Přejít k obsahu webu

Hrdinství

Březen 19, 2016
tags:
by

Slova, za něž muži bojují a umírají, jsou mincemi politiky, která se častým používáním špiní a častým falšováním znehodnocují.  To bylo zjevně osudem slova „svoboda“, které dospělo k tomu, že znamená, cokoliv každý chce, aby znamenalo. Muži, ženy, rasy, vlády, sociálně-ekonomické a náboženské skupiny, všichni mají idealistické názory ohledně toho, jak chápou skutečnou svobodu, v nichž se jen málo shodují s druhými. Svoboda není zboží, kterou si lze koupit a zaplatit za ni. Je stále nepolapitelná, podobně jako slova  „bezpečí“ či „mír“, protože v celém vesmíru není nic bezpečného a mír je častěji jen zbožné přání. Chytáme se fantomů, iluzí—sevřených na krátký, letmý moment, pak mizí. Za svobodu se bojují nekonečné bitvy, miliony po milionech za ni pokládají život a všichni ví, že život bez svobody nestojí za žití. 

Vidina svobody visí na konci naší cesty jako příslovečná mrkev—stává se ohniskem naší pozornosti, naší odměnou. Ano, vskutku, je zde vznešený odkaz, samotná podstata hrdinského hledání. Musíme to dobře vědět, pokud o něj nemáme přijít, protože jsou stále v činnosti aktivní síly, aby nás o něj připravily.

Existují v zásadě tři základní kategorie člověka: vyšší mysl přemýšlí v idejích, průměrná mysl přemýšlí v stávajících událostech a malá mysl přemýšlí v osobách. Hrdina je nicméně v kategorii nad třemi výše uvedenými úrovněmi; jeho ideje se mu stávají ideály, jimž je ochoten v případě nutnosti obětovat svůj život, aby učinil podstatnou změnu v zájmu obecného blaha.

Hrdina není sobecký člověk; je motivován svými ideály pro zdokonalení svého lidu a světa, spolu s vnitřním smyslem pro osud. Legendy po předcích, nádherní etničtí bohové, rodina a lid a svrchovaný Bůh stvořeného jsou studnicí, z níž hrdina čerpá svou sílu, odhodlání a inspiraci. Ne všichni hrdinové dojdou ocenění ve své době, ale žádný velikán nežije zbytečně. Dějiny světa jsou jen životopisem velikánů, kteří se tu a tam objeví ve stále se rozšiřujícím moři velkých mizerů.

Všechny rasy mají povinnost udržovat naživu pro příští generace legendu o svých největších hrdinech, protože takto zůstávají lidé a kultura, která je definuje, silnými a plnými života.

Ačkoliv není vždy nezbytné vzdát se svého života, aby se stal člověk hrdinou, posuďme na moment příklad statečné sebeoběti jednoho takového muže. Arnold von Winkelried byl v roce 1386 neznámým švýcarským rolníkem, ale stal se onoho roku velkým hrdinou díky jediné bitvě s Rakušany u Sempachu.

Po smrti krále Karla IV. se předpokládalo, že otěže moci převezme král Václav, nezkušený sedmnáctiletý mladík. Nedlouho poté Leopold Rakouský, jehož Václav jmenoval správcem několika svobodných měst, se pustil do prosazování zájmů domu Habsburků tím, že zabral švýcarské kantony. Švýcaři, které tehdy podporovala svobodná švábská města, neměli v úmyslu se vzdát svobody a volnosti bez boje—bez ohledu na šance.

Leopold se rozhodl prosadit své záměry vpádem do země. Roku 1386 vedl armádu čtyř tisíc dobře vyzbrojených vojáků a rytířů do švýcarských kantonů. Proti této hrozivé síle byli schopni horalé schopni postavit třináct set mužů a i ti neměli zkušenost s válkou, protože šlo o sedláky, rybáře a pastevce, ozbrojené kopími a bojovými sekerami. Obě armády se setkaly v průsmyku u Sempachu a nikdy se pravděpodobnost vítězství neklonila více k jedné ze svářících se stran, než tomu bylo nyní v případě Rakouska.

Toto jsou zoufalé chvíle v dějinách, které dělají z mužů hrdiny. Tehdy vystoupil Arnold von Winkelried s rozhodnutím, které ho bude stát život, ale mohlo by možná zachránit jeho zemi a lid. Dobře si uvědomoval, že linie Leopoldovy armády budou pevné skoro jako zeď z oceli. Za použití bitevní taktiky svých vikinských předků vyzval Švýcary, aby se sešikovali ve tvaru klínu či trojúhelníku. Pak navrhl, že sám se postaví do špice se svými krajany za sebou a vyřítí se na vystrčená kopí nepřítele, čímž vytvoří v nepřátelském křídle nezbytnou mezeru.

Klíčový moment byl teď na dosah a armády vyrazily do bitvy. Arnold von Winkelried se statečným srdcem, jež učinilo jeho jméno nesmrtelným, se vyřítil z řady svých krajanů a s divokým výkřikem „Uvolněte cestu Svobodě!“ se vrhl na les rakouských kopí. S rozpřaženýma rukama zasáhl dvanáct smrtících kopí ve svém dosahu. Do malé mezery, která tak vznikla v nepřátelských liniích, po hlavě Švýcaři vrazili se statečností hodné jejich velitele. Sekali napravo nalevo a Leopoldovi silní rytíři padli přemoženi pod hrozivými, drtivými údery bitevních seker drsných Švýcarů. Mezera se rozšířila a horalé se v plné síle hnali vstříc vítězství. Leopold a sedm set jeho čelních rytířů byli zabity. Zbytek byl zahnán na útěk a rozutekli se do všech stran. Bitva byla rozhodující a zajistila švýcarským lidem z hor tolik oceňovanou svobodu.

Musíme mít stále na paměti, že to byl srdečný pohanský duch tohoto lesního lidu, který je naplnil vůlí čelit zdánlivě nepřekonatelným výzvám. Společná věc dokáže lidi na chvíli vyburcovat, ale jsou to jejich rodní bohové, legendy a hrdinové, z koho čerpají nejsilnější a nejhrdinštější statečnost a sílu vůle.

Keltský historik a esejista Thomas Carlyle ve svém eseji o árijském teutonském bohu Wotanovi „Hrdina jako božstvo“ [celý text ke stažení zde v naší Knihovně – pozn. překl.] výtečně poznamenal: „Požadavek být statečný je přece věčný, platný dnes jako tehdy. Odvážnost je stále hodnotou. Stále je přední povinností člověka přemáhat strach. Dokud máme strach, nejsme vůbec s to jednat, respektive je-li nám strach v patách, jednáme otrocky, nesprávně, mylně, také mnohé naše myšlenky jsou pokřivené, myslíme jako otroci a zbabělci. Ódinova víra, jestliže vyčleníme její skutečné jádro, je dosud pravdivá. Míra vítězství jedince nad bázní vždy rozhodne, jakým je člověkem.“

Dále Carlyle píše: „Myslím, že tento Ódin musel být z téže látky jako lidé nejvyššího druhu. Velká myšlenka v hlubokém srdci. Nejsou jeho syrová slova kořeny anglických slov, která doposud užíváme? Tvořil, obležen temnými živly, ale byl jako světlo, které z nich vystupuje, světlo rozumu, jediné světlo do těch dob. Osvětlit temné živly – to je stále úkol nás všech.

Ódin je jako kořen, kořen mnoha velkých věcí –jeho plody rostou z hlubin tisíciletí po celém poli teutonského života. Wednesbury, Wansborough, Wanstead, Wandsworth, to jsou výhonky z onoho kořene, jimiž Ódin vrostl i do Anglie. A nadto už zmíněná středa — Wednesday – Ódinův den! Pro všechny Germány byl nordickým ideálem a oni v něm takto uctívali svůj nordický ideál — v tom spočívalo jeho štěstí na tomto světě.“

Je známo, že přízrak Wotana se viditelně zjevoval v průběhu dějin árijským válečníkům během bitev. Saxo Grammaticus mluví o jedné takové příhodě během velké bitvy mezi Dány a Švédy u Bravally, na východním Gotlandu. Dány vedl král Harold Hildetand a Švédům velel osobně král Sigurd Ring. V této strašlivé strážce se účastnilo množství poplatných vladařů se soustředěnou silou na obou stranách o více než 200,000 mužích a 5,000 lodí. Ring se stal vítězem a Harold byl spolu se svými  30,000 muži zabit.

„Avšak muž, jenž může být nejpravdivěji považován za udatného,
je ten, kdo zná nejlépe význam toho, co je v životě sladké
a co je v životě strašné, a pak odchází nezastrašen,
aby čelil tomu, co přijde.“ ……………………..Periklés

Dohlíží na člověka bohové a duchové předků? Řídí a spřádají bohové a duchové předků chod dějin člověka? Tyto otázky pro mnohé stále zůstávají tajemstvím, pro hrdinu však žádná otázka nezůstává—následuje hlasy, jak následuje své srdce. A zatímco jiní debatují a nedosahují v životě ničeho hodnotného, zaměstnává se úkolem tvořit dějiny a bránit pravdu s neochvějnou statečností hodnou božských duchů, jenž se nad ním vznášejí.

Suverénní kritici popřou, že bohové existují na základě premisy, že žádného ještě neviděli. Pohleďte do očí a duše „skutečného“ hrdiny……..Pak je uzříte!

Reklamy
No comments yet

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: