Skip to content

Dynasofie – Racionální etika V

Listopad 29, 2014
by

Tradiční motivy pro náboženskou oddanost, mít odměnu ‚na onom světě,‘ nemůže být motivací racionálního věřícího, jenž si může být jistý pouze svým rozumem a smysly. S Racionální etikou se ‚dobré‘ skutky nekonají kvůli odměně duchovní spásy nebo aby se projevila víra, ale na základě inteligentní úvahy, a protože racionalita nepředpokládá žádný ráj, jenž se po smrti zdědí, ten jediný možný mohou vybudovat jen živí, racionální věřící nejsou lidmi, kteří se pasivně odlučují od tohoto materiálního světa v naději na nějaký lepší, duchovní. Jako jedinci odvozujeme blaho z podílení se na prospívajícím a zdravém celku; proto racionální zasvěcení se našemu lidskému zdokonalování, založenému na uznání vyššího stavu lidství, poskytuje racionálnímu věřícímu dostatečnou motivaci. Tento etický cíl rozvíjejícího se lidského a sociálního celku nemá žádný vztah k modernímu ideálu ‚růstu‘ a s ním spojovanému fetiši ‚štěstí člověka‘, který ve velkém měřítku znamená prostě širší osvobození od snahy provázené orgiemi uspokojování potřeby. Nezbytnou je vůle obětovat se naplňování vznešenějšího lidstva a bojovat proti přirozené a v celém řádu přítomné tendenci degenerovat, neboť to je primárně lidská vůle, kterou spatřujeme v kulturním úsilí, jež se projevuje v průběhu civilizace.

Povinnosti uložené Racionální etikou se trochu odlišují od původních morálních principů, jak je vykládají tradiční náboženství, jakmile se z nich sloupnou mystické ozdůbky. Navíc vycházejí ze zdravého rozumu a našeho prostého ohledu na lidstvo a pravděpodobně nevyžadují vysvětlování, nicméně kvůli završení bude obecně stanoveno:

1)  Plně chápat podstatu racionality v etice, znamenající charakter etiky jako rozšíření tvořivého principu na lidské záležitosti; to, stejně jako veškeré tvoření, nevyhnutelně vyžaduje snahu, protože Zákon Regrese je zákonem nejpravděpodobnějšího. Jakmile se toto pochopí, následuje vše ostatní a v hodině pochybností se člověk nemusí utíkat  k žádné bibli či doktríně.

2)  Být na sebe hrdý, aby se mohly plně rozvinout dovednosti mysli a těla. Osvojte si vhodné zdravé návyky, pokud jde o jídlo, cvičení a odpočinek; nikdy svéhlavě nezneužívat tělo a zvláště nikdy nedovolit, aby bylo ovládáno nějakou drogou. Buďte skromní a tvořivou prací se snažte zlepšit finanční stav. Ať inteligence vládne nad emocemi. Stanovte si intelektuální i fyzické výzvy.

3)  Být hrdý na své dědictví, jak biologické, tak kulturní. Jedno logicky vyplývá z druhého, protože pokud by naši  předkové byli odlišní, nebyli bychom dnes tím, čím jako jedinci jsme. Podobně my máme povinnost předat dál ono dědictví vychováním zdravého potomstva.

4)  Prosazovat blaho všeho čestného života. To zahrnuje společenství, národ, rasu, lidstvo a ještě víc: celkový ekosystém, který je dnes ohrožen hrabivostí a znečištěním. Být součástí světa, a ne z něj  utíkat. Pokud má někdo zvláštní schpnosti, měly by se upotřebit pro rozvoj lidstva.

5)  Nemít soucit s lidmi, kteří  svévolně vedou zhýralý či příživnický život; ale projevovat ho vůči těm, kteří trpí proměnlivostí štěstěny, silní by měli chránit slabé.

Racionální etika se nevyjadřuje k existenci duchovního světa ve smyslu života po smrti, ani to není nutné. Záleží na rozhodnutí jedince, protože to patří čistě do sféry spekulací, a lidé budou vždy spekulovat ohledně neznáma a ještě více ohledně nepoznatelného. Zda život po smrti existuje či ne, zasahuje do Racionální etiky jen málo, protože dospěli ke stejným závěrům, jak je ve věci etického chování učí hlavní náboženství. Pokud by se taková spekulace náhodou prokázala pravdivou a člověk poctivě sledoval správnou cestu, jistě mu nezůstanou Brány z perel uzavřeny kvůli nedokazatelný a subjektivním, často směšným dogmatům.  U Racionální etiky se už předem předpokládá odklon od tradičního náboženství, který v podstatě představuje odkon od myšlení doby kamenné. Zároveň vědecká perspektiva, která demonstruje, že lidská svoboda a ‚štěstí‘ neslouží jako základ etiky je v přímém protikladu k liberálnímu humanismu. Co se náboženskému mystikovi i povolnému liberálovi nedaří nám vštípit, je rozlišení  obsažené v kulturním snažení. Když se zajistí ustavení onoho snažení, pak ráje, které nabízí tradiční náboženství, se mohou stát skutečností, ne ve fantazijním světě, ale na jediném důležitém světě: světě, který zažíváme.

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: