Skip to content

Ódická síla

Srpen 16, 2015
tags:
by

V raném životě lidskou bytost vyživuje silná záložní energie. Zvláště je to zjevné u dětí, které nikdy v klidu neposedí a překypují patrně nevyčerpatelnou zásobou vitality. Duševní a emocionální zvyky získané v mládí nejsou ve svých důsledcích obvykle zřejmé až do období po dosažení středního věku. Postupně, jak ubývá zásoba vitální síly, tělo začíná projevovat reakci na různé duševní a emocionální výstřelky, které jej postihly.

Teorii o ódické síle (název se odvozuje od teutonského boha Ódina) rozvinul baron Karl von Reichenbach, jenž v devatenáctém století podrobně sepsal pozorování a závěry. Dle této teorie vlastní každá lidská bytost neznámý zdroj síly, která produkuje paprsky. Ty nejen obývají tělo, ale také z něj vyzařují, tudíž osobu fakticky obklopuje pole této ódické síly, jak ji Reichenbach nazýval. Tělo tuto neviditelnou energii zcela či částečně pohlcuje, v závislosti na intenzitě zdroje síly či vlastní spotřebě osoby.

Reichenbach a další badatelé po něm pozorováním i pokusem určili, že mladistvá a zdravá těla produkují nepoměrně více ódické síly, než sama potřebují, kdežto starší těla časem obtížně uspokojují vlastní požadavky na ódickou sílu. Dále, spotřeba ódické síly je nižší u zdravých osob než u slabých či trpících nemocí. Spotřeba rovněž přirozeně závisí na větší tělesné a zvláště duševní aktivitě konkrétní osoby. Jakmile tedy někdo dosáhne určitého věku, a pokud jeho práce a aktivita vyžadují výraznou spotřebu ódické síly, jeho vlastní zdroj síly nemusí již dostačovat a dotyčný začíná upadat —říkáme, že stárne—či musí nalézt jiné způsoby, jak uspokojit svou potřebu ódické síly. Pokud je mezi mladými lidmi, kteří možná nedokážou využít svou nadbytečnou sílu, ta poté proudí tím, směrem, kde je jí potřeba. Většina postarších lidí může často dosvědčit skutečnost, že jim svědčí trávit hodně času s mladšími lidmi. Tento přenos mladistvé energie a čilosti značně stimuluje jejich vlastní zdraví a duševní rozhled.

V rámci ódické síly, kterou si jako jednotlivci vždy a všude neseme s sebou, žijeme a pohybujeme se a tvoříme svou podstatu. Každá myšlenka, kterou máme, zanechává nesmazatelný otisk na citlivé látce oné úrovně. Ódická síla pulsuje jako oceán vitality a pocitu ovlivnit v dobrém či zlém druhé mysle. Každý živý tvor vyzařuje a přijímá toto pole ódické síly a není nikomu vyhrazené ani soukromé.

Každý skutek, který provedeme, každá myšlenka, jež vstupuje do naše mozku, každá emoce když opouští srdce, se registruje na ódickém poli a zůstává tam po celý náš tělesný život. Reichenbach tvrdí, že ódická síla vyzařuje ven, avšak ve velmi rozdílných stupních, ze všech objektů a rovněž ji generuje teplo, světlo, elektřina, tření a různé druhy chemických změn. Ódická síla projevuje polaritu hodně se podobající magnetu. Záporný pól magnetu se jeví modrý a indukuje pocit chadu, kdežto kladný pól se jeví červený a vyvolává pocit tepla. Pravá ruka je ódicky záporná a levá ruka kladná, slunce záporné a Měsíc pozitivní. Toto dále vysvětluje, jak mohou být nenabitá těla nabita tím, že jsou uvedena do kontaktu s tělem nabitým. Pokud je člověk mikrokosmos vesmíru, pak všechny faktory v člověku jsou ve větším měřítku rovněž duplikovány ve vesmíru. Člověk kypí životem a s intenzivní urputností lpí na životě, proto ve vesmíru existuje životní síla náležitě obdobná, síla vibrace či tendence, která přispívá k pokračování života.

Člověk je biologickou verzí Stromu života, běžně v árijské mytologii známého jako „Yggdrasil“, strom, který představuje symbolickou základovou strukturu vesmíru a Boha, který se tak zjevuje. Slovy profesora Carla Junga: „Člověk je kosmos v malém a není oddělen od velkého kosmu žádnými pevnými hranicemi.“ Strom Yggdrasil se také projevuje jako živý strom v člověku v podobě míchy v lidském těle, která zahrnuje sedm čaker a devět světů.

Dokonce i naše psychické procesy jsou materiální. Neexistuje jediný proces, který nevyžaduje vynaložení jisté tomu odpovídající substance. Pokud je tato substance přítomna, tento proces pokračuje. Pokud je substance vyčerpána, dochází k zastavení procesu. Je třeba poznamenat, že lidský organismus obvykle produkuje v průběhu jednoho dne veškeré substance nezbytné pro následující den. A velmi často se stává, že všechny tyto substance jsou vyčerpány a pohlceny zpravidla nikoli nezbytnými pochybnostmi, strachem, pocitem křivdy či podráždění. Každá z těchto emocí dosahující určitého stupně intenzity může za hodinu, či dokonce za minutu, pohltit všechny substance připravené na další den. Tělo je dynamo neviditelných energetických polí, a pokud se naučíme je chápat a řídit, můžeme za to tyto síly používat k největšímu užitku v životě.

Abychom pochopili subjekt ódické síly, potřebujeme nejprve pochopit něco o svém vlastním osobním Bytí. Naše bytí se přirozeněji a šířeji chápalo v předkřesťanských časech. S křesťanskou snahou zavraždit všechny árijské etnické pohanské bohy se jim to povedlo uzamknutím celého Bytí do Bytí zvaného „Bůh“ a veškerý přístup k tomuto Bytí bylo možné pouze prostřednictvím církve samotné, což jí přirozeně zaručovalo úplnou moc.

Dobrý úvod k chápání Bytí lze nalézt v dílech předsokratovského řeckého filosofa Anaximandera, který — ve volném překladu zkompilovaném z mnoha zdrojů—píše: „Aperion (Bytí či Neomezené) je vystoupení a příchod ve stavu neskrytého Bytí…… a do tohoto stavu se vracejí, když hynou…….“ Jinými slovy, Bytí je to, co vystupuje a není skryto, a pak odchází a přechází znovu do skrytého stavu. Bytí začíná existovat v našem světě jako individuální bytosti a tyto individuální bytosti se vracejí do završení Bytí (smrti), to však neznamená, že můžeme chápat Bytí samotné. „Bytí je konstantní přicházení a vstupování do otevřenosti, konstantní pronikání do světa….. To, co umožňuje, aby se vše vyjevilo; samo o sobě se jeví jako to, co konstantně zůstává skryté.“ Bytí lze definovat jako „to ,co dává možnosti.“

Lidské bytosti mají obecně sklon věřit, že hlavní smyslem života je být šťastný, a velkému množství lidí fungujících dle tohoto předpokladu se podařilo udělat se zcela nešťastnými. Tento svět není hřiště, je to učebna! Klíčové nástroje, které pomáhají člověku dosáhnout skutečného smyslu v jeho krátké životní zkušenosti, jsou soustředění a uvědomění a pochopení svého skutečného určení co nejdříve. Bez těchto nástrojů se bezradně vleče bahniskem nesmyslné tělesné existence; s nimi má však neomezené možnosti investice, nejen do svého osobního užitku, ale stejně tak do své rodiny, rasy a kultury.

Všechny výtvory člověka jsou materializovanou myšlenkou. Reálnost stroje, katedrály, symfonie spočívá v tom, k čemu přispívá mysl či inteligence. Pokud by se odložil plán domu, zůstala by nesmyslná hromada materiálu. Totéž lze říct o člověku. V našem lidském procesu myšlení spočívá moudrost pro rozvíjení nás samých, naší rasy, a tedy model budoucnosti pro náš svět. Mysl je tělo. Tělo je mysl. Duch je svět. Svět je duch. Vše je zapojeno do jednoho velkého tance života.

„Dnešní člověk přehlíží skutečnost, že ho
s celou jeho racionalitou a výkonností ovládají
‚síly‘, jež běžně spočívají mimo jeho kontrolu. Jeho
duchové a bohové vůbec nezmizeli; mají
pouze nová jména.“
…………………Dr. Carl G. Jung

Každou sekundou se člověk a atom více přibližují k onomu vážnému momentu ve věčnosti, skrze nějž se neviditelné síly stanou pro naši duchovní bytost jasné. Árijský člověk má mocí své osobní vůle svobodu ignorovat důstojnou moudrost svých předků, hermetické wotanské vědomí, abych tak řekl, které mu zůstává dostupné. Může tedy opustit svou etnickou identitu a nakonec se ztratit v zapomnění, nebo přijmout toto zásadní vedení a inspiraci a poznat, že síly Přírody, jak je představují bohové našeho lidu a mýty, budou fungovat spolu s námi, pokud se naučíme chápat božské zákony, které ustavili Příroda a Velký Stvořitel, a řídit se zákony, jimž nepřekáží lidská zmatená a neustále se svářící náboženství.

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: