Přejít k obsahu webu

Rozhovor se Stephenem McNallenem – Čest, Ásatrú a budoucnost Evropy

13 listopadu, 2018

Zdravím, lidi

S velkým potěšením Vám přináším rozhovor s jedinečným Stevem McNallenem! Pro ty, kteří jej neznají, Steve McNallen byl tvůrce Asatru Folk Assembly a těmito snahami pro sebe i další vytvořil odkaz. Jen málo lidí má takové relevantní znalosti a zkušenost a vášeň mluvit o situaci v Evropě, a proto jsem velmi rád, že zde mohu jeho myšlenky představit! Doufám, že si jej užijete, a prosím o komentáře, pokud Vás cokoliv napadne!

-Julian

Steve, děkuji za zodpovězení těchto otázek! Takže… Pro někoho, kdo nezná, kdo jsi, jak by ses popsal?

Jsem spisovatel, mluvčí, organizátor “nové pravice”  – ačkoliv jsem podezřívavý vůči nálepkám. Odlišuju se od svých vrstevníků tím, že jsem byl klíčová postava obnovy původního evropského náboženství  – Ásatrú a ódinismu – ve Spojených státech, a jsem věrný Ódinovi. I přes své duchovní přesvědčení jsem zcela ochoten pracovat s muži a ženami jakékoliv víry (či bez víry) za přežití našich lidí. Byl jsem armádní důstojník a poddůstojník, učitel přírodních věd a matematiky, a jakožto nezávislý korespondent častý návštěvník míst, kde se bojuje, od Bosny po Barmu i ještě dál. Také jsem pracoval jako supervisor v nápravném zařízení pro problémovou mládež, což bylo neuvěřitelně prospěšné úsilí. Procestoval jsem asi 26 zemí, převážně Evropu a Afriku, pár v Asii. Mým současným projektem je Wotan Network, který usiluje o probuzení, zplnomocnění a právo na sebeurčení lidu evropského původu po celém světě. Máme vznešené předurčení a musíme mu být věrni!

Jak jsi dospěl ke svému současnému přesvědčení? Jaká byla tvá intelektuální/politická/metapolitická/metafyzická cesta? Jak bys popsal nynější přesvědčení týkající se politiky/náboženství atd.?

Vždy jsem býval velký antikomunista. Jako náctiletý jsem pomáhal kubánským exilovým organizacím, které vedly partyzánskou válku proti Castrově režimu. Politicky jsem byl tehdy konzervativec/libertarián. Ve věci rasy jsem prozřel něco málo po dvacítce. Tehdy jsem se již zřekl svého katolictví od narození a dal jsem věrnost starým evropským božstvům, zvláště Ódinovi – známému také jako Woden či  Wotan. Mé náboženské a politické přesvědčení se navzájem mocně a konsistentně posilují.

Jsi optimista, pokud jde o budoucnost Západu a zvláště Evropy? A proč?

Jsem opatrný optimista. My, jakožto lid (ať už nás nazvete „lidmi evropského původu“, „bílými lidmi“, „árijci“ či jakkoliv), v tomto boji můžeme zvítězit… avšak úspěch není zaručen, a bude to zápas hodný těch nejhrdinnějších z našich předků. Tento boj bude probíhat všemi prostředky, nenásilnými i jinými. Pokud jde o Evropu – je snadné pro naše bratry a sestry (a my musíme o sobě takto smýšlet) říci „Evropa je ztracena, muslimové a globalisté zvítězili.“ Nevěřím, že je to pravda – ale pokud uvěříme, že to pravda je, tak tomu i bude. Poraženectví slouží jen našim nepřátelům, a ať už máme jakékoliv obavy, musíme je zašlapat a pokračovat v boji. Odkud čerpám svůj optimismus? Detailní odpověď by vyžadovala se vnořit  do nezvyklých témat, jako jsou myšlenky Dr. Carla Junga ohledně Wotana, jakožto „archetypálního symbolu v kolektivním nevědomí germánského lidu“ – ale toho Vaše čtenáře ušetřím! Stačí říci, že čím více potlačujete a utlačujete jedince, národ či rasu – tím větší je případná erupce. Síla našich předků v nás stále spočívá a  my ji jen potřebujeme vypustit! Na druhé straně, pokud tak neučiníme, jakožto rasa zanikneme. Je to jen na nás. Já však vím, co si zvolím!

Domnívám se, že ty a většina lidí, kteří tohle čtou, sdílí podobnou myšlenku, nějaký *ideální* scénář, jak bude Evropa v dalším čtvrt století vypadat, ale co je dle tebe nejlepší možný realistický scénář, jak by se věci v Evropě mohly v dalším čtvrt století ubírat, co se asi stane?

Nejlepší možný realistický scénář pro Evropu po příští čvrtstoletí by bylo vypuzení islámu, doprovázené formálním prohlášením existujících evropských národů, že jejich země jsou prakticky etnickými státy. Tyto státy by se sjednotily, ale ne v drakonické Evropské unii, ale spíše jako „Evropa národů“, vědomy si společné krve a souhrnné kultury, ale stále si udržující svou individualitu. Myslím si, že toto je zcela dosažitelné v rámci čtvrt století, a jsem ochotný udělat co mohu, abych tuto vizi uskutečnil.

Na Northwest Forum, kde jsem se s Tebou poprvé setkal, jsi měl velkou řeč o budování komunit. Můžeš se zde tohoto tématu dotknout, a proč je to důležité pro lidi s přesvědčením jako my?

Lidské bytosti jsou sociální zvířata. Potřebujeme být obklopeni lidmi, kteří sdílí náš výklad světa, náš svět, naše sny. Potřebujeme kolem sebe lidi, kteří nám mohou pomoci zakládat rodiny a kteří mohou být sémě budoucích národů. V dnešní atomizované, sociálními médii řízeném světě jsme odříznuti od skutečného vztahu se skutečnými lidmi. S tím je potřeba skončit a místo toho potřebujeme požehnání komunity.

Co je aspektem všech těchto témat týkajících se tradicionalismu/identity/reconquesty, který se dle Tvého názoru nezaměřuje na to, co by měl, nebo co si myslíš nebo věříš, že si většina jiných lidí nemyslí či nevěří, nebo smýšlí odlišně?

Moudrost. Musíme znát své srdce, svou duši, sami sebe. Naše hnutí, povšechně řečeno, chápe potřebu rozhodnosti, i síly. Ale moudrost je vzácnější. Abych dal jeden příklad – Potřebujeme ujasnit, že to, co si přejeme pro svůj lid, je cosi, co u jiných skupin podporujeme  – sebeurčení, sebeúctu, sebepoznání a právo prosazovat jejich vlastní zájmy mezi s nimi spřízněnými a v jejich domovinách. Nemám touhu napadat jiné země, krást jim jejich přírodní zdroje či se vměšovat do jejich vnitřních záležitostí. Můžeme se snažit hledat příležitost k obchodování a spolupráci, když se řídíme nám příslušejícím předurčením.

Pokud na chvíli necháme stranou náš lid a země, jak si myslíš, že bude celkově vypadat život lidí za padesát let? Jaká zdokonalení a změny se za tu dobu objeví?

Páni – to není snadná výzva, protože jsme globálně na rozcestí. Obecně vzato, zde je několik bodů: Technika bude dál požehnáním i prokletím. Přelidnění bude vyřešeno, buď masivním vymřením, nebo motivováním třetího světa, aby srazil svůj růst populace. Člověk bude přítomen na Měsíci i Marsu, ale zda bude mít člověk obezřetnost či zdroje k větší vazbě na lety do vesmíru, závisí převážně na výsledku kulturního a rasového boje. Soukromí bude jen zakalená vzpomínka – opět v závislosti na výsledku našeho boje. Čína bude hlavním konkurentem, stejně tak Indie. Ásatrú bojuje dál.

Jak by sis přál, aby se na Tebe mysleli za padesát či sto let?

Byl bych rád, kdyby se  na mě myslelo jako na člověka, který bojoval za to, čemu věřil, inspiroval druhé, žil život naplněný láskou a dobrodružstvím, a který měl dobrou smrt.

Pokud tohle čte mladý člověk, jehož inspirují Tvá slova, a chce následovat Tvůj příklad a udělat vše, co zmůže, aby pomohl situaci v Evropě, co bys mu poradil?

Za prvé, nepoddávejte se ve věci Evropy poraženectví  – syndromu „Evropa je ztracena, blá, blá“. Odporujte tomu, když to slyšíte. Za druhé, najděte si přátele v Evropě a podporujte jejich věc politicky, morálně a finančně. Vyzvěte své přátele, aby konali obdobně. Pokud chcete, udělejte si prodlouženou dovolenou a sejděte se v Evropě s politicky angažovanými lidmi osobně. Za třetí, propagujte jejich věc v sociálních médiích. Sdílejte jejich novinky, vždy se zaměřujíce na to, jak lidé mohou pomoci (napsáním dopisu, příspěvkem na projekt jako je nedávný projekt evropských identitářů na záchrannou loď, a další.). Za čtvrté, velký zlomový okamžik: Když jsem byl v Bosně, působilo tam v brigádě Tomislav  hodně dobrovolníků ze Spojených států, Anglie a dalších zemí, včetně množství mladých Němců. Vidím, že se objeví stejný typ situace v Evropě, pokud vypukne občanská válka. Precedens pro americké zapojení se do evropských bojů nastal v třicátých letech 20. století při občanské válce ve Španělsku. Jak se na zapojení připravit? Jen tak z hlavy bych uvedl: dostat se do formy, dávat důraz na kondici celého těla i srdce – a použít také některé návody z parkouru, protože ten sport původně vyvinula francouzská armáda pro válku ve městě. Učte se nějaký evropský jazyk (já studuji němčinu prostřednictvím CD, když cestuju do města a zpět). Mějte v pořádku svoje záležitosti, abyste se mohli rychle odstěhovat. A když se tam dostanete, nebuďte stereotypně arogantní Američané či Kanaďané a podobně, respektujte místní.

Na jaké knihy/weby/zdroje bychom se všichni měli podívat?

Jedna z mých nejoblíbenějších je Red Ice TV, na https://redice.tv/. Mají spoustu materiálů o situaci v Evropě. Najdete tam i má videa. Red Ice si skutečně zaslouží naši plnou podporu; ošklivě je hacknuli naši oponenti a cenzuruje je YouTube, ale oni se znovu vzchopili! Vedle klasik o válce čtvrté generace je důležitá kniha Johna Robba Brave New War: The Next Stage of Terrorism and the End of Globalization.  Je důležitá pro pochopení toho, jak fungují moderní povstání. Nové i použité můžete najít na Amazonu.

Kde mohou čtenáři tohoto článku najít více o Tobě a o tom, co děláš? A jak nejlépe mohou podpořit Tebe/další Tvé cíle? 

Kontaktovat mne mohou na wolfagemedia@gmail.com. Má kniha Asatru: A Native European Spirituality   –  je dostupná na Amazonu nebo lze podepsané kopie objednat u mě osobně přes výše uvedený email. Můj hlavní projekt, Wotan Network, má webové stránky http://wotannetwork.blogspot.com/, kde se vysvětluje naše mise a přináší množství podrobných informací o tom, co se snažíme dělat.. Můj You Tube kanál obsahuje několik videí, vysvětlujících Wotan Network. Najdete na https://www.youtube.com/channel/UCuWPZGha53HHRFoxFd7-7eQ. Každodenní práce networku se děje na facebookové stránce. Ti, co náš blog prozkoumali a chtějí se aktivně podílet, by se měli obrátit na naši uzavřenou Wotan Network stránku na Facebooku. Hlavní organizace, kterou jsem založil a kde jsem stále zapojen, je Asatru Folk Assembly. Najdete na Facebooku https://www.facebook.com/AsatruFolkAssembly/ a její web je http://www.runestone.org/resources/

Závěr

Především díky, Steve, za Tvé myšlenky o těchto tématech! Čistě pro zajímavost, zde je o něm (velmi obsáhlý) článek na wikipedii https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_McNallen (je to však Wikipedia, takže jistě obsahuje hodně nepravd, abych vás varoval). A pro náhled výtečného obsahu jeho Youtube kanálu, pusťe si následující videa:

 

Související odkazy:

Asatru: A Native European Spirituality od Steve McNallena

THUNDER FROM THE NORTH – The Way of the Teutonic Warrior od Steve McNallena a Maddy Hutter

The Vikings: A History od Roberta Fergusona

The Return of the King – animovaná verze Tolkienova mistrovského díla z produkce Rankin a Bass, která je ÚŽASNÁ a vážně o ní musím někdy napsat recenzi!

 

Přeloženo z: http://www.europeancivilwar.com/steve-mcnallen-interview-honor-asatru-and-the-future-of-europe/

No comments yet

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: