Přejít k obsahu webu

Censortube

15 listopadu, 2019
by

Pokud používáte Youtube, možná jste si všimli, že 6.6. zmizely některé kanály, které jste do té doby sledovali. Ten svůj jsem si založil na podzim 2008, za tu dobu na něj nahrál přes stovku videí a počet odběratelů se blížil třem stům. Primárně se jednalo o koncerty pagan metalových skupin. Součástí tohoto apolitického kanálu byly i záznamy z přednášek na téma pohanství či historie, které jsem sdílel jakožto soukromá videa jen pro své přátele. Proto mne překvapil mail, který jsem 6. 6. 2019 z Youtube dostal, kde se psalo:

„Váš účet YouTube byl z důvodu opakovaného nebo závažného porušení pokynů pro komunitu (https://www.youtube.com/t/community_guidelines) pozastaven.

Po kontrole jsme usoudili, že aktivita ve vašem účtu porušuje pokyny pro komunitu, ve kterých je uvedeno, že projevy nenávisti nejsou na webu povoleny. „Projevy nenávisti“ označují obsah, který vyzývá k nenávisti nebo násilí vůči členům chráněné skupiny (na základě rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání, postižení, pohlaví, věku, statusu veterána nebo sexuální orientace či genderové identity).

Upozorňujeme, že máte zakázáno používat, vlastnit nebo vytvářet další účty YouTube. Další informace o rušení účtů a vynucování pokynů pro komunitu naleznete v Centrum nápovědy.

Proti pozastavení se můžete odvolat prostřednictvím tohoto formuláře.“

Vedle absurdního zdůvodnění mne zaujala zmínka o tom, že mám zakázáno používat, vlastnit nebo vytvářet jiné účty. Koho se Youtube jednou zbaví, má být asi zavržen jednou provždy… Využil jsem možnosti se proti pozastavení účtu odvolat  a poslal na v mailu přiložený link reakci do Youtube, v níž jsem vyjádřil nesouhlas s jejich rozhodnutím, které považuji v lepším případě za omyl. Uvedl jsem rovněž, že pokud se o omyl nejedná, vnímám smazání účtu jako útok vůči svobodě vyznání, neboť jsem se na svém Youtube profilu hlásil k pohanství, s nímž souvisela i nahraná videa.

Záhy onoho dne jsem zjistil, že se zrušení dotklo např. kanálu Thulean Perspective Varga Vikernese, u nás třeba hudební skupiny Celková Impotence, které lze z hlediska závadnosti „vyčíst“ maximálně to, že hrají nacionalistický punk. Že se ovšem ze strany Youtube jedná o větší očistnou akci jsem si potvrdil až v tomto článku, kde se mluví o tom, že Youtube započalo transformaci svého webového prostoru. Článek pak odkazuje na příspěvek z blogu Youtube, kde se vše vysvětluje podrobněji. Až později jsem se dozvěděl, že při této „očistné“ akci bylo odstraněno celkem 111 185 videoklipů, 17 818 kanálů a 538 milionů komentářů (zdroj).

Čeho se transformace Youtube tedy má týkat? Výše zmíněný článek se zaštiťuje v první radě holocaustem, což je snad nejzprofanovanější symbol bojovníků proti nenávisti, jímž chtějí veřejnost přesvědčit, že jejich konání je správné a oprávněné. V praxi se však rušení na Youtube týkalo i kanálů apolitických, které s tímto tématem nijak nesouvisí. Podobně jako v případě např. nedávného zátahu proti extremismu na Slovensku, jemuž padl alespoň přechodně za oběť pohanský web shop Arkona či podobně orientovaný web shop Jakuba Škrabáka Zbojník. Holt, když se kácí les, lítají třísky. Je to ovšem náhoda, neznalost problematiky, nebo jen záminka k zásahu proti nepohodlným názorům a idejím, které sice nejsou přímo nenávistné, ale v novém světě, který vytrvale budují architekti nového řádu, prostě nemají své místo? Kolik toho přece lze schovat pod vágní vyjádření Youtube o omezení dosahu „hraničního obsahu a škodlivých dezinformací“! Jako příklad uvádějí např. videa propagující obskurní způsoby léčby závažných nemocí nebo konspirační teorii, že Země je placatá.

Osobně nesouhlasím s redukcí svobody projevu obecně a nechápu, proč by se někdo nemohl vyjadřovat k alternativním možnostem léčby či pochybám o kulatosti zeměkoule, byť sám příznivcem těchto teorií nejsem. Je na kritickém myšlení každého čtenáře, aby posoudil předkládané informace, jinak jde prostě jen o toleranci jiného pohledu na svět. V Youtube se ovšem pasují do role rozhodovatelů o tom, co se může na internetu ukazovat a co ne, co je a co není pravda, jaké informace lze na internetu sdělovat, jaké ne. Má tak asi  vzniknout čistý prostor toliko pro názory a kulturu, které souzní s jejich viděním. Pro ostatní tam nebude místo.

Dobrá, kde má ale tato idea u Youtube svůj původ? Pokud něčemu nerozumím, tak se snažím dobrat podstaty, stejně jako třeba v tomto případě či zde. Zaměřil jsem se tedy na Youtube blíže. Tuto službu založili v únoru 2005 tři bývalí zaměstnanci firmy PayPal: Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim. Službě se dařilo tak, že ji 16. 10. 2006 koupil za 1.65 miliardy dolarů gigant Google. Od té doby Youtube funguje jako jedna z jeho poboček a uplatňuje v něm výrazně svůj vliv. Projevilo se to např. když Google začal 6. 11. 2013 vyžadovat pro přihlášení k účtu na Youtube a dokonce i ke komentování videí registraci na jejich platformě Google+. Vzbudilo to nevoli uživatelů, přičemž online petici za zrušení tohoto pravidla podepsalo 240.000 lidí. S touto praxí Googlu nesouhlasil ani samotný spoluzakladatel Youtube Jawed Karim, který si na profil napsal: „Proč sakra potřebuju ke komentování videa účet na Google+?“ Ohledně svého videa, které nahrál na Youtube jakožto vůbec první v historii celé služby, uvedl:  „Už zde nemohu psát komentáře, protože nechci účet na Google+.“ Google si z nelibosti svých uživatelů moc nedělal a tuto praxi zrušil až v srpnu 2015, 8. 10. 2018 pak firma oznámila, že celý Google+ bude  pro běžné uživatele zrušen.

Susan Wojcicki

S příchodem Google do Youtube souvisí působení Susan Wojcicki. Ta se pohybovala kolem Google už od samých garážových počátků firmy. Postupně se propracovala až na pozici senior vice prezidentky pro reklamu a obchodní styky a řídila analytické produkty Googlu. Po akvizici Youtube se v únoru 2014 stala ředitelkou (CEO) Youtube. Nahradila tak předchozího šéfa Youtube, Salar Kamanfara, čímž se symbolicky završila akvizice Youtube – Wojcicki totiž patří do vnitřního kruhu top manažerů generálního ředitele Googlu Larryho Page, jenž se nazývá „L team“. Pod vedením Wojcicki Youtube zpřísnilo svou politiku ohledně nenávistných videí a násilného extremismu, jak to 1. 8. 2017 oznámilo na svém blogu. Už tato politika byla kritizována jako cenzura a zatím vyvrcholila vlnou rušení uživatelských účtů 5. 6. 2019. Pokud zakladateli Youtube vadila nutnost Google+ účtu pro používání Youtube, tak by mne celkem zajímalo, co říká asi dnes… Susan Wojcicki se angažovala rovněž v několika kauzách. Např. ve svém článku z 20. 6. 2016 „Uprchlíci se pokoušejí utéct před terorem, ne ho vytvářet“ se zaručovala za syrské uprchlíky, nebo zde kritizovala genderovou diskriminaci v technologických firmách.

Kdo tedy Susan Wojcicki vlastně je? Narodila se 5.7.1968 manželům Stanleymu Wojcickimu, polsko-americkému profesru fyziky na Stanfordské univerzitě, a Esther Wojcicki, pedagožce rusko-židovského původu. Je vdaná a má pět dětí. Její matka Esther Wojcicki se ohledně své rodiny rozpovídala na stránkách Jewish Women’s Archive, v rozhovoru z 18.4.2012, nazvaném „Esther Wojcicki: Židovská matka technologické revoluce“:

Nyní je dcera Wojcické [tj. Susan] viceprezidentkou v Googlu, „má na starost celý jejich obrat, „řekla hrdě Wojcicki. „Dopadlo to skutečně dobře.“

Součástí toho je nevyřčená etika tikkun olam, či jak tomu Woj[cicki] říká, zlepšování světa. „Vnášíte ji do jejich dětství, etiku, že nemůžete jen tak sedět a nic nedělat, musíte svět změnit,” řekla. “A jakožto matka si musíte uvědomit, že jakmile získají vlastní myšlenky, máte téměř nulovou kontrolu.” Trvá na to, že vzdor je více než zdravý — je nutný.

Wojcicki stále přináleží k synagoze a své děti poslala do veřejných škol K-12. Je hrdá, že všechny její tři dcery přináležejí k synagoze v Bay Area, ale trochu ji přivádí do rozpaků, že své děti posílají do soukromé školy.

“Všechna má vnoučata navštěvují židovskou denní školu.” Řekla Woj[cicki] a vypadala překvapeně. „Nikdy jsem si nepomyslela, že se to stane.“

Esther Wojcicki

V rodině Wojcickich se tedy vyznává judaismus. Monoteistické náboženství, které stejně jako křesťanství či islám zastává koncept jediného pravého Boha a jediné Pravdy, z čehož často vyplývá netolerance k jiným životním filosofiím či pohledům na svět. Konkrétně k praxi judaismu by se dalo napsat mnohé, alespoň jen tři citáty od uznávaných autorů, které rozhodně nelze nazvat antisemity, pokud by jim snad někdo toto chtěl podsouvat.

Mircea Eliade: „Intolerance a fanatismus, typické pro proroky a misionáře všech tří monoteismů, mají svůj vzor a ospravedlnění v samotném Jahvem.“ (Dějiny náboženského myšlení, díl 1, s. 176)

Emile Gillabert: „Žádné starověké náboženství kromě hebrejského neprojevovalo tolik intolerance.“ (Moïse et le phénomène judéo-chrétien, s. 59)

Ernest Renan: „Intolerance Semitů je nevyhnutelným důsledkem jejich monoteismu. Indoevropské národy před svou konverzí k semitským idejím nikdy nepovažovaly své náboženství za absolutrní pravdu. Spíš ho vnímaly jako jakési kastovní dědictví a z tohoto důvodu pro ně  byly intolerance a pronásledování neznámými pojmy. Proto mezi těmito lidmi nalézáme svobodu myšlení, ducha kritického posuzování a individuálního výzkumu.“ (Histoire générale et système comparé des langues sémitiques)

Možná jste si v citaci z rozhovoru s Esther Wojcicki všimli, že zmínila etiku tikkun olam, k níž své děti, tedy i Susan, vedla. Tento etický princip je konceptem judaismu, jenž se v tom ortodoxním interpretuje jako možnost zdolat všechny formy modlářství. Vlivný americký rabín Nosson Scherman k tomu ve své knize z roku 1984 The Complete Artscroll Siddur píše: „Proto vkládáme svou důvěru v Tebe, HASHEM náš Bože, že brzy uzříme Tvou mocnou nádheru, abychom odstranili odporné modlářství ze země, a falešní bohové budou zcela odříznuti, aby se vesmír zdokonalil skrze svrchovanost Všemohoucího.“ V modernějším pojetí judaismu se tikkun olam vykládá jako odpovědnost, kterou Židé nesou nejen za své morální, duchovní a materiální blaho, ale za blaho společnosti obecně. V obou pojetích se tedy jedná o snahu měnit život ostatním tak, jak oni sami vymezí.

Tolik tedy k duchovním ideálům, které formovaly aktuální šéfku Youtube Susan Wojcicki. Jestliže firmu vede aktivní vyznavačka judaismu, která se řídí výše uvedenými principy, budou patrně z Youtube videa a kanály nejen pohanského či příbuzného charakteru mizet i nadále. Ve svých očích patrně dělá v souladu se svou vírou bohulibou činnost, která však již není bohůmlibá v nadřazování svého konceptu vidění světa nad ostatní. Ti, co prosazují ideál nového lepšího světa, posouvají své hranice stále dál. Za lepší svět – lepší v jejich očích a dle měřítek, které sami určí. Ať už třeba pod záminkou boje proti extremismu nebo ochrany před dezinformacemi.

Co bude dál? 22. 7. 2019 Youtube provedlo další změnu Smluvních podmínek, což s sebou možná přinese další negativní dopady pro uživatele (pikantní je, že toto info o úpravě posílali i těm, jimž účet sami zrušili). S podobnou cenzorskou praxí jistě bude následovat Facebook, WordPress či další internetové platformy. Cenzura uživatelů internetu jde ruku v ruce s vyšším dohledem nad jejich aktivitami; např. takové šmírování prostřednictvím „asistenčního zařízení“  zrovna Googlu se odhalilo zrovna nedávno.

Trend, jakým se bude internet ubírat, je tedy nastoupen. Boj za lepší svět bez nepohodlných a necenzurovaných názorů, který vedou lidé rozdělující svět na své dobro a zlo těch ostatních, na svou pravdu a lež těch druhých, je odstartován. A v zájmu koho? Samozřejmě těch, kdo takový svět dle svých představ budují.

Přesto si lze vzít z takové zkušenosti i něco pozitivního. Ti, kteří vkládají naděje do internetu, mohou začít přehodnocovat svoje stanovisko. Je třeba si uvědomit, že používáme nástroje těch, kteří je vytvořili či směřují k tomu, aby dosáhli cílů, které se odlišují od zájmů běžných lidí. Je třeba tedy mít k dispozici vlastní či alternativní nástroje, nebo takové založené na zcela jiných platformách. Také bychom i nadále oceňovat význam psaného slova a knih, které dokážou překonat věky bez ohledu na vývoj technologií či snahám o cenzuru internetu. Také o důvod víc, proč zakládat společenství lidí stejného smýšlení. Je třeba hledat oporu svých idejí v reálném životě, ne virtuálním světě, který Vám mohou zničit doslova jediným kliknutí myší. Samozřejmě existují nezávislé servery apod., nikdo však nemůže říci, jak dlouho nezávislými zůstanou. Viz výše uvedená historie Youtube.

Jakožto pamětník předchozího systému si ještě vybavuju, jak se taky podle svých ideálů snažili budovat lepší svět komunisté. Pokud šlo o svobodu názoru, mohl se vlastně člověk (v tehdy samozřejmě technicky omezenějších možnostech než nyní) vyjadřovat, jak chtěl, pokud to nebylo vyloženě proti režimu. Jak je však vidět, v dnešní době, tolik si  zakládající na svobodě projevu, však už začíná být nemožné se vyjadřovat k tématům, které kdosi posoudí jako mající hraniční obsah či přímo jako škodlivou dezinformaci. Nestavím tím ovšem režim předchozí a nynější naroveň – ten současný je horší v tom, že si hraje na nejsvobodnější, přitom svobodu jedince omezuje stále větší měrou.

V té souvislosti lze např. zmínit zprávu, že Ministerstvo vnitra letos zavedlo nový pojem, tzv. předsudečnou nenávist, což jsou dle zprávy projevy, které „nemusí nutně naplňovat skutkovou podstatu některého z trestných činů. Může se jednat o fyzické násilí, slovní útoky, či  využívání urážlivé symboliky.“ Dle slov zprávy se tak prý reaguje na to, „že vliv tradičních extremistických subjektů slábne a jejich rétoriku a aktivity postupně přebírají jiné subjekty, které nelze jednoznačně označit za extremistické.“ Jinými slovy, vytvořila se nová škatulka pro nepohodlné, ideologicky nezatížené názory, aby se tak připravilo prostředí nejprve pro onálepkování a následně  umlčení běžných nespokojenců se stávajícím Systémem. A to je stále teprve začátek…

Dodatek: Po napsání konceptu této úvahy mi odepsali z Youtube, že na základě provedené revize mého účtu jeho obsah obnovili. Moje motivace k zveřejnění článku tím sice mohla klesnout, nicméně se domnívám, že informace, které obsahuje, se nestaly o nic méně pravdivými či platnými.

komentáře 4 leave one →
 1. Radek Novák permalink
  16 listopadu, 2019 17:57

  Pamatuju si už tenkrát kolem roku 2009,že se začali mazat různý videa s tématikou Třetí Říše.I docela nevážný věci.Pak tam začali strkat prsty velký hudební studia,protože kdo se kouknul tam,už nekoukal na televizi a to jim ubíralo zisky ze sledovanosti.Přitom kolikrát si můžete všimnout,že vám YT algorytmus nabídne i některý na první pohled nekorektní videa.Hlavně videa pochodů amerických tradicionalistů.
  Dobře napsáno,hlavně vliv původu a náboženství na autorku cenzury.Takoví lidé by měli být zavřeni do vězení,hlavně odstaveni už při pohybu ve velkých společnostech.
  Je jen ovšem na nás,zda budeme pohodlně využívat tuhle platformu a smíříme se s cenzurou nebo půjdeme jinam a nebudeme to dál podporovat.Zatím funguje BitChute,docela dobrá věc.

 2. 16 listopadu, 2019 00:37

  Škoda, že ten rabín Scherman nežil v době, kdy byl Jahve jen jedním z mnoha bohů západosemitského panteonu. Jistě by tu odpornou modlu a falešného boha náležitě odstranil a odříznul. :-)

 3. morgarath permalink
  15 listopadu, 2019 16:35

  Jewtube…

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: