Skip to content

Devět otázek

Leden 31, 2012

otaznikyJste spokojeni se světem, ve kterém žijete?

Myslíte si, že se ubírá dobrým směrem?

Měli bychom se snažit vybudovat velkou, kulturní a smysluplnou společnost, která dokáže přetrvat, nebo máme být spokojeni s bezcíl­nou a nenasytnou konzumní „civilizací“ na jedno použití?

Nabízí tento svět naději pro vaše děti?

Máte o to vůbec zájem?

Pokud ne, tak z jaké perspektivy nahlížíte smysl vaší existence na této Zemi a lidstva a světa obecně?

A pakliže si přejete lepší svět, co jste pro to dosud udělali, či alespoň plánujete udělat?

Věříte, že jsou alternativy k destruktivnímu směřování světa?

Mějte na paměti, že pokud se rozhodnete prožít život jako diváci, potom dostanete to, co si zasluhujete – bezcílný chaotický svět, ve kterém nyní žijeme. Můžete se považovat za dobrého a čestného člověka s dobrými úmysly, ale dobré úmysly, které nejsou uskutečněn, jsou stejně tak dobré jako úmysly žádné. Dnešní společnost bude pokračovat v sebedestrukci a v ničení světa tak dlouho, dokud lidé nebudou dělat nic víc než jen stát a přihlížet.

Pokud chcete, aby za vás vaše rozhodnutí dělali lživí manipulátoři a určovali váš svět, pak právě v tom budou pokračovat a do hrobu vás položí vydřené a oškubané. Kdokoliv, kdo svo­bodně akceptuje své okovy a skloní hlavu pod jhem, ten nemá žádnou čest ani důstojnost.

Mnoho lidí nalezlo útěk v cynismu a přemlouvají sami sebe i své druhy, že už je pozdě cokoliv napravit, že jakákoliv činnost je nyní bezvýsledná a že budoucnost je pro nás už jen chmurná. Možná, že někdo se tímto dogmatismem může dokonce pyšnit, ale takový cynik je zajatcem vlastních výmyslů a není nic víc než sobeckým slabochem, arogantním zoufalým zbabělcem, který není k užitku nikomu a nejméně sám sobě samému. Strach a negativita jsou nemoci, které člověka paralyzují a zotročují.

Nikdy není pozdě začít s nápravou věcí! Rozhodnutí je jako jiskra, která podnítí čin. Ale dokud se nedokážeme rozhodnout, nezačne se dít nic. Velké věci začínají základním kamenem idealistického rozhodnutí spojeného s rozmyšleným činem vedeným nezkrotnou vůlí.

Zlatá období v dějinách lidstva vždy vychází z lidových tradic a kultury a obecných ideálů krásy, rozumu, pravdy, spravedlnosti, cti a duchovní svobody. Je to právě toto spojení ideálů, které vytváří semeno, ze kterého tato velká období klíčí.

S historickým povědomím v rozsahu desetitisíců let, ze kterých se můžeme poučit, co víc můžeme chtít? Avšak stali jsme se natolik zotročeni našeptavači viny a hříchu, že stádní mentalitu máme dokonce za svůj ideál. Jsou tací, kterým je jedno, jakým směrem se svět řítí, jiní čekají na zisk, na důchod nebo na lepší časy, ale všechny ve skutečnosti čeká konec. Mrtvý lid už nemůže povstat. Ti, kteří jen čekají, jsou hrobaři své kultury. Je jasné, že myšlenku vyššího stavu bytí člověka a společnosti budou vždy ubožáci nenávidět coby nejhorší tyranii. Morálka průměrnosti bude jako mor vždy šlapat na paty snah o pozvednutí člověka a lidstva. Je jako rakovina, která vysává život ze silných. Nositelé této nemoci jsou paraziti, kteří by nemohli existovat bez hosti­tele.

Světlem, které nás z této temnoty může vyvést je příslib svobody. Bez svobody není žádné budoucnosti. Ale svobody nedosáhneme ve společnosti, ve které spolu soupeří zájmové sku­piny bez ohledu na cokoliv. Opravdu svobodnými můžeme být jedině, pokud jednáme v souladu se svými instinkty vycházejícími ze základů našeho bytí. Jinými slovy člověk je svobodný pouze pokud jeho činy instinktivně harmonizují s přirozeností lidu, jehož je součástí a se kterým je spjat nezničitelnými pouty svobody – pouty pokrevními. Proti svobodě stojí tyranie multikulturní nivelizace a destrukce, která se sice u nás projevuje „skrytě“ (protože jsme zaslepeni konzumem a konformitou a nejsme schopni ji vidět), ale která tvrdě – ba genocidně – dopadá na zbytky tzv. přírodních národů. Rozvrat a ničení jejich kultur a jejich lidu označkovává také náš osud. Pouze šedá masa konzumentů a producentů zbavených kultury, pokrevní příslušnosti, dějin a hrdosti může být oněmi šroubky ve stroji nenasytného mamonu. Osud amazonských Indiánů a jejich pralesa, domorodců z Australasie, z nitra černého kontinentu, Eskymáků a sibiřských a severoamerických kmenů zpitých ohňovou vodou (na Sibiři vodkou, v severní Americe whisky), je také naším osudem, pokud si nedokážeme uchovat svou přirozenost, svou identitu, pokud se nevrá­tíme k přirozené kultuře našich předků, našich bohů.

Mějme na paměti, že každý člověk může být tvůrcem svého osudu a to platí o lidu jako o celku. Ale ne každý si toto skutečně uvědomí. Abychom mohli něco změnit, musíme především změnit naše myšlení a odvrátit se od dnešních pseudohodnot k hodnotám našich předků a k jejich způsobům myšlení. Ať již jsme v železných anebo sametových okovech, musíme je rozbít všechny a osvobodit se od zbabělého přizpůsobení, které opanovalo vznešeného ducha našeho lidu.

Každý můžeme prožít svůj život jedním ze dvou způsobů. Buď si uvědomíme hlavní problémy, kterým čelíme a vrhneme se naplno do nevyhnutelného zápasu, a tak zásadním způsobem stvrdíme svou vůli tím, že navzdory všemu uděláme to, co má být uděláno, že učiníme vše, abychom našich cílů dosáhli. Život je boj a bojovat tento boj dobře a hrdinně je smyslem existence těch, kteří si život skutečně zasluhují. Anebo pokud si přejete jen odpočítávat dny až do stáří v šedém přidušeném soumraku umírajícího světa, aniž byste cokoliv učinili, potom klidně zapomeňte, že jste vůbec dočetli až sem a pokračujte ve spánku. Pokud se jaksi nemůžete rozhodnout, potom se podívejte do jas­ných očí dětí, plných naděje a zamyslete se, jaký je svět, kterým jim vlastním (ne)přičiněním zanecháváte a pamatujte, že délka života se neodměřuje hodinami a dny, ale tím, co jsme během něj vykonali pro naše bohy, náš lid, náš rod a sebe samé. Zbabělec může žít sto let, ale nakonec jej čeká chlad a mlha posmrtné agónie, do které sám sebe odsoudil, kdežto hrdinové najdou přivítání v sálech bohů…

A kde je ta devátá otázka? Tady: „Jak se rozhodnete Vy?

Ron McVan

Reklamy
komentářů 12 leave one →
 1. Koukol permalink
  Únor 2, 2012 10:10

  Oprava: Myslel jsem „Třetí cestu“, asi jsem vzpomněl na magickou formuly A. O. Sparea „Neither – Neither“.

 2. Koukol permalink
  Únor 1, 2012 18:33

  Asi oba sdílíme nedůvěru k jakémukoli politickému systému.., ale pro začátek by mi stačilo, zde vytvořit takový systém, které se nazývá někdy „střední cesta“.

 3. Lukáš permalink
  Únor 1, 2012 18:06

  Ivo Svoboda: klidně :-D, jen ať pak není nikdo spojován s tím, co zde píšu ;)

  Koukol: též si myslím, že by bylo fajn se vrátit k článku, otázky lze shrnout jednoduše: Má tento systém perspektivy?

  Věřím, že nemá, proto jsem protisystémový nacionalista. Jsou přesto tací, co si myslí, že lze kosmetickými úpravami systém změnit na nacionalistický kapitalismus, což je něco co sám nerazím. Na druhou stranu, co je alternativa? Jaké je řešení pro kulturně vykořeněného panelákového člověka? Pochybuji, že se v dnešní době někdo dobrovolně vzdá pohodlí domova a půjde se věnovat zemědělství (což je pro planetu nejméně škodlivý způsob života). Ale jelikož jsem měl dívku, co žila ve „farmářské“ rodině, tak s určitostí mohu říci, že se to netýká každého, pro fyzickou i časovou náročnost málokoho…

 4. Koukol permalink
  Únor 1, 2012 17:40

  Taky bych uvítal návrat k tématu diskuse. Je to možná jen můj dojem, článek je určitě dobře napsaný, ale nechtělo by to pro 21. století už nějaké jiné, neotřelé, nové myšlenky a idee…?

 5. JUDr. PhaDr. Ivo Svoboda permalink
  Únor 1, 2012 17:13

  Lukáš dobře ,že jsi upozornil na ten obrázek s otazníky je v tom skrytá podobnost s jinačím aktualním článkem na jiném webu . Ti co vědí neprozrazovat ! Já tvůj avatar a svastiku kreslil křídou na základce na chodníky a pak to dokonce ředitel vyhlásil v rozhlase a soudružky vysvětlovaly ,že se to nemá! Takže jsem revolucionář a pohan od narození. Dotaz na tvůj avatar zde . Můžu si to dát na tričko ?

 6. Lukáš permalink
  Únor 1, 2012 14:44

  p.p: napsal jsi to zcela přesně! Jsem rebel :D. Já nevím, co kdo vidí v mém avataru, ale nechci, aby pozornost a diskuse směřovala právě k němu ;-). Měl jsem na mysli spíše to, že není žádný kumšt vytvořit obrázek, popřípadě ten, co zde je, upravit do takové podoby, aby nebyly vidět pixely a mělo to jakousi úroveň. Jinak těmto stránkám fandím, ač nejsem pohan ;-).

  Rozhoně si nemyslím, že můj avatar dělá Antifě radost, větší radost jí dělají fotky, které se ZÁHADNĚ přesouvají na jejich stránky. A asi největší radost jí dělají bitkaři, kteří ve jménu svého ideálu napadají obyčejné lidi a nezapomenou zdůraznit, ke které muže ideálu se to vlastně hlásí. To dost mohutně rozšiřuje jejich řady – kterým je vlastně politika volná, jen jim vadí chování určitých lidí. A v neposlední řadě jim jde na ruku současná situace českého národa, který sám nedokáže určit svou identitu. Jedni ji vidí v křesťanství, jiní v pohanství, jedni se obrací směr Rusko, druzí směr Německo. Ale nikdo nezůstává u nás doma. Když jsem diskutoval na nějakém fóru s afákama, tak mi sice nevyvrátili to, že nejvyspělejší civilizace zakládala vždy naše rasa. Ale položili mi otázku, kde je „česká identita“??? A na to dokáže odpovědět málokdo :-/. Praha je těžce vykořeněná, aspoň na té Moravě mají kroje a jakési obyčeje, možná i vztah k půdě. A to je to, co posiluje Antifu i v argumentačním boji. Můj avatar je jim u zadku, stejně sem nelezou ;-), díky Bohu/ům!

 7. p.p permalink
  Únor 1, 2012 03:53

  „Dobrými buďme, ale pravdu si mluvme“, říkávali naši předkové, Lukáši. A tak Ti musím napsat, že ten Tvůj avatar je přímo hrozný. Ba řekl bych, že urážlivý. Když si představím, jak úžasný, a pro mě posvátný, symbol tam mohl být … a místo něho tam trůní……..Jsem si samozřejmě vědom, že teď ho budeš mít ještě raději. ;) Jak jinak.
  Jistě, bereš to jako rebelii…Jenže ani tu zástupnou „věc“, kterou sis tam dal, nepovažuješ za symbol plodnosti, nýbrž má to být opět urážlivé gesto.
  Antifa se raduje spolu s Tebou.

 8. Lukáš permalink
  Únor 1, 2012 01:09

  Já vím, že je to mimo téma, ale ten obrázek u článku mohl být více propracovaný! Swantoviet je přeci grafik, mohl něco rychle udělat, ale i já bych slátal nějakou pičovina za večer (viz můj avatar, možná si ho nechám patentovat), ale tohle je strašně amatérské.

  Pro rýpaly – ano, nic jsem nedokázal, jsem malý a bezvýznamný, jsem internetový žvanil, onanista a ničema…to nic nemění na tom, že ten obrázek je naprosto ostudně zpracovaný!!!!

 9. Únor 1, 2012 00:33

  Ron: Hezký příměr :) Taky fotografuju, takže rozumím :) Ale není tomu tak. Alespoň ne typicky. Jistěže jsou katolíci, kteří vnímají svět v podstatě dvourozměrně. Ale to je chyba jejich, nikoliv věrouky. Pochopený katolický náhled na svět poskytuje veškerou myslitelnou plasticitu, panaroma i detaily i nevídanou hloubku ostrosti. Vždycky je to jenom o oku a mozku, který to vyhodnocuje. Jsou i barvoslepí katolící. I slepí katolíci. I blbí katolíci. To ale nic nevypovídá o objektu, jen o nich samých.

 10. Ron permalink
  Leden 31, 2012 22:58

  von: Je to tvoj uhol pohľadu.
  Z fotografického hľadiska si si vybral teleobjektív (klapky na očiach) a nechal si nastavenú automatiku (kde je za Teba už všetko vopred rozhodnuté-napísané v knihe..) s čiernobielym efektom (Boh a tí druhí).
  Ale skutočný svet je rôznorodý a farebný (polyteizmus), ako pohľad na krajinu cez širokouhlý objektív, kde ja si zvolím (manuálny režim fotografovania) ako to ja vidím a chcem zobraziť. Má predný, stredný i zadný plán na zdôraznenie perspektívy i pri obmedzenom plošnom zobrazení. Je aj kompozične riešený. A ten pohľad na svet má mať priestor pre budúcnosť a nie ako vták na okraji fotografie, ktorý hľadí von z obrázka – je bez budúcnosti -:).

 11. Leden 31, 2012 22:30

  To nebyl těžký kvíz. Statečně, nekonformě a nekonzumně jsem nevstoupil do Katolické církve :-)

 12. Leden 31, 2012 22:25

  To nebyl těžký kvíz. Statečně, nekonformě a nekonzumně jsem vstoupil do katolické Církve. Nic lepšího se udělat nedá.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: