Přejít k obsahu webu

Evropský úpadek

20 března, 2012
by

 Současná západní „civilizace“ očekává obrovské vzedmutí, bez kterého je odsouzena, aby si dříve nebo později sama roztříštila hlavu. To přináší nejúplnější rozvrácení racionálního řádu věcí. Nadvláda hmoty, zlata, strojů, čísel; v této civilizaci již nezůstal žádný dech, svoboda či světlo. Západ ztratil svoji schopnost rozkazovat a poslouchat. Ztratil svůj cit pro rozvažování a čin. Pozbyl svého smyslu pro hodnoty, duchovní sílu, božské lidi. Již dále nezná přírodu. Již není více živoucím tělem, tvořeným symboly, božstvy a rituálními obřadů, žádnou harmonií, kosmem, ve kterém se člověk pohybuje svobodně jako „království uvnitř království“. Příroda se stala pro západního člověka nezajímavou a smrtelnou vnějškovostí, jejíž záhady se profánní věda snaží pohřbít ve směšných zákonech a hypotézách. Již více nezná Moudrost. Ignoruje majestátné mlčení těch, kteří ovládli sami sebe: osvícený klid proroků, povznesenou realitu těch, v nichž se myšlenka stala krví, životem a mocí. Místo toho se utápí v planých řečech „filozofie“ a „kultury“, v oboru profesorů, novinářů a sportovců, kteří vydávají plány, programy a prohlášení. Jeho moudrost byla znečištěna sentimentální, náboženskou, humanitární nákazou a rasou lidí, kteří vzrušeně pobíhají kolem hlučného oslavování, vznikání a „procvičování“, protože klid a uvažování je děsí.

 Již více nezná stát, stát jako hodnotu vykrystalizovanou v Říši. Imperiální ideál, syntéza duchovnosti a majestátnosti, která tak jasně zářila v Číně, Egyptě, Persii a Římě,  byla zaplavena buržoazním utrpením monopolů otroků a kupčíků.

 Otřesení aktivisté Evropy již nevědí, co je to válka, proč je sama od sebe žádoucí jako ctnost vyšší než vyhrávání a porážení, jako hrdinská a posvátná stezka k duchovnímu naplnění, vyzvedávanému bohem Krišnou v Bhagavadgíta. Neznají válečníky, pouze vojáky. A podřadné malinké války stačí k jejich zastrašení a obrácení na omílání jalových slov humanity a patosu, nebo, ještě hůře, užvaněného nacionalismu a denunciace.

Evropa ztratila svou prostotu, svoje ústřední postavení, svůj život. Demokratický mor rozežírá její kořeny, ať už v právu, vědě nebo myšlení. Pryč jsou vůdcové, bytosti, které vynikaly ne svou násilností, svým zlatem nebo svými schopnostmi v roli otrokářů, ale spíše svými nesnížitelnými kvalitami života. Evropa je obrovské bezvýznamné tělo, neklidné a potící se kvůli úzkosti, na kterou se nikdo neodváží poukázat. Zlato teče v jeho žilách; stroje, továrny a nádeníci tvoří maso; mozek je z novinového papíru. Obrovské bezvýznamné převalující se tělo, řízené temnými a nevypočitatelnými silami, které nemilosrdně rozdrtí každého, kdo by se opovážil nesouhlasit nebo pouze uniknout ozubeným kolům.

 Takové jsou úspěchy západní „civilizace“. Toto je výsledkem pověrčivé víry v „pokrok“, pokrok mimo pánovitost Římanů, mimo blaženost Řeků, mimo starověký Orient – obrovský Oceán.

 A hrstka těch, kteří jsou stále schopni pořádného odporu a pořádné rebelie, si všímá, že je stále těsněji obklíčena.

(z knihy Pohanský imperialismus)

komentářů 17 leave one →
 1. Radim permalink
  14 dubna, 2012 11:25

  Těmi etniky mám na mysli různé odnože, například semité, cikáni … . A za onu spodinu považuji slabé jedince společnosti, jako jsou feťáci, kriminálníci a jiní nepřizpůsobiví.
  ,,Vašeho Árijce“ trochu zajímavý výraz. :-) Jak zde bylo již řečeno slovo Árijec je odvozeno od slova vznešený, na tom však nezáleží jak to nazveme. Každá vyspělá kultura měla své Árijce (vznešené). Jde o to, abychom my byli těmi vznešenými, těmi lepšími, a snažili se dosáhnou oné dokonalosti, kterou právě nazýváme Árijcem.

 2. 14 dubna, 2012 09:59

  No, to by mne zajímalo taky…

 3. Swantoviet permalink
  13 dubna, 2012 21:03

  Radim: ???????????????

 4. Rowan Morrison permalink
  13 dubna, 2012 20:14

  Radime, mě by zase zajímalo, čím konkrétně se vyznačuje ono vyšší duchovní postavení Vašeho Árijce ?

 5. ______ permalink
  13 dubna, 2012 19:04

  Radim
  Mohl byste blíže specifikovat jaká etnika patřící k bílé rase máte na mysli?A koho považujete za spodinu?

 6. Radim permalink
  13 dubna, 2012 17:28

  O tom zachováni bíle rasy, by se nemělo uvažovat jako o všech bílých lidech. Do této rasy snad spadá mnoho etnik, o které nikomu z vás nejde. Jde o zachování Árijce, tedy duchovně mnohem výše postaveného (nad)člověka, který zachová a dále rozšíří kulturu lidstva. A tím jistě není ona spodina o které zde mluvíte.

 7. antimagorre permalink
  10 dubna, 2012 18:25

  „Otřesení aktivisté Evropy již nevědí, co je to válka, proč je sama od sebe žádoucí jako ctnost vyšší než vyhrávání a porážení, jako hrdinská a posvátná stezka k duchovnímu naplnění, vyzvedávanému bohem Krišnou v Bhagavadgíta.“

  Ty vole tohle zacina byt porad zajimavejsi… at zije valka! Ja bych to zjednodusil takovehle magory co tohle prohlasuji bych jednou za 10let sezbiral – uzavrel do uzavrene ohrady a tam nech valci kolik se jim zada.

 8. Orel permalink
  2 dubna, 2012 22:24

  Vzácný pane G. Morelli, „eugenika“ je naprosto neškodný pojem a vědecká disciplína zabývající se zlepšováním dědičných charakteristik obyvatelstva. Může nabývat tisíce podob, z nichž většinu lze s klidným svědomím označit za eticky přijatelné.

  Vraždění ve vyhlazovacích táborech nerovná se eugenice. Jednalo se o vraždění lidí, které režim označil za politické odpůrce nebo nepřátele rasy. Židé byli vražděni proto, že byli považováni za kvalitní a soudržné, tedy nebezpečné etnikum, které bylo dle hitlerovců ideologicky zaměřené na rozvrácení německého národa. Ne proto, že by byli považováni za podřadné.
  Ani v tom hitlerovském Německu se nejednalo jen o vraždění. Existovala tam podpora německých rodin s dětmi. I to je eugenické opatření. Program Lebensborn byl eugenickým opatřením par excellence, a ani ten neměl nic společného s vražděním lidí.

  Krom toho od té doby věda převelice pokročila, takže vhodnými metodami, například výběrem vhodných embryí pro umělé oplodnění, je možnost zajistit, aby se i lidem s dědičnými chorobami nebo nízkým intelektem narodilo zdravé a nikoli pitomé dítě. I to je eugenické opatření; a je na tom snad něco špatného?

 9. ldk permalink
  30 března, 2012 00:35

  G.Morelli:
  Ohledně toho potenciálu: myslím, že Andreos to vyjádřil docela dobře, na příkladu aškenázských Židů. Kromě toho uvedl, že máme největší počet lidí s velmi vysokou inteligencí.
  Ti Židé se vylepšovali bílým genofondem a eugenickými praktikami už dávno před nacisty, tak nevím, proč se tady oháníte Himmlerem.

  Jaká je úroveň komentářů na negroidních, mongoloidních nebo třeba arabských webech, když ty naše jsou tak špatné ? Opravdu si myslíte, že vietnamský trhovec drží slovo ?
  Mně se taky nelíbí, že jsme ztratili staré ctnosti, ale kvůli tomu tady nebudu brečet nad rozlitým mlíkem.

 10. 29 března, 2012 23:16

  Nevím, jak jste dospěli k závěru, že máme z „hlediska eugeniky“ největší potenciál, když se rozhlédneme kolem sebe a když si přečteme většinu komentářů na různých webech, a to tyto jsou i lepší než řada ostatních, mám o tom důvodné pochybnosti. A otázkou je, co vlastně myslíte eugenikou, dělá se mi z toho výrazu dost špatně, zase to zavání Himmlerem a nebo šlechtěním dobytka. Abyste vůbec věděli, o čem mluvíte. Navíc i v každodenním životě pozorujeme, že Asiati nás stejně jednoho dne eugenicky ? neeugenicky ? převálcují. Jsou houževnatí, pracovití, soudržní a drží slovo – tyto ctnosti už dávno nemáme, Jsme jako Atlantida odsouzeni k zániku a nějaké tyto „zdejší“ povzdechy nám nepomohou. Abaris.

 11. Andreos permalink
  23 března, 2012 17:23

  Neřeknu
  Rasa je definovaná biologií, pokud tímto pojmeme myslíme to, co se jím běžně označuje. Nedovedu si přesně představit, co má být myšleno nějakou „duchovní“ rasou. Myslím, že to je únik do nějakých nejasných představ a konstrukcí.

  Mezi bělochy je samozřejmě taky spodina, ale není zas tak moc početná – rozhodně nejde o nějaké přepočetné „hordy bílé spodiny“, tedy alespoň zatím – i když v budoucnosti – řekněme za 60-70 let – to k tomu dysgenickým trendem dospět může (ovšem v té době tady už bude ještě víc cikánské, barevné přistěhovalecké a rasově smíšené spodiny).
  V každém případě – mezi téměř všemi jinými populacemi je jí mnohem větší procento. Samozřejmě existují i slušní muslimové-Arabové, ale je jich málo a výjimky necharakterizují dané etnikum nebo rasu. Tu definuje, jaká je většina.
  Měli bychom jako biologická rasa stát při sobě, pokud se chceme udržet při životě – všechny jiné skupiny to dělají a tak velí i jednoduchá logika sebezáchovy. Asiati jsou sice velmi inteligentní a pracovití – možná dokonce o něco víc než my – ale drží při sobě. Jinak řečeno – oni svoje kvality stejně nakonec obrátí PROTI nám. Totéž se týká Arabů-muslimů a víceméně vlastně i všech dalších nebílých skupin. Univerzalistických řečí o tom, že „nejsou všichni stejní“ apod. bychom se měli ve vlastním zájmu definitivně zbavit.
  Kromě toho existuje ještě jedna důležitá skutečnost – bílá rasa má z eugenického hlediska zdaleka největší potenciál – eugenikou by se určitě dostala zdaleka inteligenčně nejvýš. Stačí se podívat, jak se k vysoké inteligenci dostali Aškenázští Židé – 1.absorbcí bílého genofondu a 2.eugenickými praktikami ve svých komunitách. Díky tomu se z nich stala velmi inteligentní skupina – přesto, že u nich určité nebílé přimíšení existuje. O to větších výsledků by eugenikou mohlo být dosaženo u čistokrevných bělochů. Že máme největší potenciál je vidět i z toho, že máme největší počet lidí s velmi vysokou inteligencí – i oproti severním Asiatům, ačkoli průměrné IQ mají o něco málo vyšší.
  Proto má smysl usilovat o naši sebezáchovu jako biologické entity – včetně nižších vrstev – už z důvodu sebezáchovy a pak taky jako zdroj pro budoucí eugenické vylepšení, které by bylo větší než u kohokoli jiného.

 12. Koukol permalink
  21 března, 2012 10:09

  Neřeknu: Myslím si zhruba to samé. Ale z článku mi to tak jasný nebylo…

 13. 21 března, 2012 09:04

  Vyplývá to i lehce z tohoto článku.
  Rasa dle něj není definována striktně biologicky, ale spíše duchovně. Když bych to měl vyjádřit svými slovy poněkud zjednodušeně, tak jde o skupinu stejně myslících lidí, se stejným zájmem, stejným cílem, stejným (podobným) způsobem chování atd.

  Víš ale o co jde hlavně? Neházet lidi do jednoho pytle pouze na základě biologie. Když se bavíme o záchraně bílé rasy tak se mi dělá poněkud mdlo, že bych měl též „zachraňovat“ hordy řekněme těch nejhorších lidí jen pro to, že jsou bílí. Stejně tak nemám problém respektovat třeba muslima s určitou úrovní charakteru. Musím k tomu dodat ještě dvě podstatné věci: za prvé, biologie dost často určuje charakter toho kterého člověka, takže nakonec většinou jedna biologická rasa určuje i jednu rasu v evoliánském slova „smyslu“ (s výjimkami ovšem). Za druhé, lepší lidé jakékoliv biologické rasy nejsou příčinou problémů, tím je právě ten zbytek. A snad na závěr, mluvím o respektu, ne o multikulturním míchání. To v žádném případě neobhajuji. Jde ale také o to vyčlenit vše zkažené z bílé biologické rasy.

 14. Koukol permalink
  20 března, 2012 23:17

  Neřeknu: Můžeš prosím připomenout, co Evola nazývá rasou?

 15. 20 března, 2012 21:59

  Stojí za to povšimnout si, co Evola nazývá rasou.

 16. Autarkos permalink
  20 března, 2012 21:37

  Sokrates věděl, kde má hledat.

 17. Koukol permalink
  20 března, 2012 20:58

  Už Sokrates odmítal chodit do přírody. Poukazoval na to, že „mu to nemá, co dát“(!!!). :-)) A to neexistoval žádný internet…

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: