Skip to content

Odkud pocházíme a kam směřujeme

Březen 6, 2013
by

Většina z nás chce vědět, odkud pochází. S velkým zájmem čteme o Dácích/Thrácích, Illyrech, Řecích, Iberijcích, Keltech, Skandinávcích, Baltech atd., ale máme sklon upadat do pasti, kterou dodnes většina z nás ani nepostřehne; směšujeme kmenová jména, jazyky, umělecká vyjádření a kulturu a nedokážeme pochopit, že ačkoliv např. “Illyrové” zachycuje lid, výraz «Keltové» ne. Ano; «keltský» lid nikdy neexistoval (ale existoval «keltský» kmen). Keltská je dnes jazyková skupina, ale také název halštatská kultura.

hallstatt_latene

Rozšíření tzv. keltské kultury z Halštatu se většinou popisuje nebo alespoň chápe jako šíření lidí; že se lidé rozptylovali po Evropě z Hallštatu. Promiňte, ale tohle jednoduše není přesné.

Srovnání, které nyní učiním, není dokonale, ale velmi dobře ilustruje, kam mířím;  dnes máme Coca-Colu, McDonalda, angličtinu a produkty Microsoft skutečně všude, ale řekli byste, že přítomnost angličtiny a všech těchto produktů po celém světě dokazuje, že americký kmen se šíří po světě a podmaňuje si ho, nebo byste řekli, že jde o důsledek obchodu? Norové dost pijí Coca-Colu, jí u McDonalda a používají produkty Microsoftu jako většina Američanů a, ano, jejich kultura se tím změnila, ale nejsou snad stále etnickými Nory?

Tak přoč bychom říkali, že «Keltové»  např. z Velké Británie a Gálie původně přišli z Halštatu? Že Halštat je jejich «pradomovina»? Jsou snad USA «pradomovinou» moderních Norů? Hallštat znamená původ specifické kultury a tato kultura se rozšířila po Evropě, nejedná se však o etnický fenomén. Ani se tím dramaticky nezměnila společnost, jen se tím přidaly nějaké výrobky a zvyky ke kulturám, o nichž dnes mluvíme jako o «keltských».

Totéž lze říci o kultuře lidu se šňůrovou keramikou [corded ware culture], alias kultuře bojových sekeromlatů, kterou (někteří) považují za původní indoevropskou kulturu, jež se rozšířila po většině Evropy. Dobrá, vyráběli velmi pěkné rituální sekeromlaty, skutečné macho symboly síly pro bojovníky, měli skutečně cool pohřební mohyly  («taky chci jednu») a jejich indoevropský jazyk se tedy rozšířil po Evropě,  jenže ne; to oni nedělali! Neexistoval žádný indoevropský lid bojovníků, který se rozšiřoval, podmaňoval si a nahrazoval lid Evropy! Tak jako dnes se se dobré, krásné a užitečné koncepty, umělecká výraziva a ideje šíří jako oheň v suché trávě. Nepocházíme všichni z nějaké indoevropské «rasy». My jsme (na rozdíl od baskických, finských a maďarských bratrů a sester) náhodou měli předky, kteří byli tímto evropským kmenem silně ovlivněni. Baskové, Finové a Maďaři jednoduše tento konkrétní trend přeskočili. Nejsou však kvůli tomu o nic méně Evropany.

corded_ware_culture

A ačkoliv my (na rozdíl od Basků, Finů a Maďarů) mluvíme jazyky, které jsou definovány jako indoevropské, vlastně indoevropsky nemluvíme. Věděli jste třeba, že až 40% (!) německých slov není indoevropského původu? Nejsou vůbec indoevropská! Jsou «praskandinávská». Nejsou však kvůli tomu o nic méně evropská.

Toto dále samozřejmě komplikuje skutečnost, že tyto kmeny byly nomádští lovci-sběrači, ačkoliv se tedy nerozšířily po celé Evropě a nepodrobily si a nenahradily ostatní, kamkoliv vkročily, hodně se stěhovaly. To nám velice znesnadňuje identifikaci, odkud do Evropy přišly či kam skutečně putovaly, než se konečně usadily. Ani nevíme, zda kmeny tvořící kultury, které známe jako kulturu halštatskou a kulturu lidu se šňůrovou keramikou, byly kmeny větší či menší.

S jistotou však víme, že všechny kmeny (či «lidy», chcete-li), pohybující se po Evropě v době kamenné a pozdní době bronzové, byly evropského původu, a tím myslím původu neandrtálského. Dokonce i ve starověku mnoho z těchto kmenů vypadalo jako neandrtálci, jak potvrdili archeologové ve Francii, když zkoumali hroby z francouzského starověku (více o tom na stránkách Atala). Byli velcí a silní lidé, měli světlé vlasy a světlou kůži, velkou hlavu a silné končetiny.

Vypadali asi takhle (Galové);

111_rd

images-3

gauls_color

 

A takhle (Skandinávci);

the_vikings_were_hated_everywhereteuton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A takhle (Dákové);

images-4l_103_dacian_cavalry

 

 

A takhle (Piktové);

caledonian-pict

Ano, ačkoliv nesmíšení neandrtálci měli poněkud jiné lebky (a někteří i jiné charakterictické rysy), pořád vypadali spíše jako Evropané v Gálii, Skandinávii a Dácii ve starověku (a ve Skandinávii až do vikinské doby). Pořád vypadali jako velcí, silní a plaví (vousatí) Evropané dnes. Vždy pamatujte, že nebyli o nic méně krásní než nejkrásnější a nejsvětlejší plaví Evropané dneška. Nenechte se pomýlit židovskými lžmi o nenadrtálcích a o tom, jak vypadali!

Víme, odkud pocházíme; náš jedinečný evropský druh (neandrtálci), a kam směřujeme? K větší slávě a nádheře! Do Valhaly! HailaR WôðanaR! 

Varg Vikernes

27. ledna 2013

přeloženo z: www.thuleanperspective.com

Reklamy
komentářů 9 leave one →
 1. Lightbringer permalink
  Březen 8, 2013 16:23

  Po přečtení článku jsem chtěl napsat že je to šílená demagogie. Video co sem poslal Wolf mě ovšem dovedlo k zamyšlení. Ta teorie o míšencích homo sapiens a Homo neanderthalensis nejeví známky nelogičnosti. Vysvětlovalo by to tak výrazné rodíly mezi Evropany a Afričany. Přece jen Homo neanderthalensis obýval chladné oblasti již před 250 000 let (jeho evoluční předchůdci se oddělili od zbytku hominidů pravděpodobně před 800 000 lety). Homo sapiens poprvé vkračuje do Evropy před 45 000 lety. To je dost krátká doba na vznik velmi světlé pigmentace kůže, očí a vlasů. A neandrtálci měli dle genetických testů velmi světlou kůži, oči i vlasy… . Smíšení neandrtálské populace s nově příchozími ldimi homo sapiens by tuto světlou pigmentaci vzniklou za „pouhých“ 45 000 let vysvětlovalo lépe než spontání vznik u čístokrevných homo sapiens příchozích z Afriky.

 2. Březen 7, 2013 16:59

  Andreos: Zkus mrknout na ty stránky jeho manželky (atala.fr), vyjadřuje se tam k tématu neandrtálců dost podrobně.
  Varg ještě k neandrtálcům v článku Rigspula uvádí:
  „Tak se rodí moderní evropský člověk: křížením neandrtálců a afrického člověka, ale přirozeně mnohem více neandrtálského než afrického, má průměrně 99,7% neandrtálské DNA. K tomu následující video:

  Toto by přirozeně vysvětlovalo tvrzení některých vědců, že někteří Evropané mají jistou mtDNA od Afričanů; jedná se o DNA předanou matkou dítěti. To vysvětluje, proč moderní neandrtálec (Evropa) není přesně tím neandrtálcem minulosti. Časem se trocha africké DNA, která se přetrvala, rozšířila mezi Evropany, a rozdíl ve stupni rasového smíšení může rovněž vysvětlit rozdíly mezi evropským lidem. Čím více jdete na sever a západ Evropy, tím méně africké DNA objevíte, a tím světlější a neandrtálštější vzhled mají.“

 3. Andreos permalink
  Březen 7, 2013 15:47

  Obecně vcelku zajímavý článek, ale s těmi neanderthálci je Varg vedle jak ta jedle. Ti přece vymřeli dávno předtím, než se vůbec začalo evropské obyvatelstvo formovat do nějakých kmenů, kultur apod. Tak sotva mohli být původním bílým obyvatelstzvem Evropy.
  Neandterthálci byli podle všeho zvláštní a jak se ukázalo slepou větví při vývoji člověka.

  Mám dojem, že si Varg plete neanderthálce s kromaňonci. Ti byli skutečným nejpůvodnějším obyvatelstvem Evropy. Možná ho k té mýlce vedly některé podbnosti mezi oběma skupinami (prof. Špinar dokonce zmiňuje, že kromaňonci měli některé „neanderthaloidní náznaky“) – robustní stavba těla, robustní velká lebka atd. Na druhé straně jsou zde ale jasné rozdíly – neanderthálci byli menší postavy, kromaňonci byli vysocí; taky byli asi o hodně vynalézavější.

  Původní obyvatelstvo Evropy bylo tedy kromaňonské – jednak klasický dlouholebý Brunn typ, krátkolebý Borreby typ, a pak jejich menší deriváty – alpinci, lapský a ladogan typ. pak přišly mediteránní typy v hlavních dvou variantách – tmavší bilí mediteráni zamířili do jižnějších částí Evropy a světlejší mediteránní derivát – nordický typ – zamířil spíš do střední a severní Evropy. Tyto dvě velké skupiny mají samozřejmě také ještě podskupiny – u tmavších mediteránů např. atlantomediteránní typ, dinárský typ, u nordiků například kelstký či anglosaský typ.

  Z těchto dvou hlavních skupin a jejich podskupin se vyvinuli současní Evropané. S neandertálci nemáme skoro nic společného, ačkoli nové některé nálezy koster a genetické výzkumy ukazují, že v malé míře se naší předkové s neanderthálci mísili.

  Stačí se podívat na neanderthálskou kostru a je vidět, že na nějakého krásného árijského nadčlověka to nevypadá: http://cs.wikipedia.org/wiki/Neandert%C3%A1lec

 4. Březen 7, 2013 10:52

  Ve věci nenadrtálců odkazuji případné zájemce a kritiky na stránky Vikernesovy manželky, Marie Cachet, která se touto otázkou podrobně zabývá na svých stránkách: http://atala.fr/

 5. Březen 7, 2013 10:50

  říkávali :-)

 6. Březen 7, 2013 10:49

  Velice zjednodušující a patrně zmatečný názor, hlavně to s těmi Neandrtálci. Což je navíc moderní pojmenování, takto si ti lidé zcela určitě neříkali.
  „Ševče, drž se svého kopyta“, říkávaly naši předkové :-) Jakožto pohan by Varg vyčetl daleko víc z mytologie než z archeologie (ta je nespolehlivá).

 7. Březen 7, 2013 07:14

  Veľa nesmysľov koluje v éteri,ale v určitých veciach pisateľ tohto článku má pravdu. Bez poznania minulosti, nemôžeme predvídať budúcnost. Na margo by som poznamenal, že v názvoch je veľký bordel. Dák-ovia sa nazývali aj Dác-kovia a Kelt-ti boli aj Trák-i. V minulosti sice aj v súčasnost existuje písmo, ktoré sa číta z prava do ľava a nie všade sa určité písmeno rovnako vyslovuje. Z tohoto vznikoľ ten bordel. Na vine sú spoluhlásky. Preto vniklo z pomenovania Dák-Dác-Rác, Traek-Trek-Turc, opačne Kelt-Celt-Grek… atď.
  Podstatné je, ža ľudia by sa mali rozlisovať len podľa farby pleti, bieli a tmaví ale neboli kvúli tomu nepriateľia. Túto skutočnosť si uvedomovať!!!!!

 8. Lightbringer permalink
  Březen 7, 2013 01:03

  Chcete vidět člověka s tipicky neandrtálskou lebkou ? Nikolai Valuev…

 9. Březen 6, 2013 22:16

  To jsou ale nesmysly!

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: