Skip to content

Černé slunce

Červen 7, 2015
tags:
by

220px-BlackSun2Pohleďme si do tváře. Jsme Hyperborejci!
Friedrich Nietzsche

Lidské tělo je za současného stavu pro síly ohromných a mocných mystérií věčnosti těžko vhodným prostředkem. Člověk neustále prochází procesem stávání se, ale je jen málo těch, co se v tak prchavé fyzické zkušenosti života vůbec někdy stanou. Našim smyslem na Zemi musí být něco více, než existovat jen jako zvířata. Každá lidská bytost zrozená na živém světě si musí v jistou chvíli uvědomit, že má nad svou osobní existenci naplnit určitý závazek. Člověk i rasy světa jsou vybaveny k přetvoření materiálního světa hrubé hmoty k vyšším životním standardům a kultuře, stejně jako jsou vybaveni i k přesahu. Na planetě je spousta prostoru k tomu, aby všechny rasy pozvedly  sebe i své původní kultury na nejvyšší možnou úroveň. Zvířata a dokonce hmyz se v rámci své omezené kapacity a velikosti řídí božským plánem a přírodním zákonem v dokonalém souladu, kdežto člověk to s celým svým zvýhodněním nedokáže. Zvířata ani hmyz nemísí své druhy, neznečišťují planety, nemučí jeden druhého ani se nezabíjí pro osobní zisk, ani necestují půlku světa proto, aby zničili národ někoho jiného. Ani by nikdy svá těla nenaplnili mysl pozměňujícími substancemi, nebo se účastnili chorobných perverzit, k nimž má sklon lidstvo.  Dnešní svět se ve spirále řítí do chaosu, protože člověk se obrátil zády ke svým bohům a božskému dědictví, obrátil se zády k přírodě a vůli existovat jako druh, což pokládá nezbytné stavební kameny, jimiž se vyznačuje zdravá kultura a společnost. Rasa je základem veškeré kultury. Kultura je výrazem ideálu a velké ideály dokážou měnit svět, a je o ní známo, že v průběhu dějin vytvářela zlaté věky. Kapitalismus, materialismus a spotřebnictví nikdy nedokážou vyprodukovat kulturu, ani pozvednout své lidi, ve skutečnosti budou pustošit, hanobit a ničit celý lidský druh a také planetu, výsledky čehož máme před očima.

Kultura je klíčovým stavebním kamenem velké rasy a civilizace.

Pokud v člověku není nic božského, je potom něčím víc než inteligentním zvířetem? Nezná žádnou chybu ani neřest, jež ani zvíře nezná; a proto ve svých neřestech není než zvířetem vyššího řádu —Albert Pike

Je téměř zázrak, že lidstvo dosud existuje. Během mnoha věků a eonů příroda nastražila do cesty lidskému druhu každou přirozenou překážku, mimo srážky s kometou, kterou by asi nic nepřežilo. Dnes víme, že lidstvo existovalo společně s dinosaury, a přesto tyto obrovské, neuvěřitelně silní tvorové vyhynuli následkem katastrofy, kterou neustáli, kdežto člověk přežil. Nejstrašnějším nepřítelem člověka byl vždy on sám, což lze do velké míry přičíst jeho nevědomosti smíšené s dostatečnou inteligencí, což z něj činí nebezpečného a náchylného k zabíjení, mučení a ničení toho, co nechápe a asi nikdy nepochopí, pokud se jako druh nezlepší.

Žijeme ve vysoce technologickém a pohodlném automatizovaném věku, který jedince ukolébal ve víru v to, co rozvinuli, ale pokud jde o vnímání rozvoje člověka samotného, každá indicie hovoří pro to, že  místo vyvíjení se upadáme. Nejvýznamnější lidské bytosti, které kdy kráčeli po zemi, žily mnohem častěji v dávných časech než v přítomnosti.

Čím hlouběji do minulosti se člověk vydá, tím úroveň kvality roste, ne klesá. Většina vůdců z dávných časů skutečně existovala a bylo jich mnoho. Někteří byli oproti průměrnému člověku natolik vpřed, že panovalo přesvědčení o jejich božské krvi. Dnešní vůdcové jsou naprostým vtipem a ten vtip je na náš účet, protože se na potápějící se lodi plavíme do zapomnění, aniž by stál u kormidla kvalifikovaný kapitán. Demokracie neponechává prostor, aby vystoupili do popředí skuteční vůdci. Demokracie bude stále jen líhní pseudovůdcovství slabých, prázdných mužů, kteří nemají čestnost, vizi ani génia. Demokracie produkuje politiky, kteří jsou pro rozvoj světa stejně efektivní jako jednonohý v soutěži nakopávání zadnic. Politik je podivnou směsicí prostitutky a dynamického obchodníka, který řekne a udělá cokoliv, aby potěšil masy ve snaze dosáhnout vrcholu politické hromady a získat přízeň veřejnosti.

Alfred E. Newman - maskot časopisu Mad

Alfred E. Newman – maskot časopisu Mad

Pokud by planetu Zemi navštívila vyšší inteligence a řekla: „Vezměte mě za svým vůdcem!“ a my jim ukázali George W. Bushe, očividně živý klon Alfreda E. Newmana, je tutovka, že mimozemšťané by se začali nekontrolovaně hystericky smát. Nepochybně by rychle usoudili, že pokud má být Amerika nejmocnějším národem planety a toto torzo je jejich vůdcem, pak lidé samotní musí být ještě hloupější a tedy velice nebezpeční, a co nejrychleji by odtud vypadli!

Archetypy velkých bohů minulosti byly sluneční božstva. Pravé oko egyptského boha Ra a rovněž Hórus znázorňovali slunce. Jak je známo, Amon Ra měl rovněž protějšek, Mon, který představoval označení skrytého slunce, známého ve světě zasvěcenců jako Černé slunce. Aniž by to křesťané věděli, když zakončují svou modlitbu slovem „Amen“, ve skutečnosti velebí oba bohy Ra a Mon, u nichž mělo původ. Mon je tajné jméno pro skrytého boha. Mon vládne neviditelným procesům života, pozitivním i negativním. Ra představuje naše slunce, jak jej známe, a Mon skryté slunce a to, čeho člověk zůstává neznalý.  Slovo Amon Ra toto všechno skutečně vyjadřuje, což je bezpochyby důvodem, proč zůstává nejpopulárnějším způsobem zakončení modlitby.

Zde na Zemi (Midgardu), zůstává slunce hlavním symbolem života, protože bez něj života není. Oko teutonského boha Wotana také představovalo slunce, jeho levé oko Měsíc. Vnímáme boha prostřednictvím božského archetypu, ale jak naše archetypy ukazují, jsou také nespolehlivé a proto ne Absolutním Bohem, ale v očích člověka pouze vyššími božstvy. Slouží nám jako nejbližší a respektovaní průvodci, protože i když jsou oproti člověku mnohem vyspělejší, podobají se nám vzhledem a povahou a sdílí mnoho našich emocí a my jim můžeme rozumět. Nejvyšší bůh rozlehlého vesmíru zůstává člověku vždy nepochopitelnou hádankou. Jako Člověk musí vždy nějaký obraz, na nějž se zaměřit, aby definoval božství, a protože nikdo nezná tvář boha, stalo se na mnoho tisíc let nejoblíbenějším symbolem Slunce jakožto dárce všeho života. Slunce je mužské, země ženská. Slunce svými životodárnými paprsky ženskou zemi zúrodňuje a oplodňuje a Matka Země opečovává a nese své plody, nepříliš odlišně od generačního procesu mezi mužem a ženou.

Slunce vládne našemu světu, ale za sluncem existuje ještě větší slunce známé jako Černé slunce. Černé slunce se považuje za samotný střed rozlehlého vesmíru, bod nula všeho, co existuje. Jak se Měsíc a Země otáčí kolem slunce, tak celá naše sluneční soustava obíhá kolem Černého slunce. O slunci za sluncem se hovoří jako o Černém slunci. Černá představuje prázdnotu stvoření, z níž vše pochází. Černá se vždy používala v náboženské praxi, protože představuje celé elektromagnetické spektrum.

V mithraickém kultu Světla Osamělé hvězdy,
se ohlašuje Černé slunce, které spočívá
za Zlatým sluncem; a Zelený paprsek,
který spočívá za Černým sluncem.
– Miguel Serrano –

Černé slunce je hvězda Sírius, jež byla dlouho považována za nejjasnější a nejmocnější hvězdu. Sírius jsou vlastně dvě hvězdy, obří Sírius A a mnohem menší Sírius B. Dnes víme, že existuje ještě větší hvězda Alcyone, která je třiaosmdesátkrát jasnější než Sírius a tisíckrát jasnější než naše slunce. Jako Měsíc odráží slunce, tak slunce odráží Síria. Odpradávna se věřilo, že Sírius je samotná kolébka všeho života po celém rozlehlém vesmíru. Sírius je znám jako psí hvězda. Pes [dog] je samozřejmě pozpátku bůh [god], což by, jak pokračujeme v odhalování tajemství Černého slunce, mohlo znamenat více než shodu okolností.

Velký skok bude podniknut na Islandu,
ve „výstupním bodu“ k hvězdě počátku.
Pes vede po cestě (Pes Gótů; pes boha).
Na sever, stejně jako na jih…………………Miguel Serrano

Starověcí árijští velekněží Egypta se velice silně zajímali o Psí hvězdu Síria. O „Anubisovi“, bohu s psí hlavou, se předpokládá, že znázorňuje hvězdu Sírius. V knize „The Sirius Mystery“ její autor Robert Temple upozorňuje na významnou spojitost mezi psí hvězdou Síriem a sfingou. Nejprve je třeba poznamenat, že sfinga je nejstarší existující sochou planety a je mnohem starší než nejstarší egyptské pyramidy. Samotný Egypt je starší, než byste z knih o historii mohli věřit, a existoval zároveň s Atlantidou. Byly objeveny egyptské papyry a hieroglyfy, které popisují pozemní a námořní bitvy mezi Egypťany a Atlanťany. Ve skutečnosti Atlanťané právě bojovali hlavní bitvu s Egyptem, když Atlantský oceán zasáhl asteroid, který celou civilizaci potopil. Temple tvrdí, že egyptská civilizace nemůže být mladší než 25,000 let. Trojská civilizace by se za zničení Atlantidy právě nacházela v době své slávy.

První den egyptského roku označuje objevení se Síria. Bohyně Isis byla známa jako bohyně hvězdy Sothis (Síria) a Isis se často zobrazovala, že jede na psu, což podtrhuje její spojitost se Psí hvězdou Síriem. Hvězda Sírius se tradičně nazývala „Domovem Isidiny duše“. Důvěrným průvodcem Isis byl bůh s psí hlavou Anubis. Sumerské texty zřetelně objasňují, že rovněž existoval vztah mezi Thothem (Hermem) a Psí hvězdou Síriem.

Co Robert Temple říká o sfinze, odporuje všem populárním teoriím, že tělo sfingy je tělo lva, ale přímo naopak, jak vyjasňuje prostou logikou: „Často se říká, že egyptská sfinga je velkou sochou lva s lidskou hlavou. Nevidím pro to žádný důvod. Před sto lety lidé se stejnou sebejistotou říkali, že sfinga je velká lidská hlava vyčuhující z písku. Nyní byla očištěna a můžeme vidět, že hlava je spojena se zvířecím tělem, a každý usuzuje, že se jedná o tělo lva. Nemá ale žádnou hřívu. Nemá ani vystupující svaly na hrudi nad předními tlapami, které se u soch lvů často vyskytují. Na konci ocasu není chomáč, který lvi mají, a který se u soch lvů rovněž objevuje. Ale nejvíce vypovídá to, že se zadní kyčle nápadně vypoukle nezvedají na úroveň zad. Záda sfingy jsou rovná. Pokud se však podíváte na egyptský hieroglyf písmene ‚r‘, uvidíte z profilu přikrčené tělo lva a uvědomíte si, že lvi se v Egyptě zobrazovali s obrovskými zadními kyčlemi, vystupujícími nad úroveň zad. Všichni říkáme, že sfinga je lev, protože nám to bylo řečeno, že se o lva jedná. Díváme se očima neznámých a anonymních lidí, kteří ‚říkají‘, že je to lev. Všichni jsme přijali informaci z druhé ruky, aniž bychom ověřili její platnost. Pokud tělo sfingy není tělo lva, co je to za tělo? Vypadá spíše jako tělo psa! Ztělesnění boha Anubise, který se zobrazoval jako psovitá šelma.“

Studium Roberta Templea dále přivedlo k víře, že původní hlava sfingy nebyla lidská, jako je tomu dnes, ale původně hlava psí. Všichni si můžeme všimnout, že existující hlava sfingy je neúměrně malá. Ti, co sfingu důkladně studovali v mnoha případech tvrdili, že hlava byla v určité době přetesána, možná, jak míní Temple, megalomanským faraonem do jeho vlastní podoby. Zrovna tak, jak rovněž poznamenává Temple, mohla být přetesána z podoby Anubise. Dává to dokonalý smysl, že původní sfinga byla sochou Anubise, psa čnícího nad egyptskou civilizací jako ochranná stráž. A smysl hodně dává i to, že sloužila jako symbol Černého slunce, představujícího samotnou kolébku života ve vesmíru. Možná nepříliš vzdálené budoucnosti zjistíme, že árijští Atlanťané a jejich bratranci Egypťané ve skutečnosti na tuto planetu  ve vzdálené minulosti doputovali z oblasti vesmíru kolem Psí hvězdy. Je rovněž zajímavé poznamenat, že všechny pyramidy v Egyptě, včetně sfingy, jsou umístěny v uspořádání Černého slunce.

V nacionálně socialistickém Německu existovala tajná společnost, známá jako „Řád Černého slunce“, která se pokoušela získat Svatý grál,ve skutečnosti známý jako Hermovy (Thothovy) smaragdové desky, které obsahují veškeré árijské vědění a původ lidstva. Věřili, že přístupem ke Grálu by mohli pracovat na vyvážení sil Dobra a Zla a vytvořit transdimenzionální vědomí. Řád Černého slunce byl vlastně tajnou společností v rámci Společnosti Thule, založené roku 1918. Thule je název hlavního města Hyperborey a dlouho se považovala za první  kolébku árijské civilizace. Dokonce o velkém bohu Apollónovi bylo známo, že pocházel z Hyperborey, než se vydal na jih, aby nalezl svůj chrám v Delfách. Dle legendy naučil Pythagora posvátnou geometrii Apollón. Dle pythagorejského učení se samotná Země objevuje z prázdnoty v centru; tuto prázdnotu znalo mnoho starověkých skupin, včetně Sumerů, jako Černé slunce.

Další tajná společnost Černého slunce byla známa jako společnost Vril, v níž panovala silná víra, že árijská rasa je vlastně biologickým potomkem Černého slunce. V prvé řade soudí, že existuje nekonečný paprsek světla, který vyzařuje z Černého slunce, je neviditelný lidskému oku, mnoho mystiků jej považuje za skutečný a mluví se o něm jako o Vnitřním světle božství. Tato životní síla, známá jako „energie Vril“ měla pocházet z Černého slunce, obrovské koule „Prima Materie“, která se prý nachází ve středu Země, poskytuje Vril-ya světlo a vyzařuje záření v podobě Vrilu. Sílu Vrilu nazývali staří pod různými jmény jako: Čchi, Ojas, Vril, astrální světlo, Ódin či ódické síly a orgonská energie.

Tajné společnosti soudí, že síla Vrilu by dokázala vyvolat nadlidskou moc, hrozivou mutaci ve vyvolených z lidské rasy, „nadčlověka“. Každý, kdo viděl německý NS propagační film „Triumf vůle“ a poslouchal a sledoval, jak německý vůdce promlouval, může se jen ptát sám sebe, zda Adolf Hitler sám nevládl sílou Vrilu, jíž si byl velmi dobře vědom. Hitler jednou poznamenal k jednomu ze svých pomocníků a bylo jasné, že nemluví o své armádě, když řekl: „Spatřil jsem nadčlověka a měl jsem z něho strach.“

Albert Pike,  Svrchovaný nejvyšší představitel skotského zednářského ritu, jednou prohlásil: „V přírodě se vyskytuje jistá nejmocnější síla, jejímž prostřednictví by jedinec, který by se jí nechal ovládnout a který by věděl, jak ji řídit, mohl převrátit a změnit tvář světa.“

Část nacionálně-socialistické německé armády známá jako „SS“ dostala toto jméno, jímž se tradičně nazýval zvláštní strážní oddíl, známý jako „Schutzstaffel“. Ve skutečnosti „SS“ tajně znamenalo „Schwarze Sonne“, což znamená německy „Černé slunce“.  Symbol Černého slunce „SS“ tvořily tři do kruhu uspořádané svastiky uvnitř dvojitého kruhu, tvořícího dvanáct zubatých slunečních paprsků, a tento vzor se nacházel na podlaze hradu Wewelsburg, hlavního velitelství „SS“. Vzor pocházel ze starověkého árijského znaku, který představoval kulatý stůl z artušovské legendy.

Hyperborea znamená doslovně „za póly“. Ačkoliv se považovala za kdysi fyzickou civilizaci zde na zemi, s Thule jako svým hlavním městem, ty nejtajnější společnosti ji nazírají, jakoby nebyla z této dimenze, jak napovídá její samotné jméno. Thule se považuje za bránu či portál do jiného světa, mimo naši pozemskou dimenzi.

V pythagorejském učení se země vynořuje z prázdnoty  v centru. Tuto prázdnotu mnoho starověkých skupin, včetně Sumerů, nazývalo jako Černé slunce. Thule je v tomto smyslu synonymem Černého slunce. Traduje se, že doba Hyperborey byla tehdy, když bohové kráčeli mezi lidmi. Člověka z Hyperborey popisuje „Henochova kniha“ (kapitoly CVI-CVII), „Jeho tělo bylo bílé jako sníh a rudé jako květ růže; a vlasy na hlavě i její pokožku měl bílou jako vlna; a jeho oči byly krásné.“ V Thule žili „vědci, velekněží a dvanáct členů Nejvyššího ritu.“

Jméno Artuš z legendy o králi Artušovi se odvozuje od slov Arcturus či Arktos. Arktos znamená doslova ‚medvěd‘, a protože Velká Medvědice (souhvězdí Medvědice, které zahrnuje Velký vůz) se nachází na severní obloze, rovněž označuje onen směr. ‚Medvěd‘ [bear] se odvozuje od jména ‚Bor‘ (Wotanův otec), odkud se odvozují slova Hyperborea či borealis. Samotné slovo Arcturus znamená „medvědí hlídku“. Představuje „stráž nad póly“, což se týká bdění nad morfogenetickou sítí. Z knihy „Legenda o Altazarovi“.

Slunce, které vidíme nad sebou na obloze je pouze odrazem od vod času. Je to náš maják, k němuž máme směřovat. Avšak za naším sluncem, Měsícem či tímto světem jest slunce zářící ještě jasněji, čekající na náš návrat. Do té chvíle následujte zlatou cestu po vlnkách, ta nás povede domů.

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: