Přejít k obsahu webu

Moderní svobodné zednářství: Degenerované dítě vznešených předků

23 května, 2023
by

Toto vydání FOCUS FOURTEEN obsahuje jistou frazeologii, jež se může zdát nesrozumitelná pro čtenáře, kteří nejsou obeznámeni s mnohočetnými významy a alegorickými styly, jimiž správci „Mysterií“  vždy kódovali svou moudrost. Protože však je tento dokument psán zednářům a o nich, musí být nutně strukturován, jak je. Jiní psali rozsáhlé svazky, v nichž dešifrovali poselství v dávných lidových a náboženských mýtech. Hermetické podobenství může mít pro adepty na rostoucích úrovních až sedm samostatných významů. Vzhledem k omezenému prostoru postačí uvést, že panna, jež se nalézá v tolika starověkých mysterijních náboženstvích, ztělesňovala lůno Mystérií. Ukřižovaní Spasitelé, z nichž nejméně 16 předcházelo křesťanství, ztělesňují samotná Mystéria, která průběžně ničí nebo korumpují tyrani, avšak která jsou díky snahám Tajného bratrstva zachovávána a kříšena. A Mystéria samotná jsou věděním o nejhlubších tajemstvích přírody, jejích funkcích a zákonech. Dnešním Svobodným zednářům říkám, že vaše lóže, které byli kdysi posvátnými chrámy, jež uchovávaly Sofii, Pannu moudrosti, se dnes účastní nového Znásilňování Persefoné. Mezi ctěnými sloupy Jachín a Boáz, jsou dnes závěsy Ísis potřísněny nevinnou krví, skrývající proradnost namísto Mystérií přírody.

Tři Velmistři jeruzalémští se stali hamižností kupců, sofistikou právníků a usilováním o moc. Jubela s měřidlem, Jubelo s úhelníkem a Jubelum s palicí prolévají krev Mistrů Stavitelů na sedm posvátných stupňů. Krev DeMolaye a templářů, Bruna, Bacona, nesčetných a neznámých mučedníků z uplynulých věků truchlí nad přehlídkou jejich práce a převrácením jejich snů. „Nová Atlantida“ (tj. Amerika) sira Francise Bacona se podílela na zmrzačení a zavraždění 200 milionů smrtelníků v nekonečných válkách od jednoho konce světa po druhý, ničíc integritu každé rasy, národ je svatořečen a vzdor vůči vraždě árijské rasy se nazývá „nenávist“.

Přinejmenším někteří otcové zakladatelé Ameriky měli záměr sjednotit árijské kmeny z Evropy v míru a spolupráci. Mezinárodní finance měly jiné ideje. Pro ně „E Pluribus Unum“ [“Z mnohých jeden“] a „Novus Ordo Seclorum“ [“Nový řád věků“] na velké pečeti Spojených států znamenalo míšení a zničení árijské rasy prostřednictvím integrace a rasové promíšení. Přinejmenším někteří adepti Mystérií, kteří přispěli mnohým do Starého zákona, mínili vytvořit rasové výlučné náboženství pro zachování árijských kmenů. Byli si vědomi toho, že árijci, kteří kdysi svrchovaně vládli od severní Indie po severní polární kruh, od Britských ostrovů po severní Afriku, opakovaně zanikali kvůli rasovému míšení. Dvanáct kmenů Izraele bylo s velkou pravděpodobností mytologií, jež měla představovat árijské kmeny. Důkaz, že dnešní Židé nemají se starozákonními představiteli žádnou spojitost, není pro logickou mysl žádným tajemstvím. Jeden příklad za všechny, příslušnost ve starozákonním Izraeli bylo patriarchální, pocházelo od otce, zatímco moderní židovstvo sleduje příslušnost skrze matku. Muži intelektu by však měli rozeznat, že izraelské kmeny Starého zákona jsou alegorií, podobenstvím, mýtem a možná proroctvím či plánem, využívajícím historické prostředí. Nejedná se o historii jako takovou. Moudrý muž dále rozeznává, že spisy a autoři bible byli téměř 2.000 let pod kontrolou židovsko-římských tyranů. Od nynějška by tedy měli učit z bible jen kvalifikovaní adepti, kteří rozumí tajnému kódovacímu systému. A navíc poctivý učenec ví, že zjevené poselství Nového zákona formuje otrocké náboženství, navržené aby si podrobilo, zotročilo a vyhladilo bílou rasu, bez ohledu na několik transparentních pokusů spojit oba Zákony dohromady. Židovstvo zcizilo Davidovu hvězdu árijským adeptům Mystérií. Zcizili ze Starého zákona identitu mýtů o Izraeli, tyto mýty vytvořili árijští adepti. Zničili sen o svobodné árijské republice, zvané Amerika. Za použití Iluminátů zkorumpovali hlavní lóže Svobodného zednářství a neutralizovali opozici vůči tyranii. Dnes úhelník a kružidlo slouží chaosu a destrukci. Ze sedmi hvězd se staly stupně zvrácenosti. Pannu světa již neoplodňuje Hermés a Mystéria Hórova umírají v jejím lůně. Zrazení Tovaryšové marně hledají na východě Ztracené slovo, zatímco zamykají klíč v západním vězení. Synové vdov mluví o Velkém matematiku-geometrovi Vesmíru, přesto nevědí nic o geometrii Sedmi divů starověkého světa či o geometrii Sedmi magických tabulí či Sedmi duchů Božích či Sedmi pečetích Zjevení. Čtou z bible vytvořené (wotanistickým) gnostickým adeptem jménem Francis Bacon a nemají představu o skutečných významech. Zjevení 2:17 a 3:12 jim říkají, že Bůh vezme nové jméno, zapsané v „Bílém kameni“ [„A WHITE STONE“]. Jméno je doslova v bílém kameni, protože jde o anagram. Přeskupte písmena a znamenají „Ty jsi Wotan“ [„THEE IS WOTAN“].

Mají bibli, anglickou verzi krále Jakuba, vytvořenou jako časovanou bombu k zničení žido-křesťanství, ale neznají klíč ani kódy. Takže práce Bacona a dalších adeptů se míjí bez ocenění, uznání a naplnění. Skutečně, moderní Zednářství je degenerované a nezasloužené dítě vznešených rodičů.

Z plamenů Waco, Hamburku a Drážďan a dalších a dalších, křičí v nepředstavitelné bolesti hlasy milionu dětí, jak se jejich nevinná těla pečou zaživa. Nová inkvizice FBI, BATF a zástup Federálních ďáblů se směje nad „opravdovým texaským grilováním“, jak to nazvali ve Waco. Mezitím opilci v síni VFW [Veteráni zahraničních válek] nasávají chlast a chvástají se, jak zničili obránce bílé rasy v Německu.

Naštěstí ani Velké bílé bratrstvo ani Bůh Přírody nebudou již moc dlouho tolerovat absolutní zvrácenost. Je potřeba velké očisty a nelze mít soucit s těmi, kteří popřeli Stvořitelovy přírodní zákony. Čas potíží, známý jako ragnarök, armageddon, Kalkiho den či pod jinými jmény, musí odstranit odporné jedy chamtivosti, potřeby, nemístného soucitu a takzvané civilizace. Vláda filozofických vyvolenců, vedených rozumem a přírodními zákony, se musí ještě jednoho dne stát skutečností. Zvolte si nyní mezi přírodním Bohem Rozumu a tyranskými umělými bohy víry. To první znamená boj a život v realitě tohoto světa. Druhé znamená pokračující otroctví a nakonec smrt árijců, které celá historie dává znát jako Mistry Stavitele. 

Advertisement
One Comment leave one →
  1. morgarath permalink
    23 května, 2023 07:28

    🤯🤯🤯 Jak moc jebnutí jsou ti Američané?

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: