Skip to content

Etické poznámky

Květen 7, 2012
tags:
by

1. Neber život jiným tvorům, ani lidem, ani zvířatům, pokud sám neovládáš tajemství darování života. Jedinou výjimkou může být získávání nezbytné potravy, regulace přemnožení nižších organizmů, sebeobrana a ochrana vlastní pospolitosti. Všechny způsoby zabíjení živých tvorů pro svou kratochvíli či potěšení vydávané za „sportovní lovy“ jsou barbarstvím a svědčí o nízké kulturní a duchovní úrovni „sportovních“ lovců. Vždy, když v utrpení umírá živý tvor, uvolňují se kvanta negativní energie ovlivňující chaos astrálních energetických polí. Dokud budou lidé zbytečně týrat a zabíjet nižší tvory, dotud musí počítat se zpětnými astrálními údery vírů negativní energie. Astrální víry negativní energie mají značnou tendenci vracet se na místa svého vzniku. Nic na Zemi se neodehrává náhodou.

 2. Ovládej své myšlenky, protože to jsou šípy pronikavé mocné energie. Myšlenky o nenávisti, zlobě, zášti, pomstě a utrpení určené jiným lidem či živým tvorům jsou projevy stvoření střel nebezpečné negativní energie a buď si jist, po čase se k tobě vrací, často v mnohem mocnější podobě jako bumerang, aby splynuly se zdrojem jejich vzniku. Pokud volíš cestu msty za utrpení či urážku a vztek ovládl tvůj rozum, pak věz, že ubližuješ sám sobě – budeš totiž tím posledním v řadě, koho tebou stvořená negativní energie zasáhne. Buď si jist, že pokud ti ubližují jiní, je tím vinna jejich hloupost pramenící z nízkého stavu vědomí nebo trauma utrpěné od jiných, se kterým si nevědí rady a mstí se svému okolí. Zamez ubližování a uveď dle svých možností věci na pravou míru v zájmu sociální spravedlnosti a stability bez vzteku a msty. Každý špatný skutek se dá odčinit produktivní (např. těžší, méně atraktivní, v delším čase s minimálním osobním ohodnocením – jde o trest)  prací pro pospolitost, která je tím  nejlepším trestem, msty není třeba.

 3. Své děti veď důsledně k pochopení a dodržování etických zásad. Pamatuj, že nejúčinnější zbraní proti negativní energii je emise vlastní pozitivní  energie, kterou můžeš snadno ovládat a směrovat. Pozitivní energií dokážeš velice účinně anihilovat energii negativní. Je to v podstatě otázka anihilace energetických kvant s opačným znaménkem (polaritou).

 4. Neshromažďuj více majetku a moci, než nezbytně potřebuješ. Mnoho majetku a moci přitahuje zlo jako magnet železné piliny. Žij střídmě, aby se dostalo životních potřeb i na druhé. Pamatuj, že v čase tvého odchodu z tohoto světa zůstane tvůj majetek, moc i proslulost na Zemi a pro tebe budou bezcenné jako suché loňské listí váté větrem.  S sebou si odneseš pouze bilanci svých činů a prospěšnosti tvých skutků pro pospolitost a Zemi.

 5. Když do duchovního domova z tohoto světa odcházejí ti, které miluješ, nezdržuj je svým smutkem a nářkem. Rozluč se s nimi důstojně. A nikdy na ně nezapomeň.

 7. Pečuj o přírodu v rámci svých možností. Pokud budeš dary přírody plýtvat, bezohledně drancovat životní zdroje a své okolí znečišťovat odpadem (zejména jedovatými plyny či obtížnými toxickými odpady své nerozumné činnosti), důsledky dopadnou na tebe a tvoje potomky. Země nepatří  Tobě, je ti zde pouze dovoleno žít.

 8. Sebevražda není řešením zlé situace. Jediným omluvitelným důvodem sebevraždy může být pouze záchrana ostatních, dlouhé a bolestivé umírání bez naděje na vyléčení nebo když svým pokračujícím životem člověk ohrožuje jiné.

 9. Pamatuj, že život lidského jedince je darem, který musí revanšovat vlastní produktivitou.  Jeho smysl spočívá  v seberozvoji   za účelem co nejlepší osobní  užitečnosti (produktivity) a začlenění do pospolitosti.  Úkolem pospolitosti je vlastní rozvoj a harmonie  lidského druhu s přírodou a Universem. Důležitou roli tedy  hraje silná vůle a vlastní odpovědnost.

 10. Nezapomeň, chleba se nedává líným ani vnitřně slabý nemá právo jen přijímat cizí energii (sílu).  Dle svých možností se snaž, aby idealismus mohl materialismus a konzum  vždy překonat. Budoucnost spočívá ve  vytvoření  podmínek  pro vznik  soběstačných, spolupracujících, sociálně solidárních etnických a národních celků.

Reklamy
komentářů 26 leave one →
 1. Pagan permalink
  Květen 18, 2012 21:51

  Adolf Ulrich Veleboj Fionnlagh-Nechci lézt do prdele,ale je dobře napsáno tohle pojednání a těchle hodnot si cením i já.Pro mě lepší než článek.

 2. Asgard permalink
  Květen 14, 2012 07:56

  Adolf Ulrich Veleboj Fionnlagh
  O.K. pane barone, úvodem si jen dovolím shrnout, jaký smysl mají stránky bratrstvi.net pro mě:
  a) Představují „únikové místo“ před životní realitou, která neodpovídá mým představám
  b) Jsou možností, kde mohu vyslovit svůj názor, který je zde možno konfrontovat s názory jiných, protože nikdo nemá patent na rozum
  c) Je zde možno obohatit bližního (a zároveň být obohacen) zajímavou myšlenkou či informací, bez nutnosti znalostí odborné terminologie, odpovídající třem doktorátům, která může vést k zamyšlení, přehodnocení dosavadních hodnot, komplexnějšímu vnímání skutečnosti a hodnotnějšímu uchopení vlastního života. Informace zde mohou i napomoci, dodáním některých kamínků do mozaiky, se přiblížit pochopení podstaty existence člověka a světa.
  A teď k tématu. Mnou uvedené etické poznámky, inspirované neautorizovanými body, jenž zjevně vyšly z východních duchovních principů a jsou vyjmenované v závěru publikace „Brána andělů“-Ivo Wiesner (v reakci jsem mylně uvedl jiný název publikace, protože je mám přepsány již dlouho a při přepisování jsem si zdroj nezaznamenal), měly vést pouze k zamyšlení, zda etiku pro evropského člověka doplnit novými invencemi. S 4. říší jsem narážel na zdravici na face. Ale chápu, říkáte, že v celkovém kontextu Vám o toto nejde. K tomu kaní, já jsem v komentáři taky napsal, že někdo není schopen ani vlivem řádné výchovy dodržovat dohodnuté (např. horší gen. výbava), proto je třeba dodržování etických zásad něčím podpořit. Co se týče karmy a „špatných energií“ nejde o to souhlasit, ale předpokládat či ne, že by to mohlo mít nějaký smysluplný podklad, vzhledem k délce a rozšíření východního učení. Nejde taky jen o „obavu se naštvat“, ale že každé „naštvání“ energeticky vysiluje a domnívám se, že je vhodné hledat cesty, jak provést protiopatření proti špatnosti s minimální energetickou ztrátou. Proč vůle k moci a ne vůle k sebezdokonalení za účelem co nejoptimálnějšího zapojení se do rodové pospolitosti, za účelem jejího pozdvihnutí? O nějakém vrcholu (ve vámi uvedeném kontextu) zatím nelze moc hovořit. S tím majetkem mi šlo o to, se zamyslet, nad významem hromadění. Vhodné i praktické je přece hromadit jen tolik majetku kolik potřebuji pro život bez nadměrného konzumu. Samozřejmě je vhodná i rezerva, abych byl soběstačný i v případě krizových situací, nemoci atd. (pokud pospolitost není nastavena tak, aby o mě bylo, jako o řádného člena postaráno-jako např. nyní). Mezi hromaděním a hrabivostí je velice neostrá hranice.
  Ano, smyslem života živých tvorů je rozmnožování, ale člověk (když se to mnohdy nezdá) je obdařen rozumem a měl by usilovat i o něco více. Vámi uvedené základní prvky pohanské etiky jsou zajisté v mnohém v pořádku a bylo by pěkné, kdyby byly uvedeny do praxe. Neříkám, že jsem v etických poznámkách neponechal některé „básnické“ výrazivo, ale bude asi třeba, aby i devatero ctností prošlo upgrade, aby něco říkala i současnému člověku. Závěrem pár poznámek k „Devatero ctnostem“
  „V konečném zúčtování nejsou důležitá vítězství či prohry, ale vůle k boji“. Ten je dle mého názoru vhodné hlavně chápat jako obranu rodové pospolitosti a taky jako boj za vlastní zdokonalení a proti člověku nic nedávajícímu požitkářství a konzumnímu životu
  „Křivdy spáchané na našem lidu ať nezůstanou nikdy nepomstěny“. Já tuto skutečnost nenazývám pomstu, ale odplatu (trest), ale s tím, že je třeba myslet primárně na skutečnost, že minulost se změnit nedá (čili nejde o to „zchladit si žáhu“) a je třeba řešit věci tak, aby přinesly rodové pospolitosti profit v budoucnosti. Taky jsem již dříve narážel na to, aby se nepodporovala reaktivita těch, kteří se těší na jakýkoliv podnět, aby mohli zrealizovat svou agresivitu a rádi za jim provedenou špatnou věc přidávají bonusy.
  „Proto se očekává od každého z nás, že nasadí všechny své síly za návrat starého řádu světa“- dle mého názoru lze těžko přesně definovat, jak by takový řád mohl v dnešní době vypadat (minulost nelze vrátit). Samozřejmě je jasné, jak by vypadat neměl.
  „Jsme horší než zlo a lepší než dobro“-toto je taky diskutabilní. Ano, znám dílo„Mimo dobro a zlo“. Při tvobě pravidel pro rodovou pospolitost je však třeba být konkrétnější.
  „Protože jsme děti bohů“-toto bude třeba taky rozvinout a opatřit poznámkami a zkonfrontovat se současným stavem znalostí a vědy. Tzn. jak pojem bohové v dnešní době optimálně uchopit, aby se člověk netopil v tmářství.

 3. Květen 11, 2012 14:52

  4. říši nechci. Adolf mam ve jméně pouze kvůli významu jména.

  Třeba to s tou karmou a vracením se zlých energií nesouhlasim. Nejsme tu abysme se káli a báli se naštvat, že nás někdo ztrestá.

  4. Na hromadění majetku nevidim nic špatného, pokud to není až hrabivost. A vůle k moci je to, co nás dovedlo na vrchol.
  9. Myslim, že hlavní smysl života je v rozmnožování. Nic není hlavnějšího.

  Já bych to viděl spíše takhle

  Cesta Devatera ctností

  Čest

  Čest nechť provází naše jména. Čest je ta, která zde zůstává ještě dlouho po té, co dozní cval kopyt koní, unášejících hrdinné jezdce do záhrobí. Stojí za to žít tak, aby se nám dostalo této pocty. Cesta cti je cestou skrze Devatero ctností.

  Odvaha

  Věříme, že chvíle kdy umlkneme, ustoupíme či ustaneme v boji paralyzováni strachem se nám budou vracet jako černá můra po zbytek pozemského života. V konečném zúčtování nejsou důležitá vítězství či prohry, ale vůle k boji. Nejsme ovce pokorně očekávající rány osudu. Jsme dravci o své životy budeme neúnavně bojovat.

  Pravda

  Cesty pravdy často přinášejí bolest a utrpení. Kde není pravdy, není ani cti, neboť křivost může očekávat jen stejnou odpověď. Zrádce zradí v konečném důsledku sám sebe a jeho život se změní na pouhé, někdy i nekonečně dlouhé, očekávání příchodu smrti.

  Věrnost

  Naší ctí je věrnost. Věrnost bratrům, sestrám, předkům, zemi a bohům. Odvěký řád Matky Přírody budiž nejvyšším zákonem. Člověk je pouhou součástí přírody, nikoliv jejím vládcem. Žádný druh není lepší nebo horší, je pouze jiný. Země je naší matkou a nebesa otcem. Země je tělem, voda krví, vzduch dechem, oheň životem. To je naše víra. Víra v zemi, bohy, předky ať už v časech klidu a hojnosti nebo v osudovém tanci se smrtí uprostřed bitevního pole.

  Sebeovládání

  Křivdy spáchané na našem lidu ať nezůstanou nikdy nepomstěny. Umíme však čekat, neboť tak nám velí odvěký zákon lovců. Naše těla i mysl jsou našimi zbraněmi. Vzpomínáme s úctou na ty, kteří se museli vracet na tento svět, aby pomstili staré křivdy.

  Pohostinnost

  Jsme vstřícní vůči příchozím. Smutný je pohled na osamělého hosta. Naše srdce i dveře našich příbytků jsou otevřené. Dobře jednejme s tím, kdo s dobrým přichází. Kdo přijme hosta pod svou střechu, stává se po dobu jeho přítomnosti jeho ochráncem a taktéž se stává odpovědným za jeho skutky. Avšak nemrháme svou laskavostí na ty, kteří ji budou pouze využívat. Nejsme nakažení vírou všeobjímající lásce a rovnosti. V první řadě stojí naši blízcí, náš klan, naše země a někde v dálce beztvará lidská společnost.

  Úsilí

  Nic nepřijde samo od sebe. Odvěký řád byl narušen, protože jeho nepřátelé se činili a naši předkové se nechali ukolébat představou o jeho neměnnosti. Proto se očekává od každého z nás, že nasadí všechny své síly za návrat starého řádu světa. Máme jen několik desítek let existence na tomto světě a toto je válka která nikdy nekončí. A až padneme na jejím bitevním poli, budeme moci hrdě předstoupit před bohy a říci: „Svůj úkol, jsme splnili, jak jen to bylo časem nám daným umožněno.“

  Nezávislost

  Jsme svobodní. I před svými bohy stojíme vzpřímení a proto přijímáme všechny vůdce jen ze svobodné vůle. Proti nám jde zástup a i kdyby každý sám a poslední, nenechá se nikdy strhnout šedivým proudem. Jsme silní i když jsme sami. A i kdybychom přišli o vše, nikdy nám nikdo nevezme naší víru a naší svobodu. Máš právo činit, co chceš a také povinnost nést za to plnou zodpovědnost. Stojíme mimo dobro a zlo. Jsme horší než zlo a lepší než dobro.

  Vytrvalost

  Každý z nás má svůj úděl, pro který vstoupil na tento svět. A každý pak bude mít možnost svobodné volby. Ten kdo ustoupí, pravděpodobně prožije svůj život v ústraní. Avšak na druhou stranu, ten kdo svůj osud netrpělivě přivolává, nechť počítá, že jeho naplnění se může přibližovat mílovými kroky. Nikdy se nevzdávat a jít za svým snem, byť by se zdál být sebevíce nedostupným a pošetilým. Protože ti kdo takové sny zasévají do našich myslí, nic nedělají náhodně. Protože jsme děti bohů. Protože naději nelze zničit.

 4. Asgard permalink
  Květen 11, 2012 06:36

  Adolf Ulrich Veleboj Fionnlagh
  Pane barone, to by tam nebyl ten aspekt etnicity a nalezení vlastní identity. Možná vám to nezapadá do konceptu 4.říše (viz Vaše zdravice). Můžete být konkrétnější?

  Shaman
  Asi bude jednodušší určit co poctivá práce není. S tím Kavkazanem si mi připomněl, jak vyprávěl jeden evangelista zážitky z Afriky: „Kari, co je špatné?“ „ Když Karimu ukradnou krávu“. „Dobře a co je dobré?“ „Když Kari šikovně ukradne krávu“. Někteří hold mají jiné morální a etické zásady, dané vývojem jejich společnosti a nemusíme chodit ani tak daleko.
  Máš pravdu, není možné jen rozvíjet duchovno, proto jsem tam dodával i důležitost schopnosti ochrany (obrany) pospolitosti. O původních Američanech vím. Tebou nastíněná tematika souvisí i s rčením, které si dovolím parafrázovat „Budoucnost nepatří národu s nejlepšími filozofy, ale s nejostřejšími meči“-považuji však za důležité podporovat idealismus, protože ve válkách, destrukci a egoismu budoucnost lidstva nespatřuji.

 5. Shaman permalink
  Květen 10, 2012 22:32

  Asgrd:
  No, ještě se domluvit, co je to poctivá práce :-) To je taky na diskuzi. nevím jak dnes, ale na Kavkaze býval hrdinou muž, který „poctivě“ ukradl z vedlejší vesnice pár ovcí. Oni to pokládali za poctivý zisk. Tím nechci říct že chodím k sousedům krást salám z lednice, jenom chci poukázat na to, že i poctivá práce se může vykládat různě.
  Pokud jsem mluvil o bohatém národě, měl jsem na mysli spíš zdravě bohatý národ, tzn. silná ekonomika, silné vojsko, silné národní povědomí a v neposlední řadě i duchovnost a kvalitní řebříček hodnot a místní morálka (vyplývající z místních potřeb a poměrů).
  Dost často jsou třeba za duchovně vyspělý národ pokládáni Tibeťané. A co jim to pomohlo proti rudé Číně? Co Indiáni, kteří byli na duchovně vyšší úrovni než první bílí američané (t.j. trestanci, zločinci a děvky)? Co jim to bylo platné? A takhle by se dalo pokračovat.

 6. Květen 10, 2012 21:32

  Mě to připomíná New Age.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: