Skip to content

Zlo je třeba umět pojmenovat!

Březen 9, 2013
by

Pope Benedict XVI waves as he arrives for the weekly Wednesday general audience in St. Peter's Square at the VaticanZákladem k vymýcení zla je umět ho pojmenovat! Pokud tohle společnost nedokáže, tak nemůže s tímto zlem účinně bojovat. Proto se zlo rádo schovává za vznešené „ideály“ a občas se pokouší nastavit lepší tvář. Jenže to vše je přetvářka, která slouží zlu pouze k přežití a dalšímu rozvoji.

Nechci přistupovat příliš na dualistické vidění světa, tak oblíbené mezi křesťany. Ono opravdu není nic černobílé. Jenže jedna ideologie se, dle mého úsudku, propadá až do příliš tmavé šedi a sdružují se pod jejím praporem jedny z nejhorších pokřivených charakterů lidského rodu. Dokonce i u nás, kde procentuelně příznivců této ideologie příliš není, se její vyznavačí derou do vrcholných pozic a prospěchářsky škodí, kde se jim naskytne příležitost. A zde se dostáváme k onomu problému pojmenování, kdy lidé obecně zavrhují politiku, ale nejsou již dále schopni dohledat příčinu jejího úpadku.

Za komunistů byli špatní komunisté, za nacismu zase nacisté. Jenže koho označit nyní? Demokracie není jednolitá ideologie a navíc se z ní stalo něco jako mantra, kterou se dovede zaklínat celá řada prospěchářských skupin. Nebojím se zjednodušeně nazvat poslední stovky let evropských dějin, jako souboj dvou ideí (národně-svobodné a internacionálně-kosmopolitní). Již v dávné minulosti existovaly snahy vládců po vytvoření obrovských nadnárodních říší, které se pojily s totálním ovládaním života (často pomocí kultu bohem vyvoleného vládce) poddaných. Mnohým se to zadařilo, ale většinou ne na příliš dlouhé období (až na pár výjimek). V prvních stoletích našeho letopočtu se však objevil mocný nástroj, který tyto snahy usnadńoval a ideologicky ospravedlňoval. Své „vítězné“ tažení začalo monoteistické židokřesťanství (o pár set let později islám). Samozřejmě národní princip se bránil a proto vzniklo spoustu odštěpeneckých církví, mocenských skupin a to již mnohem dříve než za reformace. Jed z Judee však již byl plně zakořeněn ve společnosti a její kultuře.

A tím se dostáváme až k dnešní době a všeobecnému úpadku společnosti, morálky i kultury. Mnohým se může dnešní společnost zdát ateistická, ale to staleté ovlivnění zde je. Mocenské struktury, které držely strachem (fyzickým i duchovním) morálku alespoň u „nižších“ vrstev pominuly, a o to je to horší. Když se vypaří poslední zbytky ideálů, tak nastává chaos, místo pro falešné proroky a darebáky neznající mezí. Běžní lidé se nemají o co opřít a vyvrhelové se chovají, jak smyslů zbavení. Křesťanství v úpadku zde hraje prim. Odvrhává svou dosavadní veškerou evropskou etiku (kterou převzalo v rámci přizpůsobení se mentalitě Evropanům) a navrací se naplno ke svým semitským kořenům. Jediným cílem je egoistický prospěch jednotlivců či ideologie a křesťanská víra je ideálním prostředkem k ospravedlnění sebe sama. Dává možnosti vyniknout archetypu pouštního běsa Jehovy a démonicky přitahuje mu zpřízněné charaktery.

Vidíme to v zahraničí, kdy světovou politiku určují američtí bigotní křesťané ve spojenectví se sionisty. Kdy dochází k fanatickému podřízení stvořitelům jejich víry a bezcharakterní potpoře imperialistickému vývozu postkřesťanství – liberální demokracie (To, že jsou za tím ve skutečnosti ekonomické zájmy, jim nedochází nebo spíše si nepřipouští. Ostatně, proč nespojit prospěch se šířením jejich ideologie. Tedy ráj na zemi s rájem po smrti). Nejinak je tomu u nás. Proč se v naší „ateistické“ zemi drží křesťané ve vedoucích pozicích?  Jsou Kalousek a Nečas a další náhodou? Stačí se podívat na jejich chování v posledních letech a zjistíme, že se zde o žádnou náhodu rozhodně nejedná. Jejich prosazení je hlavně kombinací dvou faktorů, které souvisí s jejich vírou. Prvním je, že se v důsledku úbytku vyznavačů jejich ideologie tato mění v sektu, tedy spíše vývojově sociální strategii. Sice ne tak dokonale jednotnou jako u židů, ale přeci jen zde mezi nimi sektářská kooperace stále více funguje. Druhým faktorem je totální pokrytectví a bezzásadovost, které židokřesťanství umožňuje. Čiň, jak číníš, vždyť tvé kroky vede Bůh a ten činí vždy správně. Kdyby přeci jen svědomí hlodalo, máme zde institut odpustků a to nejlépe z cizího, jak nám bylo převedeno při údajných „církevních restitucích“. Proč nespojit totální zlodějinu s úplatkem své hamižné ideologii, tedy obdarováním služebníků Jahveho.

Nebojme se tedy říci naplno, že tím zlem je dnešní úpadková a falešná  křesťanská morálka a zejména ti bezcharakterní prospěcháři, kteří se jí zaštitují.

Reklamy
komentáře 3 leave one →
 1. jmeno vyžadováno permalink
  Březen 31, 2013 15:24

  Banky patří pouze židům a zlo jsou banky.
  Je to dost přehledné?

 2. Březen 11, 2013 15:39

  L: Ba vskutku oddaný katolík: http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=domaci&c=A120218_084017_domaci_hv

  Nedávno varoval věřící před politiky, tedy v podstatě před sebou samým:
  „Varuji vás před tím, zachovejte si, prosím, velmi zdravou distanc od politiků a od státu. Nedělá nám dobře, nám katolíkům, když se příliš přibližujeme státu,“ řekl ministr zahraničí poté, co ve svém proslovu připomněl nedávný podpis smluv o vyrovnání státu s církvemi.

  zdroj://www.novinky.cz/domaci/295551-drzte-se-dal-od-statu-a-politiku-vyzval-verici-schwarzenberg.html

 3. Březen 11, 2013 12:55

  Nečas s Kalouskem jsou poměrně průhlední. Nečas se vyjevil jako zbabělý idiot a Kalousek jako zlodějský gauner. Ovšem ani jeden z nich není nejvlivnější. Největší vliv uvnitř režimu má pravdoláskař Schwarzenberg, který má zároveň nejkvalitnější mimikry. A pokud se nemýlím, tak on je také židokřesťan.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: