oblasti And a vůbec regionu, kde se později rozkládala říše Inků – z kultur Paracas, Nazca, Wari, Chimu a dalších –, jasně ukazují, že zde už kdysi dávno existovalo poměrně početné a široce rozšířené obyvatelstvo bílé rasy, které zde pak vytvářelo tyto poměrně vyspělé kultury menšího či většího geografického rozsahu. Částečně pak na jejich dědictví navázala i incká říše, která se rozkládala po celé této oblasti. Výrazné bílé osídlení však nejspíše sahalo i dále do Mezoameriky a jižních částí Severní Ameriky. Později docházelo ke všeobecnému a pozvolnému civilizačnímu úpadku, jak se tito dávní běloši z místní populace vytráceli míšením se stále početnějšími indiány a asi i ve srovnání s nimi nižší porodností. Značka pro pokračování textu

Reklamy

Dynasofie – Národ-Stát IV

Září 16, 2017
by

Vlády mají tři metody financování: daně, inflaci a půjčky. Pokud chce vláda získat finanční prostředky metodou půjček, prodá na otevřeném trhu dluhopisy. Široká veřejnost je při operacích na otevřeném trhu vyloženě bezvýznamná; většinu dluhopisů nakupují velké korporace, pojišťovny a komerční banky. Tím, že si vláda půjčuje, nejen že daňový poplatník platí nejen jistinu za dálnici, most apod., ale splácí i úroky.  Protože touto metodou se dnes financuje většina vlád, daňový poplatník splácí úroky bankám a velkým korporacím prostě za všechno, co pochází od vlády, a to daněmi, které jdou na to, aby ‚sloužily‘ veřejnému dluhu. V tomto smyslu země splácí úrok za vlastní peníze. Sociální výdaje jsou skrze daní převodem financí od osob výdělečně činných k bohatým vlastníkům kapitálu.

Značka pro pokračování textu

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 8

Září 8, 2017
tags:
by

Čínské daleké plavby

Z doby dynastie Han (25 – 220 nl.) je doloženo spojení Číny s Rudým mořem a proniknutí Číňanů hluboko do západní části Indického oceánu. V pozdějších staletích obchodovali s východní Afrikou a asi se zde i usazovali (viz i oddíl II).

Otázka je, zda podnikali Číňané plavby ještě delší plavby jinam. Zmínky o různých expedicích daleko na oceán v čínských pramenech existují, ale nejsou jasné ani jednoznačně průkazné.

Technologicky byli nepochybně schopni i těch nejdelších plaveb. Značka pro pokračování textu

O obhájcích

Srpen 31, 2017
by
Všichni se můžeme shodnout na tom, že mnozí na našem světě spáchali příšerné zločiny, ale ať už na to pohlížíte jakkoliv, existuje jedna skupina, jež v tomto kontextu jakožto zločinnější, krutější a odpornější vyčnívá i ve srovnání s komunisty (vrahy desítek milionů). Ano, samozřejmě hovořím o křesťanstvu: nejhorším ničiteli kultury, náboženství, tradic a národů i ras. Křesťanstvo téměř vyhubilo původní severoamerické obyvatelstvo a jejich kulturu a  je či bylo původcem strašlivých hladomorů, válek a destrukcí v Africe i Asii. Neznamenalo však o nic menší katastrofu pro naši Evropu. Ve skutečnosti bylo horší pro Evropu než pro kohokoliv jiného.

Značka pro pokračování textu

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 7

Srpen 23, 2017
tags:
by

Další méně známé kultury

V Jižní a Střední Americe existovaly i další méně známé kultury, u nichž podle jejich vyspělých civilizačních projevů, často připomínajících Starý svět, můžeme rovněž usuzovat na nějaký bělošský civilizátorský vliv. U některých (např. Paracas nebo Chimu) je doložen i přímými antropologickými nálezy ostatků lidí bílé rasy.

Pradávná bílá kultura Chinchorro – nejstarší známé mumie

V oblasti rozprostírající se od severního Chile do jižního Peru byly nalezeny prastaré mumifikované ostatky zjevně bílých lidí s hnědými, rusými či plavými vlasy. Jsou zde těla mumifikovaná jak přirozeně, tak uměle. Nejstarší zdejší „přirozená“ mumie je stará okolo 9030 let, nejstarší „umělá“ je stará kolem 7050 let. Pro srovnání, v Egyptě nejstarší přirozeně konzervovaná mumie spadá do doby před asi 5400 lety (rusoplavá bílá mumie „zázvor“) a první uměle mumifikovaná těla pocházejí z doby před asi 5000 lety. Značka pro pokračování textu

Respektujme devianty všech barev!

Srpen 15, 2017
by

Nechceme toleranci, ale respekt, hlásá Prague Pride

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 6

Srpen 7, 2017
tags:
by

Pád Virakočů – vpád Vikingů koncem 13. století?

Zillmer předkládá dokonce teorii, že ještě mezi dávnými bělochy a pozdějšími známými Evropany dorazili do Jižní Ameriky Vikingové a jejich útok na říši Inků souvisí s migrací bílé elity Virakočů do Tichomoří. Teprve díky tomu pak nastoupila k moci bílá incká aristokracie. Ba dokonce se sami Vikingové mohli stát součástí této nové elity. Značka pro pokračování textu