Přejít k obsahu webu

Jak se dotknout Bohů

14 října, 2019

Nejprve mi dovolte říci, že nemám záměr pokoušet se vás přesvědčit, abyste uvěřili v existenci Bohů. Doufám, že na těchto setkáních vám budu nápomocen, abyste objevili existenci Bohů vy samotní. Chci, abyste se jich dotkli a aby se oni dotkli vás — abyste je zažili a oni vámi pohnuli, duchovně i fyzicky, stejně jako se tomu stalo mně před dvaceti lety.

Když se mne ptají, zda věřím v Boha či Bohy, mohu upřímně říci, že v ně nevěřím. Říkám tím,  že vím, že bohové existují — protože se mne dotkli, mluvil jsem s nimi, a vy můžete také.

Skutečně to lze? Jsem blázen? Nuže — jediný způsob, jak tyto otázky zodpovědět, je, že to, co jsem zažil já, zažijete vy sami.

Ale jak to uděláme?

Lze toho docílit prostřednictvím cvičení Stadha-galdr. Za něj vděčíme hlavně práci německých runových mágů, kteří ve dvacátém století vyvinuli systém, jenž nazvali Runeyoga. Vychází ze spisů Siegfrieda Adolfa Kummera, Friedricha Bernharda Marbyho a Karla Spiesbergera. Ti nám poskytli průvodce v podobě praktických experimentů, neocenitelných vodítek a obřadních formulí, které jsou základem toho, čím se na těchto setkáních budeme zabývat.

Musíme mít na paměti — že gesta a postoje tvoří jistou část téměř každé metafyzické či magické myšlenkové školy. Lze je vnímat jako jednoduché skládání rukou při modlitbě, až k extrémnímu komplexnímu systému pozic, jak je praktikuje indická jóga. Patřičnými úkony a obřady se můžeme přetvářet — naše samotná těla — v úchvatný magický nástroj — jak individuálně, tak kolektivně — jenž dokáže proniknout do kosmických sil runových mocností, což je Životní síla naší rasy.

Toho lze dosáhnout cvičením Stadha-galdr, které zahrnuje:

1) Kontrolu těla skrze postoj.

2) Kontrolu myšlenky skrze zpěv a zvuk.

3) Kontrolu dechu a dýchání.

4) Kontrolu emocí.

5) Uvědomování si runových říší devíti světů Yggdrasilu v našem nitru.

6) Kontrolu a směřování vůle.

O každý z těchto cílů by se mělo střídavě usilovat, až se zvládne všech šest, nicméně nejdůležitější je ten poslední, směřování vůle, pro jehož zvládnutí jich však musíme nejprve zvládnout ostatních pět.

Zde musím zdůraznit, že na tělo by se nemělo nikdy pohlížet jako na něco špatného či jako na nepřítele, jehož je třeba porazit nebo si silou podřídit, ale spíše jako na zdroj velké a posvátné energie, kterou si lze podmanit a nasměrovat jen v souladu s vůlí. Naše tělo a krev, naše DNA, naše těla, jež obydlujeme, jsou Midgardem, říší člověka, a doufáme, že na těchto setkáních získáme nic menšího než vstup do Ásgardu — duchovní říše Bohů.

Nejprve ale musíme pochopit, proč toho můžeme dosáhnout.

Na počátku bohové stvořili naši rasu. K tomu došlo, když Svatá trojice — Ódin, Vili a Vé, rovněž známí jako Ódin, Hoeni a Loki, stvořili prvního muže a ženu. Ve Vědmině písni čteme:

„Až tři přišli z posvátné družiny, tři Ásové laskaví, mocní.

Na zemi našli nemohoucí Aska a Emblu bez osudu.“

Ask byl prvním mužem, stvořený z jasanu, a Embla byla první žena, stvořená z jilmu. Je důležité chápat, že tato slova nebereme doslovně. Důležité je zde pochopit, že na rozdíl od semitských biblí, byli první lidé stvořeni z živých entit, ne z hlíny. Tyto živé entity — stromy či strom — jsou symbolem Životní síly bohů. Vesmír drží pohromadě díky oné Životní síle, což je Yggdrasill. Ódin jim daroval dech života, ducha, který je božskou jiskrou v nás všech, a onou všeprostupující silou, která prostupuje vesmírem a oživuje ho. Hoeni jim daroval moc inspiračního vytržením což je čistá a nerozumová moc, kteroužto magickou schopnost mají Bohové a lidé. A Loki jim daroval jejich vnější kvality – podobu, pohyb a zdraví.

Doufáme, že v tyto síly na těchto setkáních pronikneme, a že nám pomohou řídit moc vůle. Projevovat se může čtyřmi způsoby: vůlí, duchem, štěstím a cestou.

Vůle je vědomá vůle a intelekt, a silná vůle dokáže promítnout a dokonce napravit naši osobní podstatu v jiné lokaci, v téměř fyzickém směru. Tento fenomén je znám jakožto astrální projekce a astrální zření, které se provádí řízením ducha silou vůle.

Duch je osobní aspekt obraz formující podstaty v kosmu. Je to říše obrazů, která přemosťuje devět světů a působí jako matrice mezi duchovní a fyzickou říší existence. Síla, jež tento proces vyživuje, se nazývá Štěstí.

Štěstí je vlastně komplexní entitou, jež je tvar měnící silou či mocí, a lze ji považovat za vašeho strážného ducha — norny, ovládající vaše předurčení. Tuto sílu lze postupně zvětšovat ritualizovanými magickými úkony a čestnými skutky.

Cesta je zásobárnou celé této činnosti a symbolizuje ji norna — její kvalita je specifická vnitřní přirozenosti jedince. Vzájemně na sebe působí se všemi úrovněmi osobnosti, narušuje osud, čili nornu, osoby v souladu s dřívějším skutkem. Je to studnice všech dřívějších skutků a dle toho ovlivňuje život člověka.

Když jsme nyní zodpověděli otázku, jak toho dosáhneme, musíme se ptát proč.

Pravdou je — žijeme v době velké změny.

Starý řád je v pokročilém stavu úpadku. Svět, jak ho známe, rychle mizí. Západ je ve stavu rozkladu a síly temnoty se rychle šíří světem.

Nacházíme se mezi obratem věků. Předchozí věk mizí do minulosti, jak Loki sbírá síly destrukce, aby zničil starý řád a ponořil svět do chaosu. Temnota a tíseň velké zimy rychle dohání uspořádaný svět předchozího věku. Vstupujeme do období obrů, kdy entity budou vládnout lidstvu, rozbíjet instituce, tradice a národy, které dávaly smysl a naději našemu lidu a předkům. Vstupujeme do nového věku temna  – věku chaosu — Věku Fimbul.

V předchozím věku k nám Bohové našich předků promlouvali přes fasádu cizího vyznání. Existovali v polo-komatózním stavu, protože jsme vytvořili mezi námi a nimi mříž – fasádu cizího vyznání – křesťanství. Nyní však křesťanství mizí, staří Bohové začínají znovu procitat. Připravují se, že shodí jařmo cizího hávu falešné identity a znovu k nám promlouvají ve svých pravých podobách.

Náš lid zažil dva věky. V prvém se zrodil, ale rozptýlen a rozdělen v různé národy, kmeny, etnické skupiny a dokonce civilizace. Bohové našich předků brzy přijali různá jména a byli uctíváni různými způsoby, v závislosti na prostředí, v němž se naši předkové usadili. Staří Bohové tedy přijali mnoho podob a různých forem. Naši předkové se pokusili dát řád mnoha různým výkladům svých Bohů, ale posléze se zmatek jen zhoršil, až nakonec nad zmatením věr zvítězilo vyznání zcela cizí. Protože byli oslabeni, posléze se podřídili cizáckému vyznání.

Živá síla Bohů, kteří zrodili náš lid, však nemohla být potlačena, a brzy cizí vyznání přeměnil duch starých Bohů. Bohové, kteří nás zrodili, k nám stále promlouvali, ale namísto toho, aby k nám mluvili zmateně, prostřednictvím různých božstev, promlouvali k nám skrze cizí identitu. Ale ani toto netrvalo a ono cizácké vyznání nyní mizí.

Nyní však nejsme rozděleni do různých národů a kmenů. V Americe se sbližujeme jako jeden lid. I v Evropě se sbližuje mnoho odlišných národů a národností našeho Lidu. Čas jednoty začíná a pro Bohy našich předků nastává příležitost, aby k nám znovu promlouvali ve své pravé formě. A tentokrát budou mluvit jedním hlasem k celému našemu lidu.

Jsou tu však velká nebezpečí. Obrat věků, kdy jeden věk umírá a další se rodí, je vždy nebezpečnou dobou. Chaos vládne a uvnitř zmatku má Loki možnost svést z cesty. Pokud bude úspěšný, jeho otec Sutur, zpustoší vše a hrozivě, devastace by mohla být tak obrovská, že bychom jakožto lid už nemuseli znovu povstat. Pokud se tak stane, Bohové se znovu nevrátí a nedojde k žádnému znovuzrození, a tudíž jasné světlo osvíceného lidstva již nikdy znovu nepožehná tomuto světu takovými zázraky, jež se mohou projevit pouze skrze duši našeho Lidu. Temnota bude vládnout a dary nám předané na počátku času, budou navždy ztraceny, a lidstvo se vrátí zpět na úroveň zvířete, toulajícího se divočinou.

Naděje však stále jasně plane a my jen musíme její plameny rozdmýchat, abychom ji přeměnili ve světlo, jež osvětlí cestu temnotou a uvolní regenerační síly Baldra. Protože ve světě mrtvých se Baldr a jeho drahá manželka připravují na návrat. Vidí světlo, jež se prodralo stropem Helu, aby po tomto průsvitném schodišti vystoupali svět do světa živých. Jejich návrat čeká jen na to, až zavoláme – až je zavoláme, aby se vrátili a dali nový život starým Bohům a Bohyním, abychom mohli znovu ukout ony pouta, jež kdysi sjednocovaly smrtelné s nesmrtelnými, a tedy zvěstovali v novém věku, Zlatém věku Gimlé.

Radost vám všem,

Bob Blumetti

Sláva Ódinovi! Sláva Baldrovi!

 

Přeloženo z: http://www.geocities.ws/odinistlibrary/OLArticles/Articles/touchthegodsblumetti.htm

No comments yet

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: