Skip to content

Hyperborejské sny

Červen 10, 2014
by

Obrázek neandrtálce jakožto podčlověka, produkovaný Židy (skutečnými či umělými), je účinným prostředkem, jak od neandrtálce odvést naši pozornost. Z takových tvorů pocházet nechceme! Víme však, že jejich obraz je falešný a že se od skutečnosti velice liší. Existuje však další věc, která má tendenci odvracet pozornost Evropanů od neandrtálců; že neměli civilizaci, že neměli rozvinuté technologie a že neměli umění.

Přesto ve skutečnosti víme, že první umění je neandrtálské, že znali hudbu a produkovali vyspělé nástroje, že vyráběli kopí stejně vyspělé jako jsou kopí dnešní. Rovněž víme, že byli lovci-sběrači, tudíž by pro ně budování civilizace samozřejmě nemělo smysl. Nejpodivnější na nich asi je, že se zdá, že na svém životním stylu za stovky tisíc let vůbec nic nezměnili. Proč?

Přirozeně, že to, co se chystám teď říci, jsou pouze spekulace či poučené odhady, jestli chcete, vycházející z Mariina výzkumu a mých znalostí tématu, ale co když kdysi skutečně civilizaci měli? Co když mýty o Atlantidě, Hyberboreji, UltimaThule a každý náš sen o zapomenutých civilizacích, jsou vlastně mlhavé vzpomínky na něco, co skutečně existovalo?

Co když se to skutečně, ale skutečně pokazilo tak, jak se to právě děje v naší moderní civilizaci?

Mohlo se to pokazit z mnoha důvodů, ale nejpravděpodobnějším pádem jakékoliv vyspělé civilizace je sluneční bouře. Vidíte, že všechny kovové předměty, jimiž se obklopujeme se nám stanou hlavním problémem, až nás zasáhne příští masivní sluneční bouře. Všechno jsou to vodiče energie, které nás mohou vážně zranit a rovněž zničit naši civilizaci. Vše elektrické přestane fungovat nebo vlastně shoří a roztaje, včetně chladících systémů našich atomových elektráren. Kovy, tak říkajíc, volají po nebezpečné elektřině a každý, kdo drží, nosí nebo stojí blízko něčeho kovového riskuje usmažení… Blesky fantaskních čarodějů náhle zaplní vzduch! Jakýkoliv kovový šperk zpečetí váš osud!

Dnes žije většina z nás v blažené nevědomosti ohledně hrozby, kterou pro nás znamenají technologie a používání kovu. I moderní dům, v němž žijete, a jeho základy jsou plné vyztužujícího železa, káblů a předmětů volajících blesky čarodějů z oblohy! Jednoho dne byste se nemuseli probudit, protože masivní sluneční bouře udeří v noci. A pokud ano, zemřeli jste jen proto, že jste se obklopili kovovými předměty.

Ne všechny sluneční bouře toto dokážou, většina jich lidským tvorům není nebezpečná, i když drží kovový předmět, ale ty nejmasivnější to rozhodně dokážou, a tu a tam se objevují. My jsme zatím v zaznamenané historii žádnou takovou bouři nepoznali, ale někteří si myslí, že brzy ano.

Logickým následkem takové katastrofy by pro pár přeživších bylo technologii zakázat, zakázat používání kovů a vrátit se k zdravějšímu stylu života; lovu a sběračství a používání a umožnění pouze nejzákladnější a nezbytné technologie. Přeživší by prostě věděli, jak nebezpečná je pokročilá technologie! Pro ty, kteří se jí obklopují, je. Takové společenství by nerozvíjelo nové technologie celé věky. Dokud by nezapomněli své mýty a tradice, nebo by se nedostali do vlivu jiných společenstev s odlišnými zkušenostmi. S takovými vynálezci technologie by naložili jako Zeus naložil s Prométheem, když jim technologii zcizil.

Technologie by nemusela být naším řešením všeho; jen by zpečetila naš osud, jako se již možná stalo ztraceným civilizacím v zapomenuté historii. Každopádně, zaměřovat se na zlepšování lidského materiálu by mělo být naším prvořadým zájmem a za všech okolností nejvyšším cílem. Víme, že toto dělali i neandrtálci; lovili se ctí (tj. aniž by stříleli zvířata zdálky), nutíce všechny zbabělce a slabochy, aby hladovali nebo byli při lovu zabiti. Byli mnohem silnější, než kdy byl moderní člověk a pravděpodobně i mnohem chytřejší – ale stejně jako jsou dosud Skandinávci; příliš naivní pro vlastní dobro. Někteří z nich tolerovali přítomnost Afrikánců a dokonce se s nimi mísili. A tak jejich zdravá kultura skončila; míšenecká krev se mezi nimi rozšířila a ti «infikovaní» nechápali, proč  zákaz technologie existuje, a přesto byli dost chytří, aby rovněž vyvinuli novou technologii, což Afrikánci bez neandrtálské krve nikdy nebyli.

Mnozí z nás asi milují Tolkienův fantastický svět a rovněž jiné fantaskní světy, protože toužíme po něčem, co si pamatuje jen naše krev. Snad, že ona starověká, ztracená a zapomenutá civilizace byla báječná, skutečný Zlatý věk – dokud nenastala katastrofa. Dokážeme ji snad obnovit? Snad bychom se o to ani neměli pokoušet… Snad ani nejsme pokusu schopni.

Nic z toho, co zde říkám, není jisté; jak jsem řekl, jsou to všechno spekulace a vzdělané odhady, ale vězte, že bych v tom také mohl mít více pravdy, než se mýlil. To vám dokáže říci jen vaše intuice [česky]. HailaR WôðanaR! HailaR ÞunaR!

Varg Vikernes

15. května 2013

přeloženo z: www.thuleanperspective.com

Některá fantaskní stvoření byla kdysi skutečná (jiná ne…)!

megaloceros1

krake

smilodon

bergrise

hyaenodon_heinrich_harder

nc3b8kk

skrc3b8mt

ekte-pterosaur

gjenganger2

basilosaurus1

orm2

Reklamy
komentářů 10 leave one →
 1. Únor 20, 2015 12:54

  Josef: No jo, jsem si neuvědomil, že křesťanské směry jsou ve svém množství tak nejednotné, že se navzdory společné Svaté knize, ani neshodnou na tom, jak vznikl člověk. Osobně tedy vnímám jako pravověrného křesťana spíše toho, kdo tvrdí, že Bůh stvořil Adama, než že např. Bůh vymyslel evoluci, aby se jejím prostřednictvím člověk postupně vyvinul. Nicméně i takoví jsou :-)

 2. josef permalink
  Únor 19, 2015 18:49

  ….Tak jistě, pro zastánce nauky o stvoření člověka Bohem, jako je jistě každý pravověrný křesťan, je jakákoliv evoluční teorie zcestná…,,,,,nesmysl wolfe.

 3. džejbí permalink
  Červen 24, 2014 11:10

  Jen by mě zajímalo, která ta krev je nejčistší. Nulka a nebo áčko a nebo … .

 4. satanovy spařený koule permalink
  Červen 13, 2014 00:44

  Obecně vnímám mnohé identitáře jako Varga V. jako jedince, kteří si osvojili určité, konformním vzděláním (indoktrinací) tónované brýle. Intuitivně cítí, že něco jim zprostředkovává pokřivený obraz reality a též jejich bytí.Úporně tedy bojují za to, aby měli vlastní nezávislý a autentický pohled na věc – ale vcelku bizarně se pokoušejí vlastní identitu definovat za pomoci právě těch těch indoktrinačně tónovaných brýlí konformního – vnuceného „vzdělání“. Vzdělání které je zbavilo samostatnosti úsudku a důvěry ve vlastní rozum /moudrost. Jejich doměle vlastní mentální sebereflexní nářadí, je vlastně do značné míry zvenčí impementovaným trojským koněm, který předstírá, že je s nimi na jejich straně, ale v reálu je ještě víc mate a odcizuje kontaktu s autentickou spirituální realitou kterou hledají.

 5. Satanovy spařený koule permalink
  Červen 12, 2014 01:13

  Neandrtálec jako obraz podčlověka produkovaný židy,.. pokud se chce Varg V vymanit z vlivu žida, nechť přestane vnímat „židem“ podanou autoritativní interpretaci vývoje člověka jako i minimálně závaznou a fakty podloženou. Mám li být upřímný, seru na neandrtálce, homo erektuse, habilise a celou vědeckou prezentaci evolučních dějin, která je především účelovou kontraflandáckou konstrukcí a nikoli nezaujatě objektivním náhledem na vývoj a původ člověka. Ohledně vývoje člověka věda zoufale tápe a její jakkoli na pohled sofistikované „objektivní“ konstrukce postavené na několika kostech mne nechávají lhostejným. Tím nepřitakávám flandáckému kreacionismu ale pouze předpokládám na oficiální vědě a náboženství nezávislý model původu člověka.

 6. morgarath permalink
  Červen 11, 2014 00:42

  Wow, takže křesťani ví, že je Země kulatá, to jsou mi novinky:-D:-D takže už za to nepopravujete lidi na hranicích? :-D

  Článek je inspirativní, takhle uvažovat o konci civilizací mě ještě nenapadlo. A když si představím, kolik kovových věcí mám kolem sebe… Kdyby to opět nastalo a všechno by se zničilo, mohli bychom předpokládat, že by většina Afričanů přežila jelikož ti tolik obklopeni kovy nejsou, no a pokud by dotáhli do Evropy, za jídlem, vodou, lepšími klimatickými podmínkami, narazili by tady na hrstku přeživších někde v odlehlých koutech na venkově, v lesích, na horách… A myslím, že to by pak byl úplný konec bílých lidí…

 7. Červen 10, 2014 22:44

  Zdar :) Věda je jen jiný způsob víry, ovšem mnohem méně racionální. Její argumenty jsou mnohem slabší, než nabízí například dogmatika. Empirická věda má tu úžasnou vlastnost, že svá dogmata staví na nesrovnatelně slabších základech, než křesťanská věrouka, nicméně se přesto považuje za absolutně pravdivou. Kouzelný je na ní to, že jak se vyvíjí, postupně sama sebe popírá a vyvrací. Včetně absolutně betonových jistot o vzniku vesmíru, života a tak. Ona k pravdě dojde, copak o to. Jen netuším, proč to bere tak nesmyslnou oklikou.
  A Země je kulatá, to přece víme i my :) Přestože je na pólech mírně zploštělá :)

 8. Červen 10, 2014 19:56

  vonrammstein: Tak jistě, pro zastánce nauky o stvoření člověka Bohem, jako je jistě každý pravověrný křesťan, je jakákoliv evoluční teorie zcestná… Nicméně věda, tak jako v mnoha jiných případech v dějinách, např. pokud jde o plochost Země, stáří lidstva v řádu 5000 let apod., v této otázce tvrdí něco jiného než církev… Rád Tě tu opět vidím :-)

  an: Celé Mariiny stránky http://www.atala.fr se věnují antropologickým otázkám. V článku žádný konkrétní odkaz nebyl, proto připojuji aspoň jeden, věnovaný konkrétně neandrtálcům: http://atala.fr/2012/09/24/2-neanderthal-en/comment-page-1/#comment-11588

 9. Červen 10, 2014 19:09

  No. Tak hlavně víme, že neandrtálec naším předkem NEBYL. Jsou jistě důkazy, že se s ním člověk křížil, což příliš neudiví, když víme, že se někteří naši současníci pokoušejí zkřížit třeba s lamou či ovcí, ale taky jsou důkazy, že ho považoval za zvěř a proto ho lovil a jedl.

 10. Červen 10, 2014 17:54

  Zdar. O jakém Mariině výzkumu to Varg píše ? Nebyl by prosím nějaký odkaz ? Předem dík.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: