Přejít k obsahu webu

Rasismus (nejen) na tyčce

27 června, 2020
by

Pod dojmem článku o odhalování rasismu na obalech cereálií, bych se s Vámi rád podělil o své znechucení nad znaky dyškriminace, které na nás doráží téměř na každém kroku. Nelze nad nimi přivírat oči nebo je dokonce přehlížet, protože by to mohlo vést k finančnímu postihu, v případě řidičů ke ztrátě bodů. Ano, těmito dyškriminujícími znaky jsou totiž dopravní značky. Jedná se o dopravní problematiku natolik bijící do očí, že někteří autoři se jí již dotkli, nicméně dle mého názoru spíše povrchně, proto tedy k tématu přidávám i svůj, jak doufám, hlubší vhled.

Dopravní značky se dělí do několika kategorií, přičemž ty výstražné a zákazové někdy zobrazují postavu člověka. Ta je zásadně vždy černá a zachycena při práci nebo jiné namáhavé činnosti. Taková scéna je rudě lemována, což výstižně symbolizuje krev černých lidí, prolitou při otročení bílým. Postavy jsou totiž zobrazeny na bílém pozadí, které odkazuje na svět bílých, z něhož se na černé postavy valí všechny ony výstrahy či příkazy. Podívejme se na některé konkrétní případy:

 

 

Myslím, že není třeba nijak komentovat, co toto značení očividně vyjadřuje. S ohledem na přikazovací či zakazovací funkci těchto značek, působí rasisticky i ty, kde se černá postava vůbec nevyskytuje! Ty totiž ponižují černé lidi už ne prací, ale přeneseně, a proto jsou ještě zákeřnější. Viz například:

 

 

Černá kráva, černá kobyla, černá ropucha? Čeho se dočkáme přístě, snad ještě značky černá svině?? Celý tento nechutný rasistický zvěřinec pak „koronuje“ černý paroháč (konkrétně šesterák)!!!

 

 

Za ještě rafinovanější lze považovat rasistické značky, které urážejí černé lidi řečí symbolů:

 

 

Výše např. odkaz na mučedníka za černou rasu, Malcoma X, zde v podobě výstražné značky! Mimochodem, dle informace z Wikipedie bylo ono X půvobně bílé barvy.  Do stávající podoby byla u nás značka upravena vládním nařízením č. 242/1939 Sb. za rasistické vlády Protektorátu Čechy a Morava dne 1. 11. 1939. Tedy ještě za života Malcoma X, kdy mu bylo 14,5 roku!

 

 

Černý plot, tedy plot pro černé? Nebo již pod jhem bílého muže úpí černí lidé za tímto plotem, který je třeba dokonce nabit elektrickým proudem?? Když se tímto dostávám ke koncentračním táborům, kde se takové elektrické ploty používali, jakým způsobem se tam lidé označení jako rasově méněcenní dopravovali? Ano, vlaky taženými parní lokomotivou, jaká je vyobrazena na značce níže.

 

 

Co jiného to může znamenat než volání po starých transportech, když se přece parní lokomotivy již celá desetiletí nepoužívají??!! Má snad černý autobus níže upomínat na rasovou segregaci autobusů pro černé? A ona dodávka legendární černou sanitkou, či přímo vozem, který se používal za nacismu ke zplynování??

 

 

Černá raketa může asociovat konečné řešení vystřelením nepohodlných černých lidí do vesmíru, aby se konečně splnil sen všech bílých supremacistů, tedy bílá nadvláda nad světem!

 

 

A nejlépe v nějaké nepovedené raketě,  aby nikam nedoletěla, že???

 

 

Nebylo by na tom nic překvapivého, černé dopravní prostředky obecně často končí na značkách špatně:

 

 

Černá vločka se pak jeví už jako smutný výsměch černému lidu, který ve své africké domovině sníh samozřejmě nemohl znát!

 

 

Oproti tomu z dalšího druhu značek, tzv. informativních, na nás dýchne báječný svět s příjemným modrým pozadím, kde se bílé postavy bezstarostně procházejí či projíždí na koni:

 

 

Ano, mohou si užívat bezstarostného života, protože tyjí z těžké práce černého člověka, který pro ně na předchozích značkách cedí krev! Některým značkám tohoto typu ovšem lze navíc ještě vyčíst zobrazování postav v genderově stereotypních rolích tradiční bílé rodiny:

 

 

Na těchto informativních značkách se černá postava objevuje opět pouze s bílým pozadím, které, jak jsme si řekli výše, odkazuje na bílý rasistický svět, v němž konkrétně zde mají černí lidé používat jim určené černé přechody:

 

 

Nebo patrně rovnou zahučet někam do tunelu, aby bílým rasistům úplně zmizeli z očí:

 

 

Celá problematika rasistického znevažování černých postav však přesahuje fenomén dopravních značek a týká se rovněž např. informačního značení, s nímž se můžete setkat běžně v interiérech budov. Níže např. zjevně dožadování se toho, aby v bílém světě černé ženy nerodily děti! To lze přímo vnímat už jako podněcování ke genocidě, protože tak by černí lidé přece vymřeli!!

Pro odhalení rasismu, které značení ve skutečnosti projevuje, a tuto praxi mají zvláště zvládnutou experti na extremismus, záleží nejen na obrazovém ztvárnění, ale i na samotném umístění. To je ke správnému výkladu často klíčem, v následujícím případě včetně kliky. Nemusíte být totiž žádní marešové ani zbořilové, abyste na první pohled poznali, kam až lze rasistické ponížení černých postav vygradovat:

 

 

A závěrečné informační značení už jen dotvrzuje, co jsme si mohli odvodit z příkladů předchozích – tj. že v naší rasistické civilizaci je cenný pouze člověk bílý a že např. v případě obecného ohrožení života se má zachránit útěkem do bezpečí pouze on:

 

 

Vidíte snad za prchající bílou osobou postavy jiných barev? Ne! Zde se odhaluje rasistická zrůdnost v celé své bílé nahotě, protože černí lidé nemají ani žádné vlastní značení, jež by je v nebezpečí z budovy vyvedlo!! Ale nejen oni, ale ani žádné jiné menšiny, ať už jiných barev, vyznání či sexuálních orientací!!!

Na základě zde předložených informací vyzývám lidskoprávní organizace, občanská sdružení a nadace, aby se problémem veřejně prezentovaného rasismu a dyškriminace na dopravních značkách zabývaly! Zastavme toto urážení černých lidí! Nahraďme jejich prací znavené postavy odpočatými bílými, ať ti také poznají, co znamená trpět za svou barvu kůže! Ta celá staletí útlaku přece nelze dnes jen tak odbýt líbáním černých škrpálů!

 

 

Bílý člověk musí zaplatit za to, že přivlekl  černé lidi do své rasistické civilizace s jejím zdravotnictvím, rozvinutým hospodářstvím, právním řádem či sociálním systémem, namísto toho, aby černí lidé spokojeně žili ve svém přirozeném africkém prostředí nuzných chatrčí, epidemií, občanských válek a etnických čistek!

I my běžní bílí lidé se však můžeme pokusit odčinit onu hanbu, jež na nás po našich předcích ulpívá již od narození! Podpořme černé lidi pitím černé kávy, konzumací černých potravin a poslechem černé hudby. Proto poklekám na koleno a se zvednutou pěstí volám do všech stran: Black Metal Matters! Black Sabbath Matters!! Nothing Else Matters!!! Metallicaaaaaa!!!!

 

 

One Comment leave one →
  1. 13 července, 2020 12:19

    Rád bych se omluvil, že jsem v článku výše vyzýval k podpoře černých lidí pitím kávy. Jak jsem se níže poučil z rozhovoru s historičkou Křížovou, bylo pití kávy vlastenci v kavárnách právě umožněno otrockým systémem, na němž se podíleli i Češi. S tím samozřejmě jakožto vlastenec nechci být spojován – pití kávy tak ruším a nechci mít nic společného ani s potenciálně rasistickou babičkou Boženy Němcové! Část rozhovoru s pí. historičkou zde uvádím, aby mohli stejně jako já prozřít a inspirovat se i další:

    „Babička Boženy Němcové tkala houně pro vojáky. Ale v oblasti jejího rodného Podorlicka a dalších částech českých zemí se také tkaly látky s velmi výraznými barevnými vzory, které se přes německé přístavy prodávaly do Afriky. Korálky, které se vyráběly v severočeských sklářských hutích, se využívaly k obchodu s otroky… Šlo jim [chudým sklářům a tkalcům] o to, aby se svými rodinami doslova přežili. Ale české země jako hospodářský celek byly bezpochyby začleněny do západoevropského hospodářského celku, který vydělával na obchodě s otroky. Za to, že se čeští vlastenci mohli scházet v kavárnách a nad finančně dostupnou kávou debatovat politické otázky, vděčili otrocké pracovní síle. Když si to vše posčítáte, zjistíte, že se z toho nemůžeme vyvléknout.“

    Zdroj:https://denikn.cz/379837/historicka-churchilluv-pomnik-je-i-pomnikem-klause-zniceni-je-vandalstvi-i-bezpecnostni-zaklopka/?ref=list

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: