Skip to content

Dynasofie – Racionální etika III

Červenec 11, 2014
by

Od našeho základního chápání podstaty hmoty můžeme analogicky proniknout k podstatě člověka. To, co lidé cítí jako dobré chování, je takové, které slouží jako prostředek k udržování či vytváření vyššího stavu lidství. Dobrá osoba je očividně ta, jejíž konání napomáhá rozvíjení dobré existence své rodiny, přátel, komunity a společnosti, všech nezbytně tvořivých snah proti zákonu regrese v lidských podmínkách. V této skupině se stávají významnými lidoví vůdci, když dojde k porážce sociálního rozkladu a tyranie, vynálezci a objevy, které zajišťují lidstvu lepší materiální existenci, myslitelé, kteří pozvedávají naše chápání, a morální filozofové, kteří kritizují naše zvířecí vlastnosti. A protože chování, které je dobré, je původcem postupu k vyššímu uspořádání, jež se projevuje jako vylepšené lidství, je tento proces možný pouze prostřednictvím úsilí, tj. vynaložením energie.             

Analýza morálky je nyní jasná. Lidská bytost zdědila hodně z instinktů a vášní zvířete, které byly pro přežití zvířete nepostradatelnými, ale pokud se tyto nacházejí v člověku, mohou být příčinou pustošení, destrukce a neurózy. Evoluce znamená vývoj života od stavu, kdy je přežití záležitostí náhody s vysokým stupněm závislosti na prostředí. Je to proces, pomocí něhož zvířata získávají míru svobody dle libovůle přírody, a moderní lidé získali či získávají nad svým prostředím úplnou vládu. Lze tedy vznést otázku, zda evoluční proces již skončil u dnešního člověka jakožto svého finálního produktu. Vláda nad vnějším prostředím prostě signalizovala konec evoluce zvířete; co zůstává, je evoluce člověka, která znamená kontrolu nad vnitřním prostředím. Morální chování neznamená nic víc, než tuto vnitřní kontrolu emocionální, zvířecí součásti lidské podstaty, která vyžaduje energii jako při snaze o sebeovládání, když je vyvolán hněv. Lidskost nemůže sama dále růst v evolučním měřítku tím, že budou vymýšleny stále sofistikovanější mechanismy; lze toho dosáhnout pouze silou vnitřní vůle, která dává najevo vládu mozku nad vášněmi, které vládnou zvířeti, a tímto se získává svoboda, která je v říši zvířat neznámá. Nenasytnost, chtivost a egoismus nejsou racionální pudy; patří striktně do emoční, a tudíž do zvířecí sféry. Čistě tělesná osoba má malou kontrolu mozku nad city a tužbami, podobně jak je tomu u zvířete. Protože je nemorální osoba blíže zvířeti, má charakter nižšího řádu než osoba ctnostná.

Nesmí to však být chápáno tak, že je morálkou míněno eliminování emocí, které by zautomatizovalo citlivé lidské prožívání. Abychom chápání tohoto tématu zestručnili, vezmeme si za příklad hlad. Lidská potřeba jídla je tělesná, a odpírat tuto potřebu dlouhým půstem je pro tělo zhoubné. Ačkoliv je půst zhoubný, není považován za nemorální, některé sekty jej dokonce praktikují během náboženských cvičení. Obezita je na druhou stranu pro tělo také zhoubná, ale navíc s sebou nese náznak morální slabosti. Proč tento rozdíl, pokud je obojí zhoubné? Zatímco asketové praktikují ovládání svého těla prostřednictvím mozku, obézní lidé podlehli zvířecí žádostivosti. Má se tím však jen vyjádřit, že obezita je nemorální, ne že asketa koná morálně, když praktikuje sebekázeň, jež překračuje hranici toho, co je považováno za účelné. Ve stejném smyslu platí, že popírat či podkopávat emoční stránku života je také zhoubné. Právě jako moderní lidé působí na svůj vnější svět zhoubně, když uplatňují kontrolu bez úcty k přírody a prostředí a tím pro sebe vyvolávají strašlivé následky, činí tak i pokud jde o vnitřní podstatu. Disciplína emocionálního já znamená spíše usměrňování než popírání instinktů, nám vlastních z naší evoluční minulosti, a tímto způsobem mohou tvořivé činnosti získat nesmírný impuls odvozený ze zapojení emocí. Stejně jako můžeme vnést do vnější podstaty více krásy prostřednictvím parků či zahrad, tak můžem ovládáním vnitřní podstaty také zkrášlovat a tvořivě vyjadřovat ony kultivované pocity. Existuje tedy velká podobnost mezi nejširší interpretací morálky a kulturního snažení. Oba vyjadřují vnitřní ovládnutí, jež svět zvířat nezná.

Naopak, špatné chování značí chování, které jedná v souladu se zákonem regrese, tj. chování, které je sobecky motivované, bez sociálního užitku, které je parazitické a spojené s nedostatkem osobního úspěchu. Současně znamená nulové úsilí v tvořivé činnosti; zloděj neprodukuje nic kromě neštěstí pro ty, z jejichž práce vzešla odměna. Zlí lidé z povahy věci nevyhnutelně zapříčiňují škodu a zkázu, a protože bez tvořivého úsilí je osudem světa regrese, jsou zástupci úpadku působícího v čase. Toto chápání zla není objevem Racionální etiky, protože jde o intuitivní pocit již od úsvitu lidstva. Egyptský bůh Sét byl take bohem chaosu. Smyslem není, že zákon regrese je příčinou zla, ale spíše, že zlo je naší interpretací lidského konání, vedoucího k zmatku ve světě. Mysl je vytvořena tak, aby reagovala na takové chování pocitově, ne analyticky. Dobro a zlo jsou koncepty mysli, tak jako krása. Jako interpretujeme vysoký stupeň prostorového řádu jako krásu, interpretujeme zástupce zákona regrese jako zlo.

Tak se vysvětluje, že neexistující potřeba zosobněného dobra a zla, v které lidé začali věřit, se odvozuje od duchovního světa. “Dobré” chování je jednoduše chování, které porušuje zákon regrese v lidských záležitostech, které funguje v souladu s kosmickým stvořením, tvoří řád a musí nutně vyžadovat energii ve formě snažení a úsilí. “Zlé” chování je takové, které se vydává snadnou cestou k dezintegraci, pravděpodobné v čase. V tomto chápání není nic duchovního či metafyzického, není třeba vyvolávat “vyšší” síly z neviditelného světa; chápání je jednoduchý čin, každodenní intelligence, ne hluboká a neproniknutelná víra. Samozřejmě bychom stale mohli předpokládát tajemné síly za dobrem a zlem, ale po racionálním vysvětlení se takové názory stávají přebytečné.

Reklamy
One Comment leave one →
  1. S.S.K. permalink
    Červenec 12, 2014 23:01

    Dobrej článek a inspirativní vhled autora do problematiky dobro – zlo.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: