Skip to content

Člověk: Bytost v dysgenickém úpadku a možnost nápravy

Srpen 20, 2013

Velkolepá cesta k vyšší inteligenci nastala, když velmi časní předchůdci člověka přešli ke vzpřímené chůzi. To osvobodilo jejich přední končetiny od užívání k pouhému pohybu a staly se užitečnými jako ruce, praktický nástroj mysli. Ze savců to byli pouze předkové člověka, kdo kráčel zcela vzpřímeně.

Během dalších zhruba 3 milionů let lidský mozek ztrojnásobil svou velikost. To byl jeden z nejzásadnějších známých přelomů ve vývoji a postupně přinesl do světa novou mocnou sílu: sílu vysoké inteligence.

„Lidský mozek je nejkomplikovanější mechanismus univerza. Uvnitř relativně malého prostoru 1.5 litru jsou nahuštěny miliardy jednotlivých neuronů, z nichž mnohé disponují spoji od desetitisíců dalších neuronů. Neuronální síť v mozku je determinována geneticky.“

Zisky v oblasti velikosti mozku a výše inteligence v linii předků člověka pokračovaly téměř celou loveckou éru. Vývoj kulminoval ve vysokých, silných a vysoce inteligentních raných kromaňoncích a jejich blízkých příbuzných, kteří jsou některými antropology považováni za nejpůsobivější bytost, jakou příroda stvořila. Cleland píše: ‚Kromaňonský mozek byl o mnoho větší, než je dnešní průměr. Byla to skvostná rasa fyzicky i mentálně.‘ Kroeber dodává: ‚Velikost a váha mozku raných kromaňonců byla o patnáct až dvacet procent větší než u moderních Evropanů.‘ Již nikdy potom lidstvo nedosáhlo tak impozantních charakteristik.

Tento vrchol byl však zjevně dosažen pouze časnými kromaňonci. Pozdější generace těchto lidí již nebyly rovnocenné svým předkům. Jejich zručnost při výrobě nástrojů byla už méně obdivuhodná. To byla první známá regrese ve vývoji našeho druhu. Existují důvody se domnívat, že vzrůstající kontrola prostředí (včetně ohně, přístřeší a zbraní) oslabila intenzitu přirozené selekce, až i méně dobře geneticky vybavení jedinci mohli přežít v počtech, které začaly snižovat kvalitu lidstva.

S koncem poslední doby ledové před asi 11 000 lety bylo již možné přejít k zemědělství. Obdařen teplejším klimatem a relativní hojností vyprodukované potravy, člověk zdvojnásoboval své počty znovu a znovu, až vytvořil města a poté civilizace. Typů, které by nikdy nemohly přežít jen pomocí lovu v napůl zaledněné divočině, nyní mohutně přibylo. Velký zisk v počtech lidí vedl ke znatelné ztrátě kvality. Během času se průměrný mozek, dříve o velikosti 1500 ccm, zmenšil na méně než 1400 ccm.

Se zvýšenými počty a zlepšenými podmínkami k životu kreativní segment společnosti začal utvářet celou řadu oslnivých civilizačních úspěchů. Vynalezl kolo, písmo, slévání kovů a mnoho dalšího. Ačkoli nyní v menšině, je v dnešním zalidněném světě pravděpodobně více tvůrčích jedinců, než mohlo být mezi kromaňonci kteréhokoli času. Kulturní výdobytky se tak mohou akumulovat, zatímco vnitřní kvalita člověka se snižuje.

Od nástupu zemědělství vzniklo dvacet šest identifikovaných civilizací. Zahrnují Egypťany, Babylóňany, Řeky a Římany. Všechny tyto kultury se zhroutily nebo neočekávaně zhynuly ještě mladé. Proč se neudržely?

Společný faktor, který se objevuje v pozdních fázích mnoha těchto padlých civilizací, bylo postupné vymírání jejich nejschopnějších lidí, typů, které civilizace založily a mohly je udržet. Zmizely kvůli nedostatečné reprodukci. V důsledku toho jejich civilizace padly, když byly na vrcholu a jejich společnost se stala neschopnou vypořádat se s problémy, které dříve řešit byla schopna, včetně invazí.

„Tendence civilizovaného života zneplodňovat nejschopnější členy společnosti… je zkušenost takřka všech zemí, které si užívají dokonce i jen průměrného stupně prosperity… Například už časní římští císařové byli neustále v potížích kvůli mizení senátorských rodin, což byla třída, jejíž administrativní schopnosti byly tak moc důležité pro vytvoření římského impéria.“

Dnes jsou zde specifické možnosti nápravy této chronické kletby každé civilizace.

Normální žena, jejíž reprodukce není nijak omezována, má v průměru 15 přeživších dětí. 1.8 je současná úroveň reprodukce našich nejschopnějších lidí (Evropanů a Američanů). To je znatelně pod číslem 2.1 nutným pro to, aby alespoň udrželi své počty. Tento úpadek nejschopnějšího segmentu je dokonce ještě závažnější, pokud si uvědomíme, že 4.1 je přibližná úroveň reprodukce explodující světové populace dneška.

Jak k tomu došlo? Jak je snad možné pozorovat na chování domestifikovaných zvířat, některá dokázala dovodit příčinné souvislosti gravidity. Objev této příčiny pak vede ke snahám vyhnout se jí. Už odjakživa schopnější členové společnosti byli a jsou efektivnější v bránění se těhotenství než její průměr. Když zredukují těhotenství své třídy pod úroveň populační obměny, usilují vlastně o obzvlášť neblahý vliv na lidskou kvalitu. Žádná civilizace nepřežije dlouho, jakmile propukne tato destruktivní dysgenická choroba. („Vyhlazení zevnitř“, jak to nazval Spengler.)

Poslední vývoj západní civilizace ukazuje úpadek po dvacáté sedmé. Žijeme v beznadějně zadluženém národě. Již nadále neochraňuje svoje hranice jako kdysi. Kriminalita se zvyšuje. Skóry v SAT testech klesají. Je zde evidence, že genetická komponenta lidské inteligence v posledních generacích upadá. Některé autority odhadují, že úpadek není menší než jeden bod IQ za generaci.

Po tisíce let náš druh procházel neustálým oslabováním přírodní selekce. Přetrpěli jsme světové války, které zabily miliony našich nejlepších mladých mužů dříve, než mohli zanechat potomstvo. Viděli jsme proletariát, který zabil miliony příslušníků vlastní inteligence a střední třídy. Vidíme národ platící neschopným matkám miliony na jejich potomstvo, jehož většina stejně tak nebude schopna se o sebe postarat. Nejhorší ze všeho je, že dnes probíhá stupňující se eliminace inteligentních lidí jimi samotnými – přímá negace přírodní selekce, která kdysi vytvořila náš mozek.

Nemůžeme předpokládat, že ustojíme zkázu masivní dysgenické katastrofy jako je tato. Všechny detaily nejsou známy, ale evidence je děsivá. Pokud prozkoumáme to, co lze spočítat, pak zjistíme, že člověk ztratil více než 100 kubických centimetrů mozkové hmoty. Máme okolo 600 milionů neuronů méně, které bychom mohli používat. Bytost obdařená rozvinutým mozkem promarňuje svůj kapitál. Jsme stále dominantní druh. Obýváme celou Zemi. Ale nejsme již nadále evolučně se rozvíjející organismus. Proč musí lidstvo opakovaně vytvářet velké civilizace jen proto, aby se obrátily k úpadku již více než dvacetkrát? Dosáhl člověk svého limitu? Musí pokračovat jako fyziologicky upadající organismus? Odpověď závisí na charakteru našich nadcházejících životů a tak máme ještě možnost všechny negativní trendy ovlivnit.

Převládající reprodukční deficience současnosti mezi vůdčími osobnostmi, správci a investory, podnikateli, produktivními lidmi a profesionály zde není kvůli neplodnosti. Je zde kvůli potlačování jejich plodnosti. Pokud by se místo toho jejich potlačovaná fertilita uvolnila, mnoho našich nejvážnějších problémů by se mohlo brzy obrátit k lepšímu. Povzbuzení impulsu ke zvýšení plodnosti u lidí, u nichž by to bylo nejvhodnější, může být rozhodující.

Člověk může být postupně vylepšen zvyšováním proporce hodnotných genů v lidském genofondu.

Situace je komplikovaná, ale náprava je přímočará a prostá. Je to vytvoření podmínek, aby mnoho nejzdravějších a nejinteligentnějších žen mělo více dětí s nejzdravějšími a nejinteligentnějšími muži. Pokud tento trend bude nastolen ve významné míře jako v dřívějších dobách, povede k zachování a rozmnožení našich nejhodnotnějších genů. Povede k většímu množství spořádaných talentovaných rodin, k zachování naší velké civilizace a dokonce k nasměrování lidstva zpátky na cestu evoluce vedoucí ke stále nadanějším bytostem.

Jednou z cest k dosažení toho elementárního ozdravení by mělo pro společnost být rozšíření povědomí, že čím inteligentnější jste, tím více dětí byste měli mít. Tento jednoduchý princip je příležitostí lidského pokolení. Může pro nás učinit to, co dříve dělala přirozená selekce, bez její krutosti. Naučen v dětství, pochopen a naplněn v praktickém životě, může lidstvo vrátit zpět na stezku vzhůru směřující evoluce.

Jmenovitě, pokud jste dobrého zdraví a vaše inteligence je výrazně nad průměrem, měli byste mít nejméně pět dětí. Rodina s pěti chytrými dětmi je vskutku jedno z největších požehnání, kterým může muž a žena během svého života obdařeni. Pokud můžete dát dětem nejstálejší, trvale nejhodnotnější, ze všeho nejužitečnější z darů přírody – dobře vybavenou mysl – rozdávejte štědře. Toto darování vaše jmění nevyčerpá.

Potřebujeme tento ušlechtilý záměr donést k širšímu povědomí, aby byl pochopen tento mocný zdroj nápravy, pro záchranu všeho, a zvláště pro generace, které přijdou.

Poznámky

(1) Pády velkých starých civilizací, vytvořených vesměs bílou rasou, byly ovšem způsobeny nejen dysgenickým procesem v domácí populaci, ale i přílivem méně inteligentních lidí jako imigrantů a otroků, míšením domácí inteligentnější populace s nimi, vyšší porodností nově příchozích a nízkou porodností starousedlíků. To vedlo nejen k obecnému snížení genetických kvalit populace, ale nakonec i ke zmizení původní inteligentní rasy a její vyspělé kultury – a k jejímu nahrazení cizími méně inteligentními a kulturně zaostalými masami. Popsaný negativní trend směřující k těmto koncům je sledovatelný i na dnešním Západě.

(2) Dnešní čísla jsou už poněkud jiná. Porodnost na Západě je dnes ještě nižší, dysgenický trend stále pokračuje. Ve třetím světě porodnost výrazně poklesla, přesto je stále výrazně vyšší než na Západě. S nižší porodností vznikl i ve třetím světě výrazný dysgenický trend.

Článek je překladem textu Michaela Klarka Grahama The Human Situation And Its Reparation, který vyšel na eugenics.net. (Název statě jsem poněkud pozměnil.)

link k originálu: http://www.eugenics.net/papers/situat.html

U něj jsou uvedeny i použité zdroje.

Reklamy
komentářů 12 leave one →
 1. Weisthor permalink
  Září 23, 2013 00:54

  Dysgenetický(hodně sporný termín) vývoj v Evropě již nejspíše zastavit není možné. Žluvy prostřednictvím své propagandy a všech možných organizací, buterantů, leseb, genders, feminismu atd. dosáhly obrovských úspěchů, toho se jen tak nevzdají! Nejdřív je potřeba žluvám přistříhnout křídla a potom napravovat zlo, které napachaly..

 2. Andreos permalink
  Září 5, 2013 09:51

  Něco k tématu ohledně zmenšování mozku:
  http://www.novinky.cz/koktejl/221203-hloupneme-lidsky-mozek-se-poprve-v-historii-zmensuje.html

  Ovšem v článku jsou i typické politicky korektní „okecávačky“. Zmenšování mozku ztrátu inteligence samozřejmě znamená. Jednak je korelace mezi inteligencí a jeho velikostí jasně prokázána pak je také logické, že vetší mozek má více neuronů v cerebrálním kortextu, což umožňuje rychlejší a komplexnější intelektuální procesy.Kromě toho by to ani nedávalo logiku – mozek je velmi energeticky náročný orgán a jeho velikost musela svému nositeli dávat velkou výhodu, aby se to vyplatilo – tj. vysokou inteligenci. Platí to tím spíše, když si uvědomíme, že se mozek nejvíce zvětšil (a stal se tedy nejvíce energeticky náročným) v chladnějších klimatických pásmech, kde byla pro člověka metabolická energie ještě potřebnější než více na jihu.

 3. Andreos permalink
  Září 4, 2013 08:22

  Děkuji za zajímavé články, o těchto jsem ani nevěděl.Je zajímavé, že existuje metoda, která je schopna odhalit úpadek inteligence i přesto, že v klasických IQ testech se donedávna IQ přes dysgenický trend zvyšovalo (Flynnův efekt).

  Když už je tam řeč o Anglii, tak jako revanš a obecně jako zajímavost přidávám jeden z mála postřehů na toto téma z historické literatury: André Maurois – Dějiny Anglie, s. 228: „Literární historikové byli svého času překvapeni znalostmi Williama Shakespeara, herce ze skromného rodu.Ale tyto znalosti byly tehdy znalostmi širokých vrstev, a to hlavně v Londýně. Když člověk listuje v knihách, které patřily mužům nebo ženám té doby, nejednou v nich najde okraje popsané latinskými poznámkami, pozoruhodnými jak formou, tak i silou myšlenky; pak také uzná, že i když dnešní vědecké metody jsou samozřejmě účinnější, inteligence a vkus lidí alžbětinské doby byly vyšší než inteligence a vkus, kterým se mohou chlubit dnešní lidé ze stejných společenských vrstev.“
  Kniha je dostupná i on-line –
  http://www.dejinyslovenska.eu/maurois-andre—dejiny-anglie.pdf

  Pokud jde o Flynnův efekt (zvyšování fenotypového IQ díky zlepšování stravy apod.), tak ten už zřejmě na Západě končí nebo už dokonce skončil a i IQ měřené ve standardních testech zpomaluje vzestup, stagnuje nebo dokonce klesá.

  Ve Spojených státech byl již zaznamenán značný pokles dynamiky růstu inteligence. IQ měřené Wechslerovými a Binetovými testy rostlo v USA mezi lety 1932 – 1978 o 3 body za dekádu, ale již jen o 1.7 bodu v období 1978 – 1995, což představuje pokles na 1 bod za dekádu.
  Viiz zde: http://eugenics.net/papers/evidence.html – úplně na konci

  Kromě toho v SAT testech skóry v USA klesají už od 60. let.
  Kupříkladu v roce 1962 skórovalo přes 700 bodů ve verbální části SAT testu 19 099 studentů, v roce 1982 už jen 9392 studentů, přičemž v roce 1982 ho dělalo o 50 tisíc studentů více. (Vesměs šlo o bělochy.)
  Viz článek Itzkoffa: http://64.62.200.70/PERIODICAL/PDF/AmRenaissance-1996feb/5-8/
  Něco též zde: http://64.62.200.70/PERIODICAL/PDF/MankindQuarterly-1993q3/67-87/

  V Norsku při testech inteligence u branců byl od 50. až do poloviny 90. let zřetelný nárůst skórů, avšak od té doby až do roku 2002 již žádný nárůst zaznamenaný nebyl.
  V Austrálii u 6-11letých testovaných barevnými progresivními matricemi nebyl mezi lety 1975 – 2003 v dosaženém IQ sledovatelný žádný nárůst.
  V Dánsku u všech mladých mužů ve věku 18-19 let odvedených na vojnu je od roku 1959 měřeno IQ. Mezi lety 1959 – 1989 rostlo IQ odvedenců o 3 body za dekádu. Mezi lety 1989 – 1998 vzrostlo jejich IQ již jen o 1.6 bodu, což znamenalo zpomalování růstu inteligence. IQ dosáhlo u odvedenců maximální hodnoty v roce 1998 a od tohoto roku do roku 2004 kleslo o 1.6 bodu, což znamená pokles o 2.7 bodu za dekádu; téměř stejně rychlý pokles inteligence, jaký byl předtím její nárůst.
  V Británii byl zaznamenán pokles IQ u 11-12letých o 12 bodů mezi lety 1975 – 2003, což znamená úpadek IQ o 4.3 bodů za dekádu.
  Obecně se zdá, že v Británii a Dánsku vzestup fenotypového IQ byl vystřídán úpadkem v 90. letech.
  Zde (Lynn a Harvey): http://www.iapsych.com/iqmr/fe/LinkedDocuments/lynn2008.pdf – na konci

  (Ty odkazy jsem už tady uváděl, ale už jsem ty informace o poklesu IQ z nich nyní i přeložil; píšu totiž studii, která se tohoto fenoménu týká.)

 4. Raimund z Patagonie permalink
  Srpen 24, 2013 23:08

  Jo, s utosem je sranda :)
  pokud by se to bralo metaforicky, jako s Nietzscheho zánikem člověka skrze zrození nadčlověka, tak bychom mohli i souhlasit.
  Jinak k článku, stav populace (v plodném věku) není moc povzbudivý již nyní, nejhorší ale je, že za současných podmínek (a převládajícího společenského paradigmatu), nelze čekat nějaké zlepšení, ale naopak velmi rychlé zhoršování.

 5. B.S. permalink
  Srpen 22, 2013 23:34

  Češi se jako národ necítí, tak co s nimi… A co takhle práce, iniciativa a neústupnost tváří v tvář na pohled nevyhnutné porážce? Nazval jsem tě utosi mrtvolou, protože tvůj postoj je aktem rezignace, defétismu a všeho toho čím tě češi zrcadlově (jsa tvým vlastním špatným svědomím) iritují. Tím, že chceš této bídné civilizaci pomoci ze světa chceš vyhladit a zničit svoji vlastní malost a neschopnost bojovat až do konce byť (zdánlivě?)bez šance na úspěch.

 6. utos permalink
  Srpen 21, 2013 18:24

  morgarath: Je samozřejmě lepší, když je nositel naší tradice zároveň běloch.
  Ovšem ohledně národa: např. Češi se jako národ necítí, tak co s nimi….

 7. Srpen 21, 2013 10:21

  Ne, že bych litoval této civilizace, ani některých lidí příliš nelituji, jak se na ně koukám po ulici, avšak lidí jako rasy, národa, toho je samozřejmě škoda…

 8. B.S. permalink
  Srpen 21, 2013 07:13

  utos: živá mrtvola, sebevražedně morbidně perverzní produkt této civilizace promluvil.

 9. utos permalink
  Srpen 20, 2013 21:42

  Úsměvné snahy.
  Já této civilizace nelituji. Až vstoupí do závěrečné fáze svého samozhroucení, rád jí pomohu ze světa.

 10. Srpen 20, 2013 19:06

  Je to smutné, ale jak přesvědčit ty nejzdravější a nejinteligentější, aby měli alespoň těch pět dětí? Nemyslím, že by to dělali „jen“ kvůli zachování naší civilizace… :-(((

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: