Skip to content

Paměti padlých andělů 3.

Říjen 12, 2013

Prométheus – „Had Satan“, dvě jména jednoho rebela.

Řecká mytologie vypráví příběh Titána Prométhea, jehož osobnostní profil nápadně připomíná jinou mýticko-titánskou postavu, Samaela „Hada“ z Edenu, který pohrdl autoritou Bohů a jim navzdory obdaroval člověka poznáním – civilizací. Prométheus obdobně jako Samael – Satan (Adam) postrádal jakoukoli úctu k autoritě Bohů a vysmíval se Diovi.

Pointa Prométheovy vzpoury spočívala v tom, že navzdory vůli Dia poskytl lidem oheň, což byl akt, kterým člověka prakticky vytrhl z tenat divošství, a též lze tento akt vnímat v symbolické rovině jako akt předaného poznání, oheň – světlo vzdělání a pilíř civilizace.

Za svoji podporu lidem byl Prométheus krutě ztrestán –  byl přikován ke skále v pohoří Kavkazu a mučen Orlem Ethonem, ten mu každý den vyrval játra, která se stále hojila a dorůstala. Synchronním incidentem k tomuto trestu zrádce Bohů je vyprávění Pověstí Židů, které uvádějí, že Synové Boží (Aza a Asael) kteří předali tajemství Nebes lidem, byli krutě ztrestáni a za provrtané nosní dírky zavěšeni v horách východu aby nedošli žádného klidu.  Tato obdobná pointa potrestání zrádců Božích tajemství, dokládá existenci „zdrojového mýtického kódu“, který Židé (nejspíš během Babylonského zajetí) použili ke konstrukci vlastní mytologie, protože žádnou svébytnou a relevantní neměli.

Shoda řeckého mýtu a „židovské pověsti“ je velmi cenná tím, že dokládá existenci kořenového zdroje těchto legend. Tento kořen mýtů o Titánech – dětech Božích odkazuje na existenci civilizace, která sdílela „jeden jazyk a jednu řeč“ a zástupci kultur, které přežili její pád, zaznamenali osudy svých titánských učitelů a dobrodinců.

Hleděli ke slunci a měsíci a prováděli s nimi věštecké umění. Tento výrok z Pověstí židů opět dokládá, že inteligence a poznání stojící v pozadí budování megalitických astro – observatoří byla moudrostí oněch mýtických Titánů, kteří vytrhli naše předky z náruče divošství a pozvedli je jak mocnou „genetickou infuzí“ tak i soustředěným předáváním poznání, na kterém vyrostly všechny civilizace starověku.

Ohlíželi se po lidských dcerách a brali si za ženy ty které je chtěli.  To říkají pověsti židů o Těch mocných kteříž zdávna byli a to vypovídá o vysokém morálním standartu těchto Titánů, kteří, jak plyne z kontextu vnímali ženy jako rovnocenné a respektované partnerky, které se, je z kontextu zřejmé, nemusely z jejich strany obávat znásilnění.

A také o ženách stojí psáno: Když si některá vyšla na trh a spatřila tam mladíka, který se jí líbil, lehla si k němu, a co porodila se stalo stejně jako zploditel jedním ze silných….                             …Vzali si za ženy lidské dcery, po kterých toužili. Všichni také jsou z Kainova semene. O Kainovy stojí přece psáno: Získala jsem muže s Pánem; a vskutku Kain a jeho símě byli silní a mocní a měli v sobě něco z vyšších tvorů…. 

Od nich pak pocházeli obři, kteří plodili děti a množili se po šesti najednou. I tato informace vykazuje synchronní vazbu na mýty Řeků (mj.), které srší zprávami o rodičovských svazcích Bohů – Božanů s domorodci z nichž vzešlo pokolení Mocných dětí Bohů. Typickými mýtickými zástupci těchto spojení jsou udatní polobožští rekové typu Herákla a Gilgameše. To, že jsou každý jiné civilizační provenience a přitom charakteristicky Božským původem příbuzní, svědčí o sdíleném civilizačním ohnisku, které tyto mýticko polobožské postavy Titánů zplodilo. Výše citované výroky opět typicky dokládají mohutný eugenicko kultivační vliv dávných Dětí Bohů na naše předky.

Zdroj citátů – Pověsti Židů. 3. O padlých Andělech, 4. Bezbožné pokolení.

Všechna práva vyhrazena.

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: