Skip to content

Navždy lesy zpívají

Únor 14, 2015
by

Nejprve něco hudby k navození nálady.

Život je v jistém smyslu jako zkouška na smrt a smrt je première života. Nezjistíte, zda váš život přispěl k vaší Cti [česky] nebo ne, dokud nezemřete, a až budete umírat, všechny události vašeho života se smrsknout do onoho jediného momentu smrti. Nečestný může být jaksi napraven úctu zasluhující smrtí a čestný život může být nečestnou smrtí poskvrněn.

Ôðinn/Woden/Wotan/WôðanaR/Wôþanaz, alias Hermés:

 images-25

V mnoha ohledech nejsem moc dobrou lidskou bytostí. Dělám špatně tolik věcí, které neznám, o kterých si myslím, že je znám, ale ve skutečnosti ne, a  o kterých si myslím, že je dělám dobře, ale ve skutečnosti ne. V mnoha ohledech postrádám iniciativu a musím být přinucen, abych se posunul dál. Ve vztahu k druhým dokážu být velmi netrpělivý a netolerantní, ale zároveň očekávám, že titíž budou shovívaví a tolerantní vůči mně. Určitě používám dvojí metr. Reaguji příliš silně vůči veškerému protivenství a nejen působím agresivně, ale skutečně agresivní jsem. Jsem «povoláním paranoik», což znamená, že vlastně paranoik nejsem, ale chovám se tak; ideologicky mám sklon věřit, že všichni a všechno na tomto světě jsou mým nepřítelem, dokud se neprokáže opak, a dělám všechno možné, abych se ve všech ohledech připravil na obranu. Věřím v násilí jako prostředek k řešení problémů; vím, že násilí je jen velmi neinteligentní způsob komunikace, ale nemám dostatek trpělivosti, abych jinými způsoby komunikoval s hlupáky nebo se o to pokoušel; je to plýtvání mým časem. Často se směju vlastním vtipům. Jsem hrozivý ztroskotanec a v mnoha případech se raději uchýlím k podvodu, než abych prohrál. Jsem rovněž hrozivý vítěz, ale vlastně jen ve vztahu k jedincům, které nemám rád. Když jsem někomu takovému vystaven, mám sklon žít dle tohoto pravidla; «Nejdůležitější není zvítězit, ale poraženého pokořit». Nemám rád druhé lidi. Dokonce byste mohli říci, že se většiny lidských bytostí bojím, zvláště pokud mne mají rády; kdysi jsem strávil celý rok ve vězeňské cele, 24 hodin denně, a opouštěl jsem ji, pouze abych si za dveřmi vyzvedl svůj oběd, nicméně stále považuju dobu, kdy jsem byl obklopen druhými vězni, kteří mne měli rádi, mluvili se mnou a mysleli si, že jsem bezva, za nejvíce traumatizující z mého pobytu ve vězení. Pokud jsem přinucen, dokážu udělat cokoliv v jakýmkoliv nástrojen, ale všechno dělám špatně. Často ničím elektrické věci jen svou pouhou přítomností. Ano, nedělám si legraci; např. počítač může dobře fungovat, dokud se ho nepokusím použít, pak přestane fungovat, dokud neodejdu a vše náhle fungovat znovu začne. V minulosti jsem to žertem vysvětloval; «Mám elektromagnetickou hlavu». Vždy si myslím, že všechno je u mě mnohem horší než u kohokoliv jiného; např. když jsme manželka a já oba nemocní, jsem přesvědčen, že trpím víc než ona, ačkoliv máme oba úplně stejnou nemoc. Rovněž jsem velice protivný, když jsem nemocný; ukňouraný a sebelítostný (raději mám pořádné zranění než nemoc). Jsem příliš upřímný, což samozřejmě znamená, že umím být hrubý a necitlivý vůči pocitům druhých, a taky často jsem…. a nezajímá mě to. Jsem egoista a egocentrik a umím být extrémně cynický. Přemýšlím ve větším celku a nezajímám se moc o detaily; pokud nějaký přistěhovalec zavraždí evropské dítě, pomyslím si; «Skvělé! Z dlouhodobého hlediska nám to pomůže, protože krutost přistěhovalcům otevře oči více Evropanům». Taky umím být krutý. Pokud bych měl na někoho vystřelit, víc bych si dělal starost o svou pověst střelce, než o osud terče.

Domnívám se, že někdy potřebujete být v jisté souvislosti zlou lidskou bytostí, abyste vlastně byli velice dobrou a hodnotnou lidskou bytostí v souvislostech jiných a důležitějších. Nejsem psychopat, dokonce jsem podstoupil psychiatrické testy (kvůli svému věznění a sovětsko-norský režim selhal v pokusu prezentovat mě jako nesvéprávného), které ukázaly, že k psychopatovi ani nemám blízko, nicméně si myslím, že muži, kteří mění svět, musí jednat, mluvit a chovat se způsobem, který běžné lidi vede k tomu, že je považují za šílence a psychopaty. Tito muži musí být v jistém kontextu či většině z nich ubohé lidské bytosti, aby rozvíjeli schopnosti potřebné k tomu, aby skutečně pomohli změnit svět. Přirozeně si nemyslím, že sám svět změním, ale nejsem sám v tom, kdo je užitečný, protože jsem v tolika ohledech ubohá lidská bytost, a my všichni máme podíl a vlečeme větší břímě, než bychom byli schopni každý sám.

Loki a Sigyn:

loki_by_mc3a5rten_eskil_winge_1890

Pokud jde o Čest, musím říci, že jsem se jsem se mnohokrát v životě zachoval nepoctivě. Někdy nešťastnou náhodou, někdy ze zbabělosti, ale většinou z čisté nevědomosti. Můžete mě za to kritizovat, jestli chcete, ale co jiného můžeme očekávat, když  jsem – stejně jako vy ostatní  – vyrůstal ve skrz naskrz nemocné společnosti, vybudované a založené na podvodu, zbabělosti, lžích, hlouposti a nevědomosti? Rostou snad květiny v suchém pouštím písku? Rostou stromy tam, kde není skoro žádná půda? Rostou rostliny bez vody? Ještě na sebe můžu být hrdý, že jsem se choval čestně tolikrát a ještě většinou doby, navzdory době, v níž jsem vyrůstal a navzdory tomu, co mi říkali ti kolem mne.

Běda! Čest a čestné chování je někdy to, co musíme učit my sami; musíme se ho učit ze skrytých zdrojů zapsaných v zapomenutých a někdy cizích jazycích. Musíme ho nacházet v trávě, když sami jdeme po zarostlých stezkách. Ano, máme své instinkty, které nám říkají, že je něco špatně v tom, co nám opakuje generace našich rodičů, ale pouze naše instinkty nám mohou tolik pomoci. Ještě se ve velké míře potřebujeme učit, jak být čestní a chovat se čestně, a musíme tak činit v rozporu se svými rodiči, svými učiteli ve škole, všemi dostupnými baviči a taky všemi lektory ve vyšším vzdělání – a někdy dokonce se svými druhy.

Kdybychom bývali měli příležitost narodit se ve společnostech, kde by každou úroveň společnosti prostupovaly Čest a přání být čestným, spíše než sobecké přesvědčení, zákon a strach z trestu, bývali bychom dnes jiní. Naše prostředí by bývalo bylo jiné, naše těla a mysli méně zjizvené a zbité; náš duch rozvinutější, silnější, vyvinutější a dokonalejší.

Nemějte strach, pokud také nesete vědomí svých selhání v minulosti; neznamená to, že jste méně hodnotní či méněcennější než vaši předci; znamená to jen, že jste květiny zasazené v suchém písku nebo strom zasazený tam, kde není dostatek půdy nebo nějaká jiná rostlina, jež nebyla nikdy zalévána. Buďte místo toho hrdí na svou schopnost porozumění Cti našich předků. Nepociťujte lítost nad tím, že se posouváte vpřed tak pomalu; plavete proti proudu, vírem nevědomosti, antievropského rasismu, přesvědčení, zbabělosti, krutosti, nečestnosti a nenávisti! Nepociťujte lítost nad tím, že jste špinaví; žijete v páchnoucí bažině. Jak byste mohli nebýt?

Snad jsme do jisté míry ztraceni; snad jsme zlomené lidské bytosti, přemožené, pokřivené a prokleté věkem, v němž žijeme, a proradností generace našich předků, neměli bychom se však vzdávat; můžeme vzít svá semena a prostě se ujistit, že je nezasadíme do suchého písku nebo tam, kde je moc málo půdy nebo je příliš suchá. Místo toho můžeme svá semena zasadit do dobré a úrodné pohanské půdy. Na svém odalském majetku. V pohanské Evropě. Prospěje to nám všem; i těm, kteří během toho zemřou, protože stejně jako jsme my našimi předky, jsou naši potomci námi.

Vtělené Zlo:

ephod

Strhněte synagogu vrhající stín na celou Evropu! Odhalte (svobodo-) zednáře, kteří se ze všech sil pokoušejí ji ještě zvětšit! Vyžeňte toho démona v černém hábitu, šířícímu svůj odporný jed v našem domově a očištětě Evropu od všeho, co sem nepatří! Evropa se nám vrátí; Hrdá, Ctihodná, Čistá a Vznešená!

Skandinávie je ‘země u moře’ (-awiô [moderně: -avia]), pojmenovaná po bohu lovu, Skanþe (genitiv: Skanþin), známém jako bohyně (Skaði) ve vikinské době, a pro budoucnost Evropy je, dle mého názoru, správné rovněž oslavovat jeho a v této souvislosti zvláště jeho. Protože všichni víme, že Divoká honba možná brzy započne. Připravte se na to! HailaR Skanþe – bohu lovu! HailaR TîwaR – bohu války! HailaR WôðanaR – bohu mrtvých!

Varg Vikernes

5. června 2013

přeloženo z: www.thuleanperspective.com

Reklamy
komentářů 5 leave one →
 1. B.S. permalink
  Únor 18, 2015 01:55

  morgarath ; pro navození nálady doporučuji trochu vážné hudby z odkazu níže, finále a pointa klipu mi moc nesedí ale ta atmosféra stojí za to.

 2. Pustevnik permalink
  Únor 16, 2015 22:56

  „Burzum – Sôlbj…“ Účet YouTube spojený s tímto videem byl zrušen z důvodu opakovaných oznámení třetích stran ohledně porušování autorských práv.

 3. morgarath permalink
  Únor 14, 2015 20:03

  Wolf: ano, většinou je to tak, většinou se lidé snaží dělat lepšími před druhými. Chce to hodně odvahy, tohle veřejně přiznat.
  Je tam hodně vět, které dokážou zaujmout. Ta o pověsti střelce mě opravdu rozesmála ;-)

  btw: nějak nefunguje odkaz na hudbu k navození nálady, nebo mě na telefonu to nejde. Na počítači jsem to ještě nezkoušel.

 4. Únor 14, 2015 18:46

  morgarath: Tento článek na mě působí jako dosti otevřená Vargova zpověď. Většinou se lidé před druhými spíše snaží dělat lepšími, než aby veřejně mluvili o svých nedostatcích či chybách.
  Mě zase zaujala tato věta: „Domnívám se, že někdy potřebujete být v jisté souvislosti zlou lidskou bytostí, abyste vlastně byli velice dobrou a hodnotnou lidskou bytostí v souvislostech jiných a důležitějších.“
  Opravdu mi připadá, že ti, co se zaštiťují svou širokou tolerancí a svými vysokými hodnotami jsou ve skutečnosti spíše pokrytci a často lidé vlastně netolerantní.

 5. morgarath permalink
  Únor 14, 2015 12:35

  Skvělé! Jeden z nejlepších Vargových článků ;-)

  „Taky umím být krutý. Pokud bych měl na někoho vystřelit, víc bych si dělal starost o svou pověst střelce, než o osud terče.“ – dost dobrý :-D

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: