Skip to content

Na obranu lidového názoru

Únor 27, 2012

Biologie, kultura a spiritualita jsou úzce propojeny a každý pokus o jejich oddělení je odsouzen k nezdaru. Původ skupiny, jednání skupiny a duchovní vnímavost skupiny nejsou tři rozdílné věci, ale pouze aspekty jednoho většího celku.

Tato podstata ásatrú, v jejímž středu spočívá lid,  je často napadána těmi, pro které jsou způsoby našich předků nové, nebo těmi, kteří se dosud nezbavili vlivům moderní civilizace. Idea provázanosti náboženství, kultury a biologie naráží na politické dogma dneška a je často označována za „rasistickou“ těmi, kteří nechápou obsažené hlubší pravdy. Někdy právě ti, kteří se považují za ásatrú, jako první kritizují lidový názor. Protože jde o lidi, kteří jako my následují Ásy a Vany, je o to důležitější reagovat na jejich námitky.

Čtyři argumenty

Jejich kritika má několik zcela předvídatelných forem. Shrnul jsem některé jejich argumenty v následujících odstavcích a opatřil je některými možnými odpověďmi.

1. „Vikingové šířili své sémě široko a delako při jakékoliv příležitosti, bez ohledu na rasu, náboženství či kulturu“

Toto především ve skutečnosti není pravda. Vikingské osady v Grónsku po sobě zanechaly mnoho kosterních pozůstatků, které byly důkladně studovány vědci, jež udivilo, že obyvatelé Grónska, jak se zdá, se neženili s původními obyvateli. Je pravda, že u nás doma, v severní Evropě, se Nordici a Keltové ženili a mísili více a genetika Islandu ukazuje velmi silnou příměs irské krve. Nicméně Skandinávci a Keltové jsou dvě velice příbuzné větve indoevropské rodiny. Biologicky a kulturně jsou téhož druhu.

Za druhé, Vikingové jsou stěží ideálním vzorem pro ásatrú. Vikingská doba je v dějinách germánského lidu velmi pozdní. Byl to čas, kdy naše tradiční kultura byla narušována vnějšími silami, čas změny a kosmopolitismu. Posuzovat ásatrú např. dle chování vikingského dobrodruha v Byzanci, má stejný smysl jako posuzovat křesťanství dle jednání amerického námořníka na vycházce v Manile. Ani není vhodné brát za příklad porovnání  náboženských hodnot praktikovaných v Norsku či Nebrasce. Oheň v bedrech by se neměl zaměňovat za duchovní osvícení.

2. „Všichni muži i ženy jsou potomky Áska a Embly, prvního muže a ženy, které nalezli jako kmeny stromu na břehu Ódin, Hoeni a Lódur a dali jim život. Tudíž je ásatrú dědictvím všech lidí.“

Toto je součást vědění severských lidí. Existují tisíce takových příběhů vyprávěných kulturami starověkými i novověkými, od Starého zákona až po vnitrozemí dnešní Amazonie.

Lidé byli ve svém kmenovém uspořádání extrémně etnocentričtí a často jejich uskupení nesou názvy jako „opravdoví lidé“ nebo „skutečné lidské bytosti“, aby se odlišili od svých sousedů. Podobně jejich mýty o stvoření mají tendenci být etnocentrické a náležet pouze jim – ne všemu lidstvu, jehož se zvláště netýkají.

Argumentovat tím, že všichni lidé jsou potomky Áska a Embly, znamená říkat, že mýty každé jiné kultury jsou špatné a že jen naše jsou správné. Od asutralských pustin po hlubiny Afriky mají skupiny vlastní vysvětlení svého vzniku. Je vrchol arogance domnívat se, že naše příběhy se na ně vztahují a že posvátné příběhy jejich vlastního lidu jsou falešné. Pokud se nedomníváme, že jejich lidová tradice je méněcenná a nesprávná, jsme nuceni k logickému závěru, že každá skupina má pravdu – dokud mluví k vlastnímu lidu, a ne jinému.

Skutečně, říci,  že náš příbeh o stvoření je jediný pravdivý, znamená popírat existenci a oprávněnost bohů jiných lidí – nutit Ódina, Hoeniho a Lódura jinému lidu,  surově vytlačovat jejich bohy mimo obraz a popírat jejich vlastní náboženské výklady o povaze věcí. Většina  Ásatrúar (tj. věřících ásatrú – pozn. čes. překl.) by takový náboženský imperialismus nepodporovala. Říci, že náš je  „jediný správný“ příběh o původu člověka, má nejen příchuť náboženské netolerance, ale i … rasismu!

3. „Bohové a bohyně mají pohlavní styk se všemi druhy bytostí – skřítky, obry a podobně. Toto je další důkaz, že diskriminace, zvláště pokud jde o oblast vztahů, sexu a manželství, nemá v sevrské kultuře žádný základ!“

Příběhy o našich bozích a bohyních jsou zapsány v prozaické Eddě a poetické Eddě. Eddy jsou hodnotné zdroje, ale jsou symbolické, ne historické. Jejich obsah podléhal všem možným faktorům, které ovlivňují způsob, jímž je nábožensky používáme – lidská interpretace a zaujatost patří k hlavním!

Nic v naší lidové tradici nenaznačuje, že Eddy mají být brány doslova, a činit tak nás staví do stejné kategorie jako ony fundamentalistické křesťany, kteří berou Bibli slovo od slova jako přesné a neomylné slovo jejich Boha. Chápání příběhů o našich bozích a bohyních jako  ponaučení, které nás vybízí k pohlavnímu spojení s lidmi mimo náš druh (či tvory mimo náš druh!), je stejně nesprávné jako to křesťanské, které tvrdí, že příběh o stvoření v Genesis by měl být brán jako vědecká pravda. Mýtus je větší.

4. „Ásatrú je náboženství a připojit se k němu není v ničem jiné než se stát anglikánem, muslimem či wiccanem. Ásatrú není o nic více  „evropský“, než islám „arabský“ či buddhismus  „asijský“.

Toto je moderní představa. Žádná původní skupina skutečně nevěří, že její náboženství je jen soubor praktik a abstraktních konceptů, oddělených od členství v komunitě, jež mají být dle libosti přijímány nebo odkládány nečleny. Lidé se mohou rozhodnout stát se baptisty či luterány, ale nikdo se ráno nedívá při čistění zubů do zrcadla a říká si:  „Hmm, už mě nudí být katolíkem. Asi se stanu lakotským Siouxem.“

Rodné náboženství není oddělené od života kmene. Náboženství, politika, ekonomika, hodnoty a zvyky  jsou všechno částí jedné věci. Není mezi nimi žádný rozdíl. Jako celek je tato množina „Cestou“ skupiny; náboženství se stává jednou specifickou částí „cesty, jíž se kmen na světě ubírá, a toho, co kmen koná.“

Na rozdíl od toho některá náboženství nejsou založena na zkučenosti určité skupiny, ale na abstraktní filozofii či zjevení odděleného od kmenové či národní skupiny. Monoteistická náboženství jsou toho nejlepším příkladem. Člověk se může odchýlit od metodismu k mormonismu, nebo od katolictví k islámu na základě abstraktní úvahy či citové vazby. To právě zde, ne v původní víře, nachází útočiště tvrzení našich kritiků. Ti, kteří útočí na ásatrú kvůli jeho lidovému základu, s sebou stále nesou mentální přejímání  křesťanství a ostatních filozofických, universalistických sekt.

Odbourávání zbytků křesťanství v psychice

Většina z vědění vycházejících argumentů proti lidovému světonázoru je založena na čtveřici výše uvedených. Celkově se jimi táhne společná nit – jmenovitě křesťanské myšlení!

Za prvé, idea, že všichni lidé pocházejí z Áska a Embly, může být ze zjednodušeného hlediska přitažlivá, ale vede k závěru, že neexistují bohové jiných lidí, a tak  odráží stejný náboženský imperialismus, který nalézáme v historickém křesťanství.

Podobně tvrdit, že Ásové a Vanové mají pohlavní styk mimo svoji „rasu“ (druh?), znamená používat texty Eddy v doslovném významu, stejně jako používají křesťané Bibli!

Nakonec naznačovat, že náboženství si lze vybírat, jako si někdo vybírá klobouk nebo nové auto, znamená oddělovat zkupinu lidí od jejich Cesty, což je charakteristické pro monoteistická náboženství.

Ti, kteří odmítají lidový světonázor nás často obviňují, že nejsme skutečně věrní Ásům a Vanům. Je nicméně ironií, že při bližší pohleduu jsou jejich argumenty proti nám mnohem více ve shodě s křesťanstvím než s kmenem spojenou a etnocentrickou povahou původních náboženství!

 Přeloženo ze stránek Ásatrú Alliance

Reklamy
komentáře 2 leave one →
  1. Rowan Morrison permalink
    Únor 28, 2012 23:30

    Jistý druh autocenzury je asi nutný, alespoň na úplném začátku, protože pro člověka vyrostlého v moderní době může být obtížné vymanit se ze všudypřítomného, parazitického a vlezlého židokřesťanského myšlení.Takže v tomto smyslu jsou v celé závěrečné kapitole dobré postřehy.
    Pokud se člověk zároveň zaměří na skutečné hledání prapůvodní tradice, začne mu židokřesťanství zanedlouho připadat jako omyl dějin či jako překonaná epizodka. Cosi jako byl komunismus. :-) Cosi, co je vlastně k smíchu.

  2. Únor 28, 2012 22:37

    Zcela souhlasím s druhým odstavcem závěru :D Tak tomu totiž skutečně je.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: