Skip to content

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 15

Prosinec 25, 2017
tags:
by

Paradoxy vývoje civilizace starého Egypta – náhlá exploze kreativity, vysoká úroveň civilizace na počátku a pozvolný sestup

Podle vývoje úrovně civilizace v Egyptě nevidíme žádný dlouhodobý pozvolný postup k vyšším úrovním, spíše náhlý nástup velmi vyspělé kultury, poté stagnaci a nakonec přechod k úpadku.

Stará říše byla érou vrcholných výkonů egyptského národa v umění, architektuře a stavitelství. V těchto oborech bylo dosaženo mistrovské úrovně, která už nikdy později nebyla překonána. Groh (1935, s. 35): „Za dob V. dynastie dospěla duchovědná i hmotná kultura egyptská k pozoruhodné výši, která byla plodem zrání předchozích dob. Bylo to nejen vrcholné období Staré říše, ale po mnohých stránkách i vrchol nepředstižený ani později.“ Značka pro pokračování textu

Reklamy

Iluzionista

Prosinec 17, 2017
tags:
by

Zdání demokracie
Iluzionista v prezidentském křesle
S úsměvem na tváři:
„Pravda, láska – zvítězí.“

Hadí jazyk
Tvor bezobratlý
Pokrytec – slaví vítězství
Na hřebech těch, kdož boj vyhráli
Oděn v roucho mučedníka…
Iluze dneška – nadšený dav jí hltá Značka pro pokračování textu

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 14

Prosinec 8, 2017
tags:
by

Alternativní scénář vzniku a migrací kromaňonců

Proti Malkowského teorii o jihoafrickém původu kromaňonců stojí jiné teorie, podle nichž kromaňonci pocházejí z Přední Asie nebo přímo z Evropy, a z jednoho z těchto dvou míst naopak do Afriky přišli až později. Některé kultury kromaňonců v Africe se skutečně zdají být na základě některých nálezů odvozeny ze starších evropských. Například Coon (1939) uvádí, že aterijská kultura ze středního pleistocénu vyvinula sofistikované techniky výroby nástrojů až dlouho po mousterijské v Evropě, a zřejmě je od ní převzala. Kapsijská a oranijská kultura se vztahovaly k evropskému aurigancienu. Také uvádí, že v pozdním pleistocénu byla severní Afrika kulturně pasivní a spíše marginální oblast, nikoli ohnisko. Podle něj jsou paralely mezi industriemi paleolitických kultur v západní Evropě a severní Africe zcela zjevné a zdá se, že mají společný původ někde více na východě. Značka pro pokračování textu

Degenerace hodnot

Listopad 30, 2017
tags:
by

Z díla „Probuzení“ autora Sorgeho, komplet ke stažení zde v naší Knihovně.

Cyklus – proces, kterým jsme odnepaměti vázáni. Provází nás životem od narození, až po jeho konec. Pokud pomineme obecně platné procesy života a smrti, dne a noci, ročních období atd., a pohlédneme do našich osobních životů, zjišťujeme, jak moc jsme vázáni v naplňování našich vlastních cyklů, jež jsou spojeny s naplňováním naší existence. Ať už jsou naše vlastní, či nám byly předány nebo jsme přijali obecný rámec jako šablonu, jež poskytuje daná společnost.

Jedním z velice specifických procesů je budování hodnot, jež budou odkázány budoucím. Značka pro pokračování textu

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 13

Listopad 22, 2017
tags:
by

II. DO NITRA ČERNÉHO KONTINENTU – MIGRACE A CIVILIZAČNÍ VLIV BÍLÉ RASY V AFRICE

AFRIKA – DOMOVINA BÍLÝCH KROMAŇONCŮ, MIGRACE MEDITERÁNŮ, PRVNÍ KROKY K VYSPĚLÉ CIVILIZACI, ŠIRŠÍ STŘEDOMOŘSKÁ KULTURA A VZNIK KULTURNĚ DYNAMICKÉ SEVERNÍ AFRIKY

Kdysi byla Afrika osídlena početným bělošským obyvatelstvem, zpočátku kromaňonského a později i mediteránního typu. S těmito lidmi jsou spjaty mnohé první projevy vyšší kultury na africkém kontinentu.

Kromaňonské a protomediteránní kultury v paleolitu, mezolitu a neolitu

Původní obyvatelstvo severní Afriky bylo tvořeno více bílými typy, které sem postupně migrovaly. Nejstaršími obyvateli severní Afriky byli tedy (snad) od jihu migrující lidé kromaňonského typu. Později, ještě před hamity, k nim přibyli bílí lidé odněkud z oblasti Přední Asie a Kavkazu. Ti byli tvořeni poněkud robustnějším eurasijským neboli protomediteránním typem. S těmito lidmi, zpočátku především s kromaňonci a později i s protomediterány, jsou spjaty pravěké kultury vyznačující se pokročilejším opracováním kamenných výrobků, počínaje mladším paleolitem. Tehdy se v severní části Afriky objevila pokročilejší kamenná industrie založená na výrobě dlouhých, úzkých a dobře opracovaných úštěpů, vlastně čepelí. Zde je možná souvislost i s oblastí tehdejšího východního Středomoří. Značka pro pokračování textu

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech 12

Listopad 14, 2017
tags:
by

Další podivné nálezy – hrobky a artefakty

Rovněž byla v Severní Americe nalezena pohřební plastika z tvrdého pískovce představující hlavu indiánského náčelníka v životní velikosti. Na její zadní straně jsou záhadné symboly, snad libyjského původu, a jejich překlad zní „Jasné, zářící, milující Slunce“. Sama plastika zobrazující hlavu a hlavně nápis oslavující slunce by mohl nasvědčovat jejich egyptskému původu. (Písmo je snad libyjské, ovšem víme, že v pozdním období vládli dávní bílí Libyjci právě v Egyptě.)

Značka pro pokračování textu

Čarodějové ze země OZ

Listopad 6, 2017
by

Pozn překl.: Následující úvahu zveřejnil Varg jedenáct dní poté, co byl 16.7.2013 se svou manželkou zatčen ve svém domě a obviněn z terorismu. Reaguje v ní na to, co následovalo, a jaké mají tyto události příčiny. W.

Moje manželka a já jsem v těchto dnech poněkud rozčarovaní. Chtěli jsme se jen stát co nejvíce soběstačnými a zároveň být připraveni na nejhorší, nicméně… policie (z rozkazu «francouzských» politiků předstírajících, že existovalo spojení mezi mnou a jistým sionistickým ztracencem [míněn A. Breivik – pozn. překl.]) nám vyrazila dveře a zatkla nás, a z toho důvodu je nám oběma nyní zakázáno legálně vlastnit jakýkoliv druh zbraně. Jakmile jsme byli zproštění jakéhokoliv podezření, jen nám předali papír, v němž nám toto sdělovali. K tomu, aby to udělali, nepotřebovali žádné soudce, žádné důkazy čehokoliv, žádné námi spáchané zločiny, žádné výslechy či cokoliv. Prostě to udělali, protože má žena a já jsme byli bez jakéhokoliv legitimního důvodu zatčeni za terorismus. A co je možná vůbec nejhorší:  než to provedli, věděli, že nemají pro naše zatčení žádný legitimní důvod!

Značka pro pokračování textu