Přejít k obsahu webu

Dynasofie – Rasa: Omyl multikulturalismu IV

Duben 3, 2016
by

IV

Obviňování z diskriminace je zvláštní. Říká se nám, že černoši mají nízké zastoupení na technických pozicích z důvodu tohohle zla, přesto žádná zaměstnání nejsou více ve vztahu s bílou společností než právě ta, v nichž černoši vynikají: sport a zábava. Pokud by běloši chtěli udržovat černochy “na jejich místě”, jistě by to bylo právě v těchto oblastech. Tatáž zaměstnání jsou často placena v milionech dolarů. Židé byli diskriminováni, přesto Židé za posledních sto let přispěli k vědě fenomenálním způsobem. Rasová diskriminace v Americe bezpochyby existuje, jde však o faktor, který se rozplyne, pokud jím dotčení lidé mají přirozený talent ukázat jeho nespravedlnost. V oblasti sportu a zábavy je tento talent v černošské Americe očividně přítomen; naproti tomu absence černochů v technických oborech nelze brát jako obžalobu bílé populace. 

Liberál by rád, abychom věřili, že rozdíly rozdíly ve vývoji mezi rasami způsobuje prostředí, že lidi brzdí špatné podmínky a nespravedlnost. Jakmile se Amerika stane ve svém názoru ‘barvoslepou’, odrazí se to u černochů a bělochů na úrovni jejich úspěšnosti. Pro ohodnocení rasy však nepotřebujeme omezovat svá pozorování jen na Spojené státy. Brazílie je země, jež se blíží liberálnímu ideálu ‘barvosleposti’, spatřované v mnohem větším rasovém smíšení svých lidí. Brazilci jsou rdí na toto promíšení a vyhnutí se diskriminačním praktikám svého severního souseda. Zde máme zemi, kde můžeme posoudit, jak se rasám daří bez zla rasové diskriminace, ale i zde bylo vše trvalého významu vybudováno lidmi evropského původu, kteří vlastní nejlepší domy a kluby, vedou průmysl a velí armádě země. Naproti tomu černoši a směsice černochů trvale obývají chudinské čtvrti , rozeseté po úbočích důležitých měst. Ohodnotit rasové úspěchy lze při cestě podél brazilského pobřeží, od severního města Belem, u ústí Amazonky, po stát Rio Grande do Sul, stát nejjižnější, protože takto se nám naskytne měnící se vzorek rasy. Státy Para, Marahão a Piaui na severovýchodě obývají převážně  asijští Američané s různou směskou portugalsko-černošské krve, která sílí směrem na jih ke státu Bahia. V Bahii je nejvyšší podíl černochů. Odtud dále na jih černošských směsic ubývá, až je na jihu populace převážne bílá. podobný pohled na civilizační vzorec Brazílie odhaluje blízký vztah s demografickým obrázkem. Nejhorší podmínky panují na severu, zatímco nositelem pokroku země je stát São Paulo a jih.

Rozdíly v technických výkonech u černé a bílé rasy nejsou jen fenoménem poslední doby. Máme věřit, že Afrika se zbrzdila kvůli evropskému kolonialismu a otroctví. Toto jistě bylo přítěží africkému pokroku, ale týká se pouze posledních 400 let dějin. Historie civilizace sahá mnohem dál. Každý, kdo uvažuje o budoucnosti světa před 6,000 let, by si pomyslel, že civilizace má nejlepší šanci se rozšířit z Egypta jižním směrem podél Nilu, do srdce Afriky. Egypťané (kteří byli hamitskými bělochy) se mnohem více kontaktovali s Afričany než s Evropany. Místo toho se civilizace šířila na sever, na Krétu a do Řecka. Když  pak Evropa v temném středověku chátrala, Arabové přinesli svou učenost do srdce Afriky. Znovu by si člověk pomyslel, že technická civilizace se udrží, ale nestalo se tak. Znovu se posunula na sever. Arabská učenost se šířila Španělskem do Evropy.

Bez názvu

Bezpochyby existuje mnoho důvodů, jenž vysvětlují takové příklady bílé úspěšnosti nad černošskou, ale kombinace hniloby amerických měst, která silně koreluje s rasou, vysoká zločinnost černošské americké populace a relativní chudoba všech černošských národů v dnešním světě, zcela opravňuje přinejmenším naše podezření ohledně rasového faktoru, a tento závěr potvrzují četné testy. Černoši v testech IQ trvale dosahují průměrně o 15 bodů méně než běloši. Obhájci černochů snižují hodnotu takových testů poukazováním na jejich kulturní zaujatost, přesto nebyl ještě vymyšlen žádný test, jenž by prokázal rovnocennost průměrného IQ. Pokud testy nemají platnost, je velkou shodou okolností, že ukazují výsledky shodující se s přehledem rasové úspěšnosti v  dějinách, plus odrážejí demografický obraz prosperity a chudoby v dnešní globální ekonomice.

Obtíže liberálů při hodnocení rasové kvality vycházejí z přesahu populačních statistik, protože jejich důraz spočívá na jedinci. Obr. 2 znázorňuje dvě pozice na dobře známé zvonovité křivce, používané při statistickém studiu, s přesahem rozložení vyznačeném šedě. Pro každý konkrétní charakter se počet lidí, kteří spadají do šedě vyznačené oblasti, v obou populacích shoduje. Liberál z tohoto usuzuje, že rozdílnost x mezi oběma průměry je nevýznamná, a právě zde se jedinec vzdaluje vědeckému hodnocení. Nemůžeme studovat rasu na bázi jednotlivců; spíše se jedná o porovnání celých populací, statistik a průměrů, ne jednotlivců. Ani nespočívá důležitost pouze v průměrné rozdílnosti x. Pro stupeň charakteru k, pak rozdílný počet lidí v obou populacích, kteří jej vykazují, je y.  V běžném rozložení bude y obvykle větší než x znázorněné na obrázku.

Reklamy
komentáře 2 leave one →
 1. Koukol permalink
  Duben 22, 2016 17:38

  Pokud je každá rasa jedinečná, je jasné že multi-kulti nemůže fungovat. Znamená to, že vnucujete někomu cizímu své postoje, které dané etnikum nemůže dosáhnout, protože to není jeho přirozenost, jen vynucený konstrukt.

 2. Andreos permalink
  Duben 4, 2016 17:24

  Vcelku trefný příspěvek potvrzující, že úroveň civilizace nakonec dlouhodobě určuje především genetika a rasa. Prostředí a jeho úroveň je samo do značné míry jen výsledkem míry vrozených kvalit dané populace/rasy.
  Drobná poznámka: IQ čistokrevných afrických černochů je asi ještě nižší než 85 bodů, zřejmě tak mezi 70-80 body, o 20-30 bodů pod bělošských průměrem. Hodnota 85 IQ platí pro americké černochy; jejich vyšší skór je dán asi čtvrtinovým promíšením s bílým genofondem a lepším prostředím v USA (strava, vzdělání atd.).

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: