Skip to content

O životě za smrtí 2

Březen 22, 2014

Život vědomého lidského já jako subdoména vyššího nadčasového komplexu

Od starých Egypťanů známe mýtus o Isis a Osirisovi. Jeho pointou je ve stručnosti akt znovu sestavení – oživení Osirise/Horuse zabitého Setem. Odhlédneme-li od formální verze a zaměříme se na samotnou klíčovou pointu intervence Isis ve prospěch oživení Osirise (pointa spočívá v sesbírání roztroušených částí Osirisovi tělesné schránky a rekonstrukci jeho těla) tak vidíme, že rekonstrukčně oživující intervence Isis je manifestací ženského principu, který ve svém lůnu buňku po buňce, kousek po kousku re-konstruuje tělo člověka, kterého po té, co ho složí dohromady, přivede k životu a zajistí přežití a zachování ducha Božstva v lidské bytosti.

Oživení Osirise Isidou je principiálně aktem oživení člověka, vytržením lidského – Božího Ducha z náruče smrti a jeho opětovným uvedením do života. Jádrem egyptského mýtu, je  myticky podaná synchronní vazba na oživující, smrti vzdorující ženský princip. V Ženě – matce se realizuje Ísidina oživující moc a skrze ni, se fyzickou smrtí rozervaná bytostná podstata vyššího bytí – (Osirise/Hora) opět emanuje do živého člověka, v němž se realizuje (potenciálně) duch Božstva.

Osiris v podání mýtu vystupuje jako „dvouvrstvá entita“. Jedním aspektem Usireva – Osirise je jeho transpersonální rozměr Vládce podzemního nebe a druhým aspektem je jeho lidská identita, která se skrze životadárnou moc Ísis/Éset oživující – rekonstruující hostitelská těla Bohů (muž/žena) stává nesmrtelnou.

Zvláštní pozornost si zasluhuje Osiris, který se paralelně ke svému vzkříšení stává vládcem podzemního nebe, což, s ohledem na to, že ožil i jako člověk signalizuje, že podstatná část lidské/Boží duše je vázána v určité astrální resp. záhrobní doméně odkud ji Ísis vyvádí v podobě živé lidské bytosti do reálného života a poskytuje jejímu Božskému potenciálu možnost permanentní seberealizace navzdory úkladům Smrti.

Člověk/Osiris je tak napůl nesmrtelným Bohem i prostým smrtelníkem. Jeho život – bytí se odehrává po-dvojmo, je člověkem ale jeho lidstvím prosakuje nadosobní nadčasové Božství. V jednom z podání mýtu Isis/Eset zastíní křídly tělo Osirise, vyvolá jimi dech života a nechá se Osirisem oplodnit. Symbolické zastínění v podstatě mrtvého Osirise Isidinými křídly je symbolickým vyjádřením eroticko sexuální provokace, kterou Ísida – žena provokuje v záhrobí drženého Osirise (Zastoupen mužskou pohlavní silou) k oživujícímu výboji energie do jejího lůna, v němž bude tento „výboj Božství z podzemního nebe“ základem pro rekonstrukci – oživení Božího těla.

Pokračování

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: