Přejít k obsahu webu

Brexit, Trump, Le Penová, Hofer, Wilders… – nečekejme zázraky

Listopad 13, 2016
tags:
by

Mezi odpůrci současného politicky korektního paradigmatu a establishmentu poslední dobou zaznívá jásot nad překvapivými úspěchy stran a politiků, kteří se vůči zavedeným ideologickým schématům vymezují. Když však tyto události uvážíme prizmatem nejzásadnějších faktorů rasy, genetiky a demografie, dojdeme k závěru, že se toho zas tolik nezměnilo a asi ani nezmění.

O problémech vztahujících se právě ke třem zmíněným faktorům se příliš nemluví, nebo nanejvýš polovičatě a jaksi z korektního hlediska přijatelně (tedy např. se mluví o ohrožení západní kultury a hodnot islámem, ale nemluví se o tom, že západní civilizace je ve skutečnosti projevem vloh a mentality bílé rasy a že hrozbu představuje proto i neislámská imigrace – kupříkladu černochů-nemuslimů ze subsaharské Afriky). Avšak tyto fatální trendy prostě probíhají, ať o nich víme nebo ne, ať chceme nebo ne.

Základem přežití každé civilizace je udržení počtů, kvalit a identity jejích jednotlivých národů (a tedy celé rasy, k níž jednotlivé národy přináleží) – a potažmo v tom spočívá i základ přežití každého jednotlivého národa. To je naprostý základ definující přežití a sebezáchovu (onen „první zákon přírody“), až na něm je možné stavět jakoukoli existenční kontinuitu a pozitivní perspektivu do budoucna, stejně jako uchování a úctu k odkazu předků. Vzato z racionálního hlediska tedy nepochybně vyžadují nejvyšší pozornost a prioritu, zejména ze strany vládnoucích elit. Ty se jim však buď vůbec nevěnují, což je případ jejich otevřeně politicky korektních příslušníků, nebo se jim sice trochu věnují, ale naprosto nedostatečně – a přesně to se dá očekávat i od Trumpa. A přesně to je vidět u stran typu UKIP, která dosáhla úspěchu dosažením vystoupení Británie z EU.

Trump možná poněkud omezí a zpomalí imigraci a deportuje nějaké ilegály, ale zásadní změnu negativním trendů, které v USA probíhají (stejně jako v dalších západních zemích) nepřinese. Imigrace bude pokračovat, jen o něco pomaleji. O řešení úpadku porodnosti a dysgenického trendu mezi bílými Američany ani nemluvě. Stejně tak Brexit by mohl potenciálně znamenat, že Británie poněkud omezí imigraci, ale právě opět půjde nanejvýš o určité zpomalení destruktivního trendu, nikoli o jeho zastavení (navíc je otázkou, zda se vůbec omezí). A další negativní trendy se opět nebudou řešit vůbec. Obdobně tomu téměř určitě bude i v případě Hofera, Wilderse nebo Le Penové (a jejich stran), pokud se i jim podaří uspět. Ve skutečnosti jde o velmi krotké, nedůsledné a polovičaté „revolucionáře“, kteří nepůjdou ve své nekorektnosti tak daleko, jak by bylo, pokud má bílá rasa, její civilizace a její jednotlivé národy přežít, potřeba.(1)

Obecně můžeme říci, že ze tří fatálních hrozeb – imigrace ze třetího světa, vymírání bílé populace a dysgenický úpadek bílé populace – se současní politici prvním dvěma (imigraci a vymírání) vůbec nevěnují nebo jen velmi nedostatečně, a dysgenickému úpadku se nevěnuje už vůbec nikdo (o něm také skoro nikdo ani neví). Některé západní země dokonce trpí v důsledku narůstajících problémů s imigrací už i emigrací domácí bílé populace do zahraničí (Švédsko již delší dobu, nověji i Německo), což má opět depopulační a dysgenické (většinou jde o nadprůměrně nadané lidi) následky. Ani to se samozřejmě příliš neřeší, protože primární důvod tohoto fenoménu – imigrace z třetího světa – zastavena nebude; někde bude nanejvýš zpomalena.

Dokonce i politikové jednající o poznání tvrději ve snahách o zachování národního přežití a identity, jako maďarský premiér Viktor Orbán, nemají skutečně komplexní a do hloubky jdoucí program, který by dokázal udržet národ při životě. Dokázal sice zamezit imigraci, ale v zásadě skoro neřeší problémy s vymíráním a dysgenickým úpadkem domácí populace, s výraznou emigrací a s nárůstem cikánské menšiny. To se obecněji týká středoevropských zemí, které se mohou jevit jako jakási poslední bašta odporu proti v přistěhovalecké politice liberálnějším zemím více na západě.(2) Ohledně imigrace to tak do jisté míry skutečně je, avšak, jak už bylo naznačeno, imigrace není jediným fatálním trendem ohrožujícím bílé národy. Navíc to neplatí zas tak jednoznačně – například Česká republika se sice k některým výstřelkům západních nadnárodních elit staví odmítavě (zvláště k imigračním kvótám EU), ale v zásadě imigraci neodmítá a už i na jejím území vznikají komunity přistěhovalců ze třetího světa.

Kromě toho, i kdyby imigrace byla zastavena, téměř ve všech zemích obývaných bílou populací již existují početné menšiny, jejichž porodnost je obvykle vyšší než u domácích bělochů (navíc narůstají počty smíšených párů), a tak i ty už stačí v delším časovém výhledu k eliminaci její identity a samotné biologické existence.

Navíc není vyloučené, že i ve středoevropských zemích zatím nejhouževnatěji čelících imigračním hrozbám se časem nálada změní k větší benevolenci. A i kdyby dokázaly dlouhodoběji odolávat, budou muset jednoho dne čelit přistěhovalecké záplavě ze zemí západní Evropy, až ta bude přívalem z třetího světa úplně rozvrácena, a není vůbec jisté, zda mu budou národy střední Evropy se zmenšujícím se, zestárlým a dysgenicky upadajícím obyvatelstvem schopny čelit.

Z hlediska naší budoucnosti osudové a rozhodující problémy v oblasti demografie, genetiky a rasového složení původně bílých zemí se v zásadě stále řešit nebudou, i když v některých z nich vyhraje někdo „protisystémový“. Úpadek tedy bude pokračovat a je třeba s tím počítat.(3)

Poznámky

(1) Svoji roli může sehrát i to, že v opozici se často snadno radikálně mluví, ale ve skutečné funkci už hůře jedná. Dá se očekávat, že mnozí ze zmíněných politiků v případě svého úspěchu budou do značné míry zavedeným systémem „semleti“ a zpacifikováni, takže z jejich radikálních slibů toho moc nezbude.

(2) I Rusko čelí velmi obdobným problémům s imigrací, vymíráním a dysgenickým úpadkem. Žádnou baštou a záchranou před úpadkem Západu není.

(3) Specifickým problémem je i to, že ne vždy a ve všem můžeme ony „protisystémové“ posuny v politice považovat za správné a prospěšné. Například v Polsku se také dostala k moci protiimigrační vláda, ale zároveň je pod silným vlivem radikálního katolictví a konzervatismu, což v některých ohledech může polský národ spíše poškodit než mu prospět.

Reklamy
komentářů 16 leave one →
 1. Andreos permalink
  Červen 5, 2017 15:17

  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/439788-tri-utoky-za-tri-mesice-britanie-celi-bezprecedentni-hrozbe.html

  Jak jsem v tomto článku už minulý podzim psal, občasné úspěšné „voličské vzpoury“ jako Brexit a zvolení Trumpa žádnou zásadní změnu neznamenají. Z hlediska skutečně podstatných věcí jsou to jen takové sice pozitivní, ale vlastně kosmetické změny týkající se politiky a ekonomiky (vystoupení Británie z EU nebo nyní vypovězení dohody o klimatu Trumpem). Přinejlepším mohou tyto voličské vzpoury znamenat lehké zmírnění oněch skutečně smrtících hrozeb (jako snad jisté omezení ilegální imigrace Trumpem někdy v budoucnu, ačkoli je ještě otázka, zda se k něčemu takovému vůbec odhodlá).
  Fatální trendy jako imigrace, rozrůstání menšin, úbytek domácího obyvatelstva a dysgenický proces jsou jako hluboké, krvácející a stále se rozšiřující rány na těle naší civilizace, které by vyžadovaly dlouhodobou, komplexní a důslednou a razantní léčbu, která by se musela pohybovat ještě za hranou toho, co dnes ztělesňují nekorektní politici jako Trump, Farage nebo třeba Le Penová (která stejně neuspěla).
  Jak nyní vidno v případě Británie, její problémy s imigrací a narůstajícími menšinami jsou stále větší, Brexit nebrexit.

 2. Andreos permalink
  Únor 24, 2017 21:26

  Hele – také Trump odpor proti imigraci (i když nedostatečný, protože orientovaný jen proti té nelegální) správně kombinuje s příklonem hospodářskému liberalismu, který může povzbudit národní ekonomiku.

  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/430392-trump-omezuje-federalni-regulace-prislibil-obnovit-tezbu-cisteho-uhli.html

  Samozřejmě si myslím, že ani Trump už USA od definitivního úpadku nezachrání – to by chtělo ještě mnohem razantnější opatření (eugenika, propopulační politika, stopnutí legální imigrace, repatriace i už legálních imigrantů atd.), nicméně ta teze, že za celým přistěhovaleckým neštěstím je hospodářský liberalismus/kapitalismus, se stále zřetelněji ukazuje jako naprostý nesmysl.

 3. Andreos permalink
  Únor 9, 2017 17:08

  Ještě k onomu článku na blistech – nelze s ním souhlasit.
  Vládnoucí ideologií dneška je politická korektnost a měkký socialismus – od 60. let se politika v oblasti daní, přerozdělování, přístupu k podnikatelské sféře apod. razantně posunula doleva. V souladu s tím hospodářský růst ve vyspělých zemích zpomaloval a nic ze sociálních problémů se „sociálními programy“ nevyřešilo. Příznivý hospodářský růst a nízká nezaměstnanost byly v západních zemích naposledy v 70. letech, dokud byla ekonomika těchto zemí dostatečně liberální.
  Žádné omezování role státu nikde nenastalo, nevím, jak na to autorka přišla. Nikdy nebyly daňové zatížení, regulace podnikání, byrokracie, sociální programy apod. tak rozsáhlé jako dnes. Už proto je vidět, že žádné korporace nikde nevládnou, přece by samy sobě nenapařily daně a regulace. V samotných USA, kde sídlí nejvíce velkých korporací, je zároveň také nejvyšší korporátní daň ve vyspělém světě – rovných 40%. Ale jistě existují třeba nějaké „kamarádšofty“ mezi vysokými politiky a některým velkým bankéři a Wall Streetem. To ale není žádný kapitalismus, jen socialistické srůstání byznysu s politikou. Pro běžné podnikání už ani USA nejsou žádnou rajskou zahradou.
  Oněch skoro 14% chudých Američanů je chudých proto, že to jsou vesměs málo inteligentní a nezodpovědní lidé – často černoši a Hispánci, plus jistě i nějaká bílá spodina. Když někdo má IQ 80, nemůže zastávat kvalifikované povolání s vysokým platem. Když se někdo rozhodne peníze, které dostane, utratit za alkohol nebo drogy, nemůže počítat s tím, že na tom bude dobře. Kapitalismus a zlé korporace do toho netahejte. Je to stejné jako tvrdit, že za chudobu Cikánů u nás nebo u vás na Slovensku může nějaký globální kapitalismus nebo korporace. Ne – za to může jejich nízká inteligence a celková mentalita.
  Výše uvedné potvrzuje fakt, že sociální výdaje se v USA jen mezi lety 1950 a 1980 zdvacetinásobily (!) – a nic se nevyřešilo, mnohé se i zhoršilo (např. výskyt neúplných rodin). Chudoba na 13-14% procentech byla v USA už v roce 1950, kdy byly sociální výdaje velmi nízké. Pak mezi 1950-1980 výdaje na veřejnou sociální pomoc vzrostly 13x, na sociální pojištění 27x, na subvencované sociální bydlení 129x. A chudoba byla v roce 1980 – po tom všem – stále 13-14%. Podle některých údajů dokonce v 70. letech, kdy byl „boj proti chudobě“ zahájen, začala mírně narůstat. A dnes, po další expanzi sociálních výdajů, je chudoba v USA ještě vyšší. Jsou věci, které se nedají změnit a nemůže za ně žádný kapitalismus ani korporace – jsou dány prostě tím, že mezi lidmi jsou vrozené rozdíly ve schopnostech, pracovitosti a dalších kvalitách. A jistá část populace prostě nemá na to být nějak zvlášť úspěšná. Mimochodem, poslední období, kdy chudoba v USA dynamicky klesala, bylo v 50. a 60. letech – právě PŘED zavedením rozsáhlých sociálních programů a zatěžováním ekonomiky daněmi a regulacemi.
  Ale jistě může být jistá nespravedlnost v příliš velkých rozdílech v platech třeba – ovšem to se dá vyřešit jen obnovou jisté morálky ve společnosti – a třeba i národním povědomím. Mamutí sociální programy, socialistické znárodňování nebo „třídní boj“ to nevyřeší. Nanejvýš může stát efektivně působit některými mírnými opatřeními – například stanovením přiměřeně vysoké minimální mzdy.
  Chce to číst skutečně solidní literaturu jako Příliš mnoho dobra od Murraye, z něhož čerpán uvedené údaje, ne socialistické bludy lidí jako Noreena Hertzová.

 4. Andreos permalink
  Únor 9, 2017 15:42

  Herbord
  Tvrzení, že liberální kapitalismus je zodpovědný za dnešní stav, je opravdu hodně hrubé zjednodušení. Těch příčin je mnohem víc, na prvním místě vzestup intelektuální levice v 60. letech. Avšak úplně hlavním viníkem je podle mě prostě a jednoduše celkový nezájem většiny lidí o hrozby, které z imigrace plynou. Svobodná nebo alespoň jakž takž svobodná ekonomika je jediná cesta k národní prosperitě – bez alternativy. Jediná totiž zcela zcela přirozeně vychází z daností a zákonitostí reality našeho světa. Jediná vychází z dobrovolné směny, z přirozeně dané iniciativy a schopností lidí a z faktu, že jedině zisk může vést k každý jeden hospodářský subjekt k rozvoji a prosperitě – a tím i celou ekonomiku. Může však mít vedlejší negativní efekty v podobě některých větších podnikatelů lobbujících za levnější pracovní sílu. Avšak vlivů, které zapříčinily dnešní stav, je o hodně víc. A není žádný velký problém tento negativní sklon zarazit protiimigrační legislativou.

  O tom, že dříve byly západní země ještě o hodně hospodářsky liberálnější a přitom žádnou imigraci z třetího světa neumožňovaly, jsem tu psal už několikrát. To je prokazatelný fakt. Viz USA, které byly doslova ztělesněním hospodářského liberalismu, avšak zároveň se nerozpakovaly razantně chránit své hranice před imigrací. To jsou také hlavní důvody, proč se načas staly nejsilnější ekonomikou světa.

  Navíc dnes nemusíme hledět do minulosti; něco podobného je vidět v Maďarsku, kde Viktor Orbán, známý svým razantním postojem vůči imigraci, nyní snižuje daně pro podniky na velmi příznivou úroveň, časem asi sníží daně i fyzickým osobám, čímž chce ulevit ekonomice a přitáhnout investory.
  http://pravyprostor.cz/madarsko-snizuje-dane-bruselu-se-to-libit-nebude/
  http://byznys.lidovky.cz/madarsko-snizi-firemni-dan-na-devet-procent-fkh-/firmy-trhy.aspx?c=A161117_154938_firmy-trhy_ele

  Je snad Orbán nějaký zaprodanec zlých kapitalistů? Ne, jen jedná přesně tak, jak se má. Chrání svůj národ před imigrací, ale zároveň chápe, že jediná cesta k národní prosperitě vede přes příznivé podnikatelské prostředí a snesitelnou daňovou zátěž, která nedusí podnikatelskou aktivitu. Ne přes nějaké socialistické experimenty, které vždy a všude ekonomiku rozdrbaly, někdy až opravdu neuvěřitelným způsobem. Svobodnou ekonomiku s národními zájmy, jak jsme viděli v minulosti a jak dnes vidíme na příkladu Maďarska, evidentně LZE.
  Ani námitka některých exotů, že oni na rozdíl od těch dřívějších znají „ten správný socialismus“, který neselže, neobstojí, protože socialismus vždy z podstaty věci znamená, že ekonomiku řídí nějací byrokrati, straníci nebo plánovači bez přirozené kvalifikace a motivace, bez dostatku znalostí o situaci na trhu (které nikdy mít nemohou) a bez toho, že by se dbalo na přirozené preference lidí (místo reflexe přirozené poptávky se jen diktuje centrum nebo plánuje). A představy, že ekonomiku budou řídit přímo zaměstnanci a dělníci bez nějakého vedení, to už je opravdu jen blouznění blízké anarchistům. Nejnovějším příkladem socialistického experimentování je krachující Venezuela. Přitom zde také měli plnou hubu řečí, jak oni to udělají na rozdíl od těch neschopných Středo- a Východoevropanů, kteří geniálního Marxe, Engelse a Lenina nepochopili, lépe. Ano, jejich novátorský „socialismus 21. století“ opět nevyšel – jaké překvapení.
  Moc dobře o tom poreferoval Pavel Kohout:
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/venezuela-pad-socialismu-0ha-/p_ekonomika.aspx?c=A140301_224446_p_ekonomika_wag
  http://www.svobodny-svet.cz/2494/soudruzi-i-vy-cesti-socialismus-nefunguje.html

  Orbán mě příjemně překvapuje stále více, ten to má v hlavně srovnané. Závidím ho Maďarům stále víc – mít tak v čele bílých národů další politiky jako on. Jestli si někdo zaslouží z předních politiků současnosti alespoň do jisté míry obdiv, tak to není Putin, ale právě Orbán.
  Takže „ne-socialistická“ alternativa se nám v moderním světě naprosto reálně nabízí – a nepochybně už de facto existuje – v nedalekém, s námi téměř sousedícím Maďarsku (s vámi Slováky sousedí přímo). Bezva objev, že?

  Mimochodem, docela dobře ohledně imigrace vystupuje i polská konzervativní vláda, která přitom rovněž neplane socialistickým ohněm, ovšem na můj vkus má příliš blízko k rigidnímu katolicismu, což se mi moc nezamlouvá.

 5. Bohuslav Svatoš permalink
  Únor 4, 2017 00:00

  Geronimo ; Všude tam, kde měl Islám civilizovanou a a přijatelnou tolerantní tvář je tomu jen proto, že mu nějaký osvícený vladař či diktátor stál okovanou keckou na krku a držel ho při zemi. Dejte mu svobodu, zdroje a uvidíte ten tanec = Islámský stát.

 6. Herbord permalink
  Únor 3, 2017 20:00

  Andreos, k predposlednému odstavcu: z môjho pohľadu »škodlivú« etnickú heterogenitu (časť cudzincov sa dokázala integrovať a nepredstavuje hrozbu) spôsobuje liberálny kapitalizmus, ktorého najsilnejší hráči nepoznajú vlastenectvo (supertrieda). Súhlasím, že doslovná translácia „dórskeho komunizmu“ je v dnešnej politickej situácii nemožná, predstavuje skôr atraktívny obraz resp. premietanie osobného založenia na poriadok sveta, asi to nebude inak ani u Fredu. Prakticky je bližšie k bezprostrednému riešeniu problémov trebárs Alternatíva pre Nemecko a nikdy tomu nebude inak (napr. myslím situáciu konzervatívnej revolúcie a Hitlerovu „stredovosť“, ako o nej hovorí Locchi).

  Ale aj tie príklady, ktoré ste uviedli, boli z čias, kedy politická moc bola koncentrovanejšia, ako dnes a dovolím si tvrdiť, že ľudia bez ohľadu na politické presvedčenie, boli lojálnejší k svojim štátom. Význam termínov sa môže časom posúvať. Konzervatívny socialista Jan Keller, napriek jeho vyššej tolerancii k prisťahovalcom, je, domnievam sa, bližšie k pomenovaniu pravých príčin a dlhodobých následkov dnešného stavu ako vlasteneckí konzervatívci snažiaci sa o zachovanie lib. kapitalizmu, ktorý zodpovedá za dnešný stav. Noreen Hertz sleduje iné ciele, ale jej analýza je poučná:
  http://blisty.cz/art/22373.html

  Naše vlastné zachovanie je teda plne závislé práve od toho, čo dnes väčšinu ľudí odpudzuje – od renesancie národného etatizmu, ktorý sa, prirodzene, nemusí rovnať Hitlerovmu Nemecku s jeho zbytočnými zločinmi. Andreos, neviem však, aká iná funkčná, »ne-socialistická v širšom zmysle« alternatíva sa v modernom svete ponúka.

  K putinizmu sa niekedy oplatí čítať aj mainstream, tu časť „Kto je Putin a kto vládne Rusku“, spracovanie k Putinovi kritickej, ale vecnej knihy Všetci mocní Kremľa. Na slovenskom trhu asi nič lepšie nie je; Putin je Machiavelli, pragmatik, nie národný idealista:
  https://www.postoj.sk/20962/preco-si-putin-a-trump-rozumeju

 7. Andreos permalink
  Únor 1, 2017 18:14

  Opravdu mi uniká, jakou „obří práci“ Putin – odkud máme na mysli naši sebezáchovu, udělal. Abych pravdu řekl, tu neudělal ohledně záchrany bílých národů skoro nikdo nikdy a nikde. I když pár činů, které bychom mohli nazvat „obří prací“ pro naši sebezáchovu mě přece jen napadá. Je to na prvním místě zastavení dovozu černých otroků do USA v roce 1787, kdy navzdory ekonomické výhodnosti pro plantážnický jih v sobě tehdejší Američané našli dostatek patriotického odhodlání, že ho zastavili. Bez toho by už dnes USA vypadaly jako karibské republiky s většinově černošským obyvatelstvem (možná by dopadli jako běloši na Haiti). A dále pak omezení imigrace v roce 1924 Imigračním Aktem a operace Mokrá záda v roce 1953, kdy USA vyhostily možná až tři miliony hispánských ilegálů zpět do Mexika.
  V takových činech můžeme hledat inspiraci a vzory, pokud máme naši identitu a národy zachránit. Tak vypadá „obří práce“ pro záchranu naší civilizace a rasy. V případě Putina nic takového ale opravdu nevidím – středoasijská islámská imigrace do Ruska probíhá dosti svižným tempem a snaha o její zastavení nikde žádná. Naopak se s těmito zeměmi chce Putin ještě integrovat.
  „Lidé spoléhají na Putina“ – nu dobrá, a směl bych vědět, v čem přesně má ono spoléhání se na Rusko a Putina spočívat – tedy přesněji, proč zrovna na něj bychom se měli spoléhat? Podle mě hlavním problémem bílých národů jsou imigrace z třetího světa a jejich početní i kvalitativní úpadek. V čem z toho nám Rusko a Putin pomůže? V ničem.
  Ale ještě bych chtěl vyjasnit svoje postoje ohledně Ruska, protože asi nejsem úplně správně pochopen.
  Já nejsem apriorně ve všem proti Rusku a jsou i věci, které jsou mi na něm docela sympatické – zejména to, že tam nepropuklo západní politicky korektní bláznovství. Také mi Putin jako politik připadá jaksi opravdovější a upřímnější než političtí kramáři a směšné politicky korektní figurky stojící v čele západních zemí. Takže je mi vlastně v jisté míře i sympatický. Některé věci nepochybně udělal dobře – např. nastavení poměrně nízkých daní příznivých pro podnikání, odpor vůči „neziskovkám“ ze Západu nebo zlomení moci kořistnických oligarchů jako Chodorkovskij. Nicméně – i on v nejzásadnějších věcech týkající se samotného přežití ruského národa selhává, bohužel.
  Kromě toho jsem nikdy netvrdil, že ohledně Ukrajiny, Sýrie apod. je pravda a právo na straně Západu. Naopak konkrétně v těchto věcech jsem spíše na straně Ruska – ano, myslím si, že hlavní vinu na eskalaci napětí nese Západ. Třeba konkrétně ke Krymu si myslím, že jeho znovupřipojení k Rusku byl legitimní krok, když si to přála drtivá většina místních (kromě toho Ukrajině patřil jen něco přes 50 let a mnohem déle patřil Rusku – myslím už od Kateřiny Veliké). Nebo pokud si obyvatelé východní Ukrajiny přejí nezávislost a orienatci na Rusko, v pořádku, podle mě na to mají právo.
  Aby bylo jasno, já mám pozitivní vztah k dřívějšímu Západu, ne dnešnímu „post-Západu“ prolezlému politickou korektností a intelektuálním levičáctvím jako rakovinou.
  Nicméně – Rusko žádnou alternativou vůči upadajícímu Západu není, když se potýká s obdobnými demografickými a imigračními problémy, je mi líto. Fakta už jsem jinde uváděl, kdo chce, ten si je najde, už se nechci zdržovat.

  A na závěr – vy byste se hlavně měl více obtěžovat s fakty a ubrat na aroganci. To je jeden z důvodů, proč je na tom národní hnutí tak, jak je – handrkování se kolem nesmyslů a upínání se k falešným modlám – tuhle k Rusku a Putinovi, tuhle k radikálnímu socialismu, tuhle k dogmatickému křesťanství, tuhle k „národnímu syndikalismu“/“sociálnímu fašismu“ (nebo jak tomu kdo říká), tuhle ke klasickému fašismu, tuhle k neonacismu a Třetí říši – což všechno však jen spolehlivě odrazuje většinu lidí a odvádí pozornost od toho nejpodstatnějšního – od naší samotné sebezáchovy.

  A ohledně mě – jakožto solitér toho asi zas tak moc dělat nemohu. Snaha o navázání kontaktu s vůdčími osobnostmi a světovými (i místními) elitami je podle mě nesmysl; těm současným jsou totiž záležitosti týkající se našeho přežití naprosto ukradené. Mohu se snažit něco psát a tak ovlivnit lidi, což také dělám. Zrovna dokončuji jednu obsáhlou věc (zatím jednoznačně nejdelší, co jsem napsal), mělo by se to tady tak do měsíce objevit (teda přesněji řečeno po částech objevovat). V současné situaci se toho o moc víc dělat nedá, bohužel. Možná kdyby se podařilo skoncovat s tím, co kritizuji – s osobní arogancí, rozhádaností a upínáním se k nesmyslným modlám a ideologiím – by se to mohlo pohnout kupředu.

 8. Geronimo permalink
  Únor 1, 2017 05:11

  A poslední z trilogie komentářů, záverečný. Pro pochopení Putina širším a méně vzdělaným publikem – skupina Ortel a její zpěvák. Píše se o něm jako o bývalém zpěvákovi Conflictu. Proč nevydává desky se svými rannými songy? Proč při rozhovorech v televizi před kamerou nemává vztyčenou pravicí a neřve hystericky něco o bílé síle a plynových komorách a slávě pána s knírkem? Je to někým placený zrádce? Proč to neřve v textech svých písní? Je to zbabělec? Nebo je inteligentní a narozdíl od místních rozumbradů dokázal oslovit statisíce lidí? Kteří sice nevzývají plynové komory a pána s knírkem, ale i přesto se snaží přemýšlet politicky nekorektně. Pokud někdo anonymně publikuje na serveru Bratrství s dosahem cca 50 lidí, jeho názory kritizující Putina nebudou mít žádnou relativní hodnotu. A pokud chce měnit svět, měl by oslovit víc než těch 50 lidí. Až to zkusí, zjistí, že svůj pohled na svět bude muset začít znatelně měnit, jinak bude za veřejného šaška.

  PS: Vidíme i na Ukrajině (viz předchozí komentář). Bolí to do očí. A ta spojka i znamená, že konflikty na Ukrajině, v Sýrii a jinde jsou podporovány stejnými silami, se stejnými scénáři – vyvolat bratrovražednou nenávist mezi sebou, s cílem destabilizovat a rozbít. Islám samotný s tím nemá nic společného. Viz Rakousko-Uhersko, Otomanská říše (spojenec němců a Italů, rozbitá nemuslimskými Angličany a Francouzi), Britské impérium (Ghándí nebyl muslim), Francouzská koloniální mocnost (Vietnam, Laos, Kambodža nebyly nikdy muslimské, přesto by o dost nekorektních způsobech války a zabíjení mohli povídat i američtí vojáci o pár let později), Jugoslávie, Československo atd…

 9. Geronimo permalink
  Únor 1, 2017 04:42

  Proč Putin mluví ve videu pozitivně o islámu? Protože v Rusku existuje už od středověku velmi silná muslimská populace, která nejprve tvořila základy dnešního ruského státu a následně se dostatečně integrovala, aniž by někdo pravoslavnou a muslimskou komunitu nutil k vzájemnému rasovému míšení. Jako dostatečně zářný příklad muslimské integrace a participace na udržení ruské státnosti je dnešní Čečna a její vůdce R. Kadyrov. Špinavé peníze cizích mocností totiž nedělají rozdíl mezi muslimy a nemuslimy. Nešlo rozbít sílu Ruska skrze konflikt v Čečně? Zkusíme to s nemuslimy, např s Ukrajinci. Uděláme v Kyjevě Majdan a vytrhneme násilím Ukrajinu z ruského vlivu, protože my jsme ti nejlepší světovládci a líbí se nám bohatství Ruska. Jen se nám nelíbí narůstající síla Ruska a silný ruský prezident. Mohli bychom totiž dostat facku, až by to mlasklo. Mlask.

  Pánové, geopolitika je to kouzelné zaklínadlo, které hýbe celým světem. Libye Kaddáfího byla muslimskou zemí, přesto s ní naše země po desítky let neměla nejmenší problém. To samé Irák. Zvláštní? Ne. Jen to chce číst a vzdělávat se. Podobných příkladů najdete desítky i v dnešní době (muslimské státy, které nikoho neohrožují a západní turisté tam bezpečně chodí v místních lokalitách bez ozbrojených doprovodů, aniž bychom denně slýchali o desítkách vražd) a tisíce v dobách minulých.

  Napadlo někoho z vás, proč je válka v Sýrii a proč tam dříve nebyla? A proč byly války v mnoha jiných zemích Středního Východu? Kolik tamních muslimů utíkalo do komunistického Československa, Polska, Jugoslávie, Evropy? Nejezdili jsme my naopak do těchto zemí obdivovat tamní kulturní vyspělost? Proč tam nebyly války a šovinistická nenávist, jakou dnes vydíme na Ukrajině, vůči Rusům? Proč je dnes vše jinak? Plno otázek. Ti chytřejší z vás mají další roky nad čím přemýšlet. Třeba vám svitne. Třeba taky ne.

 10. Geronimo permalink
  Únor 1, 2017 04:02

  Význam Ruska si uvědomí člověk, až když přestane být rozumbradou na internetu a začne měnit věci reálně. Autor sice chápe, že všechna vyjmenovaná hnutí nesdílí jeho názory a nekřičí po boji za bílou rasu. Jenže to má svůj důvod, stejně jako vše, co kolem sebe dnes vidíme. Jedním ze zásadních důvodů je to, že autor textu je bezvýznamná nula, kterou nikdo nebere vážně. Stejně jako pár miliard lidí na tomto světě, včetně mě. Proto se lidé spoléhají na Rusko a zejména na Putina. Protože Putinovo Rusko a Putin sám nejsou bezvýznamné nuly a po pár letech je bere vážně úplně každý.

  Až na sobě autor textu začne pracovat a svou vysokou inteligencí, schopností rychlé a kvalitní analýzy, schopností dělat si dobré přátele a obklopovat se správnými lidmi, a zejména svými vůdčími schopnostmi začne získávat vliv mezi světovými elitami, a bude schopně čelit všem snahám o likvidaci své osoby, pak nám všem může předvést, jak upřímně to myslel s bojem za bílou rasu. Do té doby by se měl zdržet jakýchkoliv hanlivých názorů na Rusko a Putina. Protože Putin udělal obří práci, na které už dnes parazitují tisíce Andreosů celého světa.

 11. Jiří permalink
  Prosinec 8, 2016 22:40

  U koránu je problém co jsem zaznamenal, že to veskutečnosti je na pochopení velice obtížný text. Kromě základního koránu tu jsou doplňky. A tak vykládat Korán a Islám tolika způsoby stejně jako legislativu. Islám také díky tomu není monolitní náboženství.

  A je nutné znát kulturněhistorické pozadí. A navíc pro páchání zla lze použít jakékoliv náboženství. Vždy dotyčný může pro šíření myšlenek použít násilí a žít iluzi, že jeho kroky řidí Bůh.
  Co za zlo lze spáchat ve jménu učení krista. Bylo ještě relativně nedávno vidět v Irsku. Tam kromě boje za odtržení od Anglie velkou roly hrála katolická církev.

  Cesta je dát najevo, že muslimové nebudou mít víc práv než třeba Jehovisté. A Že od přistěhovalců bude vyžadováno dodržování zákonů. V podtatě totéž, co bylo požadováno po Češích kteří hledali nové místo v USA. Ano. Lze namítat, že Češi nejsou totéž co Syřané. Protože to je o rozdílném kulturním prostředí původu. Ale Brexit ukázal, vplné nahotě, že pro obyvatele Británie je bližší přistěhovalet z Pákistánu než Polák nebo Čech. Pro část Britů jsou Češi a Poláci stejně nepřijatelní jako pro podobně smýšlejicí část Čechůs přistěhovalci a Afganistánu nebo Syrie.

  Smyslem není se zastávat Islámu. Ale Snaha nepodléhat strachu. Věc vidět bez emocí a racionálně. Protože věřím v Evropu, Českou republiku. A že Evropu nezmění na Islámskou přítomnost muslimských obyvatel.

 12. Andreos permalink
  Prosinec 8, 2016 12:07

  O tom Rusku se zmiňuji, protože mezi některými lidmi ta myšlenka Ruska jako nějaké spásy před upadajícím světem na západ od našich hranic kupodivu docela rezonuje. Je to samozřejmě nesmysl – jediné, co je v Rusku pozitivní, že tam není politická korektnost tak veřejně proklamovaná a třeba se tam více podporují tradiční hodnoty jako rodina. Ale to samo o sobě naprosto nestačí.
  Už jen ten Putinův projev mluví za vše – třeba že Rusko se zrodilo na multinárodních základech je přece úplný nesmysl. Rusko se zrodilo z krve a kultury jediného národa – Rusů (Velkorusů). Jistěže sem byl později při územní expanzi zahrnuty i další menší národy, ale na konstituci ruské národní identity se téměř nijak nepodílely.To je mimochodem stejný pseudoargument, který používají obhájci imigrace do USA – jenže USA byly založeny velmi homogenní populací, převážně nordickou a převážně z Británie (ta tvořila původně přes 90% kolonistů, zbylých necelých 10% pak tvořili jim dost blízcí Skandinávci, Holanďané Němci atd.) – tak to bylo až do roku 1850. Pak přišel příliv z dalších částí Evropy, ale i tak až do osudového roku 1965 byly USA rasově homogenní bílou zemí – pokud vynecháme černou menšinu, která byla jakousi ranou anomálií ve složení amerického národa.
  A pak další typický šplecht, že teroristé a radikálové nemají nic společného s islámem, velmi často jako mantra opakovaný i západními politiky. Stačí si přitom přečíst některé súry v Koránu a je jasno.

 13. Jiří permalink
  Prosinec 7, 2016 23:42

  Základní problém, že nemálo politiků se jen přiživuje na přirozeném strachu a obavách lidí. Protože jim nejde o národ a jeho povzdnesení ale o vlasní moc. I nacismus spíše připomínal lunapark plný libivých symbolů a iluzí o vlastní velikosti. Kterým chyběl skutečný obsach. Protože to bylo jen jako. Takové líbivé pozlátko.

  Čelíme novodobému stěhování národů. To už nění jako když se například několik romských rodin přestěhovalo do Kanady. Ale jsou ve hře silné příčiny v podobě politické nestability, velice špatné bezpečtností situace, otevřených válek a především důsledky změn klimatu. O změnách klimatu se uvažuje co přimělo stěhování národů díky kterému se daly do pohybu Slované, vikingové, Keltové a Germánské kmeny. Před tím se nejde zavřít. A říkat si, zde je hranice. Co je za hranicí se nás netyká. Protože to je jak požár. Vzdorování islámu vede nikoliv v jeheo popírání. Ale že nebudou trpěné žádné ústupky. A přistup k nim se nebude lišit od přístupu k Jehovistům, katolíkům, Budhistům…..

  Cesta nepřátelství vůdči muslimům. Je přesně co islámští radikálové chtějí. Od začátku chtějí rozpoutat otevřený boj mezi muslimiy a zbytkem světa. Proto vklidu žijicí muslim jsou pro ně překážkou. Musí přimět muslima který je dnes bezproblémový soudsed, že vlastně ti radikálové jsou pro něj jedinou volbou.

 14. Jiří permalink
  Prosinec 7, 2016 23:20

  Rusko jako bašta proti západnímu úpadku? To je odpočátku absurdní myšlenka. Protože Rusko je představuje ještě větší úpadek východní.

 15. Antonio Seruti permalink
  Prosinec 5, 2016 17:46

  To mě na Rusku taky mrzí, řežou si větev pod sebou. 😎

 16. Andreos permalink
  Prosinec 1, 2016 15:27

  Důkaz, že Rusko žádnou záštitou proti islámu není:

  To fanoušky Ruska jakožto bašty proti západnímu úpadku asi dvakrát nepotěší…

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: