Skip to content

O životě za smrtí 3

Červenec 8, 2015

Představme si člověka s jeho vědomím jako nástroj, který reprezentuje vědomí nadosobního netělesného (avšak stále plně fyzikálního charakteru), které se v člověku zaostřuje a soustředí do formy individuálně zakoušené existence. Člověk se tak jeví být „prožitkovým okulárem“ jeho samého přesahujícího jsoucna, které participuje na jeho bytostné zkušenosti, a které je ve svém seberealizačním ukotvení spoutáno s člověkem. S člověkem jehož duchovní růst a vzestup je také vzestupem onoho jsoucna, jemuž slouží „smrtelná“ lidská schránka jako specifický interakčně kultivační nástroj při jeho pobytu v doméně lidského bytí.


Toto jsoucno, jehož dočasně individualizovaným derivátem je vědomé lidské já nelze reflektovat jinak než jako Božského Daimona, který se odkudsi z nadčasových sfér promítá do člověka – bytosti, která tomuto Daimonu přináší poznání a zkušenost, která pro něho má zcela zásadní a esenciální význam. Biologický život, jehož vrcholem je člověk (zohledníme-li rozum inteligenci – moudrost jako cílový stav života na tomto světě) je tedy výrazem úsilí jsoucna v pozadí, které využívá lidskou bytostnou zkušenost jako nástroj k dosažení cíle, který by byl bez použití „lidského poznávacího mostu“ který zpřístupní onen cíl, nedostupný.

Mýtus o Isidě a Osiridovi odhaluje to, že Daimonicko Božská podstata člověka je na své  seberealizační cestě konfrontována s procesem smrti. Zánik Osirise však probudí a obnaží Isidin potenciál „Zabíjet Smrt“ a oživovat esenci Božstva v bytosti, kterou Isida kousek po kousku, buňku po buňce sestaví dohromady a zajistí re-emanaci Božího ducha do živoucí aktivní formy.

Fenomén podzemního nebe je doménou, která sic vězní ducha Božství – Osirise tak je jím samotným v jeho exilu z aktivního bytí vytvářena, proto je jejím Králem. Jeho bytostná podstata je zdánlivě mrtvá, ale skrze Isidu tato část Božství znovu získává aktivní formu, v níž přežívá dál, a trvalá smrt Božstva je tímto aktem zažehnána.

Osirisovo Podzemní Nebe je místem, o němž lze uvažovat jako o určitém poli (asociačně – imaginativně v duchu magnetického pole), které je nedílnou součástí našeho světa a provází vývojovou emanaci Božstva Isis/Osiris do zástupných biologických forem na tomto světě od počátku života. Doména podzemního nebe je paralelním „zázemím“ našeho živého světa stejně jako magnetické pole je zázemím magnetu. Tak jako železné piliny po vstupu do mag.pole vytvoří typický obrazec manifestující aktivní vliv magnet. pole tak obdobně je projevem aktivního vlivu – přítomnosti Osiridova Podzemního nebe/pole v němž dlí odtělesněný Osiris/ mužská pohlavní síla, která se křísícím – nabuzujícím  vlivem/mocí Isidy stává aktivní a prezentuje přítomnost Osirisova Ducha – síly v pozadí, která hledá cestu „ze záhrobí“ do života.

Veškerá živá biologická hmota je manifestací Osiricko – Isidovského „magnetického pole“, přičemž živé bytosti jsou jevem analogickým záhadně ve vzduchu visícím železným pilinám, které formuje a udržuje skrytá avšak evidentně reálná síla magnetického pole.  Magnetické pole dává tvar železným pilinám a Osiridovo/Isidino pole formuje a nabíjí živé bytosti vůlí – touhou být zplozen a zrozen. V praxi to funguje tak, že každá bytost (momentálně živá) reprezentuje určité kvantum Osirické energie, která se po smrti „vsákne“ zpět do záhrobní domény a z ní se probíjí zpět do života coby sex síla, která je však projekcí do záhrobí vytěsněného Boha Osirise, který přijímá neodolatelnou Isidinu pomoc (ve formě erotické provokace) a nechává se jí odít (vyvést z podsvětí) do nového těla.

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: