Přejít k obsahu webu

Wotan, mystický předobraz života v Bohu, a Mímiho studna

4 března, 2019
Černé slunce v oku Setha
Jde tulák a tlumeně hude:
Má dvanáct paprsků, učedníků, zasvěcení
Sluncem je, přesto vidět není
Šel poutník a jeho stopy byly Vodou
Oheň mikrokosmu – lázeň bohatýrů
jim bolest růstem, stravou..

 

Vše jsoucí, tak i člověk, je výrazem aktuálního stavu projevení určitých archetypů – duchovního předobrazu absolutních vlastností – jež má bytí svou formou analogizovat.

Zároveň v sobě obsahuje plné schéma těchto archetypů – ,,plán stvoření“ – které je, podobně jako DNA v buňce jakéhokoliv orgánu, plánem celého člověka, komplexem informací o charakteru, ke kterému se celek bude vyvíjet – tato kvalita je v procesu stvoření nepomíjivým měřítkem, a hodnota odklonu od něj vlivem vědomí je kompenzována v predispozicích budoucí formy – čímž vzniká zkušenost.

V lidské linii se tento ,,plán stavby“ uskutečňuje skrze individualizaci Ega probouzením jeho duchovního potenciálu.

Tedy Triády solárních (ne ve fyzickém smyslu) principů, jejichž charakter se pod různými jmény definuje v celé linii indoevropské exo/esoterní tradice. Činný princip tohoto procesu, v duši člověka podněcující vývoj – v mýtech symbolizovaný dle kontextu, např: had, salamandr, oheň (viz. zástupná bytost bůh Loki) – vytváří ,,výheň“, prostředí v němž se Wuotan – v tuto chvíli symbol duše samotné – věčným návratem v cyklech zrodů ,,vykovává“ k obrazu svého nepomíjivého Já.

Vůli – bořící co je překonané, aby udělala místo novému.

Lásku – pramenící ze soucitu – ne sentimentu,  protože cítí skrze jsoucí.

Inteligenci – intuici syntetizovanou s imaginací, neznající stranných soudů, plodících protiklad.

(je důležité si uvědomit, že charakter těchto kvalit není definován jimi, nýbrž člověkem coby pragmatické vyústění jejich potenciálu ve světě formy)

Wuotana, který je tak individuem i veškerenstvem, probuzenou, a probouzení sloužící, částí Universa. Kršnou, Vayvasvatem, Ormunzdem, Zarathustrem, Budhem, Joshuem atd..- ale stejne jako každý z nich, má svou specifickou úlohu v rámci své kulturní tradice.

V obecném mýtu – eddické ,,kosmogeneze“ – jsou to Wuotan, Thor a Freya, společně stvárňující trojjedinnost těchto nejvyšších archetypů , také však jejich rozdílný charakter i aplikaci. V dalším z pohledů nám Wuotan,  tentokráte jako symbol individualizovaného absolutního Bytí, ukazuje potřebu být vnímán prostřednictvím svého celkového mýtického obrazu: on – Wuotan(Zuřivý, Nezkrotný,atd..- sinonyma Moci, Vůle), jeho dva havrani Hugin a Munin (mysl a paměť), dva vlci Geri a Freki(nenasytný a žravý), jeho kopí Gungnir(klátivý) a kůň Sleipnir.

Tedy Wuotan coby Absolutní člověk je výklad platný především v jedné rovině, jemu věnovaného, mýtu. A jak Guido von List nastiňuje v textu Tajemství run, má kontext každého mýtu, runy, symbolu tři výkladové linie.

Jindy, například v sáze o Sigurdovi a Brunhildě, je ,,kamenným“ zosobněním zákona těchto principů, které hledající – ,,germánský Arjuna“, heroik Sigurd – musí v sobě uskutečnit iniciační cestou zkoušek, a tak probudit potenciál své duše který ,,usnul“ když došlo k provinění vůči zákonu – tedy, překonat ,,kouzlo ohně“ a probudit spící Brunhildu.

– Podobnost s mýty: Psyché a Amor, Hérakles a Prométheus, Orfeus a Ariadna, či Arjuna s Krišnou v Bhagavadghítě atd., není náhodná a je dána archetypálností modelu, hovořícím v různých kulturách různou formou o transmutaci lidské duše.

Wuotan v mýtu je tedy vyjádřením absolutna  jako:

– personifikace

– projevený zákon

uskutečnění  (např.,,poutník“, heroik, osoba podrobující zkouškám sebe či jiné, atd.)

Mímiho studna :

Voda v mýtech, symbol elementu. Očisty. Ale také voda coby ,,Vody geneze“-  linie forem od prvopočátku bytí, tedy Mímiho studna : ,,pamětový fond kolektivního vědomí lidstva“
Paměťový fond, tedy zkušenosti, jež člověk, inkarnaci za inkarnací, střádá a uchovává ve svém podvědomí – projevující se mimo jiné ,,hlasem svědomí“ či vrozeným nadáním – je v jeho určité vývojové fázi probuzen, plně uvědoměn – viz. Tajná nauka H.P. Blavatská.

Tomuto stupni předchází získání tzv. mezi-inkarnační paměti – tedy schopnosti, v dalším vtělení disponovat zkušenostmi toho předchozího – bez jejich ,,zasunutí“ do latence.

Třetí, nejvyšší stupeň – vztahující-se k finálnímu uskutečnění smyslu lidské existence – je odezvou na ztotožnění svého individuálního vědomí s vědomím celku skrze ,,most“ společné, nepomíjivé, podstaty, a tak nabití absolutní paměti všech jeho foremtedy i těch, jež této úrovně dosáhli již dříve, ostatních avatarů – nejedná se tu ovšem primárně o vědění intelektuální – přes to, že ho tento efekt sekundárně doprovází, nýbrž o pocítění transcendentní zkušenosti tisíců generací. Je nutné říci, že tyto schopnosti vědomí jsou v subjektu projevem jeho objektivního duševního stavu, jeho přímou reflexí – přirozený proces jejich iniciace tedy nelze jakkoliv obejít, či ,,uměle“ navodit.

Čerpá-li Wuotan zástavou za své oko(personu) – v mystickém vytržení – z ,,pramene moudrosti“, prvopočátku(UR), používá orgán intospektivního ,,zraku“ (vzpomeňme na Trinitra, Šivovo ,,třetí oko“) skrze který je jeho mysl sjednocena se ,,světem Idejí“ a JE, světem Idejí – triádou nejvyšších archetypů, plánem všehomíra jež od latence v singularním zárodku -,,Nus„- nabývá svou formu v manifestovaném kosmu, pro zkušenost ze své reflexe v něm – potenci.  V tomto kontextu tedy Wuotan: ,,bytost, jejíž persona harmonizovaná introspektivní zkušeností plně koresponduje se světem idejí, tvoří s ním celek a je jeho nástrojem ve světě formy.“ – z čehož plyne jeho moudrost, poznání skrytých zákonitostí bytí a tedy smyslu minulosti, současnosti i všeho směřování, které sděluje skrze mystérium Havamálu – těm, kdo slyší.

 

 

One Comment leave one →
  1. 4 března, 2019 22:26

    Já osobně bych výrazy jako ‚inkarnace‘ nebo ‚podvědomí‘ nepoužil. Ale to neberte jako nějaké rýpání, jen jako podnět k zamyšlení.
    Když čtu jiné články na toto téma, tak mám většinou pocit, že bych je musel od začátku přepsat, abych s nimi mohl souznít. Zde tomu tak není, zde se ví naprosto přesně, o čem se píše.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: