Přejít k obsahu webu

Rudolf John Gorsleben a Společnost Edda

25 dubna, 2012
by

Rudolf John Gorsleben (1883-1930) založil nové poválečné árijské okultní hnutí. Na základě run, okultismu a Eddy vytvořil Gorsleben originální mysteriózní kult, který prezentoval drahocenné magické dědictví Árijců a legitimizoval jejich spirituální i politickou nadvládu nad světem.

Gorsleben se narodil 16. března v Metzu a vyrůstal v Alsasku-Lotrinsku, francouzské provincii, kterou německá říše anektovala ve francouzsko-pruské válce. Gorsleben se s nacionalismem na tomto pomezí setkal v raném věku, jako zapřísáhlý německý patriot byl velmi pyšný na to, že své první předky našel již ve čtrnáctém století jako durýnskou šlechtickou rodinu. O jeho mládí toho moc nevíme, až na to, že nějakou dobu před první světovou válkou dorazil do Mnichova. Věnoval se žurnalistice a vydával útočný politický časopis, zaměřený na nacionalismus a pangermánské myšlenky. Když vypukla válka, přihlásil se Gorsleben jako dobrovolník do bavorského pluku, který po dva roky bojoval na západní frontě. Pak byl převelen k německé jednotce, která se v Arábii připojila k turecké armádě a bojovala proti beduínským kmenům a jejich britským zastáncům v Palestině. Gorsleben získal hodnost poručíka a dvanáct vojenských vyznamenání. Kromě toho si psal válečný deník, z něhož část o arabském tažení vydal. I tyto rané zápisky vyjadřují silný zájem o mytologii a význam rasy v historickém vývoji.

Koncem války se Gorsleben vrátil do Mnochova. Toto revoluční období ho ještě více zpolitizovalo, a tak vstoupil do společnosti Thule. V dubnu 1919 byl za mnichovské revoluce zatčen komunistickými povstalci. A jedině Eckartovy mazané vytáčky při výslechu je zachránily před osudem hromadné popravy ostatních thulských rukojmích. Po další dva roky se Gorsleben silně angažoval v místní pravicové politice. V červenci 1921 se stal gauleitrem jihobavorské sekce radikálně antisemitského spolku Deutschvölkischer Schulz und Trutzbund, který konkuroval raně nacistické straně v jižním Německu v boji o příznivce. Před prosincem 1921 se Gorsleben rozhodl rozejít se spolkovým ústředím v Hamburku a dal se do spolku s Streicherem, který později vydával pod nacistickou záštitou Der stürmer a s nímž získal velkou podporu v Regensburgu a Norimberku. Nicméně po bouřlivém období stranických půtek opustil Gorsleben völkisch politiku, aby se mohl plně věnovat svým literárním a ideologickým zájmům.. Vrhl se na překlad Eddy , kterou považoval za jádro starého árijského náboženství.

V roce 1920 získal Gorsleben mnichovský týdeník Die republik, který bojoval o přežití, přejmenoval ho na Deutsche Freiheit ( Německá svoboda) a vydával ve völkisch duchu. Od roku 1926 začal v tomto časopisu převládat nadnárodní mystický rasismus , protože se Gorsleben vydal vlastní cestou árijského okultismu. Jeho doktrína v několika ohledech odpovídala modernímu okultismu a teosofii.  Za svou magickou základnu považovala astrologii , kabalu a magii, kdy jejím nejvyšším cílem bylo vytvoření rasově čistého lidstva a duchovní zušlechtění árijců.  Podmínkou tohoto zušlechtění byla reaktivace okultních sil vrozených každému Árijci a umožňující mu ovládat svět . Všechna mechanistická nebo materialistická pojetí skutečnosti se bez velkého přemýšlení zavrhovala a nakonec tato doktrína předvídala příchod nového věku, ve kterém árijci získají bývalou slávu a moc ve světě. Později Gorslebenovy práce prezentovaly doktrínu znovunalezené moudrosti starých Árijců.

Vlastní Gorslebenův rasismus vycházel ze sociálního darwinismu a později v upřednostňování árijského typu. Slovo „rasa“ odvozoval z rata, starého skandinávského výrazu pro „kořen“ (angl. Root), a tak dospěl k názoru, že bůh a rasa jsou identičtí. Tvrdil, že Árijci byly „ synové slunce, synové bohů, nejvyšší manifestace života“, a jejich světonázor popsal jako heroický, protože árijci obětovali svůj individuální prospěch ve prospěch světa. Byli původně povolání k tomu, aby osídlili a dobyli celý svět. Gorsleben ostře protestoval proti modernímu světu, který byl podle něj nekultivovaný, zkažený plný bídy, což bylo následkem rasového křížení a utěšoval (relativně) čisté Němce „Vězte, že Vaše těla jsou chrámem Božím. Bůh ve Vás přebývá.“ Tvrdil, že rasové křížení bylo vždycky pro rasově nadřazeného partnera nežádoucí, protože jeho čistota byla v jeho potomcích znehodnocena. Vzhledem ke stále intenzivnější snaze o bastardizaci germánských potomků árijské rasy bylo možné zajistit změnu rasové kontaminace na světě pouze za předpokladu přísného dodržování eugeniky a segregace.

Při jeho popisu magického světonázoru Árijců hrál nejdůležitější úlohu esoterický význam run a tyto myšlenky ho ostře odlišovaly od ostatních völkisch spisovatelů. Podle prehistoriků měly runy kromě své fonetické hodnoty a písemného využití také svou symboliku, takže se jich užívalo při věštění, tahání losů, v magických formulích a pro přípravu amuletů a kouzel. Gorsleben se snažil tuto spirituální schopnost run a jejich magické využití obnovit. Především považoval runy za vodiče nepatrné částky energie, která oživuje celý vesmír, a tudíž za prostředek, jehož by se dalo využít k ovlivnění materiálního světa a běhu událostí. Runy byly spojením mezi makrokosmem a mikrokosmem árijského muže, který reprezentoval Boha na světě. „Runy povstaly z původního vztahu mezi duchem lidské rasy božích synů a duchem světa a mohou přivést hledače pravdy zpět do jeho kosmické domoviny a nabídnout mu mystické spojení s Bohem.

Gorsleben považoval islandskou literaturu, zejména Eddu, za „přebohatý zdroj árijské duchovní historie“. 29. listopadu 1925 založil na svém statku v Dinkelsbühlu, romantickém franckém středověkém městečku, árijskou studijní skupinu Společnost Edda. Členové této společnosti byly většinou spisovatelé a přiložili ruku k dílu na Gorslebenově eklektické rekonstrukci árijského náboženství. Velmistrem společnosti se stal Werner von Bülow (1870-1947) severopruský státní úředník ve výslužbě a vlastník hotelu. Gorsleben byl kancléřem společnosti a jeho časopis Deutsche Freiheit, později Arische Freiheit, vycházel jako list společnosti. Když Gorsleben 23. srpna 1930 zemřel na vleklé srdeční onemocnění, Bülow se ujal vydávání časopisu a přejmenoval ho na Hag All All Hag, později název zjednodušil na Hagal a vydával tento list do roku 1939.

Během třicátých let dvacátého století vedl Bülow ve Společnosti Edda výzkum Eddy , této starodávné památky i ostatních památek starověkého árijského náboženství, podle původních zásad této společnosti. Nicméně v roce 1933 Společnost explicitně vyjádřila svou oddanost nacionálně socialistickému světovému názoru v podobě nového memoranda. Časopis Hag All All Hag se i nadále zabýval interpretací Eddy, mytologií a starověkými památkami, ve kterých runy působily jako nositelky interpretace na základě jejich fonetické a numerické hodnoty. Bülow se zvláště zajímal o mýty kolem Odina, Brunhildy, Hudrány a Heimdalla, ale ostatní přispěvatelé se více zaměřovali na symboliku specifických budov nebo regionálních lokalit a příležitostně se vyjadřovali k politickým otázkám. Vyhlásili, že nacionálně socialistická revoluce v Německu se uskutečnila v souladu s vyššími kosmickými zákony a že je nezbytné podřídit osobní zájmy zájmům společenství.

komentářů 17 leave one →
 1. Whitegolfer permalink
  29 dubna, 2012 14:27

  Přesto ta kniha za přečtení stojí. :-)

 2. Catalessi permalink
  27 dubna, 2012 15:46

  ER.: A v Německém domě na Moraváku/Ruďáku se hrály Listovy hry – protože to pan průmyslník Waniek platil.
  Myslič: Na to jsem právě narážela… :-)

  Cca před deseti lety mne hodně zajímal stav současné německé nebo rakouské ariosofie – přece jen Goodrick-Clarke to zapíchl moc brzy a tu současou scénu až tak zmapovanou nemá, zvlášť evropský sektor – a narazila jsem na několik skupin, které ve mně zanechaly rozporuplné pocity. Krom „pohanského papeže“ Neményiho to byly skupiny: Nornirs Aett, Bernward Schulz (ANSE), Volkert Volkmann (Yggdrasil-Kreis) a už výše zmiňovaná Sigrun Freifrau von Schlichting (Armanenorden)…

 3. ER. permalink
  27 dubna, 2012 15:14

  pardon: Guido von List

 4. ER. permalink
  27 dubna, 2012 15:12

  G.S. žil a pracoval nějakou dobu v Brně. Zde snad vyšlo i první vydáni jeho Das Geheimnis der Runen

 5. 27 dubna, 2012 14:49

  Catalessi:

  No, on už i List měl svou templářskou filiálku v Mad’arsku :-)

 6. Whitegolfer permalink
  27 dubna, 2012 12:54

  Catelessi: Zoltána Szabo znám a vím o jeho napojení na FS. Ale moc jsem ty jeho rozumy nepobral…

 7. Catalessi permalink
  27 dubna, 2012 10:19

  Whitegolfer: Vyčerpávající postřeh! :-)
  Pokud dobře chápu tu Němčinu, tak tvrdí, že ke svému maďarskému jménu přišel nějak skrze Ćechy, sloučením rodin :-). Narodil se v Kolíně n. Rýnem a odvozuje svůj původ od klanu Markomanů.
  Nicméně runovou esoterikou, ale i Fraternitas Saturni se Maďaři zabývají docela rádi, viz Zoltán Szabó.

 8. Whitegolfer permalink
  27 dubna, 2012 09:58

  Catalessi: A není ten pán náhodou Maďar? :-)

 9. Catalessi permalink
  27 dubna, 2012 08:10

  Pro zajímavost, současná německá ariosofie je disajnovaná více pohansky než kdykoliv jindy, ale obsahuje pořád ty samé křesťanské prvky. Hlavní roli v současnosti zastává Géza von Nemény, který je šlechtické krve. Je autorem spousty knih a mnoha diskutabilních závěrů, např. Garmi=Karmr=Karma, zodiak-tierkreis(zvířecí kříž)=Týrkreis(týrův kříž) nebo jméno Jesus je údajně odvozeno od galského boha jménem Esus. Ano, vám co jste četli Lista nemusím vysvětlovat, odkud vítr vane.
  Částečně používají ceremonie Schlichtingové, která je dcerou oficíra SS.
  Ačkoliv pan Neményi vypadá vcelku sympaticky, měli bychom mít na zřeteli, že se pokusil v rámci Německa využítr své šlechtické krve a prohlásil se pohanským papežem.
  http://allsherjargode.beepworld.de/

 10. R.O. permalink
  26 dubna, 2012 20:53

  sranda musi byt ;-)

 11. 26 dubna, 2012 20:51

  Pravda. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Příště se na tebe vyseru, slibuju.

 12. R.O. permalink
  26 dubna, 2012 19:44

  Skoro ne :-) Ale jinak bacha! Za pomáhaní pohanům by jsi mohl jít do pekla :-)

 13. 26 dubna, 2012 19:10

  R. O.: Nemáš zač.

 14. Pepik permalink
  26 dubna, 2012 18:50

  Reg: a co se dovedel??

 15. Whitegolfer permalink
  26 dubna, 2012 17:10

  Je zajímavé, když „bílej“ vytvoří a praktikuje systém, který vychází z run a severské magie, tak je to „neonacismus“ a pod sračky. Když Žid nebo Arab praktikuje to „své“, tak je jejich „tradice“, „spiritualita“ a pod nesmysly!! :-/

 16. 26 dubna, 2012 14:38

  Máš chybu na začátku posledního odstavce. Byla to třicátá léta 20., nikoliv 19. století.

 17. Reg permalink
  25 dubna, 2012 22:50

  Zajímavé téma, ale celkově hodnotím učení tohoto pána jako slepou uličku. Patří mezi nešťastníky, kteří neunesli to, co se dozvěděli a nechali se příliš ovlivňovat svou fantazií. Nakonec přispěli k tomu, že svého času chyběly skutečné duchovní autority.
  Na druhou stranu chápu, že je velice těžké nenechat se ovlivňovat pokleslými prvky moderního židokřesťanství či nepodlehnout počínající revoluční náladě.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: