Skip to content

Oznámení – sekce Hudba

Květen 24, 2017
by

V návaznosti na již avizovaný projekt Pro-White Music Encyclopedia, uploadu diskografií promajoritně a pronárodně orientovaných interpretů, došlo v sekci Hudba ke změně módu přístupu z veřejného na soukromý. Skupiny již nelze na uloz.to vyhledat dle názvu a jsou dostupné pouze po rozkliknutí ze sekce Hudba. Bližší informace k diskografiím  jsou uvedeny pod soubory v Popisu.  V sekci aktuálně dostupné skupiny začínající číslicemi a písmenem A. Další budou v abecedním pořádku následovat.

Skautské logo 2017

Květen 16, 2017
tags:
by

Od okraje propasti k té nejvzdálenější hvězdě

Květen 8, 2017
by

Zkrácená ukázka z projevu Dr. Davida Duka na mezinárodní konferenci o budoucnosti evropského obyvatelstva v Moskvě, červen 2006

Naše obyvatelstvo se dnes nachází na okraji propasti.
Naši lidé dokázali pokořit ty nejvyšší hory, potápět se v hlubinách oceánů a dobývat velkolepé prázdnoty kosmického prostoru. Rozluštili jsme tajemství genetického kódu. Naše medicína zachránila milióny osob před nebezpečnými přírodními riziky a onemocněními. Vytesali jsme sochy a namalovali malby tak nádherné, že se téměř vyrovnají přirozeným scenériím. Napsali slovní díla, probouzející ty nejhlubší city a největší inspiraci. Naše technologie vytvořila celkem nový svět. Dokonce jsme zanechali stopy i na tom stříbrném disku, na který člověk celá tisíciletí hleděl s úžasem a s podivem. Značka pro pokračování textu

Blôð auk Ôðal

Duben 29, 2017
by

Rovněž člověk je zvířecím druhem a jako na takového bychom na něj měli pohlížet. Otázka tedy zní; žijí nějací polární medvědi na Sahaře? Nějaký škorpión v Arktidě? Nějaké zebry v Evropě či Americe? Nějací klokani mimo Austrálii? Nějaké velryby v jezerech a řekách? A proč jsou vlci v Kanadě větší než v Evropě? Proč nejsou afričtí sloni stejní jako asijští? Odpověď zní, že přírodní zákony přikazují všem tvorům, kde konkrétně mají žít, a oni se tomuto specifickému typu existence přizpůsobují. Nepatří někam jinam; nejsou přizpůsobeni životu někde jinde, nebo pokud chcete, nejsou stvořeni existovat někde jinde. Značka pro pokračování textu

Dynasofie – Národ-Stát III

Duben 21, 2017
by

Byly by tudíž na místě dvě větve národní vlády: demokratická shromáždění představující regulativní autoritu, v níž by spočívala aktuální moc a řízení, a Imperativní rada zajišťující ideologické vedení, aby se v národní vládě dosáhlo rovnováhy mezi řádem a chaosem, kterou vyžaduje dynamická společnost. Protože nedemokratický charakter Imperativní rady ji činí kontroverzní, je v pořádku prošetřit, co mohou její některá opatření znamenat. Vždy je však třeba pamatovat na to, že imperativní zákon nezahrnuje energické prostředky k jeho implementaci; spíše by měl přinášet význam odbornosti a rozumnosti, protože funkcí Imperativní rady musí být přesvědčení a to prostřednictvím racionální argumentace a jeho ho zavedení do vzdělávacích systémů. Nemělo by se brát na lehkou váhu schopnost přesvědčení formovat společnosti. Značka pro pokračování textu

Árijský věk

Duben 13, 2017
by

Závěr z knihy Ivo T. Budila Od prvotního jazyka k rase, vydané roku 2002 nakladatelstvím Academia.

Idea orientální renesance se zrodila v posledních desetiletích osmnáctého století, kdy se Západ snažil zachytit pramen orientální moudrosti a poezie tryskající prostřednictvím děl členů Královské asijské společnosti. Důraz byl kladen na revitalizační potenciál hinduistického poetismu a sanskrt jako primordiální jazyk. Přechod od jezuitské učenosti k nadvládě vzdě­lanců ve službách Východoindické společnosti způsobil v přístupu badate­lů určitý posun od původního univerzatismu k národnímu partikularismu. Informace přicházející z Kalkaty do Londýna byly zpracovávány a zobec­ňovány v Paříži, kde je získávali i vzdělanci z německo jazyčných zemí. Klíčovými osobnostmi tohoto zakladatelského údobí byli William Jones, učenec a básník v jedné osobě, který se máíem stal prorokem a světcem, „gentleman“ Antoine-Léonard de Chézy a „systematický snílek“ Friedrich Schlegel. Značka pro pokračování textu

Výhoda islámu

Duben 5, 2017
by