Přejít k obsahu webu

Lživá propaganda I, II

Březen 7, 2018
by

Neexistuje jediný soudobý zdroj, jenž by tvrdil či nějakým způsobem naznačoval, že tzv. vikingové za vikinského období kohokoliv znásilnili. Ani jediný!

images (22) images (17) images (16)

Nicméně ve staletích po vikinském období najednou vidíme množství židokřesťanů, kteří to tvrdí, a celá ta antiskandinávská propaganda, již dnes nazýváme  «dějinami» přirozeně nevychází ze soudobých pramenů, ale toliko a výlučně z této zjevně falešné a židokřesťanské lživé propagandy.

Vzpomeňte si na to příště, až budě někdo říkat, že «vikingové» byli násilníci. Vzpomeňte si rovněž na všechno to negativní, co říkají o Skandinávcích z jakéhokoliv období, nevychází z faktů, nevychází z reality, ale z jejich nenávisti vůči všemu evropskému. HailaR WôðanaR!

Jihoevropané často o jiných Evropanech soudí, že jsou primitivní, divošští «barbaři» a pohlížejí na svou skvělou architekturu, pokročilou vědu a krásné umění jako na důkaz nadřazenosti svých předků. Nebudu je nijak diskreditovat ani tvrdit, že jejich starověké civilizace nebyli fantastické, pokusím se však podat k «barbarům» vysvětlení, které, jak se zdá, dnes mnozí neznají.

Umění Galie, Dácie, Germánie, Británie, Skandinávie atd. především nebylo o nic méně krásné či obtížněji vyrobitelné než umění starověkého Říma či starověkého Řecka. Nebylo nikterak podřadnější. Zde jsou některé příklady:

images (19) Bronze_age_weapons_Romania (1) Oseberg_Wagon Oseberg_ship_head_post OLYMPUS DIGITAL CAMERA439px-Romano-Celtic_mirror_(Desborough) 800px-Britishmuseumsnettishamgreattorc

Ani věda «barbarské» Evropy nebyla méně vyspělejší, ačkoliv ti byli často odborníky v jiných vědách než Římané či Řekové. Např. «barbaři» znali operační nástroje pro pokročilou lékařskou chirurgii, měli znalosti bylinkářství, které nabízelo léčiva pro téměř každé potenciální onemocnění či zranění, někteří z nich měli pokročilé navigační dovednosti a všichni měli velké znalosti astronomie. Dále, mnoho z toho, co Jihoevropané znali, se vlastně naučili od těchto «barbarů». Např. kroužkový pancíř (lorica hamata), který nosili Římané, vymysleli Galové! Rovněž jejich přilby byly kopiemi přileb galských. Jejich dlouhý meč (spatha) byl kopií galských mečů (často s «anténou»). Pokud byli  «barbaři» takovými divochy,  proč by se pak od nich civilizovaný Jih tolik naučil?

Většina toho, co víme o starověkém Římu a starověkém Řecku, se zachovalo, protože všechno zapsali, avšak jinde v Evropě zůstávala živější ústní tradice, což znamenalo, že veškěrá filosofie a mnoho z vědy «barbarů» se ztratilo za christianizace Evropy. Ságy «barbarské» Evropy tím nejzbabělejším způsobem zavraždili židokřesťané, ty poslední až v 18. století, kdy byly nařčeny z «uctívání ďábla». S jejich zánikem zmizelo mnoho z evropského kulturního a vědeckého dědictví.

Je toho však více. Něco, co často většina učenců i lajků ignoruje. Např. proč jižní Skandinávci (tj. «germánské») kmeny nepoužívají správnou zbroj? Byli tak primitivní? Neměli ani zbroj?!

reA

Skandinávci a Britonci («Piktové») a rovněž mnozí Galové v té době chodili do bitev zcela nazí, pouze chráněni štítem a svou zbraní  – a často rovněž válečnickým nalíčením. nenosili žádnou zbroj, protože jejich kultury nebyly, na rozdíl od tehdejší římské a řecké kultury , zkažené neevropským vlivem, proto měli silnou víru v hamingja. Místo toho, aby si dělali starosti o vítězství, chtěli se ujistit, že žijí a umírají čestně.  Když šli do války, neoblékali si zbroj jednoduše proto, že se nebáli zemřít, a chtěli to všem dokázat. Dokonale logická věc, co dělá nezkažený Pohan. Nosit zbroj pro ně bylo důkazem, že se bojíte zemřít! Důkazem zbabělosti!

Na smrt se dnes pohlíží jako na něco hrozivého, jako konec všemu, ale takto na smrt naši pohanští předkové nepohlíželi. Pro ně byla smrt jen  «výměnou těl». Pokud žili a zemřeli čestně, vrátí se, ať je to jak chce, k životu, až se v kmeni zrodí noví mužští příbuzní. Bylo mnohem důležitější žít a zemřít se ctí, než přežít za každou cenu.

Výroky vysokého, sloka 76:

Zajde majetek,
zemřou přátelé,
ty sám též zemřeš.
Jen toho paměť
potrvá věčně,
kdo si ji zaživa zasloužil.

V galských válkách Julia Cæsara zemřelo odhadem 1,000,000 Galů. Většina z nich byli děti a ženy, které zmasakrovali římští legionáři, proč ale byli zmasakrováni? Mnohé samozřejmě rovněž zotročili, ale proč si myslíte, že si jich tolik zvolilo smrt namísto vzdání se? Důvodem samozřejmě je, že byli pohany. Neovlivněni neevropany, na rozdíl od tehdejších Římanů a Řeků, ale pravými a čistými Evropany/Pohany.

Budovy «barbarské» Evropy byly z větší části postaveny ze dřeva, a ty, které přežily zub času, spálili židokřesťané. Všechny stopy evropské kultury měly být odstraněny, spáleny a rozbity na kusy.

Exodus 34:13

«Proto jejich oltáře poboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte a jejich posvátné kůly pokácíte.»

Všimněte si, že na čela většiny těchto kdysi pohanských soch byl vyryt kříž; symbol těch, kteří je zničili. Všechny obrázky níže jsou příklady pohanského umění zčásti zničené židokřesťany.

aphrodite augustus germanicus livinia venusdm

Mimochodem o totéž se pokoušeli rovněž ve starověkém Římě a starověkém Řecku, bylo to však obtížnější, protože vše bylo vytvořeno z kamene a rozbité kamenné sochy a chrámy se mohly často opravit. Na druhé stran+, spálené dřevo opravit nelze. Stále máme zbytky některých dřevěných chrámů, např. Woodhenge, a samozřejmě také zčásti kamenné a (původně) zčásti dřevěné stavby, např. Stonehenge, ale i dnes, kdykoliv se takové chrámy objeví, jsou  okamžitě zničeny genocidními zločinci, diktujícími evropskou politiku.  Žádná evropská kultura nemá přežít! Evropa má být zničena za každou cenu a křesťanství je jedním z nástrojů, které používají k tomu, aby toho dosáhli!

Ostatními nástroji, které za tímto účelem navrhli, jsou samozřejmě feminismus, «tolerance», kcapitalismus, humanismus, marxismus/socialismus, internationalismus, multi-kulturalismus, «anti-rasismus», «demokracie», liberalismus, atd., atd., atd.

Pouze skutečné «evropanství», tj. pohanství, starověké evropské náboženství a světonázor, dokáže Evropu zachránit.  Proto říkám, že ctíme evropská božstva! Úplně každé: Slávu a Radost! Nechť pohanské světlo zapudí židokřesťanské temno! HailaR WôðanaR!

 

Varg Vikernes
29. července 2013
přeloženo z: www.thuleanperspective.com

Reklamy
No comments yet

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: