Skip to content

Historie modré Evropy aneb moderní pohanství

Duben 1, 2013
by

Pozn. překl.: Jak jsme Vás informovali,  Varg Vikernes se  svou manželkou Marií Cachet na počátku roku založili organizaci Ancestral Cult a stejnojmenný web. S články Varga jste se tu mohli setkat již v minulosti, nyní ovšem splácíme svůj dluh a předkládáme Vám konečně i příspěvek od  jeho ženy. Vedle  aktivit na Ancestralcult.com Marie vede svůj vlastní web atala.fr, jenž nese podtitul Cesta do Zlatého věku. Ve svých článcích se věnuje především prehistorii a teorii o hybridizaci neandrtálce a Homo sapiens. Vzhledem k aprílovému datumu jsme zvolili její zábavně laděný článek nejen o Šmoulech.

Wolf

histoire-des-schtroumpfsAlternativní pohled na některé hrdiny…

Jedním z komiksových seriálů, které jsem měla v dětství nejraději, byli Šmoulové. Když jsem byla dítě, existovala velice dobrá alba, jež indentifikovala dětské obavy. Naivní dítě se v nich mohlo brzy vidět. Samozřejmě, brzy se dostavil výsledek. Samozřejmě, rychle se dostavil úspěch.
Nicméně, když jsem dospěla, uvědomila jsem si, že Šmoulové řekli mnohé tomu, kdo naslouchal. Jako všechny dobré příběhy, i zde se jednalo o moderní verzi starých vyprávění: tj. o příběh, jenž se může vyprávět večer dětem a oni si jej mohou užít a přesně zapamatovat, protože si jej užily; zároveň poučuje rodiče, které chápou či znovu chápat začínají jeho význam při vyprávění. Kdo říkal že učit děti je ponižující?

Zde je tedy analýza z pohledu mých dospělých očí.

Šmoulové mají pro evropské dítě vše. Jsou dokonalým zpodobněním evropské duše a evropských očí (modří, prostí). Jsou jako bohové, nejsou osoby, ale stavy. Jsou asexuální. Představují všechny aspekty evropské osobnosti, tak jako sedm trpaslíků. Mohou být šprýmaři, mrzouti, veselí, stydliví, hlupáčci atd., jsou všechno najednou, ale nejdou nikdy zlí. « Taťka Šmoula» je dokonalým obrazem evropské filosofie. Je stoik, vášně se jej netýkají a  chladnou hlavou nalézá řešení všech problémů. Pokud může konat, vždy tak činí; ale pokud nemůže, necloumají s ním vášne. Je moudrým Evropanem. Sokratem či Senekou. Moudrostí.

Šmoulové jsou strejně malí, jako je jejich nenasytnost. Jsou dosti střídmí, morální a ctnostní. Žijí v harmonii a ve svém stylu života činí jen málo změn, a ačkoliv by byl dle všeho « Taťka Šmoula» schopen vymyslet všechno možné, zůstává morálním a nevidí v tom výhodu; jedním slovem: mírnost.

Žijí v harmonii, dokud zůstávají skryti před zlým  Gargamelem a jeho kocourem. Peyo [tvůrce a kreslíř šmoulů-pozn překl.], díky za vaši srozumitelnost, Kocour se jmenuje Azraël (Israël), anděl smrti.

gargamelazrael

Gargamel, jehož jméno prozkoumáme později, je typickým portétem Žida. Co je ještě zajímavější: žije v domě, který svým tvarem připomíná synagogu, a je ostříhaný jako mnich. Tato mnišská tonsura, zcela běžná v 15. století, kdy byla církev plná Židů, je druhem skryté jarmulky (kippa). Jedná se tak trochu o opak evropského klobouku , který musíte sundat v přítomnosti někoho jiného, nebo když vstupujete do domu či obchodu, abyste ukázali, že nic neskrýváte: gesto je jasné: nemám nic pod kloboukem, nejsem nebezpečný a jsem poctivý, říkám pravdu. Naopak kippa (skutečná či symbolická) se nosí na hlavě, aby se Bohu zabránilo vás vidět (Kippur = obnovení). Zakrývá vaše hříchy. Ale proč byste měli chtít, aby vás Bůh neviděl? Kvůli hříchu. Stále nerozumíte? Vzpomeňte si na prvotní hřích? Ne?

smurf_01

220px-fra_angelico_052

Možná Oidipus? Freud? Už se vám to vybavilo? Ano, protože prvotní hřích je nyní zapomenut (ve srovnání s 15. stoletím) a než nám dojde, že bychom mohli žít bez toho, aby nám dávali za něco vinu, jako žijí Šmoulové, dychtili Židé po vytvoření dalšího hříchu. Aby zajistili, že nás tato falešná vina učiní  otroky a aby zajistili, že jim musíme dávat své peníze, abychom napravili újmu, jež z tohoto hříchu pochází (jak činila Církev). Tímto dalším hríchem je lež Oidipově komplexu a celá psychologie. Když se narodí dítě, chce jen sníst svou matku a sexuálně ji (nebo svého otce) zneužít. Pokud si myslíte, že se jedná o karikaturu, což možná věříte, když se mluví o Talmudu, pak si přečtěte Freuda, a pokud jste normální, už nikdy nebudete psychiatry poslouchat.

Vraťme se ke Gargamelovi. Neustále chce krást Šmouly, protože je potřebuje k vytvoření kamene mudrců, který dokáže proměnit kámen ve zlato. Gargamel je součástí společnosti badatelů, kteří si zjevně nejsou vědomi jeho zlých skutků. Zní vám to povědomě? Pak rozumíte metafoře.
Gargamel se vnímá jako velký a mocný a jeho nenasytnost nezná mezí. Nezná morálku, nezná ctnosti, je zcela poháněn svou nenasytností a ta je jedinou věcí, která ho vede k tvoření či vynalézání. Není chytrý, je jen amorální: pokud je pro něho něco výhodné a může to udělat, tak to udělá, bez mírnosti, bez morálky. Dokonce svého kocoura bije.

Šmoulové  VŽDY hledají své druhy a snaží se je zachránit před Gargamelem. Jsou čestní a stateční. Viděli jsme, že jsou morální, musíte však vnímat nuance, nepříteli nenastavují druhou tvář: vždy s nepřítelem bojují, i když je obrem (díky své nenasytnosti a síle). Bojují s žábami, pokud je to nutné a používají svou inteligenci a hloupost a nenasytnost svého nepřítele, aby bojovali proti slídívému kocourovi Azraëlovi / Israëlovi a jeho pánovi Gargamelovi.

Gargamel? Nebo Gargamelle?

Gargamel (mužský rod) je nepochybně odkaz na Gargamelle (ženský rod), matku (měli byste si vzpomenout, že židovský původ se odvozuje od matky) Gargantua z Rabelaisovy knihy (Gargantua, 1534, Francois Rabelais). Gargamel je starofrancouzské slovo znamenající “hrdlo”.

francois_rabelais_-_portraitdorc3a9_-_prologue

Proč “hrdlo”? Nenasytnost. Peyo byl pravděpodobně jeden z mála, kdo chápali díla Rabelaise. Ve skutečnosti nás tito malí a velmi moderní bohové berou zpátky do jednoho z období, které se našemu podobá nejvíce: do renesance. Co se dělo předtím? Myslím, že Varg výstižne zachytil, že: pohanské filosofické školy byly po starověku jedna po druhé zavírány. Vědění a umění byly zakázány, astronomie hozena do smetí, lékařství klasifikováno jako kacířství, a naši dobří a poctiví evropští učenci dáni do klatby jakožto zlí čarodějové.

Temný středověk, s bandity (cikány), kteří se potulovali všude. Přemýšlíte obvykle o jeho romantické podobě? Pak jste nepoznali realitu Církve. Byla vynaložena každá snaha, aby se zničilo evropské vědění, bujel zločin a ženy nemohly vycházet samy. Zní vám to povědomě?
Jedinou povolenou zábavou a jediným možným vzděláním pro děti byla židovská propaganda. Zní vám to povědomě?
Ti nejhorlivější či nesouhlasící byli sterilizováni (posláni do kláštera) nebo zabiti. Zní vám to povědomě?

Zatím během těch let zbabělci tloustli, jedli tolik, že se stali obrovskými, skutečnými obry. Obr Pantagruel (Pantagruel, 1532, Rabelais ) jí salát a ani si nevšimne, že polyká nějaké lidi (poutníky, haha). Zní vám to povědomě?Tito obři v díle Rabelaise jsou obrazem přímého nepřítele (kniha se hemží vtipy o « starých Hebrejcích» a o tom, jak si je sami často citují, jako by byli velcí profesoři, zatímco jejich jména ani neexistují).Tito obři jsou však zároveň obrazem části lidí, kteří se stali dle nepřátel chlípnými.
Díky osvojování si starověkého vědění  se v obrech objevuje renesance a oni se stávají znovu malými (stoiky, méně nenasytnými).

Ano, k obnově došlo zavržením Židů a celého židovstva. Kryštof Kolumbus (1451-1506) nebyl nadaný objevitel, jak často slýcháme, ale Žid vyhnaný ze Španělska. Šmoulové museli bránit, co bylo jejich, Europe procitala. hrdinové byli jako první všude cenzurovaní (jako Rabelais), I když používali učené triky k zamaskování svých kritiků a dveře se rozrazily.

A co takový  Král Slunce (Ludvík XIV. Francouzský, 1638-1715)? Dnes ho rádi kritizují v historických knihách, které dostávají naše děti ve školách (všechny napsali Židé, kteří Krále Slunce samozřejmě nenávidí), ale ve skutečnosti?Louis Dieudonné, alias Apollón (Baldr) (!), Král Slunce (Ludvík XIV.) byl oddaný… pohan. Kritizoval Církev a snažil se omezit její moc. Byl ctihodným člověkem a každý ho mohl přijít navštívit do Versailles a mít u sebe zbraň (nyní by to bylo naprostý blud, protože naši vůdcové jsou příliš zbabělí a příliš nenávidění). Postavil Versailles, protože chtěl dát Francii něco (mimo kontrolu Církve), na co může být hrdá (a Francie dosud je). Zámek je plný pohanskyých symbolů a křesťanské symboly chybí. Mistrovské dílo.

sunlouisxiv-child

http://www.chateauversailles.fr/les-actualites-du-domaine/evenements/evenements/expositions/versailles-et-lantique

e1483a3c-57a9-a2a2-aabc-45b8d205cde0file

f4b1c7fe-04fd-7440-5e5c-caa4830d5b59file

Ludvík XIV. jakožto Apollón

Ludvík XIV. jakožto Apollón

Možná lépe pochopíte, když zjistíte, že zakázal míšení plemen, vyhnal Židy ze svých kolonií  a poslal cikány na Galeje a jejich ženy ostříhal. Uložil pokutu všem šlechticům, kteří některým z nich poskytli útočiště. Zní vám to povědomě? (Code noir): Nejhrozivější kniha, co kdy byla napsána, jak mnozí říkají…

code_noir

Právě proto přivedl do Versailles šlechtice, ano, jak říkají, aby je kontroloval. Předepisovali přísnou etiketu a morálku. Šlechtu ovlivňvala Církev a Židé, a musela se tedy vrátit na správnou cestu, aby se chopila moci, kterou na ni měla Církev. Ludvík XIV. vykonával  pohanskou kulturní politiku v letech 1661 až 1675. Snažil se integrovat ducha evropského pohanství v rámci římsko-katolické církve, aby se zbavil všeho židovství.

Naneštěstí byla velká část jeho díla zničena Francouzskou revolucí, kdy Židé (mnozí mezi “bourgeois”) vyhladili velkou část fancouzské šlechty. Všimněte si rovněž, že existoval skutečný odpor k tomuto skutečnému holocaustu, o němž nikdo nic neví: Chouannerie

Jeden z mých předků, který bojoval na straně “Chouanů”, byl skutečně zastřelen těmito « revolučními zrádci» , ale to už je jiný příběh…

is-php

Čerpejte svou odvahu z vlastního zoufalství! – L.A. Seneca

Musíte studovat ne proto, abyste věděli více, ale abyste věděli lépe. – L.A. Seneca

Reklamy
komentářů 11 leave one →
 1. C.S. permalink
  Duben 16, 2013 15:46

  Sledujte tok penez – jasne Ano..
  ve spolecnosti s dnesni moralkou a hodnotama o nic jineho stejne nebezí..(vetsine lidí)

 2. čtenář permalink
  Duben 10, 2013 21:11

  Nějak mě nepřipadá nic vtipnýho na tom, když je někdo tak náruživej antisemita, že si objekt svý nenávisti potřebuje nacházet už i v animákách jako paní autorka. Spíš trapas.

 3. Pagan permalink
  Duben 10, 2013 20:05

  Tak a tady zase o tom,že Šmoulové jsou komunisti :D

 4. Pagan permalink
  Duben 10, 2013 20:03

  Tohle je na mě až moc konspirativní a jako humor na apríla to snad ani nelze pochopit :D

 5. Duben 8, 2013 14:28

  Martin: O konspirační teorie se zajímají lidé všeho věku a přesvědčení, takže je to záležitost každého jednotlivce. Osobně mne v poslední době zaujal dokument Thrive, tedy jen jeho prostřední, na analýzu dnešního světa zaměřená část. Mj. v něm padne jedna důležitá věta, kterou lze aplikovat při rozkrývání pozadí všech aktivit: sledujte tok peněz.

 6. Martin permalink
  Duben 7, 2013 20:24

  DOBRÝ DEŇ, túto web stránku čítam už dlhšie a zaujimala by ma jedna vec a pýtam sa tu pretože nikde inde nemám možnosť.

  Aký je váš názor ( neopohanov ) na tie rôzne konšpiračné teórie, ktoré opisujú a šíria niektorí ľudia ? Myslím tím Iluminátov, NWO, slobodomurárov ( slobodomurár = zednář ). Pýtam sa na to zrovna vás pretože zo skúseností viem, že väčšina autorov čo o tom píšu a ľudia čo tomu plno veria sú kresťania. Napr. http://www.vzdelavaci-institut.info alebo http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com. Budem vďačný za každú odpoveď.

 7. berešit bara elohim permalink
  Duben 6, 2013 18:34

  Sarkastické bravo k paní Marii Cachetové

 8. Andreos permalink
  Duben 5, 2013 18:40

  V tom, co lze nazvat „kampaň za zničení bílé rasy“, se sice (zejména v USA) disproporčně angažují Židé, ale je fakt, že se to často hodně přehání. Podílí se na tom i spousta bělochů.
  Samozřejmě je pravda, že ten nesmyslně vyhrocený, někdy až fanatický antisemitismus hodně poškozuje v očích širší veřejnosti jakékoli snahy o naši záchranu.
  Tahle antisemitská zaslepenost, omezenost pohledu („za všechno mohou Židé“) a diskreditace před veřejností (získávání image neonacistů) je jednou z věcí, která ochromuje jakékoli racionální snahy.

  Obecně by „národovecké“ scéně prospělo se trochu odradikalizovat a zracionalizovat – a to nejen v oblasti antisemitismu.

 9. satanovy spařený koule permalink
  Duben 5, 2013 00:06

  Pokaždý, když se dočtu o tom jak Židi pracujou na likvidaci modrookých šmoulů si říkám : A jéje, kterej rabín ( anonymní sponzor nacionálních evropských hnutí) si platí ty užitečný idiotický trotly aby vyráběli doklady a důkazy na téma neutuchajícího antisemitismu a druhotně tím pracuje na autodegradaci domorodých indoevropských NS hnutí, která svým až idiotsky ostentativně manifestním ehm „antisemitismem“ docilují toho, že širší veřejnost tato hnutí spontánně ignoruje a odmítá jako průkazně fašistická a jak jinak než genocidně orientovaná. – Sympatizující základna NS hnutí skrze toto stigma zákonitě nevzroste a tudíž nevznikne skutečně efektivní dostatečně početné hnutí vzdoru, které by mělo potenciál něco změnit…

 10. straightXedge permalink
  Duben 3, 2013 23:33

  Už dřív jsem někde četl něco o tom, že Šmoulové jsou dokonalou árijskou vesničkou a Gargamel a Azrael jsou Židi, co je chtějí zničit… Myslim že to bylo dokonce i v Blesku.

 11. Duben 1, 2013 22:26

  Už když jsem kdysi vídával šmouly, tak mně hlavou probleskl kocour Izrael. :-) A něco na tom určitě je.

  Jinak, paní Cachet je jistě inspirující žena.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: