Přejít k obsahu webu

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace a civilizace bílé rasy ve všech světadílech (zdroje a link)

12 března, 2019
tags:
by

Kompletní kniha je ke stažení zde v naší Knihovně.

 

Zdroje

Literatura

Malkowski, Edward F.: Před nástupem faraonů – Tajemství nejstarších egyptských dějin. Volvox Globator, Praha 2007.

Svoboda, Jiří: Amerika, záhada dvou tisíciletí – Nové důkazy! Ivo Železný, Praha 2004.

Heyerdahl, Thor: Staré civilizace a oceán, Panorama, Praha 1983.

Heyerdahl, Thor: Aku-aku – Tajemství velikonočního ostrova. Mladá fronta, Praha 1970.

Heyerdahl, Thor: Výpravy Ra. Mladá fronta, Praha 1974.

Heyerdahl, Thor: Ve znamení Kon-Tiki. Mladá fronta, Praha 1964.

Vašíček, Arnošt: Záhady Tichomoří. Mystery Film, Ostrava 2012.

Bisschop, Eric: Polynéská záhada. Mladá fronta, Praha 1965.

Davidson, Basil: Objevení staré Afriky. Mladá fronta, Praha 1960.

Hrbek et al.: Dějiny Afriky (kniha první). Svoboda, Praha 1966.

Zajdler, Ludwik: Atlantida. Orbis, Praha 1972.

Lhote, Henri: Objevy v Tasíli. Mladá fronta, Praha 1962.

Lhote, Henri: Jsou ještě jiná Tasíli. Mladá fronta, Praha 1982.

Mackerle, Ivan: Návrat nejistý – po stopách největších záhad. Nakladatelství XYZ, Praha 2011.

Neústupný, Jiří: Pravěk lidstva. Orbis, Praha 1946.

Schreiberovi, Hermann a Georg: Zaniklá města, Vyšehrad, Praha 1977.

Haughton, Brian: Tajemství minulosti. Alpress, Frýdek-Místek 2007.

Johnson, Paul: Civilizace starého Egypta. Academia, Praha 2002.

Kaplanek, Andrzej: Po stopách Synů Slunce. Alpress, Frýdek-Místek 2006.

Sion, J.: Monsunová Asie, část druhá – Přední a Zadní Indie. Indické souostroví. Aventinum, Praha 1931. Série Zeměpis světa – díl IX.

Peroutka, Emanuel: Dějiny řecké, Díl I. – Doba předhistorická. Jednota českých filosofů, Praha 1908.

Mosso: Escursioni nel mediterraneo, 1907, s. 275, pozn. 1. (Citováno in Peroutka, s. 233.)

Mauduit, J. A.: Keltové. Panorama, Praha 1979.

Kinder, Hermann a Hilgermann, Werner: Encyklopedický atlas světových dějin. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1998.

Kaufman, Hans: Evropa a Maurové. Panorama, Praha 1982.

Brett, Michael: Mauri. Tatran, Bratislava 1989.

Geiss, Imanuel, Dějiny světa v souvislostech. Ivo Železný, Praha 2005.

Kol. autorů: Záhady staletí. Lidové nakladatelství, Praha 1980. (kap. od: Nepomňasčij, Bosov)

Kondratov, Alexandr V.: Atlantidy moře Thetys. Lidové nakladatelství, Praha 1989.

Kondratov, Alexandr V.: Zaniklé civilizace. Práce, Praha 1972.

Krendělev, Fjodor a Kondratov, Alexandr V.: Záhady Velikonočního ostrova. Lidové nakladatelství, Praha 1986.

Maziere, Francis: Tajemství Velikonočního ostrova. Orbis, Praha 1974.

Gumiljov, Lev Nikolajevič: Hledání vymyšlené říše. Mladá fronta, Praha 1974.

Avdijev, Vsevolod Igorevič: Dějiny starověkého Východu. Státní nakl. pol. literatury, Praha 1955.

Cox, Simon: Atlantida od A do Z. Knižní klub, Praha 2008.

Vašíček, Arnošt: Planeta záhad. Baronet, Praha 1998.

Krušina, Zdeněk: Tajné dějiny lidstva 1. Eminent, Praha 2000.

Wells, Herbert George: Stručné dějiny světa. Družstevní práce, Praha 1931.

Brent, P.: The Mongol Empire: Genghis Khan, His Triumph and his Legacy, Weidenfeld & Nicolson, London 1976.

Kosidowski, Zenon: Když Slunce bylo bohem. Lidová demokracie, Praha 1961.

von Hagen, Viktor V.: Říše Inků. Orbis, Praha 1963.

Habeck, Reinhard: Atlantis – zmizelý kontinent. NS Svoboda, Praha 2007.

Habeck, Reinhard: Záhadné fenomény a mystéria. NS Svoboda, Praha 2006.

Habeck, Richard: Poslední tajemství archeologie – Záhady a mystéria. Brána, Praha 2005.

Lenková, Jitka et al.: Velká kniha tajemství a záhad. Regia, Praha 2001.

Furneaux, Robin: Amazonka. Orbis, Praha 1974.

Stingl, Miroslav: Tajemství indiánských pyramid. Orbis, Praha 1969.

Zillmer, Hans-Joachim: Kolumbus přišel jako poslední. Euromedia Group – Knižní klub, Praha 2005.

Maurois, André: Dějiny Anglie. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1995.

Skřivan, Aleš a Křivský, Petr: Moře, objevy, staletí. Mladá fronta, Praha 1980.

Vodák, J. B.: Příběhy sedmi moří. Nakladatelství dopravy a spojů (Nadas), Praha 1989.

Splítková, Jita: Po stopách tajemných umělců a záhadných pokladů. Grada Publishing, Praha 2009.

Baker, John R.: Race. Oxford University Press, Oxford 1974.

Schoch, Robert M. a McNally, Robert A.: Cesty stavitelů pyramid. Oldag, Ostrava 2004.

Néhrú, Džaváharlál: Objevení Indie. Státní nakl. pol. literatury, Praha 1957.

Ingstad, Helge: Kolumbus nebyl první. Orbis, Praha 1971.

Zamarovský, Vojtěch: Za tajemstvím říše Chetitů, Mladá fronta, Praha 1961.

Zamarovský, Vojtěch: Na počátku byl Sumer. Panorama, Praha 1983.

Zamarovský, Vojtěch: Jejich Veličenstva pyramidy. Československý spisovatel, Praha 1975.

Zamarovský, Vojtěch: Řecký zázrak. Mladá fronta, Praha 1972.

Hrozný, Bedřich: Nejstarší dějiny Přední Asie, Indie a Kréty (4. vyd.). Melantrich, Praha 1949.

Bič, Miloš: Při řekách babylónských. Vyšehrad, Praha 1990.

Zamarovský, Vojtěch: Na počátku byl Sumer. Panorama, Praha 1983.

Smith, Grafton Elliot: Dějiny člověka. Jan Laichter, Praha 1932.

Klíma, Otakar: Sláva a pád starého Íránu. Orbis, Praha 1977.

Machovec, Milan: Indoevropané v pravlasti. Akropolis, Praha 2000.

Hýbl, František: Dějiny starého věku. Historický klub. Praha 1911.

Kořenský, Josef: Asie jižní a západní. Československý kompas, Praha. Kap. 38 – Židé asijského východu, s. 101-104.

Bič, Miloš: Při řekách babylónských. Vyšehrad, Praha 1990.

Pressová, Ludwika: Stará Kréta. Panorama, Praha 1978.

Weisner, Ivo: Světlo z dávných věků. Aos Publishing, Ústí nad Labem 1996.

Souček, Ludvík: Velké otazníky. Státní nakladatelství Dětské knihy. Praha 1967.

Wirth, Herman: Aufgang der Menschheit. Untersuchungen zur Geschichte der Religion, symbolik und Schrift der atlantisch-nordischen Rasse. Eugen Diederichs Verlag, Jena1934.

Zbavitel, Dušan: Starověká Indie, Panorama, Praha 1985.

Tyldesleyová, Joyce: Kleopatra – poslední egyptská královna. Domino, Ostrava 2009.

Pringleová, Hather: Velký plán – hitlerovi vědci a holocaust. BB/art, Praha 2008.

Wolf, Josef: Abeceda národů. Horizont, Praha 1984.

Kemp, Arthur: March of the Titans – The History of the White Race. Ostara Publications, 1999.

Lamb, H.: Genghis Khan: The Emperor of All Men, Thornton Butterworth, London, 1928.

Lamb, H.: Tamerlane: The Earth Shaker, Thornton Butterworth, London, 1929.

Vávra, Jaroslav R.: Tuareg. Českomoravský Kompas, Praha 1942.

Vávra, Jaroslav R.: Země zadávená žízní. Orbis, Praha 1941.

Kořínek, Jan: Fez – klenot islámu. Česká grafická unie, Praha 1946.

Lalouettová, Claire: Egypt – Králové starověkého Egypta. Levné knihy, Pohořelice 2009.

Westwoodová, Jennifer: Atlas záhadných míst. Knižní klub, Praha 1994.

Strnad, Jaroslav et al.: Dějiny Indie, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008.

Groh, Vladimír: Starověk I. – Dějiny Blízkého Východu a řeckých počátků. Melantrich, Praha 1935.

Zbavitel, Dušan et al.: Indie a Indové od dávnověku k dnešku. Vyšehrad, Praha 1997.

Mertzová, Barbara: Lid obou zemí. Domino, Ostrava 2009.

Mazák, Vratislav: Jak vznikl člověk. Sága rodu Homo. Práce, Praha 1986.

Zeyer, Julius: Meldunova výprava a jiné povídky. Česká grafická unie, Praha 1928.

Vidal-Naquet, Pierre et al.: Dějiny lidstva, Mladá fronta – Argo, Praha 1999.

Kramer, Samuel Noah: Mytologie starověku. Orbis, Praha 1977.

Coon, Carleton S. (1939): The Races of Europe. Macmillan Company, New York.

http://www.theapricity.com/snpa/racesofeurope.htm

Cox, Earnest Sevier: White America: The American Racial Problem as Seen in a Worldwide Perspective. White America Society, 1937.

https://israelect.com/ChurchOfTrueIsrael/cox/wsdindex.html

Günther, Hans F. K.: The Racial Elements in European History. Methuen And Company, Londýn 1927.

http://www.theapricity.com/earlson/reeh/

Lynn, Richard: Race Differences in Intelligence – An Evolutionary Analysis. Washington Summit Publishers Augusta, GAA National Policy Institute Book, Washington 2006.

http://www.velesova-sloboda.org/antrop/lynn-race-differences-in-intelligence.html#_06

Grant, Madison: The Passing of the Great Race or the Racial Basis of European History. Charles Sribner’s Sons, New York 1916.

https://israelect.com/ChurchOfTrueIsrael/pgr/pgr-toc.html

Stoddard, Theodore Lothrop: The Rising Tide of Color Against White World Supremacy. Charles Scribner’s Sons, New York 1921.

https://israelect.com/ChurchOfTrueIsrael/stoddard/wsdindex.html

Mackenzie, Donald A.: Myths of Pre-Columbian America. The Gresham Publishing Company, London 1913.

http://asi.nic.in/asi_books/2458.pdf

Bancroft, Hubert: Native Races of the Pacific States. D. Appleton and Company, New York 1874.

https://archive.org/details/nativeraces01bancrich

Itzkoff, Seymour W.: The Evolutionary Dominion of Man: An Evolutionary Detective Story. Paiedeia Publishers, 2000.

Mallory, J. P.: In Search of the Indo-Europeans: Language, Archaeology and Myth. Thames & Hudson, Londýn 1989.

McGovern, William: Early Empires of Central Asia. Oxford University Press, Oxford, 1939.

Deniker, Joseph: The Races of Man. Charles Sribner’s Sons, New York 1913.

Günther, Hans F. K.: Rassenkunde des Deutschen Volkes. Mnichov 1924.

Budge, E. A. Wallis: Egypt in the Neolithic and Archaic Periods. Kegan Paul, Trench & Trübner, London 1902, p. 49.

Kilian, L: Zum Ursprung der Indogermanen. Bonn 1983.

Sordo, Enrique: Moorish Spain: Cordoba, Seville, Granada. Crown Publishers, New York 1962.

Gayre of Gayre, R. (1972) Miscellaneous Racial Studies, 1943 – 1972: Volume II (Edinburgh: Armorial).

Články

Kumar, G. D.: JIES, 1, 1973, s. 66-67.

Bonner, Philip: Blonds in the Far East and American Northwest. The Barnes Review, August 1997, pp. 4-8.

von Schwerin, H.: Nordic Elements in Afro-Asia. Northern World IV (2), 1960, pp. 24-30.

Patková, Jana: Pomníky khmerské říše. Koktejl, září 1998/č. 9, ročník VII, s. 80-104.

Kruml, Milan: Fascinující záhady – nové skutečnosti. X-Egem, Praha 1998.

Buran, Jan a Oliva, Pavel: Civilizace starověkého Středomoří. Svoboda, Praha 1940.

Šusta, Josef et al.: Světla východu a Helady. Melantrich, Praha 1940. Dějiny světa, svazek I.

Internet

Články

https://beo.sk/pochod-titanov/466-06-na-koniec-sveta-stratene-biele-migracie

https://en.wikipedia.org/wiki/Tarim_mummies

http://sk.metapedia.org/wiki/Solutrejsk%C3%A1_hypot%C3%A9za

https://beo.sk/biografie/45-t/141-thor-heyerdahl-priekopnik-difuzionizmu-bojovnik-za-ludske-prava-tvrdi-ze-indianske-civilizacie-boli-zalozene-bielymi

http://sk.metapedia.org/wiki/Heyerdahlove_te%C3%B3rie

https://kralsumavy.wordpress.com/2010/06/20/thor-heyerdahl/

https://kralsumavy.wordpress.com/2011/02/11/patrani-po-bilych-indianech/

http://aryannordicalpinealiens.blogspot.cz/2008/10/genghis-khans-blue-eyes.html

http://atlanteangardens.blogspot.cz/2015_03_01_archive.html

https://genetiker.wordpress.com/

http://www.egyptsearch.com/forums/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=15;t=011956

http://marchofthetitans.com/2013/03/05/nordic-desert-empire-ancient-egypt/

https://kralsumavy.wordpress.com/2013/10/30/herman-wirth-arijci/

https://kralsumavy.wordpress.com/2011/10/07/ztraceny-svet-hedvabne-stezky/

http://milasko.blog.cz/1102/prvni-indoevropane-v-stepich-asie

https://www.penn.museum/documents/publications/expedition/PDFs/52-3/mair.pdf
http://www.upenn.edu/gazette/0111/PennGaz0111_feature2.pdf

https://www.penn.museum/documents/publications/expedition/PDFs/52-3/mallory.pdf

http://www.lideazeme.cz/clanek/pripluli-jihoafricane-z-indie

http://www.planetvermont.com/pvq/v9n1/megaliths.html

http://www.perceptivetravel.com/issues/1109/new_england.html

https://en.wikipedia.org/wiki/White_Amazonian_Indians

https://writingwranglersandwarriors.wordpress.com/2014/03/08/blonde-blue-eyed-indians/

http://www.georgecatlin.org/home-5-12-1-0.html

http://100777.com/node/373

http://www.czechfreepress.cz/z-archivu-cfp/tereza-spencerova-co-vubec-smime-vedet-o-svych-vlastnich-dejinach.html

http://21stoleti.cz/2004/03/19/prisne-tajne-cinske-pyramidy/

http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=297:hon-na-bilou-pyramidu&catid=62:historie&Itemid=86

http://procproto.cz/objevy-2/cinskou-terakotovou-armadu-postavili-zrejme-stari-rekove/

http://leva-net.webnode.cz/products/stopy-sibirskych-risi-bile-rasy/

https://thecross-roads.org/index.php/race-culture-nation/100-the-blue-eyed-red-bearded-origin-of-the-eastern-martial-arts-buddhism-and-chinese-culture-by-brian-simpson

https://thecross-roads.org/race-culture-nation/103-biological-evidence-of-europeans-in-china-in-pre-history-by-brian-simpson

https://www.thecross-roads.org/index.php/race-culture-nation/48-nordics-asians-and-the-foundations-of-civilisations-by-brian-simpson

https://www.nature.com/ejhg/journal/v15/n4/pdf/5201769a.pdf?origin=ppub

https://www.nature.com/articles/ncomms2871

https://grahamhancock.com/harveyb1/

http://aleph0.clarku.edu/huxley/CE7/Aryan.html

http://www.eugenics.net/papers/situat.html

http://marchofthetitans.com/2016/05/28/dna-phoenician/

http://zpravy.idnes.cz/kliniky-plodnosti-parsove-d0b-/zahranicni.aspx?c=A121017_154812_zahranicni_ts

http://archiv.ihned.cz/c1-14979080-parsove-v-indii-vymysleji-zpusoby-jak-nevymrit

Studie z Mankind Quarterly

Gayre of Gayre, Robert: Zimbabwe.

The Mankind Quarterly, April 1965, pp. 212-243.

https://www.unz.org/Pub/MankindQuarterly-1965apr-00212

Gayre of Gayre, Robert: Ethnological Elements of Africa – Part I.

The Mankind Quarterly, April 1965, pp. 183-195.

http://www.unz.org/Pub/MankindQuarterly-1965apr-00183

Gayre of Gayre, Robert: Ethnological Elements of Africa – Part II.

The Mankind Quarterly, July 1965, pp. 3-16.

http://www.unz.org/Pub/MankindQuarterly-1965jul-00003

Gayre of Gayre, Robert: Ethnological Elements of Africa – Part III.

The Mankind Quarterly, October 1965, pp. 63-78.

http://www.unz.org/Pub/MankindQuarterly-1965oct-00063

Gayre of Gayre, R.: Ethnological Notes on Tanganyika and Dar es Salaam.

The Mankind Quarterly, April 1964, pp. 214-220.

http://www.unz.org/Pub/MankindQuarterly-1964apr-00214

Gayre of Gayre, Robert: Ethnological Elements of the South-Eastern Mediterranean and North-East Africa.

The Mankind Quarterly, January 1965, pp. 161-173.

http://www.unz.org/Pub/MankindQuarterly-1965jan-00161

von Schwerin, Henric: European Elements in Afro-Asia.

The Mankind Quarterly, January 1964, pp. 127-133.

http://www.unz.org/Pub/MankindQuarterly-1964jan-00127

Knobloch, Francis J.: The Aharaibu Indians: A „White“ Tribe in the Amazon.

The Mankind Quarterly, April 1970, pp. 185-198.

http://www.unz.org/Pub/MankindQuarterly-1970apr-00185

Landsberg, Marge E.: The Fair Moors of Oceania.

The Mankind Quarterly, March 1979, pp. 249-264.

http://www.unz.org/Pub/MankindQuarterly-1979mar-00249

Weyl, Nathaniel: The Arab World – A Study of Biogenic Disintegration.

The Mankind Quarterly, July 1967, pp. 26-43.

http://www.unz.org/Pub/MankindQuarterly-1967jul-00026

Genetické studie od Klyosova a další

Klyosov, Anatol a Rozhanskii Igor: Haplogroup R1a as the Proto Indo-Europeans and the LegendaryAryans as Witnessed by the DNA of Their Current Descendants. February 2012.

http://www.SciRP.org/journal/aa

http://www.scribd.com/doc/99488100/Haplogroup-R1a-as-the-Proto-Indo-Europeans-and-the-Legendary-Aryans-as-Witnessed-by-the-DNA-of-Their-Current-Descendants-A-Klyosov

Rozhanskii, Igor a Klysosov, Anatol: Haplogroup R1a, Its Subclades and Branches in Europe During the Last 9,000 Years. August 2012.

http://www.SciRP.org/journal/aa

http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=21698

Klyosov, Anatol: Ancient History of the Arbins, Bearers of Haplogroup R1b, from Central Asia to Europe, 16,000 to 1500 Years before Present. May 2012.

http://www.SciRP.org/journal/aa

http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=19567

Klyosov, Anatol: Haplotypes of R1b1a2-P312 and related subclades: origin and “ages” of most recent common ancestors. June 2011.

http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~villandra/McKinstry/I2b1/Haplogroup%20R1/R1b_Proceedings_4_6_2011.pdf

Regueiro, M. et al.: Iran: Tricontinental Nexus for Y-Chromosome Driven Migration. Human Heredity 2006; 61:132–143.

http://www.yhrd.org/files/b465c9a4e956626445689b1dd11409ef27e60d0f.regueiro2006.pdf

Hennerbichler, Ferdinand: The Origin od Kurds. May 2012.

http://www.SciRP.org/journal/aa

http://scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=19564

Rindermann, Heiner; Woodley Michael A.; Stratford, James: Haplogroups as evolutionary markers of cognitive ability. Intelligence, Volume 40, Issue 4, July–August 2012, pp. 362-375.

http://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2012/05/haprinderm.pdf

Jobling, Mark A. & Tyler-Smith, Chris: The Human Y Chromosome: an Evolutionary Marker Comes of Age. Nature Reviews Genetics 4, 598-612, August 2003, No 8.

https://ai2-s2-pdfs.s3.amazonaws.com/73ec/dece6d04d3f0112d57b91bdd03257a803795.pdf

Wiik, Kalevi: Where Did European Men Come From? Journal of Genetic Genealogy 4, pp. 35-85, 2008.

http://www.jogg.info/pages/41/Wiik1.pdf

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289612000529

http://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(07)61625-5

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/humu.23/epdf

https://academic.oup.com/mbe/article/23/11/2234/1333210/Melanesian-and-Asian-Origins-of-Polynesians-mtDNA

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0155046

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2838831/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4495690/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1180280/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1377652/pdf/9837833.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9837833

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC447595/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2987365/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC379225/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2427286/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1377654/pdf/9837835.pdf

https://academic.oup.com/mbe/article/17/9/1396/994964/Genetic-Structure-of-a-2-500-Year-Old-Human

https://www.researchgate.net/publication/51714348_Brief_Communication_Two-Rooted_Lower_Canines-A_European_Trait_and_Sensitive_Indicator_of_Admixture_Across_Eurasia

http://racehist.blogspot.cz/2015/09/ashg-2015-ancient-anatolians-similar-to.html

http://www.eupedia.com/forum/threads/25663-Pharaoh-Tutankhamun-Akhenaten-and-Amenhotep-III-were-R1b

http://www.v-weiss.de/cycle.html

http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml

http://www.eugenics.net/papers/situat.html

Poznámky k zdrojům

Jako zdroj byly použity i texty z Wikipedie a některé další on-line texty.

Je třeba poznamenat, že některé názory Zillmera jsou dost extravagantní (zvláště popírání evoluční teorie) a některé pasáže v knihách Vašíčka jsou dosti odvážné až fantastické teorie, což může vyvolávat pochybnosti o jejich textech. Zde jsou však z jejich knih čerpány pouze potvrzená fakta nebo reálně znějící teorie, nikoli fantastické a/nebo ničím nepodložené spekulace.

komentáře 2 leave one →
 1. Andreos permalink
  20 března, 2019 21:51

  Obecně jsem moc překvapen nebyl; do celkového obrazu se mi to skládalo postupně, jak jsem o tom něco načítal. Jde vlastně jen o potvrzení toho, že bílá rasa stojí za většinou civilizačních úspěchů lidstva – a to i tam, kde bychom to nečekali. Je to jen jakési geografické rozšíření poznatku, že vyspělé civilizace starověku v Orientu a Středomoří jsou výtvorem bílé rasy – že totéž platilo i v dalších částech světa.
  Trochu mě překvapilo, když jsem zjistil, že dokonce i v jihovýchodní Asii hráli značnou kulturotvornou roli bílí lidé (staří Khmérové v Kambodži třeba – Angkor Vat atd.), a dokonce i v Oceánii (např. nález ještě dnes žijících bílých lidí v pralesích Nové Guineje) a v Tichomoří (polynéská mořeplavecká kultura). Zajímavé pro mě byly také zvěsti o bílých lidech v pralesích Amazonie, tamní stopy po jejich kulturách a poměrně nedávné objevy ještě dnes tam žijících bílí lidí.

 2. morgarath permalink
  12 března, 2019 07:33

  Skvělá práce Andreosi ;-) bylo by fajn, kdyby se to dostalo k co nejvíc lidem.
  Když jsi na tom pracoval, bylo něco, nějaký článek nebo teorie, co tě překvapilo? Nebo co jsi nečekal? Protože o tom, že bílí cestovali po světě se právě spekuluje delší dobu, ale jestli ses něco nového dozvěděl i ty. Mě třeba překvapili ti Indiáni bílého původu. Nečekal jsem, že se do Ameriky dostalo tolik lidí, a že se jim tam tak dařilo. Asi si o tom zjistím něco víc ;-)

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: