Skip to content

Haploskupiny

Březen 11, 2013
by

Budeme diskutovat o teorii navržené na zakázku tak, aby zlomila poslední evropský odpor k rasovému míšení a neobyčejně neinteligentní teorii o «africkém původu ». Ano, budeme diskutovat o Y-DNA haploskupinách.

Jak jsem zmínil v úvaze Odkud pocházíme a kam směřujeme [česky], často směšujeme všechny koncepty a končí to mluvením o “Keltech” jakožto lidu, spíše než o jazykové skupině, a  “indoevropské invazi”, k níž vlastně vůbec nedošlo.

Než budu pokračovat, musím zdůraznit, že nejsem odborníkem na haploskupiny, vždy jsem měl vnitřní pocit, že jde o nesmysl, tudíž jsem se dříve jejím zkoumáním neobtěžoval, ale nakonec jsem začal.  Ne sice co nejpodrobněji, ale na dostatečné úrovni, abych získal dobrý přehled.

Takže, co vidím ze své thulské perspektivy? Vidím zeď nesmyslů, mluvení o neexistujícím evropské neolitickém matriarchálním kultu plodnosti (takže člověk doby kamenné měl problémy s plodností?), jenž byl nahrazen patriarchálním kultem bojovníků, když lid doby bronzové z východu na koních vpadl do Evropy a více či méně povraždil a nahradil všechny, kdo zde žili. Dále vidím mluvení o migracích Afričanů do Evropy, což předpokládá, že všichni přijímáme nesmysl o “africkém původu” jako fakt. Dále vidím celkem dost mluvení o jazycích a o tom, jak se původní evropská řeč musela lišit od indoevropské, tak jako se angličtina liší od čínštiny. Skutečně? A jak to ví? Spekulace nemají konce, nesmysl je stále přítomen a vůle neponechat Evropě žádné zásluhy zastiňuje vše.

Když jsem viděl různé mapy Y-DNA haploskupin na Eupedii, okamžitě jsem pochopil, co skutečně znamenají. Ano, nepříliš skromně jsem se vysmál oficiálním hypotézám a v zoufalství kroutil hlavou…

Dovolte mi, abych se s některými myšlenkami podělil s vámi, přátelé. Při bližším prozkoumání mohou být některé samozřejmě nesprávné a musely by být mírně upraveny, ale hlavně vám chci ukázat, jak byste tento materiál měli číst, spíše než, jak jej čtou “vědci” a jim podobní.

Haploskupina R1a je skupina, jež má alespoň některé předky z lidu Skýtů. Ti  jako jedni z prvních domestikovali koně.

haplogroup-r1a

Haploskupina R1b  je skupina, která má alespoň některé předky mezi těmi, které dnes často ztotožňujeme s “Kelty”.

haplogroup_r1b

Haploskupina I1 je skupina, jež má alespoň některé předky v praskandinávském lidu.

haplogroup_i1

Haploskupina I2a  je skupina, která má alespoň některé předky v illyrském lidu.

haplogroup_i2a

Haploskupina I2b  je skupina, jež má alespoň některé předky v konkrétním protoskandinávském kmeni, jehož jméno dnes neznáme.

haplogroup-i2b

Haploskupina G  je skupina, která má alespoň některé předky z kmene, který v jednu dobu žil na území dnešní Gruzie a jehož jméno dnes neznáme. Pravděpodobně byl mezi prvními, který se vzdal lovecko-sbarečského způsobu života ve prospěch zemědělství.

haplogroup_g

Haploskupina J2  je skupina, která má alespoň některé předky mezi Sumery či (což je horší) v jiném středovýchodním lidu.

haplogroup-j2

Haploskupina J1 je skupina,  jež má alespoň některé předky v některém středovýchodním lidu.

haplogroup-j1

Haploskupina E1b1b  je skupina, která má alespoň některé předky v některém západoafrickém lidu.

haplogroup-e1b1b

Haploskupina T  je skupina, která má alespoň některé předky v některém východoafrickém/či středovýchodním lidu.

haplogroup-t

Haploskupina N1c1  je skupina, jež má alespoň některé předky v prafinském lidu.

haplogroup-n

Haploskupina Q  je skupina, jež má alespoň některé předky mezi Huny (kteří se silně promísili s Góty – z jižního Švédska).

haplogroup-q

Technologie se mohla šířit prostřednictvím výbojů a podmaněním si území, ale pravděpodobnější je šíření tím způsobem, že člen jednoho kmene vstoupil do manželství s členem jiného a navzájem se učili své technologie. Přirozeně, takto lze dokonale vysvětlit rozšíření různých technologií, zemědělství, domestikace různých zvířat atd.Dokonale pak dává smysl, jak haploskupina lidu na území koresponduje s technologií daného území a jak rozšíření jedné haploskupiny tak dobře koresponduje s rozšířením té či oné technologie či kulturního fenoménu.

Spíše než diskreditovat to, co říkám v úvaze Odkud pocházíme a kam směřujeme,  může to velmi dobře posloužit k potvrzení toho, co říkám! Jediné, co nám tyto Y-DNA haploskupiny sdělují, je, odkud někteří naši mužští předkové pochází. Skytská haploskupina  (R1a) byla např. rozšířená po ruských stepích, ale rovněž v Iránu a Indii, a později v západní a severní Evropě. Nesouviselo to s žádnou indoevropskou  “árijskou” panskou rasou, která  do Evropy přijela na hřbetech koní a povraždila všechny bezmocné evropské lovce/sběrače. Pokud jste to ještě nevěděli, tak vám říká, že tehdy byla Evropa pokryta hustými a starými lesy, tudíž samotná idea vítězné kavalerie ve střední, západní a samozřejmě jižní Evropě je samo o sobě směšná. O nic se nezlepší, pokud tvrdí, že tito jezdci si podmanili i části Norska. Opravdu si tohle podmanili z koňského hřbetu? (níže fotografie z “nejindoevropštější” oblasti Norska)

 01040_fjordofart_1280x960-preview

 images-5

 west-norwegian-fjords-norway

Dokažte, že se mýlím, pokud můžete, a já přirozeně změním či upravím svůj pohled, nicméně veškeré důkazy dosud uvedené lze dokonale vyložit tak, jak tu činím, a jistě to takto dává větší smysl, než věřit, že “invazní” jednotce trvalo 2000 let, než se přesunula z Ukrajiny do Norska, jak se tvrdí na Eupedii. Expanze jako je tato, trvající tak dlouho, ale na takto krátké vzdálenosti, bychom mohli očekávat při míšení sousedících kmenů, ale ne při invazích.

Mohu dodat, že toto by mělo být nade vší pochybnost důkazem všem Jihoevropanům, že ano, nemáte tmavé vlasy a hnědé oči proto, že je to váš přirozený vzhled, ale protože jste se smísili s Afričany a lidem Středního východu. Přirozeně, všechen evropský lid se do jisté míry mísil s Afričany a lidmi Středního východu, ale vy jste tmavší než jiný evropský lid, protože jste s nimi smíšeni více než my ostatní.

Nakonec dodám, že pokud chcete zjistit, jak směšná a nelogická je teorie o “africkém původu”, navrhuji přečíst si tento článek [česky].

Varg Vikernes

28. ledna 2013

přeloženo z: www.thuleanperspective.com

Reklamy
komentářů 16 leave one →
 1. Božena permalink
  Červenec 17, 2013 20:50

  Som biela, ako dieťa skoro albínka. Prečo ma ale od malička fascinovala a bola blízka černošská hudba ?

 2. Květen 23, 2013 18:39

  CCS: Pán, co to psal, hned na začátku uvádí, že se o tématiku podrobně nezajímal, i to, že vychází z popisu na Eupedii, viz samotná link na ni v článku.
  Pro znalce problematiky nebudou patrně relevantní informace autorovy ani Eupedie.
  Nejen z komentářů pod článkem je každopádně vidět, jak je to rozdělení skupin vlastně nejednoznačné.

 3. CCS permalink
  Květen 23, 2013 16:39

  Pán co tohle psal tomu ani za mák nerozumí, R1a nemá se s Skythy nic společného. R1a existovala v době kdy Skythové byly hudba budoucnosti, prostě nesmyl. Nemá smysl tu polemizovat, o genetiku se zajímám a myslím si, že mám celkem přehled i ve vztahu k jednotlivým kulturám R1a1a7 byla identifikována již u zbytků koster s Eulau, dávno před Skythy, celé to vyvození o jízdě je nesmysl. Navíc jsou R1b i předindoevropského původu, nesměšujme jazyk s genetikou, jsou příklady jak etnika jednoho původu přijala jazyk jiného. Klasický příklad jsou germáni, nemají svou typyckou haploskupinu a podle módy se jim něco přisuzuje, klasických germánů je naprosté minimum, lidi mluvící dnes germánským jazykem jsou povětšinou keltský substrát, slované či skandinávci (kulturně spjatí s haploskupinou R1a).

 4. Březen 25, 2013 09:43

  Human: Že se o té teorii diskutuje dlouho? Ve vzpomínaných dokumentech na CT2 se mluvilo o roku 2010. To zas tak dlouho tedy není a na to, aby lidé začali v neandrtálcích vidět tvory nám spíše podobné než primitivy, bude potřeba ještě pořádné osvěty.

 5. Human permalink
  Březen 24, 2013 21:59

  Pan Vikernes asi trochu zaspal dobu. O propojení Neandrtálců s Evropany se diskutuje už velmi dlouho. Nyní vysílané dokumenty na ČT2 to potvrzují.

 6. runner permalink
  Březen 19, 2013 01:57

  Rasy byly stvořeny každá zvlášť. Darwinismus je dnes mrtev, nic ho nedokazuje a zdá se, že pro kreativismus je minimálně tolik „důkazů“ jako pro evolucionismus. Humanoidní rasy se od sebe liší tak významně, že nemůže jít o jeden druh, jde pouze o jeden rod. Že spolu mohou různí humanoidi plodit děti neznamená, že to je prospěšné nebo žádoucí, naopak. Srovnáme-li to s psovitými, pak je to podobná situace: Liška může mít štěňata s vlkem, vlk s kojotem a kojot se psem. Podobně může mít běloch děti s negrem nebo rákosníkem. Ale podstatné je, že lišky nemívají štěňata s vlky a psi nemívají potomstvo s hyenami. Je to proti veškerým přírodním i božím zákonům. Stejně tak by neměli mít potomky rozdílní humanoidi, protože to nic dobrého nepřináší, ani společnosti, ani rodičům, ale především ani těm dětem.

  Pokud jde o „ztmavnutí“ negrů, jak lze potom vysvětlit rozdíly v jejich tělesné konstituci oproti bělochům? Nejde totiž jen o barvu kůže, ale i tvar lebky (vysunutá „opičí“ čelist včetně „opičí plošky“), rovnou páteř jako u šimpanzů, delší končetiny oproti bělochům, plochý hrudník jako u opic atd. Že by zároveň se ztmavnutím kůže proběhly i tyto podivuhodné změny tělesné stavby?

  http://czech.ruvr.ru/2013_01_01/V-Africe-nasli-pygmeje-s-opicima-nohama/

 7. SitňaN permalink
  Březen 15, 2013 14:34

  K tomu zblednutiu belochov: Nepremýšľali ste o tom nikedy naopak? Teda nie že belosi vybledli, ale černosi stmavli. Cicavce majú v drvivej vačšine prípadov svetlú, ružovkastú pokožku podobnú belochom. Tmavú kožu majú jedine ľudoopi a aj to len na miestach kde nie sú osrstení. Tmavší odtin kože majú tiež iné zvieratá ako slony hrochy alebo nosorožce, teda napospol zvieratá ktoré nie sú vobec alebo en v minimálnej miere osrstené. Pod srsťou takmer všetkých cicavcov sa nachádza ružovkastá biela koža – niekto by teda mal černochom v amerike vysvetliť, že čierny panter je vlastne beloch brunet :D

 8. Cicero permalink
  Březen 13, 2013 20:40

  For F: Taky se moc neztotožňuji s hypotézou smíchání neandrtálců s černým původním (?) obyvatelstvem Afriky (Země?). Je třeba se na současnou vědu dívat kritickým pohledem. Je spousta věcí, která jsou dosti silně úmyslně zamlčována. A teorie, že lidé pocházejí výhradně z Afriky se mi zdá dosti přitažená za hlavu. Navíc se tato teorie spoustě různých humanistům národně hodí, takže proto její masivní podporování. Pokud dobře sleduješ dění, tak sám asi víš že sem tam vyjde na světlo zpráva, která tuhle teorii minimálně z části neguje. Navíc bavíme se zde o době, z které máme jin střípkovité fragmenty v podobě několika kosterních pozůstatků, takže nic z čeho by se dala sestavit ucelená teorie.

  For all: Zajímalo by mě jaký pohled zastáváte na teorii o v „pádu“ Indoevropských nájezdníků do Evropy a o „původním“ evropském obyvatelstvu, které tu žilo před nimi?

 9. Březen 12, 2013 22:32

  Tohle by mohl někdo přeložit:
  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Arctic_Home_in_the_Vedas

 10. Březen 12, 2013 21:59

  Řešil někdo otázku, kolik by vlastně potřeboval člověk na zesvětlání let? O ledním medvědu jsem se na wikipedii dočetl, že se vyvinul asi před 600 000 lety – to jen pro zajímavost.

  Osobně bych si nevědecky typnul, že někdy opravdu hodně dávno se nějaká část (pra)lidí oddělila a žila hodně na severu. Tam došlo k jejich přeměně…. Tahle „bájná Hyperborea“, ale musela existovat, pokud opravdu existovala, opravdu hodně, hodně dávno. Že by zesvětlání zavinili neandrtálci se mi opravdu nezdá a že by se to stalo nějak zrychleně po přivandrování z Afriky se mi také nezdá. Předpokládal bych, že po zániku této severní Hyperborey odešlo její obyvatelstvo k jihu a tam se v historické době někde více a někde méně smísili s těmi lidmi z jihu. Možná proto se v Bibli (opsané ze starších bájí) objevuje zmínka o tom, že se lidé mísili s „padlými anděly“ co odkudsi najednou přicházeli. To mi připomnělo, že kdysi když jeden církevní potentát koukal v Římě na zajaté Angly a zeptal se co jsou zač, dostal odpověď, že to jsou Anglové z Británie. On prý na to odpověděl, že to nejsou Anglové, ale Andělé (latinsky). Dovedu si tedy představit, že na lidi z jihu mohli světlí seveřané někdy působit jako andělé a nebo bohové co odněkud přišli…. Takže bych to typnul na to, že jsme prostě ještě vědecky nezjistili „všechny cesty“. No a protože jsme to nezjistili vědecky, nezbývá než ponechat Hyperboreu jen v oblasti bájí :-)

 11. Březen 12, 2013 20:32

  Článek mi připadá zmateně napsaný, autor míchá nějak moc věcí dohromady. Nicméně otázka původu lidí z Afriky mne také zajímá. Proč by lidé měli pocházet pouze z Afriky a ne z Evropy?

  Dám příklad. Za nějakých sto let se tu objeví mimozemšťané. Nebudou to zelení mužíčci s tykadly a deseti končetinami, ale budou vypadat podobně jako my. Proč bychom se ihned měli domnívat, že kupříkladu před 200 tisíci léty se nějaký malý kmen mezi sbíráním bobulí rozhodl postavit meziplanetární raketu, která bude překonávat vzdálenosti rychlostí světla a odletěl s ní do jiných galaxií? A potomci tohoto kmene jsou údajně těmi mimozemšťany, kteří Zemi opět navštívili. Musíme tomu bezpodmínečně věřit? Proč si nepřipustit, že konstrukce člověka je nejlépe a nejpraktičtěji uspůsobená tomu, aby se mohl hbytě pohybovat a důmyslně opracovávat materiály do nejmenších detailů. A že takovou konstrukci těla může mít i mimozemšťan, který se vyvíjel samostatně mimo Zemi, a jehož předkové kdysi žádnou raketou ze Země nepřiletěli.

  Proč by se stejným způsobem nemohl vyvíjet člověk na Zemi? Nějaká bakterie mohla dát na počátku život lidem na Zemi. Ta bakterie se mohla rozšířit po tehdy ještě jediném nerozpojeném zemském kontinentu a v různých částech mohla různě mutovat a vyvíjet se samostatně. Jako třeba rostliny, které jsou v Austrálii nebo Asii jiné, než v Evropě. Ale pořád mají stonek, listy, květ, a voní. Stejně tak se během tisíciletí mohli postupně vyvíjet různí lidé v různých částech světa. Pokud jsme mohli ještě nedávno (100-200 let zpět) podle vzhledu člověka poznat, ze které oblasti kupříkladu Německa či Francie pochází, je to jasným důkazem, že se tito lidé nemohli vyvíjet společně. Nýbrž odděleně, a to už od počátku. Nikdo mi totiž nedokáže, že podnebí má v Německu takové dramatické výkyvy, že jeden kmen odbarví z černocha na blond a protáhne mu lebku, druhý kmen o 200km dále pak zbarví do hněda a lebku mu vytvaruje rovněž jinak.

  Ty rozdíly byly (a někde ještě jsou) dány jednoduše tím, že dříve lidé neznali globalizaci v takové míře jako dnes. Ze svých domovů se vzdalovali jen v případě válečného nebezpečí či živelných pohrom, jinak zůstávali doma u svého políčka a hledali si partnery z blízkého okolí/vesnice. Tak jako je tomu ještě dnes u mnohých domorodých kmenů, které po stovky let žijí v džungli na pár kilometrech čtverečních v uzavřených komunitách.

  Tím se dá jednoduše popřít, že by všichni lidé měli pocházet už z vyvinutého (opo)člověka z Afriky. To by musela být náhlá obrovská emigrační vlna lidí, aby dokázala urazit takové vzdálenosti a zaplavit každý kout naší planety, a tam se opět stejně náhle na další tisíce let izolovat do samostatných malých tlup a kmenů a měnit tam radikálně svojí vizáž. Protože na Zemi kromě australských Aboridžinců neexistuje žádný druh lidí, který by černochům byl alespoň vzdáleně podobný.

  Z Afriky tedy nejsme zcela určitě. Podobně kritický jsem i k teorii indoevropanství, ze které zastánci afrického původu lidí vycházeli a na niž svoji teorii implemetovali (konstrukčně). Mám za to, že Evropan je z Evropy, Asiat z Asie a černoch z Afriky.

 12. Cicero permalink
  Březen 12, 2013 16:10

  Nevím nevím jak pojmout tento článek. Vikernesovy názory jsou pro mě čím dál více podivnější. Vidět za genetikou či přesněji Y-DNA nějakou konspiraci mi příjde přitažené za vlasy. Jak zde píše F občas mi taky připadá, že ve svých textech rozjíždí docela solidní „dualismus“.

  Jinak co se týče Y-DNA. Dle mě je to to docela spolehlivá metoda jak se alespoň přiblížit k informaci, která vede k určení geografickému prostoru, který obývají „geneticky příbuzní“ jedinci (berte tohle hodně nadneseně).Lidské DNA se skládá z 46 chromozomů. 23 se dědí po matce 23 po otci. Jeden chromozom s otcovy strany (Y-DNA, existuje i určení z matčiny strany – mtDNA, ale v chlapecké linii je slepé nepřenáší se dále) se dědí z otce na syna v neměněné podobě. Takže když by do Vaší linie zasáhl nějaký mužský příslušník, který bude mít rozdílné Y-DNA vy jako potomci si ho ponesete do nekonečna, dokud nedojde například k nějaké mutaci (tak jako například v případě skupiny R1a1 před 4500 lety).

 13. Březen 12, 2013 00:33

  Ještě vám přihodím nějaký ten vůz dvoukolák z doby bronzové na Slovensku :-)
  Middle Bronze Age pottery, burial urn, 15th century BC

 14. Březen 12, 2013 00:30

  Pár mojich poznámek k tématu, mimo ta číslíčka a obrázky:
  Je jistě nepochybně snažší jezdit na válečných vozech na východě, než v zalesněné Evropě… Takže nejspíš museli sesednout….
  Tady máte tesaný kámen ze severské hrobky z doby bronzové. Zdá se, že tam vidím bojový vůz. Takže jak se zdá, bojové vozy jezdily občas i po Skandinávii. Otázka ovšem je, jestli přijeli jako dobyvatelé a nebo to byli úplně domácí jezdci.

  Pokud jde o migrace Indoevropanů. Vědecké bádání je v těchto věcech, pokud vím, otevřené. Existuje tedy víc teorií. Třeba jsem se dočetl v knize Archeologie pravěkých Čech/1. str.126, že čeští archelogové E. a J. Neustupný projevili odlišný názor, „předpokládající souvislost indoevropských jazyků již s neolitickými kulturami“. Takže litevská pohanská archeoložka Gimbutasová sice „vytvořila“ teorii o neolitické (tedy zemědělské, ne lovecké) Staré Evropě, která byla postupně ve více vlnách od eneolitu vyvrácena bojovnými pastevci na koních (Kurgan hypotéza) , ale to nemusí být nutně pravda. Je docela možné, že indoevorpský byl ve skutečnosti, minimálně zčásti, už neolit. V tomto případě by šlo o to, že v eneolitu a později nedošlo ke konfliktu mezi neindoevropskou Starou Evropou a nově příchozími Indoevropany na koních, ale že došlo ke konfliktu mezi dvěma vývojovými strategiemi Indoevropanů, kteří už tehdy obývali rozsáhlé prostory EuroAsie (nejen oni). Tedy že se mohlo jednat o konflikt mezi spíše zemědělskou Evropou a spíše pasteveckou střední Asií, ovšem v rámci jednoho lidu…. Vzhledem k tomu, že zemědělství přetrvalo, tak bych řekl, že došlo ke smíření těchto ideologií, obrazně řečeno severští Vanové (plodnost, zemědělství) se po prvotní válce usmířili se severskými Ásy (nebesa, vláda, válka, moc) :-) Otázka je, jestli vůbec došlo k nějakému konfliktu. Možná to byl jenom pomalý postup a postupné rozšiřování Indoevropanů na úkor méně plodného obyvatelstva, tak jak to známe i dnes v jiných souvislostech. :-)

  Co se týče celkového výkladu dějin: No nevím, ale to se přeci nedá zaškatulkovat do jakékoliv jednotné ideologie. Takže někde docházelo k výbojům a migracím celkového lidu, někde mohlo docházet k tomu, že mladí muži-bojovníci se vydávali za dobrodružstvím a zakládali říše potom co si podrobili nějaké místní starší obyvatelstvo a někdy mohlo docházet k pomalému a postupnému rozšiřování „plodnějšího lidu“, jak jsem to už zmínil výše. Jindy naopak mohlo docházet jenom k šíření kulturního vlivu kupci. Za kopcem mají hezké hrnky zdobené otiskem šňůry, hm, to se nám líbí, budeme to dělat také tak :-)

  Pokud jde ještě o ten minulý článek od stejného autora: halštat také nebyl jednotný etnicky, to snad ani nikdo netvrdí. Třeba v České republice se pokud vím uvažuje o Venetech. Tito Veneti (Venedové) se snad měli vytvořit ze starších indoevroských etnik doby bronzové s ohniskem v Podunají, ale i u nás. Později snad mělo docházet k jejich šíření na sever až na území Polska a na jih až na území Itálie (Venezia). Později po jejich „vyčerpání“ došlo k jejich postupnému zániku a asimilaci mladšími kulturami. V případě České republiky by tedy byli asimilováni laténskými Kelty, na jihu se možná zčásti podíleli na vzniku pozdějších Římanů. Nějací Veneti snad přežívali na severovýchodě (Vislanští Venedové), kde se později jejich kultura podílela na etnogenezi Slovanů, ale opět jenom zčásti. Západohalštatský kulturní okruh se na tomto vývoji samozřejmě nepodílel a tam bych halštat viděl skutečně jako možnou „kolébku“ historických Keltů, kteří jsou ale podle mě identifikovatelní hlavně až s laténským uměleckým stylem. Pořád ale platí to co jsem napsal výše, pokud jde o hledání etnicity podle archeologického nálezu a já třeba celý halštat považuju spíše za kulturní okruh než za nějaký „halštatský národ“ :-) Když byla gotika nahrazena renesancí, vypadal kulturní projev trochu jinak… Obsadil tehdejší Evropu „národ renesanční kultury“?

  Osobně si myslím, že jedním z „problémů“ Varga je to (občas, asi ne vždy), že uvažuje dualisticky křesťansky třebaže proti křesťanství brojí. Nezdá se vám, že v některých svých článcích staví vždy něco proti sobě, někdy až zbytečně? Tedy snaží se ve svých článcích vytvářet dualitní podání Světa: to je naše pohanské – to je jejich nepřátelské židokřesťanské. To je vlastně i případ tohoto článku, i když zde to není tak okaté. Neviděl bych za zkoumáním nějakých číslíček hned nějaký nepřátelský záměr a to i přesto, že moje názory vůči multikulty jsou dost vyhraněné, jak vidno z mých jiných příspěvků jinde.

 15. Březen 11, 2013 21:54

  Andreos: A jiná statistika zase Sumerům přisuzuje haploskupinu T: „The strong incidence of T from the Caucasus to central and southern Iran hint that early farmers might have descended from the Caucasus to southern Mesopotamia and southwest Iran. T might therefore be linked to the ancient Sumerians and Elamites.
  zdroj: http://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml#T
  Každopádně, vzhledem k tomu, že autor článku výklad teorie o Y-DNA haploskupinách nepovažuje za zrovna přínosný, je to nakonec jedno :o)

 16. Andreos permalink
  Březen 11, 2013 20:41

  Drobná poznámka – Sumerové patřili skoro určitě k haplogrupě R1b (nikoli k J2), což potvrzují výzkumy Anatola Klyosova.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: