Skip to content

O životě a smrti

Srpen 26, 2013
by

Co mi u moderních vlád nikdy nešlo na rozum, bylo, jak se zaměřují na průměrnou délku života a jak ji používají jakožto měřítko kvality svých společností. Čím déle lze očekávat, že budete ve společnosti žít, tím je lepší a pokročilejší. Nějak tak se zdá, že přemýšlí.

Nejzřejmějším negativním důsledkem této ideologie je samozřejmě skutečnost, že veškerý přírodní výběr je přebit naší pokročilou lékařskou péčí; předčasně narozeným  dětem či dětem narozeným s vlastnostmi, jež by ještě před časem pro ně byly osudné, je umožněno přežít. Nikdo tedy nechápe, že dítě se možná narodilo příliš brzy, protože jej matka z nějakého dobrého důvodu odmítla? Nikdo nechápe, že dítě narozené v přirozeně smrtelném stavu by vlastně mělo kvůli tomu zemřít?

Skutečností nicméně zůstává, že čím nižší je úmrtnost novorozenců, tím dramatičtěji roste průměrná délka života dnešního člověka. Takže nad tím jásají.

Můj doprovod do říše odpočinku!

Můj doprovod do říše odpočinku!

Další věcí, kterou činí, aby zvýšili průměrnou délku života člověka, je, že staré muže a ženy udržují uměle při životě.  Ano, napojí je na přístroje, napumpují je léky, nahradí vnitřní orgány, jako by šlo o auta v dílně, co potřebují náhradní díly, a, obecně řečeno, dělají co mohou, aby je udrželi naživu co možná nejdéle. Nezáleží na jejich utrpení. Nezáleží na jejich důstojnosti. Nezáleží na tom, že Smrt přichází, i když není vyzvána, a neměla by se nechat čekat za dveřmi.

Pohrdání moderního člověka přírodou a vším přírodním je šokující.  Moderní nevědomost ve vztahu k tomu, co je dobré a zdravé pro lidstvo jakožto druh je extrémní.

Mám úctu k člověku, který se dožije sta či více let, pokud se tak děje ve shodě s přírodou, a vskutku mu blahořečím jako cennému a užitečnému člověku, ale udržovat člověka naživu uměle není života hodno. Kdokoli udržuje jiného člověka naživu uměle, se dopouští zločinu vůči přírodě. Smrt není nic, čeho by se mělo bát, čemu by se mělo za každou cenu vyhýbat či co by se mělo odkládat tak dlouho, dokud to lze, všemi možnými prostředky! Smrt je nevyhnutelná a každý by ji měl přijmout, když přijde, s důstojností a grácií, i když není vyzvána (a to je zřídka). Kdybych měl v životě jen jednu modlitbu, jedinou věc, co říci, bylo by to: «nechte mne žít a zemřít důstojně ». Když je smrt blízko – instinktivně a skrze strach a agresi – činíme co můžeme, abychom přežili, ale v principu se nikdy nesmíme pokoušet vyhnout se pachu jejího dechu či obracet hlavu, pokud ji vidíme před sebou. Amor fati. “Miluj svůj osud ”; věř mu a nech ho rozhodnout, kdy je čas, abys zemřel.

Nepřirozeně vysoká průměrná délka moderního života se používá jako prostředek propagandy. Máme si jí vážit jako důkazu toho, o jak moc lépe se dnes máme ve srovnání s našimi předky. Ve skutečnost se rovněž jedná o nástroj genocidy; prostřednictvím jejich propagandy jsme oklamáni a přijímáme pak drastickou a dramatickou redukci kvality člověka v Evropě. Jedná se o nástroj používaný v kombinaci s moderní medicínou k zničení našeho druhu, k jeho oslabení, zhloupnutí, k vytvoření závislosti na Židy vytvořenou medicínu. Ano; nakolik jste svobodní, abyste se stavěli na odpor, pokud potřebujete jejich medicínu, abyste vůbec přežili dalšího týden?

Kvůli průměrně 0,3% DNA Homo sapiens se od našich předků lišíme, a kvůli tomu mají moderní ženy vážné problémy s plozením dětí. Ano, jde o přímý následek křížení. Žádný jiný tvor na Zemi tak netrpí tímto způsobem či do této míry jako moderní lidé. Černoši mají méně problémů, protože jsou čistě Homo sapiens. Na druhé straně, černošky rodící děti evropských otců mají ještě více problémů a např. ve Francii lékaři téměř automaticky nechávají takové matky rodit císařským řezem. Tudíž vysoká úmrtnost evropských žen rodících v minulosti byla nepřirozeně vysoká. To bychom měli napravit použitím moderní medicíny. Proti nepřirozenosti se musí bojovat nepřirozeností, abych tak řekl, dokud to příroda znovu nenapraví.

Správná cesta, jíž se vydat!

Správná cesta, jíž se vydat!

Neměli bych však naše vědecké znalosti používat k ničení našeho druhu. Místo toho bychom měli náš vědecký rozhled využít k aktivnímu zdokonalování našeho druhu. Musíme propagovat zdravý a dlouhodobě realizovatelný postoj k životu. Ať medicína pomáhá ženám rodit, zraněné a poškozené, a zbytek nechme na milosti matky Přírody.

Život není trest. Život není dílem žádného “zlého demiurga”, na něhož musíme plivat a nazývat ho “Satan”. Tělesný život není prokletím, což Židé chtějí, abyste si mysleli. Světlo, váš duch, nejste jen to; je to vaše tělo, vaše tělesná bytost, která umožňuje, aby vaše světlo zářilo na ostatní, aby sílilo a sloužilo svému záměru. Ve chvíli, kdy se vaším cílem stane “nebeský ráj na celou věčnost ”, jste nejen prohráli, ale rovněž se stali přítěží pro vaši rodinu, váš kmen, váš národ, vaši rasu a váš druh! Není žádné “nebe” ani “peklo” kromě toho, které lidé tvoří zde na Zemi, svým vlastním “světlem” či jeho nedostatkem. Neexistuje ani žádná skutečná Smrt, jen možnost, aby duchové žijící v porušených tělech obdrželi nové a zdravé tělo, když je jejich světlo přeneseno na dalšího jedince zrozeného v rodě. Nechat je narodit se znovu v těle, které je již od narození porušeno, je zločin.

Nebojím se smrti, ale mám instinkt přežít, tudíž když čelím smrti, mám z ní však strach. Podněcují mne mé instinkty, nutí mne udělat, co můžu, abych vyvázl živý, tudíž jednám s extremní agresí! Zabiju, abych přežil. Pokud to bude nutné, utrhám hlavy svým nepřátelům, budu se brodit řekami krve a zabiju každého, kdo ohrozí můj život nebo životy jiných mého rodu. Ale pokud mi příroda dá dítě nehodné života, budu si přát, aby zemřelo, a dalo místo toho svému světlu možnost znovu se později zrodit v neporušeném těle. A to proto, že mám zdravý postoj k životu a smrti. Pohanský přístup k životu. HailaR WôðanaR!

Eskulapova hůl!

Eskulapova hůl!

Varg Vikernes

9. února 2013

přeloženo z: www.thuleanperspective.com

Reklamy
One Comment leave one →
  1. utos permalink
    Září 16, 2013 09:47

    Pokud mám cosi udělat pro svůj osud, tak nanejvýš to, že ho vezmu na vědomí. Ovšem nemiluji ho a ani se jím nenechám vláčet-chci kecat do toho, kdy mám umřít. :-)

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: