Přejít k obsahu webu

Postavení žen

Červen 19, 2016

Kapitola z diplomové práce Michaely Cinkové „Radikální Muslimské skupiny ve Velké Británii“ z roku  2007, ke stažení zde v naší Knihovně.

Zatímco v Evropě se klade důraz na rovnoprávnost žen, pro islám je naopak podřízenost žen charakteristická. Podle šarí´y je žena ,,vrozeně hříšná“. Z tohoto důvodu musí být její chování upraveno zákonem, aby ,,nesváděla muže z cesty“ (18). ,Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm nad druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých ženám…“ (Korán). Islámští představitelé ovšem tvrdí, že Korán dává ženám stejně široká práva jako mužům – jen ne práva totožná. Zde je asi hlavní rozdíl mezi postavením ženy podle západních hodnot a podle hodnot muslimských.

Korán dále dovoluje muži oženit se až se čtyřmi manželkami (4:3) – musí jim však dát stejný díl hmotného zajištění i své přízně. ,,Berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři; avšak bojíte – li se, že nebudete spravedliví, tedy si vezměte jen jednu nebo ty, jimž vládnou pravice vaše…“ V jiné části Koránu se ovšem píše, že to není v lidských silách (4:128), a proto bývají výklady manželství různorodé. V dnešní době se ovšem mnohoženství vyskytuje spíše výjimečně (19). 

Rodina je základní jednotkou obce – je dokladem toho, že muž a žena jsou určeni ke společnému životu. Charakter rodinných vztahů je patriarchální – hlavou ,,velkorodiny“ je děd nebo otec a rodina je tvořena mužskou linií. Ženě patří úcta až poté, co porodí syna – teprve tak totiž napomáhá pokračování rodu. Výchova dětí je však určena mužům (20). Manželství je chápáno za bohulibý stav – staromládenectví je považováno za prohřešek, staropanenství dokonce za háram.

Sňatek má podle islámu pět cílů:

  • plodit děti
  • zkrotit choutky a tím zlikvidovat vliv ďábla
  • vytvořit společnou domácnost
  • zvětšit počet příbuzných
  • starat se o druhé (21)

Co se týče zahalování jako dalšího charakteristického znaku ženy, Korán sám jej nepožaduje – žena se má pouze chovat slušně (24:3) a nechovat se vyzývavě (33:32, 33:59) (22). V souvislosti s islámským reformismem se začaly v poslední době znovu objevovat tradiční oděvy, které zahalují ženám celé jejich postavy. Jsou chápány jako výraz odporu proti implementovaným myšlenkám a jako osvobození se od žádostivosti tak, jak to hlásá Korán. K ženské otázce se v této souvislosti vyjádřily obdobně i imám Chomejní a al–Kaddáfí – oba se domnívají, že ženy by se měly účastnit revoluce, oba však rovněž zdůrazňují nerovnost mezi muži a ženami (23). První radikální reformy, týkající se emancipace žen proběhly v Turecku za Mustafa Kemala šarí´a přestala platit a mnohoženství i islámský způsob rozvodu byly zakázány. Ženám bylo také umožněno vstoupit do veřejné sféry. Ale přesto se ani po těchto radikálních reformách nestaly všechny turecké ženy rovnoprávné s muži – na venkově a v konzervativních rodinách se nic nezměnilo (24). 

Poznámky:

16) Pavlincová, Helena a Horyna, Břetislav. 2003. Judaismus, křesťanství, islám.

Olomouc: Nakladatelství Olomouc.

17) Pavlincová, Helena a Horyna, Břetislav. 2003. Judaismus,křesťanství, islám.

Olomouc: Nakladatelství Olomouc.

18) Křikavová, Adéla, Mendel, Miloš, Müller, Zdeněk et al. 2002. Islám – ideál a skutečnost. Praha: Baset.

19) Křikavová, Adéla, Mendel, Miloš, Müller, Zdeněk et al. 2002. Islám – ideál a skutečnost. Praha: Baset.

20) Pavlincová, Helena a Horyna, Břetislav. 2003. Judaismus, křesťanství, islám.

Olomouc: Nakladatelství Olomouc.

21) Fleissig, Jiří a Bahbouh, Charif. 1993. Malá encyklopedie islámu. Praha: Dar ibn Rushd.

22) 2000. Korán. Praha: Academia.

23) Křikavová, Adéla, Mendel, Miloš, Müller, Zdeněk et al. 2002. Islám – ideál a skutečnost. Praha: Baset.

24) Křikavová, Adéla, Mendel, Miloš, Müller, Zdeněk et al. 2002. Islám – ideál a skutečnost. Praha: Baset.

 

Reklamy
No comments yet

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: