Skip to content

Akce a reakce

Červen 1, 2013
by

Hořící auta ve Stockholmu a nepokoje šířící se do dalších švédských měst, podřezaný britský voják přímo na ulici Londýna a další pobodaný voják ve Francii.  Na příklady problematického soužití s  přistěhovalci z jiných světadílů byl minulý týden skutečně bohatý. Tyto případy jsou natolik výrazné, že je jinak ani multikulturu  propagující masmédia nemohou ignorovat. Jedná se však o dva nejkřiklavější případy, špičku ledovce, jehož větší část, poznamenaná strastmi takového každodenního soužití zůstává pečlivě skrývána před očima veřejnosti.  Za jeden takový šokující případ  bych zmínil sedmihodinové znásilňování ženy dvanácti přištěhovalci v uprchlickém táboře ve Švédsku, z nichž nakonec bylo odsouzeno jen sedm. Návrh na jejich deportaci ze země byl švédskými socialisty smeten ze stolu jakožto „rasistický“.

Všechny tyto výše uvedené případy  mají společné to, že pachatelé jsou vesměs mladí lidé, kteří se již narodili ve své nové evropské domovině. K ní však jaksi nepřilnuli a příliš se nerozpakují obrátit svůj hněv proti svým sousedům, jejich majetku, a přeneseně samotné zemi, jež je přijala. Zvláště případ vraždy vojáka  svědčí o tom, že tito mladíci, konkrétně „Britové nigerijského původu“ si stále nachází cestu ke své původní kultuře, s níž jsou pokrevně spjati – tj.  víře rozšířené v zemích, kde se narodili jejich rodiče – a k chování a jednání, které je možná běžné v Africe, ne však na našem kontinentu.  Multikulturní mozky možná namítnou, že je třeba na to reagovat zlepšením integrace přistěhovalců, přizpůsobením se jejich potřebám a podobnými argumenty. Proti tomu namítám, že v první řadě je zapotřebí utáhnout kohoutky přistěhovaleckého proudu. Jestliže se Evropa na Blízkém východě účastní protiteroristické, a vůbec pochybné války, při níž se příliš neřeší, kolik civilistů přijde o život, a zároveň nechává otevřené dveře , aby do ní z těchto států stále proudili potenciální mstitelé, jde v důsledku o sebevražednou politiku.

Je totiž stále zřejmější, že lidem z Blízkého východu se osvobozenecké tažení Západu zajídá. Už si nemusíme dělat mediálně propagované iluze o tom, že nás tamní lidé vnímají jako osvoboditele, kteří po boku  moudrých USA konečně  přináší tolik velebenou demokracii, jež však v oněch končinách nemá žádnou tradici. Místní stále častěji vnímají cizí vojska jako okupanty. Ano, za Husajna či Kadáffího žili sice v tzv. totalitě, dnes ovšem mají „demokracii“, která uvrhla zemi v chaos a není schopna lidi ochránit před každodenním násilím. Někteří jedinci se za toto „křižácké tažení“ již dokonce uchylují k mstě na lidu Evropy. Přesto se dle toho evropští politici nezařídí omezením přistěhovalectví, což by byl logický krok, natož aby přehodnotili způsob vedení války na Blízkém východě, a nezavdávali tak příčinu k takovým odvetným akcím. Ne, bok po boku Evropa stále věrně doprovází USA v její permanentní válce, kterou USA vede prakticky již desetiletí, jak jsem o tom psal zde. Už také vzácněji se v současnosti objevují zprávy o tom, že se nějaká vojenská akce nepovedla a odnesli to civilní obyvatelstvo. To však neznamená, že se to již neděje. Jen je to dokladem o důkladnější filtraci informací směrem k věřejnosti. A tak přidám jednu zkušenost o realitě války proti terorismu, ne nějakou nešťatnou náhodu.

V Afgánistánu je prý běžnou praxí amerických jednotek, že muže a mladíky podezřelé z příslušnosti k Talibanu naženou na poušti do obřích kontejnerů. Aby se uvnitř neudusili, což by prý pro ně byla příliš humánní smrt, vojáci do stěn kontejneru vystřílí jeden dva zásobníky, aby jim udělali průduchy na dýchání. Přitom samozřejmě některé lidi uvnitř zraní či zabijí, ostatní uvnitř časem zemřou horkem a  dehydratací. Jednotky NATO ví, že pokud Američanům podezřelé jedince předají, hrozí  jim takový osud. Pokud byste se tedy cítili nějakým způsobem spřízněni s těmito oběťmi, asi by ani tolik nepřekvapovalo, když byste cítili touhu se pomstít. A to se právě začíná v Evropě dít a je třeba na to reagovat.

Někteří politici se již otevřeně vyslovili, že multikulturní soužití nefunguje, jak je tedy možné, že imigrační politika zůstává stále benevolentní a nikdo nereaguje na nynější neutěšený stav? Kdo má vůbec zájem na tom, aby do Evropy přicházeli noví přistěhovalci z jiných kontinentů? Dalo by se např. říci, že jsou to ekonomické důvody, vyhovující nadnárodním korporacím, které tak do Evropy dostanou levnější pracovní sílu. Léta už přece firmy přesouvají své závody stále více na východ , až skončí v Číně či jiné podobné zemi, a zároveň je pro ně výhodné, když  směrem opačným do Evropy proudí levná pracovní síla, kterou mohou využít přímo ve svých centrálách. Lidé, kteří však zapalují v ulicích auta, jsou vesměs nezaměstnaní,  bez uplatnění. Bude se tedy primárně jednat spíše o jiné důvody.

Eskalace násilí v Evropě totiž přesto může někomu vyhovovat. Každopádně těm, co chtějí, aby se na Blízkém východě vojensky angažovala Evropa. Tu je však třeba v tom zainteresovat, že tím bojuje za své zájmy např. v rámci boje proti terorismu. Pak je naopak vítáno, aby se v Evropě vyskytovala taková pátá kolona  blízkovýchodních mstitelů , jejichž potenciální následovníci se budou do Evropy dále vpouštět, nicméně vojensky se budou potírat na vzdáleném Blízkém východě.  Jen pro připomenutí, ve středu je v Londýně podříznut muslimem voják a  ve čtvtek vyhlásí Obama novou taktiku v boji proti terorismu. Dalo by se říci, že incident v Londýně přišel akorát včas, aby Evropanům znovu dokázal, že se jich tzv. válka proti terorismu týká a jejich zainteresovanost jim znovu připomněl. Tím nechci říci, že by se muselo jednat přímo o „inside job“. Nebylo by to ani potřeba, vzhledem k množství přistěhovalců či sympatizantů k islámu se v Evropě taková akce dala dříve či později očekávat.

Přitom problémy s přistěhovalci by se měl řešit tam, kde se vyskytují, tedy v Evropě, a to, opakuji, zaprvé omezením přistěhovalectví, a za druhé nezavdávání příčiny k takovým útokům. To se však neděje a ani nestane. Politici spíše tuto situaci využijí k zavedení různých bezpečnostních opatření, které povedou k většímu sledování občanů jako celku. Jak ukazují případy násilí z Londýna, Bostonu či Paříže, už pachatelé již totiž nepatří k nějakým militantním organizacím, ale jde osamělé vlky, jednající na vlastní pěst. Stádo ovčanů jistě bude zostřené globální sledování kvitovat s povděkem, jak se to o ně jejich pastýři dobře chovají, aniž by si uvědomili skutečnou podstatu těchto kroků – získání větší kontroly nad lidmi a monitorování případných ohnisek občanské neposlušnosti.

Přesto všechno má současná  vlna přistěhovaleckého násilí v sobě něco pozitivního. Jednak dává za pravdu hlasům,  že multikultura v praxi nemůže fungovat. Pozitivní je rovněž to, že lidé začínají veřejně projevovat nesouhlas se současným stavem politiky. Potřebují k tomu však silnější impuls, jako je např. ona vražda v Londýně či třeba schválení zákona povolujícího sňatky homosexuálů, jako je to v případě Francie, kde proti němu demonstrovalo kolem150.000 lidí. Jak víme,  v naší lhostejné, pardon, tolerantní společnosti před či po přijetí zákona o registrovaném partnerství žádné masové akce neproběhly. A tak se u nás aktuálně opět v klidu  řeší schválení osvojení dětí registrovanými páry, které jistě časem také úspěšně projde, a pak samozřejmě bude následovat schválení adopcí.

Francouzi však zákon o sňatcích lidí stejného pohlaví vnímají jako  útok na principy republiky.Ve Francii se tak děje něco důležitého – proti vládě se tam obrací běžní lidé, ne pouze jedinci, které by mohla média šmahem nálepkovat jako extremisty, a tím je u veřejnosti zdiskreditovat. Jak ve Francii vypadají demonstrace, můžete shlédnout na videích níže, které nám naše prosystémová média samozřejmě nedopřejí, protože je patrně důležitější každodenně tlachat o tom, ve kterém supermarketu zrovna prodávají plesnivou zeleninu. Videa ukazují, že dnešní „demokratický“ systém nemá problém pohnat proti demonstrujícím občanům těžkooděnce. Nakonec, v našem Duchcově tomu nebylo před pár dny jinak, viz zde.

Aktuální demonstrace Francii:

http://www.youtube.com/watch?v=eL0JiqcejUs&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=FHKkEWyScu0&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=dHNtDFjj2PY&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=wzztUId1HzE&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=jLxPfZL_SL4&feature=player_embedded

Na závěr tedy shrnu: pokud se lidé nechají oblamutit a vmanipulovat k jednoduchému názoru, že je třeba se proti muslimům ještě ostřeji postavit zintenzivněním války proti terorismu na Blízkém východě, sednou na vějičku právě těm, kteří podporují přistěhovalectví do Evropy se všemi jeho důsledky, vedoucími k násilí v Evropě, jakožto reakci na násilí páchané na Blízkém východě. Akce a reakce je přirozený a na sebe navazující proces. Přesto se nikdo nesnaží ovlivnit reakci – omezení přistěhovalectví, a naopak ještě stupňuje akci , která logicky povede k další reakci. Bludný koloběh násilí je roztočen a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se měl v dohledné době zpomalit či zastavit. Přesto i tomto stavu vidím stále pozitivum. Možná totiž na základě těchto událostí lidé začnou pomalu chápat, že současné režimy hájí zájmy jiné než svých národů a jsou schopny je prosazovat i proti vůli občanů, ba i na jejich úkor. Ať už je to případ Francie, Švédska či Evropy celkově, Českou republiku samozřejmě nevyjímaje. Stále zřejmější se stává skutečnost, že je jako sůl zapotřebí domoci se toho, aby politici skutečně pracovali pro lid, a ne lid sloužil jejich zájmům.

Reklamy
komentářů 5 leave one →
 1. whitegolfer permalink
  Červen 11, 2013 18:34

  US je čím dál divnější: financují velkými částkami pseudostát Izrael, a na druhou stranu podporují Islámisty. To nedopadne dobře!

 2. Andreos permalink
  Červen 11, 2013 14:35

  Tahle zpráva se k myšlence článku docela hodí:
  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/304541-osn-chce-v-nemecku-umistit-az-10-000-syrskych-uprchliku.html

  I když v případě Sýrie nejde o přímý „vývoz“ demokracie západním vojsky, ale jen o nepřímou podporu „hodným svobodomyslným“ rebelům proti „zlému diktátorovi“ Asadovi.

 3. www permalink
  Červen 4, 2013 09:05

  Whitegolfer:
  Když mě dnes označí za extrémistu, tak si říkám: „Ještě to s Tebou není tak zlé.“ Prostě důležité je, aby mě to nemrzelo.

 4. Červen 3, 2013 17:41

  Nejhorší je apatie, která zde byla už v době minulého režimu. Myslím si, že v historii Evropy byly větší problémy, ale vždy se nějak řešily, teď jakoby k tomu nebyla chuť ani odvaha, a ten to zkusí je označen za „extrémistu“….

 5. www permalink
  Červen 2, 2013 20:31

  Celý systém je postavený na hlavu, protože je absolutně bezduchý. A je úplně jedno, zda vládne levice nebo pravice; pokud se bude stále vycházet z hodnot prosperity, blahobytu, pokroku, technologií, prostě sraček, tak je to nereformovatelné. Politici se do tohoto systému už narodili, jsou jím odkojeni, takže vkládat do nich jakékoliv naděje je liché. Domáhat se toho, aby politici pracovali pro lid, a zároveň se nedomáhat likvidace současného systém, znamená systému pomáhat.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: