Skip to content

Pro policii

Říjen 16, 2013
by

Norské noviny čtu zřídka; mají podobnou úroveň jako Komický Ali, ale někdy je čtu a zrovna tak včera. Zvláště jeden článek zaujal mou pozornost: Podezřelý ze znásilnění dopaden po dramatickém zatýkání. Jak možná víte, norský levicový tisk (mimochodem, v Norsku není žádný pravicový tisk, tudíž na něj dále budu odkazovat jednoduše jako na tisk v Norsku) nám servíruje podobné novinky téměř každý den; muslim, jenž je obvykle černoch, znásilnil na ulici mladou norskou ženu.

Téměř všechna tato znásilnění páchají takoví muslimové anebo černoši, ale místo toho, aby tihle socialisté na to hlasitě poukazovali a požadovali změnu politiky, útočí… ano: na policii! Noviny, na něž tu dávám link, mají následující titulky: «Zvláštní jednotka (pro zločiny policie) začně vyšetřování», «očitý svědek: oni (policisté) zašli příliš daleko »; «Odborník na zatýkání. Naprosto zbytečné a nezodpovědné»; «dva policisté a pes » (a ačkoliv by nám to mohlo znít dobře, ve skutečnosti odkazují na policejního psa, a ne černocha, když píší «pes»); «(policisté) kritizováni », «Slábne důvěra (veřejnosti v policii)»; «Myslím, že to (tj. zatčení) nebylo správné » (tj. provedeno správným způsobem); «Šéf policie mlčí »; «Začne vyšetřovat »; a konečně «Nesouhlas».

Celý článek je útokem na policisty. Sledovali podezřelého, který, když je uviděl, utíkal pryč, a když ho pak dopadli, dál se bránil zatčení, takže použili větší sílu než při normálním zatýkání. Ani slovo nepadne o oběti znásilnění, krom toho, že někdo ji slyšel křičet o pomoc a zavolal policii, a že černoch vyhovoval popisu podezřelého a nacházel se nedaleko. Poselství novin je tedy jasné; nestarejte se o dvacetiletou Norku, kterou tento černoch znásilnil;  zaměřte svou pozornost výhradně na ubohého černocha, s nímž špatně zacházeli (samozřejmě rasističtí) policisté!

Když mne roku 1993 převáželi sem a tam, policisté se mnou zacházeli velmi dobře; byli slušní, jednali se mnou jako s lidskou bytostí a při několika příležitostech se mi dokonce svěřili, i když to opravdu neměli dovoleno. «Přijdu o práci, když to řeknu veřejně », stěžoval si jeden z nich, než mi řekl, jak statistiky ukazují, že je pro Norsko přistěhovalectví špatné. Už tehdy, kdy přistěhovalci tvořili asi «jen»  3 nebo 4% populace, mi tento policista řekl, že dle jejich čísel nejméně 63% všech zločinů v Norsku spáchali přistěhovalci nebo děti přistěhovalců. Dnes, o 20 let později, je v Norsku o několik set tisíc přistěhovalců více a situace je samozřejmě mnohem horší. V samotném Oslu je znásilněna v průměru nejméně jedna žena týdně a dle policie 100% násilníků v roce 2011 a třech předchozích letech tvořili «neevropští přistěhovalci ».

Politici a také novináři, kteří jsou téměř všichni levicoví extrémisté, předstirají, že všechno je v pořádku. Předstírají, že je to «cena, kterou musíme platit » v přechodovém období, než přestaneme s těmito ubohými přistěhovalci zacházet tak zle, že oni v beznaději cítí, že musí naše ženy znásilňovat. To my jsme tyto ubohé přistěhovalce zklamali! Neudělali jsme dost, abychom je integrovali, pochopili je, naplnili jejich potřeby a opravdu je přijali. Stále proti nim máme a projevujeme své hrozivé rasistické cítění. Ano; je to naše chyba! Měli bychom se stydět a místo toho se podívat na ty hrozné rasisty, kteří kopou do ubohého muže a užívají při jeho zatýkání takové zbytečné síly! Samozřejmě, že utíkal pryč, když je viděl; v jeho zemi jsou policisté velmi krutí a pro nic mlátí občany. Musel mít strach! Běžel jako o život! Ubohý násilník…

Politici a novináři v Norsku odmítají přijmout realitu, a když dobří Norové, jako oni dva policisté výše, něco udělají, aby zabránili zločinu, útočí na ně. Dokonce jsem se potkal se socialistickým politikem, který navštívil vězení, v němž jsem byl, a přirozeně jsem s ním diskutoval o přistěhovalecké politice, a tam – obklopen ve vězení vězni přistěhovalci – odmítl uznat moje tvrzení, že přistěhovalci jsou v norských statistikách zločinnosti nadprůměrně zastoupeni. «Ne, nejsou », řekl. Takže, poněkud ohromen jeho zjevnou slepotou, jsem mu řekl, že ve vězení v Ullersmo (u Osla), když jsem tam byl v roce 1997, až 93% vězňů nebylo Norů. Stále odmítal poslouchat, co jsem říkal. «Ne, naše statistiky říkají, že nejsou nadprůměrně zastoupeni ». Nemám tedy  věřit vlastním očím,   ale socialistickým statistikám? Byl jsem v tom vězení už celý měsíc, než jsem slyšel někoho druhého poprvé mluvit norsky, ale ne… zjevně kecám nesmysly, protože jeho statistiky mu vyprávěly jiný příběh. Takže, nestarejte se o realitu; používejte místo toho utopistické socialistické statistiky…

Takto tihle retardi s vymytými mozky řídí naši zem. Naprosto ignorují realitu a jednají dle svého plánu, ať je to, jak chce. Socialismus je správný, tak ignorujte realitu a jdeme na to! Áno! Výborně. Posílají své prostoduché děti do socialistických letních táborů, zaměřují se více na socialistické vymývání mozků než na vlastní vzdělání ve škole, tolerují jen pro-socialistickou zábavu atd.

Samozřejmě mne hlavně znepokojuje, že jsou kvůli této socialistické politice znásilňovány norské ženy a dívky, ale samozřejmě trpí celý národ – a také zemře, pokud se neudělá nic, aby se to zastavilo. Být policistou v Norsku musí být velmi těžké; jsou nuceni  vidět v práci každodenní realitu, ale politici je vedou k tomu, realitu ignorovat. Takže jejich úkol se stal vpravdě úkolem sisyfovským; za každého afro-asijského zločince, jehož policisté zatknout a vsadí za mříže, politici nechají jednoho nového – nebo možná dva – přijít do Norska.

Takže: Drazí policisté v Norsku, ale kdekoliv jinde v Evropě; sympatizuji s vámi a vím, že jste dobří muži a ženy, kteří chtějí pro své rodiny a národ to nejlepší. Pochopte prosím, že pokud chcete být schopni řádně vykonávat svou práci, pokud chcete, aby vaše snahy měly nějaký efekt, musíte podporovat naši věc! Jen my chápeme realitu a mluvíme o ní. Dnes naši politici  mluví jen o jakési utopistické socialistické či kapitalistické fantazii, vytvořené se záměrem zničit Evropu. Dubový list, který (alespoň v Norsku) nosíte na límci svých uniforem, je symbolem Þôrra, skandinávského boha zákona a řádu, který chrání svět božstev proti hrozbě ettinů, stejně jako se vy snažíte chránit svou populaci před afro-asijskými zločinci (kteří díky politikům) zaplavují naše země – ale stejně tak, samozřejmě, před našimi vlastními zločinci. Socialistický systém se nakonec zhroutí pod vahou všeho zločinu, který produkuje, a až se tak stane, ujistěte se, že podporujete a děláte to, co je nejlepší pro vás vlastní lid. Noste dubový list s hrdostí, dál odvádějte dobrou práci, a až přijde čas zvolit si stranu, ujistěte se, že si volíte naši stranu proti zrádcům našich národů. Buďte si jisti tím, že vždy pomáháte a podporujete nás, bez ohledu na to, co říkáme či děláme pro záchranu Evropy! Bojujeme rovněž za vás a vaše rodiny.

Varg Vikernes

16. února 2013

přeloženo z: www.thuleanperspective.com

Reklamy
komentářů 6 leave one →
 1. B.S. permalink
  Říjen 21, 2013 11:22

  Vypadá to s bělochem potažmo civilizací, která vyrostla na antickém odkazu bledě. Jestli nám sem zanedlouho žuchne nějakej vetší asteroid tak to bude na jednu stranu dost ošklivý, na druhou by to mohlo mělo podnítit nějakou civilizační katarzi – transformaci.
  Viz odkazy
  http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3240-zijeme-v-apokalypse-.aspx

  http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3349-zijeme-v-apokalypse-5-armageddon-na-nedalekem-obzoru.aspx

  Hitlerofilové asi dostanou psotník, nicméně A. Hitler dobře zapadá do konceptu falešného proroka – nekompetentního šarlatána, který zneužiil a znesvětil řadu relevantních idejí a svým diletantismem a osobní patologií vydláždil cestu k nástupu vlády „US Babylonské děvky“. Dal sice přes prsty mnoha škůdcům, ale za cenu toho že bílému muži „uťal ruce“ což není zrovna skvělá bilance.

 2. Raimund z Patagonie permalink
  Říjen 18, 2013 05:38

  Hm, takže nakonec se největšími bojovníky proti multi-kulti ukazují být sami imigranti. Svým přirozeným chováním a živelně ventilovanou frustrací dokládají, že soužití v multirasové společnosti (multikulturalismus je dokonale matoucí pojem), funguje jen s obtížemi, možná dokonce s vážnými. Myslíme, že všichni (bílí) nacionalisté by jim za to měli poděkovat, jinak by k nim to zbylé stádečko nemělo ani tolik sympatií a k systému antipatií, jako má dnes. Nebo těch pár desetinek procenta navíc ve vobách nejenže není příslibem řešení, ale dokonce ani žádného zlepšení? Obáváme se, že tudy cesta opravdu nevede.
  Článek se nám líbil, sice nepřináší nic moc nového a jeho poselství nám přijde poněkud naivní, ne-li v kontextu jistých nedávných událostí z naší země iritující, ale na druhou stranu není na škodu utvrzovat se stále znova ve svých názorech, zvláště když člověk sám nemá v blízkém okolí nikoho obohacujícího, kdo by se o to postaral osobně. A co ten pravopis? Sedmý odstavec je opravdu hrůza. Pokud by bylo třeba, hlásíme se ochotně jako pomocní korektoři.

 3. Andreos permalink
  Říjen 17, 2013 11:15

  Tak se mi zdá, že závěr Vargova článku odpovídá tomu, co si myslím i já – že záchrana bílé rasy a Západu v jejich celku/současné podobě už není možná. Se systémem nelze soupeřit, imigrační a demografické trendy už nejde změnit Nezbývá než se zaměřit na to, co ještě lze učinit – soustředit se na separatismus a survivalismus odhodlaných uvědomělých bělochů.
  Jinak nezbývá než vyčkávat, až omezeností, neschopností, pokrytectvím a politicky korektním fanatismem zamořený Augiášův chlév, v nějž se současný Západ bohužel proměnil, vymetou nemilosrdné zákonitosti demografie a genetiky.
  Pokud nějaké bělošské komunity přežijí, může po kolapsu civilizace přijít čas pro renesanci bílé rasy.

 4. utos permalink
  Říjen 16, 2013 23:21

  Hm, snaha je to dobrá. Ale policisté, které oslovuje, jsou součástí ozbrojených složek a jako takoví jsou už nyní schopní obětovat za „naše“ politiky vlastní život. Takže tudy cesta nevede.

 5. Říjen 16, 2013 22:20

  Já osobně pádím na východ tam je větší sranda .Norští nacionalisté to je banda ožralců ,pak se nemůžou divit ,že je tam furt afa mlátí.Pravda je ,že čmoudů je v norsku velmi mnoho .Ale myslím ,že od toho jsou volby .Tak by měly norové zkusit volit nacionalistickou stranu . Avšak jak je vydno ,zatím to vypadá ,že to norům vyhovuje .Už je my zase nablití .100% anti multi kulti europe.

 6. morgarath permalink
  Říjen 16, 2013 17:52

  Policajti a politici jsou všude stejní. Dělám ochranku pro tu největší hutnickou společnost na světě, ale její představitele, policii a politiky nezajímá každodenní kriminalita cikánských tlup. A ještě nás křivě obviňují a smějí se nám nejen za zády, ale i přímo do očí…
  A já se ptám: Kdy konečně vypukne ten riot???!!! :-D

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: