Skip to content

Dynasofie – Podstata a úpadek civilizace I

Červen 1, 2015
by

Historici tradičně chápou oblast lidské aktivity po tisíciletí jako ‚lineární‘, což znamená, že události  probíhají  kauzálně od dávných časů do současnosti  a že my v moderním světě jsme do jisté míry nutně ovlivněni tím, co nám předcházelo. S tímto chápáním se pojí představa, že moderní věk, jakožto dědic věků minulých, musí být nadřazen uplynulým věkům věděním, poučením před pověrou, osobní svobodou  a materiálním blahobytem. Nepochybně lze tento názor nějak oprávnit, avšak někomu, kdo je jím plně naočkovaný z neznalosti minulosti, se úžasem až zatají dech, když se dozví, čeho se dosáhlo ve starověku. Jen seznam helénských úspěchů by zahrnoval používání pák, jeřábů, šroubů a ozubených kol ve starověkém řeckém průmyslu, populární zábavu s loutkami v automatických divadlech, válečné stroje pracující na stlačený vzduch, dokonce automatické otevírání dveří a pračky, které dávkovaly vodu a minerální mýdlo. Pokud jde o vědu, původním objevitelem faktu, že Země obíhá kolem slunce, byl 1800 let před Koperníkem Aristarchus. Průměr Země, o níž se vědělo, že je kulatá, odhadl Eratosthenes, který se spletl jen o osmnáct kilometrů. Anaxomandes  diskutoval o evoluci života z nižších forem dlouho před Charlesem Darwinem a Démokritos spekuloval o atomové povaze hmoty. Školy helénistického období podporoval stát a v alexandrijském muzeum se pořádaly přednášky o astronomii, geografii, fyzice, matematice, botanice, zoologii, anatomii a medicíně, kde se prováděl vivisekcí výzkum na zvířatech. Alexandrijci ve svých laboratořích objevili nervy a zjistili, že mozek ovládá končetiny, což věděli již staří Egypťané. V rané Periklově době prosazovali intelektuální svobodu sofisté, kteří otevřeně kárali staré náboženství a hledali přírodní příčiny pozemských a nebeských jevů. Pro muže, kteří nebyli otroky, dosáhlo rozvíjení jedince svého vrcholu v řeckých městských státech, kde se vykonávala demokratická vláda spolu s placenými soudci. Když přišli na scénu Římané, na stavbu silnic, mostů a akvaduktů se organizovaly společnosti, které denně prodávaly podíly veřejnosti, jak je tomu na moderních burzách cenných papírů. Stalo se běžné bydlení v apartmánech. Šťastnější obchodníci a bankéři vyzdobili své domy tím nejlepším nábytkem, koberci a závěsy, a používali zdobné bronzové nádobí, vany a sanitární vymoženosti. Nákladnější dům míval kachlové potrubí pro rozvod horkého vzduchu do obývacích pokojů.

Znovu a znovu na různých geografických územích dospěly k pozoruhodným úspěchům rozličné a oddělené společnosti, společnosti, které lineární historik shrne jako „starověký svět“. Dle toho je tedy „moderní svět“ přímým dědicem onoho výjimečného pokroku učiněného v uplynulém velkém věku neznalosti,  bez ohledu na významnou rozdílnost mezi koncepty Západu a koncepty uplynulých věků. Takové rozdíly se týkají např. našeho západního názoru na prostor, který by starověkému Řekovi připadal zvláštní. Tam kde přemýšlíme o rovné čáře jako „nejkratší vzdálenosti mezi dvěma body“, by to pro řeckou mysl byla hrana bloku. Řeka se týkalo to nejbližší, smyslové „teď a tady“. Proto patřila k nejoblíbenější umělecké formě starověkého Řecka socha, kdežto na Západě je to hudba. Jak odlišný je základní rozhled těchto dvou společností, přesto se antický svět považuje za přímého předchůdce Západu. Podobně se Západ podstatně odlišuje od Indie, která se nikdy nezajímala o čas a nikdy z ní nevzešel žádný historik. V kontrastu s tím se starověký Egypt staral o čas plně a prchavý vliv časové jednosměrnosti podstatně přispěl k obřím chodbám a sochám, které byly určeny pouze k pohledu zepředu. Starověké civilizace se ve svých psychologických základech pozoruhodně odlišovaly od sebe navzájem i od moderního Západu, který musí být v tomto ohledu považován za svébytný útvar.

Každá civilizace vedla svůj jedinečný život, a tam, kde je život, je také smrt. Pro zběžně vzdělané dochází k zničení velké civilizace tak, že ji napadnou hordy barbarů, a asi jim vytane na mysli příklad Říma, nebo prostřednictvím války, která ukončila říše Aztéků a Kartáginců, a čemuž lze snadno věřit zvláště v dnešní době atomových zbraní. Tento oblíbený názor samozřejmě obsahuje zrnko faktu, ale nemá pravdivé jádro, jakož by každý informovaný historik pohotově souhlasil s Toynbeeho komentářem, že z 21 událostí, kdy vznikla nějaká civilizace, 19 civilizací zaniklo ne z důvodu dobytí, ale vyprchání podstaty zevnitř. Jinými slovy, tam, kde došlo k vymazání civilizace ze světa, bychom měli nejprve hledat důkazy o úpadku v její struktuře, protože toto je hádanka: velké společnosti minulosti samy projevovaly jako živé organismy kulturní úpadek, když se jejich instituce staly bezduchými, formálními, hierarchickými, bezcitnými skořápkami, kterým méně intelektuálské, ale důraznější národy udělaly konečnou službu.

Docházíme tak k novému poznání, že každá civilizace minulosti má nejen vlastní jedinečný charakter, ale po období síly a růstu každá zakusila vlastní vnitřní oslabení a smrt. S tímto vědomím vzorec historie ztrácí svou ‚lineárnost‘ a jeví se jako cykly; což nás automaticky vede k otázce ohledně Západu. Je také předmětem téže vyhlídky na vnitřní rozklad? Není žádný důvod, aby byl ‚lineární‘ pohled nadřazený. Je pro nás pohodlný, protože bez ohledu na stávající podmínky se můžeme těšit na stále se zlepšující budoucnost. Není nic jistějšího než pokrok; historie to dokazuje. Náš optimismus a sebejistota se však otřesou ve chvíli, kdy si uvědomíme, že moderní civilizace by mohla být stejně smrtelná jako antické civilizace, jejichž kostry jsou roztroušeny po krajině našeho světa.

Reklamy
One Comment leave one →
  1. Červen 1, 2015 22:55

    Tož Západ opravdu pokročil nejdál. Jeho současnou fázi kdysi někdo přirovnal k hnití mrtvoly.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: