Skip to content

Návrat ke klanům?

Březen 13, 2012
tags:
by

smečka vlkůPři přemýšlení nad budoucností a směřováním dnešní společnosti si neustále kladu otázku, zda by skutečně návrat ke kmenovým a klanovým společenstvím nebyl opravdu tou nejlepší volbou? Byl by to samozřejmě svým způsobem návrat do minulosti. Je ovšem otázkou, zda je člověk schopen něco lepšího vymyslet? Mnoho filozofů už v dřívějších časech považovalo kmenová společenství za ideál lidské společnosti, který v člověku udržuje jeho pravého ducha a ušlechtilost, což naopak dnešní uspořádání potlačuje a vymycuje.  Když se zamyslíme nad způsobem dnešního společenského života v tzv. demokracii, musíme jednoznačně dospět k závěru, že systém zcela nepokrytě a záměrně v lidech pěstuje sobecký egoismus ve smyslu každý jedinec sám za sebe. Převládá tak nechuť k nějakému většímu sdružování do aktivních skupin, pomineme-li tedy nejrůznější občanské spolky s pseudohumanistickým zaměřením, kterým jde v podstatě stejně jen o čerpání státních finančních prostředků a o pokryteckou všeobjímající lásku. V mnoha rádoby demokratických tiskovinách jsem se již setkal s plamennými prohlášeními o obrovském nebezpečí hnědnutí společnosti. O velmi nebezpečném posunu k fašistickým tendencím, kdy jsou příznivci návratu ke kmenovým spolkům přirovnáváni k neonacistům a totalitním ideologům. Samotné kmenové uspořádání je označováno za návrat na stromy, návrat do století opic. Za návrat k primitivismu a za nastolení diktatury ve stylu nacistické 3. říše.

Když se blíže podíváme na pisatele těchto článků je většinou jasné, že tito lidé by v kmenové společnosti žít nemohli a ani nechtěli. Poněvadž jde o nejrůznější ochránce lidských práv a menšin, až o parazity, kteří jsou víceméně na systému závislí a své zemi nejsou jinak nijak prospěšní. Kmenové společenství ve většině lidí samozřejmě vyvolává asociace o nějakém primitivním uspořádání ve stylu „práva silnějšího“, což je samozřejmě nesmysl, protože taková společnost by zřejmě neměla dlouhého trvání. Ten nebo ti, kteří vedou, nemusí a ani nejsou zákonitě vždy ti nejsilnější. Naopak, většinou se jedná o jedince, kteří v sobě spojují sílu, inteligenci a moudrost, přičemž pro příklady nemusíme chodit daleko. Stačí se např. podívat na uspořádání vlčích smeček. Tam rovněž neplatí, že pouze jedinec disponující brutální silou se stává vůdcem. I u vlků zde hraje roli více faktorů.

Kmenový spolek také ani zdaleka není o odstraňování slabých, nemocných či starých, což by zřejmě mohla spousta pseudohumanistů tvrdit. Právě naopak povinností kmene či klanu je se o tyto členy starat a nikoliv jak je zvykem v dnešní společnosti je odkládat do ústavů či domovů pro seniory. Hodně starých lidí umírá mimo svůj rodinný kruh, protože jejich děti na ně už neměli čas či nervy. Hodně postižených dětí končí v ústavech, protože se jejich rodiče zhrozili představy života s takovýmto úvazkem. Samozřejmě vím, že to teď poněkud zjednodušuji, že jsou případy, kdy to jinak nejde. Ale stejně je to také o odpovědnosti lidí, kdy např. lidé s nějakým fyzickým či psychickým handicapem by měli skutečně zvážit, zda musí mít děti. Dalo by se namítnout, že tato péče se děje právě touto formou, kde se na péči o tyto lidi podílí národ svými daněmi, ovšem zde právě dochází k onomu zřeknutí se odpovědnosti, protože volba je jednoduchá a lákavá. Přijde mi to hodně odosobněné a až nelidské vhledem k tomu, že spousta těchto lidí má rodiny a příbuzné.

Národ bych zde neviděl jako kmen. Národ je spíše něco jako svazek kmenů, sdružený za určitým účelem, ať již jde o obranu země či něco jiného jako například u starých germánských kmenů, které se sdružovali do religiózních a sakrálních svazků za účelem uctívání hlavního kultu. Časem tyto svazky nabývaly více politický charakter. Např. kmeny Marsů, Upiserů, Bruktererů a Tubantů měly společné centrum a svatyni bohyně Tanfany z něhož se později stalo centrum uctívání Wotana. Na Seelandu mělo jiných 7 kmenů posvátný háj, jenž byl zasvěcen bohyni Nerthus. Karel Veliký tedy při svém tažení proti Sasům zcela záměrně zvolil jako cíl dobytí a zničení saské národní svatyně, která se nacházela u Engern v posvátném háji Irminsäule. Zničil vlastně srdce a centrum saských kmenů. Kmeny tedy tvořily svazky, ze kterých se v pozdějších dobách vytvářely národy.

Myslím, že dnešní běžný prototyp člověka ztratil úctu. Úctu ke svému okolí, k přírodě, k bohům a konec konců i sám k sobě. Člověk také ztratil smysl pro odpovědnost za své činy. Právě v návratu ke klanům vidím ono naleznutí skutečné lidské svobody a podstaty která spočívá v tom, že člověk v potu a krvi nalézá sám sebe a svou duchovní podstatu. Člověk byl stvořen k lovu a k boji, byl stvořen k překonávání sebe sama a nikoliv k apatickému ležení u televizorů, kterým se vytváří masy jedinců s atrofovaným svalstvem a vymytým mozkem. Je třeba znovu obnovit posvátný princip ,“půda a krev“ (Pozor! Tohle nemá nic společného s nacismem), neboť současné dění vede pouze k všeobecné šedi, kdy za chvíli celý svět bude stejný a nepoznáte, kde se vlastně nacházíte. Samozřejmě, že současný stav velmi vyhovuje hlavně politikům. Lidé si sice občas zademonstrují, zanadávají, ale dohromady národy stále tvoří jen stádní masu, která se chová jako dobytek na pastvě. Dokud je co žrát, tak se nic moc neřeší a chodí se k volbám, kde se stále dokola hází hlasy politikům, kteří před pár lety tvrdili, že braním si hypoték a úvěrů podporujeme státní hospodářství (ti samí teď káží o nutnosti se uskromnit). Pro mě osobně pojem „národ“ v dnešní době už nic neznamená.  Význam tohoto slova se kamsi vytratil. Stačí se rozhlédnout kolem sebe otevřenýma očima. Národ totiž tvoří buď silní jedinci či silné kmeny a ani jedno se v současnosti v tomto celku či národě ve větším množství nevyskytuje. Nebo se mýlím?

Mnoho lidí se může domnívat, že některá pohanská sdružení mají fašizoidní tendence. Zde dochází k obrovskému pomýlení – má totiž příroda sama o sobě tyto tendence a sklony? Někteří se mohou domnívat, že ano. Člověk byl až děsivým způsobem odtržen od přírody a jejího chápání, přitom z jejího lůna vyšel. Buďto se k Matce navrátíme a opět se jí budeme snažit porozumět anebo Jí budeme zničeni…

Reklamy
komentářů 76 leave one →
 1. josef permalink
  Únor 6, 2015 02:49

  Opravdu chceme hodnoty?
  Diskuzí je na téma obrany evropské a křesťanské kultury (od které se Evropa už dávno a daleko vzdálila ) bohatě . Zpravidla jsou s Islámem zaměnovány lokální (zlo) zvyky, před nebo ne-muslimský životní styl a formy politické represe a manipulace v semináboženské podobě. Chyba, nedostatek nebo vrozená slabost Islámu je v tom, že toto dosud nedokázal odstranit, nebo se alespoň zřetelně odlišit. Diskuse včetně parlamentních občas končí řízným, nejlépe křesťansko- demokraticky nebo osvícenecko – demokraticky ZAKẤZAT !

  Kromobyčejně užitečná islamofobie

  Islamophobia: New Anti-Communism? http://www.youtube.com/watch?v=osp6hFpbcfI&feature=related
  Mark Steyn and Islamophobia 5/5 http://www.youtube.com/watch?v=Ka7mePjPoFg&feature=related

  Tariq Ali o Islamofobii

  K tomu článek Vardy Burstynové s odkazem na umírněné futurorealisty (Huxley, Orwell ) a velkovýrobu mentální konfekce – Hollywood.
  Varda Burstyn: The New Imperial Order Foretold
  http://www.federaljack.com/?m=200801

  Professor Mohammed Arkoun: A Courageous Intellectual Who Advocated A Tolerant, Liberal and Modern Islam
  http://simerg.com/about/professor-mohammed-arkoun-a-courageous-intellectual-who-advocated-a-tolerant-liberal-and-modern%C2%A0islam/

  Tariq Ramadan on „Islam is a European Religion“

  Ivan Štampach k požadavku integrace poznamenává : “Pod dobře znějícím slovem „integrace“ se totiž prosazuje asimilace, a té budu vždy vzdorovat. Asimilace je pohlcení menšiny, zbavení menšiny její kulturní identity, integrace je složitá a nesnadná hra shody a rozdílů zúčastněných komunit.Jsem však ostře proti tomu, aby ženě přikazoval, co si má nebo nemá obléct, dokonce pod hrozbou trestu, nějaký Muhammad ibn Abdulláh stejně tak jako Nicolas Sarkozy nebo Martin Mistrík”
  http://www.denikreferendum.cz/clanek/7139-fackovat-a-kousat-tedy-prinaset-svobodu

 2. josef permalink
  Únor 6, 2015 02:41

  „právě v návratu ke klanům vidím ono naleznutí skutečné lidské svobody a podstaty“….jak muze v soucasnosti nekaky klan vzniknout a jak muze vypadat? to je otazka ne namitka..

  koukol…“Co je platné, že v začátcích mohl být Islám inspirujícím hnutím, když už je to HODNĚ DÁVNO! :-/“ anebo to je hodne blizko

  Nepřítel je nutný před branami i za branami.
  Křiklavě viditelný i skrytý a tušený.
  „Vynikajícím nepřítelem a v současnosti nenahraditelným stereotypem, vysloveným darem anděla dějin jsou muslimové, především ti ,,Orientální,, důsledně pravověrní, kulturně vzdálení, nepřizpůsobiví a proto snadno rozeznatelní a snadno zošklivitelní a dehumanizovatelní“

  “The architects of power in the United States must create a force that can be felt but not seen. Power remains strong when it remains in the dark; exposed to the sunlight it begins to evaporate”.

  “Ideological forms are not the product of consciousness but rather produce it”
  http://www.aber.ac.uk/media/Documents/marxism/marxism04.html
  “Vládnoucí elity, mající monopol na přidělování prestiže, mají také bezmeznou moc nad masovou kulturou. Jsou schopny rozhodovat, jakým myšlenkám, lidem a hnutím se dostane všeobecné pozornosti. Samozřejmě, že mohou i určovat, jaké myšlenky, lidé a hnutí si zaslouží neúctu a opovržení, nebo neexistenci, a tudíž si nezaslouží naprosto žádnou pozornost společnosti “ Michael Dorfman , Nešlapej na mě: Pravicová revoluce v Americe
  http://www.zvedavec.org/komentare_3978.htm?PHPSESSID=osug7fgii87h7m3d8v7d4ppus0

 3. josef permalink
  Únor 6, 2015 02:32

  orel…………..“současná nedůvěra mezi dnešními evropskými národy podle toho, jestli před tisícem let převzali křesťanství z Byzance nebo Říma.“ opravdu je nejaka neduvera mezi dnešními evropskými národy zapricinena “ podle toho, jestli před tisícem let převzali křesťanství z Byzance nebo Říma.““? . kde, kdy?

 4. josef permalink
  Únor 6, 2015 02:28

  odcizovani obou „proudu katolicke vetve krestanstvi“ ( zahadny pojem) nezaviselo na omezovani kontaktu mezi nimi

 5. Koukol permalink
  Březen 19, 2012 07:52

  Klansmen: Víra vytváří obrácený obraz člověka… :-/

 6. Rowan Morrison permalink
  Březen 18, 2012 20:22

  klansmene, Vy jste muslim ?

 7. Orel permalink
  Březen 18, 2012 18:44

  Klansmene, já rozhodně neobviňuji islám z rozkolu Římské říše, jen říkám, že přispěl k rozkolu mezi křesťany. A taky k úpadku západní Evropy. Rozkol mezi křesťany by mi byl úplně lhostejný, kdyby se od něj neodvozovala i současná nedůvěra mezi dnešními evropskými národy podle toho, jestli před tisícem let převzali křesťanství z Byzance nebo Říma.
  Muslimskými zápisy z cest po střední a východní Evropě myslíte obchodníky se slovanskými otroky? Bez nich i bez jejich zápisů by se střední i východní Evropa klidně obešla, nemyslíte?

  Křesťané byli svině a zničili spoustu antického dědictví. Ano. Ale i to, co z něj zbylo a co nezničili muslimové, stačilo muslimům k tomu, aby se nesmírně povznesli. Těžili z antického dědictví, místo aby z něj těžili Evropané. Kdyby přežila kulturní jednota Středomoří, existující z pohanských dob, Západ by se opětně seznámil s antickým odkazem mnohem rychleji. Kdyby takřka neustaly kontakty mezi Byzancí a Západem, Západ by se stejně tak s antickým dědictvím seznámil mnohem dřív. I bez mohamedánů. Místo toho až skoro tisíc let po muslimské invazi přišel do Itálie z Byzance Gemisthos Plethon a seznamoval Itálii s Platónem. Netvrdím, že Evropa nepřevzala část antického odkazu prostřednictvím islámu. Ale nebýt islámu, převzala by tioho mnohem víc a dřív.

  A pletete se, nejsem nijak nadšený z toho, co dělali křesťané indiánům. Nevím, jak jste dospěl k opačnému závěru.

  Kladete naroveň velezradu za války a to, že žena mluví s cizím mužem? Jestli ano, tak to výslovně napište. Také byste se mohl vyjádřit k tomu případu, kdy dcera udala toho Afghánce.
  Swingers party jsem tu neobhajoval. Pouze jsem poukázal na mravy původních pohanských společenství. Čím to, že mravy muslimských kmenů obhajujete a mravy pohanských kmenů odsuzujete? Mte nějaký zvláštní důvod k touze, aby žena byla totálně podřízena muži a lidé se špehovali navzájem a lynčovali?

 8. klansmen permalink
  Březen 18, 2012 17:36

  for Myslič –
  Nemyslím. Já to vím. :-)

 9. Březen 18, 2012 17:22

  Myslíš? :-)

 10. klansmen permalink
  Březen 18, 2012 17:21

  for Myslič –
  Pořídit kouzelnou hůlku, kouzelný prsten nebo zavolat panu Breivikovi. Víc jako oportunista nemůžete dělat.

 11. Březen 18, 2012 17:10

  klansmen:

  Mě osobně jsou ODPORNÉ všechny formy Jedu z pouště: Judaismus, křest’anství i islám. Jsou jako virus. Na jeden se najde protilék a virus se přispůsobí a škodí dále v mnohem horší podobě! Z Evropy musí zmizet, jinak to nejde.

 12. klansmen permalink
  Březen 18, 2012 16:56

  for Orel –
  Jen kvůli vám znovu zopakuji, že pouze díky islámu máte možnost „těšit se z výdobytků někdejších bílých kultur“. Do islámské Andalusie se jezdili vzdělávat evropští učenci, protože křesťanské autority šířili svá dogmata a odkaz helénské kultury tvrdě potlačovali a antické spisy ve stejné době pálili. Avšak řečeno vaší křesťanskou demagogií – pálení antických spisů a pronásledování vyznavačů antické filozofie bylo zcela v pořádku, protože to páchali bílí křesťané. A potože tyto inkvizice páchali bílí křesťané, nebudeme v jejich souvislostech mluvit o nějakém následném úpadku západní Evropy. To by nebylo košer. Zásadní vliv islámské Andalusie a Ibn Rušda na rozkvět evropské kultury a záchranu antického odkazu ale z historie nevymažete. Pro vás jistě tvrdý oříšek a další důvod ke slepé nenávisti.
  Obviňování islámu z rozkolu Římské říše je úsměvné. Přínos muslimských zápisů z cest po východní a střední Evropě pro evropskou historiografii vám asi taky nic neříká. Zabírání území bílými křesťany v mnou uvedené Americe jako problém asi také nepociťujete. Demagogie a dogmatismus křesťanské doby temna vám jde na druhou stranu velmi dobře. Máte své čarodějnice, na které můžete svést vaše trápení. Pokud vraždí běloch, je to v pořádku. Pokud neběloch, je to hrozné. Jestli je takové myšlení v souladu s aristotelovskou filozofií antické klutury (kterou se tu zaštiťujete), o tom by se dalo úspěšně pochybovat.
  Kvůli vám se budu znovu opakovat: když jste ve válce zběhnul a dal se k nepříteli, rozsudek zněl trest smrti. Když příslušník italské mafie přeběhl k policistům a začal udávat, rozsudek zněl trest smrti. Znáte příběh Romea a Julie? Krásný příklad přežití rodových a klanových svazků a to, že jejich porušení znamená vydědění a smrt. To, co vám v dnešní ujeté době přijde jako normální, se dříve mohlo zdát někomu nenormální.
  http://www.tyden.cz/rubriky/media/stolety-kuryr/v-praze-i-vidni-lyncuji-zeny-v-kalhotach-nesmeji-do-divadel_195217.html

  Pokud vy vidíte rozkvět morálky v pořádání divokých swingers párty, pak se poraďte s Jirkou Šlégrem. Ale nedivte se, že já to označím za nevhodné a nemorální. Pokud vám vadí, že by vaše dívka byla ještě panna, tak ji na tu swingers párty můžete vzít s sebou. Už také chápu, proč se tolik bojíte nástupu islámu. Těmto „radovánkám“ bude opravdu konec.

 13. Orel permalink
  Březen 18, 2012 14:39

  Tak Klansmene, buď jsi muslim, nebo islám slepě obdivuješ. Zato o klanové morálce nemáš ponětí. Pro Tvoji informaci, muslimové okrádali bílé lidi, i když křesťany. Okrádali lidi, kteří byli do značné míry lidmi jako jsme my. Okrádali a vraždili naše příbuzné. Byli a jsou to naši nejhorší nepřátelé. Co si mám pomyslet o člověku, který jen tak mávne rukou nad tím, že nám banda barevných ukradla miliony kilometrů čtverečních a pobila přitom miliony bílých lidí? Co by si o takovém člověku pomyslela klanová společnost?
  To, že bílá etnika bojovala mezi sebou navzájem, to je rodinná záležitost. To, že nás chtějí zničit barevní muslimové, není rodinná záležitost. Je to něco úplně jiného.

  Vikingové byli bílí. Do značné míry to byli našinci. Muslimové jsou barevní a s bílou kulturou nemají nic společného. Vikingové už nic nedělají, tedy ani nechtějí zabrat naše země. Muslimové chtějí zabrat naše země a i kdykoli v budoucnu je budou chtít zabrat. Rozumíš tomu ohrožení?

  Ve starověku od sebe kultury opisovaly, to znamená, že objevitelé poznatků o tyto poznatky nepřišli a i další národy se mohly poučit. Naproti tomu muslimové nadlouho zabránili tomu, aby se Západ těšil z výdobytků někdejších bílých kultur. Tím jsou zodpovědni za to, jak západní Evropa nadlouho upadla. To znamená, že nám uškodili i v tomhle. Ukažte mi jedinou pořádnou klanovou společnost, které by to nevadilo.

  Poprava zrádcovského hodnostáře je naprosto v pořádku. To ale není vražda kvůli „cti“. Vražda kvůli cti je, že příbuzní zabijí ženskou za to, že se jim na jejím chování něco nelíbí. A nejde o to, že by dělala bordel v hospodě (což taky není hrdelní zločin), ale třeba o to, že mluvila s cizím mužem. Tomu říkáte rodinná soudržnost? Muslimská rodina je sice jakoby soudržná, ale ve skutečnosti je jejím smyslem především být základní stavební buňkou muslimského kultu. Proto se tam dějí takové věci, jako tohle:
  Afghánský uprchlík konvertoval v Německu ke křesťanství a vrátil se pro svoji rodinu. Jeho žena a dcera ho udaly za odpadnutí od islámu, i když dobře věděly, že mu za to hrozí trest smrti.
  Tohle je podle Vás následováníhodný příklad? Tohle je podle Vás rodinná soudržnost? Myslíte, že v antice by se rodiče a děti navzájem vraždily a udávaly kvůli tomu, že jeden vyznává zejména Jova Nejlepšího Nejvyšššího Dolichénského a druhý zejména Isis?

  Považte, jaké byly mravy starých pohanů. Jaké sexuální orgie se děly při jarní rovnodennosti, jak si Slované nechtěli brát dívky, které byly ještě pannami. Nebo jste ovlivněn monoteistickou morálkou, když tu obhajujete vraždy kvůli „cti“?

 14. klansmen permalink
  Březen 18, 2012 13:19

  for Orel –
  Vikingové také kradli a rozvraceli evropské národy a ubohé křesťanství?
  To co vy se svou křesťanskou duší nazýváte krádeží, bylo za pohanů důležitým prvkem jejich života – válčení, bojování, dobývání. Mezi sebou navzájem. To co vy nazýváte vraždou ze cti, je dodnes běžnou součástí všech kmenových a rodových společenství – zrada vlastní rodiny rovná se smrti. Křesťanství to zmírnilo na vyhnání, italská mafie to přesto používá dosud. Podobně se za války stříleli zrádci z vlastních řad. Udržuje se tím nezvrácená morálka, které křesťanská duše nemůže rozumět. Kdybyste neměl zvrácenou křesťanskou duši, zeptal bych se vás: líbí se vám, jak dnes vaše rada starších zrazuje svůj kmen, svojí rodinu? Jak se dnes chovají děti ke svým rodičům? Jak dnes končí dívky v pornografickém průmyslu, na drogách? Jak by skončila dívka ze slušné rodiny v 19.století někde v zapadlé krkonošské vesnici, kdyby se v místní hospodě opíjela, nadávala sprostě svým rodičům a pak tam dělala perverznosti pro pobavení ostatních? Lidé by ji utloukli holemi. V USA by ji namazali dehtem, vyváleli v peří a tahali za koněm přes celé město. Což byla také jistá smrt, ovšem velmi potupná a zdlouhavá. Jak by skončil náčelník, který zradí svůj kmen, rod, vesnici? Smrtí. Jak by skončil příslušník kmene, rodu, vesnice, který by zradil ostatní? Smrtí. Měl byste si nejprve prostudovat dějiny evropských národů a jejich staré zvyky, než se tu budete snažit napadat ostatní se svou křesťanskou morálkou a přitom se odvolávat na tu předkřesťanskou. Možná vás překvapí, kolik toho „ukradli“ pohané i heléni sobě i jiným a že to považovali za naprosto přirozenou součást života. Včetně té pohanské morálky, kterou se tu křesťané snažili ohněm a mečem vykořenit. Nejen zde, ale třeba i v Americe. Víte, že tam bojovaly kmeny mezi sebou a nepotřebovaly k tomu vámi slepě nenáviděný islám? Celé dějiny lidstva (napříč kontinenty, rasami, náboženstvími a staletími) nejsou ostatně o ničem jiném než o „okrádání“ jedněch druhými. Vy jste si toho nevšiml?

 15. Koukol permalink
  Březen 18, 2012 03:54

  Klansmene: 1) Nejsu Swantowiet, a vlastně ani nevím, co to je. 2) Co je platné, že v začátcích mohl být Islám inspirujícím hnutím, když už je to HODNĚ DÁVNO! :-/

 16. Orel permalink
  Březen 18, 2012 02:30

  Klansmene, co je „málo zkažená morálka“ afghánských horských kmenů? Vraždy kvůli „cti“?

  My že máme děkovat raným muslimům? A pětkrát denně??? Pětkrát denně se modlí mohamedáni. Pro Vaši informaci, muslimové ukradli nejrozvinutější kraje, které tou dobou patřily jakžtakž bílé rase. Pohltili bílým člověkem založená města jako Antiochii a Alexandrii. Zavraždili árijskou perskou civilizaci a nahradili ji plácáním na zem směrem k Arábii. Zmocnili se obrovského souboru vědění, vytvořeného z největší části naší rasou. Část toho vědění zničili. Zbytek si přivlastnili sami. Zabránili kontaktům mezi nejvyspělejšími oblastmi staré antické civilizace a evropskými zeměmi. Tím zabránili šíření stále ještě značného zbytku antických vymožeností a vědomostí do Evropy. Tady jsou kořeny zaostání raně středověké Evropy.
  Antické spisy byly známy i v Byzanci. Ale když půlku Středomoří ukradli muslimové a kontakty po moři mezi Byzancí a Západem byly krajně riskantní, tak to Západu nebylo nic platné. Navíc omezení kontaktů mezi Byzancí a Západem znamenalo, že oba proudy katolické větve křesťanství se navzájem odcizovaly. Ano, muslimové mají podíl i na tom, že se evropské národy, když už byly zachváceny křesťanstvím, ještě odcizily podle toho, jestli byly katolické nebo pravoslavné.

  Konečně, „zlatému věku islámu“ „vděčíme“ za přípravu současné situace, kdy je pro naše národy islám smrtelným ohrožením.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: