Přejít k obsahu webu

Sjednocená Evropa: Duchovní předpoklad

11 března, 2012
by

Prvním politickým krokem k vytvoření sjednocené Evropy by bylo vystoupení všech evropských vlád z pokrytecké organizace Spojených národů, pokud jí vůbec někdy byla.

Základ pro evropskou iniciativu musí být pečlivě připraven; nicméně problémy konkrétní politické taktiky nespadají do rámce tohoto tématu. Můžeme zde pouze zdůraznit, že to, čemu věříme, musí být formální, duchovní a doktrinářský základ sjednocené Evropy.

‚Federalistická‘ and ‚asociativní‘ řešení, ekonomická a vojenská spolupráce – to jsou všechno předpokládané projevy organického charakteru Evropy (nebo jejího nedostatku). Předpokladem  skutečně evropského celku musí být spojená síla ideje a tradice, s níž je Evropa neodvolatelně spojena. Někteří se přou, že národní stát, který není božsky ustanoven, ale vytvořen určitými skupinami, jež uspěšně povstaly k historickým úkolům, je modelem pro jednotící evropský národ. Dle tohoto názoru existuje duchovní předpoklad pro sjednocenou Evropu v mýtu o společném osudu, chráněném ‚národními revolučními‘ skupinami z Evropy. Tento názor není na místě. Zrod evropských národů byl většinou dílem dynastií, představujících tradici věrnosti příslušné koruně. V každém případě faktory, které vytvořily evropské národy, udržují evropskou nejednotnost od Stoleté války do současnosti.

Ty, kteří mají duchovní a tradicionální chápání Evropy, můžeme rozdělit na ty, kteří věří v Impérium popsané výše, a ty, kteří mluví o Evropě jako o národě. Koncept národnosti je dle mého názoru nevhodný. Pojem evropské jednoty je duchovní a nadnárodní. Domácí národnost, etnická skupina existují v podstatě na naturalistické ‚hmotné‘  úrovni. Evropa (Europa una) by měla být něčím víc než je toto. Starý nacionalismus a  zášti jsou jen naroubovány na  Evropu, kdy je nadvláda určitého národa uplatněna vůči zbytku Evropy. Evropské Impérium bude patřit do vyššího řádu než části, z nichž se skládá, a být Evropanem by mělo být chápáno jako něco kvalitativně odlišného od toho být Italem, Prusem, Baskem, Finem, Skotem nebo Maďarem, něco, co se odvolává na jiný aspekt naší povahy. Evropský národ předpokládá vyrovnání a zrušení všech ‚soupeřících‘ národů v Evropě i dále.

Pokud jde o ‚evropskou kulturu‘, jde nyní o terén pragmatického Evropana, liberála a humanistického intelektuála. Jeho ‚evropská kultura‘ je přívěškem ‚demokracie‘ a ‚svobodného světa‘. V tomto smyslu je ‚kultura‘ zbožím tzv. ‚myšlenkového aristokrata‘, ve skutečnosti oděvem povýšence, znamení jeho úspěchu. Původní intelektuální aristokracie by v žádném případě nestačila na připravovaný úkol; oživení evropské vůle a udržení revoluční elity, která by toto mohla politicky umožnit. A co víc, kdykoliv se pokoušíme dát pojmu ‚evropská kultura‘ konkrétní význam, zdá se, že dojdeme k nesčetným ‚interpretacím‘, které nám neposkytnou nic přesvědčivého. Každý má vlastní ideu toho, co  evropská kultura je, a mnoho Evropanů cítí zdrženlivost či dokonce vinu, pokud jde o její zastávání se, a tak mohou povýšenci dle libosti hloubat v časopisech a barevných přílohách o posledních vývojových trendech  toho či onoho uměleckého odvětví takovým způsobem, že ‚kultura‘ se stává zcela oddělená od ‚skutečného světa‘, od toho, na čem záleží. Mnoho z toho, co obdivují obránci kultury, ironicky hraje hlavní roli v napomáhání vzniku duchovní krize a nedostatku důvěry v evropské kultuře.

‚Westernizace‘ světa znamená, že se tento rozklad šíří světem – tudíž Evropa se stala od illuminátství až ke komunismu živnou půdou samotných sil, které působí na zničení všeho, co je specificky evropské.

Musíme vytvořit ‚jednotu bojovníků‘. To je předpoklad. Dát vizi světa a  Evropy vedle toho, protože ‚nedůležité‘ by se mělo ponořit do bahna partyzánské politiky, do cynické záležitosti bez identity, bez duchovního významu. Sjednocená Evropa bez společné duchovní identity a smyslu pro vedení by se stala jen dalším mocenským blokem. Jak by se pak Spojené státy evropské duchovně lišily od Spojených státu amerických nebo Číny, nebo by byly vznešenější než organizace Africké unie? Evropa nesmí být stupněm k westernizaci světa, ale postupovat proti ní, vlastně vzpourou proti modernímu světu ve prospěch toho, co je vznešenější, vyšší, opravdověji lidské.

Přeloženo z: http://www.geocities.com/integral_tradition/europa.htm

komentářů 56 leave one →
 1. 26 března, 2012 15:46

  Andreos:

  Pokud si skutečně půjdeš promluvit s lidma z Janova a oni ti uvěří, to jest budou se s tebou vůbec bavit, nejčastější slovní spojení, které od nich uslyšíš, je „Hitler-pořádek“. Zkus to, uvidíš….

  Skinheads- Ten dokument je v médiích omletý pořád dokolečka. Zrovna jako video z koncertu v Bzenci (se divím, žes to nepoužil). Stále mě nepřestává fascinovat, kde lidé, kteří neznají jedinného skinheada, shánějí „zaručené“ informace o těchto lidech. Jak tě vůbec mohlo napadnout psát o něčem, o čem scháníš info z těchto „dokumentů a zaručených zdrojů“? A skinheadů rozhodně neubívá…. Chceš vzít na nějaký koncík? Klidně si řekni, budeš koukat… Kontakt na mne je v
  redakci.

 2. Andreos permalink
  26 března, 2012 14:18

  Myslič
  Co tedy lidé v Janově chtějí? Chtějí kvůli problémům s Cikány snad nacistickou dikaturu? Tak nám to řekněte, jestli víte, co tam lidi chtějí. Jen jsem napsal svůj dojem, že přes problémy s Cikány nebo jinými menšinami lidé v ČR nechtějí zavádět něco jako nacistickou dikaturu. Což je ostatně patrné z postojů veřejnosti – velká většina nemá rády Cikány, ale velká většina jich taky netouží po nacismu nebo fašismu (třeba pro DSSS hlasuje ve volbách minimum lidí).

  Skinheada neznám žádného. Nechápu ale, co vám vadí. Ten dokument je o nazi-skinhaeds, ne o nějakých vlasteneckých skinheads, to jsem psal jasně. Bral jsem ho jako sondu do divokých 90. let, kdy bylo pouliční násilí mnohem častější a kdy neonacismus byl mezi skinheady mnohem rozšířenější než dnes. A za druhé, že ubývá oproti 90. letům skinhaedů, nastává odklon od násilí a neonacismu je pravda.

 3. Koukol permalink
  26 března, 2012 07:20

  Myslič: Andreos je takovej Brouk Pytlík: tak už všechno viděl a slyšel. :-/

 4. Myslič permalink
  26 března, 2012 06:06

  Andreos:

  Jed“ se do Janova zeptat, co ti lidi chtěj. No ale by mě fakt zajímalo, kolik skinheadů znáš?

 5. Andreos permalink
  25 března, 2012 22:07

  Myslič
  Nerozumím přesně, jak to myslíte.
  Ten článek jsem bral jako odpověď na nostalgii některých lidí po nacismu. U nás neonacismus měl relativně velkou podporu jen v 90. letech, pak už ne. Jen jsem chtěl upozornit na to, že na přelomu tisíciletí nastal posun od neonacismu k českému nacionalismu, úbytek skinheadů a jistá umírněnost.
  K videu – jasně jsem psal, že to je dokument takřka výhradně o NAZI-skinheads a fašistiských skinheads, ne o skinheadech obecně. To hnutí samozřejmě zahrnuje mnoho jiných frakcí, často i s opačnými názory.
  K Janovu – lidé tam chtějí mít klid a pokoj od Cikánů, ale pochybuji, že by toužili po nacistické diktatuře.

 6. 24 března, 2012 02:24

  Andreos:

  No, to jsi tomu dal…. Kolik znáš skinheadů? Já jsem skinhead sedumnáct let. A rozhodně bych nehledal nějakou souvislost se svou činností v článku, který jsi uvedl a v tom videu už vůbec ne… Kolik znáš skinheadů? A od kolika z nich máš informace? Nebo se jen omezujš na info z podobných článků?

  Janov: Co kdyby jsi se na info o Janově zeptal někoho, kdo se alespon‘ jedné ze dvou „Bitev o Janov“ zůčastnil ?

  Děkuju za odpověd‘.

 7. Europa permalink
  23 března, 2012 20:11

  Andreos: Vás zřejmě neurazí, když vás označím za obdivovatele a obhájce bílé rasy. Čeho si vážíte na bílé rase, co na ní obdivujete?

 8. Andreos permalink
  23 března, 2012 19:56

  Ještě mimochodem dodávám k lidem jako Europa s jejich steskem po nacismu: s křížkem po funuse. Největší rozkvět násilného rasového radikalismu spojeného s neonacismem tady proběhl v divokých 90. letech, zejména v jejich první polovině. Od té doby nastává výrazný ústup od násilí i od vzhlížení k Třetí říši. A ubývá skinheadů.
  Viz tento zajímavý článek: http://konzervativnilisty.cz/component/content/article/41-politicky-extremismus/525-cr-pribeh-rasoveho-extremismu

  Zde mj. stojí:
  „Počátky toho, co v současnosti považujeme za rasistickou extrémistickou scénu, můžeme ma-povat již před rokem 1989. Koncem osmdesátých let totiž v různých koncích republiky vznikaly zárodky subkultury skinheads, z nichž některé se orientovaly výrazně rasově nekorektně. Asi nejsilnější kořeny měla tato rodící se společenstva v severočeském pohraničí. Tímto politickým směrem, tady rasisticky, se ale orientovali i jednotlivci v různých koutech ČR.

  Specifická pak byla situace v Praze, kde se koncem osmdesátých let mimo jiné i ve vinárně Orlík, scházela komunita lidí, z nichž někteří se angažovali na hudební scéně. Nejznámější skupiny vzešlé z této oblíbené zastávky v noční Praze byly kapely Orlík, Bráník a Tři sestry.

  Fenomén Orlík

  Právě skupina Orlík (členy byli mimo jiné zpěvák Daniel Landa a herec David Matásek) se svými texty a přímočarou hudbou se trefily do nálady široké části populace a Orlík stala se jednou z nejpopulárnějších hudebních skupin první poloviny devadesátých let. Díky jejich popularitě se vlastenecky, ale i rasisticky orientované postoje, stejně jako typické oblečení skinheads (letecké bundy bomber, vysoké boty), během pár měsíců staly módou napříč tehdejší republikou. Jasně identifikovatelná subkultura přitáhla tisíce mladých lidí. Velmi silné ohlasy mělo toto hnutí samozřejmě zejména v oblastech, které dnes považujeme za sociálně a společensky nestabilní. Specifická komunita se vytvořila ale také třeba na Brněnsku.
  Již v zimě a na jaře 1990 měla silová rétorika rasisticky orientovaných, a Orlíkem inspirovaných, skinheads i své bezpečnostní následky. V Praze to byly zejména útoky na obyvatele ubytoven vietnamských dělníků, v jiných částech ČR (zejména sever) útoky na příslušníky jiných menšin.
  Násilnosti tehdy nebyly ničím neobvyklým ani v centru velkých měst, legendárním se stal útok skupiny mladých skinheadů na kanadského diplomata a jeho rodinu přímo na Václavském náměstí na jaře 1990, který proběhl po koncertě skupiny Orlík v žižkovském hotelu Tichý. Ačkoliv členové skupiny vždy veřejně odmítali jakoukoliv souvislost s incidentem, útočníci ale „vyčistit město“ vyrazili přímo z koncertu. Daniel Landa se fyzického útoku přímo nezúčastnil, ale měl být jedním z jeho iniciátorů a měl se pohybovat nedaleko (zdroj: autorovy rozhovory s několika účastníky incidentu).

  „Zlatá devadesátá“

  Záhy se staly populárními i další formace vznikající na skinheadské scéně a white-power hudební skupiny začaly vznikat po celé republice. Některé z nich se během devadesátých let staly respektovanými i na zahraniční úrovni (např. Excalibur). Zajímavostí bylo, že státní moc v začátku a v průběhu 90. let byla v přístupu k řešení rasistických násilností a projevů, až na výjimky, více než opatrná.
  Probíhaly koncerty, které jak svojí velikostí, tak obsahem, by už v dnešní době byly zcela nemyslitelné a to aniž by tehdy státní správa projevila jakékoliv viditelné snahy o řešení. Devadesátá léta byla bez nadsázky zlatou érou tuzemského radikálního rasismu, a to hned v několika ohledech. Prvním z nich byly násilné aktivity. V celku pravidelně se odehrávaly útoky, výjimečně střety, jak proti příslušníkům menšin, tak proti osobám a skupinám které přináležely, nebo to o nich bylo předpokládáno, k levicové části politického spektra. Bez nadsázky je možné říci, že v začátcích a polovině devadesátých let proběhlo po celé republice leckdy za jeden víkend tolik rasově a ideologicky orientovaného násilí, jako v dnešní době za celý jeden rok.
  Leckdy, zejména v některých oblastech severních Čech, šlo také o střety s představiteli rodících se kriminálních skupin participujících například na distribuci drog či obchodu s bílým masem (zejména z řad Albánců a Romů). Tyto střety byly přitom tvrdé, užívaly se například i tyče, či nože. Zranění, a to i velmi vážná, nebývala ničím neobvyklým. Rodící se organizované zločinecké skupiny, které v některých lokalitách fakticky přejímaly i důležité mocenské postavení v rámci měst a obcí, byly často zdrojem frustrací části místních příslušníků policie. Ti, kteří se do rodících se kriminálních aktivit sami nezapojili, pociťovali často zoufalství ze své bezmoci. A tak těžko očekávat, že by trpěli nesympatiemi vůči místním skinheadským aktivistům, kteří byli v dané lokalitě jedinou silou, která se proti vzrůstající síle místního organizovaného zločinu fyzicky stavěla.
  (…)
  „Zlatá éra“ devadesátých let se projevila i rozsáhlou publikační činností. Jelikož věk internetu se teprve chystal, vydávaly se tiskové materiály na papíře. V každém kraji vycházela samizdatem různá periodika, tzv. ziny, leckde i několik, jejichž úroveň byla proměnlivá. Jejich spolčeným rysem vesměs byla xenofobie, rasismus, antisemitismu a různé formy výzev k obrození bílé rasy. Důležitá část byla orientována neonacisticky, či alespoň zahleděna do symboliky Třetí říše.
  V této souvislosti je třeba definovat pojmy, které v dalších letech začaly hrát čím dále větší důležitost. Zvláště v první půli 90. let se nemalá (ale rozhodně ne celá) část rasistické scény více či méně orientovala a inspirovala érou německé Třetí říše a jejím nacionálním socialismem, a můžeme tedy v tomto případě bez nadsázky hovořit o neonacismu. S koncem „zlatých devadesátých“ se ale zejména nastupující generace zbavuje příklonu k (neo)nacistickým modelům a orientuje se spíše nacionalisticky či národovecky, u části můžeme hovořit i spíše o jakémsi vyhroceném patriotismu. Samozřejmě despekt k jiným rasám a kulturám zůstává zachován, ale dost výrazně klesá jeho militantnost. Hákové kříže a návrhy řešení v podobě plynových komor a masových deportací jsou nemalou částí generace nového milénia odsunuty a nastupuje jistý politický i prostředkový realismus.“

  O divokých 90. letech viz i tento dokument o Nazi-skinheads:

  čas 1:39 – písnička Orlíku Čech je v celostátní hitparádě na 5. mísě -dnes těžko představitelné
  Čas 2:28 – počátkem května napadaly skinheadské bojůvky na Václaváku a v přilehlých ulicích lidi odlišné barvy pleti – dokonce i kanadského diplomata – dnes naprosto nepřijatelné
  čas 3:38 – veřejné skandování na skinheadské demonstraci „Cikáni do plynu“ – dnes naprosto nepřijatelné
  čas 3:51 – veřejné hajlování – dnes naprosto nepřijatelné
  Mimochodem, ten týpek v metro-bomberu se zdviženou pravicí a vyluzjící něco mezi hajlováním a hulákáním mě vždycky rozesměje.
  Zejména roky 1990-93 jsou dobou pouličních rvaček a pogromů. Do roku 1996 17 mrtvých.
  čas 8:32 – bitka mezi skinheady a anarchisty z května 1991 v Praze zcela „neregulovaná“, bez dohledu policie – to už by se dnes nestalo
  čas 9:53 – další záběry z pouličních potyček z časných 90. let
  Ke stažení zde: http://www.uloz.to/xQ4k6hW/skinheads-v-cechach-dokument-mpg

  Je tedy pozdě snít o neonacismu u nás – jeho éra už minula. Samozřejmě je možné očekávat radikalizaci společnosti, až bude narůstat počet imigrantů a problémy s nimi, ale určitě nenastane příklon k neonacismu. Předobrazem je Janov, kde se poprvé dostalo radikálům velké podpory místních a naopak zcela zavrhli policejní zásah – viz ještě článek:
  „Novinky na každém kroku

  V čem spočívala ta „janovská“ radikální změna oproti předchozím akcím a pochodům extrémistů předchozího dvacetiletí? Například v masivní podpoře demonstrantů místními obyvateli. Samotný průvod do Janova čítal nej-méně 1500 lidí a z nich byla nejméně polovina místních obyvatel. Poté, co proti (řádně ohlášenému) průvodu zasáhla policie, místní byli překvapeni a šokováni. A jsme u dalšího zlomu: S takovým jednoznačným a velmi přímočaře tlumočeným zavržením ze strany běžných obyvatel, s jakým se policisté setkali v Janově, nezažili od listopadu 1989. A extrémisté se naopak za celou dvacetiletou éru nesetkali s takovou podporou ze strany veřejnosti. Místní obyvatelé nejen že se netajili svým odporem a pohrdáním k postupu policie, ale během pouličních střetů poskytovali extrémistům nepřehlédnutelnou morální i taktickou podporu, a to včetně třeba i ukrývání policií pronásledovaných aktivistů ve vchodech i přímo v bytech. To byl pro všechny zúčastněné zcela nový fenomén.“

  To ovšem neznamená, že by obyvatelé Janova toužili po nějaké nacistické dikatuře.

 9. Koukol permalink
  23 března, 2012 17:46

  Andreos: Nikdo není chytřejší než vy, jen se v té spoustě slov ztrácí premisa… :-)

 10. Andreos permalink
  23 března, 2012 17:27

  Koukol
  Obohaťte nás nějakým vlastním sdělením, když jste tak chytrý.

 11. Koukol permalink
  23 března, 2012 17:03

  Andreos: Komentář by potřeboval proškrtat, ztrácí se tam sdělení… :-|

 12. Andreos permalink
  23 března, 2012 16:34

  Europa
  Mluvil jsem v obecné rovině, co by se hlavně mělo udělat, nezabýval jsem se praktickou stránkou věci. Ovšem samozřejmě že to, co hlásám já má stále větší šanci dostat se do obecnějšího povědomí veřejnosti než to, co hlásáte vy. Ani se mnou by asi většina veřejnosti nebyla ochotna ve všech mých názorech souhlasit, ale s vašimi názory už tuplem ne. To, co chci já, jsou racionální kroky k naší záchraně a nic víc. To, co chcete vy, je kromě toho ještě zavedení nacistické diktatury, což by drtivou většinu lidí odradilo. Takže nějaké ty „síly odporu“, o kterých mluvíte, by ještě mnohem ostřeji vystupovaly proti vám než proti mně – a bohužel do značné míry oprávněně.
  Je evidentní, že k těm krokům, o nichž mluvím, by asi bylo potřeba určité míry autoritářství, ale rozhodně nikoli zavedení nacistické diktatury s jedinou stranou a ideologií, s koncentráky, terorem a podobně. To vůbec není nutné. Nemluvě o tom, že ona kniha z roku 1925 a ideologie s ní spjatá cílila na Němce, Slovany považovala za něco podřadného. Jako Čech s tím sotva mohu souhlasit. Jestli vy ano, tak se odstěhujte do Německa.

  Navíc nechápu, proč by zrovna ten váš nacismus měl znamenat naši spásu navěky. Pokud by vyhrál, tak by v Evropě vzniklo totalitní impérium podobné SSSR držící národy v sobě proti jejich vůli, které by se po jeho způsobu nakonec změnilo ve zkostnatělou byrokratickou diktaturu s neefektivní socialistickou ekonomikou a asi by se po pár desetiletích podobným způsobem jako SSSR rozložilo. Rozdíl by byl pro nás v tom, že my bychom tady jako Češi už dost možná nebyli – a s námi asi i další východoevropské národy.
  Nacismus by zavedl nejen diktaturu, ale v ekonomice asi nějaký socialistický „národně-solidární systém“ – z podstaty neefektivní a úpadkový – což by tedy k úpadku a pádu takového systému značnou měrou napomohlo. Kdyby nacismus vyhrál, tak pokud by neprovedl liberalizační ekonomické reformy, tak by se asi položil hlavně z hospodářských důvodů jako komunismus. Je známo, že nacismus měl kvůli své polo-socialistické hospodářské politice velké ekonomické problémy už koncem 30. let.
  Taky národnostní tlaky by přispívaly k jeho úpadku a asi by společně s hospodářskými problémy vedly jeho pádu.
  A obecně – nacismus je diktatura a žádná diktatura se neudrží navěky – zejména tam ne, kde obyvatelstvo tvoří bílý svobodomyslný a individualistický člověk. Vaše „řešení“ tedy žádným skutečným řešením není. Smiřte se s tím, že diktaturu nikdy většina bělochů chtít nebude – a není to proto, že by vaše „geniální“ řešení nechápali, ale prostě proto – a není se co divit – že skoro nikdo z nich netouží po všemocném státu, vládnoucí straně a permanentní totalitní ideologické buzeraci, kdy postihem za nesouhlas je kriminál, lágr nebo dokonce poprava.

  A byl to právě nacismus, který přispěl k dnešnímu marasmu. Do 30. let si evropské národy udržovaly i bez něj homogenitu, dostatečnou porodnost a uzavřené hranice, o rasových rozdílech se otevřeně mluvilo, eugenika byla na vzestupu, přiměřený nacionalismus a etnocentrismus se měl za něco samozřejmého, hodnoty jako národ nebo rodina měly svou váhu, neexistovala žádní přiblblá politická korektnost. Tehdy byl Západ ještě na dobré cestě.
  Po tom bengálu, co tady předvedl nacismus, však samozřejmě bylo mnohé z toho zdiskreditováno a rasový rovnostáři, multikulturalisté a podobná svoloč dostali v nacistické éře ideální argument proti vlastenectví a požadavku etnické homogenity, eugenice, studiu rasových rozdílů, uzavřeným hranicím a tak dále.
  Nemluvě o tom, jak bílé rase a Evropě uškodil sám o sobě – kolem 50 milionů mrtvých, dysgenický vliv na evropskou populaci (umírali spíše ti schopnější), zdevastovaná města a ekonomika.
  Měl byste si přestat hrát na to, že vaše názory jsou nějaká spása – nejsou, ani omylem ne.

  A pokud jde o to, co bych chtěl já, tak už jsem to tady dříve psal – návrat do poměrů v první polovině 20. století – jak jsem popsal na začátku přecházejícího odstavce. Tehdy si západní národy udržovaly vitalitu a měly perspektivu a nepotřebovaly k tomu žádný nacismus.
  Jen dodávám, co jsem tady psal už dřív – tehdy byly západní státy i liberálně kapitalistické a přitom nacionalistické, to není samo o sobě v rozporu – což jim dávalo i velkou ekonomickou a potažmo technologickou a vojenskou sílu. Destruktivní trend po druhé světové nebyl nastolen kapitalismem, ale rovnostářsko(rasově i obecně)-socialisticko-multikulturní lobby.
  Kromě toho jsem i pro volební cenzus, který ještě na přelomu 19. a 20. století leckde v Evropě existoval, protože neomezená demokracie je dlouhodobě neudržitelný systém (stále vyšší daně a přerozdělování, což ochromuje ekonomiku, navíc rostoucí sociální dávky podporují růst spodiny).

  A co chci já? Už jsem psal, ač to zní zle, tak já sám už v záchranu bílé rasy jako celku nevěřím. Destruktivní trendy jsou dnes už nastaveny pevně a nemyslím si, že najednou všichni bílí „prozřou“, zavládne zde trvalý „nacionálně-rasově-prozápadní“ konsenzus a natrvalo se uzákoní taková opatření, která nás zachrání.
  Podle mě je jedinou cestou cesta separatismu těch bělochů, kteří si přejí svoje genetické a kulturní dědictví udržet – tedy v budoucnu vytváření bílých enkláv s dostatečnou porodností a eugenikou, s důrazem na soudržnost a udržení identity a homogenity a se schopností se ubránit spodině (survival). Možná to zní jako nereálné, ale myslím, že pod tlakem imigrace se takové enklávy tak jako tak časem začnou samovolně vytvářet – jak už je to běžné na jihu USA nebo v JAR. Tak proč toho scénáře nevyužít k vytvoření takového programu sebezáchovy mezi zbývajícími bělochy – navíc v té době už si bílí budou pod tlakem imigrace a rostoucích problémových menšin vědomi o co jde a budou takovým myšlenkám snad přístupnější. Aspoň některé bělochy se pak snad podaří pro tyto myšlenky získat. Bělochy, kteří jsou lhostejní nebo dokonce přímo proti naší záchraně, už stejně nepřesvědčíme a nezachráníme – nezbývá, než je nechat jít svou cestou do integrace s přistěhovalci, vymírání a dysgenického úpadku.
  Imigrace, míšení a dysgenický trend budou na Západě pokračovat tak dlouho, až se systém zhroutí a v následném chaosu většina barevné, smíšené i bílé spodiny vymře a zbylí geneticky kvalitní běloši, pokud se udrží díky principům, které zde prosazuji, se pak budou moci znovu chopit vlády, zbylou barevnou spodinu vyhostit nebo sterilizovat, začít znova a po této zkušenosti snad i lépe – tj. udělají tentokrát preventivně taková opatření, aby se celý cyklus (který koneckonců zničil všechny minulé civilizace) neopakoval – tj. eugenika, dostatečná porodnost, důraz na udržení homogenity a identity, separatismus/uzavřené hranice a tak dále. Tak by mohl být položen základ bílé civilizace, která by mohla přetrvat navěky.

  Aby mi bylo rozuměno, i já bych si přál, abychom se zachovali jako celek, ale v tento optimistický scénář nevěřím – trendy jsou pevně nastaveny, zašlo se už příliš daleko a bude to zřejmě bohužel pokračovat dál. Miloš tady psal o „povstání milionů Davidů Laneů a Bobů Matthewsů“, ale tomuto scénáři já fakt nevěřím (navíc takoví lidé jsou extremisté a stejně by s nimi skoro nikdo z bělochů nešel). Politika na dnešním Západě taky asi nepomůže – časem se sice může k moci nějaká nacionalistická strana k moci dostat, ale i ona může ze svých zásad za účelem udržení k moci slevit ze svých záměrů (třeba za francouzskou FN už kandidoval muslim), navíc strany se u moci střídají – politika je příliš nestabilní na to, aby zde vládl trvalý konsenzus v těchto zásadních otázkách našeho přežití. Chtělo by to něco, co zde asi nikdy nebude – absolutní konsenzus ve věcech našeho přežití a sebezáchovy – a ten už tady bohužel nikdy mezi bílými Evropany jako celkem nezavládne.
  Tak si myslím, že je lepší počítat s pesimističtějším scénářem a uvažovat o tom, jak se na něj připravit a nakonec ho třeba i ve vlastní prospěch využít.

 13. runner permalink
  16 března, 2012 00:53

  http://www.bodyartmag.cz/book/29,houston-stewart-chamberlain-%C5%BDid%C3%A9-jejich-p%C5%AFvod-a-p%C5%99%C3%AD%C4%8Diny-jejich-vlivu-v-evrop%C4%9B.html

  Chamberlainovy práce se zaměřovaly na to, aby dokázaly, že germánský lid je dědicem antických říší Řecka a Říma. Tím, že germánské kmeny zničily Římskou říši, daly šanci Židům a jiným neárijským rasám ji ovládnout. Ovšem Germáni zachránili západní civilizaci před nadvládou Židů.

  Jeho myšlenky byly ovlivněny pracemi Arthur de Gobineaua, který se snažil dokázat nadřazenost árijské rasy. Termín árijská rasa byl jím používán pro označení bílých lidí mimo Židy (jejichž jazyk patří do jiné skupiny než protoindoevropské). Pro Chamberlaina nebyl koncept árijské rasy definován pouze na základě původu jazyka. Definoval jej jako abstraktní ideál rasové elity. Árijci, neboli „šlechtická“ rasa, která představovala nejvyšší stupeň lidského vývoje, byla však různě deformována míšením s jinými podřadnými rasami a bojem o přežití s nimi.

  Chamberlain vycházel poznatku o Galilejcích k závěru, že Ježíš mohl být sice Židem svou vírou, ale nebyl Židem svým původem. Ježíš byl podle této teorie Árijec.

 14. Koukol permalink
  15 března, 2012 22:15

  Swantoviet: Není to ten slavný den, kdy noha německého vojáka vstoupila na českou půdu? ;-))

 15. Swantoviet permalink
  15 března, 2012 13:57

  Dnes je 15. března, pro nás výroční jednoho z pokusů o „sjednocení Evropy“. Myslíte si, že ČT si vzpomene nebo opět „náhodou“ zapomene, případně odbude 15s shotem?

 16. Europa permalink
  14 března, 2012 23:27

  Rowan Morrison: Ten projev sem byl dán jako důkaz, že existovaly snahy vysvětlit důvody boje a přijmout druhé za sobě rovné, které tu chyběli Shamanovi.

  Myslič: Ten druhý muž byl celou dobu svého usilování o moc katolickou církví vykreslován jako ďábel. Církev musela po jeho nástupu k moci svou moc ve státě omezit, musela se podřídit národu. Hnutí nemuselo být naopak podřízeno ani této církvi, ani aristokracii, ani nadnárodnímu kapitálu, ani nenechávalo neevropské přistěhovalce na důležitých státních a kulturních postech. Vaše hnutí ano. Proto nemuselo čelit tvrdým hospodářským sankcím, velmi tvrdému mezinárodnímu tlaku a velmi štvavé propagandě (jako třeba dnes Irán, Maďarsko, Rusko)… Ale o to už dnes nejde, to už je minulost.
  Co se týká těch stran… Jedna věc je strana a druhá věc je získat moc. To za prvé. Za druhé. Tehdy vládli autokraté, to ano. Ten řecký byl dokonce hloupě napaden panem „M“. Další utlačovali dost brutálně evropské menšiny ve svém státě, další se chystali na vyřizování účtů se sousedními národy. Nikdo z nich ale neřešil budoucnost Evropy, každému šlo jen o vlastní prospěch. Všichni fungovali jako Franco nebo Salazar – podřízenost aristokracii(Franco), církvi, nadnárodnímu kapitálu, ponechání neevropských přistěhovalců na důležitých postech, svolení s jejich mísením s Evropany, vojenská impotence. Za to měli možnost promlouvat k davům, vychutnávat si slávu a vozit se po přehlídkách. Tak funguje i dnešní Evropa a naši vůdci. Jistě, máme sociální výhody. Boj o záchranu Evropy ale není jen bojem o lepší postavení dělníka a o nefungující parlamentní demokracii. Opravdu ne… Víc k tomuto tématu vážně nemám.
  Snad budete mít pro příště stejné pochopení a slova omluvy i pro jiné muže…nejen ten Váš pán musel řešit nejeden problém a dělat ústupky jiným. Ale o tom už je život, to všichni známe i doma… ;-)

  Mějte se, pánové. Dík za Váš čas.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: