Skip to content

EU by měla ‚podkopat národní homogenitu‘, říká zvláštní zástupce OSN pro migraci

Říjen 4, 2015
by
Fórum o migraci Petera Sutherlanda sdružuje 160 národů k diskusi o politice

Fórum o migraci Petera Sutherlanda sdružuje 160 národů k diskusi o politice

Pozn. překl.: Nestává se na těchto stránkách, abychom přebírali zprávy z mainstreamových médií. V tomto případě tak však činíme zprávou BBC. Architekti nového světového řádu, kterým se mj. nyní podařilo vnutit celé EU uprchlické kvóty i proti vůli některých členských  států, občas bez skrupulí vyjádří své názory ohledně budoucnosti Evropy. Zmíní koncept, v němž národní státy nemají místo a je třeba je rozložit, k čemuž je právě podpora přistěhovalectví z kulturně a etnicky odlišného prostředí vítaným nástrojem. Níže uvedený článek se objevil 21. června 2012 a pochází od Briana Wheelera, politického reportéra BBC. Informace z článku mohou do jisté míry vysvětlit zasazování se současných evropských elit o podporu přistěhovalectví.

Wolf

EU by měla „udělat vše, co je v jejích silách, aby podkopala homogenitu“ svých členských států, prohlásil zvláštní zástupce OSN pro migraci.

Peter Sutherland svým kolegům řekl, že prosperita mnoha států EU závisí na tom, že se stanou multikulturními.

Rovněž tvrdil, že přistěhovalecká politika Spojeného království nemá žádný podklad v mezinárodním právu.

Byl dotazován komisí lordů EU pro vnitřní záležitosti, která se zabývá globální migrací.

Pan Sutherland, který je externím předsedou Goldman Sachs International a bývalým předsedou ropného gigantu BP, předsedá Globálnímu fóru o migraci a rozvoji, které sdružuje zástupce 160 národů, aby sdílely politické ideje.

Před komisí Sněmovny lordů prohlásil, že migrace byla pro některé národy EU „ústřední dynamikou pro ekonomický růst“, „nicméně občanům těchto států to může být obtížné vysvětlit“.

‚Otevřenější‘

Stárnoucí či ubývající původní populace v zemích, jako je Německo či jižní státy EU, byla „klíčovým argumentem a já váhám o tom ztratit slovo, protože lidé proti tomu útočili kvůli rozvoji multikulturních států“, dodal.

„Není možné uvažovat, že stupeň homogenity, který je vyjádřen jinou argumentací, dokáže obstát, protože státy se musejí stát otevřenějšími státy, pokud jde o lidi, kteří v nich žijí. Tak, jak to demonstruje Spojené království.“

Zvláštní zástupce OSN pro migraci byl rovněž dotazován ohledně toho, jak by EU měla postupovat ohledně výsledkům Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), že počty zaměstnaných mezi migranty jsou vyšší ve Spojených státech a Austrálii než zemích EU. Komisi řekl: „Spojené státy či Austrálie a Nový Zéland jsou přistěhovalecké společnosti, a proto ochotněji vycházejí vstříc lidem z jiných prostředí než my sami, kteří si stále pěstujeme smysl pro homogenitu a odlišnost od ostatních.“

„A dle mého názoru je přesně tohle věc, co by se Evropská unie měla ze všech sil snažit podkopat.“

Pan Sutherland při přednášce na Londýnské škole ekonomické, jejíž je předsedou, nedávno tvrdil, že došlo k „posunu od států vybírajících si migranty k migrantům vybírajícím si státy“ a schopnost EU obstát na „globální úrovni“ byla ohrožena.

‚Žádné ospravedlnění‘

Při slyšení u komise lordů naléhal, aby členské státy EU spolu těsněji pracovali na migrační politice a obhajoval globální přístup k této otázce – kritizoval snahu vlády Spojeného království zavedením vízových povinností snížit migraci ze současné úrovně na „desítky tisíc“ ročně.

Britští představitelé vyššího vzdělání chtějí, aby studenti mimo EU ze zámoří byli vyňati ze statistik o migraci a říkají, že vízové povinnosti zavedené k tomu, aby vládě pomohly splnit své cíle, zničí ekonomickou konkurenceschopnost Británie.

Damian Green, ministr pro přistěhovalectví, však řekl, že vyjmutí zahraničních studentů by se rovnalo“švindlování“ údajů a že současnou metodu počítání schválilo OSN.

Předseda komise Lord Hannay, bezpartijní kolega a bývalý britský velvyslanec u OSN, prohlásil, že tvrzení pana Greena ohledně podpory OSN při zahrnování studentů do údajů o migraci „skutečně není neprůstřelné – nejedná se o součást mezinárodního práva.“

Pan Sutherland, bývalý Hlavní zmocněnec Irska, souhlasil a řekl: „Naprosto ne. V žádném případě to neposkytuje žádné ospravedlnění postoje, o němž mluví.“

‚Podpora Spojeného království‘

Prohlásil, že politika ohrozila tradiční britský status „tolerantní, otevřené společnosti “ a znamenala by „masivní újmě“ jejímu sektoru vyššího vzdělání, a to po stránce finanční i intelektuální.
„Je velmi důležité, že bychom neměli z této země vysílat signál, ať už potenciálním studentlm té nejvyšší kvality, tak akademickým pracovníkům, že se jistým způsobem jedná o nesoucítící prostředí, v němž se požaduje ucházet se o víza či jiná povolení… a já bych se obával, že by se o tento signál jednat mohlo.“

Pan Sutherland, který se zúčastňuje setkání skupiny Bilderberg, organizace tvořící síť na nejvyšší úrovni, jež je často kritizována za své údajné tajnůstkářství, vyzval státy EU, aby se přestaly zaměřovat na „vysoce kvalifikované“ migranty argumentováním, že „na nejzákladnější úrovni by jedinci měli mít svobodu volby“ ohledně toho, zda přijít studovat či pracovat do jiné země.

Pan Sutherland rovněž kolegy informoval ohledně plánů na příští výroční konferenci Fóra o globální migraci a rozvoji v listopadu na Mauriciu, kdy dodal: „Spojené království je od samého začátku velmi konstruktivně zapojeno v celém procesu a je mi osobně velkou podporou“

Na následný dotaz, jak moc Spojené království přispělo na provozní náklady fóra v průběhu šesti let jeho existence, odpověděl, že šlo o relativně malou sumu v řádu „desítek tisíc“.

Přeloženo z: http://www.bbc.com/news/uk-politics-18519395

Reklamy
komentářů 20 leave one →
 1. vítězslav permalink
  Říjen 18, 2015 22:15

  Vymýšlení sebedestruktivních ideologií není projevem vyšší inteligence, ale psychopatie. Projevem inteligence je schopnost reálného vidění světa, schopnost dávat do souvislostí, a to i širších a schopnost domýšlet důsledky.
  A co to je „elita“? Ten výraz se používá naprosto nešťastně, obecně…
  Skutečně inteligentní skupina naopak hmotně „vyspělé“ civilizace nevytváří, neboť chápe, odkud pochází život, a že hmota bez ducha je zcela mrtvá. Tudíž takovou materializací si rovnou podepisují rozsudek smrti. Zaměňují se zde často následky za příčiny. Potom takový starověký barbar, který se bránil zakládání velkých měst, mohl být daleko vyspělejší, než příslušník už pouze vegetativní antické civilizace. Jak strašlivý rozdíl je třeba mezi idiotskými řeckými bájemi a thráckým učením Zalmoxise.

 2. Andreos permalink
  Říjen 12, 2015 15:03

  H4que
  Obecně jasně platí, že čím inteligentnější skupina, tím vyšší civilizaci je schopna vytvořit. To se nedá popřít. Samozřejmě ale i vyšší inteligence může mít své stinné stránky – jak sklon k vymýšlení sebedestruktivních ideologií apod. Ale ne vždy tomu tak musí být – na počátku 20. století zejména v anglosaském světě byly otázky týkající se přežití bílé rasy a západní civilizace právě mezi elitami široce diskutovány, byl o ně zájem a byl i zájem to řešit (viz protimigrační, eugenická a proti míšení zaměřená legislativa ve 20. letech v USA).

  V podnikání musí jít primárně o zisk – jen tak může podnik fungovat, rozvíjet se, poskytovat pracovní místa atd. Opravdu nevím, jak by mohlo fungovat bez úsilí o zisk, rentabilitu. Jedině pak je právě možné, aby poskytovalo i službu veřejnosti. Bez zisku by podnikatel zkrachoval a bylo by po službě.

  abc
  Manipulování podle mě prostě moc nefunguje – velká část lidí politicky korektním dogmatům nevěří – třeba pokud vezmeme v potaz aktuální dění, tak podpora přijímání imigrantů ve veřejnosti dost nízká. Benevolentnější přístup k imigraci propagovaný našimi elitami veřejnost zjevně ve své většině nepřijala. Problém je ale v její pasivitě a nedostatku hlubšího zájmu o problém. Není možné se donekonečna vymlouvat, že za všechno můžou „ti nahoře“. Kdyby měla veřejnost dostatečný zájem o záchovu vlastní civilizace, dokázala by si zvolit zástupce, co by se tomu opravdu věnovali.
  Na druhou stranu je možné, že zejména mladší generace už je trochu více „zpracovaná“ politicky korektní propagandou ve školách. To však na utváření celkového veřejného mínění nemá moc velký vliv.

 3. abc permalink
  Říjen 12, 2015 00:07

  Osobně si myslím, že by mělo být nově zformulováno, co jsou vlastně nižší a co jsou vyšší vrstvy. V tomto smyslu je mi celkem sympatické to, co píše H4que.
  Také bych asi nepřeceňoval význam pojmů jako vlastenectví a etnocentrismus, protože dnes mají čistě masový a určitým způsobem i nivelizující charakter.

 4. H4que permalink
  Říjen 8, 2015 23:19

  K podnikání – to je v dnešní době celé na špatném základu, protože se to točí jen kolem peněz. Dnešním ideálem je podnikat za účelem co největšího zisku. Správně však je podnikání za účelem poskytnutí služby společnosti. Není tedy divu, že podnikání a podvod dnes v mnohém splývají dohromady.

 5. H4que permalink
  Říjen 8, 2015 23:12

  No, v každém případě bych psal „elita“, protože jaká ONI jsou elita, co z nich činí něco lepšího? To, že se sami za elitu považují asi ne. A nemyslím si, že čím vyšší společnost, tím vyšší inteligence. Co to vůbec je vyšší společnost? Jak může být inteligentní někdo, kdo ničí svůj vlastní rod? To základní, o co v přírodě jde, je zabezpečení svého rodu do budoucna. A člověka se to týká taky, protože je součástí přírody, i když si mnozí nalhávají nejrůznější nesmysly. K tomu ovlivňování – no, samozřejmě že to funguje. A nejde jen o volby. A volby – ty nic nevyřeší. Jak změnit systém, když se vybírá ze systémových stran. To asi nepůjde. Pravice, levice, střed, hromada stran na oko zastávajících zájmy různých skupin obyvatelstva, jedni brojí proti podnikatelům, druzí se jich zastávají, prostě třídní boj v trochu jiném kabátku. Výsledkem je národ trpící jako celek. ČSSD, ODS, ANO a další, to nezní jako KSČ a Národní fronta, je to ovšem úplně to samé. Nikdy se nic nezmění. Leda k horšímu. Volby jsou jenom naivním divadlem, kdy občan zažívá svůj pocit důležitosti, „když se podílí na vládě“. Právo volit jen pro někoho nebo různé váhy hlasů, to je taky nesmysl, podle čeho by se to mělo určovat? Podle majetku, nebo podle počtu vystudovaných vysokých škol? Hloupost.

 6. Andreos permalink
  Říjen 8, 2015 18:52

  Wolf
  Já bych to uzavřel tak, že elity dneška, co nás vedou do záhuby, jsou poněkud komplikovaný konglomerát politiků, vysokých úředníků, akademiků, intelektuálů, celebrit a jistě i některých velkopodnikatelů, bankéřů apod. Je těžké určit, jakou měrou se kdo na tom všem podílí; nakonec je to ale jedno. Podstatná je skutečnost, že elity k tomuto bohužel obecně tendují, jak je vidět i z minulosti.

  Důvodů je více, obecně jde jednak o důvody plynoucí z určitých osobnostních rysů u výrazně nadprůměrně inteligetní části populace – to má dvojí rovinu:
  1. elity jsou obecně altruističtější (ovšem ve „všelidském“ smyslu, ne s vlastním národem), kosmopolitněji zaměřené a liberálnější – ale také mívají sklon k mocichtivosti a ovládání – a mají tedy větší tendenci k různým světanápravným, utopickým a v důsledcích destruktivním vizím – „páchání dobra“, vytváření „lepších zítřků“ apod.
  2. pohrdání a vyvyšování se nad běžné lidi; jejich postoje označují za „xenofobní“ a „primitivní“, zatímco sami se považují za jakousi šlechtu, co má zaostalé stádo dovést ke světlým zítřkům a humanitě,
  Dále pak
  3. prospěchářské důvody – levicoví politici – dovoz chudých cizinců jako budoucích voličů, někteří velcí podnikatelé – dovoz cizinců jako levné pracovní síly,
  4. utilitaristické důvody zdůrazňující, že z imigrace plyne nějaký užitek – někteří ekonomové mluví o „podpoře spotřeby“, „příchodu potřebných pracovních sil“ nebo „omlazení populace“ (většina těchto argumentů je ale buď nesmysl nebo je založena na omezeném ekonomismu neberoucím v potaz dopad na identitu a kvalitu domácí populace a vůbec domácí civilizaci).

  abc
  Podle postojů veřejnosti se zas tak moc lidí zmanipulovat nenechalo. Na druhé straně ale málokdo je ochoten něco skutečně dělat nebo alespoň svoje znepokojení imigrací dát nejvo změnou volebních preferecí. Vsadil bych se, že to nakonec většina lidí hodí Babišovi a ČSSD – opět, a to přestože pod jejich taktovkou došlo k přijetí kvót. Lidi prostě o toto hlubší zájem ve své většině nemají.
  Z hlediska sociálního rozvrstvení bych byl v otázce imigrace opatrný. Sice nižší vrstvy mají tendenci volit levici, která dlouhodobě systém vede spíše negativní směrem – k větším daním, byrokracii, přerozdělování, regulacím, dluhům atd., ale je třeba uznat, že na druhé straně nižší vrstvy bývají více vlastenecké a etnocentrické. To je jejich velké plus – v této věci si více zachovávají „zdravý selský rozum“, zatímco vyšší vrstvy s vyšší inteligencí mívají větší tendenci propadávat módě různých potrhlých a destruktivních ideologií – jako je dnešní politická korektost.
  To je mimochodem jeden z mála argumentů proti eugenice. Ačkoli to třeba zas tak úplně není – možná že i mezi nižšími vrstvami je hodně jedinců, co by chtěli „spasit svět“ – ale nemají na rozdíl od intelektuálů dostatečnou inteligenci svoje myšlenky zformulovat do nějaké propracované ideologie, co by mohla získat vliv. A na druhé straně je možné, že mezi elitami není zas tolik nesmyslně uvažujících lidí, možná se prostě jen mezi nimi dnes prosadila určitá agresivní „novolevicová“ – neomarxistická klika, která navíc donutila i mnoho příslušníků elit, aby z obav o vlastní kariéru drželi basu, i když s ní vnitřně nesouhlasí.)

 7. Říjen 8, 2015 08:14

  abc: Ano, Lisabonskou smlouvu jsem právě měl na mysli jakožto nástroj, který takové přehlasování umožnil.

  Andreos: Podnikateli jsem myslel právě ony nadnárodní korporace, ne běžné podnikatele. Vždyť i sám pan Sutherland působil na vysokých postech sféry bankovnické, jak je zmíněno v článku, a vedle toho dělá politiku.

 8. abc permalink
  Říjen 7, 2015 19:30

  Ale dají se manipulovat…. mají doslova vymyté mozky. A nejhorší na tom je, že mají všeobecné volební právo. Takže výsledný názor davu sestávajícího z různých individuí nepochází ani tak z vyšších či středních vrstev, ale z těch nejnižších.

 9. abc permalink
  Říjen 7, 2015 19:17

  Wolf: Naši politici definitivně ztratili vliv schválením Lisabonské smlouvy. Můžeme děkovat těm, kteří její schválení u nás prosadili.

  http://www.klaus.cz/clanky/583

 10. Andreos permalink
  Říjen 7, 2015 19:11

  abc
  Myslím, že zas tak snadno se lidé zmaniuplovat nedají. Ostatně i dnes přes jasnou nadvládu politické korektnosti v politice, médiích i akademické sféře je většina veřejnosti dnes jednoznačně proti imigraci. Problém je však ve všeobecné pasivitě a ignoranci, kterou já osobně považuji za ještě větší problém než politickou korektnost. Lidé sice nesouhlasí, ale nakonec tak akorát nadávají v hospodě, doma u televize nebo na internetu. A ve volbách stejně nakonec zvolí ty, co jim toho hodně naslibují, nějakou imigraci nakonec moc neřeší. To je třeba si sebekriticky přiznat. Vina není jen na našich politicky korektních elitách, ale i na veřejnosti, co je moc pasivní, krátkozraká a prospěchářská. Je přece zjevné, že bez pasivity a nezájmu občanské většiny by nemohla dnešní politiká korektnost dosáhnou tak velké, téměř absolutní dominance, když je přitom zastávána vlastně jen malým počtem lidí.

 11. Andreos permalink
  Říjen 7, 2015 19:00

  O tom jsem zde psal už několikrát – dnešní politický mainstream, který destrukci bílé rasy skrze imigraci připouští či dokonce podporuje, přece zároveň vystupuje spíše PROTI zájmům podnikatelů. Od doby, kdy se spustila masová imigrace na Západ (70. léta), se zároveň politická sféra zároveň začala chovat „protikapitalisticky“. Tj začala zvedat daně, zavádět stále vyšší sociální dávky, regulace všeho možného atd. Politika, která je imigraci nakloněna nebo jí alespoň dostatečně nebrání, dnes tedy zjevně není pod nadvládou podnikatelů. Dokonce platí skoro přímá úměra – čím je který politik a strana na Západě více proimigrační, tím je proti podnikatelské sféře více zaměřen – obecně tím je levicovější.

  viz i tento článek s konkrétními příklady několika západoevropských zemí:
  http://www.white-media.info/imigranti_voli_novou_levici.html

  Je tam i právě o Švédsku, kde také hlavní roli v radikální liberalizaci imigrační politiky hráli sociální demokraté, ne pravice. A je přece známo, že právě ve Švédsku sociální demokracie zavedla podmínky velmi nepřátelské k podnikatelům – zejména extrémně vysoké daně.

  viz i zde: http://www.pavel-kohout.cz/clanky/politicka-ekonomie-svedskeho-s

  Ale jistě nepopírám, že i někteří, hlavně „velcí“, podnikatelé mohou z imigrace těžit díky zlevnění pracovní síly a třeba i lobbovat u politiků. Trvám však na tom, že hlavní silou v přistěhovalecké tragédii nejsou.

  Jistě v tom celém mají vliv i různí příslušníci nadnárodních elit, kteří mají něco do činění s byznysem, ale to už nejsou skuteční podnikatelé, spíše různí pseudopodnikatelé, přisátí na administrativu svých zemí nebo lidé, co už se podikání nevěnují a své bohatství využívají k podpoře těchto destruktivních vizí.

 12. abc permalink
  Říjen 7, 2015 18:59

  Tak nehrozí, protože názor voličstva je něco, co lze velice snadno řídit. Proud sugescí lze regulovat libovolným směrem. Prostředky k tomu jsou v rukách médií…Kdybychom šli do důsledku, museli bychom se ptát, kdo vlastní a ovlivňuje média a kdo stál u zrodu humanisticko-levicových lobby či neocon. hnutí apod.

 13. Říjen 7, 2015 18:30

  Andreosi, a nejsou tihle neomarxisté užiteční idioti ve hře podnikatelů spřáhnutých s politiky? Vždyť tohle imigrační šílenství má kořeny ve Švédsku, kde se v polovině 90. let rozhodla řešit své upadající volební preference sociální demokracie imigračním programem, aby si získala doživotně hlasy imigrantů , kterým umožní do Švédska se dostat.
  Pokud se bavíme o volbách, tak tento nástroj začíná být pasé. Evropské komisi, stojící za ideovým směřováním Eu a kterou nevolí lidé ve volbách, se podařilo kvótami prosadit politiku, kterou diktuje budoucnost států proti vůli demokraticky zvolených politiků jednotlivých národů. Zkusili to a vyšlo jim to, proto bych se moc divil, že princip přehlasování v eruoparlamentu nebude dále využíván. Pro zajímavost, zrovna zítra se bude v Bruselu projednávat rovnice, dle níž se má uprchlická kvóta jednotlivých států dále měnit dle reálného přílivu uprchlíků.
  http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/chovanec-ministri-eu-projednaji-stale-prerozdelovani-uprchliku-1232249
  O její stoupající tendenci si nemusíme dělat iluze. Budou mít na rozhodnutí ohledně našeho státu vůbec nějaký vliv naši politici, nebo se bude jednat o pokračování bruselského diktátu jako v případě kvót? Zůstávají v podstatě jen 2 reálné možnosti řešení toho všeho – vystoupení z EU (a víme, že takoví Řekové si to odhlasovali, ale EU si je přesto přes jejich ekonomické problémy udržela, aby nad nimi mohla dál uplatňovat vliv), nebo nekompromisní tlak mas nestandardními prostředky. Ve volbách zvolení představitelé států v reálu fungují spíše jako loutkoví vykonavatelé vůle sil nadnárodních, jak můžeme vidět, tak na tento nástroj příliš nespoléhejme ani v budoucnu.

 14. Andreos permalink
  Říjen 7, 2015 16:57

  No, myslím, že jen byznys za imigračním malérem není. Spíše levicově-humanistická lobby a obecně dominance intelektuální levice od. 60. let, hlásající všelidskou solidaritu, bezmeznou imigraci a snahu o celosvětové vyrovnání rozdílů v životní úrovni. A samozřejmě k tomu později přispěla pozdější neokonzervativní – pseudopravicová – klika v administrativě USA, co spustila politiku intervencí v islámském světě, jež vedly k chaosu a následnému zvýšení imigrace na Západ. Neoconi jsou ovšem de facto levicoví sociální inženýři, jež se na skutečnou pravici jen „naroubovali“, a chtějící předělávat národy s naprosto odlišnou mentalitou, inteligencí a kulturou dle západního vzoru.

  Ale je samozřejmě fakt, že i podnikatelské elity se dnes mnohdy chovají pro vlastní civilizaci destruktivně, když je nezajímá kvalita a identita imigrantů a jejich vliv na identitu a kvalitu vlastního národa. Trochu smyslu pro národní a civilizační zájmy by mít mohli, na druhé straně jejich úlohou je primárně podnikat, generovat zisk, pracovní místa atd., k čemuž nevyhnutelně patří i propočítávání nákladů. Hlavní roli v celé dnešní patálii ale nehrají a koneckoců jim to ani nenáleží. Otázky imigrace náleží jedině politikům – ti mají destruktivní imigraci zabránit a chránit vlastní národ. Ačkoli odpovědnost zčásti leží i na veřejnosti – na ní zase je, aby si takové politiky, kteří ji ochrání, zvolila. To však, jak se zdá, bohužel nehrozí.

 15. Říjen 7, 2015 09:44

  H4que: A proč jsou ta místa volná? Protože za ty nabízené peníze je Češi nechtějí dělat. Páni podnikatelé asi předpokládají, že imigranti budou v tomhle ohledu méně finančně nároční. Jenže ti neproudí do Evropy, aby tu pracovali, stejně jako sem neproudí, aby utekli před válkou.
  Přijímání uprchlíků z důvodů, že tu zaplácnou volná místa, jsou nesmysly šířené pro veřejnost. Důvody jsou prozaičtější. Čím víc lidí, tím větší spotřeba. A na spotřebě tato společnost stojí.
  http://www.novinky.cz/ekonomika/382347-migranti-v-nemecku-zvysi-spotrebu-a-podpori-rust-odhaduje-deutsche-bank.html
  Je jedno, že ti imigranti pracovat nebudou a budou je živit původní evropské populace ze sociálních programů – kola spotřebnictví se roztočí zase rychleji. Je to pořád jen byznys.

 16. H4que permalink
  Říjen 6, 2015 19:39

  A ještě mě „zaujala“ zpráva, že český (opravdu český?) průmysl je připraven přijmout 5 tisíc (nebo 15, teď už nevím) uprchlíků do zaměstnání. Máme snad málo nezaměstnaných (Čechů)? A jestli se chtějí vymlouvat na to, že Češi tyto práce dělat nechtějí, tak za to může jenom stát a soukromníci, protože ti vytvořili dnešní podmínky, a nemyslím si, že přijímat pokrevně a kulturně odlišné uprchlíky něco takového řeší.

 17. H4que permalink
  Říjen 6, 2015 19:33

  Tak samozřejmě. Nebudou náhodou nějaké volby zase? Oni hrají jenom o koryta, odmítnou kvóty, ale stejně by vzali víc uprchlíků, než by kvóty nařizovaly. Jen tak mimochodem, nevím, jestli se mám smát, nebo brečet, když si čtu, jak nedávno byla v Praze demonstrace IvČRN s Okamurou a demonstranti vykřikovali Čechy Čechům..

 18. Whitegolfer permalink
  Říjen 5, 2015 18:38

  Bezcharakterní hajzl!

 19. abc permalink
  Říjen 5, 2015 17:16

  Stejně si myslím, že ČSSD se postavila proti kvótám proto, že B.Sobotka je prostý zbabělec. V koutku své ustrašené dušičky by nejraději hlasoval pro kvóty. Ale bojí se, že by se uprchlického tématu chytil nějaký ten Babiš nebo někdo podobný a ČSSD by přišla o preference :-)

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: