Přejít k obsahu webu

Posvátný tanec

6 června, 2013
by

Nejprve nějaký vhodný hudební doprovod  k tomuto příspěvku.

Tanz der Mänaden, autor Lenz Cornelis

Tanz der Mänaden, autor Lenz Cornelis

Božstva a ettiny v nás ovlivňuje, posiluje či oslabuje světlo a zvuky, či jejich nedostatek, ale rovněž pohyb. Rytmické pohyby pomohou pomoci vytvořit v mysli harmonii, a proto je instinktivně  používají např. autističtí jedinci, když přestoupí mez toho, jaké smyslové vjemy dokážou pojmout (jak se o tom hovoří zde). Pro odblokování a únik smyslovému chaosu a znovuobnovení rovnováhy mysli se mohou začít rytmicky pohybovat, jako by byli ztuhlí. Tuto techniku k utišení boesti rovněž instinktivně používají ženy v porodních bolestech; rytmické dýchání a pohyb.

V dějinách známe nejlépe důležitost náboženského tance ze starověkého Řecka, kde Bakchantky a Maenády používaly tance k dosažení “náboženského vytržení”; aby se staly jedno s božstvem – Bakchusem (alias Dionýsem), známým ze Skandinávice jako Freyr, z Albionu jako Aengus, ze Skythie jako Shiebog či Veles a z Itálie jako Bacchus, Dionýsus či Liber. Ačkoliv je nejznámější ze starověkého Řecka, nebyl o nic méně běžný ve zbytku Evropy, jak nám nepřímo sdělují všechna pronásledování čarodějnic ve středověku, kdy byly ženy obviňovány z “tanců s ďábleml” a tence na (pohanských) posvátných horách. Není žádným překvapením, že evropské božstvo se popisovalo jako “Satan” a tyto evorpské ženy byly mučeny, vězněny a popravovány kryptožidy, zcela ovládajícími v té době Církev (jak se navrhuje rovněž zde [česky]), a jejich křesťanskými lokaji.

Dnes děláme podobné věci ze stejného důvodu  (protože to potřebujeme) a pravděpodobně neméně často, ačkoliv o tom možná tak aktivně nepřemýšlíme tímto způsobem; např. se věnujeme joggingu nebo běhu dle rytmu, často s hudbou v uších ; rytmicky zvedáme činky, často do rytmu hudby.  A samozřejmě někteří z nás i tancují, přirozeně za zvuku hudby. Každý rytmický pohyb stačí, ale přirozeně tanec je jediný prostředek, který naši předkové znali a k za tímto účelem používali; nejběžněji kombinace hudby, světla (či jeho nedostatku) a rytmického tance, často také zahrnujícího rytmické dýchání. Jediný aspekt, který dnes postrádá, jediný chybějící prvek, je nánožensko-duchovní. Chybí božstvo; jen nás, tak říkajíc, sleduje z povzdálí, čeká a douvá, že bude zase vpuštěno – jak by mělo.

Proč bychom se měli vrátit k posvátnému tanci? Protože moderní Evropan zápasí; není mu umožněn žádný směr, žádný bod původu, žádná cesta důstojnosti, protože žije nejen v protipřírodním světě, ale v první řadě světě protievropském. Naše božstva (a to, co  představují) jsou aktivně potlačována tímto moderním, Židy ovládaném světem; jsou znásilňována, vražděna a poplivána každičký den v médiích, vzdělávacím systému, reklamách, zábavě, umění a všude jinde. Jen ettinům je umožněno prospívat,  jen ettinská moc je pěstována, všude; včetně drogami prostoupené rave subkultury, v přesexualizovaném tanci míšenských pop “hvězd”, v slepém mácháním hlavou nihilistické death a black metalové subkultury atd. Zmocnili se (také) nábožensko-duchovního tance a používají ho k šíření svého židovského jedu do myslí naší mládeže.

Tanec by měl mýt něčím, co aktivně používáme k tomu, stát se lepšími. Měli bychom dělat jogging či chodit běhat nejen proto, abychom zlepšili svou výdrž a celkovou tělesnou konctituci; měli bychom cvičit s činkami (či spíše tvrdě pracovat) nejen proto, abychom zesílili; měli bychom tancovat při obřadech nejen proto, že  by to mohlo být zábava či společensky obohacující. Vždy bychom měli rovněž mít na mysli božské, také zdokonalení ducha.

Sexuální tanec, kdy mladík a dívka tančili spolu, byl rovněž nábožensko-duchovní tanec; smyslem bylo, aby mladí muži a ženy zjistili, zda se k sobě hodí. Fungovalo to mezi nimi, jiskřilo to? Průběh společného tance jim to pomohlo zjistit a takto spolu nemuseli spávat, jak to činí moderní zmatení mladíci a dívky, aby zjistili, zda to mezi nimi funguje či ne. Náboženský sexuální tanec jim to umožnil zjistit, aniž by se museli potřísnit.

Ängsälvor, autor Nild Blommér (1850)

Ängsälvor, autor Nild Blommér (1850)

Tanec je nábožensko-duchovní záležitost. Křesťané vysedávají ve svých “krypto-synagogách” (kostelech) a zpívají jen židovské písně, aby ještě více ochromili svého pohanského ducha a zbavili ho kontaktu s nimi samotnými a jejich vlastní podstatou. Židokřesťané označili veškerý tanec jako “satanský”, nejen kvůli renesanci, kdy viděli, že Evropa procitá z židovské psychózy. Později, když selhalo jejich potlačování evropského ducha, se také pokusili – jak to předtím  učinili se všemi pohanskými svátky, když se jim nepodařilo je potlačit – ukrást posvátný tanec, překroutit ho a zničit, v čemž uspěli jen částečně.

Kouzla našich božstev jsou úplná pouze se světlem, hudbou a tancem našich předků. Sešlete kouzla našich bohů a bohyň  a probuďte svého evropského ducha! Steňte se skutečný Evropanem, krví i duchem! HailaR WôðanaR!

Výroky Vysokého 159

“Þat kann ek it fjögurtánda:
ef ek skal fyrða liði
telja tíva fyrir,
ása ok alfa
ek kann allra skil;
fár kann ósnotr svá.”

“(Čtrnáctou znám píseň,
mám-li přednést
o bozích lidem báje.
Ásů a álfů znám
osudy všechny,
co ostatním jsou utajeny.)”

Ženy z Amfissu

Ženy z Amfissu

Varg Vikernes

6. února 2013

přeloženo z: www.thuleanperspective.com

komentářů 9 leave one →
 1. Asgard permalink
  18 června, 2013 13:01

  opravář

  “I ve větších celcích může vládnout individualistický duch.”
  To bylo myšleno jako varování. Příkladů máš v bezprostředním okolí spousty.
  JAKO VAROVÁNÍ O.K.
  ” V dobře nastavené pospolitosti musí být na prvním místě společný zájem”
  A z čeho ten zájem má pramenit ? Má vůbec potenciál k tomu, aby byl společný ?
  ANO, OCHRANA A ROZVOJ DANNÉHO USKUPENÍ (POSPOLITOSTI). ABY BYL POTENCIÁL, MUSÍ S NÍM SOUHLASIT VSICHNI JEDNOTLIVCI, KTEŘÍ POSPOLITOST TVOŘÍ.
  “Každá taková věc si zaslouží ocenění”
  Ne kamaráde, tady voláš kupecké duchy, to je chyba.
  KAMARADE, TY ZŘEJMĚ OPRAVUJEŠ ZDARMA. NAVÍC ODMĚNA NEMUSÍ BÝT JEN CASH, ALE NAPŘ. LEPŠÍ MOŽNOST REGENERACE, LEPŠÍ PODMÍNKY K SEBEROZVOJI APOD.
  “Osobní zájem utlačuje vše co ho převyšuje je dle mne špatně”
  Ano, podle mě také.
  “neudělat ostrou hranici a dát do problematiky aspekt idealismu, prozřetelnosti?”
  Zkus to, jestli si myslíš, že je tato etapa nutná. Podle mě je to ale málo a vůbec nijak Tě to neposune. Výchozí bod vidím ve zjištění, v čem má být pozemský život zlepšován a jeden z konečných bodů zase v dimenzi, ve které je pozemský život pod rozlišovací schopnost a kde je idealismus postupně rozeznán jako planý a nepotřebný.
  VÝCHOZÍ BOD JE V POŘADKŮ. K TÉ POZNÁMCE „ZKUS TO“, JÁ TO MYSLEL SPÍŠE TAK, ŽE KDYŽ NĚCO ZAKÁŽEŠ ZÁKONEM A NĚKDO TO PORUŠÍ, NEMÁ TO TAKOVOU AUTORITU JAKO KDYŽ PORUŠÍ NÁBOŽENSKÝ KONCEPT (ZA PŘEDPOKLADU ŽE MU VĚŘÍ) NEBO KDYŽ JEDINCE NADCHNEŠ TAK, ŽE TO NEDĚLÁ PROTO, ŽE BY BYL POTRESTÁN, ALE JE TO JEHO VNITŘNÍ PŘESVĚDČENÍ A O TO JDE. OBECNĚ, S ČISTOU MATERIÍ NELZE VYSTAČIT.
  “(forma náboženství?)”
  Ano, jako jedna z mnoha oblastí.
  “solidární vztah k sobě”
  Ale ne v dnešním všeobecně rozšířeném smyslu. Ten nejsolidárnější vztah je za normálních okolností ten nejpřísnější.
  JA TO POJAL JAKO KDYŽ BUDE EXISTOVAT POSPOLITOST A NĚKDO SE DOSTANE NE VLASTNÍM PŘIČINĚNÍM DO PROBLÉMU, OSTANÍ HO PODRŽÍ. SAMOZŘEJMĚ KDYŽ NĚKDO CHCE PRÁVA, MUSÍ DODRŽOVAT PŘEDEVŠÍM PRVNĚ POVINNOSTI.
  Omlouvám se, už neodpovím, musím jít opravovat a nebudu delší dobu na síti. Zdar.
  ROUZUMÍM, MUSÍŠ NAHONIT NĚJAKOU GOLDNU, PROTOŽE TĚ VÁLCUJE KAPITALISMUS.
  ZDRAVÍM TĚ.

 2. opravář permalink
  18 června, 2013 11:40

  Asgard:
  „I ve větších celcích může vládnout individualistický duch.“
  To bylo myšleno jako varování. Příkladů máš v bezprostředním okolí spousty.

  “ V dobře nastavené pospolitosti musí být na prvním místě společný zájem“
  A z čeho ten zájem má pramenit ? Má vůbec potenciál k tomu, aby byl společný ?

  „Každá taková věc si zaslouží ocenění“
  Ne kamaráde, tady voláš kupecké duchy, to je chyba.

  „Osobní zájem utlačuje vše co ho převyšuje je dle mne špatně“
  Ano, podle mě také.

  „neudělat ostrou hranici a dát do problematiky aspekt idealismu, prozřetelnosti?“
  Zkus to, jestli si myslíš, že je tato etapa nutná. Podle mě je to ale málo a vůbec nijak Tě to neposune. Výchozí bod vidím ve zjištění, v čem má být pozemský život zlepšován a jeden z konečných bodů zase v dimenzi, ve které je pozemský život pod rozlišovací schopnost a kde je idealismus postupně rozeznán jako planý a nepotřebný.

  „(forma náboženství?)“
  Ano, jako jedna z mnoha oblastí.

  „solidární vztah k sobě“
  Ale ne v dnešním všeobecně rozšířeném smyslu. Ten nejsolidárnější vztah je za normálních okolností ten nejpřísnější.

  Omlouvám se, už neodpovím, musím jít opravovat a nebudu delší dobu na síti. Zdar.

 3. Asgard permalink
  17 června, 2013 07:54

  opravář

  I ve větších celcích může vládnout individualistický duch.

  Toto by taky chtělo širší výklad. V dobře nastavené pospolitosti musí být na prvním místě společný zájem. Samozřejmě individuální invence, jak zlepšit pohled na věc, nové vynálezy, patenty apod. jsou žádoucí. Každá taková věc si zaslouží ocenění (o formě můžeme diskutovat), jiný přístup je samozřejmě s těmi, kteří dělají opak, narušují a brzdí tvořivou práci a rozvoj ostatních a žijí z výsledků jejich produktivity-jak už sem nastínil v dřívějším komentu (a to projev humánního přístupu k těm kteří mají přístup odpovědný).

  Je to všude tam, kde osobní zájem utlačuje vše, co ho převyšuje, kde “příroda vítězí nad nebesy”.
  – to mi prosím ještě rozeber.

  Osobní zájem utlačuje vše co ho převyšuje je dle mne špatně-pokud se tedy bavíš o zájmu celku (tj.=to co ho převyšuje).Pokud to myslíš v kontextu druhé části věty “příroda vítězí nad nebesy” , tam se zase domnívám, pokud to nevztahuješ jen na „biblický pohled“ a křesťanství, tak že je třeba, z pozice člověka, dát k čistě zlepšování situace pozemského života nějakou širší nadstavbu (neudělat ostrou hranici a dát do problematiky aspekt idealismu, prozřetelnosti? apod.), ale v současném stavu věci ji nedávat nějaké konkrétní rysy, což odpovídá realitě, poněvadž to jasně uchopit nelze (jsou různé indicie a parametry, paranormální jevy, které nasvědčují, že není vše černobílé a poznatelné smysly člověka a jeho rozumem, přičemž možnost poznatelnosti je taky neostrá). Jiný úhel pohledu je vytvořit (znovuobjevit, definovat) něco, co lidí spojí (forma náboženství?), nadchne a dá jim (jako individualitám) životní smysl, tj. budou brát odpovědný a solidární vztah k sobě a okolí jako přirozený a budou chtít na jednotlivých složkách svého bytí pracovat (biopsychosociální- fyzická, odbornostní, duchovní a duševní).

 4. opravář permalink
  16 června, 2013 22:00

  Asgard:
  I ve větších celcích může vládnout individualistický duch. Je to všude tam, kde osobní zájem utlačuje vše, co ho převyšuje, kde „příroda vítězí nad nebesy“.
  Ale když už ses dotkl počtu lidí v pospolitosti, tak ty několikačlenné skupinky se mi, pro toto období, docela líbí.

  „Pojem tupá morálka si možná zaslouží podrobnější výklad (asi myslíš bez nějakého zdůvodnění?)“

  Ano, dalo by se to tak říci. Morálka bez vyšší motivace, bez ukotvení, morálka pro morálku, židokřesťany mnohokrát použitá „dáma“ se svaly jako chlap, která se doplazila až do našich dní a sama pořádně neví, proč vlastně přežívá.

 5. Asgard permalink
  16 června, 2013 18:09

  opravář

  Pokud se podařilo v minulosti vytvořit nějakou fungující „větší“pospolitost (tzn. opak individualistického přístupu), nemělo to dlouhé trvání,bohužel (bohůmžel-vzhledem k těmto pages). Ale samozřejmě několikačlenné pospolitosti, které fungují, můžeme nalézt i dnes.
  Pojem tupá morálka si možná zaslouží podrobnější výklad (asi myslíš bez nějakého zdůvodnění?). Samozřejmě nejde jen nějakou produkci zboží, která je samozřejmě nutná pro směnný obchod si jinými celky. Jde taky o duchovní a duševní hodnoty jednotlivců, na kterých je třeba pracovat.

 6. opravář permalink
  16 června, 2013 17:43

  Smysl života je diskutabilní, protože je náš svět extrémně individualistický. Nebylo to tak vždycky…

  „člověk nežije v izolaci“
  Ano, nějaký stupeň přizpůsobení je nutný. Ačkoliv kvalitu života měřenou čistě materialisticky a odpovědnost vázanou na ekonomickou produkci či na tupou morálku lze považovat za pozitivní jen velmi, velmi ztěžka.

 7. Asgard permalink
  16 června, 2013 13:11

  opravář

  Domnívám se že skutečný smysl života je diskutabilní. Pokud pomineme ten nejnižší aspekt přírody, tzn. přežít. Globální smysl vývoje změn universa se těžko uchopuje.

  Co se týče člověka, domnívám se (čili můj názor), že díky většímu rozvoje mozkové tkáně (ač to někdy nevypadá) se dá pozemský život uspořádat tak, aby se jedinec mohl komplexně rozvíjet, měl čas na relaxaci a umíral s tím, že tady vytvořil určité hodnoty a napomohl pozitivnímu směřování vývoje. To znamená přijmout určitou odpovědnost za možnost pozemského života.

  Ad ideologie apod., většina potřebuje něco, o co se může v těžkých chvílích opřít (celkově jim dá opěrný bod pro činnost aby se neutápěli v tápání a excentrismu).

  Ad „mám mi záležet“, člověk nežije v izolaci, pokud se podaří vyladit (pozitivně mobilizovat) i okolí, zpětnovazebně se to zobrazí i kvalitě mého života.

  A jaký je můj názor na lidi, kteří nechtějí ač mohou pracovat-tzn. vytvářet pozitivní hodnoty, komplexně se rozvíjet a mít afinitu k odpovědnosti (popř. dokonce se přiživují na mojí produkci a ještě mi stěžují život či mě fyzicky ohrožují)? Nemají sebemenší nárok abych je jakkoliv dotoval, bral na ně ohledy a status člověka pro mě ztrácí.

 8. opravář permalink
  16 června, 2013 11:29

  Asgard:
  „k úvaze, že je třeba si život pořádně egoisticky užít a to je jeho hlavní smysl“

  Jj, ve skutečnosti vůbec neznají smysl života (a nejen života) a to je vede k podobným úvahám. Nesnaží se ho ani najít; navíc žijí v prostředí, které je v tomto tragickém rozpoložení podporuje. Ono egoistické užívání je ta nejprimitivnější náhražka.
  Ale abych byl správně pochopen-nemám v úmyslu jakkoliv moralizovat či propagovat nějakou ideologii. Jen si při čtení Tvého komentu kladu otázku: má mi záležet na lidech, kteří v tomto směru nejsou ochotni na sobě velice tvrdě pracovat ? Rovnou odpovím- nemá.

 9. Asgard permalink
  16 června, 2013 09:57

  „Jen ettinům je umožněno prospívat, jen ettinská moc je pěstována“

  Ettiny holt „boubelatí“, za švindlpapírky a virtuální peníze si lze zatím v této společnosti pořídit téměř vše. „Support“ zvenčí, že je pro člověka dobré se odlišit od zvířete, které chce jen konzumovat a zahrnovat se nízkopudovými podněty (když má příležitost), je na velice nízké úrovni, na rozdíl podpory ettinů (masmedia, nastavení společnosti,…). Agresivní, bezohledné a prospěchářské jednání převažuje nad solidním odpovědným pospolitním přístupem. Na druhou stranu se není čemu divit, strach z fyzické smrti a potenciální ukončení života pomocí ní vede u mnohých k úvaze, že je třeba si život pořádně egoisticky užít a to je jeho hlavní smysl. Naproti tomu tohoto faktu využívají některá náboženská uskupení, které se snaží život lidí modifikovat k obrazu svému (a mnohdy vytvářejí vzdušné zámky s jasnou vizí posmrtného života).

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: