Skip to content

Vibrace vesmíru

Květen 13, 2013
by

Včera jsem psal o tom, jak rituály a divadla a chrámy  [česky] měly (a stále mají) náboženský a duchovní význam. S hudbou tomu přirozeně není jinak. Hudba, či zvuky obecně, rovněž mohou člověka pozvednout k božskému. Nebo ji lze použít k ponížení lidského ducha do hlubin Země, do duchovní propasti, aby se posílila moc ettinů v našem nitru (tj. probudit základní instinkty) a potlačit bohy v nás [česky].

fig01Než tedy budu pokračovat, navrhuji, abyste si kliknuli sem a nechali hudbu Daemonia Nymphe vyvolat sílu Noční Hecate,  řeckého božstva čarodějství, známého ve Skandinávii jako Mâni, nacházejícího se ve vás, ve vašem úžasném duchu. Nechť toto kouzlo invokuje kouzelné síly, jež budete potřebovat k plnému ocenění tohoto příspěvku. Ave Hecate! Přijď k nám a pozvedni nás ke svému božskému bytí!

Jako formuje a tvaruje naši mysl božské světlo [česky], tak to činí i zvuky. Evropský člověk, jenž někdy slyšel zpívat ptáky, výt vichry, klokotat vodu v potocích, omývat vlny holé stěny skal či pláže, zvěř pohybovat v lese, hlasy své milované rodiny, vařit vodu, hrom v mracích, padat déšť a hořet dřevo pod kotlem, nikdy není krutým a nečestným člověkem. Je skrz na skrz dobrým člověkem, protože jeho evropská přirozenost je dokonale nedotčena; v jeho slovech není žádného jedu, v jeho myšlenkách žádná zlá vůle, nic nečistého v jeho duchu.

Dnes je svět tolik jiný a každý den pronikají do naší mysli všechny možné zvuky, narušují v ní harmonii, jsou příčinou toho, že se necítíme příjemně.   Víří v něm mealstrom, vytvářený srážkami zvuků a slov, narážejících a odrážejících se v našich hlavách. Nebo to lze pociťovat jakkoliv. Cítíme se unavení, máme bolesti hlavy, narůstá melancholie či dokonce deprese, stáváme se agresívnější a je stále těžší zůstat v dobré náladě. Kouzlo zvuků má svůj účinek. A my je necháváme působit bez řízení či kontroly, aniž bychom vůbec věděli, že takové kouzlo existuje.

Zvuk je stejně mocný jako světlo; neovlivňuje nás o nic méně než světlo, a přesto si dovolujeme stále se vystavovat harmonickým, hlasitým, extrémním a nepříjemným zvukům.  Vydrželi byste stát a zírat na Slunce nebo jen rozsvícenou žárovku? Ne? Tak proč byste žili či pracovali v hlučném městě a nechali, aby o nic méně slabé zvuky na vás měly podobné účinky?

bragi_741935358Nejharmoničtější zvuky, jež známe, jsou samozřejmě ty, které nazýváme hudbou, a lze je použít k stimulování toho, co je ve vás dobré, k posílení božstev ve vašem nitru, k posílení vaší mysli a k dodání vám odvahy – jako v případě skotské dudácké hudby během útoku či bubnů ve válce obecně – k inspirování a pozvednutí vaší mysli. Hudba je čarovná. Každá píseň je kouzlo!

Božstvo hudby se ve Skandinávii nazývá Bragi, ale to je jen jiné jméno pro Baldra, tudíž božstvem hudby je ve Skandinávii Baldr. Jeho řecké jméno zní Apollón. Je nečistším a nejnevinnějším ze všech bohů, a já doufám, že pochopíte, proč chci skončit Druhým delfským chvalozpěvem na Apollóna. Nechť vás Baldrovo světlo osvítí; nechť jeho nebeská hudba zapudí všechnu temnotu ve vašem nitru. Ave Apollon! HailaR BalðuR!

Varg Vikernes

6. února 2013

přeloženo z: www.thuleanperspective.com

Reklamy
komentářů 9 leave one →
 1. Haldir permalink
  Červen 21, 2013 09:10

  Když k tomu připojíme teorii superstrun nebo také M teorii, tak tento článek najednou krásně zapadá do velkého obrazu uspořádání světa. Myšlenka o velké hudbě se kterou přišel pan John Ronald Reuel Tolkien se pak stavá jen jiné vyjádření reality.

 2. Bor permalink
  Květen 15, 2013 19:16

  Ne, s kořením a korkem souvislost nevidím, s korektností ano.
  Pokorou ten nedobrý proces začíná a korektností zatím končí.

  vlastní přijetí proklamací – no, pokud ten „někdo“ nebo „dotyčný“ nebo „daná konkrétní osoba“ nemám být já, tak je to ok.

 3. Asgard permalink
  Květen 15, 2013 18:20

  Bor
  PoKORa-KOŘit se-KORektnost, … a co třeba lahvový KORek nebo kuchyňské KOŘení-taky špatně?, popř. v tom vidíš souvislost? Jak už jsem psal, jde o chápání daného slova, ne o jazykozpyt. Na utápění se ve slovíčkaření není, dle mého názoru, vhodná doba.

  „Snad bych k tomu dodal“ – z toho přece nevyplývá moje úloha vykladače nebo zasvěceného komentátora, šlo jen o můj názor. Názor na Varga si samozřejmě dělá každý sám z článku.

  sklonění se před vyvolenými „jako reakci na vlastní přijetí jejich proklamací“ – polopatičtěji: sklonění se před vyvolenými, kterým by mohl někdo zareagovat na jejich proklamace v Talmudu či Thoře, týkající se jejich zdůvodnění, proč jsou vyvolení a kterým by dotyčný uvěřil-to je to vlastní přijetí, tj. přijetí tou danou konkrétní osobou (jak můžeme vidět např. u většiny křesťanů).

  straightXedge
  Přesně tak, člověk úplně cítí jak ho inspirují k vlastnímu komplexnímu pozdvihnutí a k hrdosti na vlastní kulturu. Pokud pomineme účelnost (využití místa, tepelné ztráty,…) a kolik utrpení válečných zajatců stála stavba těch,které se podařilo zrealizovat, stojí za shlédnutí i stavby Alberta Speera.

 4. Asgard permalink
  Květen 15, 2013 13:17

  Bor
  PoKORa-KOŘit se-KORektnost, … a co třeba lahvový KORek nebo kuchyňské KOŘení-taky špatně?, popř v tom vidíš souvislost? Jak už jsem psal, jde o chápání daného slova, ne o jazykozpyt. Na utápění se ve slovíčkaření není vhodná doba.

  „Snad bych k tomu dodal“ – z toho přece nevyplývá moje úloha vykladače nebo zasvěceného komentátora, šlo jen o můj názor. Názor na Varga si samozřejmě dělá každý sám z článku.

  sklonění se před vyvolenými „jako reakci na vlastní přijetí jejich proklamací“ – polopatičtěji: sklonění se před vyvolenými, kterým by mohl někdo zareagovat na jejich proklamace v Talmudu či Thoře, týkající se jejich zdůvodnění proč jsou vyvolení a kterým by dotyčný uvěřil-to je to vlastní přijetí, tj. přijetí tou danou konkrétní osobou (jak můžeme vidět např. u křesťanů, je i jiné chápaní problému, popř. křesťanství – více viz http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/, ale do toho bych už v rámci daného tématu nezahýbal).

  straightXedge
  Přesně tak, člověk úplně cítí jak ho inspirují k vlastnímu komplexnímu pozdvihnutí a k hrdosti na vlastní kulturu. Pokud pomineme účelnost, stojí za shlédnutí i Speerovy stavby.

 5. straightXedge permalink
  Květen 15, 2013 12:20

  Díky za tip na sochy Arno Breckera. Jsou opravdu mocné!!!

 6. Bor permalink
  Květen 15, 2013 12:17

  Asgard:
  Vlastní přijetí proklamací ? To je úplný nesmysl, je to přesně naopak…. To slovo je nevhodné, protože zosobňuje všeobklopující a na každého dotírající koření se- právě proto se proti němu ozývám.

  PoKORa-KOŘit se-KORektnost,
  já v tom vidím souvislost.

  Pokud si chceš hrát na vykladače nebo zasvěceného komentátora Vargova článku, tak važ slova. Nečtou to vždy jen ti, kteří se s pokorou (v dnešním smyslu) vypořádali. A tím je vlastně řečeno, že jde hlavně o způsob myšlení (a max. eliminaci škod na něm) a méně o omezení týkající se těla či kvant jakýchsi poznatků.

 7. Asgard permalink
  Květen 15, 2013 10:55

  Bor

  Já to taky nedával příkazem a nepsal nic o tom, že článek pojem pokora obsahuje. Jde spíše o to, zda ten pojem chápeš jako sklonění se před „vyvolenými“ (jako reakci na vlastní přijetí proklamací, které o sobě šíří) spolu s líbáním jejich bot nebo pokoru ve smyslu o uvědomění si omezení bezchybného fungování tělesné schránky a limitace možností poznání (nekonečnost vesmíru, čtvrtý rozměr, apod.) – samozřejmě můžeme kolem sebe vidět, že hranice se neustále posouvají dál a dál, třebas velmi pomalým tempem. Při této příležitosti vzpomínám na jednoho Inda, který uvěřil, že silou své vůle zastaví vlak, bohužel to nevyšlo a doteď ho sbírají

  Co se týče politické korektnosti, samozřejmě smekám před každým, jenž se drží pravdy a svého upřímného názoru vždy a za všech okolností, i kdyby měl přijít o přátele, pracně vybudované postavení, majetek, rodinu, popř. shnít v izolaci jako vyvrhel v base.

  Na doplnění uvádím, že touhu po nadčlověku mi pomáhá nabudit i pohled na sochy Arno Breckera.
  Včera sem náhodou, s určitým odstupem, narazil na úryvek básně Máj od K.H. Máchy, který na mě emotivně pozitivně též hodně působí a tak si ho dovolím zopakovat: „..tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach zemi krásnou, zemi milovanou,kolébku mou i hrob můj, matku mou,vlasť jedinou i v dědictví mi danou, šírou tu zemi, zemi jedinou! (aby nedošlo k nedorozumnění, zde nejde o cestu k božskému, ale k vlastenectví a pospolitosti)

 8. Bor permalink
  Květen 15, 2013 09:33

  Nedávám si žádná omezení pro touhu po nadčlověku. A už vůbec ne pokoru (o té ostatně není ve Vargově článku vůbec řeč), ta není pro mě, tu s radostí přenechám těm, kteří se rádi koří.
  Dovnitř autocenzura a vlezlá morálka dnešního židokřesťanstva a navenek politická korektnost-až tak daleko se zašlo…:(

 9. Asgard permalink
  Květen 14, 2013 18:05

  Varg to vystihl pěkně. Hudba může člověka duchovně pozdvihnout nebo naopak destruovat. Snad bych k tomu dodal, že není nějaká univerzální hudba. Klíčové, aby dokázala pozdvihnout „to lepší“ v nás a pomohla nám v každodenním boji proti vlastní slabosti, vlivu ettinů a naopak vyzdvihovala vnitřní sílu jedince, jeho odhodlání, idealismus, odpovědnost, příslušnost k vlastní pospolitosti a určitou pokoru, vyplývající z konfrontace touhy po božském (nadčlověku) a limitací danou možnostmi především fyzické stránky člověka a lidského poznání.

  Ad „ skrz dobrým člověkem, jehož přirozenost je dokonale nedotčena“. Toto dle mě vyplývá z Vargovi lásky k evropskému člověku bez přítomnosti negativní kritiky. Ano, je třeba hledat především kladné stránky a možnosti, jak podpořit vlastní pospolitost. Ovšem je třeba si objektivně přiznat, že těch kteří podléhají ettinům a tím se postupně mění v bytosti, které práci a existenci ostatních jen využívají, destruují ji, druhé utiskují – podléhají egocentrismu, vlastní degeneraci a pohodlí, není zas tak málo.

  Ad „zvuk je stejně mocný jako světlo“ přesně tak

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: