Skip to content

Dualismus a časové cykly

Únor 11, 2012
by

Morální dogma, které infikuje evropskou civilizaci od jejího počátku, je židovský dualismus, převzatý od zoroastrismu a přinesený křesťanstvím. Dualismus tvrdí, že v duchovní a pozemské sféře (a dokonce v nitru každého jedince) probíhá bitva mezi dvěma protějšky, „dobrem a zlem“. Nejen že tento dualismus rozvrátil naši kulturu, ale učinil z jedince rozpolcenou osobnost: toto je následek potlačování toho, co se dle morálních a náboženských dogmat považuje v lidské přirozenosti za „zlo“.

Časové cykly

Než došlo ke vštípení dualismu, pohanské společnosti nepřisuzovaly přírodním sílám takové absolutně morální vlastnosti. V přírodě existovaly tvořivé a destruktivní síly, jež byly často symbolizovány jako bohové. Ale dokonce i destruktivní aspekty mají tvořivé cíle a byly součástí transcendentní kosmické jednoty.

Vždyť do jakého morálního kontextu můžeme např. umístit indo-árijská božstva Šivu a Kálí? Pro rozdvojenou evropskou mysl by byla kvůli své prvotní ničivosti považována za „zlá“. Ale pro hinduisty, kteří si udrželi starou árijskou moudrost, se nacházejí „mimo dobro a zlo“. Zahrnují jak tvořivé, tak ničivé aspekty přírody ve svých různých formách a funkcích. Dokonce ničivé funkce jsou nezbytnou součástí kosmického cyklického procesu  stvoření-zničení-obnovení. Šiva ve svém kosmickém tanci ničení uvolňuje cestu pro další kolo nekonečných cyklů historie.

Ragnarök

Germáni a Nordici, stejně jako jejich indoevropské příbuzenstvo, měli také svou cyklickou kosmologii. Destrukce, kterou s sebou nese ragnarök, je předehra k nové zemi, novému lidstvu, novému nebi a dokonce novém panteonu bohů. Samotní bohové se nemohou vyhnout své zkáze, protože bez zničení za ragnaröku by došlo k stagnaci a úpadku.

Temné síly Lokiho, Fenriho, Surta, Garma a Jörmunganda jsou katalyzátory změn; čili cyklus pokračuje: stvoření-zničení-obnovení. Toto je neúprosný proces, který lze pozorovat v historii i přírodě.

Peršané před zoroastrismem znali tuto koncepci souhry mezi silami světla a tmy, na něž bylo pohlíženo jako na dva aspekty Zervana, Pána času. Světlo Ahura Mazdy a tmy Ahrimana byly oba emanacemi Zervana. Zoroastrismus rozdělil oba do dvou morálních protějšků, oddělených od Pána času. Odtud judaismus a nakonec i křesťanství získaly svůj DUALISMUS, který zasáhl Evropu.

Některé gnostické sekty odmítly dualismus a obnovily starou moudrost v božstvu Abraxas, které v sobě sjednotilo obě polarity. Psycholog Carl Jung se obrátil k pojmu Abraxas při svých úvahách o vzájemném vztahu mezi polaritami v přírodě.       

Individuace

Jung starou moudrost oživil moderními vědeckými metodami a termíny, čerpal však z předkřesťanských a nekřesťanských kultur a středověké alchymie. Snažil se sjednotit polarity v nitru jedince, aby vytvořil úplnou osobu (nazýváno jako „individuace“), která není izolována od svého potlačovaného tzv. „zlého“ stínového já. Tato individuace jungovské psychologie se také podobá okultistickému hledání adeptství.

Jung se zabýval tím, jak navrátit neurotickou křesťanskou civilizaci k celistvosti z časů pohanství. Chápal  potřebu umožnit potlačovanému barbaru, jenž se skrývá v moderním člověku, aby se znovu vynořil a nalezl moderní vyjádření. Odtud jeho úvahy o národně socialistickém Německu, jako vyjádření potlačovaného stínového já Germánů, symbolizovaného Wotanem.

Pokřesťanštění pohané

Židokřesťanský morální dualismus je dnes tak hluboce usazen v evropské duši, že dokonce pohané, kteří si myslí, že nemají žádnou souvislost s křesťanstvím, jsou rozdvojeni jako každý jiný následovník Krista.

Tito „neopohané“ (sic) učinili z kmenových bohů války internacionalisty a pacifisty! Kde nelze válečnické atributy opomenout, tam byly přeměněny „po způsobu mírného bojovníka“ (kecy!). Týr, Tór a Ódin byli vykastrováni. Neopohané prostě udělali ze starých bohů odraz svých vlastních rozdvojených  polo-osobností. Potlačili temné aspekty jako „zlo“. Tito neopohané jsou horší než zbyteční; jsou dalším aspektem dualismu, který dohání evropský národ k sebevraždě.

Dokonce mnoho (většina?) tvrdozrnných „ódinistů“ vyznává kosmologii, která je v podstatě křesťanská. Rozdvojili Ásy a obry v zápasící morální síly „dobra proti zlu“ – Ódin (či Baldr) je jejich Ježíšem. Loki je jejich Satanem. Ragnarök je jejich armagedonem. Hodnota celé indoevropské cyklické kosmologie byla učiněna neplatnou.

Pohanské dědictví bylo rozdvojeno… pokřesťanštěno!

Existují nicméně pohané, kteří dál uznávají starou moudrost. Pohlíží na vesmír jako na  souhru polarit, ne jako na bitevní pole morálních dualit. Toto je základ evoluce. Bez těchto katalyzátorů lidstvo klesne zpět do mlhavé masy, z níž se vyvinulo. Právě k takovému stavu degradace nás vlečou úpadková náboženství a morálka. Nechť naše cesta míří ke hvězdám.

Reklamy
komentářů 15 leave one →
 1. p.p permalink
  Únor 13, 2012 13:57

  To je dobrý tip. I když Xenofontov se zabýval téměř výhradně uralsko-altajskou jazykovou skupinou, konkrétně Samojedy. Někdy na něho mrknu. Zajímalo by mě, zda do svého folklóru převzali něco z dob, kdy na tom území žili naši předkové. Jinak zde je ukázka z jednoho jakutského muzea se zajímavým slunečním symbolem (i když je to mimo téma):
  http://www.museum.sakha.ru/pic.php?id=819

 2. Únor 13, 2012 13:00

  je teoretik a teoretik… nikdo nenutí „religionistu“ aby byl věřící, ale měl by pak vycházet z primárních zdrojů a znalostí tak říkajíc z terénu… v tomhle se mě třeba líbí spůsob práce výborného ruského etnologa Gavrila Xenofonta a její výsledky při studování sibiřských šamanů…

 3. p.p permalink
  Únor 13, 2012 12:37

  S pliváním na teoretiky a intelektuály jsem se také setkal. :)
  „Já jsem praktik. Kdo je víc ?“

 4. Únor 13, 2012 11:49

  Nechci to přenášet do osobní roviny ;-) jen mě to zajímalo, protže osobně sem takovýto názor neslyšel a to ani na zde zlořečeném POF. Každopádně věřím, že tací lidé být mohou a jsou, jenže stejnou měrou budou podobní pozéři a pokritci asi i v jiných náboženských skupinách… a nevím, jestli zrovna je bych považoval za nějaký vypovídající vzorek který by byl skutečnou a aktivní součástí pohanského či neopohanského proudu.
  Jinak k článku, myslím, že je dost odtržený od skutečnosti, a pan teoretik z ostrova v pcifiku jen kalí vodu rybníka o jejíhž rybách nemá přehled… temné aspekty přírody, její destruktivní síly (nehodlám je nazývat zlem) a jejich význam i pro současnou praxi a fungování světa myslím nikdo z dnešních pohanů nepopírá byť každý má hranice kam až hodlá jít trochu jinak nastavené…
  Jinak argumentovat v dnešní době Jungem… nebo se odvolávat na rozbor mytologie z Eddy, která o víře našich předků vydává velmi zkreslený a neautentický obraz… to je přesně to co vede k podobným zkreslením… proč raději podobní „myslitelé“ nejdou ke zdroji a nezabívají se současnou živou praxí fungujících skupin? Myšleno skupin pro které pohanství není jen mechanická reknstrukce tradic…

 5. p.p permalink
  Únor 13, 2012 11:03

  Rushwolf: Bylo to na různých diskusních fórech, ale konkrétní zdroje jsem si nezapisoval. Takže každý ten výrok berte spíš jako reprezentanta různých typů lidí, kteří se také hlásí k pohanství. Právě o nich se článek zmiňuje jako o „neopohanech“ s důrazem na uvozovky. Na Vašich stránkách jsem nic takového neviděl a nemyslím si, že bychom tyto záležitosti měli převádět do osobní roviny.

 6. Únor 13, 2012 10:27

  p.p:
  “Jsem pohanem proto, abych se odlišil, byl tím zajímavý”
  “….dal jsem se k pohanům, abych měl skupinku, kde budu alfasamcem”
  “Musím být pohanem, aby pohanství zůstalo demokratické”
  ” ….chodím i mezi pohany, abych se inspiroval k vylepšování křesťanství” osobně by mě

  zajímalo na jakých českých webech o pohanství jste podobné názory sebral… osobně sem podobný názor od praktikujícího pohana ještě neslyšel a to ani na internetu tak ani v reálném životě… mohl by jste uvést k citacím i zdroje?

 7. p.p permalink
  Únor 13, 2012 02:04

  Pane Koukole, buď vyjádřete, co proti mně konkrétně máte a nebo si s tím nelamte hlavu.

 8. Koukol permalink
  Únor 12, 2012 23:46

  Sice Vás pane P. P. neznám, ale nechápu co, na těchle internetových stránkách hledáte… :-/

 9. Swantoviet permalink
  Únor 12, 2012 21:29

  Mě osobně k Rodnověří přivedl paradoxně (žid) John Bok větou: „Bůh je svině“. :-D

 10. p.p permalink
  Únor 12, 2012 21:17

  Nebudu nikoho jmenovat. Myslím, že jako vzorek motivů to úplně stačí. Dál už je na každém, zda se v tom najde a nebo ne.

 11. Únor 12, 2012 20:57

  p.p.:

  Že by jsi to sesbíral na obávaném fóru P(O)F? :-)

 12. p.p permalink
  Únor 12, 2012 18:35

  To jsou motivy mnohých „neopohanů“, vzácný pane Orle, které jsem posbíral na českých webech. Tedy se nedivme, že dochází k tomu, o čem píše předposlední kapitola článku. Zejména ty první dva jsou k politování.
  Tohle je také dobré: „Pojď s námi, dobrý člověče, bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic“.

 13. Orel permalink
  Únor 12, 2012 15:40

  Nevím, co tím chcete říct, vzácný pane p.p., já se stal pohanem, abych uctíval bohy, a dlouhé roky jsem se s žádným pohanem nebavil ani na internetu, ani jsem neměl potřebu o sobě rozhlašovat, že jsem pohan.

 14. p.p permalink
  Únor 12, 2012 00:47

  „Jsem pohanem proto, abych se odlišil, byl tím zajímavý“
  „….dal jsem se k pohanům, abych měl skupinku, kde budu alfasamcem“
  „Musím být pohanem, aby pohanství zůstalo demokratické“
  “ ….chodím i mezi pohany, abych se inspiroval k vylepšování křesťanství“

  Pěkné, což ?

 15. R.G. permalink
  Únor 12, 2012 00:19

  „Dnešní doba se nevyvinula z ničeho nic. Má, stejně jako všechny ostatní, své jasné místo v celku lidského vývoje. A to i když je velmi strastiplná. Téměř vše nyní směřuje k postupnému zhmotňování, k odklonu od principu, ke vzdalování se od čisté duchovnosti. A tento vývoj je jen důsledkem určitého zákona vztahujícího se k vyššímu a širšímu pohledu. Každá změna stavu, každý přechod od jednoho cyklu k druhému, může být završen jen v temnotách. A i k těm temnotám nejtemnějším je nutné nejdříve dojít.“

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: