Skip to content

Zaostřeno na děti

Březen 20, 2013
by

gaypohádkaNedávno nás jedna čtenářka upozornila na článek, v němž se píše o připravovaném českém vydání pohádkové knížky s názvem Princ a princ. Roku 2002 ji napsala nizozemská spisovatelka Linda de Haan a již na ni navázala pokračováním Princ a princ a rodina. Tyto pohádky, velebící vztah gayů, jsou údajně určeny už pro tří až čtyřleté děti. Kniha je již přeložena do češtiny a čeká na své vydání. Celá zpráva zde

Dnešní doba, příznačná tím, že o co více je civilizovaná, o to více se vzdaluje přírodě a přirozenosti, projevuje svou zhovadilost mj. tím,  že se snaží duhový pohled na svět vnutit již nejmenším dětem. Cílem není za pomocí homosexuálních pohádek upozornit, že některé rodiny tvoří dvě maminky či dva tatínci, ale dát takové vztahy na roveň klasické rodině, tvořené matkou a otcem. Nejedná se tedy o snahu, aby takové páry byly pouze tolerovány, ale aby jim  byl plně přiznán status, který je svou výjimečností a nenahraditelností určen pouze vztahům heterosexuálním. Argumentuje se tím, že dvě maminky či dva otcové jsou pro výchovu dítěte lepší, než když je dítě vychováváno jen jedním rodičem či v nefungujícím heterosexuální  rodině. Zcela se tím však opomíjí základní dualistický princip přírody, kdy se živý tvor (pokud se např. nerozmnožuje dělením) vzniká spojením buněk samčích a samičích a kdy muž a žena v rodině ztělesňují dva rozdílné, přitom navzájem se doplňující aspekty bytí. Homosexuální pár, z něhož nemůže vzejít nový život, tedy nikdy nebude roven byť i neplodnému manželství muže a ženy, protože ten svou pohlavní diverzitou přirozeně tyto duality ztělesňuje. Tyto dva zcela fundamentální póly nemohou být nikdy nahrazeny dvěma matkami, ani dvěma otci, byť by se jeden z nich snažil sebevíc plnit úlohu „mamky“ –  bude se vždy jednat jen o parodii na pohlaví, které mu nebylo přírodou dáno, zatímco plného ztotožnění se svým pohlavím není schopen. Je tak jako nepovedený produkt přírody nenávratně chycen někde „mezi“.

Právě děti, jejichž mozky ještě nejsou dotčeny pokleslou působením dnešního světa, vnímají muže a ženu „sexisticky“, tedy přirozeně. Muž a žena jsou nositeli rozdílných aspektů a děti jejich různou funkci velmi dobře rozeznávají. Matka jim poskytuje především citové naplnění, péči a lásku, otec zase zábavu, sport a rozvíjení dovedností. U dětí samotných se již od raného dětství projevují tyto vrozené mužské či ženské principy – chlapci (většinou) instinktivně tíhnou k autíčkům a divočejším hrám, dívky (většinou) zase k panenkám a jemnosti. Takto se narodily a jen přirozeně následují svůj instinkt, zatímco působení mužského a ženského pólu jejich rodičů či pěstounů jim dává základy pro budoucí život a formuje jejich osobnost. Tato pohlavní dualita v rámci rodiny úspěšně existuje a funguje od úsvitu lidských dějin. Možná proto je jakožto základní hodnota trnem v oku některým jedincům, kteří se snaží vnést rozklad do všech přirozených lidských vazeb.

Popularizace homosexuálních pohádek, které se věnují i autoři u nás (např. Markéta Pilátová a její příběh Jura a lama, o chlapci se dvěma maminkami ) pochází ze stejného ideového zdroje jako jsou např. snahy o to, aby bylo slovo Bůh nahrazeno jiným, které nebude mužského rodu, aby se z pohádek odstranily klasické mužské a ženské role, či dokonce aby se zcela zrušil statut monogamního manželství. Všechno jsou to tytéž moderní a proti přírodě a zdravému rozumu stojící snahy o rozbití přírodou ustavených principů, od nichž se odvíjí samotný život a evropská civilizace, a jejich nahrazení globalizovaným a bezpohlavním vnímáním světa. Ať chceme či ne, stejně jako jiní tvorové jsme vzešli z přírody, a z protivení se jejím zákonům ani pro nás nic dobrého nevzejde.

Ať už jde o politiku, ekonomiku či náboženství, globalizace VŽDY znamená  ničení rozdílů, které svět činí různorodějším a vzácnějším. Lidé, kteří se takové „osvětové“ činnosti věnují, jsou často sami postiženi homosexualitou či jinou „jinakostí“, a jako by si vědomi své odchylky od normálu, o to více ve své zahořklosti brojí proti těm, co jsou průměrní a tvoří většinu. Je to stejně pokřivený názor, který můžeme slýchat i v případě národnostních otázek, aby se většina přizpůsobila a připodobnila určité menšině. Všechny tyto požadavky pak zastřešuje globální deštník politické korektnosti. Těmto proudům v naší společnosti se již podařilo prosadit institut registrovaného partnerství, a jakkoliv se jejich představitelé zaštiťovali tím, že nebudou požadovat schválení práva na adopcí dětí, nyní se lze takové požadavky již zaznamenat. Schválením registrovaného partnerství byl překročen Rubikon – statut homosexuálních rodin se tak pomalu blíží statutu rodin heterosexuálních, jejichž funkce však je, jak jsem již předeslal, svou stukturou nenahraditelná. Schválení adopcí pro homosexuálními páry tedy bude jen otázkou času. Autoři gay pohádek pak svou tvorbou snaží ve společnosti vytvářet vhodnou atmosféru k tomu, aby byly takové požadavky menšin akceptovatelné i pro majoritu.

Každý z nás svým životem – myšlením a konáním – ztělesňuje určité hodnoty. Je na každém z nás, jaký příklad tak dává svému okolí. Do jaké míry je pro druhé inspirující či podnětný, nebo naopak ničivý a rozkladný v poměru k přirozenosti, dané nám Matkou přírodou. Budiž tedy váš život naplněn přirozenými hodnotami a vzorem všem těm, kteří chtějí kráčet po téže stezce!

Reklamy
komentářů 19 leave one →
 1. Duben 7, 2013 00:05

  Ujišťuji tě, že s exoty typu „jsem Čech jak poleno, ale vyznávám semitské božstvo“ nechci mít nic společného.

 2. berešit bara elohim permalink
  Duben 6, 2013 23:22

  L: Nepřeháníš to trochu? V heteropochodu by nebylo důležité nic jiného než sexuální orientace :). Zase to, že jsem jiného vyznání než ty, neznamená, že spolu nemůžeme spolupracovat.

 3. Duben 6, 2013 22:44

  berešit:
  To jako pohané kráčející po boku s Tebou, židem ? Takový pěkný mezináboženský pochod, ve stylu multi-kulti ?

  To by byla vskutku krása ….

 4. Duben 6, 2013 22:01

  berešit bara elohim: Na hetero pochod jsem už taky myslel… Ale nebrali by pak nakonec „čtyřprocentní“ pochod „devadesátišestiprocentních“ jako svou diskriminaci, protože by z něj jako menšina byli na základě své orientace vyloučeni? Z těchto důvodů by možná takový pochod ani nikdo nepovolil.
  Menšinám se totiž přiznávají práva, která jsou majoritě upřena. Jako oblíbený příklad uvádím soutěž Miss Roma. Dovedete si představit něco jako Miss Árijka :-) či jakoukoliv soutěž či akci, která by z účasti vylučovala nějakou menšinu na základě původu, barvy pleti či sexuální orientace? Ne, to by se přece jednalo o rasismus, xenofobii či diskriminaci. Toto si mohou dovolit pouze menšiny. Když tedy demonstrují menšiny, je to proti jejich diskriminaci, když demonstruje majorita, je to sám o sobě projev diskriminace!

 5. berešit bara elohim permalink
  Duben 6, 2013 18:51

  Tomas: Přesně tak. Ať si žijí jak chtějí v soukromí, ať se klidně vezmou, ale děti bych jim nedával. Co z nich potom vyroste? PS: Co takhle někdy udělat heteropochod :) ?

 6. Duben 5, 2013 22:45

  K tomuhle tématu jsem si vzpomněl na jeden článek (autor se považuje za levičáka, ale má celkem rozumné názory):

  http://www.boodin.org/index.php/easyblog/homo-trend-de-boodin

 7. Shaman permalink
  Březen 31, 2013 20:22

  Pepa:
  Pepíku, ty jsi asi v minulém životě hodně nenáviděl a pronásledoval blbce, viď? :-D

 8. pepa permalink
  Březen 31, 2013 19:06

  Dávejte si pozor na názory a postoje. Nenávidíš homosexuální jedince, jsi bojovník proti homosexuálům. Dej si pozor, ale v příštím životě tě může čekat život homosexuálního jedince. To proto, aby jsi se poučil. Život je hra, neodsuzuj, miluj, žij Láskou. Bůh je Láska, není nic jiného než Láska, miluj.

 9. Rogan permalink
  Březen 28, 2013 17:34

  TakHellas: Ale buzeranti se běžně vyskytovali už třeba ve Spartě. Konkrétně v její armádě bylo toto „kamarádství“ velmi rozšířené. Ovšem, nutno dodat, že i toto vedlo k celkovérychléndegeneraci Sparty a jejího okolí po Peloponésské válce. Jinak vyšší kádry SA byly tak kuřpytlíci a pytložvejci.

 10. TakHelass permalink
  Březen 28, 2013 14:28

  Výraz homosexualita je pro mě Synonymem dutosti – prázdnoty . Pokud lidstvo vyplní infekce prázdnoty bude to největší novodobý mor co lidstvo zasáhne. Nevěřte studiím o homosexualitě je to součást infekce .Branme zdravou krev ohněm !

 11. TakHelass permalink
  Březen 28, 2013 14:11

  Často uvádíte “ proti homosexuálům nic nemám“ tento přístup je vadný ,nemohu vám ho vyčítat je to výraz určité degenerace lidstva které se i nevědomky musíme přizpůsobit každý v určité míře jinak v moderní společnosti nepřežijeme.Podstata všeho je muž !Je to záležitost mužů už od počátku. Když se spojila zdravá smečka můžu dokázala posouvat dějiny až do dnešních dnů. Dokonalá civilizace dnešních dnů není dílo žen dětí zvířat. Ano nechali jsme jim místo v naší společnosti ,ale směr udávali vždy muži. Dnes máme nemocnice,lítáme do vesmíru ,splachujeme pitnou vodou,dokážeme zastavit morové nákazy a vyprodukovat velké množství potravy . V tomto vítězném tažení v našem opojení zapomínáme na podstatu a velkoryse dáváme prostor i hloupostem. V dnešní době na ulicích potkáváme policistky a považujeme to za normální . Dokážete si představit kdyby se Policie skládala pouze z žen ? Taková policie by ze své podstaty nemohla fungovat pokud by zavčas nepožádala o pomoc mužskou část . Dnes se do armády přijímají i homosexuálové .Celé to funguje pouze díky zdravému mužstvu válečníků kteří mají touhu zvítězit (a tím zachovat svoji smečku). Kdyby se armáda skládala pouze z buzen tak by se sama rozložila zevnitř. Nechci se zabývat lesbičkama jsou bezvýznamné a proto je jich značně méně než gayů (jsou tu jen proto aby homosexualita působila skutečně) . Homosexualita(nepřátelská infekce) si moc dobře uvědomuje podstatu a proto útočí na zdravé muže tím ,že chce akceptaci od zdravých jedinců. Tu už na našem kontinentě získala proto postupuje a chce naše děti. Když dopustíme aby naše děti vychovala zrůda zabijeme tím naši zdravou smečku protože to dítě bude vděčit zrůdě za život.To je rozseknutí jádra .Rozpolcení muž je vyřazen z řad válečníků dokud se neuzdraví ,ale toto by byla hluboká rána. Za vše budeme moct my muži protože jsme nechali tento nádor prorůst až do jádra naší podstaty.Za narozené muže odpovídáme my protože oni budou tvořit zdravou smečku. Useknout hlavu každému homosexuálnímu deviantovi by byl rychlé řešení,jenže už to neladí s dnešní dobou naší civilizace kde již většina z nás zapomíná na podstatu a cítíme se neohroženi pro věci které jsme vybudovali .Ted musí zdravá smečka znovu udat směr !

 12. Shaman permalink
  Březen 24, 2013 19:51

  Ten článek mě nesmírně rozzuřil. Takhle špinit dětská srdíčka! Co jsou to za zrůdy?!

 13. Březen 23, 2013 18:18

  Nejsem tak liberální, abych mohl říci, že mi nevadí. Na jednu stranu mně je jich líto, protože tato úchylka je jistým druhem postižení, na druhou stranu se jich štítím. Byl bych pro to, aby se propagace homosexualismu trestala a aby svou orientaci nesměli dávat najevo na veřejnosti. Prostě minimalizovat jejich rozkladný vliv.

 14. Asgard permalink
  Březen 23, 2013 15:54

  Tomas
  „Problém není v homosexualitě samotné. Co si budeme nalhávat, ta provází lidstvo od nepaměti.“

  Atraktivními prostředími jsou pro homosexuály kněžský seminář a armáda. Vyniknout mohou zejména jako vizážisti či kadeřníci, kde mohou být opravdu dobří. Přesně tak, pokud „zahušťují čokoládu“ v intimitě domácího prostředí, nedávají o sobě vědět a tato činnost vede k vyplavení endorfinů, což způsobuje reaktivně vyšší pracovní výkon, tak se to dá skousnout. Určitě homosexualitu nenormalizovat ani nepropagovat. Jinou věcí je tvorba „teplého bratrstva“, které si dohazuje lukrativní teplá místečka a byznys. Homosexualita je určitě jedna z deviací, které si zaslouží hlubší vědecký výzkum.

 15. B.S. permalink
  Březen 23, 2013 11:29

  Já proti bukvicím taky nic nemám, ale těch nermálních neobtěžujících je významná menšina. Viz tento odkaz
  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/296871-skotsky-kardinal-kritizoval-homosexualy-sam-zil-dlouha-leta-s-muzem.html
  Tento typ homosexuála není homosexuál kterého lze tolerovat, to je prostě Buzerant a nesaslouží než uvedenou hanlivou definici jeho stavu.

 16. Asgard permalink
  Březen 23, 2013 10:01

  Wolf
  Poslední odstavec článku bych dal zlatým písmem.

  TakHelass
  Ten příměr s infekcí je dobrý a nejde jen o homosexualitu.

 17. Tomas permalink
  Březen 21, 2013 19:13

  Problém není v homosexualitě samotné. Co si budeme nalhávat, ta provází lidstvo od nepaměti. Osobně nic proti homosexuálům nemám a nevadí mi. Co mi však vadí je působení různých jejich organizací, z jejichž činnosti mívám občas pocit, že jejich cílem je všem dokazovat, že homosexuálové jsou snad něco víc. Viz. pořádání různých homopochodů a jejich hysterické reakce, když si někdo dovolí vyslovit protinázor. A gay pohádky pro děti? No raději bez komentáře…

 18. B.S. permalink
  Březen 21, 2013 10:06

  TakHellas – Svět Islámu brojí proti homosexualitě spíš formálně, jako extrémně mysoginní ideologie Judaistického typu produkuje buzeranty, resp. kryptobuzeranty jak na běžícím pásu. Forlmálně usiluje o jejich likvidaci v praxi je však často ochotně přehlíží a ignoruje.
  Viz např. buzerantské vztahy afghánských muslimských stařešinů s mladými chlapci.

 19. TakHelass permalink
  Březen 21, 2013 00:25

  Cílem infekce je nakazit a pronikat. Proto kopírují vše co vidí na nenakažené společnosti.Jejich cílem nebyl sex, manželství nebo nenápadné vetření do zdravé party lidí nebo sportovního teamu. Jejich cíl je získat děti . Ne nemyslím tím ,že z něj udělají nemocného homosexuála ,ale naruší tím budoucí společnost . Zdravá společnost začne akceptovat to nezdravé a tím bude infekční průnik dokonán.Proto se devianté drží umění,mody a televize. Tím určují zdravé společnosti směr a vychovávají si ji k akceptování špatnosti. To dává i odpověd proč jsou homosexuálové zastánci nenásilí a multikultury.jejich cílem je rozklínění zdravé společnosti. Jejich šíření je značně omezeno pouze na „demokratické“ režimy který jim dovolí vyvíjet svoji aktivitu. Příkladem v muslimském světě by byli ještě ten den ukamenováni. Katolíci (křestanství obecně) selhalo ke špatnosti mlčí,narozdíl od revolučního Ježíše prorostli totiž s mocí s demokratickou mocí. Chtějí tiše přežit a čekají na Jehovu který to dá do pořádku. Muslimové se rozhodli jinak svému Aláhu předají svět vyčištěn a v pořádku. Proč ? Protože nejsou buzny !

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: