Přejít k obsahu webu

O křesťanství

12 března, 2017
by

Křesťanství není, jaké bývalo kdysi. Začalo jako čistě židovská sekta – dodám, že jako jedna z mnoha – a skončilo jako řada spíše se odlišujících se náboženství. Např. Marcus Aurelius rané křesťany pronásledoval, protože existoval důkaz, že jsou kanibalové, že rituálně vraždí nevinné děti, dokonce kojence, a že jsou také zapleteni do řady dalších lstivých aktivit  – tak jako jiní Židé té doby.

Nezdá se, že dnešní křesťanství, jeho jakákoliv verze, má mnoho společného se zjevně kanibalským, děti vraždícím a dalšími způsoby tolik zločinným křesťanstvím starověku, takže co se stalo? Dnes se nám nic neříká o hrůzných zločinech raného křesťanství, a pokud ano, tak se zmiňují jen proto, aby se ospravedlnily nebo se předstíralo, že k nim vůbec nedošlo. 

Ježíš Kristus, jak ho popisuje kvazihistorie, byl, pokud vůbec existoval, buřič bojující proti římské okupaci Judeje, a v tomto světle je třeba na rané křesťany pohlížet. Křesťanství byla sekta, avšak více než cokoliv jiného se jednalo o hnutí odporu, bojující proti římské okupaci. Aktivity raných křesťanů v Římě se musí chápat v tomto světle. Zpočátku používali pro dosažení svých cílů  teror; vyhrožování Římanům, že budou snědeni, unášení a rituální obětování pohanských dětí atd. Byli formou  sicarii, tak jako mnoho dalších židovských skupin té doby.

Teroristické skupiny však potřebují členy, aby působily jako reálná hrozba pro své nepřátele, tudíž ranní křesťané začali verbovat; zpočátku jen mezi Židy, ale časem připustili i nežidy. Nejprve se museli obřezat, aby se uznali za členy, ale rovněž museli pojíst lidského masa a zabít neviňátko – aby se zajistilo, že pro ně nebude cesta zpět. Ano, jednali stejně jako dnes zločinecké gangy motorkářů a mafie; žádali, abyste spáchali vážný zločin, abyste byli uznáni za člena, aby se zajistila vaše věrnost. Pro kanibala či vraha dětí není v Evropě návratu. Kdokoliv páchá takové hrůzné zločiny, bude pro Evropu navždy ztracen. To přirozeně rovněž vysvětluje surové zacházení s ranými křesťany; když byli takto odhaleni, přišli o hlavu či je dokonce hodili lvům. Samozřejmě; byli to nejhorší zločinci; kanibalové a vrazi dětí.

Aby do této zločinné sekty nabrali nežidy, museli umět nabídnout něco, co pro ně bude zajímavé. Judaismus sám o sobě, ani boj za Judeu  nebyl pro evropské nežidy zajímavý, proto ranní křesťané začali přijímat různé evropské – římské  – symboly, ideály a zvyky. Nejprve ideu, že Ježíš byl evropským zasvěcencem, jak nasvědčovala jeho (symbolická) smrt a vzkříšení z říše smrti: jednalo se v té době o klasický přechodový rituál [česky]. Poté idea, že Ježíš byl božský, rovněž klasická evropská myšlenka. Časem přijali více a více z evropského náboženství, protože museli, aby úspěšně nabrali do své organizace Evropany. Rovněž ze stejného důvodu museli upustit od kanibalismu a vraždění dětí.

S evropskými členy mohli raní křesťané infiltrovat každou římskou instituci a, jak víme, na konci se jim to povedlo na nejvyšší úrovni. Svůj boj vyhráli, když se jim povedlo dostat svého zástupce na císařský stolec. Řím tak byl navždy ztracen, záhy poté se rozdrobil a padl.

Slýcháme, že pád Říma zapříčinily “barbarské” vpády, pravdou však je, že Řím hnil zevnitř díky práci raných křesťanů, kteří dělali co mohli, aby římskou říši zničili; terorem, pornografií  a dalšími perverzitami, otroctvím, lichvou atd. Pokud existoval nějaký typ podrývající aktivity či podnikání, byli v něm hojně zastoupeni raní křesťané. K “barbarskému” vpádu došlo jen proto, že ostatní národy Evropy, ještě nenakažené křesťanstvím, viděly, v co se Řím proměnil, když se vydal těmto raným křesťanům, a chtěly se proti tomu bránit  – stejně jako Skandinávci o stovky let později, ve vikinském období, kdy se křesťanská nákaza rozšířila.

Křesťanství se rozšířilo – právě jak se “barbaři” obávali – a zevnitř prolezlo hnilobou rovněž zbytek Evropy. Přinášela zkázu jedné evropské kultuře za druhou, jako duchovní mor. Jako poslední padla ve 14. století litevská kultura, či pokud chcete, v 18. či 19. století kultura Laponců.

Křesťanství se za léta nesmírně změnilo, protože se muselo přizpůsobit zvykům národů, které se snažilo zničit. Pokud by to neudělalo, nemělo by naději uspět. Pokud by nepřijalo pohanskou morálku, zvyky, obřady a tradice, bídně by selhal. Tudíž tak činilo a dnes tu máme křesťanství s  téměř výhradně evropským obsahem a jen nepatrnou částí z judaismu.  Evropské zvyky se v křesťanství neúmyslně zachovaly více, než jich bylo křesťanstvím zničeno.  v tomto smyslu křesťanství selhalo; jsme stále Evropany slavícími evropské svátky. Jule. Dušičky. Velikonoce. Na jaké si vzpomenete; všechno jsou to evropské svátky. Židé dnes mají odpor vůči křesťanství ne kvůli jeho původu, ale tomu, co se z něj stalo.  Není tím, čím zamýšleli, aby bylo. Neuspěli.

Ačkoliv křesťanství není tím, čím bylo zamýšleno, stále představuje internacionalismus a je vážnou hrozbou rozmanitosti na této planetě. Kvůli svému původu se stále používá jako nástroj k ničení nežidovských kultur.

Je možné, aby se Židé a muslimové a i další vrátili domů, avšak způsob, jak odstranit křesťanství z Evropy se vším všudy, je prostě zajistit, aby se budoucí generace místo toho vychovávaly jako praví Evropané. Až křesťané vymřou stářím, tak zmizí i křesťanství a jeho negativní vliv na Evropu. Budeme znovu svobodní. Zdraví. Nedotčení. Šťastní. Jak jsme bývali kdysi. HailaR WôðanaR!

Varg Vikernes
24. července 2013
přeloženo z: www.thuleanperspective.com

komentářů 7 leave one →
 1. 6 srpna, 2017 19:09

  runner: Ten Tvůj link na článek se týká nějak pohanství??? Bych toho pána spíše tipl na muslimáka.
  Budeš se divit, ale jakožto pohan nesouhlasím s ničením památek, byť reprezentují náboženství, které zničilo původní evropskou formu duchovna a všechny ty původní chrámy a posvátné háje. Pohanství totiž není tak fanatické jako křesťanství či jiná víra jediného pravého Boha, nicméně Ty na rozdíl ode mě patrně osobně žádného pohana neznáš, tudíž vycházíš ze svých představ, takže Tě chápu.
  Takže věz, že mě třeba více potěší, když se z kostela udělá např. koncertní sál i pro nevěřící, když je budova nevyužívána, protože se do ní lidé už nechodí modlit, a ne když se např. spálí :-)
  Na oplátku zasílám link s videem na jiné negry – Tvé křesťanské bratry, kteří doma v Africe upalují lidi podezřelé z „čarodějnictví“, tedy praxe křesťanství v minulých staletích tak blízká inkvizici:
  http://www.bestgore.com/execution/five-people-witchcraft-suspects-slowly-burned-alive-in-kenya/
  Mimochodem, inkvizice není záležitostí temného středověku – např. poslední oběť inkvizice španělské byl učitel Cayetano Ripoli, který byl uškrcen ve Valencii 26. července 1826 za údajnou výuku deismu.
  Pokud někdy páchala nějaký organizace genocidu na Evropanech, tak to byla v první řadě po celá staletí církev. A když tak sleduju např. současného papeže, jak se např. zastává přijímání imigrantů, kteří Evropu budou rozkládat zevnitř, tak mám pocit, že v oné genocidě pokračuje i nadále…
  Pohané prostřednictvím lidských obětí řešili ochranu svých společenství před rozkladnými elementy jako byli zločinci, zbabělci, devianti či křesťané, kteří se snažili tyto lidi zbavit jejich identity tím, že jim vezmou jejich tradiční náboženství, kulturu a způsob života. Konec konců, takto misionáři postupují dodnes při obracení „divochů“ na pravou víru.

 2. 6 srpna, 2017 03:26

  Wolfe, tvrdit že soudobí pohané obětují lidi, je hloupé? Tak čím bys chtěl uctít svoje bůžky? Snad chlebem a vínem? To snad ne, to dělají hloupí křesťani. A pokud bohům neobětuješ to nejdražší, tedy lidský život, jak jim potom dokážeš, že jsou pro tebe důležití a že v ně věříš? Myslíš, že se spokojí s pouhou slepicí? Mimochodem, pohanské kulty mají na svědomí miliony zbytečně obětovaných árijských životů. Lidi obětovaly všechny bílé pohanské společnosti, od Keltů, přes Vikingy, Slovany, až k Římanům. Pohanská náboženství prováděla doslova genocidu bílých národů a tato programová genocida ustala až s příchodem křesťanství. Pokud tvrdíš, že ty, jako moderní pohan, odmítáš provádět lidské oběti, tak nejsi žádný pohan, ale obyčejný pokrytec, který si na pohana jen hraje. Jsi jen oportunista vůči křesťanství, ale ve skutečnosti nevěříš v reálnou existenci svých pohanských bohů jako duchovních osob. Kdybys v ně věřil, přinášel bys jim oběti.

  Hele, tohle se ti bude líbit, nějakej negr zničil sochu Ježíše, tohle máte s negrama společný:

  https://stredoevropan.cz/2017/05/11/imigrant-v-rakousku-nici-sochu-jezise-krista/

 3. 2 srpna, 2017 17:47

  runner: reagoval jsem na ten soudobý hoax, nevedu zde debatu o starověku. Tvrdit, že soudobí pohané obětují lidi, nebo by to chtěli dělat, je hloupé.

 4. 2 srpna, 2017 09:00

  Wolfe, chceš mi snad tvrdit, že lidské oběti nebyly součástí pohanského kultu?

 5. 19 července, 2017 18:15

  runnere, proč až příště, hned si zaříznout nemůžeme? A nějaký videjko z akce pro inspiraci by nebylo? :-)
  Každopádně zpráva pobavila, stejně jako čtenáře zde:
  https://www.obozrevatel.com/curious/24876-dnr-rassmeshila-set-istoriej-o-zhertvoprinoshenii-na-donbasse.htm

 6. 19 července, 2017 04:56

  Pohani na Ukrajině přinesli lidskou oběť Perunovi. Vydržte, hoši, příště si třeba budete moct nějakýho toho křesťana zaříznout i vy. Takhle to chcete, ne?

  http://www.hlavnespravy.sk/suboj-civilizacii-svate-knieza-vladimir-hodil-sochu-peruna-dnepra-ukrajinski-vojaci-na-donbase-zabili-jevgenija-ako-obetu-pohanskemu-bozikovi/1071628

 7. Roman permalink
  19 března, 2017 11:16

  ,,Až křesťané vymřou stářím, tak vymře i křesťanství a její negativní vliv na Evropu. Budeme znovu svobodní.“
  Tak tím si nejsem jist. Křesťanství to má na kahanku, ale je tady snaha importovat další okovy v podobě islámu. Klidné časy nás rozhodně nečekají. A ještě jsem zapomněl uvést snahy o globalizaci. Čeká nás urputný boj.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: