Skip to content

Etruskové a jejich mytologie

Duben 2, 2012
tags:
by

etruskovéEtruskové jsou snad nejzáhadnějším etnikem starověké Evropy. A i přesto, že se nejednalo o Árijce (pro politické korektníky: Indoevropany), dali našemu kontinentu spoustu věcí a z jejich odkazu těžili i Římané. Kdo vlastně byli tito tajemní lidé a odkud se v Itálii vzali? Popravdě, historikové v tom nemají dodnes jasno.

Příchod Etrusků do jejich italských sídel vědci datují asi (povšimněte si slůvka „asi“, to totiž vědátoři ve vztahu s tímto národem používají velmi často) do 8. století př. n. l. Jejich vyspělá civilizace byla záhadou už pro Řeky a Římany. Proč? Inu, jejich jazyk byl pro ně nesrozumitelný. Řekové je nazývali „Tysénoi“ a Římané „Tusci“. Jejich písmo vzniklo nepochybně z řecké alfabety a zachovalo se i hodně etruských nápisů, ovšem máme dodnes stejný problém, jako jejich latinští a helénští současníci: Nedokážeme vyluštit jejich obsah.

Antičtí autoři považovali Etrusky za velmi starobylý národ. Hérodotos tvrdí, že jejich předkové přišli do Itálie z Malé Ásie, konkrétně z Lýdie. Po Trójské válce a následném hladomoru, se lýdský král Attis rozhodl svůj lid rozdělit na dvě poloviny, aby tak alespoň jedné zajistil přežití. Jedna část Lýdů zůstala ve vlasti a ta druhá se pod vedením prince Tyrrhéna vydala hledat štěstí do Itálie, konkrétně do země Umbrů. Povšimněte si, že se to nápadně podobá legendě o přeživším Trójanovi Áeneovi, legendárním zakladateli Říma.

Naproti tomu Dionýsios z Halikarnassu zase píše ve svých „Nejstarších dějinách Říma“ o tom, že Etruskové jsou prapůvodním italským národem, který sám sebe nazývá „Rassena“. Tak tady jasně vidíme, že už starověcí historikové v tom měli guláš, nemůžeme se proto divit našim současníkům, že se stále dohadují, nevraží na sebe navzájem a usilovně se snaží vyvrátit teorie svých odpůrců.

To, na čem se historikové starověku i novověku výjimečně shodnou, je to, že Etruskové vytvořili civilizaci, která toho mnoho přejala od Helénů, ale také toho sama dost přinesla. Vlastní území Etrusků se rozkládalo na místě dnešního Toskánska (stále jejich jméno, přetrvávající věky), Lazia a později expandovali i na jih do povodí Tibery, kde měli velký podíl na založení Říma. Další šíření k severu zřejmě zhatili Ligurové a Keltové. Zato na jihu se vliv Etrusků dostává až za Pádskou nížinu a do Kampánie, kde se podíleli na „zkulturnění“ Italiků a střetávali se už i z Řeky, viz mapka. Etruskové nikdy nevytvořili jednotný stát a už vůbec ne říši. Žili hlavně ve dvanácti městech, která byla naprosto samostatná a tvořila pouze jakousi „konfederaci“, která se chovala částečně jednotně pouze za války. Tedy u této konfederované „dodekapolis“ šlo o podobný model, jako u městských států v Řecku. Viz mapka. Každému městu vládl tzv. „lukumon“, král a zároveň velekněz. Symbol moci těchto vládců byl prapůvodní fasces, tedy známé Liktorské právo Římanů. Ti ostatně předali tento znak ve dvacátém století fašistům a dodnes ho má ve znaku například Francie a najdete ho i v Kongresu USA. Etruskové byli zdatní námořníci a obchodníci. Obchodovali nejen s řeckými osadami na Sicílii a Kartágem, ale i s Hispánií a vlastním Řeckem. O tom, jak dobří byli mořeplavci, svědčí dodnes název „Tyrhénské moře“.
nekropoleA teď se podívejme na samotné etruské náboženství. Některá božstva jdou přiřadit přímo ke svým řeckým protějškům. Třeba Aplu je  starý známý řecký Apollón. U jiných toto rozhodně říci nemůžeme. V Etruské mytologii najdeme totiž množství duchů a démonů, kteří u jiných antických civilizací nemají obdoby. Jejich vyobrazení nalezneme jednak na keramice a také v podzemních nekropolích. Nekropole jsou skalní hroby, které se dodnes zachovaly a můžeme je najít po celém Toskánsku, například v Sutri, kde jsou vyhloubeny v tufové hornině. Rekonstrukce nekropole v Norchii, viz obrázek. Etruskové byli, podobně jako Egypťané, doslova posedlí kultem mrtvých. Někdy to vypadá, jako by se na smrt celý život těšili. Z nástěnných maleb v hrobkách vysoce postavených Etrusků si můžeme o démonickém obyvatelstvu Říše mrtvých udělat obrázek. Některé bytosti jsou rodu ženského. Ty jsou nádherného a řekněme, elegantního vzhledu. Bývají okřídlené, ozdobené šperky a nejspíše to jsou družky bohyně lásky Turan. Etruskové jim zřejmě říkali „lasa“, což bude možná totožné s řeckým výrazem „nymfa“.

V samotné Říši mrtvých už to asi tak nádherné pokoukáníčko nebude. Etruskému podsvětí šéfuje Aita a jeho žena Phersipnai (řecká Persefoné). Dále tu máme Vanth, okřídlenou bohyni osudu. A tady už máme dva démony, kteří patrně ztělesňovali nejhorší noční můry Etrusků: Prvním pekelníkem je Tuchulca. Je zobrazován jako příšerák s dravčím zobákem, ptačími spáry, špičatýma ušima, netopýřími křídly a spoustou hadů, které patrně používá jako jakési střely. Druhým oblud’ákem, který stojí určitě za pozornost, je Charun (viz obrázek). Je o moc strašnější variantou řeckého Chárona, jak naznačuje jeho jméno. Má zelenou, mrtvolnou pokožku, opět křídla, zahnutý (skoro bych řekl semitský) nos, místo vlasů a vousů hady a je vyzbrojen úctyhodným obouručním kladivem.

V knize „Etruskové a Římané“, vydané v roce 2001 nakladatelstvím Euromedia Group (autoři bohůmžel neuvedeni) se o etruském podsvětí můžeme dočíst: „Zástup démonů s opičím obličejem, malé orchestry tvořené okřídlenými pekelnými hudebníky, typicky chotnická zvířata, jako jsou draci a hadi, se objevují na nástěnných freskách v hrobkách a zabydlují temné prostory etruského záhrobí, které představuje společný konečný břeh pro bohaté i chudé, hrdiny i osoby prosté všech ctností. Podle koncepce etruské etiky byl totiž spravedlivým po smrti upřen jakýkoliv druh uznání a odměny za dobro, které za života vykonali.“

Démoni v etruském podání měli podobnou moc, jako pozdější ikubové. Dokázali totiž i plodit děti se smrtelníky. Například římský král etruského původu Servius Tullius byl prý počat jakýmsi falickým stínem, který se spojil s královnou Tanaqillou.

Etruskové měli u svých dědiců Římanů rovněž pověst vyhlášených čarodějů: syn bájného Tyrrhéna, Tarchon, oral brázdu okolo jím zabraného území (Romulus dělal to samé a Remus na to doplatil, odkud pak náš Kosmas opisoval?), když v tom z oranice vyskočil bůh Tagés, dítě s tváří starce a  předal mu tajemství a pravidla, kterými se řídí vztahy mezi bohy a lidmi. Římané toto učení znali jako „Etrusca disciplina“. Součástí tohoto učení je i umění interpretovat vůli bohů čtením ze zvířecích vnitřností („haruspicina“) a výklad z letu ptáků („auspicia“). Toto umění převzali později i Římané a římský velekněz s titulem „Pontifex maximus“ ( Nejvyšší stavitel mostů) ho musel znamenitě ovládat. Mimochodem, tento titul si dodnes osobuje i papež, ovšem pochybuji, že se zabývá ptakopravectvím.

Etruskové po jistý čas vládli i Římu. Římany ovšem vláda jejich králů přestala záhy bavit. Vyhlásili Republiku a posledního etruského vládce Tarquinia Superba v roce 510. př. n. l. zbavili trůnu a vyhnali.  Král Porsena z Clusia se ještě pokusil o intervenci v roce 507 př. n. l., ale byl na hlavu poražen a éra Etrusků se tak chýlila nezadržitelně ke konci… Od jihu se tlačila do Etrurie dravá římská Republika a ze severu postupovali barbarští Keltové. Když Řekové porazili etruskou flotilu u Kým v roce 474 př.n.l. a Římané v roce 396 př.n.l. dobyli město Veje, zvonil už slávě Etrusků umíráček. Jejich území bylo přičleněno postupem času k Republice a jazyk se přestal ještě před přelomem letopočtu používat úplně. Císař Claudius ještě tento mrtvý jazyk studoval jako kuriozitu, ale jeho nástupci ho už zapomněli nadobro.

Tolik tedy dnes o Etruscích. Ale nevím, jak Vy, ale  já bych  raději posmrtně obýval Elysejská pole starých Řeků, než peklo Etrusků.

Ilustrace a mapka převzaty z knihy „Etruskové a Římané“. Vydala Euromedia Group, k.s. v roce 2001.

Reklamy
komentářů 100 leave one →
 1. Andreos permalink
  Leden 9, 2017 19:37

  Něco zajímavého o Etruscích:
  http://www.unz.org/Pub/MankindQuarterly-1979jun-00329

 2. Leden 18, 2016 19:37

  Dobrý den,
  Etrusci zřejmě tak záhadným národem zas nebyli, jejich jazyk je poměrně dobře již přečten a ví se, o čem psali.
  Jenže se tímto oborem zas tolik lidí nezabývá a proto jsou k dispozici nejčastěji zastaralé představy.
  Vždyky jsem si myslil, že to je nějaká verze prastaré řečtiny a opravdu.
  Je již slovník asi tří tisíc slov etruských včetně značné části gramatiky (a přibývají další) a ta jsou v zásadě velmi starou řečtinou, kterou se hovořilo ještě v době, kdy Řekové byli diverzifikováni a hovořili různými nářečími, ze kterých teprve vzešla nějaká jednotící řečtina.
  A je to dobře vidět hlavně v gramatice i slovní zásobě, kde slova, jež jsou v každém jazyce obssažena ta nejdůležitější, tak se velmi podobají té staré řečtině ionského typu.
  Pak, jelikož tedy odešli do Itálie, tak se dlouhou dobu vyvíjeli samostatně a různé věci nahradili či zjednodušili či si ponechali.
  Obchodním stykem s Karthagiňany se do jejich řeči pochopitelně dostaly fénické prvky a jelikož Karthgiňané obchodovali i do černošské Afriky, tak se do jejich řeči (Punů) dostaly i výrazy černošských jazyků a takto zprostředkovaně i do jazyka Etrusků.
  A samozřejmě jsou pak dost dobře rozponatelné i další výpůjčky z řečtiny novějšího typu, zřetelně se odlišující od pradávné ionské řečtiny a další výpůjčky z již etablované latiny.

  Takže třeba na ukázku :

  verš ze Zlatých Lamel :

  Etenai masan iiur.
  Unias selage vagal.
  Tmial avil chval

  A přepsaný do starořečtiny (odpovídající písmeno v etruštině k odpovídajícímu ve staré řečtině, výslovnost je „jiná“):

  ÉTHS MASMARÓEIS EIRÓS
  ANIO SÉLAS AGÓ.
  TMHGÓ(TÉMYO) ÁFIĽÓS CHEÝO

  Přátelé Pře(velice) vznešení
  Tiše vycházející Slunce
  rozptyluje nepřátelský houf

  řecky klasicky , etrusky
  ——————————————
  přátelé eths etenai
  nepřátelský afilos avil
  Slunce selas selage
  vznešený eiros iiur
  houf cheyo chval
  rozptyluje temyo tmial
  vycházející agó (v)agal
  tiše unias anio
  velmi masmoreis masan

  jiná slova

  jasný,lesklý glanós glan (tak říká se i u nás glanc=lesk)
  skvělý glénos glanti
  krk,šíje detrou dari (tak například Detroit jako město v USA je Úžina(na řece) francouzky a to se podobá velmi detrou řecky)
  síla kreison kreisma
  vůz krytý kamára kumer
  vydutý kurtós kurtun
  polibek kúseo kus (dnes je v němčině Kuss, v angličtině kiss)
  líbající kusna (kuessend ,kissing)
  kůň ´ipos (čteno hipos) ipia
  devátý einákis einanei
  přícházející ´eltheín (jako heltheín) elthasu
  svinutý ´elúo (heluo) eluni
  starý ´enós (henós) eni
  vybraný vojín ´eparrítoi (heparrítoi) eprthnek
  ženě (3.pád) tó gyní guna
  korba vozu kanathrón kanthge
  ohnivý kapuós kapanas

  a ještě asi tři tisíce dalších včetně různých gramatických tvarů i vět.

 3. vlastad permalink
  Prosinec 26, 2015 13:16

  V knize „Etruskové a Římané“, vydané v roce 2001 nakladatelstvím Euromedia Group (autoři bohůmžel neuvedeni) – tu knihu jsem nečetla, ale jsou mi povědomé reálie z knihy Wernera Kellera Etruskové – třea čerpali z ní

 4. Leden 29, 2013 12:04

  V clanku je zmienene, ze Etruskovia sami seba nazyvali Rassena.. Rassia aj Rasseni sa nazyvali aj dodnes nazyvaju Slovania teda Rusy. aj slovo samotne etRUSkovia, moze napovedat o ich povode. Rimsky kral etruskeho povodu Servius .. skutocna vyslovnost ma byt Serbius .. len pri prekladoch z rustiny do latinciny dochadzalo k zamene „v“ namiesto „b“

 5. Frantisek Urban permalink
  Květen 29, 2012 07:58

  Etruskové byli slovani a náš lingvista Horák dokonce rozluštil jejich písmo! Viz detaily na http://www.leva-net.info.cz a http://www.wrmagazin.cz

 6. Duben 10, 2012 21:23

  Já neodsuzuju Antiku, to bych toho o ní tolik tady a na Pohanském kruhu nepsal :-) Odsuzuju bukvice ze Sparty za to, že zničili Řecko nesmyslnýma bratrovražednýma válkama. A za to mohi právě ti jejich šéfové, co se píchali mezi sebou. Snad už jsi to pochopil. Mimochodem, ve Spartě byl moc pěkný chrám zasvěcený Ganymédovi? Hádej proč. A na náměstí byla pěkná socha Herafrodita…

 7. Miloš permalink
  Duben 10, 2012 21:14

  Myslič: ty fotky mě překvapily, jsou opravdu zvrácené a odporné, i když ne všechny, tam jsou stovky obrázků, ale na některých není poznat jestli se jedná o dva muže nebo muže a ženu a někde je jen samotná socha nahého muže, což také ještě nemusí znamenat že to byl buzerant. Netvrdím že jsou to padělky, buzny ve starověkém Řecku asi existovali, ale bylo to jistě jen okrajová záležitost. Nemůžeš kvůli 4% deviantů odsuzovat celou antickou civilizaci.

 8. Koukol permalink
  Duben 10, 2012 18:49

  Znám z historie 2 britské magiky (Mathers, Crowley) kteří by nebýt muzea a knihovny toho asi moc dobrýho nenapsali. :-)) (A to byli jedni z nejlepších praktiků!!)

 9. Duben 10, 2012 15:59

  No, mě Wiki netankuje, tady jde o to, že ty vázy a talíře, co na nich jsou ty obrázky, vážně existujou. No a i když je Miloš línej a lakomej číst knihy (Samozřejmě, že briskně nazval a odhalil jako „buzeranstské historiky“ i autorky oněch knih) , tak aspon‘ nebude línej kliknout na obrázky :-) Nebo je to zase sionistické spolčení? :-) Kdyby se někdy Miloš obtěžoval třeba do Berlínského nebo Londýnského muzea, tak by koukal :-)

 10. Koukol permalink
  Duben 10, 2012 15:44

  Ale ale, co se děje, Mysliču, že uznáváš aspoň anglickou Wikipepii? :-)) Samozřejmě, že je nutné informace ověřovat, ale ta česká verze je všeobecně chudá na informace…..

 11. Duben 10, 2012 15:42

  4.století před n.l. Peloponés. Že by padělek? :-)

 12. Duben 10, 2012 14:54

  Je to, koukám i na Wikipedii :-) A to jsem si dycky řikal, že je nevěrohodná, ale miloš ji asi uznávat bude :-)

 13. Duben 10, 2012 14:47

  Koukol:

  Já tady taky netvrdím, že Seneca, Cato (Starší) nebo Ovidius, byly teplajznící. Na to tady máme jiný kádr. Ale tvrdím, že právě oni používali termín „Řecká láska“ :-)

  Mimochodem, stačí do Googlu zadat „Ancient Greek homosexuality“ v obrázkách a uvidíš, co měli ti dobytci i ve Spartě. Ovšem Miloš to jistě zhodnotí jako padělky. Obzvláště doporučuju ten obrázek Dionýsa se satyrem :-)

 14. Koukol permalink
  Duben 10, 2012 12:41

  Myslič: Senecu jsem četl, ale neměl jsem dojem, že je teplomet…? :-/ Tos asi ještě nenarazil na takový opus starého Říma jako je „Satyricon“! :-))

 15. Myslič permalink
  Duben 10, 2012 06:09

  No, tak to dožen“. Se divim, že když jsi takový znalec Homéra, nevšiml jsis v Iliadě jistých pasáží. A co všechny ty malby na řecké keramice? to je padělek?

 16. Miloš permalink
  Duben 9, 2012 23:19

  Mysliči: přiznávám že nic od Senecy ani Catona jsem nečetl. Ale každopádně, ti už také žili v době císařství, kdy už byl velký úpadek mravů, tak je možné že o buzerantech psali, a jestli byli sami buzny to nedovedu posoudit.

 17. Duben 9, 2012 20:58

  Miloši:

  Ty by jsi především měl přestat chlastat. Chápu, byly Velikonoce a ty jsi byl koledovat a vykoledoval pár kořalek…. Ale zpět k věci. Uvedl jsem ti tu Senecu a Catona (Staršího). No jistě, to byly taky homoklády, že?! a nebo dokonce sionisté?!

 18. Miloš permalink
  Duben 9, 2012 17:48

  Mysliči:
  já jsem o starověkém Řecku a Římě přečetl dost knih. A to i přímo od antických spisovatelů, třeba Homéra, Hérodota, z Římanů třeba Vergilia nebo Tita Livia a další. A nenašel jsem v těchto knihách nic o homosexualitě, i když buzny, jejichž knihy ty čteš, by to tam jistě našli. Teda vlastně ano, výjimku tvoří Suetonius, který sepsal životopisy římských císařů, ten psal o buzerantech a jiných deviantech ale to už bylo v období úpadku, šest set let od doby, o které jsi psal ty. Ve starší literatuře se nic takového nevyskytuje.
  Ale zřejmě to podle tebe není správná literatura, raději bych měl číst knihy od moderních multikulturních homosexuálně orientovaných autorů.

 19. Duben 9, 2012 16:01

  Miloši:

  Mohl bych tě požádat, ještě jednou a naposledy, abys zkusil ty knihy číst? A přestal se chovat jako mrn’ous, který je naštvaný, že někomu bábovička pěkně drží a jemu spadla? S tebou jsem skončil. Ten chlast tě nadobro zničil….

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: