Přejít k obsahu webu

Report z kongresu Pevnost Evropa

12 září, 2019
by

Dne 31.8 se uskutečnil kongres projektu Aliance Fortress Europe – Pevnost Evropa (dále jen AFE). Kongres v České republice pořádal zakládající člen projektu AFE, NSF – Národní a sociální fronta.

V dopoledních hodinách se předseda NSF ujal zahájení, uvítal hostující delegáty a představil koncept NSF i ideje AFE. Z úst delegáta NSF bylo především řečeno, že úhelným kamenem celého projektu je antišovinismus, který v podobě silného pocitu pan-evropanství pojí všechny zúčastněné a utužuje to, co vychází z našich společných árijských kořenů, tedy ideály svobodných, suverénních a přitom harmonicky spolupracujících národních států.

Zakládajícími členy AFE jsou:

NSF, Česká republika

Die Rechte, Německo

BNS, Bulharsko

Legio Hungaria, Maďarsko

SZTURM, Polsko

Les Nationalistes, Francie

Francouzská a polská delegace se z kongresu omluvila, projevy ostatních jsou zde:

MAĎARSKO

Légió Hungária byla založena 18. srpna 2018. Důvod proč jsme zřídili toto nové hnutí je krize pravicové strany. Posledních pár let v naší zemi ztratila pravice svou dynamiku a našim posláním je dat směr budování nových cílů.

Naše hnutí je nové, ale hodně členů jsou zkušení vojáci. Někteří z nás se pohybujeme již 15-20 na pravicové scéně. V předchozím roce jsme demonstrovali proti Evropské Unii, a poválečné komunistické straně. Respektujeme naše předky a hrdiny, proto jsme udělali nějaké vzpomínkové akce například „Festung Budapest“. Tato akce se konala na počest hrdinských evropských vojáků, kteří zemřeli při dobývání Budapešti a samozřejmě Evropy ve 2. sv válce. Další vzpomínková akce byla ,, Freedom Fighters ,, [Bojovníci za svobodu], tedy těch, kteří roku 1956 bojovali v Budapešti proti Sovětům. Na obou vzpomínkových akcí byly stovky našich bratrů a sester. Také chraníme náš prostor proti působení uskupení Antifa.

Něco o naší ideloogii : 

Pracujeme na velkém projektu k tomuto tématu. Věříme že spojení starých ideologií a nových výzev je cesta budoucnosti. Jsme hrdí na naše předchůdce a odmítáme se vzdalovat  jejich odkazu, to oni našli odpovědi na otázky jejich doby. Ale když je budeme ve všem následovat, tak budeme jen patetičtí imitátoři, musíme realizovat staré pravdy v nových dimenzích aktuálních problémů.

V kostce bych vám rád představil 3 hlavní body, které budou základem našeho řádu.

Tradice:

Vyhlašujeme válku atheismu a materalismu – tyto věci vytrhávají z našich kořenů ducha indoevropské civilizace!

Identita:

Budeme bojovat za naší velkou domovinu Evropu a matku Maďarsko. Vidíme vlast a otčinu ne jen jako fyzický materiál ale jako Ideu, jako soubor principů opravdového člověka, manifestovaný do lidské obce z abstraktního světa idejí, proto nás naše kultura a naše totožnost spojila do společných šiků, které za tyto hodnoty bojují.

Komunita:

Také máme velice dobrý důvod a zodpovědnost za naši velkou ideologickou komunitu. Věříme, že tradiční rodina je základ fungující společnosti. V těchto dnech je naše myšlenka o tradiční rodině a naší ideloogii pod útokem, takže vyhlašujeme válku, abychom tyto věci ubránili v jejich fyzické i duševní rovině.

 

NĚMECKO

Milí kamarádi,

Velice děkujeme za pozvání na dnešní kongres!

Někteří z vás mě tu už znají, jmenuji se Matthias Deyda, je mi 27 let, působím v národním spektru déle než 10 let a jsem členem strany „Die Rechte“.

V naší straně mám na starosti kontakty se zahraničím, a tudíž jsem v neustálém kontaktu s našimi zahraničními kamarády.

Ve své prezentaci bych chtěl diskutovat o politické situaci ve Spolkové republice Německo, a proč přesně existuje strana „Die Rechte“, přestože u nás stále existuje NPD a třetí cesta.

Celá léta jsme byli politicky aktivní pod názvem Národní odpor Dortmund.

Dortmund je město na západě Spolkové republiky a je devátým největším městem v Německu. V Dortmundu se pohybuje spousta národních aktivistů, náš okres je celonárodně známý jako Nazi Kiez.

V roce 2012 pak tehdejší ministr vnitra Ralf Jäger zakázal naši i několik dalších organizací. Takže jsme byli nuceni hledat alternativu, abychom se vyhnuli zákazu, který by nám zabránil politicky fungovat.

V den zákazu jsme se setkali s vedením NPD, protože jsme měli v úmyslu připojit se k NPD, k Holgeru Apfelovi.

Holger Apfel nás odmítl vzít do NPD. Podle jeho názoru bychom byli pro NPD příliš radikální. V té době totiž chtěl stranu vést konzervativnějším stylem.

Takže jsme nebyli přijati, protože jsme se nenacházeli na stejné kamarádské linii. Celou záležitost nechci dlouze rozpitvávat, ale na požádání vám ji osobně rád vysvětlím.

Protože nás NPD odmítla a my potřebovali novou organizaci, našli jsme azyl ve straně „Die Rechte“.

Strana byla založena Christianem Worchem, který se od NPD odvrátil.

Měli jsme docela dobrý vliv na další pravicové skupiny v Německu a strana „Die Rechte“ stále rostla. Tím slovem rostla nemyslím, že měla strana miliony členů, ale že strana a celková myšlenka strany vešla do povědomí, což by se bez nás určitě nestalo.

Společně s NPD občas pořádáme akce, protože někteří z našich členů mají stále s lidmi z NPD kontakt.

Také když byl vyměněn federální předseda, Holger Apfel, objevily se různé konflikty a nepřátelství s NPD.

Stále a znovu kritizujeme, že finanční prostředky nejsou v NPD používány rozumně, například na rozšiřování struktur. Peníze, které přicházejí prostřednictvím financování strany, jdou vždy do vlastních kapes.

Realisticky je NPD mrtva. Žije pouze svým jménem a určitými jednotlivci. Zmizela však do politické bezvýznamnosti.

Pak je tu Dritte Weg (třetí cesta). Ale tato strana je spíše scientologickou než vážnou národní stranou. Je samostatná a působí spíše jako sekta, která žije ve středoněmeckých malých městech. Bohužel ale nemá žádný politický význam.

Také vy upevňujete naše přeshraniční vztahy a činíte nás silnějšími, než sami jsme.

Navenek má však na události docela rozumný vzhled.

V Německu bohužel není možné založit „plně německé hnutí“, jak by to nazval Adolf Hitler, protože každá organizace se považuje zbytečně za příliš důležitou. Zejména ze strany „Třetí cesty“ to není žádoucí, protože ona se považuje za elitu a jiné za podřadné.

Všechny 3 strany vstoupily do evropských voleb!

Porovnejte s ostatními:

1) protože zajišťuje status strany (v Německu jste jako strana povinni účastnit se voleb, nemusíte se však účastnit všech voleb)

2) protože si myslíme, že NPD nefunguje správně a…

3)   věc peněz … jsme toho názoru, že NPD si plní vlastní kapsy místo budování struktur.

 

Jednotliví funkcionáři NPD byli velmi naštváni, když zjistili, že jsme vstoupili do evropských voleb. Začali tedy šířit lži. Mimo jiné že nelze našeho nejvyššího kandidáta zvolit, protože je ve vazbě.

Naším nejlepším kandidátem byla Ursula Haverbeck sedící ve věku 90 let ve vězení, protože byla skeptická vůči oficiální verzi historiografie ve 3 říši.

Ve výkonu trestu odnětí svobody je 2 roky a na další soudní řízení ještě čeká. Její kandidaturou jsme chtěli poukázat na její osud. Zaměřili jsme se tedy na otázku svobody projevu.

Od začátku jsme věděli, že nestačí přivést Ursulu Haverbeckovou do Bruselu, ale využili jsme příležitost televizních a rozhlasových spotů, aby na nás upozornily. Protože je volební kampaň nástrojem, který musíme použít, bez ohledu na to, jak beznadějná je pro nás situace.

Pro nás to znamená, že jsme podle německých standardů jen jedna malá strana. V současné době máme asi 800 členů, kteří se nacházejí po celém Německu. Na druhé straně jsme více pro zřízení regionálních skupin, aby naše činnosti byly diverzifikovány a peníze byly smysluplně využívány.

Proto často pořádáme demonstrace. Třeba v loňském roce jsme pořádali naši demonstraci „Europe Awake“ [Evropo, povstaň]. Zase v květnu tohoto roku, den před evropskými volbami, jsme pořádali demonstraci proti 70. výročí Spolkové republiky Německo.

Dále pořádáme informační stánky ve větších městech, kamarádské večery, přednášky pamětníků, recitály písní, kampaň na distribuci letáků.

Díky našemu provokativnímu chování a našemu vzhledu se často dostáváme do novin, protože vždy překračujeme hranice toho, co je v Německu povoleno.

Sedíme v Dortmundu v městské radě ve městě Hamm, které je vzdálené asi 30 km od Dortmundu. Také reprezentujeme okresy v zastupitelstvu městské rady.

Minulý rok jsme měli v Dortmundu více než 100 registrovaných politických akcí!

Patří mezi ně malé informační stánky se 4 osobami a nebo také velká demonstrace s až 800 lidmi.

Ale pořádáme i akce s pamětníky a nebo tréninkové víkendy.

Bohužel se také musíme vypořádat s mnoha represemi. Takže mnoho našich kamarádů je ve vazbě. Mnoho lidí od nás, včetně mě a mnoho mých nejlepších přátel a kamarádů, bylo již ve vazbě nebo čelí uvěznění!

Rovněž udržujeme velmi dobré kontakty mimo jiné zde s Bulharskem, Maďarskem, Polskem atd., kde již vznikla přátelství!

Kromě politické spolupráce se zde vztvo5ila hlavně dobrá přátelství, takže pobyty jsou vždy více či méně uvolňující.

Od dubna jsme zakládajícím členem Alliance Fortress Europe – Pevnost Evropa se všemi skupinami, které se zde dnes spojily!

Doufejme, že z naší aliance se zrodí nejen jméno, ale také další společné akce!

Rád bych zakončil svůj projev citátem:

„Kdo chce žít, ať bojuje, a kdo nechce bojovat v tomto světě věčného zápasu, ten si život nezasluhuje.“

 

BULHARSKO

Zdravím všechny,

V první řadě bych chtěl poděkovat našim kamarádům z NSF za pohostinnost a šanci být tady.

Jmenuji se Plamen Dimitrov. Jsem zástupcem Bulharské národní unie (BNS) a jsem vedoucím mezinárodních vztahů v naší organizaci. V příštích několika minutách vám představím krátkou prezentaci naší organizace a naši roli v Alianci „Fortress Europe“ neboli Pevnosti Evropa.

BNS byla založena v roce 2001. Od začátku byla naše organizace orientována  spíše na mladé lidi, protože mládež je budoucnost.

O naší ideologii – jsme nacionalisté a obecně jsme hnutí třetí pozice – jsme proti kapitalismu i proti komunismu. Pokračujeme v myšlenkách Svazu bulharských národních legií – největší a nejvlivnější nacionalistické organizace v Bulharsku během období druhé světové války.

Máme různé druhy aktivit. Například máme kulturní a vzdělávací aktivity – organizujeme přednášky a semináře na různá témata jako je historie, politika, ekonomika atd., abychom představili postavení moderního nacionalismu k těmto problémům. Máme vlastní vydavatelství, vydáváme nacionalistické knihy. Pořádáme různé oslavy věnované různým bulharským hrdinům nebo důležitým historickým událostem. Největší z těchto akcí je Lukovmarch na počest gen. Hristo Lukova, zabitého komunisty. Jde o největší každoroční nacionalistickou akci v Bulharsku, která sdružuje více než 2 000 nacionalistů ze země a mnoho kamarádů z celé Evropy.

Pořádáme také různé charitativní akce. Máme různé kampaně mířené na politické a sociální otázky. Některé jsou jednorázovými událostmi, jako jsou protesty na konkrétní téma. Další jsou každoroční akce, například různé kampaně proti nelegálním přistěhovalcům, cikánským zločinům nebo gay aktivistům. Organizujeme také akce na podporu nacionalistických aktivistů, kteří museli čelit různých represím ze strany státu. Měli jsme dokonce vlastní televizní show, ale bylo to jen krátce, protože televizní stanici koupil jeden oligarcha. Navázali jsme velmi dobrou spolupráci s dalšími nacionalistickými organizacemi a skupinami v Bulharsku. V mezinárodním měřítku jsme nejaktivnější bulharskou nacionalistickou organizací. A tato poslední dvě fakta jsou přímo spojena s Aliancí „Pevnost Evropa“.

Jak se zrodila myšlenka Aliance „Pevnost Evropa“? Jak jsem již zmínil, nyní máme velmi dobré vztahy s mnoha dalšími nacionalistickými skupinami v Bulharsku. Ale před 15ti lety bylo vše jinak. Nacionalistické hnutí bylo rozptýleno, mnoho organizací po celé zemi nemělo žádný vzájemný kontakt, dokonce některé byly mezi sebou v přímém konfliktu (hlavně z čistě osobních důvodů). Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou naše organizace v průběhu let zvládla, bylo překonání těchto konfliktů a navázali jsme kontakty a spolupráci s nejdůležitějšími a nejaktivnějšími skupinami v zemi – což vedlo k vytvoření sítě nacionalistických organizací, které si pomáhají navzájem a pracujeme jen pro společné cíle, které sdílíme. Ukázalo se, že je to velmi pozitivní věc.

Pro nás byla vždy důležitá spolupráce s dalšími evropskými nacionalisty. Postupem času jsme si vytvořili velmi dobré vztahy i s různými organizacemi z různých evropských zemí. Zaměřili jsme se na společné aktivity a spolupráci při různých příležitostech. Na osobní úrovni jsme si vybudovali velmi dobrá přátelství. S některými z těchto organizací máme za sebou mnoho let vzájemné spolupráce (například už spolupracujeme více než 12 let s našimi německými kamarády), s některými méně, ale samozřejmě jsou nám velmi blízké jejich nápady a podporujeme jejich akce. Tato myšlenka vytvoření sítě nacionalistických organizací v celé Evropě, vzájemná pomoc a spolupráce při společných cílech přišla přirozeně. A chtěli jsme to udělat formou formální organizace jako rovnocenní partneři ve společné věci.

Proto jsme letos 20. dubna pozvali na setkání u nás v Bulharsku všechny organizace, o kterých se domníváme, že s námi sdílí veškeré naše názory a které vidíme jako opravdové přátele a kamarády. Právě tam byla vytvořena Aliance „Fortress Europe“. Tyto zakládající organizace jsou Národní a sociální fronta, Die Rechte z Německa, Szturm z Polska, Légió Hungária z Madarska a „Nacionalisté“ z Francie. Naše společné cíle jsou zachránit naše národy a jedinečnou kulturu, svrhnout zkorumpovaný mezinárodní systém, překonat šovinismus a vybudovat naši Evropu jako pevnost svobodných, suverénních a prosperujících národů v harmonii.

Jsem velmi rád, že čeští nacionalisté patří mezi zakladatele AFE a věřím, že Národní a sociální fronta má velký potenciál a dokáže ovlivňovat nejen české národní hnutí, ale i nacionalistické hnutí v celé Evropě. Jsem velmi rád, že první oficiální veřejná akce věnovaná zejména Alianci, po jejím uvedení v Sofii, je zde v České republice. Jsme si jisti, že dnes děláme historii a že tato událost nebude zapomenuta, protože společně budeme utvářet budoucnost našeho kontinentu!

Děkuji!

 

 

 

One Comment leave one →
  1. 12 září, 2019 09:43

    Nejsem příznivcem aktivismu tohoto druhu, ale zaujal mě ten případ Ursuly Haverbeckové. Režim musí být už hodně zoufalý (nebo pomstychtivý), když má zapotřebí zavírat devadesátiletou ženskou za vyslovení názoru.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: