Skip to content

Principiální změna na rozhraní věků – vznik nepřirozenosti

Listopad 23, 2014

Nadčasový humanismusPodkapitolka z knihy Václava Podrackého Nadčasový humanismus aneb byli jsme a budem, vydané roku 2010 nakladatelstvím Marek Belza.

Nemám-li začít někde uprostřed, stěžovat si na nemravnosti dnešní doby a tvrdit, že všechny nedostatky včetně nízké porodnosti, rozpadu rodin či promiskuity jsou dílem nemorálního myšlení, které se prostě „odněkud vzalo“, že jen tak „nějak sám od sebe“ nastal odklon od křesťanských hodnot, a tím že to všechno je způsobeno, musím zjišťovat opravdu ono jedno podstatné. Co se naprosto změnilo od doby, kdy rodiny ještě měly čtyři děti a nedevastovala se příroda?

Na přelomu třetího tisíciletí nastává nový věk. Změnilo se úplně vše, stará pravidla přestávají platit. Vše dostává jiný charakter. Co je však zcela jasně viditelné a všemu společné je nepřirozenost. Přirozené biologické funkce jsou již v rozporu s životním stylem. Člověk se zcela vymkl přirozenému prostředí, život se stává nepřirozeným.

Lidé zvyklí dnes na cestování po světě, na večírky s přáteli, na náročné zaměstnání vyžadující vysoké nasazení, na život mezi autem, počítačem a postelí, by se měli najednou starat o dítě, tedy o tvora, který chce stálou pozornost, dělá nepořádek, slintá, řve, vyžaduje chování na rukou, neposlouchá, aby spal, když je maminka unavená, a chce lásku, která už není samozřejmostí. Do dřívějších poměrů takové chování lépe zapadalo a lidé k němu neměli takový odpor, protože byli zvyklí práci, nevyžadovali sterilní čistotu, ale hlavně rodiče byli mladí, nezhýčkaní a přizpůsobiví.

Ale vyumělkovaný život není jen ve vztahu k dětem a jejich přirozenosti prosazované už dnes v nepřirozeném světě. Je to překonávání vzdáleností výhradně dopravním prostředkem, konzumace potravin, které by už na poli nevyrostly bez přívalu chemických přípravků, bydlení v domech se stálou teplotou, v klimatizovaných místnostech bez přirozené mikroflóry, atd. Odpoutáním se od přirozenosti se dostává život do konfliktu s těmi záležitostmi, které ještě přirozenost vyžadují a mít musí. Nejtragičtější je, že jednou z nich je mateřství, ale další je též péče o nemocné a staré lidi. Jenže staří a nemocní tu prostě jsou a nelze se jich zbavit. Jinak je to s dětmi. Prostředky jak technické, tak morální, dnes umožňují, aby se problém dětí řešil jednoduše – prostě se nenarodí. To je nepřirozený stav. Tak se nepřirozenost prohlubuje ajedna podmiňuje druhou. Nastává spontánní proces nepřirozenosti.

Když člověk v zájmu svého prospěchu začal vytvářet pro sebe nepřirozený život, vyvstala otázka, je-li takový život nadčasový, tj. trvale udržitelný. Jsou všechny aspekty nepřirozeného života životaschopné? Je možno se zcela odpoutat od přírody, od té „zlé staré čarodějnice“, jak ji nazývali někteří vědci bojující proti přírodě v zájmu člověka? Když byl vyhlášen přírodě boj, kdo zvítězí? Vždyť člověk je také tvor do přírody zasazený jako její součást a svých biologických daností se zbavit nemůže!

Člověk se stal hlavním aktérem změn procesů biologických a fyzikálních na celé planetě. V jeho rukou je osud planety. Vyhlásil boj přírodě a přirozenosti vůbec, ale jen některé povrchní jevy vykazují znaky vítězství. Změnilo se řízení světa. Člověk svým nedokonalým rozumem ovládá prostředky ke zničení biosféry včetně vlastního druhu. Nemyslím si, že by destrukci provedl nějakou zbraní, která by zahubila akt éra zároveň s objektem útoku, ale spíše postupně v zájmu svého blahobytu, který se stal modlou.

Pokud příroda ovládala člověka, bylo samozřejmé, že i v nepříznivých podmínkách se budou rodit děti, že nízkou úrovní technických prostředků není možné ničit přírodu a vyčerpávat nadměrně neobnovitelné suroviny. Do té doby bylo vše přirozené, přirozené procesy fungovaly, člověk udržoval svoje schopnosti a zdraví, přes všechny války a katastrofy nebyla existence lidského rodu ohrožena. Jakmile přirozené zákonitosti člověk překonal (bod nepřirozenosti) a začal ovládat přírodu sám, začal ji ničit a zároveň ztratil schopnosti ke svému životu. Je to tedy nepřirozený stav, který, přirozeně chápáno, nemůže zůstat, musí se změnit. Ale nemůžeme se vymlouvat na technické prostředky, které člověk má, že ony za to mohou. Podstatná je vždy lidská vůle prostředky ovládající.

Převzetí řízení principiálních procesů na naší planetě z rukou přírodních zákonů do rukou člověka nazývám procesem nepřirozenosti, probíhajícím od určité doby, kterou lze nazvat bodem nepřirozenosti, prováděné určitou technikou, kterou nazývám technikou nepřirozenosti, a řízenou určitými pravidly a idejemi, které nazývám filozofií nepřirozenosti. Proces nepřirozenostije spontánní, není vědomě řízen lidskými institucemi. Funguje nezávisle na lidských vlastnostech od bodu, kdy se člověk stal vládcem, aniž by se změnil. Proces obvykle nemusí být vnímán a může být považován za přirozený. Nepřirozenost je v odloučení od přírodních zákonů, které člověk svým nedokonalým rozumem není schopen nahradit. V bodě nepřirozenosti se spontánnost a přirozenost, původně shodně působící, rozešly. Přirozenost zanikla, ale spontánní vývoj pokračoval už nepřirozeně.

Nelze změnit nejvyšší vrstvu (sloj) přírodních zákonů, které jsou člověkem neovlivnitelné, a pokud se jim člověk nepřizpůsobí, zanikne. Člověk je prostě stále jen jedním z tvorů na této zemi a platí pro něj nesmlouvavé kosmické principy, které nezmění tím, že si jich nebude všímat v domnění, že si může dělat, co se mu zlíbí (třeba že bude chovat psy místo dětí).

Reklamy
One Comment leave one →
  1. teil2 permalink
    Listopad 25, 2014 02:52

    Zajímavě vybrané téma. Obecně svědčí o tom, že zde zřejmě nezmizel určitý odstín ve vnímání reality. Jinak co se týče obsahu, tak by se daly najít tak dvě tři věty, ve kterých se s autorem shodnu.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: